Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklü Parçacıkların Hareketi Soruları

lekt-
ken
8. Düzgün manyetik alan yardımıyla parçacıkların ayrıl-
masını sağlayan düzeneklere kütle spektrometresi de-
3
A) Yalnız I
100
Spektrometreye giren parçacıkların şekildeki 1, 2
ve 3 yollarını izlemesi durumunda,
D) I ve II
B
I. 1 yolunu izleyen parçacık pozitif yüklüdür.
II. 2 yolunu izleyen parçacık nötrdür.
III. 3 yolunu izleyen parçacık negatif yüklüdür.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
www
Ways
alsts n
wwwwwwww
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
lekt- ken 8. Düzgün manyetik alan yardımıyla parçacıkların ayrıl- masını sağlayan düzeneklere kütle spektrometresi de- 3 A) Yalnız I 100 Spektrometreye giren parçacıkların şekildeki 1, 2 ve 3 yollarını izlemesi durumunda, D) I ve II B I. 1 yolunu izleyen parçacık pozitif yüklüdür. II. 2 yolunu izleyen parçacık nötrdür. III. 3 yolunu izleyen parçacık negatif yüklüdür. yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III www Ways alsts n wwwwwwww
12
flama
p
Ver
ekran
K
yatay
Şekildeki tüpte flamadan çıkan elektronlar, d, yolu bo-
yunca V, potansiyel farkında hızlandınlıyor. L boyun-
daki, d₂ aralıklı, düşey saptıncı levhalar arasında V₂
potansiyel farkında saptınlan elektronlar K noktasına
çarpıyor.
Elektronların K ye çarpma hızı hangisinin değiş-
mesinden etkilenmez?
A) V₁
B) V₂
D) d₂
E) L
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
12 flama p Ver ekran K yatay Şekildeki tüpte flamadan çıkan elektronlar, d, yolu bo- yunca V, potansiyel farkında hızlandınlıyor. L boyun- daki, d₂ aralıklı, düşey saptıncı levhalar arasında V₂ potansiyel farkında saptınlan elektronlar K noktasına çarpıyor. Elektronların K ye çarpma hızı hangisinin değiş- mesinden etkilenmez? A) V₁ B) V₂ D) d₂ E) L
16. Şekildeki paralel levhalara V gerilimi uygulanıyor.
+q
K
A) Yalnız d
K noktasından bırakılan m kütleli +q yüklü cismin L
noktasına çarpma hızı d, V, q ve m niceliklerinden
hangilerinin artmasıyla artar?
L
B) V ya da q
D) d ya da V
C) m ya da d
E) m ya da q
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
16. Şekildeki paralel levhalara V gerilimi uygulanıyor. +q K A) Yalnız d K noktasından bırakılan m kütleli +q yüklü cismin L noktasına çarpma hızı d, V, q ve m niceliklerinden hangilerinin artmasıyla artar? L B) V ya da q D) d ya da V C) m ya da d E) m ya da q
23. Düzgün E elektrik alanında-q yüklü P cismi K-L-M-N
yolunu izleyerek k noktasından N noktasına sabit sürat
ile götürülüyor.
N
A) W₁ > W₂> W3
C) W₂ > W₂ > W₁
M
K-L noktaları arasında yapılan iş W₁, L-M noktaları
arasında yapılan iş W₂, M-N noktaları arasında
yapılan iş W, olduğuna göre, aralarındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
E
B) W₂> W₁ > W3
D) W3 > W₁ > W₂
E) W₂>W, > W₁
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
23. Düzgün E elektrik alanında-q yüklü P cismi K-L-M-N yolunu izleyerek k noktasından N noktasına sabit sürat ile götürülüyor. N A) W₁ > W₂> W3 C) W₂ > W₂ > W₁ M K-L noktaları arasında yapılan iş W₁, L-M noktaları arasında yapılan iş W₂, M-N noktaları arasında yapılan iş W, olduğuna göre, aralarındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) E B) W₂> W₁ > W3 D) W3 > W₁ > W₂ E) W₂>W, > W₁
6. Aşağıdaki şekilde v hızıyla çerçeve içindeki düzgün B man-
yetik alan bölgesine giren bir pozitif iyonun izlediği yarım
çembersel yol gösterilmiştir.
Pozitif
iyon
Manyetik
alan
bölgesi
392
Buna göre B nin yönü nedir?
A) Sayfa düzleminde aşağı doğru
B) Sayfa düzleminde sola doğru
Sayfa
Sayfa düzleminde sağa doğru
D) Sayfa düzlemine dik dışa doğru
E) Sayfa düzlemine dik içe doğru
Yukarı
++
Sol
Aşağı
D
Sağ
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
6. Aşağıdaki şekilde v hızıyla çerçeve içindeki düzgün B man- yetik alan bölgesine giren bir pozitif iyonun izlediği yarım çembersel yol gösterilmiştir. Pozitif iyon Manyetik alan bölgesi 392 Buna göre B nin yönü nedir? A) Sayfa düzleminde aşağı doğru B) Sayfa düzleminde sola doğru Sayfa Sayfa düzleminde sağa doğru D) Sayfa düzlemine dik dışa doğru E) Sayfa düzlemine dik içe doğru Yukarı ++ Sol Aşağı D Sağ
Elektrik ve Manyetizma
ten sonra
en L nok-
mez.
SINAV YAYINLARI
Ornek 8
çözümü Siz Yapınız
KTevhasının yakınından serbest bırakı
lan+q yüklü tanecik L levhasına v hizi
ile ulaşıyor.
Buna göre,
1.
II.
K
(Yer çekim ivmesi önemsizdir.) s
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I've III
m
++q
yük miktarı, q
taneciğin kütlesi, m
levhalar arasındaki uzaklık, d begli deği
verilen hangilerindeki nicelik artarsa taneciğin L levhası-
na ulaşma hızı değişmez?
d
E) II ve III
L
V
C) I ve II
FIZIK I
Örnek 9
Çözümü Siz Yapınız
Ağırlığı olan +q yüklü cisim, düşey düzlemdeki yüklü para-
lel levhalar arasına elektrik alana dik olarak v yatay hızıyla fır-
latılıyor.
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Elektrik ve Manyetizma ten sonra en L nok- mez. SINAV YAYINLARI Ornek 8 çözümü Siz Yapınız KTevhasının yakınından serbest bırakı lan+q yüklü tanecik L levhasına v hizi ile ulaşıyor. Buna göre, 1. II. K (Yer çekim ivmesi önemsizdir.) s A) Yalnız I B) Yalnız III D) I've III m ++q yük miktarı, q taneciğin kütlesi, m levhalar arasındaki uzaklık, d begli deği verilen hangilerindeki nicelik artarsa taneciğin L levhası- na ulaşma hızı değişmez? d E) II ve III L V C) I ve II FIZIK I Örnek 9 Çözümü Siz Yapınız Ağırlığı olan +q yüklü cisim, düşey düzlemdeki yüklü para- lel levhalar arasına elektrik alana dik olarak v yatay hızıyla fır- latılıyor.
e yapıl-
edilerek
adaptör
nez.
doğru
eğildir.
daptör
mesinin
Div
vell
6.
Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda
X çerçevesinde sayfadan içe doğru düzgün B manye-
tik alanı, Y çerçevesinde sayfadan dışa doğru düzgün E
elektrik alanı vardır. 9₁, 92 yüklü noktasal cisimler v hızıy-
la şekildeki gibi atılmaktadır.
B
x 0
A)
B)
C)
D)
E)
OE
q₁'e etkiyen
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
Azalır
AV
+91
Buna göre, kendi alanları içindeyken q₁, 92 yüklü ci-
simlere etki eden kuvvetlerin şiddeti nasıl değişir?
92'ye etkiyen
Değişmez
Azalır
Artar
Değişmez
Azalır
Y
+92
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
e yapıl- edilerek adaptör nez. doğru eğildir. daptör mesinin Div vell 6. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda X çerçevesinde sayfadan içe doğru düzgün B manye- tik alanı, Y çerçevesinde sayfadan dışa doğru düzgün E elektrik alanı vardır. 9₁, 92 yüklü noktasal cisimler v hızıy- la şekildeki gibi atılmaktadır. B x 0 A) B) C) D) E) OE q₁'e etkiyen Değişmez Artar Azalır Artar Azalır AV +91 Buna göre, kendi alanları içindeyken q₁, 92 yüklü ci- simlere etki eden kuvvetlerin şiddeti nasıl değişir? 92'ye etkiyen Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Y +92
+
+
+
+
ⓇB
Fm<
OB
V
MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK
+q
OB
► Fe
B
Yüklü levhalar arasında hareket eden +q yüklü taneciğe aynı anda
ve zıt yönde kuvvet etki eder.
Manyetik kuvvetin yönünü sağ el kuralı ile belirleriz.
|Fm| = | Fe| olursa parçacık hızını değiştirmeden yoluna devam
eder.
1.
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
+ + + + ⓇB Fm< OB V MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK +q OB ► Fe B Yüklü levhalar arasında hareket eden +q yüklü taneciğe aynı anda ve zıt yönde kuvvet etki eder. Manyetik kuvvetin yönünü sağ el kuralı ile belirleriz. |Fm| = | Fe| olursa parçacık hızını değiştirmeden yoluna devam eder. 1.
2. Aşağıdaki tabloda fizik bilimine ait ışığın kırılma kanunlarının biyoloji ve kimya'da kullanımı ile ilgili örnekler
verilmiştir.
FİZİK KANUNLARI
BY
C)
D)
E)
Işığın kırılma kanunları
Coulomb kanunu
BİYOLOJİ
K
Göz kusurlarında uygun gözlük
kullanımı
K
Fotosentez olayı
Hücre bölünmesinin gerçekleşmesi
Sinir sisteminin çalışması
Bitkilerin topraktaki suyu köklerine çekmesi
Kan dolaşımı
Buna göre Coulomb Kanununun biyoloji ve kimyada kullanımı ile ilgili örnekler hangisi olabilir?
Işık kullanılarak molekül
yapılarının belirlenmesi
KİMYA
L
Maddenin dayanıklılığı
Elementlerin dizilimi
L
Elektroliz olayı
Atom çekirdeğinin yapısı
Tepkimede açığa çıkan enerji
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
2. Aşağıdaki tabloda fizik bilimine ait ışığın kırılma kanunlarının biyoloji ve kimya'da kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir. FİZİK KANUNLARI BY C) D) E) Işığın kırılma kanunları Coulomb kanunu BİYOLOJİ K Göz kusurlarında uygun gözlük kullanımı K Fotosentez olayı Hücre bölünmesinin gerçekleşmesi Sinir sisteminin çalışması Bitkilerin topraktaki suyu köklerine çekmesi Kan dolaşımı Buna göre Coulomb Kanununun biyoloji ve kimyada kullanımı ile ilgili örnekler hangisi olabilir? Işık kullanılarak molekül yapılarının belirlenmesi KİMYA L Maddenin dayanıklılığı Elementlerin dizilimi L Elektroliz olayı Atom çekirdeğinin yapısı Tepkimede açığa çıkan enerji
0₁ = 0₂
D) T T
0₂/0₁
K
+
+
+
+
+
02 +
10. Şekildeki iletken ve paralel levhalar, V potansiyel farkı al-
tında yüklenmiştir. Eşit kütleli q ve qy yüklü parçacıkları-
nın yükleri şekilde verilmiştir.
Untua tom
d₂
d₁
v
2
m&q=+q
SONUÇ
YAYINLARI
ma
C+
V
D) II ve III
E) T₁=T₂
2
2
d₂>d, olduğuna göre yükler serbest bırakıldıklarında,
I. Yüklere etki eden elektriksel kuvvetlenin büyüklüğü
eşittir.
II. qx yüklü parçacık, levhaya daha büyük kinetik enerjiy-
le çarpar.
d₁ > ₂
III. qx yükü L levhasına, q, yükü K lavmasına çarpar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız T
B) Yalnız III
C) I
E) I, II ve III
33
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
0₁ = 0₂ D) T T 0₂/0₁ K + + + + + 02 + 10. Şekildeki iletken ve paralel levhalar, V potansiyel farkı al- tında yüklenmiştir. Eşit kütleli q ve qy yüklü parçacıkları- nın yükleri şekilde verilmiştir. Untua tom d₂ d₁ v 2 m&q=+q SONUÇ YAYINLARI ma C+ V D) II ve III E) T₁=T₂ 2 2 d₂>d, olduğuna göre yükler serbest bırakıldıklarında, I. Yüklere etki eden elektriksel kuvvetlenin büyüklüğü eşittir. II. qx yüklü parçacık, levhaya daha büyük kinetik enerjiy- le çarpar. d₁ > ₂ III. qx yükü L levhasına, q, yükü K lavmasına çarpar. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız T B) Yalnız III C) I E) I, II ve III 33
6. Eşit miktarda elektrik yüklü, yeterince büyük K, L ve M
düzlem levhaları Şekil 1'deki gibi birbirine paralel olarak
yerleştirilmiştir. K levhasından v hızıyla atılan - q yüklü
noktasal cisim kesikli çizgilerle verilen yolu izliyor.
?
KL
I
A
B)
C)
P)
E)
-9°
d. d
Şekil 1
K
+
+
+
M
-q yüklü cismin levhalar arasındaki hız-zaman grafiği
Şekil 2'deki gibi olduğuna göre levhalardaki elektrik
yüklerinin cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
+
+
M
+
0
+
Hız
t
Şekil 2
2t
Zaman
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
6. Eşit miktarda elektrik yüklü, yeterince büyük K, L ve M düzlem levhaları Şekil 1'deki gibi birbirine paralel olarak yerleştirilmiştir. K levhasından v hızıyla atılan - q yüklü noktasal cisim kesikli çizgilerle verilen yolu izliyor. ? KL I A B) C) P) E) -9° d. d Şekil 1 K + + + M -q yüklü cismin levhalar arasındaki hız-zaman grafiği Şekil 2'deki gibi olduğuna göre levhalardaki elektrik yüklerinin cinsi aşağıdakilerden hangisidir? + + M + 0 + Hız t Şekil 2 2t Zaman
8.
Düzgün B manyetik alana 9 hızı ile giren +q elektrik yüklü
parçacık r yarıçaplı çembersel yörüngede hareket etmek-
tedir.
Q.U.B.sina
K
Dikkat
O
+q
m
IF.
r
9
Buna göre;
1. Parçacığın yük miktarını artırmak,
II. Manyetik alana girme hızını (9) aktırmak,
III. Manyetik alanının büyüklüğünü azaltmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa r yörünge
yarıçapı artar?
A) Yalnız III
D) Il ve Il
BO
B) I ve II
E) I, II ve Ill
e) ve III
444
100% tooti cözebilirsin
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
8. Düzgün B manyetik alana 9 hızı ile giren +q elektrik yüklü parçacık r yarıçaplı çembersel yörüngede hareket etmek- tedir. Q.U.B.sina K Dikkat O +q m IF. r 9 Buna göre; 1. Parçacığın yük miktarını artırmak, II. Manyetik alana girme hızını (9) aktırmak, III. Manyetik alanının büyüklüğünü azaltmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa r yörünge yarıçapı artar? A) Yalnız III D) Il ve Il BO B) I ve II E) I, II ve Ill e) ve III 444 100% tooti cözebilirsin
4.
Eşit kütleli K ve L yüklü parçacıklar, B manyetik
alanı içerisinde 2r, 3r yarıçaplı dairesel yörüngeler
çiziyor.
A)
2r
318
K
B)
4v
Buna göre, K ve L parçacıklarının yükleri oranı
qk/q₁ kaçtır?
2
3r
-17-1
G
2015
3180
D) 1/1/12 E) 4
Diğer sayfaya geçiniz -
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
4. Eşit kütleli K ve L yüklü parçacıklar, B manyetik alanı içerisinde 2r, 3r yarıçaplı dairesel yörüngeler çiziyor. A) 2r 318 K B) 4v Buna göre, K ve L parçacıklarının yükleri oranı qk/q₁ kaçtır? 2 3r -17-1 G 2015 3180 D) 1/1/12 E) 4 Diğer sayfaya geçiniz -
FİZİK
da
ak
ev-
gi-
ed
18. Sürtünme ve yer çekimi kuvvetinin önemsiz olduğu or-
tamda 2V ve V potansiyel farkı ile yüklenmiş levhalardan
oluşturulmuş şekildeki sistemde K'den yüklü cisim vk
hız büyüklüğü ile atılıyor.
+q
d
hinter
12
2V
2d
St
A) VL > VK > VM
C) VK > VM > VL
hız
Cisim L'den v hız büyüklüğü ile geçerek M'ye VM
büyüklüğüyle çarpıyor.
Buna göre VKV ve v arasındaki büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
M
E) VKVLVM
B) VL>VM> VK
D) VM > VK > VL
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
FİZİK da ak ev- gi- ed 18. Sürtünme ve yer çekimi kuvvetinin önemsiz olduğu or- tamda 2V ve V potansiyel farkı ile yüklenmiş levhalardan oluşturulmuş şekildeki sistemde K'den yüklü cisim vk hız büyüklüğü ile atılıyor. +q d hinter 12 2V 2d St A) VL > VK > VM C) VK > VM > VL hız Cisim L'den v hız büyüklüğü ile geçerek M'ye VM büyüklüğüyle çarpıyor. Buna göre VKV ve v arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? M E) VKVLVM B) VL>VM> VK D) VM > VK > VL
ngede tu-
ilme kuv-
3
tir.
ırlık
6.
+q yüklü parçacık K noktasından ilk hizsız serbest düş-
meye bırakıldığında, yüklü levhalar arasında düşey
düzlemde hızlanarak levhaların arasından ayrıldıktan
sonra, düzgün manyetik alanda çembersel yörüngeyi
izliyor.
B
S
A) Yalnız I
3
K
+q
D) II ve III
1+
Deneme Sınavı - 02
2
Levhalar arası uzaklık d, levhaların uzunlukları L, man-
yetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur.
Parçacığın manyetik alandaki çembersel yörüngesi-
nin yarıçapı r kadar olduğuna göre,
1. r yarıçapı, levhaların uzunluklarına (L) bağlıdır.
Parçacık 1 yörüngesini izler.
III. Ortamdaki yer çekimi ivmesinin büyüklüğü artırılırsa
r yarıçapı artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
(Sayfa düzlemi düşey düzlemdedir.)
B) ve II
E) I, II ve III
nove
9.8
r= m. 2xr
T
918
ve III
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
ngede tu- ilme kuv- 3 tir. ırlık 6. +q yüklü parçacık K noktasından ilk hizsız serbest düş- meye bırakıldığında, yüklü levhalar arasında düşey düzlemde hızlanarak levhaların arasından ayrıldıktan sonra, düzgün manyetik alanda çembersel yörüngeyi izliyor. B S A) Yalnız I 3 K +q D) II ve III 1+ Deneme Sınavı - 02 2 Levhalar arası uzaklık d, levhaların uzunlukları L, man- yetik alan sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur. Parçacığın manyetik alandaki çembersel yörüngesi- nin yarıçapı r kadar olduğuna göre, 1. r yarıçapı, levhaların uzunluklarına (L) bağlıdır. Parçacık 1 yörüngesini izler. III. Ortamdaki yer çekimi ivmesinin büyüklüğü artırılırsa r yarıçapı artar. yargılarından hangileri doğru olur? (Sayfa düzlemi düşey düzlemdedir.) B) ve II E) I, II ve III nove 9.8 r= m. 2xr T 918 ve III
ndaki açı
= 0° olduğu
nyüke kuvvet
ki etmez.
anyetik alan
ir.
el kuralı ile
n hareke
manye-
sa avuç
erir.
kuvve-
düşü-
ersidir.
186
Sayfa düzlemine dik içeri yönelmiş manyetik
alanda v hızıyla fırlatılan K, L, M parçacıkları
şekildeki yolları izliyor.
Buna göre, K, L, M parçacıklarının yük işa-
reti nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
M
lý hì
+++
M
188
Fizik
Yüklü Parçacıkların Hareketi
ndaki açı = 0° olduğu nyüke kuvvet ki etmez. anyetik alan ir. el kuralı ile n hareke manye- sa avuç erir. kuvve- düşü- ersidir. 186 Sayfa düzlemine dik içeri yönelmiş manyetik alanda v hızıyla fırlatılan K, L, M parçacıkları şekildeki yolları izliyor. Buna göre, K, L, M parçacıklarının yük işa- reti nedir? A) B) C) D) E) M lý hì +++ M 188