Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalar Soruları

SD YAYINLARI
1D 2 E 3.D 4C 5.A 6E 7.B 8 E 9.C 10 B 11 B 12 E
11. Deniz feneri ve teknenin sireninin ürettiği dalgaların görüntüsü
şekildeki gibidir.
Siren
Buna göre;
I. Eninedir.
II. Enerji taşır.
III. Boşlukta yayılabilir.
özelliklerinden hangileri sirenden ve deniz fenerinden
yayılan dalgalardan her ikisi için ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
Deniz
feneri
C) I ve II
12. Bir radyonun bazı bölümleri şekilde gösterilmiştir.
Anten
Fizik
Dalgalar
SD YAYINLARI 1D 2 E 3.D 4C 5.A 6E 7.B 8 E 9.C 10 B 11 B 12 E 11. Deniz feneri ve teknenin sireninin ürettiği dalgaların görüntüsü şekildeki gibidir. Siren Buna göre; I. Eninedir. II. Enerji taşır. III. Boşlukta yayılabilir. özelliklerinden hangileri sirenden ve deniz fenerinden yayılan dalgalardan her ikisi için ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III Deniz feneri C) I ve II 12. Bir radyonun bazı bölümleri şekilde gösterilmiştir. Anten
1. İnce bir telden, kalın tele geçen bir atma ile ilgili;
1. İnce telde geri yansıyan atmanın genliği azalır.
II. Kalın geçen atmanın hızı azalır. V
III. Geri yansıyan atmanın genişliği kalın tele geçen at-
manın genişliğinden fazla olur.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) I've ll
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Fizik
Dalgalar
1. İnce bir telden, kalın tele geçen bir atma ile ilgili; 1. İnce telde geri yansıyan atmanın genliği azalır. II. Kalın geçen atmanın hızı azalır. V III. Geri yansıyan atmanın genişliği kalın tele geçen at- manın genişliğinden fazla olur. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) I've ll D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 3.
ASYON TESTI
wy
A) Yalnız !
D) I ve Il
ince
1. K yansıyan atmadır.
11. L yansıyan atmadır.
III. Kiletilen atmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
L
Jammer
fatica
O noktasında uç uca eklenmiş X ve Y yayların birinden
bir atma oluşturuluyor. Şekilde gösterilen K ve Latmaların-
dan biri yansıyan diğeri de iletilendir.
Buna göre,
Sabit
E) II ve III
(5)
me kolia
C) Yalnız III
Fizik
Dalgalar
ASYON TESTI wy A) Yalnız ! D) I ve Il ince 1. K yansıyan atmadır. 11. L yansıyan atmadır. III. Kiletilen atmadır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II L Jammer fatica O noktasında uç uca eklenmiş X ve Y yayların birinden bir atma oluşturuluyor. Şekilde gösterilen K ve Latmaların- dan biri yansıyan diğeri de iletilendir. Buna göre, Sabit E) II ve III (5) me kolia C) Yalnız III
Aynı ortamda ilerleyen aynı cins K ve L dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibidir.
-V₁
V
1 br
1 br
VK
K dalgası
V=X₁ f
Buna göre,
I. Dalgaların hızları eşittir.
II. Dalgaların dalga boyları eşittir. U
III Dalgaların genişliği eşittir
ifadelerinden hangileri doğrudur?,
?
1 br
3. ÜNİTE: Dalgalar
1 br
L dalgası
Fizik
Dalgalar
Aynı ortamda ilerleyen aynı cins K ve L dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibidir. -V₁ V 1 br 1 br VK K dalgası V=X₁ f Buna göre, I. Dalgaların hızları eşittir. II. Dalgaların dalga boyları eşittir. U III Dalgaların genişliği eşittir ifadelerinden hangileri doğrudur?, ? 1 br 3. ÜNİTE: Dalgalar 1 br L dalgası
1. düğüm
çizgisi
2. düğüm
çizgisi
2. düğüm
çizgisi
=
2
Su derinliği her yerde sabit olan
bir dalga leğeninde özdeş S₁
ve S₂ kaynaklarının eş zamanlı
olarak ürettiği 4 cm dalga
boylu dalgalarla oluşan girişim
deseni şekildeki gibi model-
lenmiş ve gözlenebilen düğüm
çizgileri belirtilmiştir. Düğüm
çizgilerinin S, ve S₂ dalga kaynakları birleştiren doğruyu kestiği
noktalar arası uzaklıklar şekilde belirtildiği gibidir.
S₁=
2/22/42/4/2
d/2 d/2
•S₂
Kaynakların tam üzerine gelen dalga katarı veya düğüm çiz-
gileri gözlenemediğine göre, d mesafesinin alabileceği de-
ğer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 6 ≤d≤ 8
B) 6 < d < 10
C) 6<d≤ 8
D) 6 ≤ d < 8
E) 6 ≤ ≤ 10
Merkezi dalga
katari
1. düğüm
çizgisi
Fizik
Dalgalar
1. düğüm çizgisi 2. düğüm çizgisi 2. düğüm çizgisi = 2 Su derinliği her yerde sabit olan bir dalga leğeninde özdeş S₁ ve S₂ kaynaklarının eş zamanlı olarak ürettiği 4 cm dalga boylu dalgalarla oluşan girişim deseni şekildeki gibi model- lenmiş ve gözlenebilen düğüm çizgileri belirtilmiştir. Düğüm çizgilerinin S, ve S₂ dalga kaynakları birleştiren doğruyu kestiği noktalar arası uzaklıklar şekilde belirtildiği gibidir. S₁= 2/22/42/4/2 d/2 d/2 •S₂ Kaynakların tam üzerine gelen dalga katarı veya düğüm çiz- gileri gözlenemediğine göre, d mesafesinin alabileceği de- ğer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 6 ≤d≤ 8 B) 6 < d < 10 C) 6<d≤ 8 D) 6 ≤ d < 8 E) 6 ≤ ≤ 10 Merkezi dalga katari 1. düğüm çizgisi
M, N
kaynağından
e N
29
6. Dalgalarla ilgili olarak,
1. Enerji aktarımı şeklinde yayılırlar.
II. Bütün dalgaların yayılması için maddesel bir ortama
ihtiyaç vardır.
III. Aynı ortamda ses ve ışık dalgasının yayılma sürati
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Ive III
D) II ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Dalgalar
M, N kaynağından e N 29 6. Dalgalarla ilgili olarak, 1. Enerji aktarımı şeklinde yayılırlar. II. Bütün dalgaların yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. III. Aynı ortamda ses ve ışık dalgasının yayılma sürati eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Ive III D) II ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
olper.
abiti denklemini kullanarak 900
Buna göre, pirometre hangl elektromanyetik dalga ge
higar?
A) Y işinlan
8) X Iginlary
C) Mologi (UV)
D) Görünür işik
E) Kilote
5.
Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından biri de görüntü-
leme cihazlarıdır. Görüntüleme cihazian, bazı dalgalar yayarak
veya yakalayarak çalışır.
Buna göre, hangi görüntüleme cihazının çalıştığı dalga
yanlış kodlanmıştır?
Mikro
X
Radyo
Ses
dalgalanı dalgalanı işinları dalgalar
A) Ultrason
B)
Manyetik
Rezonans (MR)
Pozitron Emisyon
✓
Tomografisi (PET)
Radar
Röntgen
D)
E)
de
A
Fizik
Dalgalar
olper. abiti denklemini kullanarak 900 Buna göre, pirometre hangl elektromanyetik dalga ge higar? A) Y işinlan 8) X Iginlary C) Mologi (UV) D) Görünür işik E) Kilote 5. Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından biri de görüntü- leme cihazlarıdır. Görüntüleme cihazian, bazı dalgalar yayarak veya yakalayarak çalışır. Buna göre, hangi görüntüleme cihazının çalıştığı dalga yanlış kodlanmıştır? Mikro X Radyo Ses dalgalanı dalgalanı işinları dalgalar A) Ultrason B) Manyetik Rezonans (MR) Pozitron Emisyon ✓ Tomografisi (PET) Radar Röntgen D) E) de A
KONU
8.
ALARIN ÖZELLİKLERİ VE YAY DALGALARI)
KAM
TEST - 7
gergin 3. Özdeş birim karelere ayrılmış düzlemde titreşim yaptırılan
homojen yaydaki dalgaların t =0 anındaki durumu şekildeki
gibidir.
NU
Dalgaların periyodu 4t olduğuna göre, dalgalar üzerindeki
X noktasında bulunan enerji, 2t anında hangi noktada
olur?
B) L
C) M
D) N
A) K
E) P
4. Birer uçları sabit,diğer uçları farklı F, ve F₂ kuvvetleri ile ge-
rilmiş özdeş yaylarda, şekildeki gibi K ve L atmaları oluşturul-
muştur.
F₁
C) I ve III
da şekil-
MOYA
ANLATIM
MODULU
Fizik
Dalgalar
KONU 8. ALARIN ÖZELLİKLERİ VE YAY DALGALARI) KAM TEST - 7 gergin 3. Özdeş birim karelere ayrılmış düzlemde titreşim yaptırılan homojen yaydaki dalgaların t =0 anındaki durumu şekildeki gibidir. NU Dalgaların periyodu 4t olduğuna göre, dalgalar üzerindeki X noktasında bulunan enerji, 2t anında hangi noktada olur? B) L C) M D) N A) K E) P 4. Birer uçları sabit,diğer uçları farklı F, ve F₂ kuvvetleri ile ge- rilmiş özdeş yaylarda, şekildeki gibi K ve L atmaları oluşturul- muştur. F₁ C) I ve III da şekil- MOYA ANLATIM MODULU
B
9
B
JARI MUTA
4.
B
Fen Bilimleri
hizi sabit
3. Derinliği her yerinde aynı olan şekildeki dalga leğenine
su seviyesinin h kadar yüksekliğindeki musluktan eşit
zaman aralıklarında su damlamaktadır. Damlalar daire-
sel dalga oluşturmaktadır.
22
he
Damlama sonucu oluşan derinlik ihmal edildiğine
göre, h yüksekliği azaltılırsa dalgaların frekansı ve
dalga boyu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
Dalga Boyu
C
Frekans
Artar
Azalır
B)
Azalır
Artar
C)
Artar
Değişmez
D)
Değişmez
Azalır
E)
Değişmez
Değişmez
6 = n · f
A
↑
✓
b25
X
5.
Fizik
Dalgalar
B 9 B JARI MUTA 4. B Fen Bilimleri hizi sabit 3. Derinliği her yerinde aynı olan şekildeki dalga leğenine su seviyesinin h kadar yüksekliğindeki musluktan eşit zaman aralıklarında su damlamaktadır. Damlalar daire- sel dalga oluşturmaktadır. 22 he Damlama sonucu oluşan derinlik ihmal edildiğine göre, h yüksekliği azaltılırsa dalgaların frekansı ve dalga boyu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Dalga Boyu C Frekans Artar Azalır B) Azalır Artar C) Artar Değişmez D) Değişmez Azalır E) Değişmez Değişmez 6 = n · f A ↑ ✓ b25 X 5.
6. Elektromanyetik dalgalar günlük hayatta bir çok cihaz ve
sistemin çalışma prensibini oluşturuyor.
Buna göre,
Cep telefonları,
Hava radar sistemleri,
l. Balıkçı gemilerinin balık sürülerini tespit sistemleri
verilenlerin hangilerinde elektromanyetik dalgalardan
yararlanılır?
A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) Yalnız III
O
DHL ve III
3
Fizik
Dalgalar
6. Elektromanyetik dalgalar günlük hayatta bir çok cihaz ve sistemin çalışma prensibini oluşturuyor. Buna göre, Cep telefonları, Hava radar sistemleri, l. Balıkçı gemilerinin balık sürülerini tespit sistemleri verilenlerin hangilerinde elektromanyetik dalgalardan yararlanılır? A) II ve III B) I ve II C) I ve III E) Yalnız III O DHL ve III 3
2.
|||
Takoz
Takoz
Yandan görünümü şekildeki gibi olan bir dalga leğeninde
K'deki dalga kaynağından oluşturulan doğrusal su dal-
galarının I, II ve III bölgelerindeki hızları, V₁, VII, VIII ara-
sındaki ilişki nedir?
A) V₁ < VII < VIII
B) VIII < VII < V₁
C) v₁ = VII = VIII
D) VI < VII < V₁
KI
||
E) V₁ < VIII < VII
Fizik
Dalgalar
2. ||| Takoz Takoz Yandan görünümü şekildeki gibi olan bir dalga leğeninde K'deki dalga kaynağından oluşturulan doğrusal su dal- galarının I, II ve III bölgelerindeki hızları, V₁, VII, VIII ara- sındaki ilişki nedir? A) V₁ < VII < VIII B) VIII < VII < V₁ C) v₁ = VII = VIII D) VI < VII < V₁ KI || E) V₁ < VIII < VII
5. Türdeş bir yayda, eşit zaman aralıklarında eşit sayıda
dalga üreten ve esnek bir kaynaktan çıkan dalgaların
8 saniye sonraki görünümü şekildeki gibidir.
Dalga
kaynağı
A
K
40 cm
Buna göre,
I.
Dalgaların frekansı 0,25 s¯¹ dir.
II. Dalgaların dalga boyu 20 cm dir.
III. Dalgaların ilerleme hızı 1 cm/s dir.
(8)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve Il
Uc
Fizik
Dalgalar
5. Türdeş bir yayda, eşit zaman aralıklarında eşit sayıda dalga üreten ve esnek bir kaynaktan çıkan dalgaların 8 saniye sonraki görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağı A K 40 cm Buna göre, I. Dalgaların frekansı 0,25 s¯¹ dir. II. Dalgaların dalga boyu 20 cm dir. III. Dalgaların ilerleme hızı 1 cm/s dir. (8) yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C) I ve Il Uc
FEN BİLİMLERİ TESTI
10. Çin yankda yapılan yo deneyinde 2. dalga boylu şık
kullanıldığında perde üzerine aydınlık ve karanlık sa
paklar oluşmaktadır.
A
7.k
K₂
tin
Font
Perde
Perde üzerinde bulunan P noktasında 3. aydınlık saçak
oluşmaktadır.
Buna göre P noktasında 3. karanlık saçak oluşması
için;
K, yarığının önüne saydam engel konulmalı,
K. Kullanılan ışığın dalga boyú azaltılmalı,
Il Font ile perde arasındaki ortamın kırıcılık indisi artı-
rılmalı
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
ndaki
EA
A
↑
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
FEN BİLİMLERİ TESTI 10. Çin yankda yapılan yo deneyinde 2. dalga boylu şık kullanıldığında perde üzerine aydınlık ve karanlık sa paklar oluşmaktadır. A 7.k K₂ tin Font Perde Perde üzerinde bulunan P noktasında 3. aydınlık saçak oluşmaktadır. Buna göre P noktasında 3. karanlık saçak oluşması için; K, yarığının önüne saydam engel konulmalı, K. Kullanılan ışığın dalga boyú azaltılmalı, Il Font ile perde arasındaki ortamın kırıcılık indisi artı- rılmalı yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III ndaki EA A ↑ E) I, II ve III
fa
A) 6
B) 4
5.
Kenar uzunluğu 1 cm olan eş karelerden oluşmuş bir düzlem-
de 10 s'de oluşturulan dalganın görünümü şekildeki gibidir.
MMA
VA
1 cm
Buna göre,
1. Boyuna dalgadır.
105
II. Dalga boyu λ = 2 cm'dir.
1
III. Frekansı f = 0,5 s ¹'dir.
IV. Genliği 4 cm'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
olsa
fond of wind Amering ( ner seg.
değil.)
aymalar/
CENA
www.chang
Casa Wank
Meser duran
E) II, III ve IV
5
83
11/
Fizik
Dalgalar
fa A) 6 B) 4 5. Kenar uzunluğu 1 cm olan eş karelerden oluşmuş bir düzlem- de 10 s'de oluşturulan dalganın görünümü şekildeki gibidir. MMA VA 1 cm Buna göre, 1. Boyuna dalgadır. 105 II. Dalga boyu λ = 2 cm'dir. 1 III. Frekansı f = 0,5 s ¹'dir. IV. Genliği 4 cm'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV olsa fond of wind Amering ( ner seg. değil.) aymalar/ CENA www.chang Casa Wank Meser duran E) II, III ve IV 5 83 11/
O
Parva
5. Ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklığın 12 cm olduğu bir
K dalgasının dalga boyu , ardışık iki dalga tepesi
arası uzaklığı 3 cm olduğu L dalgasının dalga boyu
'dir.
^K
Buna göre, oranı kaçtır?
AL
3
A)
1
2
B) 1
C) D) 3 E) 4
2
Fizik
Dalgalar
O Parva 5. Ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklığın 12 cm olduğu bir K dalgasının dalga boyu , ardışık iki dalga tepesi arası uzaklığı 3 cm olduğu L dalgasının dalga boyu 'dir. ^K Buna göre, oranı kaçtır? AL 3 A) 1 2 B) 1 C) D) 3 E) 4 2
Sarmal bir yay üzerinde oluşturulan periyodik bir yay
dalgasında aynı noktada 3 saniye ara ile tepe ve
çukur oluştuğuna göre dalgayı oluşturan kaynağın
frekansı kaç s¹ dir?
1
1
1
B)
D) 3 E) 6
3
8
6
C)
daki ayd
Bir dalga l
sal dalgala
K
Buna gö
1. Dalg
11.
Dal
tar.
III. Kay
yargıla
A) Yaln
Fizik
Dalgalar
Sarmal bir yay üzerinde oluşturulan periyodik bir yay dalgasında aynı noktada 3 saniye ara ile tepe ve çukur oluştuğuna göre dalgayı oluşturan kaynağın frekansı kaç s¹ dir? 1 1 1 B) D) 3 E) 6 3 8 6 C) daki ayd Bir dalga l sal dalgala K Buna gö 1. Dalg 11. Dal tar. III. Kay yargıla A) Yaln