Denge ve Denge Şartları Soruları

Eşit bölmeli türdeş kare levhaların ağırlık merkezi O noktası
dır.
O
O
D) I ve III
O
11
|||
Bu levhalardan, taralı parçalar kesilip çıkartılırsa, hangi
levhaların ağırlık merkezinin yeri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Eşit bölmeli türdeş kare levhaların ağırlık merkezi O noktası dır. O O D) I ve III O 11 ||| Bu levhalardan, taralı parçalar kesilip çıkartılırsa, hangi levhaların ağırlık merkezinin yeri değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
Bir üçgen levha X noktasından asıldığında Şekil l'deki gibi, Y
noktasından asıldığında Şekil Il'deki gibi dengede kalmakta-
dir.
X
ze
Y
C) M D) N
KL
P M
N
Şekil 1
Şekil II
Buna göre, üçgen levhanın ağırlık merkezi belirtilen nok-
talardan hangisidir?
AJK
BYL
E) P
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Bir üçgen levha X noktasından asıldığında Şekil l'deki gibi, Y noktasından asıldığında Şekil Il'deki gibi dengede kalmakta- dir. X ze Y C) M D) N KL P M N Şekil 1 Şekil II Buna göre, üçgen levhanın ağırlık merkezi belirtilen nok- talardan hangisidir? AJK BYL E) P
5. Farklı türdeş tellerden kesilen kütleleri eşit X, Y ve Z telleri,
büküldükten sonra merkezleri aynı doğru üzerinde bulunacak
şekilde birleştirilmişlerdir.
2
Ko
M N P
A) L - M arasında
B) M noktasında
C) M - N arasında
D) N noktasında
E) N-P arasında
O
Buna göre, sistemin kütle merkezi nerededir?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
PALME
YAYINEVİ
Fizik
Denge ve Denge Şartları
5. Farklı türdeş tellerden kesilen kütleleri eşit X, Y ve Z telleri, büküldükten sonra merkezleri aynı doğru üzerinde bulunacak şekilde birleştirilmişlerdir. 2 Ko M N P A) L - M arasında B) M noktasında C) M - N arasında D) N noktasında E) N-P arasında O Buna göre, sistemin kütle merkezi nerededir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) PALME YAYINEVİ
Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu ram-
pada G ağırlıklı K cismi F büyüklüğünde kuvvetlerle şekildeki
gibi dengelenmiştir.
F
h
Buna göre, G ağırlığının
A) 1
B) 2
K
2h
F
büyüklüğü kaç F olur?
C) 3
D) 4
E) 6
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu ram- pada G ağırlıklı K cismi F büyüklüğünde kuvvetlerle şekildeki gibi dengelenmiştir. F h Buna göre, G ağırlığının A) 1 B) 2 K 2h F büyüklüğü kaç F olur? C) 3 D) 4 E) 6
4.
oturma
düzlemi
Bir kamyonun içi boşken ağırlık merkezi A, tamamen yükle
doluyken bileşke ağırlık merkezi B dir.
Kamyon eğimi a olan bir eğik düzlemde şekildeki
konumdayken,
I. Kamyon boşken devrilmez.
II. Tamamen yük ile doluyken
en gevrilir.
devrilir.
III. Tamamen yük ile doluyken eğik düzlemin eğimi azaltı-
luyken
lırsa devrilmeyebili
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Denge ve Denge Şartları
4. oturma düzlemi Bir kamyonun içi boşken ağırlık merkezi A, tamamen yükle doluyken bileşke ağırlık merkezi B dir. Kamyon eğimi a olan bir eğik düzlemde şekildeki konumdayken, I. Kamyon boşken devrilmez. II. Tamamen yük ile doluyken en gevrilir. devrilir. III. Tamamen yük ile doluyken eğik düzlemin eğimi azaltı- luyken lırsa devrilmeyebili yargılarından hangileri doğrudur?
2.
K
L
M
X+
Düzgün, türdeş levha özdeş karelerden oluşmaktadır.
Buna göre,
1. K ve L parçaları çıkanılırsa ağırlık merkezi +x yönünde
kayar.
II. K ve M parçaları çıkarılırsa ağırlık merkezi yer değiştir-
mez.
III. L parçası çıkarılıp M'nin üstüne yapıştırılırsa ağırlık
merkezi +x yönüne kayar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. K L M X+ Düzgün, türdeş levha özdeş karelerden oluşmaktadır. Buna göre, 1. K ve L parçaları çıkanılırsa ağırlık merkezi +x yönünde kayar. II. K ve M parçaları çıkarılırsa ağırlık merkezi yer değiştir- mez. III. L parçası çıkarılıp M'nin üstüne yapıştırılırsa ağırlık merkezi +x yönüne kayar. yargılarından hangileri doğrudur?
mer-
dır.
9. Eşit bölemeli çubuk şekildeki gibi dengedeyken ip gerilme.
leri T₁, T₂ oluyor.
FI
71/12 =
T₂
sidir?
TW
2
www.
34
3
T₂
K
M
A) K - L arası
N
olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi nere-
B) L noktası
D) M noktası
-- yatay
C) L - M arası
E) M - N arası
BÖ
Aği
Fizik
Denge ve Denge Şartları
mer- dır. 9. Eşit bölemeli çubuk şekildeki gibi dengedeyken ip gerilme. leri T₁, T₂ oluyor. FI 71/12 = T₂ sidir? TW 2 www. 34 3 T₂ K M A) K - L arası N olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi nere- B) L noktası D) M noktası -- yatay C) L - M arası E) M - N arası BÖ Aği
12. Özdeş kare levhalardan oluşan türdeş cismin taralı parça-
ları çift katlıdır.
K
A) K noktasından
C) L noktasından
M
Cismin şekildeki konumda dengede kalması için nere-
den asılması gerekir?
B) K-L arasından
D) L-M arasından
E) M noktasından
Fizik
Denge ve Denge Şartları
12. Özdeş kare levhalardan oluşan türdeş cismin taralı parça- ları çift katlıdır. K A) K noktasından C) L noktasından M Cismin şekildeki konumda dengede kalması için nere- den asılması gerekir? B) K-L arasından D) L-M arasından E) M noktasından
12. Eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş türdeş
X, Y, Z levhalarının ağırlık merkezi O noktasıdır.
X
Y
XOX
Buna göre,
I. Z nin ağırlığı, X inkinden fazladır.
II. Z nin ağırlığı, Y inkinden fazladır.
III. Y nin ağırlığı, X inkinden fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve Il
E) II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
12. Eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş türdeş X, Y, Z levhalarının ağırlık merkezi O noktasıdır. X Y XOX Buna göre, I. Z nin ağırlığı, X inkinden fazladır. II. Z nin ağırlığı, Y inkinden fazladır. III. Y nin ağırlığı, X inkinden fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve Il E) II ve III
8. Düzgün, türdeş kare bölmelerden oluşmuş levhadan tarali
bölmeler çıkarılıyor.
K M L N
P
Levhanın ağırlık merkezinin değişmemesi için taralı
parçalarla birlikte hangi iki parça daha çıkarılmalıdır?
A) K ve L
B) K ve P
D) M ve N
C) M ve P
E) M ve L
Fizik
Denge ve Denge Şartları
8. Düzgün, türdeş kare bölmelerden oluşmuş levhadan tarali bölmeler çıkarılıyor. K M L N P Levhanın ağırlık merkezinin değişmemesi için taralı parçalarla birlikte hangi iki parça daha çıkarılmalıdır? A) K ve L B) K ve P D) M ve N C) M ve P E) M ve L
5.
Düzgün türdeş bir levhadan kesilmiş X, Y, Z parçaları şekil-
deki gibi birleştirilmiştir.
X
Y
K
Z
Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre yeni şeklin ağırlık
merkezi nerededir? (n = 3)
A) K noktası
Grub
2.3=6
B) K-L arası
ⒸL-M arası E) M noktası
C) L noktası
Fizik
Denge ve Denge Şartları
5. Düzgün türdeş bir levhadan kesilmiş X, Y, Z parçaları şekil- deki gibi birleştirilmiştir. X Y K Z Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre yeni şeklin ağırlık merkezi nerededir? (n = 3) A) K noktası Grub 2.3=6 B) K-L arası ⒸL-M arası E) M noktası C) L noktası
1. Aynı metal levhadan kesilen türdeş kare ve üçgen
levhalar şekildeki gibi yapıştırılmıştır.
12 cm
OK₂L
A) O-K arasında
C) K-L arasında
M N
144
Buna göre, yeni şeklin kütle merkezi nerededir?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
B) K noktasında
D) L noktasında
E) L - M arasında
Fizik
Denge ve Denge Şartları
1. Aynı metal levhadan kesilen türdeş kare ve üçgen levhalar şekildeki gibi yapıştırılmıştır. 12 cm OK₂L A) O-K arasında C) K-L arasında M N 144 Buna göre, yeni şeklin kütle merkezi nerededir? (Noktalar eşit aralıklıdır.) B) K noktasında D) L noktasında E) L - M arasında
7. Şekilde verilen G ağırlıklı, uzunluklu kalınlığı önemsenmeyen
türdeş çubuk T gerilmesiyle dengededir.
LG,
Buna göre Tip gerilme kuvvetinin bulunabilmesi için;
a
Tip
a açısının trigonometrik değeri,
A) Yalnız
Lute
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir?
B) I ve H
b) II ve III
E) I, II ve III
C) Ivetll
Fizik
Denge ve Denge Şartları
7. Şekilde verilen G ağırlıklı, uzunluklu kalınlığı önemsenmeyen türdeş çubuk T gerilmesiyle dengededir. LG, Buna göre Tip gerilme kuvvetinin bulunabilmesi için; a Tip a açısının trigonometrik değeri, A) Yalnız Lute niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? B) I ve H b) II ve III E) I, II ve III C) Ivetll
6.
L
A) KL arasından
C) M noktasından
1
1
Î
K
M
N
Düzgün ve türdeş bir tel şekildeki gibi bükülüyor.
Buna göre, tel hangi noktadan bir iple asılırsa şekildeki gib
dengede kalır?
E) N noktasından
B) L noktasından
D) MN arasından
Fizik
Denge ve Denge Şartları
6. L A) KL arasından C) M noktasından 1 1 Î K M N Düzgün ve türdeş bir tel şekildeki gibi bükülüyor. Buna göre, tel hangi noktadan bir iple asılırsa şekildeki gib dengede kalır? E) N noktasından B) L noktasından D) MN arasından
7.
0
0
Mustafa öğretmen "Bir cisme etki eden tüm kuvvet-
lerin bileşkesi sıfır ise o cisim dengelenmiş kuvvetler
tahtaya
etkisindedir." bilgisini verdikten sonra, sınıftaki
cismin eylemsizlik ilkesini gösteren aşağıdaki Kavram
Haritası'nı çizer.
Cisim Duruyor
Ivme; a = 0
Dengelenmiş Kuvvetler
Cisim harekete geçemez
Cisim Hareket Ediyor
lvme; a=0
Cisim sabit hızla
hareketine devam eder.
Daha sonra bu olayla ilgili öğrencilerinden günlük ya-
şamımızdan örnekler vermelerini ister.
Öğrencilerin bazılarının verdiği örnekler aşağıdaki gi-
bidir.
Sude "Buzdolabını yatay düzlemde ittiğimizde
buzdolabının hareket etmemesi"
Sena "Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında
eşit yollar alan bir trenin hareketi"
Ahmet: "Serbest düşen bir paraşütteki çocuğa etki
eden hava sürtünmesinin, çocuğun ağırlığına eşit
olduğu andan itibaren sabit hızlı hareketi"
Buna göre, öğrencilerden hangileri Mustafa öğret-
menin sorusuna doğru örnek vermiştir?
A) Yalnız Sude
B) Yalnız Sena
C) Sude ve Sena
DJ Sena ve Ahmet
E) Sude, Sena ve Ahmet
C
Fizik
Denge ve Denge Şartları
7. 0 0 Mustafa öğretmen "Bir cisme etki eden tüm kuvvet- lerin bileşkesi sıfır ise o cisim dengelenmiş kuvvetler tahtaya etkisindedir." bilgisini verdikten sonra, sınıftaki cismin eylemsizlik ilkesini gösteren aşağıdaki Kavram Haritası'nı çizer. Cisim Duruyor Ivme; a = 0 Dengelenmiş Kuvvetler Cisim harekete geçemez Cisim Hareket Ediyor lvme; a=0 Cisim sabit hızla hareketine devam eder. Daha sonra bu olayla ilgili öğrencilerinden günlük ya- şamımızdan örnekler vermelerini ister. Öğrencilerin bazılarının verdiği örnekler aşağıdaki gi- bidir. Sude "Buzdolabını yatay düzlemde ittiğimizde buzdolabının hareket etmemesi" Sena "Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan bir trenin hareketi" Ahmet: "Serbest düşen bir paraşütteki çocuğa etki eden hava sürtünmesinin, çocuğun ağırlığına eşit olduğu andan itibaren sabit hızlı hareketi" Buna göre, öğrencilerden hangileri Mustafa öğret- menin sorusuna doğru örnek vermiştir? A) Yalnız Sude B) Yalnız Sena C) Sude ve Sena DJ Sena ve Ahmet E) Sude, Sena ve Ahmet C
6.
ÇEMBERSEL HAREKET
2m
2d-
O
d-
3mo
3m
4md
Düşey düzlemde kütlesi önemsiz çubuk O noktası
etrafında serbestçe dönebilmektedir. Çubuğun uç-
larına şekildeki gibi noktasal 2m, 3m kütleleri bağ-
lanıp serbest bırakılıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çubuk ilk önce saat yönünde döner.
B) Çubuk düşey konuma gelinceye kadar açısal
hızı artar.
C) Çubuğa etki eden net tork zamanla değişmez.
DY Çubuk düşey konuma gelinceye kadar 3m küt-
leli cismin dönme kinetik enerjisi azalır.
E) Çubuk düşey konuma geldiği anda cisimlerin
merkezcil ivme büyüklükleri eşittir.
IWKOL
8.
F
E
y
A
Fizik
Denge ve Denge Şartları
6. ÇEMBERSEL HAREKET 2m 2d- O d- 3mo 3m 4md Düşey düzlemde kütlesi önemsiz çubuk O noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Çubuğun uç- larına şekildeki gibi noktasal 2m, 3m kütleleri bağ- lanıp serbest bırakılıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çubuk ilk önce saat yönünde döner. B) Çubuk düşey konuma gelinceye kadar açısal hızı artar. C) Çubuğa etki eden net tork zamanla değişmez. DY Çubuk düşey konuma gelinceye kadar 3m küt- leli cismin dönme kinetik enerjisi azalır. E) Çubuk düşey konuma geldiği anda cisimlerin merkezcil ivme büyüklükleri eşittir. IWKOL 8. F E y A