Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Denge ve Denge Şartları Soruları

43. Eşit uzunluklu, kendi içinde türdeş, ağırlıkları sırasıyla P
PL ve PM olan K, L, M çubukları birbirine eklenerek bir
iple şekildeki gibi tavana bağlanıp dengeleniyor.
K
L
A) PL<PM <PK
C) PK <PM <PL
Sa
a
---- yatay
düşey
M
Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki ne olabilir?
K'
---- yatay
E) PK = PM <PL
B) PM <PL <PK
D) PM <PK <PL
Fizik
Denge ve Denge Şartları
43. Eşit uzunluklu, kendi içinde türdeş, ağırlıkları sırasıyla P PL ve PM olan K, L, M çubukları birbirine eklenerek bir iple şekildeki gibi tavana bağlanıp dengeleniyor. K L A) PL<PM <PK C) PK <PM <PL Sa a ---- yatay düşey M Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki ne olabilir? K' ---- yatay E) PK = PM <PL B) PM <PL <PK D) PM <PK <PL
42. Düzgün, türdeş bir tel bükülerek eşit bölmeli düzleme
şekildeki gibi yerleştiriliyor. -
K
A) K noktasında
C) L noktasında
L M
Buna göre, telin kütle merkezi nerededir?
(π = 3 alınacaktır.)
E) M noktasında
B) KL arasında
D) LM arasında
44-
Fizik
Denge ve Denge Şartları
42. Düzgün, türdeş bir tel bükülerek eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. - K A) K noktasında C) L noktasında L M Buna göre, telin kütle merkezi nerededir? (π = 3 alınacaktır.) E) M noktasında B) KL arasında D) LM arasında 44-
10.
K
M
A) Yalnız I
lo
N
Kütle merkezi O noktasında olan şekildeki eşit bölmeli kare
levhadan taralı bölmeler kesilip çıkartılıyor.
D) I ya da II
L
Buna göre,
1.
K ve L bölmelerini kesip çıkarma,
II. M ve bölmelerini kesip çıkarma,
III. M ve L bölmelerini kesip çıkarma
işlemlerinden hangisi yapılırsa levhanın kütle merkezi yi-
ne O noktasında olur?
B) Yalnız II
E) I ya da III
C) Yalnız III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
10. K M A) Yalnız I lo N Kütle merkezi O noktasında olan şekildeki eşit bölmeli kare levhadan taralı bölmeler kesilip çıkartılıyor. D) I ya da II L Buna göre, 1. K ve L bölmelerini kesip çıkarma, II. M ve bölmelerini kesip çıkarma, III. M ve L bölmelerini kesip çıkarma işlemlerinden hangisi yapılırsa levhanın kütle merkezi yi- ne O noktasında olur? B) Yalnız II E) I ya da III C) Yalnız III
2
D) I ya da II
6 cm
E) Il ya da III
c.m
O merkezli ince, düzgün ve türdeş dairesel levha-
dan 6 cm ve 2 cm yarıçaplı dairesel levhalar kesilip
atılıyor.
C) 3
Sistemin yeni ağırlık merkezi O noktasından
kaç cm uzaklaşır?
A) 1 B) 2
D) 4
E) 5
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2 D) I ya da II 6 cm E) Il ya da III c.m O merkezli ince, düzgün ve türdeş dairesel levha- dan 6 cm ve 2 cm yarıçaplı dairesel levhalar kesilip atılıyor. C) 3 Sistemin yeni ağırlık merkezi O noktasından kaç cm uzaklaşır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5
DO
K
90
40
sından da yarıçapır olan M levhası kesilerek
şekildeki gibi yapıştırılıyor.
Yarıçapı 3r olan
düzgün türdeş K
levhasından yarı-
çapı 2r olan L lev-
hası,
L levha-
A)
Oluşan yeni şeklin kütle merkezinin O nokta
sından uzaklığı kaç r dir?
11
9
B)
M
G
21
4
C)
21
23
7
D)
14
3
E)
12
5
Fizik
Denge ve Denge Şartları
DO K 90 40 sından da yarıçapır olan M levhası kesilerek şekildeki gibi yapıştırılıyor. Yarıçapı 3r olan düzgün türdeş K levhasından yarı- çapı 2r olan L lev- hası, L levha- A) Oluşan yeni şeklin kütle merkezinin O nokta sından uzaklığı kaç r dir? 11 9 B) M G 21 4 C) 21 23 7 D) 14 3 E) 12 5
3.
12 cm
X
A) 1
O
12 cm uzunluğundaki eşit kalınlığa sahip'türdeş X ve Y
telleri O noktasından şekildeki gibi perçinlenmiştir.
3
X, Y tellerinin yapıldığı maddelerin özkütleleri sırasıy-
la d ve 2d olduğuna göre, tellerin ortak kütle merkezi
O noktasından kaç cm uzaktadır?
24=3d
8=d
12 cm
Y
24
C) 2
D) 3
1-8
E) 4
2-D
Fizik
Denge ve Denge Şartları
3. 12 cm X A) 1 O 12 cm uzunluğundaki eşit kalınlığa sahip'türdeş X ve Y telleri O noktasından şekildeki gibi perçinlenmiştir. 3 X, Y tellerinin yapıldığı maddelerin özkütleleri sırasıy- la d ve 2d olduğuna göre, tellerin ortak kütle merkezi O noktasından kaç cm uzaktadır? 24=3d 8=d 12 cm Y 24 C) 2 D) 3 1-8 E) 4 2-D
2. Bir yıldız ve bir gezegen arasındaki çekim kuvvetinin
büyüklüğü 4F kadardır.
Yıldız ve gezegenin kütleleri değiştirilmemek kay-
dıyla yıldız ve gezegen arasındaki uzaklık ilk du-
rumdaki uzaklığın 2 katı olsaydı aralarındaki kütle
çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olurdu?
A)
1
16
B)
1
4
C)
1
2
D)
E) 2
mi.m
4 =
di
3. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili olarak aşağıda veri-
Men poster hazırlanıyor.
1. Kütle çekim kuvveti: Kütlesi olan bütün cisim-
5.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. Bir yıldız ve bir gezegen arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü 4F kadardır. Yıldız ve gezegenin kütleleri değiştirilmemek kay- dıyla yıldız ve gezegen arasındaki uzaklık ilk du- rumdaki uzaklığın 2 katı olsaydı aralarındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olurdu? A) 1 16 B) 1 4 C) 1 2 D) E) 2 mi.m 4 = di 3. Doğadaki temel kuvvetler ile ilgili olarak aşağıda veri- Men poster hazırlanıyor. 1. Kütle çekim kuvveti: Kütlesi olan bütün cisim- 5.
OKLIMN
Uçgen biçimli bir levhanın içinden, dairesel levha kesilip çıkarılıyor ve
şekildeki gibi yan tarafına yapıştırılıyor. Buna göre, yeni şeklin kütle
merkezi hangi noktada olur? (noktalar arası uzaklıklar eşittir) (n = 3)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
OKLIMN Uçgen biçimli bir levhanın içinden, dairesel levha kesilip çıkarılıyor ve şekildeki gibi yan tarafına yapıştırılıyor. Buna göre, yeni şeklin kütle merkezi hangi noktada olur? (noktalar arası uzaklıklar eşittir) (n = 3)
F
3F
D) ⓇF.d
KONU ANLATIM
70
Eşit bölmeli ağırlıksız çubuğun herbir bölmesinin uzunluğu
d'dir.
Çubuk O noktası etrafında dönebildiğine göre kuvvet-
lerin toplam torkunun büyüklüğü ve yönü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 3Fd
F
B) O2Fd
27/1
E) OF.d
C) Ⓡ2F.d
Fizik
Denge ve Denge Şartları
F 3F D) ⓇF.d KONU ANLATIM 70 Eşit bölmeli ağırlıksız çubuğun herbir bölmesinin uzunluğu d'dir. Çubuk O noktası etrafında dönebildiğine göre kuvvet- lerin toplam torkunun büyüklüğü ve yönü aşağıdakiler- den hangisidir? A) 3Fd F B) O2Fd 27/1 E) OF.d C) Ⓡ2F.d
Il vodafone TR
Yarıçapları r ve 2r
olan dişliler ile
şekildeki düze- 3r
nek kurulmuştur.
P ağırlıklı ci-
sim F kuvveti
ile dengede tu-
tulduğuna göre,
F kuvveti kaç P
dir?
A)
1/3
B) -1/2
05:40
ins
C) ²/3
x
AF
nn
1 %710
Fr
D) 1
2r
C
P
E)
3/2
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Il vodafone TR Yarıçapları r ve 2r olan dişliler ile şekildeki düze- 3r nek kurulmuştur. P ağırlıklı ci- sim F kuvveti ile dengede tu- tulduğuna göre, F kuvveti kaç P dir? A) 1/3 B) -1/2 05:40 ins C) ²/3 x AF nn 1 %710 Fr D) 1 2r C P E) 3/2
şekil-
aç N
24
meli
Ir.
6. K noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölme-
li KL çubuğunun ağırlığı önemsizdir.
K
P = 10 N
53°
T = ?
Sistem dengede olduğuna göre, ipteki T gerilme
kuvveti kaç N olur?
(sin37° = 0,6; sin53° = 0,8)
11
A) 1 B) 15
16
5
3
12
C) D) ¹2 E) 12
8. 7
cılık
ta
S
Fizik
Denge ve Denge Şartları
şekil- aç N 24 meli Ir. 6. K noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölme- li KL çubuğunun ağırlığı önemsizdir. K P = 10 N 53° T = ? Sistem dengede olduğuna göre, ipteki T gerilme kuvveti kaç N olur? (sin37° = 0,6; sin53° = 0,8) 11 A) 1 B) 15 16 5 3 12 C) D) ¹2 E) 12 8. 7 cılık ta S
L
G
S
5.
A) 1
3
0₁
CL
2r
O merkezli 2r yarıçaplı türdeş levhadan O, me
r yarıçaplı levha kesilip şekildeki gibi yan tarafa
pıştırılıyor.
Buna göre, kütle merkezi kaç r yer değiştirir?
4
B) =1/2
C) 1
0₁
D)
3
E
3/2
Fizik
Denge ve Denge Şartları
L G S 5. A) 1 3 0₁ CL 2r O merkezli 2r yarıçaplı türdeş levhadan O, me r yarıçaplı levha kesilip şekildeki gibi yan tarafa pıştırılıyor. Buna göre, kütle merkezi kaç r yer değiştirir? 4 B) =1/2 C) 1 0₁ D) 3 E 3/2
7.
Kütle merkezi O nokta-
sında olan 2r yarıçaplı düz-
gün türdeş dairesel levha-
dan yarıçaplı dairesel
levha kesilip atılıyor.
Buna göre, levhanın kütle
merkezi kaç r yer değiştir-
miştir?
A)
5
B)
C)
3
2r
D)
O
2|5
r
r
E) 1/1/2
Fizik
Denge ve Denge Şartları
7. Kütle merkezi O nokta- sında olan 2r yarıçaplı düz- gün türdeş dairesel levha- dan yarıçaplı dairesel levha kesilip atılıyor. Buna göre, levhanın kütle merkezi kaç r yer değiştir- miştir? A) 5 B) C) 3 2r D) O 2|5 r r E) 1/1/2
13. Eşit bölmeli çubuk, O
noktasından perçin-
lenmiş 2r ve 3r yarı-
çaplı makaralar ve ip-
lerle dengededir. K ve
L noktalarına bağlı
iplerdeki gerilme
kuvvetleri oranı,
T
--M
20
X=
Tkt
2.0
92r
04.20
CEMAN
K 2
T =3 olduğuna göre, çubuğun kütle merkezi
neresidir?
2T+6 T +12T
T.X
7
2T
K L M N P R
20t=47.x
2,8
16. Düzgün home
den kesilen 4
deki gibi O n
birleştiriliyor.
(M-N arası)
ağırlık men
ekseni üze
düşümünü
sına uzakl
47 Hom
Fizik
Denge ve Denge Şartları
13. Eşit bölmeli çubuk, O noktasından perçin- lenmiş 2r ve 3r yarı- çaplı makaralar ve ip- lerle dengededir. K ve L noktalarına bağlı iplerdeki gerilme kuvvetleri oranı, T --M 20 X= Tkt 2.0 92r 04.20 CEMAN K 2 T =3 olduğuna göre, çubuğun kütle merkezi neresidir? 2T+6 T +12T T.X 7 2T K L M N P R 20t=47.x 2,8 16. Düzgün home den kesilen 4 deki gibi O n birleştiriliyor. (M-N arası) ağırlık men ekseni üze düşümünü sına uzakl 47 Hom
12.
it
6cm
4 cm
or
2
85-76
Şekil-I
Şekil-II
Kenar uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan aynı kalınlık-
taki homojen, türdeş kare ve ikizkenar dik üçgen
levha birbirine yapıştırılmıştır. Kare ve ügen lev-
ha Şekil-I'deki konumundan Şekil-II'deki konu-
ma getirilirse, sistemin ağırlık merkezinin yere
olan uzaklığı kaç cm değişir?
96 84
1⁹0
2786
ļ
8G 9h
TOUUN
2cm
17h=4
06
17
k=4
77
(2/17)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
12. it 6cm 4 cm or 2 85-76 Şekil-I Şekil-II Kenar uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan aynı kalınlık- taki homojen, türdeş kare ve ikizkenar dik üçgen levha birbirine yapıştırılmıştır. Kare ve ügen lev- ha Şekil-I'deki konumundan Şekil-II'deki konu- ma getirilirse, sistemin ağırlık merkezinin yere olan uzaklığı kaç cm değişir? 96 84 1⁹0 2786 ļ 8G 9h TOUUN 2cm 17h=4 06 17 k=4 77 (2/17)
10. Şekildeki homojen,
üçgen levhadan, ya-
riçapı 2 cm olan ya-
rim daire kesilip atı-
liyor. Kalan parça-
nın ağırlık merkezi-
WA
nin apsisini bulu-
WASTAN
nuz. (x = 3 alınız.)
r
*
45
OTT
2-
Y(cm)
47.6=21.x
45
9
9
9.5=12
-12/2-6 4/2/2 (27)
2 24
40/9
8
9
-
48
9
48
x(cm)
21
2 = X ₂.
2
16
185
X ₂ =
2
(x = 3,3)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
10. Şekildeki homojen, üçgen levhadan, ya- riçapı 2 cm olan ya- rim daire kesilip atı- liyor. Kalan parça- nın ağırlık merkezi- WA nin apsisini bulu- WASTAN nuz. (x = 3 alınız.) r * 45 OTT 2- Y(cm) 47.6=21.x 45 9 9 9.5=12 -12/2-6 4/2/2 (27) 2 24 40/9 8 9 - 48 9 48 x(cm) 21 2 = X ₂. 2 16 185 X ₂ = 2 (x = 3,3)