Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu Soruları

236
20 Pu - U+X
94
92
Yukarıdaki ışımada;
1. Pu elementi enerji kaybetmiştir.
II. Pu radyoaktif bir elementtir.
III. X, B+ parçacığıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Ive Il
D) I ve III
E) II ve III
ndeline göre uyarılan elektron çekirdekten
geçtiğinde elektronunun
değişir?
Lore
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
236 20 Pu - U+X 94 92 Yukarıdaki ışımada; 1. Pu elementi enerji kaybetmiştir. II. Pu radyoaktif bir elementtir. III. X, B+ parçacığıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Ive Il D) I ve III E) II ve III ndeline göre uyarılan elektron çekirdekten geçtiğinde elektronunun değişir? Lore
12.
m..
m
Gelen
foton
Elektron
I. enerji,
II. dalga boyu,
III. hız
m
-Jä
D) II ve III
Saçılan
foton
Compton olayında serbest elektrona çarpan >
dalga boylu E enerjili fotonun saçılma sonrası;
Saçılan
elektron
niceliklerinden hangileri iki katına çıkabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
12. m.. m Gelen foton Elektron I. enerji, II. dalga boyu, III. hız m -Jä D) II ve III Saçılan foton Compton olayında serbest elektrona çarpan > dalga boylu E enerjili fotonun saçılma sonrası; Saçılan elektron niceliklerinden hangileri iki katına çıkabilir? A) Yalnız B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
12. Compton saçılması deneyinde bir X ışını fotonu, ser-
best hâldeki elektrona çarparak şekildeki gibi saçılmaya
uğruyor.
Gelen foton
A) Yalnız I
ß > a olduğuna göre, saçılan elektronun;
I.
momentum,
II. hız,
III. enerji
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü, saçılan
fotonunkinden kesinlikle büyüktür?
D) I ve II
APERT
Saçılan elektron
B) Yalnız II
Saçılan foton
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
12. Compton saçılması deneyinde bir X ışını fotonu, ser- best hâldeki elektrona çarparak şekildeki gibi saçılmaya uğruyor. Gelen foton A) Yalnız I ß > a olduğuna göre, saçılan elektronun; I. momentum, II. hız, III. enerji niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü, saçılan fotonunkinden kesinlikle büyüktür? D) I ve II APERT Saçılan elektron B) Yalnız II Saçılan foton E) I ve III C) Yalnız III
9.
Fizik-AYT
8.
A) Yalnız I
Fant
Fant
11
n₂
n₁ >n₂ olduğuna göre,
I. A merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayar.
II. I bölgesindeki saçak sayısı Il bölgesinden daha çoktur.
III. II bölgesindeki saçak genişliği I bölgesinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
L A
Şekildeki çift yarık deneyin-
de fant ile perde arası kırı-
cılık indisleri n₁, n₂ olan
saydam ortamlarla kapla-
A niyor.
perde
B) I ve II
perde
Işıkta Kırınım
E) I, II ve III
Fant
C) I ve III
2L
R
3x
Ao
perde
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
9. Fizik-AYT 8. A) Yalnız I Fant Fant 11 n₂ n₁ >n₂ olduğuna göre, I. A merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayar. II. I bölgesindeki saçak sayısı Il bölgesinden daha çoktur. III. II bölgesindeki saçak genişliği I bölgesinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III L A Şekildeki çift yarık deneyin- de fant ile perde arası kırı- cılık indisleri n₁, n₂ olan saydam ortamlarla kapla- A niyor. perde B) I ve II perde Işıkta Kırınım E) I, II ve III Fant C) I ve III 2L R 3x Ao perde
1-
at
7.
Balat
A) Yalnız I
D) I ve III
ad
Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerine örnek olarak,
1. Gözle görülemez olma
II.
Enine dalga olma
III. Beton duvardan geçebilme
özelliklerden hangileri verilemez?
Insenter
ad
8. Elektromanyetik bir dalganın,
B) Yalnız II
E) II ve III
TEST
1. Frekansı artarsa enerjisi de artar.
II. Dalga boyu azalırsa enerjisi de azalır.
ortarsa hızı da artar.
C) I ve II
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
1- at 7. Balat A) Yalnız I D) I ve III ad Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerine örnek olarak, 1. Gözle görülemez olma II. Enine dalga olma III. Beton duvardan geçebilme özelliklerden hangileri verilemez? Insenter ad 8. Elektromanyetik bir dalganın, B) Yalnız II E) II ve III TEST 1. Frekansı artarsa enerjisi de artar. II. Dalga boyu azalırsa enerjisi de azalır. ortarsa hızı da artar. C) I ve II
gibi 4.
e alı-
-zi
n-
Tek yarıktaki kırınım deneyinde tek renkli ışık
kullanılıyor. Bu durumda, P noktasında 3. ay-
dınlık saçak oluşmaktadır.
Işık
kaynağı
Yarık düzlemi
B) I ve Il
Saçak
-A
Orta
aydınlık
saçak
Ekran
D) Yalnız III
aydınlık
179
P noktasında 3. karanlık saçağın olması için,
I. Yarık aralığı büyütülmeli
II. Ekran ile yarık düzlemi arası, kırıcılık indi-
si daha büyük saydam madde ile doldu-
rulmak
III. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık bü-
al yütülmeli
işlemlerinden hangileri(tek başına yapıl-
malıdır?
A) Yalnız I
**
C) I, II ve III
E) II ve III
Ekr
yarık ke
dır.
> Ek
çizginir
gilerin
ER
orta k
gidildil
A
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
gibi 4. e alı- -zi n- Tek yarıktaki kırınım deneyinde tek renkli ışık kullanılıyor. Bu durumda, P noktasında 3. ay- dınlık saçak oluşmaktadır. Işık kaynağı Yarık düzlemi B) I ve Il Saçak -A Orta aydınlık saçak Ekran D) Yalnız III aydınlık 179 P noktasında 3. karanlık saçağın olması için, I. Yarık aralığı büyütülmeli II. Ekran ile yarık düzlemi arası, kırıcılık indi- si daha büyük saydam madde ile doldu- rulmak III. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık bü- al yütülmeli işlemlerinden hangileri(tek başına yapıl- malıdır? A) Yalnız I ** C) I, II ve III E) II ve III Ekr yarık ke dır. > Ek çizginir gilerin ER orta k gidildil A
192X element atomunun elektron dizilişi,
1s 2s 2pc dir.
Buna göre X elementiyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
(a, b, c nin sayısal değerleri sıfırdan büyüktür.)
A) a, b, c nin sayısal değerlerinin toplamı Z ye
eşittir.
B)
b ve c nin sayısal değerlerinin toplami X in de-
ğerlik elektron sayısını verir.
C) Z-A nin sayısal değeri X in nötron sayısını
verir.
D) b ve c nin sayısal değerlerinin toplamı, X in peri-
yodik tablodaki grup numarasını verir.
E) Elektron dizilişindeki 2 sayısı, X in periyodik tab-
lodaki periyot numarasını gösterir.
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
192X element atomunun elektron dizilişi, 1s 2s 2pc dir. Buna göre X elementiyle ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? (a, b, c nin sayısal değerleri sıfırdan büyüktür.) A) a, b, c nin sayısal değerlerinin toplamı Z ye eşittir. B) b ve c nin sayısal değerlerinin toplami X in de- ğerlik elektron sayısını verir. C) Z-A nin sayısal değeri X in nötron sayısını verir. D) b ve c nin sayısal değerlerinin toplamı, X in peri- yodik tablodaki grup numarasını verir. E) Elektron dizilişindeki 2 sayısı, X in periyodik tab- lodaki periyot numarasını gösterir.
8.
Elektromanyetik dalgalar ile ilgili,
1. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.
II. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar.
III. Dalga boyları ile enerjileri ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
8. Elektromanyetik dalgalar ile ilgili, 1. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. II. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. III. Dalga boyları ile enerjileri ters orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
Dikdörtgenler prizması biçimindeki cam kabın bir yüzeyi si-
yah boya ile boyanarak üzerine çok küçük ve birbirine çok
yakın iki çizik atılıyor. Bu çiziklerin önüne tek dalga boylu ışık
kaynağı konuluyor. Kutunun karşı yüzeyinde ise şekildeki
gibi girişim saçakları oluşuyor.
Buna göre, kap su ile doldurulursa,
1. Aydınlık saçak sayısı azalır.
II. Saçakların genişliği azalır.
III. Saçakların rengi değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) I've Il
33
1
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
Dikdörtgenler prizması biçimindeki cam kabın bir yüzeyi si- yah boya ile boyanarak üzerine çok küçük ve birbirine çok yakın iki çizik atılıyor. Bu çiziklerin önüne tek dalga boylu ışık kaynağı konuluyor. Kutunun karşı yüzeyinde ise şekildeki gibi girişim saçakları oluşuyor. Buna göre, kap su ile doldurulursa, 1. Aydınlık saçak sayısı azalır. II. Saçakların genişliği azalır. III. Saçakların rengi değişir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I ve III C) I've Il 33 1
9. Tek renkli kırmızı ışık kullanılarak Şekil I deki d aralıklı çift
yarıkla ve Şekil II deki d aralıklı tek yarıkla, perde üzerinde
girişim ve kırınım saçakları elde ediliyor.
d
hava
Şekil 1
Ao
hava
Şekil II
Ao
Ekranlar üzerinde oluşan saçaklarla ilgili;
Şekil II de merkezi aydınlık saçağın genişliği, Şekil I
dekinden büyük olur.
II. x aralığındaki saçak sayısı eşit olur.
III. İkisinde de merkezi aydınlık saçağın genişliği eşittir.
söylenenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
9. Tek renkli kırmızı ışık kullanılarak Şekil I deki d aralıklı çift yarıkla ve Şekil II deki d aralıklı tek yarıkla, perde üzerinde girişim ve kırınım saçakları elde ediliyor. d hava Şekil 1 Ao hava Şekil II Ao Ekranlar üzerinde oluşan saçaklarla ilgili; Şekil II de merkezi aydınlık saçağın genişliği, Şekil I dekinden büyük olur. II. x aralığındaki saçak sayısı eşit olur. III. İkisinde de merkezi aydınlık saçağın genişliği eşittir. söylenenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
14. Bir gama ışınının karbon atomunun serbest
elektronuyla etkileşmesi sonucu saçılan fotonun;
I. frekans,
II.
III. dalga boyu
niceliklerinden hangileri gelen fotonunkine göre
büyüktür?
A) Yalnız I
momentum,
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
14. Bir gama ışınının karbon atomunun serbest elektronuyla etkileşmesi sonucu saçılan fotonun; I. frekans, II. III. dalga boyu niceliklerinden hangileri gelen fotonunkine göre büyüktür? A) Yalnız I momentum, D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
14. Karbon hedefe X işınları gönderilerek şekildeki
compton saçılma deneyi gerçekleştiriliyor.
J-T
Gelen foton
No
NO
I ve II
Elektron
Saçılan elektron
Bu deneyle ilgili olarak,
1. Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından bü-
yüktür.
II. Gelen fotonun enerjisi, saçılan elektronun enerji-
sinden büyüktür.
III Gelen foton ve saçılan fotonun frekansı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
14. Karbon hedefe X işınları gönderilerek şekildeki compton saçılma deneyi gerçekleştiriliyor. J-T Gelen foton No NO I ve II Elektron Saçılan elektron Bu deneyle ilgili olarak, 1. Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından bü- yüktür. II. Gelen fotonun enerjisi, saçılan elektronun enerji- sinden büyüktür. III Gelen foton ve saçılan fotonun frekansı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
A)
Küp şeklindeki içi boş opak kutunun bir yüzeyine iğne
ile küçük bir delik açılmıştır. Bu deliğin bulunduğu yü-
zey tarafında, bu yüzeye paralel, P harfi şeklinde ışık
kaynağı konulmuştur.
P
eyni
oli Buna göre, ışık kaynağından çıkıp delikten geçen
Sqışınların, küpün içinde, deliğin karşısında bulunan
yüzeyde oluşturacağı görüntü aşağıdakilerden han-
Fugisi gibidir?
Üst
iğne
deliği
P
Üst
d
B)
Üst
9
Üst
E)
C) Üst
Üst
d
b
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
A) Küp şeklindeki içi boş opak kutunun bir yüzeyine iğne ile küçük bir delik açılmıştır. Bu deliğin bulunduğu yü- zey tarafında, bu yüzeye paralel, P harfi şeklinde ışık kaynağı konulmuştur. P eyni oli Buna göre, ışık kaynağından çıkıp delikten geçen Sqışınların, küpün içinde, deliğin karşısında bulunan yüzeyde oluşturacağı görüntü aşağıdakilerden han- Fugisi gibidir? Üst iğne deliği P Üst d B) Üst 9 Üst E) C) Üst Üst d b
7/1
SEÇKİN KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
Saydam X ortamı içerisin-
deki ikizkenar dik prizma-
ya gönderilen I ışık ışını
şekilde belirtilen numara-
li yollardan hangisini ke-
sinlikle izleyemez?
A) 1
B) 2
C) 3
Hava
Cam
X
42
48°
prizma
D) 4
8. O merkezli yarım küre biçimindeki cam ortama şekil-
deki gibi I ışık ışını geliyor.
3
3
2
E) 5
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
7/1 SEÇKİN KİŞİSEL GELİŞİM KURSU Saydam X ortamı içerisin- deki ikizkenar dik prizma- ya gönderilen I ışık ışını şekilde belirtilen numara- li yollardan hangisini ke- sinlikle izleyemez? A) 1 B) 2 C) 3 Hava Cam X 42 48° prizma D) 4 8. O merkezli yarım küre biçimindeki cam ortama şekil- deki gibi I ışık ışını geliyor. 3 3 2 E) 5
I. Gerilim kaynağının frekansı değiştirilm
gerilimi azaltılmalıdır.
II. Gerilim kaynağının etkin gerilimi değiştirilmeden
frekansı artırılmalıdır.
III. Gerilim kaynağı doğru akım kaynağı ile değiştirilmelidir.
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
Buna göre,
I. Kütlesi yoktur.
II. Çizgisel momentumu yoktur.
III. Elektrik yükü yoktur.
11. Standart Model'de parçacıklar, yapılarıyla ve davranışlanıyla
birbirinden ayrılır.
A) Yalnız I
E) I, II ve III
yukarıdaki özelliklerden hangileri, Standart Model'de yer
alan foton için geçerli değildir?
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
AYT DENEME-1
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
I. Gerilim kaynağının frekansı değiştirilm gerilimi azaltılmalıdır. II. Gerilim kaynağının etkin gerilimi değiştirilmeden frekansı artırılmalıdır. III. Gerilim kaynağı doğru akım kaynağı ile değiştirilmelidir. işlemlerinden hangileri yapılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III Buna göre, I. Kütlesi yoktur. II. Çizgisel momentumu yoktur. III. Elektrik yükü yoktur. 11. Standart Model'de parçacıklar, yapılarıyla ve davranışlanıyla birbirinden ayrılır. A) Yalnız I E) I, II ve III yukarıdaki özelliklerden hangileri, Standart Model'de yer alan foton için geçerli değildir? D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III AYT DENEME-1
4.
r ve 2r yarıçaplı kürelerin merkezine şekildeki gibi
I ve I' ışık şiddetine sahip noktasal kaynaklar konulduğun-
da kürelerin yüzeylerindeki ışık akıları sırasıyla Ox, Dy K
ve L noktaları civarında aydınlanma şiddetleri de sırasıy-
la E, E₁ oluyor.
XTOK
A) 1
0x = Dy olduğuna göre, E₁ kaç E'dir?
B) 1/1/2
Y
Q = 45 I
I'E
C) 2
D)
2r
4/4
N/w
Prf Yayınl
Fizik
Compton Olayı ve De Broglie Dalga Boyu
4. r ve 2r yarıçaplı kürelerin merkezine şekildeki gibi I ve I' ışık şiddetine sahip noktasal kaynaklar konulduğun- da kürelerin yüzeylerindeki ışık akıları sırasıyla Ox, Dy K ve L noktaları civarında aydınlanma şiddetleri de sırasıy- la E, E₁ oluyor. XTOK A) 1 0x = Dy olduğuna göre, E₁ kaç E'dir? B) 1/1/2 Y Q = 45 I I'E C) 2 D) 2r 4/4 N/w Prf Yayınl