Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Aydınlanma Soruları

eşittir.
prumları doğrudur?
||
N
K
gön-
aşa
14
FMT NEWTON YAYINLARI
6.
Turan
Adem
A)
B)
C)
Tarık
B) Tansu ve Tarık
DTaner, Turan, Tansu ve Tarık
Cant
a ve b açıları toplamı, c ve d açılarının
toplamına eşittir.
X aynası
X aynasına gönderilen I ışını ile ilgili öğrencilerin
yorumları aşağıda verilmiştir.
I ışını kendi üzerinden geri yansır.
şittir.
I ışınının yüzeye gelme açısı 90'dir.
Harun
Buna göre, öğrencilerin yorumlarının değer.
lendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğ
ru verilmiştir?
Adem
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Harun
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
2.
Parm
Yu
ışı
Bu
A)
C) I
Fizik
Aydınlanma
eşittir. prumları doğrudur? || N K gön- aşa 14 FMT NEWTON YAYINLARI 6. Turan Adem A) B) C) Tarık B) Tansu ve Tarık DTaner, Turan, Tansu ve Tarık Cant a ve b açıları toplamı, c ve d açılarının toplamına eşittir. X aynası X aynasına gönderilen I ışını ile ilgili öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir. I ışını kendi üzerinden geri yansır. şittir. I ışınının yüzeye gelme açısı 90'dir. Harun Buna göre, öğrencilerin yorumlarının değer. lendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğ ru verilmiştir? Adem Doğru Yanlış Yanlış Doğru Harun Doğru Doğru Yanlış Yanlış 2. Parm Yu ışı Bu A) C) I
Ornek
***
Karanlık bir ortamda yapılan deneyde, beyaz perdě ve noktasal ışık kaynağı kullanılarak şekildeki
düzenek kuruluyor. Bu durumdayken perdede oluşan ışık akısı , K noktasında oluşan aydınlanma
şiddeti E dir.
= 477. I
(=
(=
E)
A
I
xα12
Çözüm
Buna göre, noktasal ışık kaynağı bir miktar perdeye doğru hareket ettirildiğinde E ve o na-
sıl değişir?
E
Değişmez
Artar
Artar
Artar
Azalır
Perde
1
K
O
Değişmez
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Fizik
Aydınlanma
Ornek *** Karanlık bir ortamda yapılan deneyde, beyaz perdě ve noktasal ışık kaynağı kullanılarak şekildeki düzenek kuruluyor. Bu durumdayken perdede oluşan ışık akısı , K noktasında oluşan aydınlanma şiddeti E dir. = 477. I (= (= E) A I xα12 Çözüm Buna göre, noktasal ışık kaynağı bir miktar perdeye doğru hareket ettirildiğinde E ve o na- sıl değişir? E Değişmez Artar Artar Artar Azalır Perde 1 K O Değişmez Değişmez Artar Azalır Azalır
Ük
k
ize-
-len
sonuç ya
O merkezli içi boş kürenin yarısı kesilerek mer.
kezine ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı
konulmuştur.
K
30°
A) EK = EL = EM
B) EK> EL > EM
C) EL > EK > EM
D) EM> EK > EL
E) EL > EK = EM
60°
I
60°
30°
M
M
Kürenin iç yüzeyinde bulunan K, L ve
noktalarında oluşan aydınlanma şiddetleri
EK EL ve EM olduğuna göre, aralarındaki
"
ilişki nedir?
Fizik
Aydınlanma
Ük k ize- -len sonuç ya O merkezli içi boş kürenin yarısı kesilerek mer. kezine ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı konulmuştur. K 30° A) EK = EL = EM B) EK> EL > EM C) EL > EK > EM D) EM> EK > EL E) EL > EK = EM 60° I 60° 30° M M Kürenin iç yüzeyinde bulunan K, L ve noktalarında oluşan aydınlanma şiddetleri EK EL ve EM olduğuna göre, aralarındaki " ilişki nedir?
6.
S₁
2a
A) 0₁-0₂-03
2
2α
1852
5₁> 53
Işık şiddeti I olan şekildeki noktasal kaynaktan
çıkan ışık taneciklerinin S₁, S₂ ve S₂ küresel yü-
zeylerinde oluşturduğu ışık akıları Ø₁, 0₂ ve Ø3
arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
1'
S3
4A
EØ
E0₂0₂0₁
B) 0₁ = 0₂ > 03
D) 0₂>0₁=03
108
Fizik
Aydınlanma
6. S₁ 2a A) 0₁-0₂-03 2 2α 1852 5₁> 53 Işık şiddeti I olan şekildeki noktasal kaynaktan çıkan ışık taneciklerinin S₁, S₂ ve S₂ küresel yü- zeylerinde oluşturduğu ışık akıları Ø₁, 0₂ ve Ø3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? 1' S3 4A EØ E0₂0₂0₁ B) 0₁ = 0₂ > 03 D) 0₂>0₁=03 108
ve M ışık kaynakları, O nok-
latıyor.
M
Perde
moktası civarında oluş-
E ve Em arasındaki
MC)
EL > EM> EK
EL=EM> EK
1
|
1
1
K
9.
K
M
D) EM < EK<EL
L
O noktasındaki ışık kaynağının, K, L ve M noktaları çe
resinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri, EK, EL ve E
arasındaki ilişki nasıldır?
A) Ek=EL = EM
B) EK = EL <EM
C) EK<EL<E₁
E) EL = EM < EK
6,E 7.E 8.D 9.0
2. Şiddeti I olan bir ışık kaynağınım
şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Z
20.
A) x < y < $z
C) $z= y < 0x
2r
Buna göre, yüzeylerdeki
daki ilişki nasıldır?
E) Dy
Fizik
Aydınlanma
ve M ışık kaynakları, O nok- latıyor. M Perde moktası civarında oluş- E ve Em arasındaki MC) EL > EM> EK EL=EM> EK 1 | 1 1 K 9. K M D) EM < EK<EL L O noktasındaki ışık kaynağının, K, L ve M noktaları çe resinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri, EK, EL ve E arasındaki ilişki nasıldır? A) Ek=EL = EM B) EK = EL <EM C) EK<EL<E₁ E) EL = EM < EK 6,E 7.E 8.D 9.0 2. Şiddeti I olan bir ışık kaynağınım şekildeki gibi yerleştiriliyor. Z 20. A) x < y < $z C) $z= y < 0x 2r Buna göre, yüzeylerdeki daki ilişki nasıldır? E) Dy
4. Noktasal bir ışık kaynağı, bir düzlem ayna ve perde arasına
şekildeki gibi konulmuştur.
perde
K
ışık
kaynağı
L
A) Yalnız I
İleri Kamp: Test 4
1 2
ayna
K noktası civarındaki aydınlanma şiddetini artırmak için;
I. aynayı 1 yönünde hareket ettirmek,
D) I ve III
M N
II. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek,
III. perdeyi 2 yönünde Kareket ettirmek
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? (Noktalar
arasındaki mesafeler eşittir.)
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Aydınlanma
4. Noktasal bir ışık kaynağı, bir düzlem ayna ve perde arasına şekildeki gibi konulmuştur. perde K ışık kaynağı L A) Yalnız I İleri Kamp: Test 4 1 2 ayna K noktası civarındaki aydınlanma şiddetini artırmak için; I. aynayı 1 yönünde hareket ettirmek, D) I ve III M N II. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek, III. perdeyi 2 yönünde Kareket ettirmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? (Noktalar arasındaki mesafeler eşittir.) B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
7-
11
e
I
AYDINLANMA
7. Arda, akşam vakti çembersel bir pistte yürüyüş yap-
maktadır. Çembersel pistin tam ortasında lamba vardır.
Arda, K noktasından L noktasına yürüyünceye
kadar vücuduna ulaşan ışık akısı için ne söylene-
bilir?
A) Hep aynı kalır.
B) Sürekli artar.
C) Sürekli azalır.
D) Önce artar, sonra azalır.
E) Önce azalır, sonra artar.
Fizik
Aydınlanma
7- 11 e I AYDINLANMA 7. Arda, akşam vakti çembersel bir pistte yürüyüş yap- maktadır. Çembersel pistin tam ortasında lamba vardır. Arda, K noktasından L noktasına yürüyünceye kadar vücuduna ulaşan ışık akısı için ne söylene- bilir? A) Hep aynı kalır. B) Sürekli artar. C) Sürekli azalır. D) Önce artar, sonra azalır. E) Önce azalır, sonra artar.
mına işaretleyiniz.
mi
1₂-9
7
3. O, ve O, merkezli r ve 2r yarıçaplı şekildeki küre parça-
larının iç yüzeylerinde bulunan K ve L noktalarının aydın-
lanma şiddetleri eşittir.
1,60°
0₁
(cos60° = sin30°
A)
K
B) 1/1
L
2r
Buna göre ışık kaynaklarının şiddetleri oranı
1₂
30°
; sin60° = cos30° =
2
√3
12
02
-)
kaçtır?
2
C) 1/1/2 D) 1 E) 2
Fizik
Aydınlanma
mına işaretleyiniz. mi 1₂-9 7 3. O, ve O, merkezli r ve 2r yarıçaplı şekildeki küre parça- larının iç yüzeylerinde bulunan K ve L noktalarının aydın- lanma şiddetleri eşittir. 1,60° 0₁ (cos60° = sin30° A) K B) 1/1 L 2r Buna göre ışık kaynaklarının şiddetleri oranı 1₂ 30° ; sin60° = cos30° = 2 √3 12 02 -) kaçtır? 2 C) 1/1/2 D) 1 E) 2
2
(2√₂1²
esel X, Y yüzeylerinin merkezine I ışık kaynağı
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
Y yüzeyindeki toplam ışık akısı , aydınlanma şid-
Gee deti de E olduğuna göre, X yüzeyi için bu değerler
nedir?
Işık akısı
0/4
0/4
8
X
10. Sınıf / Extra Fizik
$
Aydınlanma şiddeti
E
2E
4E
E
4E
1
472
r. E
lan
205
Fizik
Aydınlanma
2 (2√₂1² esel X, Y yüzeylerinin merkezine I ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A) B) C) D) E) Y yüzeyindeki toplam ışık akısı , aydınlanma şid- Gee deti de E olduğuna göre, X yüzeyi için bu değerler nedir? Işık akısı 0/4 0/4 8 X 10. Sınıf / Extra Fizik $ Aydınlanma şiddeti E 2E 4E E 4E 1 472 r. E lan 205
1.
TEST 4
Efe, kare biçimli ders çalışma masasını aşağıda görül-
düğü gibi aydınlatmaktadır. O noktası masanın orta
noktasıdır.
K
A)
B)
C)
D)
E)
tel
Efe, sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaparak masaya ula-
şan ışık akısının nasıl değiştiğini inceliyor.
BO
1. Lambanın ışık şiddetini artıyor.
II. Masayı ok yönünde bir miktar itiyor.
III. Masanın K ve L ayaklarının altına birer tane takoz
yerleştiriyor.
IV. Lambanın telini uzatarak lambayı masaya yaklaş-
tırıyor.
Işık akısını
artıran işlemler
I ve II
I ve III
I ve IV
I, II ve IV
I, III ve IV
Efe'nin yaptığı bu değişikliklerde masaya ulaşan
ışık akısını artıran ve azaltan işlemler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
UR. I
3.
Işık akısını
azaltan işlemler
III ve IV
Il ve IV
Il ve III
|||
11
SI
Bir
Fizik
Aydınlanma
1. TEST 4 Efe, kare biçimli ders çalışma masasını aşağıda görül- düğü gibi aydınlatmaktadır. O noktası masanın orta noktasıdır. K A) B) C) D) E) tel Efe, sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaparak masaya ula- şan ışık akısının nasıl değiştiğini inceliyor. BO 1. Lambanın ışık şiddetini artıyor. II. Masayı ok yönünde bir miktar itiyor. III. Masanın K ve L ayaklarının altına birer tane takoz yerleştiriyor. IV. Lambanın telini uzatarak lambayı masaya yaklaş- tırıyor. Işık akısını artıran işlemler I ve II I ve III I ve IV I, II ve IV I, III ve IV Efe'nin yaptığı bu değişikliklerde masaya ulaşan ışık akısını artıran ve azaltan işlemler aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? UR. I 3. Işık akısını azaltan işlemler III ve IV Il ve IV Il ve III ||| 11 SI Bir
=
3
7
I
360
8. Bir ışık kaynağı şekildeki O noktasına yerleştirilmiş-
tir. Bu kaynaktan çıkan ışık ışınlarının K, L, M nokta-
ları çevrelerinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri
Ek, EL, EM'dir.
205
Em = E olduğuna göre, EK, E₁ nedir?
Ma
A)
Bölmeler eşit aralıklıdır. cos45° = 2
√2
B
D)
E)
d
K
Ek
E√2
2E
2E
2√2E
M
W
2√2E
EL
2E
2E
2√2E
2√2E
4E
2 = E
√2=E`
Kafa Dengi
Fizik
Aydınlanma
= 3 7 I 360 8. Bir ışık kaynağı şekildeki O noktasına yerleştirilmiş- tir. Bu kaynaktan çıkan ışık ışınlarının K, L, M nokta- ları çevrelerinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri Ek, EL, EM'dir. 205 Em = E olduğuna göre, EK, E₁ nedir? Ma A) Bölmeler eşit aralıklıdır. cos45° = 2 √2 B D) E) d K Ek E√2 2E 2E 2√2E M W 2√2E EL 2E 2E 2√2E 2√2E 4E 2 = E √2=E` Kafa Dengi
3.
320
Karanlık bir ortamda paralel ışık yayan bir el fener ile
perde şekildeki gibi aydınlatılıyor,
SEVİYE II
el feneri
perde
O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti, perde
I konumunda iken E₁, II konumunda iken E
III konumunda iken E, olduğuna göre; E₁, E₂, E₂
arasındaki ilişki nedir?
A) E₁ > E₂ > E₂
C) E₁ > E₂ = E3
B) E₁ = E₂ > E3
D) E₂> E₂>E₁
E) E₂ = E₂ = E₁
4. UN
Noh
pe
le
Fizik
Aydınlanma
3. 320 Karanlık bir ortamda paralel ışık yayan bir el fener ile perde şekildeki gibi aydınlatılıyor, SEVİYE II el feneri perde O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti, perde I konumunda iken E₁, II konumunda iken E III konumunda iken E, olduğuna göre; E₁, E₂, E₂ arasındaki ilişki nedir? A) E₁ > E₂ > E₂ C) E₁ > E₂ = E3 B) E₁ = E₂ > E3 D) E₂> E₂>E₁ E) E₂ = E₂ = E₁ 4. UN Noh pe le
7.
Noktasal ışık kaynağı yarıçapları farklı K, L ve M
kürelerinin merkezine ayrı ayrı şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Tapion
x = 0y = 0₂
C) Oz > Dy > Dx
M L K
AL
Buna göre; K, L ve M kürelerinin X, Y ve Z yüzeylerine
düşen ışık akıları Oy, Oy ve O₂ arasındaki ilişki
x²
nasıldır?
X
E) Dy > Dz> 0x
Z
B) x > Dy > Dz
D) y = 0₂ > 0x
@ = 4x 1. d
Fizik
Aydınlanma
7. Noktasal ışık kaynağı yarıçapları farklı K, L ve M kürelerinin merkezine ayrı ayrı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Tapion x = 0y = 0₂ C) Oz > Dy > Dx M L K AL Buna göre; K, L ve M kürelerinin X, Y ve Z yüzeylerine düşen ışık akıları Oy, Oy ve O₂ arasındaki ilişki x² nasıldır? X E) Dy > Dz> 0x Z B) x > Dy > Dz D) y = 0₂ > 0x @ = 4x 1. d
4.
noktasal ışık
kaynağı
Noktasal bir ışık kaynağı ve kenar uzunlukları , 2l olan
kare biçimli X, Y levhaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
X levhası üzerindeki ışık akısı x, O, noktası çevresin-
deki aydınlanma şiddeti Ex'tir.
A) x > Dy
Ex = Ey
D)
X
10. Sınıf / Extra Fizik
(2d²)
0₁
x = y
Ex > Ey
E7 Em72
X levhası kaldırıldığında Y levhasındaki ışık akısı
Dy O₂ noktası çevresinde oluşan aydınlanma şid-
deti de Ev olduğuna göre; y, ile Ex, Ev arasın-
daki ilişki nedir?
B) x > Dy
Ex > Ey
$15
Y
E)
0₂
20
C) x = Dy
Ex = Ey
x = y
Ex < Ey
4x.2
1
20
Fizik
Aydınlanma
4. noktasal ışık kaynağı Noktasal bir ışık kaynağı ve kenar uzunlukları , 2l olan kare biçimli X, Y levhaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X levhası üzerindeki ışık akısı x, O, noktası çevresin- deki aydınlanma şiddeti Ex'tir. A) x > Dy Ex = Ey D) X 10. Sınıf / Extra Fizik (2d²) 0₁ x = y Ex > Ey E7 Em72 X levhası kaldırıldığında Y levhasındaki ışık akısı Dy O₂ noktası çevresinde oluşan aydınlanma şid- deti de Ev olduğuna göre; y, ile Ex, Ev arasın- daki ilişki nedir? B) x > Dy Ex > Ey $15 Y E) 0₂ 20 C) x = Dy Ex = Ey x = y Ex < Ey 4x.2 1 20
yindeki ışık akısı (aydınlanma) X'in
akısından (aydınlanmadan) büyüktür.
Noktasal ışık kaynağından uzaklaştıkça birim yüzeye düşen
ışık miktarı azalır. Paralel işık ışınlarının bir yüzeyde yaptığı
aydınlanma uzaklığa bağlı değildir.
1.
Paralel ve düzgün ışıkla aydınlatılan X, Y perdelerinin
yüzey alanları ve perdeler üzerindeki ışık akıları aşağı-
daki çizelgede verilmiştir.
PERDE
X
Y
YÜZEY ALANI
A) 1/1/2 B) -1/12 C) 1
4
Kafa Dengi
2S
S
IŞIK AKISI
X'in üzerindeki aydınlanma şiddeti Ex, Y'nin üze-
Ex
rindeki de Ey olduğuna göre,
oranı kaçtır?
Ey
D) 2
+==
20
t
E) 4
MA
I
2.
200
d₁
Şel
lar
K,
şic
Fizik
Aydınlanma
yindeki ışık akısı (aydınlanma) X'in akısından (aydınlanmadan) büyüktür. Noktasal ışık kaynağından uzaklaştıkça birim yüzeye düşen ışık miktarı azalır. Paralel işık ışınlarının bir yüzeyde yaptığı aydınlanma uzaklığa bağlı değildir. 1. Paralel ve düzgün ışıkla aydınlatılan X, Y perdelerinin yüzey alanları ve perdeler üzerindeki ışık akıları aşağı- daki çizelgede verilmiştir. PERDE X Y YÜZEY ALANI A) 1/1/2 B) -1/12 C) 1 4 Kafa Dengi 2S S IŞIK AKISI X'in üzerindeki aydınlanma şiddeti Ex, Y'nin üze- Ex rindeki de Ey olduğuna göre, oranı kaçtır? Ey D) 2 +== 20 t E) 4 MA I 2. 200 d₁ Şel lar K, şic
aşağıda görüldüğü gibi üç farklı biçimde yerleştirilmiştir.
Bir cam levha ışık akısının düzgün olduğu bir bölgeye
1
A) 0₁ > 0₂ > 03
C) 0₂ > 0₁ > 03
43
10. Sınıf / Extra Fizik
4309
Bu levhadan geçen ışık akıları sırasıyla ₁, 0, 0,
olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki aşağıdaki-
Jerden hangisidir?
(2
B) ₁ > 0₂ = 03
D) 03 > 0₂ > 0₁
E) 03 = ₂ = 0₁
Bir duva
paralel
ön yüzü
₂'dir.
199
He
Fizik
Aydınlanma
aşağıda görüldüğü gibi üç farklı biçimde yerleştirilmiştir. Bir cam levha ışık akısının düzgün olduğu bir bölgeye 1 A) 0₁ > 0₂ > 03 C) 0₂ > 0₁ > 03 43 10. Sınıf / Extra Fizik 4309 Bu levhadan geçen ışık akıları sırasıyla ₁, 0, 0, olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki aşağıdaki- Jerden hangisidir? (2 B) ₁ > 0₂ = 03 D) 03 > 0₂ > 0₁ E) 03 = ₂ = 0₁ Bir duva paralel ön yüzü ₂'dir. 199 He