Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Verim ve Enerji Kaynakları Soruları

SINAV YAYIN
Duvara tutturulmuş olan aynı cins ve kalınlıktaki K, L ve M tel-
leri F kuvvetleriyle şekildeki gibi gerilmiştir.
duvar
K
A) fk > fL > fM
M
ved
B) FL > fk > fM
D) fL > fm > fK
TLL
F
K, L ve M tellerine aynı şiddette vurulduğunda oluşan ses
frekansları sırasıyla fk, f₁ ve fm olduğuna göre, bu fre-
kanslar arasındaki ilişki nedir?
ILL
F
E) fM > L > fK
C) fM> fK > FL
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
SINAV YAYIN Duvara tutturulmuş olan aynı cins ve kalınlıktaki K, L ve M tel- leri F kuvvetleriyle şekildeki gibi gerilmiştir. duvar K A) fk > fL > fM M ved B) FL > fk > fM D) fL > fm > fK TLL F K, L ve M tellerine aynı şiddette vurulduğunda oluşan ses frekansları sırasıyla fk, f₁ ve fm olduğuna göre, bu fre- kanslar arasındaki ilişki nedir? ILL F E) fM > L > fK C) fM> fK > FL
3. Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sayesinde ortaya
çıkan eko-verimlilik yüksek verimli üretim teknolojileri ile
yöntemleri kullanılarak daha az atık meydana getirilmesi
ve enerji üretiminde daha az doğal kaynak kullanılması
anlamına gelmektedir.
SigleY. (8
lil sinisy (3
Yaşam döngüsü sembolüyle
rimlilik ile ilgili olarak,
1.
II.
III.
Kirlilik kontrolünü esas alır.
Ham maddenin az kullanılıp daha az atık oluşturulması
hedeflenir.
özdeşleştirirlen eko-ve-
Ill evi (0
De nice
İlgili teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için
çalışmalar yapılır.
yargılarında hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
3. Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sayesinde ortaya çıkan eko-verimlilik yüksek verimli üretim teknolojileri ile yöntemleri kullanılarak daha az atık meydana getirilmesi ve enerji üretiminde daha az doğal kaynak kullanılması anlamına gelmektedir. SigleY. (8 lil sinisy (3 Yaşam döngüsü sembolüyle rimlilik ile ilgili olarak, 1. II. III. Kirlilik kontrolünü esas alır. Ham maddenin az kullanılıp daha az atık oluşturulması hedeflenir. özdeşleştirirlen eko-ve- Ill evi (0 De nice İlgili teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır. yargılarında hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
Yarıçap uzunluğu 4 milimetre olan vida, 20 N bü-
yüklüğündeki kuvvetle döndürüldüğünde vidanın
ucu bulunduğu yüzeye 200 N büyüklüğünde bir
etki yapıyor.
Bir vida adımı 1 milimetre olduğuna göre, vida-
nın verimi kaçtır? (π = 3 alınız.)
A)
5
B)
4
C)
2
5
D)
5
12
E)
2
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
Yarıçap uzunluğu 4 milimetre olan vida, 20 N bü- yüklüğündeki kuvvetle döndürüldüğünde vidanın ucu bulunduğu yüzeye 200 N büyüklüğünde bir etki yapıyor. Bir vida adımı 1 milimetre olduğuna göre, vida- nın verimi kaçtır? (π = 3 alınız.) A) 5 B) 4 C) 2 5 D) 5 12 E) 2
Denem
sal A, B d
gibi yerles?
potansiye
asi potansi
D)-4
AYT
Bir oyuncak düzeneğinde yatay yolun iki ucuna mıknatıs
yerleştirilip arasına kamyon konularak, kamyonun kasasına
yüklü plastik toplar konuluyor. Oyuncak kamyon hafifçe
ittiriliyor.
N
Kamyon kasasında bulunan toplar pozitif yüklü ise
kamyonun hareketi için aşağıdakilerden hangisi söy
lenebilir? (Sürtünmeler ihmal ediliyor.)
A) Sabit hızlı hareket yapar.
B) Hızlanan hareket yapar.
C) Yavaşlayan hareket yapar.
D) Yavaşlayıp durur ters yönde hızlanır.
E) Önce hızlanır sonra yavaşlar.
*
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
Denem sal A, B d gibi yerles? potansiye asi potansi D)-4 AYT Bir oyuncak düzeneğinde yatay yolun iki ucuna mıknatıs yerleştirilip arasına kamyon konularak, kamyonun kasasına yüklü plastik toplar konuluyor. Oyuncak kamyon hafifçe ittiriliyor. N Kamyon kasasında bulunan toplar pozitif yüklü ise kamyonun hareketi için aşağıdakilerden hangisi söy lenebilir? (Sürtünmeler ihmal ediliyor.) A) Sabit hızlı hareket yapar. B) Hızlanan hareket yapar. C) Yavaşlayan hareket yapar. D) Yavaşlayıp durur ters yönde hızlanır. E) Önce hızlanır sonra yavaşlar. *
21. Taşma seviyesine kadar su dolu kaba ayrı ayrı ya
vaşça bırakılan X, Y ve Z cisimlerinin denge durur
ları şekildeki gibidir.
(N=0)
yer (yatay)
Buna göre,
I. X cismi, ağırlığı kadar sıvı taşınır.
II. Y cismi, ağırlığı kadar sıvı taşırır.
III. Z cismi, hacmi kadar sıvı taşınır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
D) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
21. Taşma seviyesine kadar su dolu kaba ayrı ayrı ya vaşça bırakılan X, Y ve Z cisimlerinin denge durur ları şekildeki gibidir. (N=0) yer (yatay) Buna göre, I. X cismi, ağırlığı kadar sıvı taşınır. II. Y cismi, ağırlığı kadar sıvı taşırır. III. Z cismi, hacmi kadar sıvı taşınır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I E) I, II ve III D) I ve III C) Yalnız III
ürekli
ışık
ayan k
ww
Omer, ayarlanabilir bir alternatif akım kaynağı ile X ve
telefonunu şarj etmek ve ütüyü çalıştırmak için prizler
y devre elemanları kullanarak kurduğu devrede cop
kullanıyor.
X
Ayarlanabilir alternatif
akım kaynağı
Y
Cep telefonunun bağlı
olduğu priz
emleg obr
X
Direnç
Kondansatör
A)
B)
C)
Bobin
D) Kondansatör
E)
Bobin
ha
Ömer, cep telefonun şarj etmek için alternatif akım
frekansını düşürürken ütüyü çalıştırmak için alternatif
akımın frekansını artırmaktadır.
Buna göre, Ömer'in kurduğu devrede kullandığı X ve
y devre elemanları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(Alternatif akım frekansının değişiminin elektrikli aletlere
zarar vermediği kabul edilmektedir.)
Ütünün bağlı
olduğu priz
Y
Bobin
Direnç
Kondansatör
Bobin
Diyot
12
BLA
ya
A
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ürekli ışık ayan k ww Omer, ayarlanabilir bir alternatif akım kaynağı ile X ve telefonunu şarj etmek ve ütüyü çalıştırmak için prizler y devre elemanları kullanarak kurduğu devrede cop kullanıyor. X Ayarlanabilir alternatif akım kaynağı Y Cep telefonunun bağlı olduğu priz emleg obr X Direnç Kondansatör A) B) C) Bobin D) Kondansatör E) Bobin ha Ömer, cep telefonun şarj etmek için alternatif akım frekansını düşürürken ütüyü çalıştırmak için alternatif akımın frekansını artırmaktadır. Buna göre, Ömer'in kurduğu devrede kullandığı X ve y devre elemanları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Alternatif akım frekansının değişiminin elektrikli aletlere zarar vermediği kabul edilmektedir.) Ütünün bağlı olduğu priz Y Bobin Direnç Kondansatör Bobin Diyot 12 BLA ya A
ekilde deng
dezyon, ko
kuvvetlerin
me yapılmı
va
A
Adezyo
Kohezy
n
Kohezy
Adezy
a Açık ha
basing
A 3.E
4
R
2.
X
Gaz
Gaz
Civa
N
E) P₂ > Py> Px
Gaz
X = 4th = 2th
X, Y ve Z kapalı kaplarında bulunan gazların
basınçları P, P, ve P, olup civanın kaplar
arasındaki denge durumu şekildeki gibidir.
Buna göre, P, P ve P, ilişkisi nasıldır?
A) P = P = P₂
B) Px > Py > P₂
C) Py > Px = P₂
D) Px = P₂ > Py
dalarak derinlere ine
dağa doğru tırmanış
Buna göre, dalgıç
sonra maruz kalaca
lenebilir?
B)
6
E)
BENİM HOCAM
Dalgıç
P
P'den çok
P'den çok
P'den az
P'den az
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ekilde deng dezyon, ko kuvvetlerin me yapılmı va A Adezyo Kohezy n Kohezy Adezy a Açık ha basing A 3.E 4 R 2. X Gaz Gaz Civa N E) P₂ > Py> Px Gaz X = 4th = 2th X, Y ve Z kapalı kaplarında bulunan gazların basınçları P, P, ve P, olup civanın kaplar arasındaki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre, P, P ve P, ilişkisi nasıldır? A) P = P = P₂ B) Px > Py > P₂ C) Py > Px = P₂ D) Px = P₂ > Py dalarak derinlere ine dağa doğru tırmanış Buna göre, dalgıç sonra maruz kalaca lenebilir? B) 6 E) BENİM HOCAM Dalgıç P P'den çok P'den çok P'den az P'den az
Enerji kaynakları ile ilgili,
4 Jeotermal enerji
II. Biyokütle enerjisi
TII Nükleer enerji
AV. Fosil yakıtlar
verilenlerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır?
A) ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I ve III
CH
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
Enerji kaynakları ile ilgili, 4 Jeotermal enerji II. Biyokütle enerjisi TII Nükleer enerji AV. Fosil yakıtlar verilenlerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır? A) ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I ve III CH
de
el-
ığı
Çukur
engel
J
d
K
Bir dalga leğeninde K noktasal kaynağından yayılan
atmalar çukur engelde yansıdıktan sonra doğrusal
olarak ilerliyor.
Buna göre engelin odak uzaklığı kaç d kadardır?
Bilgi
Su
Su d
Örne
Bir c
boyu
I. L
II.
III. K
büyü
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
de el- ığı Çukur engel J d K Bir dalga leğeninde K noktasal kaynağından yayılan atmalar çukur engelde yansıdıktan sonra doğrusal olarak ilerliyor. Buna göre engelin odak uzaklığı kaç d kadardır? Bilgi Su Su d Örne Bir c boyu I. L II. III. K büyü
ir sandığa F
asından
E dir?
E) 2√2
5.
FIZIK
Gücü 20 watt direnci 5 ohm olan X lambası ile Y lambası
12 voltluk iç direnci önemsiz pile şekildeki gibi bağlanıyor.
20 watt
A) 6
502
X
+
Y
12 volt
Buna göre Y lambasının direnci kaç ohm'dur?
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
7. İletken r ve 2r yarıçaplı A ve B
yalıtkan ayaklar üzerinde şekild
E
+q
A
Küreler yalıtkan ayakların
rulup ayrılıyor.
Buna göre;
1. Küreler arasında yü
Mov II. Yük akışı Aküresin
III. Son durumda B ki
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ir sandığa F asından E dir? E) 2√2 5. FIZIK Gücü 20 watt direnci 5 ohm olan X lambası ile Y lambası 12 voltluk iç direnci önemsiz pile şekildeki gibi bağlanıyor. 20 watt A) 6 502 X + Y 12 volt Buna göre Y lambasının direnci kaç ohm'dur? B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 7. İletken r ve 2r yarıçaplı A ve B yalıtkan ayaklar üzerinde şekild E +q A Küreler yalıtkan ayakların rulup ayrılıyor. Buna göre; 1. Küreler arasında yü Mov II. Yük akışı Aküresin III. Son durumda B ki
, yay sabiti
en x kadar
rleştiriliyor.
eki h yük-
vmesi ve
14.
K
L
M
Harcanan enerji
1000
1500 j
U1000 j
K, L ve M makinelerinin harcadıkları enerji ve yap-
tıkları iş yukarıdaki tabloda veriliyor.
12
Makinelerin verimleri K, L, M arasındaki büyük-
lük ilişkisi nasıldır?
Yapılan iş
750 j
750 j
500 j
minu
Dail
08 (8
17. Bir
veri
Bu
ca
tir
18.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
, yay sabiti en x kadar rleştiriliyor. eki h yük- vmesi ve 14. K L M Harcanan enerji 1000 1500 j U1000 j K, L ve M makinelerinin harcadıkları enerji ve yap- tıkları iş yukarıdaki tabloda veriliyor. 12 Makinelerin verimleri K, L, M arasındaki büyük- lük ilişkisi nasıldır? Yapılan iş 750 j 750 j 500 j minu Dail 08 (8 17. Bir veri Bu ca tir 18.
21)
B
AYT/FEN BİLİMLERİ
#$
Üreteçlere bağlı şekildeki paralel levhalar arasına
K noktasından elektrik yüklü bir cisim serbest bi-
rakılmaktadır.
*
d
A) Yalnız I
d
3V
D) I ve III
Buna göre cisim için;
1. L ve M noktalarında kinetik enerjisi eşittir.
li. L ve M noktalarında ivme büyüklüğü eşittir.
2V
d
III. K noktasından L noktasına gelme süresi, Lnokta-
sından M noktasına gelme süresine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
B
E) I, II ve III
C) I ve II
13. Ağ
şe
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
21) B AYT/FEN BİLİMLERİ #$ Üreteçlere bağlı şekildeki paralel levhalar arasına K noktasından elektrik yüklü bir cisim serbest bi- rakılmaktadır. * d A) Yalnız I d 3V D) I ve III Buna göre cisim için; 1. L ve M noktalarında kinetik enerjisi eşittir. li. L ve M noktalarında ivme büyüklüğü eşittir. 2V d III. K noktasından L noktasına gelme süresi, Lnokta- sından M noktasına gelme süresine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II B E) I, II ve III C) I ve II 13. Ağ şe
kla-
ha
a-
A) Yalnız I
I. Rüzgar enerjisi elektrik
II. Biyokütle enerjisi → Akaryakıt
III. Güneş enerjisi → ISI
Yukarıda verilen enerji türleri ve elde edilen enerji eşleş-
tirmelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I ve II
£
Enerji
C) II ve III
E) I, II ve III
UNITE
3
MALT
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
kla- ha a- A) Yalnız I I. Rüzgar enerjisi elektrik II. Biyokütle enerjisi → Akaryakıt III. Güneş enerjisi → ISI Yukarıda verilen enerji türleri ve elde edilen enerji eşleş- tirmelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III D) I ve II £ Enerji C) II ve III E) I, II ve III UNITE 3 MALT
9.
10
E) M, iletkendir.
Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan tankerlerin depoları-
hin doldurulması ve boşaltılması sırasında oluşabilecek
elektrik yükü boşalmaları ile bu boşalmalar sırasında
meydana gelebilecek kıvılcım ve parıldamaları engelle-
mek amacıyla yakıt tankı iletken topraklama mandalı va-
sıtasıyla toprak hattına bağlanır.
Buna göre,
1. Tankerin tekerleklerinin yalıtkan olması ve sürtünme
nedeniyle tekerler elektrikle yüklenir.
II. Potansiyelleri farklı iki cisim birbirine yaklaştığında
ark olayı gerçekleşerek birinden diğerine elektron at-
laması sonucu kıvılcım çıkabilir.
III. Topraklama sırasında negatif yüklü araca topraktan
pozitif yük geçerek araç nötrlenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız 11
C) Love Il
C
Yarıcanı olan, pozitif elektrikle yüklü X iletken küresi,
D) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
9. 10 E) M, iletkendir. Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan tankerlerin depoları- hin doldurulması ve boşaltılması sırasında oluşabilecek elektrik yükü boşalmaları ile bu boşalmalar sırasında meydana gelebilecek kıvılcım ve parıldamaları engelle- mek amacıyla yakıt tankı iletken topraklama mandalı va- sıtasıyla toprak hattına bağlanır. Buna göre, 1. Tankerin tekerleklerinin yalıtkan olması ve sürtünme nedeniyle tekerler elektrikle yüklenir. II. Potansiyelleri farklı iki cisim birbirine yaklaştığında ark olayı gerçekleşerek birinden diğerine elektron at- laması sonucu kıvılcım çıkabilir. III. Topraklama sırasında negatif yüklü araca topraktan pozitif yük geçerek araç nötrlenir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız 11 C) Love Il C Yarıcanı olan, pozitif elektrikle yüklü X iletken küresi, D) ve III E) I, II ve III
x GFX
X
-X
2X
X (m)
3X
923²x
3Fx= E
Fx=3
2x - 4fx = 4€
3
3x6Fx = 6€ =-26
Kaç E olur?
5. Boşken 5 kg gelen bir kova 20 kg su almaktadır. Böyle bir kova ile h derinliğindeki bir kuyudan su çıkarma
işlemi % kaç verimli olur? 25kg
Alinan Energi
Yapılan iş
100
9
verilen Enegi Harconan Enesti
6. Bir vinç 100 kg kütleli yükü 1 dakikada kat yüksekliği 3 m olan 12 katlı binanın üzerine kadar sabit hızla
çıkarmaktadır. Sürtünmeler ihmal edildiğinde vincin gücü kaç kW bulunur?
=
F.x=W
migh + + m²l²
t
·100
109
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
x GFX X -X 2X X (m) 3X 923²x 3Fx= E Fx=3 2x - 4fx = 4€ 3 3x6Fx = 6€ =-26 Kaç E olur? 5. Boşken 5 kg gelen bir kova 20 kg su almaktadır. Böyle bir kova ile h derinliğindeki bir kuyudan su çıkarma işlemi % kaç verimli olur? 25kg Alinan Energi Yapılan iş 100 9 verilen Enegi Harconan Enesti 6. Bir vinç 100 kg kütleli yükü 1 dakikada kat yüksekliği 3 m olan 12 katlı binanın üzerine kadar sabit hızla çıkarmaktadır. Sürtünmeler ihmal edildiğinde vincin gücü kaç kW bulunur? = F.x=W migh + + m²l² t ·100 109
i-5
4
300
9. Sinif
Fizik
10. Kütlesi 10 kg olan bir kutu vinç yardımıyla 30 m yükseklik-
teki bir evin tepesine sabit hızla çıkarılıyor.
Vinç % 75 verim sağlayabildiğine göre vinç motoru
kaç kJ enerji harcamıştır? (g = 10 m/s²)
A) 6
B) 4
C) 3
D) 2,5 E) 1,5
1. K noktasından serbest bırakılan m kütleli X cismi un
kütleli Y cismi sürtünmn
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
i-5 4 300 9. Sinif Fizik 10. Kütlesi 10 kg olan bir kutu vinç yardımıyla 30 m yükseklik- teki bir evin tepesine sabit hızla çıkarılıyor. Vinç % 75 verim sağlayabildiğine göre vinç motoru kaç kJ enerji harcamıştır? (g = 10 m/s²) A) 6 B) 4 C) 3 D) 2,5 E) 1,5 1. K noktasından serbest bırakılan m kütleli X cismi un kütleli Y cismi sürtünmn