Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denge ve Denge Şartları Soruları

3. Pağırlıklı türdeş çubuk, ağırlıkları Px ve Py olan cisimlerle
şekildeki gibi dengededir.
X
Buna göre;
1. Px > Py
II. Py> Px
III. P = Py
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
5.
On
F3
tutu
Fizik
Denge ve Denge Şartları
3. Pağırlıklı türdeş çubuk, ağırlıkları Px ve Py olan cisimlerle şekildeki gibi dengededir. X Buna göre; 1. Px > Py II. Py> Px III. P = Py yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 5. On F3 tutu
27
Konu Tekrar Föyü
26. yatay..
A) 6
TK
TL
TIL
K
2 cm
Üçgen biçimindeki, türdeş levha K, L noktalarına bağlı ip-
ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan
gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol-
maktadır.
Buna göre,
B) 5
TK
oranı kaçtır?
10 cm
C) 4
TK. 2 = TL.8.
Musluk
TL
D) 3
E) 2
28.
POL
JO170
eis
Yayınları
C
Fizik
Denge ve Denge Şartları
27 Konu Tekrar Föyü 26. yatay.. A) 6 TK TL TIL K 2 cm Üçgen biçimindeki, türdeş levha K, L noktalarına bağlı ip- ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol- maktadır. Buna göre, B) 5 TK oranı kaçtır? 10 cm C) 4 TK. 2 = TL.8. Musluk TL D) 3 E) 2 28. POL JO170 eis Yayınları C
19.
24-38 = 27 ×
1
K
Fizik (2. Kitap)/07
2T
B) II
||
2T-X =
P = 30
213
2T
M
|||
18√3.
ora
Eşit bölmeli çubuk K, L, M noktalarına bağlı ipler yardımıy-
la şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuv-
vetleri sırasıyla 2T, 3T ve 2T büyüklüğünde olmaktadır.
Buna göre, çubuğun kütle merkezi hangi numaralı
bölgededir?
AYT
C) III
3-*
IV
3T
V
D) IV
37.(3-X) +
x = ²/3=2₁3.
.....
eis
Yayınlan
EXV
27(x-1).
21.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
19. 24-38 = 27 × 1 K Fizik (2. Kitap)/07 2T B) II || 2T-X = P = 30 213 2T M ||| 18√3. ora Eşit bölmeli çubuk K, L, M noktalarına bağlı ipler yardımıy- la şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuv- vetleri sırasıyla 2T, 3T ve 2T büyüklüğünde olmaktadır. Buna göre, çubuğun kütle merkezi hangi numaralı bölgededir? AYT C) III 3-* IV 3T V D) IV 37.(3-X) + x = ²/3=2₁3. ..... eis Yayınlan EXV 27(x-1). 21.
Konu Tekrar Föyü
26. yatay
27.
A) 6
TK
T₂
K
2 cm
B) 5
Üçgen biçimindeki, türdeş leva K, L noktalarına bağlı ip-
ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan
gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol-
maktadır.
Buna göre,
TK
10 cm
oranı kaçtır?
TIL .
C) 4
TK. 2 = TL.8.
TL
Musluk
D) 3
E) 2
28.
eis
Yayınlan
E
C
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Konu Tekrar Föyü 26. yatay 27. A) 6 TK T₂ K 2 cm B) 5 Üçgen biçimindeki, türdeş leva K, L noktalarına bağlı ip- ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol- maktadır. Buna göre, TK 10 cm oranı kaçtır? TIL . C) 4 TK. 2 = TL.8. TL Musluk D) 3 E) 2 28. eis Yayınlan E C
6. Aynı düzlemdeki F₁, F₂
ve F₂ kuvvetleri çembersel düz-
lemin merkezine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
AY
D) I ve II
aß
a = ß olduğuna göre,
1. Bileşke kuvvet sıfırdır.
II. Bileşke kuvvet + y yönündedir.
III. Bileşke kuvvet x doğrultusundadır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B
S
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A
R
M
A
A) RM
L
A
16
Fizik
Denge ve Denge Şartları
6. Aynı düzlemdeki F₁, F₂ ve F₂ kuvvetleri çembersel düz- lemin merkezine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. AY D) I ve II aß a = ß olduğuna göre, 1. Bileşke kuvvet sıfırdır. II. Bileşke kuvvet + y yönündedir. III. Bileşke kuvvet x doğrultusundadır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II B S C) Yalnız III E) I, II ve III A R M A A) RM L A 16
8
31.
1x
R
X =
A)
-4
(-2) + (33) + (5₁-1)
16t5
+0.3
Z
3m
B) 7
C) III
Noktasal X, Y ve Z cisimleri eşit bölmelendirilmiş yatay
düzlem üzerinde şekildeki konumlarında tutulmaktayken
ortak kütle merkezleri O noktası olmaktadır.
X cisminin kütlesi m olduğuna göre, X, Y ve Z cisimle-
rinin toplam kütleleri kaç m dir?
1-D
12-B
23-C
C) 8
9=20x²
Z=300
x = 1
2m
2-E
13-A
24-B
3-C
14-C
25-E
D) 9 E) 10
4-E
15-C
26-C
5-D
16-E
27-B
eis
6-E
33.
17-B
28-D
3m
len
tutu
Bu
ler
7-E
18-C
29-A
Fizik
Denge ve Denge Şartları
8 31. 1x R X = A) -4 (-2) + (33) + (5₁-1) 16t5 +0.3 Z 3m B) 7 C) III Noktasal X, Y ve Z cisimleri eşit bölmelendirilmiş yatay düzlem üzerinde şekildeki konumlarında tutulmaktayken ortak kütle merkezleri O noktası olmaktadır. X cisminin kütlesi m olduğuna göre, X, Y ve Z cisimle- rinin toplam kütleleri kaç m dir? 1-D 12-B 23-C C) 8 9=20x² Z=300 x = 1 2m 2-E 13-A 24-B 3-C 14-C 25-E D) 9 E) 10 4-E 15-C 26-C 5-D 16-E 27-B eis 6-E 33. 17-B 28-D 3m len tutu Bu ler 7-E 18-C 29-A
ip-
an
bl-
S
28.
A)
X
2d
B
Y
3
2
37°
53°
d
Eşit uzunluktaki, türdeş X, Y ve Z çubukları -O noktasın-
dan perçinlendikten sonra iple asıldıklarında şekildeki
gibi dengede kalmaktadırlar.
N
X, Y çubuklarının yapıldıkları maddelerin özkütleleri
sırasıyla 2d ve d olduğuna göre, Z çubuğunun yapıl-
dığı maddenin özkütlesi kaç d dir?
(sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8)
c) //
yatay
feis
Yayınları
D2
E) 3
Fizik
Denge ve Denge Şartları
ip- an bl- S 28. A) X 2d B Y 3 2 37° 53° d Eşit uzunluktaki, türdeş X, Y ve Z çubukları -O noktasın- dan perçinlendikten sonra iple asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalmaktadırlar. N X, Y çubuklarının yapıldıkları maddelerin özkütleleri sırasıyla 2d ve d olduğuna göre, Z çubuğunun yapıl- dığı maddenin özkütlesi kaç d dir? (sin37° = cos53° = 0,6; sin53° = cos37° = 0,8) c) // yatay feis Yayınları D2 E) 3
vha-
wha-
r.
-
M
JI
27.
A) 2
Fizik (2. Kitap)/07
B) 5
B)
L
K
C) 4
7
Musluk
Eşit bölmeli boş kap X, Y destekleri üzerinde şekildeki
gibi dengedeyken muslukla tamamen dolduruluyor.
Su seviyesi K düzeyindeyken X desteğinin kaba gös-
terdiği tepki kuvveti N büyüklüğünde olduğuna göre,
su seviyesi L düzeyine geldiğinde X desteğindeki tep-
ki kuvveti kaç N büyüklüğünde olur?
(Kabın derinliği sabittir.)
D) 3
G
E) 2
D)
eis
Yayla
E) 1
dığı madd
(sin37° =
a
29.
0₁
cism
par
Bur
kac
Fizik
Denge ve Denge Şartları
vha- wha- r. - M JI 27. A) 2 Fizik (2. Kitap)/07 B) 5 B) L K C) 4 7 Musluk Eşit bölmeli boş kap X, Y destekleri üzerinde şekildeki gibi dengedeyken muslukla tamamen dolduruluyor. Su seviyesi K düzeyindeyken X desteğinin kaba gös- terdiği tepki kuvveti N büyüklüğünde olduğuna göre, su seviyesi L düzeyine geldiğinde X desteğindeki tep- ki kuvveti kaç N büyüklüğünde olur? (Kabın derinliği sabittir.) D) 3 G E) 2 D) eis Yayla E) 1 dığı madd (sin37° = a 29. 0₁ cism par Bur kac
11. SINIF
Örnek: 9
eis
Yayınları
A)
2/3
Düşey
duvar
K
Örnek: (10)
O
ip
O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığında-
ki eşit bölmeli, türdeş X çubuğu K noktasına bağlı ip yardımıy-
la şekildeki gibi dengededir.
B)
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P büyüklüğün-
dedir?
37°
(Sürtünmeler önemsizdir; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)
7
8
X
C)
FİZİK S
9
D) 1
10
T
Örne
20
cis
ma
Bu
N
A
eis
Yayınlan
*****
Fizik
Denge ve Denge Şartları
11. SINIF Örnek: 9 eis Yayınları A) 2/3 Düşey duvar K Örnek: (10) O ip O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığında- ki eşit bölmeli, türdeş X çubuğu K noktasına bağlı ip yardımıy- la şekildeki gibi dengededir. B) Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P büyüklüğün- dedir? 37° (Sürtünmeler önemsizdir; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8) 7 8 X C) FİZİK S 9 D) 1 10 T Örne 20 cis ma Bu N A eis Yayınlan *****
Konu Tekrar Föyü
26. yatay
A) 6
TK
TL
K
2 cm
B) 5
TK
10 cm
Üçgen biçimindeki, türdeş levha K, L noktalarına bağlı ip-
ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan
gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol-
maktadır.
Buna göre,
oranı kaçtır?
L
C) 4
TL
D) 3
E) 2
28.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Konu Tekrar Föyü 26. yatay A) 6 TK TL K 2 cm B) 5 TK 10 cm Üçgen biçimindeki, türdeş levha K, L noktalarına bağlı ip- ler yardımıyla şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde ol- maktadır. Buna göre, oranı kaçtır? L C) 4 TL D) 3 E) 2 28.
una göre,
--2
an K,
ki ko-
best
E) 1
M
Feis
25.
A) Yalnız II
M
Çok ince kare biçimindeki düzgün yapılı K, L, M, N levha
ları aynı düzlemde şekildeki gibi birleştirildiğinde, levha-
ların kütle merkezi P noktasında oluyor.
Buna göre,
Kile L nin kütleleri eşit ise, M ile N ninkiler de eşittir.
1. K ile M nin kütleleri eşit ise, L ile N ninkiler de eşittir.
III. nin kütlesi L ninkinden büyükse, N nin kütlesi de M
ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
N
B) Yalnız III
E) I ve III
C) I vell
Fizik (2. Kitap)/07
Buna
A) 6
27.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
una göre, --2 an K, ki ko- best E) 1 M Feis 25. A) Yalnız II M Çok ince kare biçimindeki düzgün yapılı K, L, M, N levha ları aynı düzlemde şekildeki gibi birleştirildiğinde, levha- ların kütle merkezi P noktasında oluyor. Buna göre, Kile L nin kütleleri eşit ise, M ile N ninkiler de eşittir. 1. K ile M nin kütleleri eşit ise, L ile N ninkiler de eşittir. III. nin kütlesi L ninkinden büyükse, N nin kütlesi de M ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III N B) Yalnız III E) I ve III C) I vell Fizik (2. Kitap)/07 Buna A) 6 27.
M
A) Yalnız P
N
D) K ve M
1
||
Konu Tekrar Föyü
Eşit karelere bölünmüş türdeş bir levha O noktasından
yatay bir mile takılarak düşey düzlemde şekildeki gibi
dengelenmiştir.
Buna göre, levhadan I ve II bölmeleriyle birlikte hangi
bölmeler çıkartılırsa levha konumunu değiştirmez?
P
B) K ve L
E) Live N
C) P ve M
K
26
Fizik
Denge ve Denge Şartları
M A) Yalnız P N D) K ve M 1 || Konu Tekrar Föyü Eşit karelere bölünmüş türdeş bir levha O noktasından yatay bir mile takılarak düşey düzlemde şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre, levhadan I ve II bölmeleriyle birlikte hangi bölmeler çıkartılırsa levha konumunu değiştirmez? P B) K ve L E) Live N C) P ve M K 26
Ix
7
eis
22.
TK
K
26
TL
26
6
Türdeş bir levhadan kesilen kare biçimindeki parçalar
perçinlendikten sonra K ve L noktalarına bağlı ipler yar-
dımıyla şekildeki gibi dengededir.
2
B) //
yatay
TK
K, L noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetle-
ri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde olduğuna göre,
oranı kaçtır?
T
A) /
2+4
26₁-1 + 26.2
4%
E) 1
7--2
y = 268
260 +261 7/2/²
46
V.
24
Feis
Yayınlan
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Ix 7 eis 22. TK K 26 TL 26 6 Türdeş bir levhadan kesilen kare biçimindeki parçalar perçinlendikten sonra K ve L noktalarına bağlı ipler yar- dımıyla şekildeki gibi dengededir. 2 B) // yatay TK K, L noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetle- ri sırasıyla TK ve TL büyüklüğünde olduğuna göre, oranı kaçtır? T A) / 2+4 26₁-1 + 26.2 4% E) 1 7--2 y = 268 260 +261 7/2/² 46 V. 24 Feis Yayınlan
19.
24 25 - 27 ×
d
K
Fizik (2. Kitap) / 07
2T
B) II
11
2T
M
|||
IV
Eşit bölmeli çubuk K, L, M noktalarına bağlı ipler yardımıy-
la şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuv-
vetleri sırasıyla 2T, 3T ve 2T büyüklüğünde olmaktadır.
Buna göre, çubuğun kütle merkezi hangi numaralı
bölgededir?
C) III
3T
eis
D) IV
EXV
27.x = 37₁ (3-X)
2x = 9-3x
Sx-9
21.
A
le
(c)
B
le
Fizik
Denge ve Denge Şartları
19. 24 25 - 27 × d K Fizik (2. Kitap) / 07 2T B) II 11 2T M ||| IV Eşit bölmeli çubuk K, L, M noktalarına bağlı ipler yardımıy- la şekildeki gibi dengedeyken iplerde oluşan gerilme kuv- vetleri sırasıyla 2T, 3T ve 2T büyüklüğünde olmaktadır. Buna göre, çubuğun kütle merkezi hangi numaralı bölgededir? C) III 3T eis D) IV EXV 27.x = 37₁ (3-X) 2x = 9-3x Sx-9 21. A le (c) B le
Feis
Yayinlan
X
12.
11
9=2m,
2m.y + m + (n -35
.-3r)
LINX
and + mo.
A) √3
(0₁
O, merkezli, 2r yarıçaplı, türdeş dairesel levhadan O
merkezli, r yarıçaplı dairesel kısım kesilerek şekildeki gibi
perçinlenmektedir.
B)
Buna göre, yeni oluşan cismin kütle merkezi O, nok-
tasından kaç r uzaktadır?
√√3
2
rr
0₂
√√3
3
C).
3
D)
√√3
4
E
√√3
3
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Feis Yayinlan X 12. 11 9=2m, 2m.y + m + (n -35 .-3r) LINX and + mo. A) √3 (0₁ O, merkezli, 2r yarıçaplı, türdeş dairesel levhadan O merkezli, r yarıçaplı dairesel kısım kesilerek şekildeki gibi perçinlenmektedir. B) Buna göre, yeni oluşan cismin kütle merkezi O, nok- tasından kaç r uzaktadır? √√3 2 rr 0₂ √√3 3 C). 3 D) √√3 4 E √√3 3
usude
avaly.
"
x.x
x = (60-x) 7
A) K
2x=63-X
3x=60
y
Ko
M
N....
Kare bölmeli bir levha, yatay düzleme konulduğunda, şe-
kildeki gibi dengede kalıyor.
B) L
Ağınık merkez
D) 60
Buna göre, levhanın ağırlık merkezi K, L, M, N, P nok-
talarından hangisinde olabilir?
C) M
(
C
D) N
tabon
alai fainde
Olurso denge oir.
Bu alande Kilimver.
Fakat, kem dis yuzyde.
E) P
Kutte m. Cisim cise Fizik (2. Kitap)/07
içinde AL
Fizik
Denge ve Denge Şartları
usude avaly. " x.x x = (60-x) 7 A) K 2x=63-X 3x=60 y Ko M N.... Kare bölmeli bir levha, yatay düzleme konulduğunda, şe- kildeki gibi dengede kalıyor. B) L Ağınık merkez D) 60 Buna göre, levhanın ağırlık merkezi K, L, M, N, P nok- talarından hangisinde olabilir? C) M ( C D) N tabon alai fainde Olurso denge oir. Bu alande Kilimver. Fakat, kem dis yuzyde. E) P Kutte m. Cisim cise Fizik (2. Kitap)/07 içinde AL