Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı Soruları

TEST.8
Compton
4.
K
1. Bir Compton saçılma deneyinde gelen foto-
nun enerjisi E, saçılan elektronun enerjisi
2 2
-E olduğuna göre, gelen fotonun momen-
3
tumunun büyüklüğünün saçılan fotonun mo-
P
gelen
mentumunun büyüklüğüne oranı
P
nedir?
saçılan
A) B)1
)
c)
D) 2
E3 2
N
E-ZE
25
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
TEST.8 Compton 4. K 1. Bir Compton saçılma deneyinde gelen foto- nun enerjisi E, saçılan elektronun enerjisi 2 2 -E olduğuna göre, gelen fotonun momen- 3 tumunun büyüklüğünün saçılan fotonun mo- P gelen mentumunun büyüklüğüne oranı P nedir? saçılan A) B)1 ) c) D) 2 E3 2 N E-ZE 25
AYT
2.
ADIM
3. Tek yanıkta kırınım deneyinde, tek renkli à dalga boylu ışık kul-
lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey-
dana geldiği girişim deseni oluşturuluyor. Saçaklar üzerinde-
ki bir P noktasının yanık kenarlarına olan uzaklıkları d, ve d.
olarak ölçülüyor. d, ve d, uzaklıkları arasındaki fark, yol farkı
olarak tanımlanır ve P noktasında oluşan saçağın karanlık mı
aydınlık mı olduğunu belirler.
Yarık
düzlemi
perde
Buna göre, yol farkı ve saçak arasındaki ilişki için,
1. 2,5X - 2. karanlık saçak
AM
H2 2. karanlık saçak
Ill. 3,5-3. aydınlık saçak
verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve Ill
Tek yanıkta kırınım deneyinde dalga boylu ışık kullanılarak
Dalgalarda Kırınım Girişim
<tromanyetik Dalgalar
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
AYT 2. ADIM 3. Tek yanıkta kırınım deneyinde, tek renkli à dalga boylu ışık kul- lanarak perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların mey- dana geldiği girişim deseni oluşturuluyor. Saçaklar üzerinde- ki bir P noktasının yanık kenarlarına olan uzaklıkları d, ve d. olarak ölçülüyor. d, ve d, uzaklıkları arasındaki fark, yol farkı olarak tanımlanır ve P noktasında oluşan saçağın karanlık mı aydınlık mı olduğunu belirler. Yarık düzlemi perde Buna göre, yol farkı ve saçak arasındaki ilişki için, 1. 2,5X - 2. karanlık saçak AM H2 2. karanlık saçak Ill. 3,5-3. aydınlık saçak verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve Ill Tek yanıkta kırınım deneyinde dalga boylu ışık kullanılarak Dalgalarda Kırınım Girişim <tromanyetik Dalgalar
8.04.2022 19:52
FİZİK
6.
Aynı fazda çalışan ve à dalga boylu dalgalar üreten, özdeş iki
kaynağın oluşturduğu girişim deseni üzerinde bir P noktası
şekilde gösterilmiş ve P noktasının kaynaklara uzaklığı x ve y
olarak tanımlanmıştır.
P
K₂
K₂
x ve y uzaklıklarının alacağı değerlere göre, P noktası ile
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) x= 3), ve y= 2). ise P noktasi 1. dalga katarı üzerindedir.
B)x= 3^ve y= 1,5%. Ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir.
C) x=7% ve y= 5,5% ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir.
D) x 4,5i ve y 2) ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerin-
dedir.
E) x= 4,5) ve y= 2,5% ise P noktasi 2. dalga katarı üzerin-
dedir.
7. Aralanında 14 cm mesafe bulunan, aynı fazda çalışan özdeş iki
dalga kaynağı, dalga boyu 4 cm olan dalgalar üretmektedir.
Buna göre kaynaklar arası kaç tane düğüm çizgisi gözle-
A) 3
Bl
3 ADIM AYT-FI
9.
Aynı fazda ç
üretmektedi
sadece 2. di
daki 3. dalg
Buna gö
fe, X kaç
7
A) I
10. Derinliğ
nak, da
Aynı fa
duğun
lenir?
A) 7
11. Çift ya
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
8.04.2022 19:52 FİZİK 6. Aynı fazda çalışan ve à dalga boylu dalgalar üreten, özdeş iki kaynağın oluşturduğu girişim deseni üzerinde bir P noktası şekilde gösterilmiş ve P noktasının kaynaklara uzaklığı x ve y olarak tanımlanmıştır. P K₂ K₂ x ve y uzaklıklarının alacağı değerlere göre, P noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) x= 3), ve y= 2). ise P noktasi 1. dalga katarı üzerindedir. B)x= 3^ve y= 1,5%. Ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir. C) x=7% ve y= 5,5% ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerindedir. D) x 4,5i ve y 2) ise P noktası 2. düğüm çizgisi üzerin- dedir. E) x= 4,5) ve y= 2,5% ise P noktasi 2. dalga katarı üzerin- dedir. 7. Aralanında 14 cm mesafe bulunan, aynı fazda çalışan özdeş iki dalga kaynağı, dalga boyu 4 cm olan dalgalar üretmektedir. Buna göre kaynaklar arası kaç tane düğüm çizgisi gözle- A) 3 Bl 3 ADIM AYT-FI 9. Aynı fazda ç üretmektedi sadece 2. di daki 3. dalg Buna gö fe, X kaç 7 A) I 10. Derinliğ nak, da Aynı fa duğun lenir? A) 7 11. Çift ya
K TESTİ
24. A dalgaboylu ışıkla tek yarıkta yapılan girişim dene-
yinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki yanında
oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık d. 1.
karanlık saçaklar arasındaki uzaklık da dk oluyor.
Buna göre,
dA
dk
oranı kaçtır?
A) 2
C) 1
D) 3
E) 12/2
du
da
3/2
2X
25. Compton olayında; 0,8 λ dalga boylu x-ışınları foton-
ları, durmakta olan elektrona çarpıp saçılıyor.
SIN
jp
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
K TESTİ 24. A dalgaboylu ışıkla tek yarıkta yapılan girişim dene- yinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık d. 1. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık da dk oluyor. Buna göre, dA dk oranı kaçtır? A) 2 C) 1 D) 3 E) 12/2 du da 3/2 2X 25. Compton olayında; 0,8 λ dalga boylu x-ışınları foton- ları, durmakta olan elektrona çarpıp saçılıyor. SIN jp
7. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde sabit frekansla çalışan
kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalgalar dalga
leğenine yerleştirilen engeller arasındaki yarıktan geçtikten
sonra doğrusal dalgalar olarak ilerlemeye devam etmektedir.
Engel
W > >>
7
|||
kırınım
yok
Dalga Kaynağı
Engel
Dalga Leğeni
Buna göre;
7
I. Dalgaların hızı engelden geçtikten sonra artar.
LH. Dalgaların frekansı engelden geçtikten sonra değişmez.
H. Dalgalar kırınıma uğramıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
EII ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
7. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde sabit frekansla çalışan kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalgalar dalga leğenine yerleştirilen engeller arasındaki yarıktan geçtikten sonra doğrusal dalgalar olarak ilerlemeye devam etmektedir. Engel W > >> 7 ||| kırınım yok Dalga Kaynağı Engel Dalga Leğeni Buna göre; 7 I. Dalgaların hızı engelden geçtikten sonra artar. LH. Dalgaların frekansı engelden geçtikten sonra değişmez. H. Dalgalar kırınıma uğramıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II EII ve III
VIR
1
13. Birim zamanda transfer edilen enerjiye güç denir.
C: yük birimi
P= IR
V: gerilim birimi
1
1
1
1
S: zaman birimi
1
1
olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangisi güç bi-
rimidir?
C.V
S
A)
B) C.V.s
C)
C.V
C
D)
E)
V.s
C.s
S
1
1
1
1
1
3
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
VIR 1 13. Birim zamanda transfer edilen enerjiye güç denir. C: yük birimi P= IR V: gerilim birimi 1 1 1 1 S: zaman birimi 1 1 olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangisi güç bi- rimidir? C.V S A) B) C.V.s C) C.V C D) E) V.s C.s S 1 1 1 1 1 3
F1 / DENEME-11
di-
in
14. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda
maktadır. Oluşan girişim deseni üzerindeki bir P noktası-
çalışan özdeş iki kaynak a dalga boylu dalgalar oluştur-
nin kaynaklara uzaklıkları 212 ve 172 dir.
Buna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerinde-
dir?
A) 2. dalga katari
B) 2. düğüm çizgisi
C) 3. dalga katari
D) 4. dalga katari
E) 4. düğüm çizgisi
i-
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
F1 / DENEME-11 di- in 14. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazda maktadır. Oluşan girişim deseni üzerindeki bir P noktası- çalışan özdeş iki kaynak a dalga boylu dalgalar oluştur- nin kaynaklara uzaklıkları 212 ve 172 dir. Buna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerinde- dir? A) 2. dalga katari B) 2. düğüm çizgisi C) 3. dalga katari D) 4. dalga katari E) 4. düğüm çizgisi i-
11. Derinliğin her yerde aynı olduğu dalga leğeninde yapılan
bir deneyde doğrusal dalgalar Şekil 1'deki yolu izliyor.
Palme Yayınevi
Engel
Dalga
kaynağı
13.
Şekil 1
Deney düzeneğinde yapılan değişiklikler sonucunda
dalgalar Şekil 2'deki yolu izliyorlar.
Engel
Dalga
kaynağı
---
-
Şekil 2
db7
Buna göre deney düzeneğinde,
I. Dalga kaynağının frekansı azaltılmıştır.
II. Dalga leğeninden bir miktar su boşaltılmıştır. dd
III. Engeller arası açıklık azaltılmıştır.
. .
değişikliklerinden hangileri yapılmış olabilir?
A) Yalnız !
B) Yaln: 11
C) I ve III
D) II ve III
E) I, 11/ve III
2. som
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
11. Derinliğin her yerde aynı olduğu dalga leğeninde yapılan bir deneyde doğrusal dalgalar Şekil 1'deki yolu izliyor. Palme Yayınevi Engel Dalga kaynağı 13. Şekil 1 Deney düzeneğinde yapılan değişiklikler sonucunda dalgalar Şekil 2'deki yolu izliyorlar. Engel Dalga kaynağı --- - Şekil 2 db7 Buna göre deney düzeneğinde, I. Dalga kaynağının frekansı azaltılmıştır. II. Dalga leğeninden bir miktar su boşaltılmıştır. dd III. Engeller arası açıklık azaltılmıştır. . . değişikliklerinden hangileri yapılmış olabilir? A) Yalnız ! B) Yaln: 11 C) I ve III D) II ve III E) I, 11/ve III 2. som
B
AYT
10. Xişik kaynaği KL arasında basit harmonik hareket yap-
12.
maktadır.
Gözlemci
1. durum
Gözlemci
K
2. durum
Kaynağın yaydığı işığın doğal frekansı f'dir. Kaynak 1.
durumdaki gibi L'den K’ye gelirken gözlemci işığın fre-
kansınıfy, 2. durumdaki gibi K'den L'ye giderken göz-
lemci ışığın frekansını f2
olarak algılıyor.
Buna göre f, f, ve fq arasındaki ilişki nedir?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) f = f = t₂
C) ₂ > 1/4
City
fr
DIG, przt
f>t₂
E) f2
6
manyetik
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
B AYT 10. Xişik kaynaği KL arasında basit harmonik hareket yap- 12. maktadır. Gözlemci 1. durum Gözlemci K 2. durum Kaynağın yaydığı işığın doğal frekansı f'dir. Kaynak 1. durumdaki gibi L'den K’ye gelirken gözlemci işığın fre- kansınıfy, 2. durumdaki gibi K'den L'ye giderken göz- lemci ışığın frekansını f2 olarak algılıyor. Buna göre f, f, ve fq arasındaki ilişki nedir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) f = f = t₂ C) ₂ > 1/4 City fr DIG, przt f>t₂ E) f2 6 manyetik
11. Karanlık bir ortamda tek renkli yeşil ışık kaynağı, tek
renkli mavi ışık kaynağı, çift yarık düzlemi ve beyaz per-
de kullanılarak şekildeki düzenek oluşturuluyor.
Yeşil
Mavi
Yarık
düzlemi
Perde
Buna göre, karanlık ortamda perde üzerinde aşağı-
dakilerden hangi renkte saçak gözlenmez
A) Yeşil
Beyaz
D) Siyah
E) Cyan
B) Mavi
og
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
11. Karanlık bir ortamda tek renkli yeşil ışık kaynağı, tek renkli mavi ışık kaynağı, çift yarık düzlemi ve beyaz per- de kullanılarak şekildeki düzenek oluşturuluyor. Yeşil Mavi Yarık düzlemi Perde Buna göre, karanlık ortamda perde üzerinde aşağı- dakilerden hangi renkte saçak gözlenmez A) Yeşil Beyaz D) Siyah E) Cyan B) Mavi og
Derinliği sabit olan dalga leğeninde, engeller arasındaki K aralığına, doğrusal su dalgaları
gönderildiğinde, dalgalar şekildeki gibi kırınıma uğruyor.
Gelen dalgalar
Kırınıma uğrayan
dalgalar
FFEE )
K aralığı
xaw
X
Buna göre;
1. Gelen dalgaların dalga boyu kırınıma uğrayan dalgaların dalga boyundan büyüktür.
II. Gelen dalgaların dalga boyu K aralığının genişliğinden büyüktür.
III. Kirinima uğrayan dalgaların dalga boyu K aralığının genişliğinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız 11
D) II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Derinliği sabit olan dalga leğeninde, engeller arasındaki K aralığına, doğrusal su dalgaları gönderildiğinde, dalgalar şekildeki gibi kırınıma uğruyor. Gelen dalgalar Kırınıma uğrayan dalgalar FFEE ) K aralığı xaw X Buna göre; 1. Gelen dalgaların dalga boyu kırınıma uğrayan dalgaların dalga boyundan büyüktür. II. Gelen dalgaların dalga boyu K aralığının genişliğinden büyüktür. III. Kirinima uğrayan dalgaların dalga boyu K aralığının genişliğinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız 11 D) II ve III
TIMEVARM. Toe
ALI
B
Deneme - 3
8. Tek yarıkta yapılan bir kırınım deneyinde fant ok yönünde
belli bir miktar döndürülüyor.
P.
1
Aw
A to
Işık kaynağı
Perde
L
fant
Buna göre,
1.
Ao yeri değişebilir.
(II. Ax saçak aralığı artar.
III. PL noktaları arası saçak sayısı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
TIMEVARM. Toe ALI B Deneme - 3 8. Tek yarıkta yapılan bir kırınım deneyinde fant ok yönünde belli bir miktar döndürülüyor. P. 1 Aw A to Işık kaynağı Perde L fant Buna göre, 1. Ao yeri değişebilir. (II. Ax saçak aralığı artar. III. PL noktaları arası saçak sayısı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Saturday
Samstag
Cy66ota
June
Juni
MOHA
6
K TESTİ
24. a dalgaboylu işıkla tek yarıkta yapılan girişim dene-
yinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki yanında
oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık da: 1.
karanlık saçaklar arasındaki uzaklık da dk oluyor.
Buna göre,
dk
oranı kaçtır?
3
2
A) 2
D) ſ E)
2
da
B) 2
C) 1
4 - da
E
do
2 - da
0
5. Compton olayında; 0,8 1 dalga boylu x-ışınları foton-
lari, durmakta olan elektrona çarpıp saçılıyor.
Bu olayda saçılan fotonun dalga boyu,
I. 0,62
17
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Saturday Samstag Cy66ota June Juni MOHA 6 K TESTİ 24. a dalgaboylu işıkla tek yarıkta yapılan girişim dene- yinde, merkezdeki aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 1. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık da: 1. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık da dk oluyor. Buna göre, dk oranı kaçtır? 3 2 A) 2 D) ſ E) 2 da B) 2 C) 1 4 - da E do 2 - da 0 5. Compton olayında; 0,8 1 dalga boylu x-ışınları foton- lari, durmakta olan elektrona çarpıp saçılıyor. Bu olayda saçılan fotonun dalga boyu, I. 0,62 17
10. |ışığın çift yarıkta girişimi deneyinde yarıklar düzlemi şekildeki
gibi bir miktar döndürülüyor.
Ao
Noktasal
ışık
kaynağı
(Merkezi
aydınlık
saçak)
2
Yarıklar
düzlemi
Ekran
Exacin
Buna göre,
1. Ekranda oluşan toplam saçak sayısı değişmez.
11. Saçak genişliği artar.
III. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Well
E) Il ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
10. |ışığın çift yarıkta girişimi deneyinde yarıklar düzlemi şekildeki gibi bir miktar döndürülüyor. Ao Noktasal ışık kaynağı (Merkezi aydınlık saçak) 2 Yarıklar düzlemi Ekran Exacin Buna göre, 1. Ekranda oluşan toplam saçak sayısı değişmez. 11. Saçak genişliği artar. III. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) Well E) Il ve III
10. Beyaz ışık kullanılarak işığın çift yarıkta dirisim deneyi
yapılıyor ve beyaz ekran üzerinde
girişim deseni elde
ediliyor.
Bu deney düzeneği ile ilgili,
1. Tüm aydınlık saçakların genişlikleri eşittir.
Tüm aydınlık saçaklar beyaz renklidir.
1. Beyaz ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa tüm
aydınlık saçaklar ile karanlık saçaklar yer
değiştirir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
E) I, II ve III
D) I ve III
32
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
10. Beyaz ışık kullanılarak işığın çift yarıkta dirisim deneyi yapılıyor ve beyaz ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Bu deney düzeneği ile ilgili, 1. Tüm aydınlık saçakların genişlikleri eşittir. Tüm aydınlık saçaklar beyaz renklidir. 1. Beyaz ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa tüm aydınlık saçaklar ile karanlık saçaklar yer değiştirir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II E) I, II ve III D) I ve III 32
10. Bir dalga leğeninde kaynaklar arasında meydana gelen
girişim deseninde çizgi sayısını artırmak için,
I. Kaynağın periyodu artırılmalı
II. Legendeki su miktarı azaltılmalı
III. Kaynaklar birbirine yaklaştırılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız !
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
10. Bir dalga leğeninde kaynaklar arasında meydana gelen girişim deseninde çizgi sayısını artırmak için, I. Kaynağın periyodu artırılmalı II. Legendeki su miktarı azaltılmalı III. Kaynaklar birbirine yaklaştırılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız ! C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III