Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı Soruları

14.
12. Esma gökyüzüne bakarak uçağın çıkardığı sesi incelemek-
tedir. Sabit hızlı hareket eden uçak A, B, C yörüngesini iz-
lemektedir.
8
A
B
Esma
Esma, uçağın A, B ve C noktalarından geçerken çıkardi-
ğı seslerin frekansını fa fe ve fc olarak ölçtüğüne göre
bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi
olabilir?
A'
A) A = f 3 = to
C) fc>f>FA
BfA>>fc
B2 B> A> to
otto
E) fA>fo=fc
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
14. 12. Esma gökyüzüne bakarak uçağın çıkardığı sesi incelemek- tedir. Sabit hızlı hareket eden uçak A, B, C yörüngesini iz- lemektedir. 8 A B Esma Esma, uçağın A, B ve C noktalarından geçerken çıkardi- ğı seslerin frekansını fa fe ve fc olarak ölçtüğüne göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A' A) A = f 3 = to C) fc>f>FA BfA>>fc B2 B> A> to otto E) fA>fo=fc
2.
Tek renkli ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde, perde
üzerinde oluşan girişim deseni üzerindeki 3. karanlık ve 2. ay-
dinlik saçak şekilde gösterilmiştir.
2. Aydınlık
Saçak
Merkezi
Aydınlık
Y
Işık kaynağı
Yarık
düzlemi
3. Karanlık
Saçak
perde
Buna göre, bu noktalar arasındaki Y mesafesi saçak ge-
nişliğinin (AX) kaç katıdır?
D) 4
E) 4,5
C) 3,5
A) 2,5
B) 3
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
2. Tek renkli ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde, perde üzerinde oluşan girişim deseni üzerindeki 3. karanlık ve 2. ay- dinlik saçak şekilde gösterilmiştir. 2. Aydınlık Saçak Merkezi Aydınlık Y Işık kaynağı Yarık düzlemi 3. Karanlık Saçak perde Buna göre, bu noktalar arasındaki Y mesafesi saçak ge- nişliğinin (AX) kaç katıdır? D) 4 E) 4,5 C) 3,5 A) 2,5 B) 3
Tek
ÖSYM TARZE
Şekildeki çift yarık deneyi yeşil ışık kullanılarak
yapıldığında P noktası üzerinde 3.Aydinlik saçak
oluşmaktadır
.
L
giris
edi
P
S.
d
A
1
s
Işık
kaynağı
Saydam
ortam
11
Ekran
Yanklar
düzlemi
Aşağıdakilerden hangileri yapılırsa;
X1, Işık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak parlakink
II. Deneyi kırmızı ışık lle yapmak
III. Aradaki saydam ortamı kaldırıp deneyi hava
ortamında yapmak
IV. Yarık düzlemini ekrana yaklaştırmak
P notasında 2.Karanlık saçak oluşabilir.
L.A
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Tek ÖSYM TARZE Şekildeki çift yarık deneyi yeşil ışık kullanılarak yapıldığında P noktası üzerinde 3.Aydinlik saçak oluşmaktadır . L giris edi P S. d A 1 s Işık kaynağı Saydam ortam 11 Ekran Yanklar düzlemi Aşağıdakilerden hangileri yapılırsa; X1, Işık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak parlakink II. Deneyi kırmızı ışık lle yapmak III. Aradaki saydam ortamı kaldırıp deneyi hava ortamında yapmak IV. Yarık düzlemini ekrana yaklaştırmak P notasında 2.Karanlık saçak oluşabilir. L.A
4. Işığın dalga doğası ile ilgili;
I. Tek yarikta kırınım olayı işığın dalga yapısında
olduğunu doğrular.
II. Çift yarıkta girişim işığın dalga doğasını
doğrular.
III. Gölge olayı ışığın dalga doğasını doğrular.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
4. Işığın dalga doğası ile ilgili; I. Tek yarikta kırınım olayı işığın dalga yapısında olduğunu doğrular. II. Çift yarıkta girişim işığın dalga doğasını doğrular. III. Gölge olayı ışığın dalga doğasını doğrular. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
1. Yeşil ışık kullanılarak ışığın çift yarıkta girişim
deneyi yapılıyor ve ekran üzerinde girişim deseni
elde ediliyor.
Bu deney düzeneğinde sadece işığın rengi
kırmızı olacak şekilde değişiklik yapıldığında,
1. Saçak genişlikleri artar.
H. Merkezî aydınlık saçağın yeri değişir.
III. Aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) I ve III
D) II ve III E) I, II Xe III
(2021 - AYT)
Laî - AXT
din
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
1. Yeşil ışık kullanılarak ışığın çift yarıkta girişim deneyi yapılıyor ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Bu deney düzeneğinde sadece işığın rengi kırmızı olacak şekilde değişiklik yapıldığında, 1. Saçak genişlikleri artar. H. Merkezî aydınlık saçağın yeri değişir. III. Aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve III D) II ve III E) I, II Xe III (2021 - AYT) Laî - AXT din
5.
Şekildeki kırınım düzeneğinde perde üzerinde X
ve Y noktaları verilmiştir.
x
3. karanlık
7. aydınlık
Y
Perde
AS
X
X ve Y noktalarının yol farkı
oranı nedir?
AS
Y
Asy
3
7
5
2
A)
♡ IN
B)
C)
old
D)
E) 1
7
3
2
5
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
5. Şekildeki kırınım düzeneğinde perde üzerinde X ve Y noktaları verilmiştir. x 3. karanlık 7. aydınlık Y Perde AS X X ve Y noktalarının yol farkı oranı nedir? AS Y Asy 3 7 5 2 A) ♡ IN B) C) old D) E) 1 7 3 2 5
11. Çift yarıkla yapılan young deneyinde n. aydınlık saçak
C üzerindeki bir P noktasının merkezi aydınlık saçağa (A)
olan uzaklığı x'tir.
P
2
X
Işık
kaynağı
140
Ao
y
Yarıklar
düzlemi
Ekran
Buna göre x uzaklığı;
1. Kullanılan ışığın dalga boyu (a),
II. Kaynağın yarıklar düzlemine olan y uzaklığı,
III. Yarıklar arasındaki d uzaklığı
niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir?
B) Yalnız III
C) I ve III
A) Yalnız i
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
11. Çift yarıkla yapılan young deneyinde n. aydınlık saçak C üzerindeki bir P noktasının merkezi aydınlık saçağa (A) olan uzaklığı x'tir. P 2 X Işık kaynağı 140 Ao y Yarıklar düzlemi Ekran Buna göre x uzaklığı; 1. Kullanılan ışığın dalga boyu (a), II. Kaynağın yarıklar düzlemine olan y uzaklığı, III. Yarıklar arasındaki d uzaklığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir? B) Yalnız III C) I ve III A) Yalnız i D) II ve III E) I, II ve III
Soru 4.
Çift yarıkta girişim deneyinde merkezi aydın-
lik saçağın yerini değiştirmek için,
I. Işığın dalga boyunu artırmak
II. Işık kaynağını yarık düzlemine paralel hare-
ket ettirmek
III. Yarıklardan birinin önüne ince cam koymak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
C) I ya da III
D) Il ya da III E) ya da Il ya da III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Soru 4. Çift yarıkta girişim deneyinde merkezi aydın- lik saçağın yerini değiştirmek için, I. Işığın dalga boyunu artırmak II. Işık kaynağını yarık düzlemine paralel hare- ket ettirmek III. Yarıklardan birinin önüne ince cam koymak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ya da III D) Il ya da III E) ya da Il ya da III
14. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde bulunan
özdeş K, ve Ką dalga kaynakları, aynı fazda çalıştığında
kaynaklardan çıkan dairesel su dalgaları su yüzeyinde
girişim deseni oluşturmaktadır. Desen üzerindeki K, L,
M ve N noktalarının kaynaklara olan uzaklıkları tabloda
verilmiştir. 3
6 3 3
K
L
M
N
K,
12 cm
9 cm
9 cm
3 cm
K₂
9 cm
15 cm
6 cm
6 cm
Kaynaklar tarafından oluşturulan dalgaların dalga
boyu 3 cm olduğuna göre, hangi noktalar aynı çizgi
üzerinde bulunur?
A) Kve L
B) L ve N C) K ve M
D) M ve N. E) K, L, M ve N
32
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
14. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde bulunan özdeş K, ve Ką dalga kaynakları, aynı fazda çalıştığında kaynaklardan çıkan dairesel su dalgaları su yüzeyinde girişim deseni oluşturmaktadır. Desen üzerindeki K, L, M ve N noktalarının kaynaklara olan uzaklıkları tabloda verilmiştir. 3 6 3 3 K L M N K, 12 cm 9 cm 9 cm 3 cm K₂ 9 cm 15 cm 6 cm 6 cm Kaynaklar tarafından oluşturulan dalgaların dalga boyu 3 cm olduğuna göre, hangi noktalar aynı çizgi üzerinde bulunur? A) Kve L B) L ve N C) K ve M D) M ve N. E) K, L, M ve N 32
Bizim
77. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde, kırmızı renkli
lazer ışığı kulanılarak, perdede şekildeki girişim deseni
oluşturuluyor.
Buna göre, yapılan deney ile ilgili
I. Bu olay, işığın dalga modeliyle açıklanır.
Yeşil ışık kullanılsaydı karanlık ve aydınlık saçaklar
birbiri ile yer değiştirirdi. Sadece siklost.
IIN Merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer saçaklardan
fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Görsel ölçekli çizilmemiştir.)
A) Yalnız!
B) Yalnız II
Yalnız III
D) Ive
E) itve.lll
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Bizim 77. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde, kırmızı renkli lazer ışığı kulanılarak, perdede şekildeki girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre, yapılan deney ile ilgili I. Bu olay, işığın dalga modeliyle açıklanır. Yeşil ışık kullanılsaydı karanlık ve aydınlık saçaklar birbiri ile yer değiştirirdi. Sadece siklost. IIN Merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer saçaklardan fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? (Görsel ölçekli çizilmemiştir.) A) Yalnız! B) Yalnız II Yalnız III D) Ive E) itve.lll
11. Bir kâğıdın ortasında şekil 1'deki gibi bir yarık açılmıştır. Kâ-
ğit ekrana paralel tutulup noktasal ışık kaynağıyla ışık gön-
derildiğinde ekran üzerinde Şekit 2'deki gibi aydınlık bölge
oluşmaktadır.
5
> >
Id
LA
Şekil 1
Şekil 2
?
kirinim oldu.
Karl Ayd, cacak
oluctu.
Len
Şekil 3
Buna göre, ekran üzerinde şekil 3'teki gibi aydınlık ve
karanlık saçakların oluşabilmesi için;
k yarık genişliği olan d mesafesini azaltmak,
H. yarık uzunluğu olan L mesafesini azaltmak,
HT kullanılan ışığın dalga boyunu azaltmak
verilenlerden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
G) Yalnız tu
Đ) + veya IP-
E veya
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
11. Bir kâğıdın ortasında şekil 1'deki gibi bir yarık açılmıştır. Kâ- ğit ekrana paralel tutulup noktasal ışık kaynağıyla ışık gön- derildiğinde ekran üzerinde Şekit 2'deki gibi aydınlık bölge oluşmaktadır. 5 > > Id LA Şekil 1 Şekil 2 ? kirinim oldu. Karl Ayd, cacak oluctu. Len Şekil 3 Buna göre, ekran üzerinde şekil 3'teki gibi aydınlık ve karanlık saçakların oluşabilmesi için; k yarık genişliği olan d mesafesini azaltmak, H. yarık uzunluğu olan L mesafesini azaltmak, HT kullanılan ışığın dalga boyunu azaltmak verilenlerden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II G) Yalnız tu Đ) + veya IP- E veya
10. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kay-
nak, dalga boyu 8 cm olan dairesel dalgalar oluşturmaktadır
.
Aynı fazda çalışan bu kaynaklar arası mesafe 16 cm ol-
duğuna göre; kaynaklar arası kaç tane katar çizgisi göz-
lenir?
B) 6
A) 7
C) 5
E) 8
D) 4
11. Çift yarıkta girişim deneyinde, tek renkli a dalga boyu ışık kul-
lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey"
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
10. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş iki kay- nak, dalga boyu 8 cm olan dairesel dalgalar oluşturmaktadır . Aynı fazda çalışan bu kaynaklar arası mesafe 16 cm ol- duğuna göre; kaynaklar arası kaç tane katar çizgisi göz- lenir? B) 6 A) 7 C) 5 E) 8 D) 4 11. Çift yarıkta girişim deneyinde, tek renkli a dalga boyu ışık kul- lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey"
7. Tan, Esin ve Sude doğrusal bir yolda arabaları ile şe-
kildeki yönlerde sabit süratlerle hareket ederken zaman
zaman kornaya basıyorlar.
Tan'ın arabası
Esin'in
arabası
Sude'nin
arabası
Tan, Esin ve Sude, diğer araçların kornalarını duyduk-
larında algıladıkları ses ile ilgili aşağıdaki açıklamaları
yapıyorlar.
Tan : Sude'nin arabasının korna sesini, Esin'inkinden
daha ince duydum.
Esin : Sude'nin arabasının korna sesini, Tan'ınkinden
daha kalın duydum.
Sude: Esin'in arabasının korna sesini, Tan'ınkinden
daha ince duydum.
araç kornaları özdeş olduğuna göre Tan, Esin ve
Sude'den hangileri algıladıkları sesi kesinlikle yanlış
açıklamıştır?
A) Yalnız Tan
C) Yalnız Sude
B) Yalnız Esin
D) Tan ve Sude
E) Esin ve Sude
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
7. Tan, Esin ve Sude doğrusal bir yolda arabaları ile şe- kildeki yönlerde sabit süratlerle hareket ederken zaman zaman kornaya basıyorlar. Tan'ın arabası Esin'in arabası Sude'nin arabası Tan, Esin ve Sude, diğer araçların kornalarını duyduk- larında algıladıkları ses ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapıyorlar. Tan : Sude'nin arabasının korna sesini, Esin'inkinden daha ince duydum. Esin : Sude'nin arabasının korna sesini, Tan'ınkinden daha kalın duydum. Sude: Esin'in arabasının korna sesini, Tan'ınkinden daha ince duydum. araç kornaları özdeş olduğuna göre Tan, Esin ve Sude'den hangileri algıladıkları sesi kesinlikle yanlış açıklamıştır? A) Yalnız Tan C) Yalnız Sude B) Yalnız Esin D) Tan ve Sude E) Esin ve Sude
7. Derinliği sabit olan bir dalga legeninde sabit frekansla çalıgan
kaynak tarafından olusturulan doğrusal dalgalar dalga
leğenine yerleştirilen engeller arasındaki yarıktan geçtikten
sonra doğrusal dalgalar olarak ilerlemeye devam etmektedir.
Engel
Dalga Kaynağı
Engel
Dalga Leğeni
Buna göre;
Dalgaların hızı engelden geçtikten sonra artar.
Dalgaların frekansı engelden geçtikten sonra değişmez.
1. Dalgalar kırınıma uğramıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
7. Derinliği sabit olan bir dalga legeninde sabit frekansla çalıgan kaynak tarafından olusturulan doğrusal dalgalar dalga leğenine yerleştirilen engeller arasındaki yarıktan geçtikten sonra doğrusal dalgalar olarak ilerlemeye devam etmektedir. Engel Dalga Kaynağı Engel Dalga Leğeni Buna göre; Dalgaların hızı engelden geçtikten sonra artar. Dalgaların frekansı engelden geçtikten sonra değişmez. 1. Dalgalar kırınıma uğramıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
7.
D
Yüksek enerjili, a dalga boylu k fotonu karbon atomunun
serbet elektronuna esnek çarparak Compton olayı sonu-
cunda x, y ve z fotonları gibi saçılıyor
X-saçılan
foton
Vy-saçılan
foton
30°
ka
K
2
.e
e
z-saçılan
foton
30°
K
2
. e
endemik
Buna göre;
1. Saçılan z fotonunun dalga boyu x ve y'nin dalga boyun-
dan daha büyüktür,
II. x, y ve z fotonlarının hızları ışık hızına eşittir,
III. z fotonunun momentumu x ve y'nin momentumundan
daha büyüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
7. D Yüksek enerjili, a dalga boylu k fotonu karbon atomunun serbet elektronuna esnek çarparak Compton olayı sonu- cunda x, y ve z fotonları gibi saçılıyor X-saçılan foton Vy-saçılan foton 30° ka K 2 .e e z-saçılan foton 30° K 2 . e endemik Buna göre; 1. Saçılan z fotonunun dalga boyu x ve y'nin dalga boyun- dan daha büyüktür, II. x, y ve z fotonlarının hızları ışık hızına eşittir, III. z fotonunun momentumu x ve y'nin momentumundan daha büyüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
12.
10. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu Şekil 1'deki dalga
leğeninde, engeller arası uzaklık w ve periyodik dalga
kaynağının ürettiği doğrusal su dalgalarının dalga boyu
2'dir.
Engel
Aday Yayınları
+++
Kaynak
w
Dalga
leğeni
Su
Şekil 1
Engel
Kaynak
Dalga
leğeni
Su
Şekil 2
Buna göre, Şekil 1'deki dalgaların Şekil 2'deki gibi
kırınıma uğraması için;
1. leğendeki su derinliğini arttırmak,
II. dalgaların titreşim frekansını azaltmak,
III. dalgaların genliğini arttırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
12. 10. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu Şekil 1'deki dalga leğeninde, engeller arası uzaklık w ve periyodik dalga kaynağının ürettiği doğrusal su dalgalarının dalga boyu 2'dir. Engel Aday Yayınları +++ Kaynak w Dalga leğeni Su Şekil 1 Engel Kaynak Dalga leğeni Su Şekil 2 Buna göre, Şekil 1'deki dalgaların Şekil 2'deki gibi kırınıma uğraması için; 1. leğendeki su derinliğini arttırmak, II. dalgaların titreşim frekansını azaltmak, III. dalgaların genliğini arttırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III