Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aydınlanma Soruları

5. Şekildeki devre parçasında özdeş dirençlerin büyüklüğü R'dir.
X.
A) 1
K
www
R
www
www.
A
A
R
K ve Lanahtarları kapalıyken X - Y noktaları arasındaki
eşdeğer direnç R₁, K ve L anahtarları açıkken eşdeğer
R₁
direnç R₂ ise oranı kaçtır?
R₂
B) 12/2
01/13/
Y
D) 1/10
E) 1/2
Fizik
Aydınlanma
5. Şekildeki devre parçasında özdeş dirençlerin büyüklüğü R'dir. X. A) 1 K www R www www. A A R K ve Lanahtarları kapalıyken X - Y noktaları arasındaki eşdeğer direnç R₁, K ve L anahtarları açıkken eşdeğer R₁ direnç R₂ ise oranı kaçtır? R₂ B) 12/2 01/13/ Y D) 1/10 E) 1/2
5.
YNS
X
dk
T
d
Şekil-I
Şekil-Il
Bir öğretmen ışık şiddeti I olan noktasal kaynak ve perdelerle Şekil-l
ve Şekil-ll deki düzenekleri kurduktan sonra K noktasının aydınlan-
ma şiddetinin 10 lüx olduğunu söylüyor.
Buna göre, düzeneklere ilişkin;
Evrim: L noktasının aydınlanma şiddeti 10 lüx tür.
Elif: Y perdesi ok yönünde a açısı kadar döndürülürse L noktasının
aydınlanma şiddeti 10 lüx tür.
al:
Fırat: Y perdesi ok yönünde 360-a açısı kadar döndürülürse L nok-
tasının aydınlanma şiddeti 10 lüx tür.
B) Yalnız Elif
D) Evrim ve Fırat
yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumları kesinlikle doğ-
rudur?
A) Yalnız Evrim
C) Evrim ve Elif
Elif ve Fırat
Fizik
Aydınlanma
5. YNS X dk T d Şekil-I Şekil-Il Bir öğretmen ışık şiddeti I olan noktasal kaynak ve perdelerle Şekil-l ve Şekil-ll deki düzenekleri kurduktan sonra K noktasının aydınlan- ma şiddetinin 10 lüx olduğunu söylüyor. Buna göre, düzeneklere ilişkin; Evrim: L noktasının aydınlanma şiddeti 10 lüx tür. Elif: Y perdesi ok yönünde a açısı kadar döndürülürse L noktasının aydınlanma şiddeti 10 lüx tür. al: Fırat: Y perdesi ok yönünde 360-a açısı kadar döndürülürse L nok- tasının aydınlanma şiddeti 10 lüx tür. B) Yalnız Elif D) Evrim ve Fırat yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yorumları kesinlikle doğ- rudur? A) Yalnız Evrim C) Evrim ve Elif Elif ve Fırat
VI
1
umundaki
ışık kayna-
stir. Bu du- 1
1
i aydınlan-
I
sindeki ay-
si için per-
ıdır?
OV
I
E) VI 1
1
1
1
3.
ODS
D) I ve II
A)
B)
K
C)
D)
Eşit bölmelendirilmiş düzleme iki per-
de ve K noktasal ışık kaynağı şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
Yalnız
Işık kaynağı L noktasına alınırsa per
deler üzerindeki X ve Y noktalarının
aydınlanma şiddetleri nasıl değişir?
X noktası
Y noktası
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
E) II ve III
Azalır
X
Değişmez
Azalır
Değişmez
Artar
Artar
Fizik
SNS
Fizi
Fizik
Aydınlanma
VI 1 umundaki ışık kayna- stir. Bu du- 1 1 i aydınlan- I sindeki ay- si için per- ıdır? OV I E) VI 1 1 1 1 3. ODS D) I ve II A) B) K C) D) Eşit bölmelendirilmiş düzleme iki per- de ve K noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Yalnız Işık kaynağı L noktasına alınırsa per deler üzerindeki X ve Y noktalarının aydınlanma şiddetleri nasıl değişir? X noktası Y noktası Azalır Azalır Değişmez Artar E) II ve III Azalır X Değişmez Azalır Değişmez Artar Artar Fizik SNS Fizi
5. Uç kısmı açık olan engel içine noktasal ışık kaynağı
şekildeki gibi konulduğunda yeterince büyük perdedeki
toplam ışık akısı olmaktadır.
E
I.
1
Buna göre;
II.
III.
I
A) Yalnız I
Engel
Engel sabit iken içindeki I ışık kaynağını 1 yönünde
çekme,
Perdeyi 2 yönünde çekme,
Işık kaynağı sabit iken engeli 1 yönünde çekme
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa artar?
B) Yalnız II
Perde
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
7.
Fizik
Aydınlanma
5. Uç kısmı açık olan engel içine noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi konulduğunda yeterince büyük perdedeki toplam ışık akısı olmaktadır. E I. 1 Buna göre; II. III. I A) Yalnız I Engel Engel sabit iken içindeki I ışık kaynağını 1 yönünde çekme, Perdeyi 2 yönünde çekme, Işık kaynağı sabit iken engeli 1 yönünde çekme işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa artar? B) Yalnız II Perde D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III 7.
7.
A
I B
EB > Ec=EA
C) EA = EB = Ec
C
Işık şiddeti Lolan noktasal ışık kaynağı üç perdenin
arasına şekildeki gibi yerleştirdiğinde perdelerdeki
A, B ve C noktaları çevresinde oluşan aydınlanma
şiddeti E, E ve E oluyor
B
O
Buna göre EA, EB ve Ecarasındaki ilişki nedir?
A'
(Bölmeler eşit arend
E) EB > EA> EC
B) EB = EC > EA
DE>E> EA
9.
yarı
nokta
vinde
aydır
Buna
A) E
C) E
Fizik
Aydınlanma
7. A I B EB > Ec=EA C) EA = EB = Ec C Işık şiddeti Lolan noktasal ışık kaynağı üç perdenin arasına şekildeki gibi yerleştirdiğinde perdelerdeki A, B ve C noktaları çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti E, E ve E oluyor B O Buna göre EA, EB ve Ecarasındaki ilişki nedir? A' (Bölmeler eşit arend E) EB > EA> EC B) EB = EC > EA DE>E> EA 9. yarı nokta vinde aydır Buna A) E C) E
DENEME
4
farkı V olan re
devre kurul
Onünde
ark (V).
asının
III.
11.
BİLGİ
Birim yüzeye dik olarak düşürülen gik aksi miktan
na aydınlanma şiddeti denir.
Aşağıda oluşturulan sistemler ve aydınlanma şiddetinin
(E) uzaklığa (d) bağlı grafikleri verilmiştir.
L
KL
A) Yalnız I
Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir?
B) Yalnız II
CI ve III
D) Il ve Ill
6
M
E=
d
E) I, II ve Ill
YAYIN DENIZI PRO
den etkilenmeden KL 1
Buna göre,
1. Suyun sıcaklığın
Si süresince, T
II. Suyun sıcaklığ
sırasında K cist
sonra azalır.
III. Suyun sıcaklığ
aralığında T,
veti azalır.
ifadelerinden ha
A) Yalnız
D) II ve I
Fizik
Aydınlanma
DENEME 4 farkı V olan re devre kurul Onünde ark (V). asının III. 11. BİLGİ Birim yüzeye dik olarak düşürülen gik aksi miktan na aydınlanma şiddeti denir. Aşağıda oluşturulan sistemler ve aydınlanma şiddetinin (E) uzaklığa (d) bağlı grafikleri verilmiştir. L KL A) Yalnız I Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir? B) Yalnız II CI ve III D) Il ve Ill 6 M E= d E) I, II ve Ill YAYIN DENIZI PRO den etkilenmeden KL 1 Buna göre, 1. Suyun sıcaklığın Si süresince, T II. Suyun sıcaklığ sırasında K cist sonra azalır. III. Suyun sıcaklığ aralığında T, veti azalır. ifadelerinden ha A) Yalnız D) II ve I
ESEN YAYINLARI
5.
(8
Şekildeki r yarıçaplı K çey-
rek küre ve 2r yarıçaplı L
yarım küre yüzeylerinin
merkezine ışık şiddeti I
olan noktasal ışık kaynağı
konulmuştur.
Bu yüzeylere ışık kayna-
ğından gelen ışık akıları
Øk ve ₁ ise,
OK
A)
1
4
B)
ØK
PL
1
2
oranı kaçtır?
C) 1
K
I
O
2r
L
D) 2 E) 4
Fizik
Aydınlanma
ESEN YAYINLARI 5. (8 Şekildeki r yarıçaplı K çey- rek küre ve 2r yarıçaplı L yarım küre yüzeylerinin merkezine ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı konulmuştur. Bu yüzeylere ışık kayna- ğından gelen ışık akıları Øk ve ₁ ise, OK A) 1 4 B) ØK PL 1 2 oranı kaçtır? C) 1 K I O 2r L D) 2 E) 4
og priva
ÖRNEK-20
I₁
= 250cd
- 3m
12 = 160cd
Filtre
P
4m
Yüzey So
ÖRNEK-23
Işık şiddet I olan ka
r yarıçaplı kürenin
oluşan aydınlanma
9
aydınlanma
Şekildeki filtre ışığın %80 nini geçirmektedir.
Buna göre, yüzeydeki P noktası çevresindeki
şiddeti kaç lükstür?
Kaynağın küre
akısı olduğun
da kaynağın iş
şiddeti için ne
(Cevap: 16)
A)
B)
C)
D)
E
Işık A
20
2
Fizik
Aydınlanma
og priva ÖRNEK-20 I₁ = 250cd - 3m 12 = 160cd Filtre P 4m Yüzey So ÖRNEK-23 Işık şiddet I olan ka r yarıçaplı kürenin oluşan aydınlanma 9 aydınlanma Şekildeki filtre ışığın %80 nini geçirmektedir. Buna göre, yüzeydeki P noktası çevresindeki şiddeti kaç lükstür? Kaynağın küre akısı olduğun da kaynağın iş şiddeti için ne (Cevap: 16) A) B) C) D) E Işık A 20 2
7.
Işık şiddedi I olan noktasal bir ışık kaynağının önüne
ortası delik bir engel konulup ışığın perde üzerine
düşmesi sağlanıyor.
I
-4844
to
Engel
Işık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu ışık akısı
ve perde üzerindeki 0 noktası etrafında oluşturdu-
ğu aydınlanma şiddeti Edir.
Buna göre;
A) Yalnız l
10
Perde
fol
pisy
1. Engel (-) yönde yatay çekilirse aydınlanma şidde-
ti artar.
ll. Işık kaynağı (+) yönde yatay çekilirse ışık akısı
artar.
D) I ve Ill
lll. Perde (-) yönde çekilirse işık akışı değişmez,
aydınlanma şiddeti artar.
yargılarından hangisi doğrudur?
B) Yalnız ll
C) I ve ll
E) Il ve Ill
Fizik
Aydınlanma
7. Işık şiddedi I olan noktasal bir ışık kaynağının önüne ortası delik bir engel konulup ışığın perde üzerine düşmesi sağlanıyor. I -4844 to Engel Işık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu ışık akısı ve perde üzerindeki 0 noktası etrafında oluşturdu- ğu aydınlanma şiddeti Edir. Buna göre; A) Yalnız l 10 Perde fol pisy 1. Engel (-) yönde yatay çekilirse aydınlanma şidde- ti artar. ll. Işık kaynağı (+) yönde yatay çekilirse ışık akısı artar. D) I ve Ill lll. Perde (-) yönde çekilirse işık akışı değişmez, aydınlanma şiddeti artar. yargılarından hangisi doğrudur? B) Yalnız ll C) I ve ll E) Il ve Ill
2
1. Noktasal ışık kaynağı önüne perde şekildeki gibi yerleşti-
rilmiştir.
Kaynak
1. Kaynağın ışık şiddeti azaltılmalı.
II. Perde ok yönünde döndürülmeli.
III. Kaynak perdeye yaklaştırılmalı.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
K
D) II ve III
Perde
K noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddetini azalt-
mak için,
işaretleyiniz.
3.
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Aydınlanma
2 1. Noktasal ışık kaynağı önüne perde şekildeki gibi yerleşti- rilmiştir. Kaynak 1. Kaynağın ışık şiddeti azaltılmalı. II. Perde ok yönünde döndürülmeli. III. Kaynak perdeye yaklaştırılmalı. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II K D) II ve III Perde K noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddetini azalt- mak için, işaretleyiniz. 3. E) I, II ve III C) I ve II
Şekil-1, II ve III teki özdeş küp şeklindeki saydam olmayan
kutuların bir köşesinde, özdeş noktasal kaynaklar bulunmak-
tadır.
Şekil -1
Şekil - 11
Şekil - III
Kutular iç yüzeylerine düşen işığı soğurduğuna göre, Şe-
kil - I, II ve III teki kutuların açık kapaklarından dışarı çı-
kan ışık akıları D₁, D₂ ve 3 arasındaki doğru ilişki aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 0₁ > 0₂ = 03 B) ₁ = 03 > 0₂
D) 3 > D₁ > ₂
C) 0₂ > 03 > 0₁
E) ₁ = 0₂ = 03
Fizik
Aydınlanma
Şekil-1, II ve III teki özdeş küp şeklindeki saydam olmayan kutuların bir köşesinde, özdeş noktasal kaynaklar bulunmak- tadır. Şekil -1 Şekil - 11 Şekil - III Kutular iç yüzeylerine düşen işığı soğurduğuna göre, Şe- kil - I, II ve III teki kutuların açık kapaklarından dışarı çı- kan ışık akıları D₁, D₂ ve 3 arasındaki doğru ilişki aşağı- dakilerden hangisidir? A) 0₁ > 0₂ = 03 B) ₁ = 03 > 0₂ D) 3 > D₁ > ₂ C) 0₂ > 03 > 0₁ E) ₁ = 0₂ = 03
ok
Metal bir borunun tam ortasında noktasal ışık kaynağın-
dan çıkan ışınların bir kısmı şekildeki gibi perdeye düş-
mektedir. Perdeye düşen işık akısı , aydınlık kısmın
tam orta noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E'dir.
Perde
Buna göre, boru ok yönünde çekilmeye başladığın-
da ve E değerleri ilk duruma göre nasıl değişir?
A) O artar, E değişmez.
C)
değişmez, E artar.
B) İkisi de artar.
D) İkisi de azalır.
E) artar, E azalır.
Fizik
Aydınlanma
ok Metal bir borunun tam ortasında noktasal ışık kaynağın- dan çıkan ışınların bir kısmı şekildeki gibi perdeye düş- mektedir. Perdeye düşen işık akısı , aydınlık kısmın tam orta noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E'dir. Perde Buna göre, boru ok yönünde çekilmeye başladığın- da ve E değerleri ilk duruma göre nasıl değişir? A) O artar, E değişmez. C) değişmez, E artar. B) İkisi de artar. D) İkisi de azalır. E) artar, E azalır.
9.
Aydınlanma
Yarıçapları eşit olan K tam küresel ve L yarım küresel
biçimli cisimlerin merkezlerine özdeş noktasal ışık kay-
nakları konulmuştur. Bu durumda kaynakların küre yü-
zeylerindeki ışık akıları sırasıyla k ve dir.
K
L
A)
B)
C)
D)
E)
I Ok
PK
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Kaynaklar ok yönlerinde bir miktar hareket ettiril-
diğinde k ve için ne söylenebilir?
IS
PL
Azalır
Değişmez
Artar
Ok
Değişmez
Artar
1.
Fizik
Aydınlanma
9. Aydınlanma Yarıçapları eşit olan K tam küresel ve L yarım küresel biçimli cisimlerin merkezlerine özdeş noktasal ışık kay- nakları konulmuştur. Bu durumda kaynakların küre yü- zeylerindeki ışık akıları sırasıyla k ve dir. K L A) B) C) D) E) I Ok PK Değişmez Artar Artar Azalır Değişmez Kaynaklar ok yönlerinde bir miktar hareket ettiril- diğinde k ve için ne söylenebilir? IS PL Azalır Değişmez Artar Ok Değişmez Artar 1.
·X₁.
1. Bir yüzeye düşen işık akısı yüzey alanı arttığında
artar.
8.
II. Bir yüzeyin ışık akısı, bu yüzeye birim zamanda dü-
şen ışık miktarı ile doğru orantılıdır.
III. Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu kaynağın ışık şid-
deti ile doğru orantılıdır.
Yukarıdaki yargılarından hangileri her zaman doğ-
rudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Aydınlanma
·X₁. 1. Bir yüzeye düşen işık akısı yüzey alanı arttığında artar. 8. II. Bir yüzeyin ışık akısı, bu yüzeye birim zamanda dü- şen ışık miktarı ile doğru orantılıdır. III. Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu kaynağın ışık şid- deti ile doğru orantılıdır. Yukarıdaki yargılarından hangileri her zaman doğ- rudur? A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Deneme Sınavı 09
5. Yüzey alanları eşit ve özdeş maddeden yapılmış K, L ve M
yüzeyleri paralel özdeş ışık kaynakları ile şekildeki gibi ay-
dinlatılıyor.
K
B
A
A, B ve C noktaları yüzeylerin orta noktaları olduğuna
göre;
M
D) I ve III
I. K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları birbirine eşittir.
II. Birim yüzeye düşen işık akısı en büyük olan nokta
C noktasıdır.
C
III. Işık kaynakları eşit süre bekletildiğinde, K, L ve M yü-
zeylerinin sıcaklık değişimleri eşit olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
7.
Fizik
Aydınlanma
Deneme Sınavı 09 5. Yüzey alanları eşit ve özdeş maddeden yapılmış K, L ve M yüzeyleri paralel özdeş ışık kaynakları ile şekildeki gibi ay- dinlatılıyor. K B A A, B ve C noktaları yüzeylerin orta noktaları olduğuna göre; M D) I ve III I. K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları birbirine eşittir. II. Birim yüzeye düşen işık akısı en büyük olan nokta C noktasıdır. C III. Işık kaynakları eşit süre bekletildiğinde, K, L ve M yü- zeylerinin sıcaklık değişimleri eşit olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III 7.
k Bilimine Giriş-I
Ali bazı fiziksel büyüklüklerin yer aldığı şekildeki yol-
da ok yönünde yürüyor.
Yol üzerindeki bir büyüklükten ok yönündeki diğerine
geçilirken üzerinden geçilen büyüklük vektörel ise 5
puan kazanılıyor, skaler ise 2 puan kaybediliyor.
TEST
01
Hız Ağırlık Kütle Akım Kuvver Sıcaklık İvme
Ska
wel
Skoler
Ali
-
D) 7
erior
Ali K noktasından L noktasına ulaştığında kaç
puan toplanmış olur?
A) 22
B) 14
C) 12
E) 6
Fizik
Aydınlanma
k Bilimine Giriş-I Ali bazı fiziksel büyüklüklerin yer aldığı şekildeki yol- da ok yönünde yürüyor. Yol üzerindeki bir büyüklükten ok yönündeki diğerine geçilirken üzerinden geçilen büyüklük vektörel ise 5 puan kazanılıyor, skaler ise 2 puan kaybediliyor. TEST 01 Hız Ağırlık Kütle Akım Kuvver Sıcaklık İvme Ska wel Skoler Ali - D) 7 erior Ali K noktasından L noktasına ulaştığında kaç puan toplanmış olur? A) 22 B) 14 C) 12 E) 6