Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Verim ve Enerji Kaynakları Soruları

den gos
verildiği
Sm
45
basınç
zemine
ularak
min
VOF
Şekil I'deki 2h yüksekliğindeki koni yarı yüksekliğinden
yatay olarak bölünüyor ve parçalar Şekil Il'deki yatay ze
min üzerine konuluyor.
panz
A)
B)
C)
D)
Şekil 1
Şekil l'de koninin yatay zemine uyguladığı basınç P
olduğuna göre, Şekil Il'deki K ve L parçalarının zemi-
ne uyguladıkları basınçlar kaç P olur?
L
E)
KPN REPN REPT
7P
h
7P
h
K
PNPNP PNP4
Şekil II
2
8.
Katı cisimlerin bir yüzeyde oluşturduğu basınç ve
basınç kuvveti ile ilgili olarak,
1. Katı bir cismin, bir yüzeye uyguladığı
kumeticin-
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
den gos verildiği Sm 45 basınç zemine ularak min VOF Şekil I'deki 2h yüksekliğindeki koni yarı yüksekliğinden yatay olarak bölünüyor ve parçalar Şekil Il'deki yatay ze min üzerine konuluyor. panz A) B) C) D) Şekil 1 Şekil l'de koninin yatay zemine uyguladığı basınç P olduğuna göre, Şekil Il'deki K ve L parçalarının zemi- ne uyguladıkları basınçlar kaç P olur? L E) KPN REPN REPT 7P h 7P h K PNPNP PNP4 Şekil II 2 8. Katı cisimlerin bir yüzeyde oluşturduğu basınç ve basınç kuvveti ile ilgili olarak, 1. Katı bir cismin, bir yüzeye uyguladığı kumeticin-
ÖRNEK 3
sabit uç
th
4
Şekildeki yay üzerindeki atmanın K noktası çok kısa bir süreliğine düşey aşağı hareket etmekte olup atma t saniyede bir bör
ilerlemektedir.
Buna göre atma verilen konumdan 6t süre sonra hangi görünüme sahip olur?
sabit uç
1.
Cevap:
Ş
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
ÖRNEK 3 sabit uç th 4 Şekildeki yay üzerindeki atmanın K noktası çok kısa bir süreliğine düşey aşağı hareket etmekte olup atma t saniyede bir bör ilerlemektedir. Buna göre atma verilen konumdan 6t süre sonra hangi görünüme sahip olur? sabit uç 1. Cevap: Ş
10 N ağırlığındaki cisim
şekildeki % 60 verimli 30°
eğim açılı eğik düzlemde
hareket etmeden durmak-
tadır.
G=10N
30°
Buna göre, cisim 200 J enerji harcanarak yerden
en fazla kaç m yukarı taşınabilir?
A) 5
B) 10 C) 12
D) 15 E) 24
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
10 N ağırlığındaki cisim şekildeki % 60 verimli 30° eğim açılı eğik düzlemde hareket etmeden durmak- tadır. G=10N 30° Buna göre, cisim 200 J enerji harcanarak yerden en fazla kaç m yukarı taşınabilir? A) 5 B) 10 C) 12 D) 15 E) 24
7.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve ll
Şekilde yüklerinin büyüklüğü qk ve q olan K ve L tanecikleri arasındaki
elektrik alan çizgileri verilmiştir.
Buna göre;
1.
II.
III.
K (+) yüklüdür.
L (-) yüklüdür.
qk >qLdir.
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
dir
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
7. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve ll Şekilde yüklerinin büyüklüğü qk ve q olan K ve L tanecikleri arasındaki elektrik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre; 1. II. III. K (+) yüklüdür. L (-) yüklüdür. qk >qLdir. C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III dir
3.
İdil, yaz tatilinde dedesi ve babaannesinin yanına gitmek
için otobüsle yola çıkar. Bir süre yol aldıktan sonra otobüs
şoförü bir benzin istasyonuna girerek yakıt alır. İdil yolcu-
luğu sırasında tepeliklerde rüzgar güllerinin hızla döndü-
ğünü görür. Eve geldiğinde musluğu açarak güneş enerji-
sinden elde edilen sıcak suyla yüzünü yıkar. Daha sonra
telefonla arkadaşı Buse'yi arar. Buse telefonda Afyon'da
bir kaplicada olduğunu söyler.
Bu parçada aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisin-
den bahsedilmemiştir?
A) Güneş enerjisi
C) Hidroelektrik enerji
B) Rüzgar enerjisi
D) Jeotermal enerji
E) Fosil yakıtlar
E
E
Bur
han.
A) Ya
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
3. İdil, yaz tatilinde dedesi ve babaannesinin yanına gitmek için otobüsle yola çıkar. Bir süre yol aldıktan sonra otobüs şoförü bir benzin istasyonuna girerek yakıt alır. İdil yolcu- luğu sırasında tepeliklerde rüzgar güllerinin hızla döndü- ğünü görür. Eve geldiğinde musluğu açarak güneş enerji- sinden elde edilen sıcak suyla yüzünü yıkar. Daha sonra telefonla arkadaşı Buse'yi arar. Buse telefonda Afyon'da bir kaplicada olduğunu söyler. Bu parçada aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisin- den bahsedilmemiştir? A) Güneş enerjisi C) Hidroelektrik enerji B) Rüzgar enerjisi D) Jeotermal enerji E) Fosil yakıtlar E E Bur han. A) Ya
nin yanına gitmek
ktan sonra otobüs
akıt alır. İdil yolcu-
erinin hızla döndü-
-arak güneş enerji-
yıkar. Daha sonra
Celefonda Afyon'da
klarının hangisin-
gar enerjisi
termal enerji
Bir otel işletmecisi yüksek gelen elektrik faturalarını daha aza
indirmek için enerji tasarrufu yapmak istiyor. Bu doğrultuda
otelinde yaptığı bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1.
Lavabolardaki musluk ve koridor lambalarını sensör-
lü olacak şekilde değiştiriyor.
II. Aydınlanma için kullandığı tungsten flamen ampulleri
led ampullerle değiştiriyor.
III. Odalardaki kalorifer vanalarini ısıya duyarlı vanalar
ile değiştiriyor.
Buna göre; otel işletmecisi yaptığı bu değişikliklerden
hangileri ile amacına ulaşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
nin yanına gitmek ktan sonra otobüs akıt alır. İdil yolcu- erinin hızla döndü- -arak güneş enerji- yıkar. Daha sonra Celefonda Afyon'da klarının hangisin- gar enerjisi termal enerji Bir otel işletmecisi yüksek gelen elektrik faturalarını daha aza indirmek için enerji tasarrufu yapmak istiyor. Bu doğrultuda otelinde yaptığı bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1. Lavabolardaki musluk ve koridor lambalarını sensör- lü olacak şekilde değiştiriyor. II. Aydınlanma için kullandığı tungsten flamen ampulleri led ampullerle değiştiriyor. III. Odalardaki kalorifer vanalarini ısıya duyarlı vanalar ile değiştiriyor. Buna göre; otel işletmecisi yaptığı bu değişikliklerden hangileri ile amacına ulaşır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
1
9.
Barajlarda depolanan suyun ev, okul, stadyum, sokak
lambalarında vb. yerlerde ışığa dönüşünceye kadarki
süreçte gerçekleşen enerji dönüşümü aşağıdakiler-
den hangisinde doğru gösterilmiştir?
0:9
Ö
Y
M
N
ZKOLE
A) Potansiyel
Enerji
B)
C) Potansiyel
Enerji
D)
(E)
10.
Potansiyel
Enerji
0
erji
Kinetik
Enerji
FİZİK- 24.03.2023
Kinetik
Enerji
Kinetik
Enerji
Elektrik
Enerjisi
Kinetik
Enerji
Potansiyel
Enerji
Potansiyel
Enerji
14
-
Isi
Enerjisi
10 m
Kinetik
Enerji
Elektrik
Enerjisi
Ist
Enerjisi
Elektrik
Enerjisi
Işık
Enerjisi
Işık
Enerjisi
Işık
Enerjisi
Işık
Enerjisi
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 4 kg kütleli K
cismi 10 m yükseklikten serbest bırakılıyor.
4 kg
Işık
Enerjisi
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
1 9. Barajlarda depolanan suyun ev, okul, stadyum, sokak lambalarında vb. yerlerde ışığa dönüşünceye kadarki süreçte gerçekleşen enerji dönüşümü aşağıdakiler- den hangisinde doğru gösterilmiştir? 0:9 Ö Y M N ZKOLE A) Potansiyel Enerji B) C) Potansiyel Enerji D) (E) 10. Potansiyel Enerji 0 erji Kinetik Enerji FİZİK- 24.03.2023 Kinetik Enerji Kinetik Enerji Elektrik Enerjisi Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Potansiyel Enerji 14 - Isi Enerjisi 10 m Kinetik Enerji Elektrik Enerjisi Ist Enerjisi Elektrik Enerjisi Işık Enerjisi Işık Enerjisi Işık Enerjisi Işık Enerjisi Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 4 kg kütleli K cismi 10 m yükseklikten serbest bırakılıyor. 4 kg Işık Enerjisi
5.
B) 2
J....
Eşit bölmeli düzgün ve türdeş çubuk I ve II desteklerinin üzerin-
de yatay olarak şekildeki gibi dengede kalıyor.
Desteklerin tepki kuvvetleri sırasıyla N₁, N₂ olduğuna
N₁
göre, oranı kaçtır?
N₂₂
A) 4
D)=1/12
C) 1
Yalay
-
B) 1/
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
5. B) 2 J.... Eşit bölmeli düzgün ve türdeş çubuk I ve II desteklerinin üzerin- de yatay olarak şekildeki gibi dengede kalıyor. Desteklerin tepki kuvvetleri sırasıyla N₁, N₂ olduğuna N₁ göre, oranı kaçtır? N₂₂ A) 4 D)=1/12 C) 1 Yalay - B) 1/
6.
A) ik = IL = IM
C) ik > İM > İL
İk
O....
K
2
Şekildeki
çembersel,
iletken K, L ve M telleri-
nin yarıçapları sırasıyla
r, 2r ve 3r dir.
Tellerin O merkezlerin-
de oluşan manyetik
alanların büyüklükleri eşit olduğuna göre, tellerden ge.
çen ik, İL ve im akımlarının büyüklükleri arasındaki ilişk
nedir?
E) IM > İL > İK
0...2r
3
B) ik > IL > IM
D) IL > IMIK
M
O...
M
3r
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
6. A) ik = IL = IM C) ik > İM > İL İk O.... K 2 Şekildeki çembersel, iletken K, L ve M telleri- nin yarıçapları sırasıyla r, 2r ve 3r dir. Tellerin O merkezlerin- de oluşan manyetik alanların büyüklükleri eşit olduğuna göre, tellerden ge. çen ik, İL ve im akımlarının büyüklükleri arasındaki ilişk nedir? E) IM > İL > İK 0...2r 3 B) ik > IL > IM D) IL > IMIK M O... M 3r
3. Şekildeki makara sisteminde P yükünü h kadar yüksel-
tebilmek için F kuvvetinin uygulandığı ip x kadar aşağı-
ya çekiliyor.
L
A)
Makaralar P ağırlıklı olduğuna göre, sistemin verimi
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
C)
F.x
P-h
D)
FY
2P-h
F-x
B)
P
P-h
F-X
E)
P-h
2F-X
F.x
2P-h
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
3. Şekildeki makara sisteminde P yükünü h kadar yüksel- tebilmek için F kuvvetinin uygulandığı ip x kadar aşağı- ya çekiliyor. L A) Makaralar P ağırlıklı olduğuna göre, sistemin verimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? C) F.x P-h D) FY 2P-h F-x B) P P-h F-X E) P-h 2F-X F.x 2P-h
Örnek 13
Bir ütüde hangi enerji türünün hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz
Ödev 13
Bir katı yakıt sobasında hangi enerji türünün hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz.
Ödev 14
Bir çamaşır makinesinde hangi enerji türlerinin hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
Örnek 13 Bir ütüde hangi enerji türünün hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz Ödev 13 Bir katı yakıt sobasında hangi enerji türünün hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz. Ödev 14 Bir çamaşır makinesinde hangi enerji türlerinin hangi enerji türlerine dönüştüğünü belirtiniz.
larak tanımla-
klerinden biri-
mi olarak
Iniz III
i ki-
rde
DENEME 20
sa-
in
AYDIN YAYINLARI
3. Nükleer enerji santrallerinde uranyum gibi büyük
atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda çok
büyük bir enerji açığa çıkar. Bu enerji reaktörde suya
ISI enerjisi olarak aktarılır. Su Isıtılarak buhar haline
dönüştürülür. Oluşan buhar, buhar türbinine gönde-
rilerek türbin kanatlarının hareket etmesi sağlanır. Bu
dönme hareketi ile kinetik enerji alternatörlerde elekt-
rik enerjisi oluşturur. Türbinleri terkeden buhar, yo-
ğuşturucuda soğutularak tekrar reaktör kazanına so-
ğutma suyu olarak gönderilir.
Kontrol
çubuklan
Reaktör
kazanı
Reaktor
Buhar
Jeneratörü
TYT Deneme Sınavı
Turbin
Elektrik
Jeneratörü
Yoğuşturucu
Nükleer enerji santrallerindeki enerji dönüşümü
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Reaktörde enerjinin bir kısmı türbinlerin mekanik
sürtünmesine harcanmıştır.
B) Isı enerjisi ilk olarak dönme kinetik enerjisine dö-
nüştürülmüştür.
C) Nükleer reaktörlerde yakıt olarak radyoaktif mad-
de kullanılmaktadır.
D) Türbinlerin mekanik enerjisi alternatörlerde elekt-
rik enerjisine dönüşmüştür.
E) Nükleer enerji santrallerinde kullanılan radyoak-
tif maddelerin radyasyon etkisi yok denecek kadar
azdır.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
larak tanımla- klerinden biri- mi olarak Iniz III i ki- rde DENEME 20 sa- in AYDIN YAYINLARI 3. Nükleer enerji santrallerinde uranyum gibi büyük atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda çok büyük bir enerji açığa çıkar. Bu enerji reaktörde suya ISI enerjisi olarak aktarılır. Su Isıtılarak buhar haline dönüştürülür. Oluşan buhar, buhar türbinine gönde- rilerek türbin kanatlarının hareket etmesi sağlanır. Bu dönme hareketi ile kinetik enerji alternatörlerde elekt- rik enerjisi oluşturur. Türbinleri terkeden buhar, yo- ğuşturucuda soğutularak tekrar reaktör kazanına so- ğutma suyu olarak gönderilir. Kontrol çubuklan Reaktör kazanı Reaktor Buhar Jeneratörü TYT Deneme Sınavı Turbin Elektrik Jeneratörü Yoğuşturucu Nükleer enerji santrallerindeki enerji dönüşümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Reaktörde enerjinin bir kısmı türbinlerin mekanik sürtünmesine harcanmıştır. B) Isı enerjisi ilk olarak dönme kinetik enerjisine dö- nüştürülmüştür. C) Nükleer reaktörlerde yakıt olarak radyoaktif mad- de kullanılmaktadır. D) Türbinlerin mekanik enerjisi alternatörlerde elekt- rik enerjisine dönüşmüştür. E) Nükleer enerji santrallerinde kullanılan radyoak- tif maddelerin radyasyon etkisi yok denecek kadar azdır.
angisidir?
1
C) x² + 1
1.
FEN BİLİMLER
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam
Mıknatıslarla ilgili,
FOR
1.
Tek kutuplu mıknatıs elde edilemez.
II.
Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir.
III. N ve S kutuplarından her ikisi de demire çek-
me kuvveti uygular.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
angisidir? 1 C) x² + 1 1. FEN BİLİMLER Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam Mıknatıslarla ilgili, FOR 1. Tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. II. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir. III. N ve S kutuplarından her ikisi de demire çek- me kuvveti uygular. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 3.
kesinlikle
kildeki
35
P
Buna göre,
Daiga legenindeki en derin boige XL
II. Y bölgesinde dalgaların pantyodu en küçüktür
iz bolgesinin derinliği kaynaktan uzaklaştıkça artmakta-
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
Durve ill
B) I yel
9-1
D) kip
CLL III
E) 1, Il y ti
4. Şekildeki pilli el feneri devresinde akkor lamba ışık vermek-
tedir.
Buna göre lamba ışık verirken aşağıdaki enerji türlerin-
den hangisi devrede etkin olmamıştır?
A) eigik
B) 15
E)
mekanik
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
kesinlikle kildeki 35 P Buna göre, Daiga legenindeki en derin boige XL II. Y bölgesinde dalgaların pantyodu en küçüktür iz bolgesinin derinliği kaynaktan uzaklaştıkça artmakta- yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız i Durve ill B) I yel 9-1 D) kip CLL III E) 1, Il y ti 4. Şekildeki pilli el feneri devresinde akkor lamba ışık vermek- tedir. Buna göre lamba ışık verirken aşağıdaki enerji türlerin- den hangisi devrede etkin olmamıştır? A) eigik B) 15 E) mekanik Diğer Sayfaya Geçiniz.
16. Ampul ve tasarruflu ampulün çalışma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Ampul tungsten telinin kızarması, tasarruflu am-
pul ise içinde bulunan gazın işıması prensibi ile çalışır.
Ampul
Tasarruflu ampul
Güç
40W
13W
Elektrik enerjisini ışığa çevirme oranı
%30
%90
Enerji kaybı
%70
%10
40W ampul ile 13W tasarruflu ampule ait elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürme oranları verilmiştir. Kayıp enerji
olarak verilen yüzde isi enerjisine dönüşen enerji miktarını gösterir.
Örnek olarak verilen ampullere ait bilgiler doğrultusunda hangisi yanlıştır?
(Şehir gerilimi yaklaşık 220 V'tur.)
E = ₁² R. t = X 1 X
A) Ampul, tasarruflu ampulün yaklaşık 3 katı kadar akımla çalışır.
BY HE
Her iki ampul de odada yaklaşık aynı oranda aydınlanma sağlar.
C) Ampuldaki enerji kaybı tasarruflu ampuldeki kaybın yedi katı kadardır.
Parlaklık a GOG
D) Sadece aydınlanma için evdeki tüm ampuller tasarruflu ampul ile değiştirilirse %60'lık bir tasarruf yapılır.
E) Aydınlanma amacı ile seçeceğimiz ampulün güç değerine bakarak fazla olanı seçmek her zaman daha karlıdır.
CO
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
16. Ampul ve tasarruflu ampulün çalışma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Ampul tungsten telinin kızarması, tasarruflu am- pul ise içinde bulunan gazın işıması prensibi ile çalışır. Ampul Tasarruflu ampul Güç 40W 13W Elektrik enerjisini ışığa çevirme oranı %30 %90 Enerji kaybı %70 %10 40W ampul ile 13W tasarruflu ampule ait elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürme oranları verilmiştir. Kayıp enerji olarak verilen yüzde isi enerjisine dönüşen enerji miktarını gösterir. Örnek olarak verilen ampullere ait bilgiler doğrultusunda hangisi yanlıştır? (Şehir gerilimi yaklaşık 220 V'tur.) E = ₁² R. t = X 1 X A) Ampul, tasarruflu ampulün yaklaşık 3 katı kadar akımla çalışır. BY HE Her iki ampul de odada yaklaşık aynı oranda aydınlanma sağlar. C) Ampuldaki enerji kaybı tasarruflu ampuldeki kaybın yedi katı kadardır. Parlaklık a GOG D) Sadece aydınlanma için evdeki tüm ampuller tasarruflu ampul ile değiştirilirse %60'lık bir tasarruf yapılır. E) Aydınlanma amacı ile seçeceğimiz ampulün güç değerine bakarak fazla olanı seçmek her zaman daha karlıdır. CO
3. İnsan bedeninin kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çe-
virmedeki verimi % 25'tir. Geri kalan enerjiyi ısı olarak
√√.75
çevresine yayar.
Bu bilgiye göre, kütlesi 50 kg olan bir kişi 4 m yük-
sekliğindeki merdivenlerden çıktığında çevresine
kaç kilojoule enerji yayar?
(g = 10 m/s²)
A) 2
V=Alinan
B) 4
verilen
-C
C) 6
75
irr
D) 8 E) 10
20
50-17.4
X
Fizik
Verim ve Enerji Kaynakları
3. İnsan bedeninin kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çe- virmedeki verimi % 25'tir. Geri kalan enerjiyi ısı olarak √√.75 çevresine yayar. Bu bilgiye göre, kütlesi 50 kg olan bir kişi 4 m yük- sekliğindeki merdivenlerden çıktığında çevresine kaç kilojoule enerji yayar? (g = 10 m/s²) A) 2 V=Alinan B) 4 verilen -C C) 6 75 irr D) 8 E) 10 20 50-17.4 X