Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Aydınlanma Soruları

5.
198
K
t
Noktasal bir kaynak, ortası delik engel ve perde aşağı-
daki gibi yerleştirilmiştir.
ışık
kaynağı
Buna göre:
ışık kaynağını engele yaklaştırma,
II. engeli ışık kaynağına yaklaştırma,
III. perdeyi engele yaklaştırma
A) Yalnız I
engel
D) I ve II
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa perde-
ye ulaşan ışık akısı artar?
GT. I
perde
B) Yalnız II
LO
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10. Sınıf / Extra Fizik
7.
Bir
aş
Fizik
Aydınlanma
5. 198 K t Noktasal bir kaynak, ortası delik engel ve perde aşağı- daki gibi yerleştirilmiştir. ışık kaynağı Buna göre: ışık kaynağını engele yaklaştırma, II. engeli ışık kaynağına yaklaştırma, III. perdeyi engele yaklaştırma A) Yalnız I engel D) I ve II işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa perde- ye ulaşan ışık akısı artar? GT. I perde B) Yalnız II LO C) Yalnız III E) I, II ve III 10. Sınıf / Extra Fizik 7. Bir aş
i
e
DENEME YAYINLARI
7.
8.
Optik
Işığın Davranışı ve Aydınlanma
Bir perdenin önüne ortasında delik bulunan bir
engel, noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi konul-
muştur.
noktasal
kaynak
ok
engel
D) I ve II
B) Yalnız II
-O
Buna göre, engel ok yönünde kaydırılırsa;
1. O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti de-
ğişmez.
II. Perde üzerindeki toplam ışık akısı azalır.
III. Perde üzerindeki toplam ışık akısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Engelin dış çevresinden perdeye ışık gelmediğini
varsayınız.)
A) Yalnız I
perde
C) Yalnız III
E) I ve III
Noktasal bir ışık kaynağının karışındaki kapalı
Optil
Gölg
1.
E
Fizik
Aydınlanma
i e DENEME YAYINLARI 7. 8. Optik Işığın Davranışı ve Aydınlanma Bir perdenin önüne ortasında delik bulunan bir engel, noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi konul- muştur. noktasal kaynak ok engel D) I ve II B) Yalnız II -O Buna göre, engel ok yönünde kaydırılırsa; 1. O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti de- ğişmez. II. Perde üzerindeki toplam ışık akısı azalır. III. Perde üzerindeki toplam ışık akısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (Engelin dış çevresinden perdeye ışık gelmediğini varsayınız.) A) Yalnız I perde C) Yalnız III E) I ve III Noktasal bir ışık kaynağının karışındaki kapalı Optil Gölg 1. E
6.
TEST
02 15
5.
Noktasal bir ışık kaynağı önüne X ve Y perdeleri
şekildeki gibi konulduğunda X perdesinin ortasında-
ki bir noktada oluşan aydınlanma şiddeti E, perde
üzerine düşen toplam ışık akısı uluyor.
A)
B)
C)
D)
E)
noktasal
kaynak
Buna göre, X perdesi kaldırıldığında Y perdesi
üzerinde oluşan aydınlanma şiddeti ve ışık akısI
ne olur?
Aydınlanma
E'den küçük
E
E'den küçük
E
E'den büyük
Işık akısı
6
O
D'den küçük
o'den küçük
D'den büyük
Yarıçapları r, 2r, r olan içi boş X, Y, Z kürelerinin
merkezlerin
KURUMSAL DENEME YAYINLARI
7.
E
e
fr
B
1
11
III
ya
(E
va
A
8. No
ol
1.
11
III.
Fizik
Aydınlanma
6. TEST 02 15 5. Noktasal bir ışık kaynağı önüne X ve Y perdeleri şekildeki gibi konulduğunda X perdesinin ortasında- ki bir noktada oluşan aydınlanma şiddeti E, perde üzerine düşen toplam ışık akısı uluyor. A) B) C) D) E) noktasal kaynak Buna göre, X perdesi kaldırıldığında Y perdesi üzerinde oluşan aydınlanma şiddeti ve ışık akısI ne olur? Aydınlanma E'den küçük E E'den küçük E E'den büyük Işık akısı 6 O D'den küçük o'den küçük D'den büyük Yarıçapları r, 2r, r olan içi boş X, Y, Z kürelerinin merkezlerin KURUMSAL DENEME YAYINLARI 7. E e fr B 1 11 III ya (E va A 8. No ol 1. 11 III.
30
6.
Yarıçapları r, 2r, r olan içi boş X, Y, Z kürelerinin
merkezlerine ışık şiddetleri I, 21, 21 olan noktasal
ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
X
r
21
A) Ox> Dy > Dz
C) Dy> $x = Dz
2r
E) Dy> Ox> Dz
Z
X, Y, Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam
ışık akıları sırasıyla Ox, Oy, Oz olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişki nedir?
21
6 GÜN-6 FASİKÜL II. DÖNEM TEKRARI
r
B) x = 0₂ > Dy
D) Dy=₂> 0x
KURUMSA
9.
I.
II.
III.
nic
A)
Işı
1.
11.
|||
ol
A
Fizik
Aydınlanma
30 6. Yarıçapları r, 2r, r olan içi boş X, Y, Z kürelerinin merkezlerine ışık şiddetleri I, 21, 21 olan noktasal ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X r 21 A) Ox> Dy > Dz C) Dy> $x = Dz 2r E) Dy> Ox> Dz Z X, Y, Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam ışık akıları sırasıyla Ox, Oy, Oz olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? 21 6 GÜN-6 FASİKÜL II. DÖNEM TEKRARI r B) x = 0₂ > Dy D) Dy=₂> 0x KURUMSA 9. I. II. III. nic A) Işı 1. 11. ||| ol A
r ucuna
di düşey
artırarak
üyor.
esafe,
nız III
yer-
arı-
ENEME PAYINLARI
Işı
10. İçi boş X ve Y yarım kürelerinin merkezine noktasal
bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Y
Buna göre, ışık kaynağının;
1. X küresi yüzeyindeki bir nokta çevresinde oluş-
turduğu aydınlanma şiddeti Y'ninkinden büyük-
tür.
ma
II. X küresi yüzeyinde oluşturduğu toplam ışık akısı
Y'ninkinden büyüktür.
III. X ve Y küreleri yüzeylerinde oluşturduğu toplam
ışık akıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Aydınlanma
r ucuna di düşey artırarak üyor. esafe, nız III yer- arı- ENEME PAYINLARI Işı 10. İçi boş X ve Y yarım kürelerinin merkezine noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Y Buna göre, ışık kaynağının; 1. X küresi yüzeyindeki bir nokta çevresinde oluş- turduğu aydınlanma şiddeti Y'ninkinden büyük- tür. ma II. X küresi yüzeyinde oluşturduğu toplam ışık akısı Y'ninkinden büyüktür. III. X ve Y küreleri yüzeylerinde oluşturduğu toplam ışık akıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
7.
Karanlık bir ortamdaki özdeş X ve Y kürelerinden X küresi
sınırları belirtilen paralel ışık demeti önüne Şekil - I'deki gibi,
Y küresi ise noktasal ışık kaynağı önüne Şekil - Il'deki gibi
yerleştirilmiştir.
Paralel ışık demeti
X
A)
B)
D)
E)
Noktasal
ışık kaynağı
*
Şekil - 1
Buna göre, X ve Y küreleri ok yönünde bir miktar çeki-
lirlerse küre yüzeylerine düşen toplam ışık akıları
ve y'nin değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
Y
(Paralel ışık demeti kürenin tamamını içine almaktadır.)
PX
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Değişmez
Şekil -11
Dy
Değişmez
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Fizik
Aydınlanma
7. Karanlık bir ortamdaki özdeş X ve Y kürelerinden X küresi sınırları belirtilen paralel ışık demeti önüne Şekil - I'deki gibi, Y küresi ise noktasal ışık kaynağı önüne Şekil - Il'deki gibi yerleştirilmiştir. Paralel ışık demeti X A) B) D) E) Noktasal ışık kaynağı * Şekil - 1 Buna göre, X ve Y küreleri ok yönünde bir miktar çeki- lirlerse küre yüzeylerine düşen toplam ışık akıları ve y'nin değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Y (Paralel ışık demeti kürenin tamamını içine almaktadır.) PX Değişmez Değişmez Artar Artar Değişmez Şekil -11 Dy Değişmez Azalır Azalır Değişmez Artar
K, L ve M noktasal ışık kaynakları sırasıyla ry, ve r yarı-
çaplı X, Y ve Z kürelerinin merkezlerine yerleştiriliyor. X, Y
ve Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam ışık akılarına
ait sütun grafikleri aşağıdaki gibidir.
AIşık akısı
X Y Z
'K'
K, L ve M kaynaklarının ışık şiddetleri sırasıyla , Ive
IM olduğuna göre,
1. |K </L
I.
11. rx > Ty
yüzey
III. rz > rx
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Aydınlanma
K, L ve M noktasal ışık kaynakları sırasıyla ry, ve r yarı- çaplı X, Y ve Z kürelerinin merkezlerine yerleştiriliyor. X, Y ve Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam ışık akılarına ait sütun grafikleri aşağıdaki gibidir. AIşık akısı X Y Z 'K' K, L ve M kaynaklarının ışık şiddetleri sırasıyla , Ive IM olduğuna göre, 1. |K </L I. 11. rx > Ty yüzey III. rz > rx ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
4.
X, Y ve Z yüzeylerine sınırları belirtilen yatay düzlemdeki eşit
şiddetteki paralel ışık demetleri sırasıyla Şekil - I, Şekil - Il ve
Şekil-Ill'teki gibi düşürülüyor.
Paralel
ışık
demeti
Şekil - I
Paralel
ışık
demeti
Paralel
ışık
demeti
A) Dx > Dy > Dz
C) 4x = y = $z
Z
Şekil - III
Y ve Z yüzeylerine düşen toplam ışık akıları sırasıyla
Px. Dy ve z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Şekil - II
B) Dx > Dz > Dy
D) D₂ > Dy > Dx
E) Oz > x > Dy
Fizik
Aydınlanma
4. X, Y ve Z yüzeylerine sınırları belirtilen yatay düzlemdeki eşit şiddetteki paralel ışık demetleri sırasıyla Şekil - I, Şekil - Il ve Şekil-Ill'teki gibi düşürülüyor. Paralel ışık demeti Şekil - I Paralel ışık demeti Paralel ışık demeti A) Dx > Dy > Dz C) 4x = y = $z Z Şekil - III Y ve Z yüzeylerine düşen toplam ışık akıları sırasıyla Px. Dy ve z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) Şekil - II B) Dx > Dz > Dy D) D₂ > Dy > Dx E) Oz > x > Dy
=7
K noktasal ışık kaynağı ve düzlem ayna düşey bir perde
önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde X noktası civarındaki
aydınlanma şiddeti E oluyor.
Düzlem
ayna
K
**
·*..
EXI
Düşey perde
Buna göre,
I. Düzlem ayna (+) yönde kaydırılırsa, E artar.
II. Noktasal ışık kaynağı (-) yönde kaydırılırsa, E azalır.
III. Sistemden düzlem ayna çıkartılırsa, E değeri yarıya dü-
D) II ve III
şer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Aydınlanma
=7 K noktasal ışık kaynağı ve düzlem ayna düşey bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirildiğinde X noktası civarındaki aydınlanma şiddeti E oluyor. Düzlem ayna K ** ·*.. EXI Düşey perde Buna göre, I. Düzlem ayna (+) yönde kaydırılırsa, E artar. II. Noktasal ışık kaynağı (-) yönde kaydırılırsa, E azalır. III. Sistemden düzlem ayna çıkartılırsa, E değeri yarıya dü- D) II ve III şer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
23. Elektrik yükleri 16 µC ve -64 µC olan noktasal cisimler bir
üçgenin K, L köşelerine şekildeki gibi konulmuştur.
k = 9.109
160*
A) 10.105
Kol.
16 µC
Buna göre, O noktasında meydana gelen bileşke elektrik
N
alan şiddeti kaç
tur?
80 cm
N.m²
C²
B) 9.105
OL
- 64 µC
C) 8.105
1μC=106 C; cos60°
1721
D) 6.105
E) 3.105
Fizik
Aydınlanma
23. Elektrik yükleri 16 µC ve -64 µC olan noktasal cisimler bir üçgenin K, L köşelerine şekildeki gibi konulmuştur. k = 9.109 160* A) 10.105 Kol. 16 µC Buna göre, O noktasında meydana gelen bileşke elektrik N alan şiddeti kaç tur? 80 cm N.m² C² B) 9.105 OL - 64 µC C) 8.105 1μC=106 C; cos60° 1721 D) 6.105 E) 3.105
5.
a
TEST 3-
I noktasal ışık kaynağı sırasıyla r, 2r ve 3r yarıçaplı X, Y ve Z
metal kürelerinin merkezine şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Z
Y
Som A) Yalnızl
X
Buna göre,
I. Y ve Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam ışık akısı
sıfırdır.
II. X küresinin yüzeyinde yüzey alanı S olan bir delik açılır-
sa X küresinin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısındaki
azalma miktarı Y küresinin iç yüzeyine düşen toplam
ışık akısındaki artış miktarına eşit olur.
III. X ve Y kürelerinin yarısı kesilerek alınırsa Z küresinin iç
yüzeyine düşen toplam ışık akısı sıfır olur.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
C) I ve III
B) I ve II and
D) II ve III obrihesi E) I, II ve III
7.
Fizik
Aydınlanma
5. a TEST 3- I noktasal ışık kaynağı sırasıyla r, 2r ve 3r yarıçaplı X, Y ve Z metal kürelerinin merkezine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Z Y Som A) Yalnızl X Buna göre, I. Y ve Z kürelerinin iç yüzeylerine düşen toplam ışık akısı sıfırdır. II. X küresinin yüzeyinde yüzey alanı S olan bir delik açılır- sa X küresinin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısındaki azalma miktarı Y küresinin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısındaki artış miktarına eşit olur. III. X ve Y kürelerinin yarısı kesilerek alınırsa Z küresinin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısı sıfır olur. yargılarından hangileri doğru olabilir? C) I ve III B) I ve II and D) II ve III obrihesi E) I, II ve III 7.
I
¡NSUMIJIE M331
Fizik
7. İçleri boş olan X, Y, Z kürelerinin merkezlerine yerleş
tirilen 21, I ve 21 ışık şiddetli noktasal ışık kaynaklanı
şekildeki gibidir.
21
X
Y
A) 4x > $y = $₂
C) ₂> x = dy
2r
Bu kürelerin iç yüzeylerindeki toplam ışık akıları
,,,,, arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisidir?
Z
B) 4₂ = $₂> $₁
44
D) $₂> $y> $
E) $x = $y = ₂
Fizik
Aydınlanma
I ¡NSUMIJIE M331 Fizik 7. İçleri boş olan X, Y, Z kürelerinin merkezlerine yerleş tirilen 21, I ve 21 ışık şiddetli noktasal ışık kaynaklanı şekildeki gibidir. 21 X Y A) 4x > $y = $₂ C) ₂> x = dy 2r Bu kürelerin iç yüzeylerindeki toplam ışık akıları ,,,,, arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisidir? Z B) 4₂ = $₂> $₁ 44 D) $₂> $y> $ E) $x = $y = ₂
K
de
10.
E = I
Noktasal ışık kaynağı, ortasında delik bulunan bir levha ve
perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir.
A)
B)
D)
E)
√2 cosa
Levha
Buna göre, levhada açılan delik büyütülürse perdedeki
ışık akısı () ve K noktası etrafındaki aydınlanma şidde-
ti (Ek) nasıl değişir?
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Artar
EK
Değişmez
Değişmez
Değişmez Değişmez
K
-
Perde
Knokla
duzene
Buna
A)
Fizik
Aydınlanma
K de 10. E = I Noktasal ışık kaynağı, ortasında delik bulunan bir levha ve perdeden oluşan sistem şekildeki gibidir. A) B) D) E) √2 cosa Levha Buna göre, levhada açılan delik büyütülürse perdedeki ışık akısı () ve K noktası etrafındaki aydınlanma şidde- ti (Ek) nasıl değişir? Artar Artar Artar Azalır Azalır Artar EK Değişmez Değişmez Değişmez Değişmez K - Perde Knokla duzene Buna A)
11.
Işık şiddeti I olan bir kaynak çembersel bir yörünge izleye-
rek K noktasından L noktasına sabit hızla getiriliyor.
K
A) Yalnız I
O
2
I ve II
Buna göre kaynağın O noktası etrafında,
I. 1 2, 3 bölgelerinden geçerken oluşturduğu ortalama
ışık akıları arasındaki ilişki ₂ > ₁ = 3 dür.
3
II. 1, 2, 3 bölgelerden geçerken oluşturduğu ortalama ay-
dınlanma şiddetleri arasındaki ilişki E₂ > E₁ = E3 tür.
Hareket sırasında ışık akısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
L
Yal
E) II ve III
Yalnız III
K₁, K₂
rulan d
Bur
(TO
B
C
Fizik
Aydınlanma
11. Işık şiddeti I olan bir kaynak çembersel bir yörünge izleye- rek K noktasından L noktasına sabit hızla getiriliyor. K A) Yalnız I O 2 I ve II Buna göre kaynağın O noktası etrafında, I. 1 2, 3 bölgelerinden geçerken oluşturduğu ortalama ışık akıları arasındaki ilişki ₂ > ₁ = 3 dür. 3 II. 1, 2, 3 bölgelerden geçerken oluşturduğu ortalama ay- dınlanma şiddetleri arasındaki ilişki E₂ > E₁ = E3 tür. Hareket sırasında ışık akısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II L Yal E) II ve III Yalnız III K₁, K₂ rulan d Bur (TO B C
157. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı içi boş
yarım kürenin merkezi olan O noktasında iken
yarım kürenin KLM ve KLN yüzeylerine düşen ışık
akıları
olup, L noktasının çevresin-
KLN
deki aydınlanma şiddeti E dir.
ve
KLM
M.
yaklaştırılırsa Þ
hangileri artar?
K
TO
A) Yalnız E
C) Yalnız KLN
Buna göre I ışık kaynağı L'ye doğru biraz
KLM KLN ve E niceliklerinden
N
B) Yalnız KLM
D) KLM
E) E, KLM ve KLN
B
ve KLN
S
A
R
M
A
159.
Fizik
Aydınlanma
157. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı içi boş yarım kürenin merkezi olan O noktasında iken yarım kürenin KLM ve KLN yüzeylerine düşen ışık akıları olup, L noktasının çevresin- KLN deki aydınlanma şiddeti E dir. ve KLM M. yaklaştırılırsa Þ hangileri artar? K TO A) Yalnız E C) Yalnız KLN Buna göre I ışık kaynağı L'ye doğru biraz KLM KLN ve E niceliklerinden N B) Yalnız KLM D) KLM E) E, KLM ve KLN B ve KLN S A R M A 159.
2.
O
2a
a
1
K
L
A) EK > EL > EM B) EK = EL = EM
M
O merkezli küresel cismin merkezine I şiddetli bir ışık kaynağı
şekildeki gibi yerleştiriliyor. Kürenin iç yüzeyindeki K, L ve M
noktaları çevresindeki aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK, EL, EM
DEPSE
dir.
AP
Buna göre; EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) EL > EM>EK
D) EL > EK = EM E) EM> EL>EK
4.
Fizik
Aydınlanma
2. O 2a a 1 K L A) EK > EL > EM B) EK = EL = EM M O merkezli küresel cismin merkezine I şiddetli bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Kürenin iç yüzeyindeki K, L ve M noktaları çevresindeki aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK, EL, EM DEPSE dir. AP Buna göre; EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) EL > EM>EK D) EL > EK = EM E) EM> EL>EK 4.