Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalar Soruları

P
h
m
MAN
M
K, L, M kaynaklarından üretilen ses dalgaları şekildeki gibidir.
Buna göre,
DK ve M kaynaklarından çıkan ses dalgalarının enerjileri
aynıdır.
K kaynağından çıkan sesin frekansı L ninkinden büyüktür.
. L kaynağından çıkan sesin dalga boyu M ninkinden büyük-
tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
K
Fizik
Dalgalar
P h m MAN M K, L, M kaynaklarından üretilen ses dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre, DK ve M kaynaklarından çıkan ses dalgalarının enerjileri aynıdır. K kaynağından çıkan sesin frekansı L ninkinden büyüktür. . L kaynağından çıkan sesin dalga boyu M ninkinden büyük- tür. yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II D) I ve III E) I, II ve III K
6. Farklı ortamda yayılan aynı tür periyodik X ve Y dalgalarının
zamana göre uzanım grafikleri şekildeki gibidir.
Uzanım
piebigey
eloonl
X
Y
var
I. Y'nin frekansı X'inkinden büyüktür.
X
II. X'in yayılma sürati Y'ninkinden büyüktür.
III. X ve Y'nin dalga boyları birbirinden farklıdır. V
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Birim kareler
özdeştir.)
A Yalnız I
B) Yalniz II
C) Yalnız III
Yalnız
DI ve III
E) ve III
Buna göre X ve Y dalgalarıyla ilgili,
ll
nog iddit III
Zaman unio
I sinBY (A
Fizik
Dalgalar
6. Farklı ortamda yayılan aynı tür periyodik X ve Y dalgalarının zamana göre uzanım grafikleri şekildeki gibidir. Uzanım piebigey eloonl X Y var I. Y'nin frekansı X'inkinden büyüktür. X II. X'in yayılma sürati Y'ninkinden büyüktür. III. X ve Y'nin dalga boyları birbirinden farklıdır. V yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A Yalnız I B) Yalniz II C) Yalnız III Yalnız DI ve III E) ve III Buna göre X ve Y dalgalarıyla ilgili, ll nog iddit III Zaman unio I sinBY (A
8.
Bir ışık, özellikleri değişmeyen A saydam ortamın-
dan, özellikleri değişmeyen B saydam ortamına
girdiğinde doğrultusu değişiyor.
Buna göre, bu ışığın A ve B ortamlarında;
1. Dalga boyu EMI
II. Ortalama hız büyüklüğü
III. Enerji
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
(Soğrulmalar önemsenmiyor.)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I ve III
25 AYT FİZİK DENEMELERİ
D) II ve III
Fizik
Dalgalar
8. Bir ışık, özellikleri değişmeyen A saydam ortamın- dan, özellikleri değişmeyen B saydam ortamına girdiğinde doğrultusu değişiyor. Buna göre, bu ışığın A ve B ortamlarında; 1. Dalga boyu EMI II. Ortalama hız büyüklüğü III. Enerji niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? (Soğrulmalar önemsenmiyor.) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II E) I ve III 25 AYT FİZİK DENEMELERİ D) II ve III
Düzgün türdeş bir yay F kuvveti ile gerilerek şekildeki gibi
ok yönünde ilerleyen periyodik dalgalar oluşturuluyor.
genlik
A
dalga boyu
Buna göre, yalnız F kuvveti artırılarak dalgalar oluştu-
rulmaya devam edilirse,
1. dalgaların dalga boyu değişmez,
II. dalgaların genliği artar,
III. dalgaların ilerleme hızı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve Il
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
Düzgün türdeş bir yay F kuvveti ile gerilerek şekildeki gibi ok yönünde ilerleyen periyodik dalgalar oluşturuluyor. genlik A dalga boyu Buna göre, yalnız F kuvveti artırılarak dalgalar oluştu- rulmaya devam edilirse, 1. dalgaların dalga boyu değişmez, II. dalgaların genliği artar, III. dalgaların ilerleme hızı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve Il D) I ve III E) I, II ve III
10) Bir dalga leğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların
üstten görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre;
1. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır.
II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmaktadır.
III. Kaynağın periyodu artmıştır.
yargılarından hangisi doğru olabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I've II.
E) I, II ve III..
Fizik
Dalgalar
10) Bir dalga leğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; 1. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmaktadır. III. Kaynağın periyodu artmıştır. yargılarından hangisi doğru olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I've II. E) I, II ve III..
6.
Gölde durgun suda yüzen ördeğin oluşturduğu su
dalgaları
(II) Hareketli olan ambulansın sireni
Serap işığın
Yazın sıcak havalarda asfaltın üzerinde şu birikintisi
Walması
varmış gibi görünmesi
Yukarıdaki olayların hangileri Doppler olayı ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız III
11
Fizik
Dalgalar
6. Gölde durgun suda yüzen ördeğin oluşturduğu su dalgaları (II) Hareketli olan ambulansın sireni Serap işığın Yazın sıcak havalarda asfaltın üzerinde şu birikintisi Walması varmış gibi görünmesi Yukarıdaki olayların hangileri Doppler olayı ile ilgilidir? A) Yalnız I B) I, II ve III C) I ve III D) I ve II E) Yalnız III 11
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğenin-
de özdeş K, ve K₂ kaynakları aynı fazda
çalışmaktadır.
Merkez doğrusu
3. Düğüm çizgisi
1. Dalga katarı
X
K₂
K₁₁
Dalgaların dalga boyu olduğuna göre
X uzaklığı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
3)
B) A
C) 22
A)
2
D)
92
A
E)
112
4
Fizik
Dalgalar
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğenin- de özdeş K, ve K₂ kaynakları aynı fazda çalışmaktadır. Merkez doğrusu 3. Düğüm çizgisi 1. Dalga katarı X K₂ K₁₁ Dalgaların dalga boyu olduğuna göre X uzaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3) B) A C) 22 A) 2 D) 92 A E) 112 4
duyar-
dur?
1. Bazı dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç
varken bazı dalgalar boşlukta da yayılabilir.
Buna göre,
I. Deprem dalgaları
II. Elektromanyetik dalgalar
III. Ses dalgaları
IV. Yay dalgaları
yukarıda verilenlerden hangilerinin yayılması için
maddesel bir ortama ihtiyaç vardır?
C) II ve III
B) I ve Il
A) Yalnız I
D) I, III ve IV
E) 1, Il ve IV
4.
10
KONU KAVRAMA TES
1. Enerjinin bir noktadan diğer bir noktaya ilet
dir.
II. Moleküllerin öteleme hareketi sonucu olu
III. Yayılması için mutlaka ortama ihtiyaç va
Dalgalar için yukarıdaki yargılardan ha
dur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve
Eşit bölmeli düzlemde buluna
Fizik
Dalgalar
duyar- dur? 1. Bazı dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç varken bazı dalgalar boşlukta da yayılabilir. Buna göre, I. Deprem dalgaları II. Elektromanyetik dalgalar III. Ses dalgaları IV. Yay dalgaları yukarıda verilenlerden hangilerinin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır? C) II ve III B) I ve Il A) Yalnız I D) I, III ve IV E) 1, Il ve IV 4. 10 KONU KAVRAMA TES 1. Enerjinin bir noktadan diğer bir noktaya ilet dir. II. Moleküllerin öteleme hareketi sonucu olu III. Yayılması için mutlaka ortama ihtiyaç va Dalgalar için yukarıdaki yargılardan ha dur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve Eşit bölmeli düzlemde buluna
7.
Gücü 2 kW olan bir klima günde 5 saat çalıştırılıyor.
Elektrik enerjisinin 1 kW.h'si 0,5 TL olduğuna göre,
bu klimanın 30 günde tükettiği elektrik enerjisinin
bedeli kaç TL'dir?
A) 80 B) 100 C) 125 D) 150 E) 180
Fizik
Dalgalar
7. Gücü 2 kW olan bir klima günde 5 saat çalıştırılıyor. Elektrik enerjisinin 1 kW.h'si 0,5 TL olduğuna göre, bu klimanın 30 günde tükettiği elektrik enerjisinin bedeli kaç TL'dir? A) 80 B) 100 C) 125 D) 150 E) 180
9.
Ca ve O elementlerinin tepkimesinden CaO bile-
şiği oluşmaktadır. Tepkimede oluşan CaO bileşi-
ğinin kütlesiyle harcanan O elementinin kütlesinin
değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
CaO kütlesi (g)
10 14
O kütlesi (g)
10
10
Buna göre,
1. Başlangıçtaki toplam madde kütlesi 24 gramdır.
II. Kaba 15 gram daha Ca ilave edilirse 21 gram
CaO bileşiği oluşur.
CaO bileşiğinde Ca ve O elementlerinin kütlece
mo
3
birleşme oranı
-'tür.
mca
4
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III
D) II ve I
16
25
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalar
9. Ca ve O elementlerinin tepkimesinden CaO bile- şiği oluşmaktadır. Tepkimede oluşan CaO bileşi- ğinin kütlesiyle harcanan O elementinin kütlesinin değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. CaO kütlesi (g) 10 14 O kütlesi (g) 10 10 Buna göre, 1. Başlangıçtaki toplam madde kütlesi 24 gramdır. II. Kaba 15 gram daha Ca ilave edilirse 21 gram CaO bileşiği oluşur. CaO bileşiğinde Ca ve O elementlerinin kütlece mo 3 birleşme oranı -'tür. mca 4 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve I 16 25 C) I ve II E) I, II ve III
Telli çalgılarda farklı kalınlıktaki teller farklı büyüklükteki
okuvvetler ile gerildiğinde değişik sesler elde edilir. Aynı
maddeden yapılan aşağıdaki eşit uzunluklu tellerin
kalınlıkları III > I = II olup verilen kuvvetler ile şekillerde-
ki gibi geriliyor.
F
F
2F
2F
||
F
F
|||
Buna göre, bu tellerin orta noktalarını eşit büyüklük-
te kuvvet ile çekerek tellerde oluşturulan periyodik
dalgalar için,
I. Ttelinde oluşan dalganın yayılma hızı III telinde olu-
şan dalgadan büyüktür. heimiais,söp snu
II. Il telinde oluşan dalganın yayılma hızı I telinde olu-
şan dalgadan büyüktür. ne noortema (538
III telinde oluşan dalgaların frekans en büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
HO
A) I ve II
B) II ve III(C) I ve III
D) Yalnız III
EXT, II ve III
Fizik
Dalgalar
Telli çalgılarda farklı kalınlıktaki teller farklı büyüklükteki okuvvetler ile gerildiğinde değişik sesler elde edilir. Aynı maddeden yapılan aşağıdaki eşit uzunluklu tellerin kalınlıkları III > I = II olup verilen kuvvetler ile şekillerde- ki gibi geriliyor. F F 2F 2F || F F ||| Buna göre, bu tellerin orta noktalarını eşit büyüklük- te kuvvet ile çekerek tellerde oluşturulan periyodik dalgalar için, I. Ttelinde oluşan dalganın yayılma hızı III telinde olu- şan dalgadan büyüktür. heimiais,söp snu II. Il telinde oluşan dalganın yayılma hızı I telinde olu- şan dalgadan büyüktür. ne noortema (538 III telinde oluşan dalgaların frekans en büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? HO A) I ve II B) II ve III(C) I ve III D) Yalnız III EXT, II ve III
2.
~m
Alçak frekans
Yüksek frekans
Frekans, birim zamanda üretilen ses dalgası sayısıdır.
Frekans arttıkça ses incelir, azaldıkça kalınlaşır. Gen-
lik ise ses kaynağının ortama yaydığı enerji ile doğru
orantılıdır.
Buna göre,
I. erkeklerin sesinin genellikle kadınlardan daha ka-
lın olması,
II. büyük duvarların önünde konuşmaların yankılan-
ması,
III. uzaktaki insanlara bağırarak seslenilmesi
durumlarından hangileri frekans ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve Il
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Dalgalar
2. ~m Alçak frekans Yüksek frekans Frekans, birim zamanda üretilen ses dalgası sayısıdır. Frekans arttıkça ses incelir, azaldıkça kalınlaşır. Gen- lik ise ses kaynağının ortama yaydığı enerji ile doğru orantılıdır. Buna göre, I. erkeklerin sesinin genellikle kadınlardan daha ka- lın olması, II. büyük duvarların önünde konuşmaların yankılan- ması, III. uzaktaki insanlara bağırarak seslenilmesi durumlarından hangileri frekans ile ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve Il E) II ve III C) Yalnız III
i
N
C
1
4. Özdeş ve noktasal iki kaynak aynı fazda çalıştırılıyor ve bir
girişim deseni oluşturuluyor. Girişim deseni üzerinde seçilen
bir P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları 15 cm ve
K
6
27,5 cm 'dir.
P
27,5
27,5
15
15
12,5
K₂₁
K₂
Kaynaklar tarafından üretilen dalgaların dalga boyu
5 cm olduğuna göre, P noktası hangi çizgi üzerindedir?
A) 3. Katar çizgisi
B) 4. Katar çizgisi
C) 3. Düğüm çizgisi
D) 4. Düğüm çizgisi
E) 5. Düğüm çizgisi
24
Fizik
Dalgalar
i N C 1 4. Özdeş ve noktasal iki kaynak aynı fazda çalıştırılıyor ve bir girişim deseni oluşturuluyor. Girişim deseni üzerinde seçilen bir P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları 15 cm ve K 6 27,5 cm 'dir. P 27,5 27,5 15 15 12,5 K₂₁ K₂ Kaynaklar tarafından üretilen dalgaların dalga boyu 5 cm olduğuna göre, P noktası hangi çizgi üzerindedir? A) 3. Katar çizgisi B) 4. Katar çizgisi C) 3. Düğüm çizgisi D) 4. Düğüm çizgisi E) 5. Düğüm çizgisi 24
4. Dalgaların enerji taşımasına,
1. vurulan bir davulun yanında bulunan bardakta-
ki suyun titreşmesi)
II. solaryum cihazlarında bronzlaşma,
III. deprem sırasında binaların sallanması
olaylarından hangileri örnek olarak verilebilir?
Yalnız I
DIVE
ve Il
C) I ve III
DI
DXI ve III
E), II ve III
Fizik
Dalgalar
4. Dalgaların enerji taşımasına, 1. vurulan bir davulun yanında bulunan bardakta- ki suyun titreşmesi) II. solaryum cihazlarında bronzlaşma, III. deprem sırasında binaların sallanması olaylarından hangileri örnek olarak verilebilir? Yalnız I DIVE ve Il C) I ve III DI DXI ve III E), II ve III
Bir fizik öğretmeni öğrencilerini dalgaların türleri konusun-
da sınamak için tahtaya aşağıdaki bilgileri yazarak, bu
özelliklerin hangi dalgalara ait olduğunu sorar.
■ Ancak maddesel bir ortamda yayılabilirler.
19 Dalgaların yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu
birbirine paraledir.
0
Fizik öğretmeninin verdiği bilgiler doğrultusunda soru-
yu doğru cevaplayan öğrenciler;
I. Yay dalgası,
1. Işık dalgası,
III. Ses dalgası
cevaplarından hangilerini vermiş olabilirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
bve III
E) II ve III
6.
Fizik
Dalgalar
Bir fizik öğretmeni öğrencilerini dalgaların türleri konusun- da sınamak için tahtaya aşağıdaki bilgileri yazarak, bu özelliklerin hangi dalgalara ait olduğunu sorar. ■ Ancak maddesel bir ortamda yayılabilirler. 19 Dalgaların yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine paraledir. 0 Fizik öğretmeninin verdiği bilgiler doğrultusunda soru- yu doğru cevaplayan öğrenciler; I. Yay dalgası, 1. Işık dalgası, III. Ses dalgası cevaplarından hangilerini vermiş olabilirler? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III bve III E) II ve III 6.
2.
Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı ile
üretilen λ dalga boylu su dalgalarının yarık genişliği w olan
engeller arasından geçişi şekildeki gibi gerçekleşiyor.
Engel
2
Dalga
kaynağı
A.H
FFF
Buna göre,
ad
I. dalga leğenindeki su derinliği,
V =
II. üretilen dalgaların frekansı,
III. engeldeki yarık genişliği
Cantere
niceliklerinden hangileri tek başına artırılırsa kırınım dese-
ni gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
S
Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
W
</
Fizik
Dalgalar
2. Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı ile üretilen λ dalga boylu su dalgalarının yarık genişliği w olan engeller arasından geçişi şekildeki gibi gerçekleşiyor. Engel 2 Dalga kaynağı A.H FFF Buna göre, ad I. dalga leğenindeki su derinliği, V = II. üretilen dalgaların frekansı, III. engeldeki yarık genişliği Cantere niceliklerinden hangileri tek başına artırılırsa kırınım dese- ni gözlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II S Yalnız II D) I ve II E) I ve III W </