Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Vektörler Soruları

t
TEST 08
7. Eşit bölmelendirilmiş düzleme X, Y, Z ve T vektör-
leri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Ÿ
8.
Buna göre,
1. X=Y+T
IX> M=T> ŽI
X+Y+Z+7= 0
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) +ve III
CI ve II
Et ve III
Aynı düzlemdeki F₁, F, ve F, kuvvetleri O nokta-
3
un gokildeki yön ve büyüklüklerde aynı anda uy-
Fizik
Vektörler
t TEST 08 7. Eşit bölmelendirilmiş düzleme X, Y, Z ve T vektör- leri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Ÿ 8. Buna göre, 1. X=Y+T IX> M=T> ŽI X+Y+Z+7= 0 eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) +ve III CI ve II Et ve III Aynı düzlemdeki F₁, F, ve F, kuvvetleri O nokta- 3 un gokildeki yön ve büyüklüklerde aynı anda uy-
A) Yalnız I
16
B) Yalnız II
D+ve III
3
8. Aynı düzlemdeki F₁, F, ve F, kuvvetleri O nokta-
sına şekildeki yön ve büyüklüklerde aynı anda uy-
gulanıyor.
IF₁1 = 10 N
16
53%
Et ve Ill
18
ve II)
|F₂1=2N
|F₂=5N
2
3
Buna göre, kuvvetlerin F, + F₂ + F₂ işleminin
büyüklüğü kaç N'dir? (sin53° = 0,8: cos53° = 0,6)
A) 1
B)√2
C) 3√2
D) 5
E) 5√2
Fizik
Vektörler
A) Yalnız I 16 B) Yalnız II D+ve III 3 8. Aynı düzlemdeki F₁, F, ve F, kuvvetleri O nokta- sına şekildeki yön ve büyüklüklerde aynı anda uy- gulanıyor. IF₁1 = 10 N 16 53% Et ve Ill 18 ve II) |F₂1=2N |F₂=5N 2 3 Buna göre, kuvvetlerin F, + F₂ + F₂ işleminin büyüklüğü kaç N'dir? (sin53° = 0,8: cos53° = 0,6) A) 1 B)√2 C) 3√2 D) 5 E) 5√2
7. x-y düzlemine yerleştirilen vektörler şekildeki gibi-
dir.
+22
a = 2 birim
A) 2
d = 8 birim
5 2³/20
30%
B) 3
30°
==
1-12)
b = 5 birim
-4/
c = 3 birim
Buna göre, b+c+d-a vektörünün büyüklüğü
kaç birimdir? cos60°
14
+B 75/123
X
D)-5-
ply
E) 6
Fizik
Vektörler
7. x-y düzlemine yerleştirilen vektörler şekildeki gibi- dir. +22 a = 2 birim A) 2 d = 8 birim 5 2³/20 30% B) 3 30° == 1-12) b = 5 birim -4/ c = 3 birim Buna göre, b+c+d-a vektörünün büyüklüğü kaç birimdir? cos60° 14 +B 75/123 X D)-5- ply E) 6
DUF01
3. Noktasal X cismi eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz
düzlemde F₁, F₂, F₂ ve F kuvvetleri ile dengededir.
Şekil l'de bu kuvvetlerden F₁, F₂ ve F₂ gösterilmiş-
2'
3
1¹
tir.
4.
F
tul
2
IV
||
Şekil II
FIL
Şekil 1
Buna göre, F kuvveti Şekil Il'deki numaralan-
dırılmış vektörlerden hangisidir?
AT
B) 11 et III
D) IV
ETV
Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde durmakta
kuovet se-
Fizik
Vektörler
DUF01 3. Noktasal X cismi eşit bölmelendirilmiş sürtünmesiz düzlemde F₁, F₂, F₂ ve F kuvvetleri ile dengededir. Şekil l'de bu kuvvetlerden F₁, F₂ ve F₂ gösterilmiş- 2' 3 1¹ tir. 4. F tul 2 IV || Şekil II FIL Şekil 1 Buna göre, F kuvveti Şekil Il'deki numaralan- dırılmış vektörlerden hangisidir? AT B) 11 et III D) IV ETV Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde durmakta kuovet se-
TEST 07
Tarama Testi - Il
1. Eşit birim karelere bölünmüş düzlemde X, Ÿ ve Ž
vektörleri şekildeki gibidir.
Ga
-y
Buna göre,
X+Ż vektörü -y yönündedir.
II. IX - Y = IYI dir.
IIX + Z = -Ÿ dir.
D11
D) II ve III
X
yargılarından hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve Il
y
CI ve III
E) I, II ve Ill
2. Bir K vektörünün üç boyutlu kartezyen koordinat
sistemindeki bileşenleri şekildeki gibidir.
3.
Fizik
Vektörler
TEST 07 Tarama Testi - Il 1. Eşit birim karelere bölünmüş düzlemde X, Ÿ ve Ž vektörleri şekildeki gibidir. Ga -y Buna göre, X+Ż vektörü -y yönündedir. II. IX - Y = IYI dir. IIX + Z = -Ÿ dir. D11 D) II ve III X yargılarından hangiler doğrudur? A) Yalnız I B) ve Il y CI ve III E) I, II ve Ill 2. Bir K vektörünün üç boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki bileşenleri şekildeki gibidir. 3.
2.
-2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Ive Il
D) II ve III
x
Bir K vektörünün üç boyutlu kartezyen koordinat
sistemindeki bileşenleri şekildeki gibidir.
5 birim
y
E) I, II ve Ill
D)X2, -7,5)
C) I ve III
2 birim
O
7 birim
Buna göre, K vektörünün (x, y, z) koordinatları
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
AX2, 5, 7)
B5, 2, 7) (C) (-7, 2)
E-7, 5, 2)
13
Fizik
Vektörler
2. -2 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Ive Il D) II ve III x Bir K vektörünün üç boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki bileşenleri şekildeki gibidir. 5 birim y E) I, II ve Ill D)X2, -7,5) C) I ve III 2 birim O 7 birim Buna göre, K vektörünün (x, y, z) koordinatları aşağıdakilerden hangisi gibidir? AX2, 5, 7) B5, 2, 7) (C) (-7, 2) E-7, 5, 2) 13
r-
ki
aç
363
AS
Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
A) C
B) d
G2b D2C (E) Sifir
5. Aynı düzleme yerleştirilen a, b ve c vektörlerinin
bileşkesi R'dir.
6.
to
a
to
IV
10
V
Şekil I
Şekil II
a, b ve R vektörleri Şekil l'deki gibi olduğuna
göre, c vektörü Şekil Il'de verilen vektörlerden
hangisidir?
A)
B) II G) 111 DHV E) V
Bir kaykayın üzerinde durmakta olan Ahmet'e, ar-
kadaşları iki takım kurarak şekildeki gibi 10 N ve
12 N büyüklüğünde kuvvetler uyguluyor.
Fizik
Vektörler
r- ki aç 363 AS Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler- den hangisine eşittir? A) C B) d G2b D2C (E) Sifir 5. Aynı düzleme yerleştirilen a, b ve c vektörlerinin bileşkesi R'dir. 6. to a to IV 10 V Şekil I Şekil II a, b ve R vektörleri Şekil l'deki gibi olduğuna göre, c vektörü Şekil Il'de verilen vektörlerden hangisidir? A) B) II G) 111 DHV E) V Bir kaykayın üzerinde durmakta olan Ahmet'e, ar- kadaşları iki takım kurarak şekildeki gibi 10 N ve 12 N büyüklüğünde kuvvetler uyguluyor.
8.
DUF0₁
7. Eşit birim karelere ayrılmış düzleme K, L, M ve N
vektörleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K
IN
Buna göre,
R+L=M
IIK+N=-M
U. Ñ + M = K
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B Yalnız III
D) Hve III
C) Lve Il
E) II ve III
Eşit birim karelere bölünmüş düzleme Ki
10.
(C
11.
Fizik
Vektörler
8. DUF0₁ 7. Eşit birim karelere ayrılmış düzleme K, L, M ve N vektörleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K IN Buna göre, R+L=M IIK+N=-M U. Ñ + M = K eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B Yalnız III D) Hve III C) Lve Il E) II ve III Eşit birim karelere bölünmüş düzleme Ki 10. (C 11.
E
j-
728
ğü
15
12=X+Y
X = Y + Z
HX -
eşitliklerinden hangiler doğrudur?
A) Yalmz I
B) Ive Il
Dve III
120°
1
11. F, F₁, F₂ ve F. kuvvetleri aynı düzlemdedir.
3
ILL
F
tu
E) I, II ve III
e) I ve III
DIM-11-1
|||
B) IIII-I
160⁰
F
F₁,
₁,F₂ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine
2
eşit olduğuna göre; I, II ve III numaralı şekil-
lerdeki bileşke kuvvetlerin büyüklüklerinin bü-
yükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) ILT-III
||
2
C) I-II-III
E) I - III - II
Fizik
Vektörler
E j- 728 ğü 15 12=X+Y X = Y + Z HX - eşitliklerinden hangiler doğrudur? A) Yalmz I B) Ive Il Dve III 120° 1 11. F, F₁, F₂ ve F. kuvvetleri aynı düzlemdedir. 3 ILL F tu E) I, II ve III e) I ve III DIM-11-1 ||| B) IIII-I 160⁰ F F₁, ₁,F₂ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine 2 eşit olduğuna göre; I, II ve III numaralı şekil- lerdeki bileşke kuvvetlerin büyüklüklerinin bü- yükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakiler- den hangisidir? A) ILT-III || 2 C) I-II-III E) I - III - II
5. Durmakta olan cisme birden fazla kuvvet uygu-
lanırsa cisim bileşke kuvvetin yönünde harekete
geçer.
12
F.
F
F₂
BYF₂ CYF3
2
3
F₁
2
Eşit kare bölmelere ayrılmış sürtünmesiz yatay
düzlemdeki noktasal K cismi şekildeki kuvvet-
lerin etkisinde harekete geçtiğine göre, başlan-
gıçta hangi kuvvet olmasaydı cisim yine aynı
yönde harekete geçerdi?
A) F
DIE EXF
Ders Uygulama Föyü | Fizik
Fizik
Vektörler
5. Durmakta olan cisme birden fazla kuvvet uygu- lanırsa cisim bileşke kuvvetin yönünde harekete geçer. 12 F. F F₂ BYF₂ CYF3 2 3 F₁ 2 Eşit kare bölmelere ayrılmış sürtünmesiz yatay düzlemdeki noktasal K cismi şekildeki kuvvet- lerin etkisinde harekete geçtiğine göre, başlan- gıçta hangi kuvvet olmasaydı cisim yine aynı yönde harekete geçerdi? A) F DIE EXF Ders Uygulama Föyü | Fizik
DUF01
Eşit kare bölmeli düzlemde gösterilen ve k - 20
vektörleri Şekil I'deki gibidir.
✓
ē
6.
7.
k-20
V
Şekil 1
Şekil II
Buna göre, k vektörü Şekil Il'dekilerden han-
gisidir?
Ar
B) II
C) I
C
DIV
2 hirim
V
x-y düzlemine yerleştirilen vektörler şekildeki gibi-
dir.
AY b = 5 birim
EV
9.
>
r
Fizik
Vektörler
DUF01 Eşit kare bölmeli düzlemde gösterilen ve k - 20 vektörleri Şekil I'deki gibidir. ✓ ē 6. 7. k-20 V Şekil 1 Şekil II Buna göre, k vektörü Şekil Il'dekilerden han- gisidir? Ar B) II C) I C DIV 2 hirim V x-y düzlemine yerleştirilen vektörler şekildeki gibi- dir. AY b = 5 birim EV 9. > r
Vektörlerin Bileşenlerine Ayrılması - ||
1.
Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde F₁, F₂, F3, F₁
ve F kuvvet vektörleri şekildeki gibi yerleştirilmiş-
2¹
4
tir.
14
itu
F
Buna göre F kuvvet vektörü,
1.F₁+F₂
IL F₂-
2
F₂-F₁
4
MF₁-F₂
işlemlerinden hangilerine eşittir?
A) Yalnız I
allay(D) ve III
B) Yalnız II C)+ve III
ET, II ve III
10
2. X, Y ve Z vektörleri aynı düzlemdedir.
IN
X
Birim kareler özdes olduğuna göre,
3.
4.
Fizik
Vektörler
Vektörlerin Bileşenlerine Ayrılması - || 1. Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde F₁, F₂, F3, F₁ ve F kuvvet vektörleri şekildeki gibi yerleştirilmiş- 2¹ 4 tir. 14 itu F Buna göre F kuvvet vektörü, 1.F₁+F₂ IL F₂- 2 F₂-F₁ 4 MF₁-F₂ işlemlerinden hangilerine eşittir? A) Yalnız I allay(D) ve III B) Yalnız II C)+ve III ET, II ve III 10 2. X, Y ve Z vektörleri aynı düzlemdedir. IN X Birim kareler özdes olduğuna göre, 3. 4.
5.
DUF01
Aynı düzleme yerleştirilen a, b, c ved vektörleri
şekildeki gibidir.
a
b
d
Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler-
den hangisine eşittir?
A) C
B) d
c2b D2C (E) Sıfır
Aynı düzleme yerleştirilen a, b ve C vektörlerinin
bileşkesi R'dir.
Fizik
Vektörler
5. DUF01 Aynı düzleme yerleştirilen a, b, c ved vektörleri şekildeki gibidir. a b d Buna göre, vektörlerin bileşkesi aşağıdakiler- den hangisine eşittir? A) C B) d c2b D2C (E) Sıfır Aynı düzleme yerleştirilen a, b ve C vektörlerinin bileşkesi R'dir.
DUF01
5. Aynı düzlemde bulunan F₁, F₂ ve F. kuvvetlerinin
yön ve büyüklükleri şekildeki gibidir.
2
3
F₂=3N
$16
a = 53°
F₁ = 4 N
3
D) ve III
Jih
Buna göre,
1. Kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü 1 N'dir.
Kuvvetlerin bileşkesi F, yönündedir.
1
Ia açısı 90° olursa bileşke kuvvet, F₂ yönünde
2
olur.
3
F₁ = 4 N
yargılarından hangileri doğrudur?
(cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
A) Yalo 2 I
B) Yalnız III
SE
C) Le III
6. Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan
F₁+F3, F3-F₂, F₁-F₂ vektörleri şekildeki gibidir.
3'
2'
2
f3
ET, II ve III
F₁+F₂
3
Fizik
Vektörler
DUF01 5. Aynı düzlemde bulunan F₁, F₂ ve F. kuvvetlerinin yön ve büyüklükleri şekildeki gibidir. 2 3 F₂=3N $16 a = 53° F₁ = 4 N 3 D) ve III Jih Buna göre, 1. Kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü 1 N'dir. Kuvvetlerin bileşkesi F, yönündedir. 1 Ia açısı 90° olursa bileşke kuvvet, F₂ yönünde 2 olur. 3 F₁ = 4 N yargılarından hangileri doğrudur? (cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) A) Yalo 2 I B) Yalnız III SE C) Le III 6. Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan F₁+F3, F3-F₂, F₁-F₂ vektörleri şekildeki gibidir. 3' 2' 2 f3 ET, II ve III F₁+F₂ 3
la açısı 90° olursa bileşke
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(cos53° = 0,6; sin53° = 0,8)
A) Yalo 2 I
B) Yalnız III C) Le III
E) I, II ve III
D) ve III
6. Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan
F₁+F₂, F3-F₂, F₁-F₂ vektörleri şekildeki gibidir.
1
f3
ĴE₂
F₁ - F₂
F3-F₂
2
O
F₁ +
Buna göre,
F, vektörünün büyüklüğü 1 birimdir.
₂ vektörünün büyüklüğü 2 birimdir.
2
F₂
3
H. F, vektörünün büyüklüğü 4 birimdir.
3
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Xalnız 1
DIT ve II
Ders Uygulama Föyü | Fizik
2F3=4
F3 = 2
F₂ = 3
Balnız II C) Yalnız III
EXI ve III
10
8.
Fizik
Vektörler
la açısı 90° olursa bileşke olur. yargılarından hangileri doğrudur? (cos53° = 0,6; sin53° = 0,8) A) Yalo 2 I B) Yalnız III C) Le III E) I, II ve III D) ve III 6. Eşit birim karelere ayrılmış düzlemde bulunan F₁+F₂, F3-F₂, F₁-F₂ vektörleri şekildeki gibidir. 1 f3 ĴE₂ F₁ - F₂ F3-F₂ 2 O F₁ + Buna göre, F, vektörünün büyüklüğü 1 birimdir. ₂ vektörünün büyüklüğü 2 birimdir. 2 F₂ 3 H. F, vektörünün büyüklüğü 4 birimdir. 3 yargılarından hangileri doğrudur? A) Xalnız 1 DIT ve II Ders Uygulama Föyü | Fizik 2F3=4 F3 = 2 F₂ = 3 Balnız II C) Yalnız III EXI ve III 10 8.
3.
5
D
2. Yer değiştirme, vektörel bir bü-
yüklüktür.
Eşit kare bölmeli bir düzlemin
O noktasındaki bir çocuk önce
O'dan A'ya, sonra A'dan B'ye
ve son olarak da B'den C'ye
hareket ettiğine göre, çocuğun yer değiştirme-
lerinin vektörel toplamı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
2
B)
t
x-y düzlemine yerleştirilen
a, b, c vektörleri ve büyük-
lükleri şekildeki gibidir.
Z
E)
A
7
AY
2 birim
C
a
B
Fizik
Vektörler
3. 5 D 2. Yer değiştirme, vektörel bir bü- yüklüktür. Eşit kare bölmeli bir düzlemin O noktasındaki bir çocuk önce O'dan A'ya, sonra A'dan B'ye ve son olarak da B'den C'ye hareket ettiğine göre, çocuğun yer değiştirme- lerinin vektörel toplamı aşağıdakilerden hangi- sidir? 2 B) t x-y düzlemine yerleştirilen a, b, c vektörleri ve büyük- lükleri şekildeki gibidir. Z E) A 7 AY 2 birim C a B