Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Denge ve Denge Şartları Soruları

.OA
z III
92
def
joy
ilie
enadmeg bli ud oli nadmeg ili aşi şi ise hem O sbigeek 88
3. Ahmet, oyun parkında iki eliyle bir demire tutunarak
asıldığında birbirine paralel olan sol kolundaki gerilme
kuvveti T₁, sağ kolundaki ise T₂ olmaktadır. Bir süre
sonra sağ elini oynatmadan K noktasındaki sol elini
şekildeki L noktasına götürerek demir çubuğu tutuyor.
36
T₂
minigoney had sehem M
Ilsexhem O nunupu
2015.
lingsansy nhedmag 100
Buna göre, Ahmet yeni denge durumuna geldiğinde
T₁ ve T₂ kuvvetlerinin büyüklüğünün değişimi için
aşağıdakilerin hangisinde verilenler gerçekleşir?
1
Tribmild
T₁
A) Artar $ (0
B) Artar
C) Azalır
Azalır
E) Değişmez
1
T₂
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
Değişmez
(A
Fizik
Denge ve Denge Şartları
.OA z III 92 def joy ilie enadmeg bli ud oli nadmeg ili aşi şi ise hem O sbigeek 88 3. Ahmet, oyun parkında iki eliyle bir demire tutunarak asıldığında birbirine paralel olan sol kolundaki gerilme kuvveti T₁, sağ kolundaki ise T₂ olmaktadır. Bir süre sonra sağ elini oynatmadan K noktasındaki sol elini şekildeki L noktasına götürerek demir çubuğu tutuyor. 36 T₂ minigoney had sehem M Ilsexhem O nunupu 2015. lingsansy nhedmag 100 Buna göre, Ahmet yeni denge durumuna geldiğinde T₁ ve T₂ kuvvetlerinin büyüklüğünün değişimi için aşağıdakilerin hangisinde verilenler gerçekleşir? 1 Tribmild T₁ A) Artar $ (0 B) Artar C) Azalır Azalır E) Değişmez 1 T₂ Artar Azalır Artar Değişmez Değişmez (A
2. Şekildeki eşit bölmeli düzgün türdeş KL çubuğunun KM
parçası kesildiğinde kütle merkezi d,, ardından PL par-
çası NP parçasının üzerine katlandığında ise kütle mer-
kezi d, kadar yer değiştirmektedir.
K
M
Buna göre,
A) 8
d₁
d₂
B) 5
N
oranı kaçtır?
C) 3
P
D)
w
1000
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. Şekildeki eşit bölmeli düzgün türdeş KL çubuğunun KM parçası kesildiğinde kütle merkezi d,, ardından PL par- çası NP parçasının üzerine katlandığında ise kütle mer- kezi d, kadar yer değiştirmektedir. K M Buna göre, A) 8 d₁ d₂ B) 5 N oranı kaçtır? C) 3 P D) w 1000
sil-
ea
VOF
Eşit bölmeli türdeş bir levhadan taralı parçalar çıkarıl-
mıştır.
N
K
L M
P
Buna göre;
1.
II.
III. N, P ve M parçalarını çıkarmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında lev-
hanın dengesi bozulmaz?
A) Yalnız I
D) II ve III
L parçaşını çift katlı yapmak
K parçasını çıkarmak
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
sil- ea VOF Eşit bölmeli türdeş bir levhadan taralı parçalar çıkarıl- mıştır. N K L M P Buna göre; 1. II. III. N, P ve M parçalarını çıkarmak işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında lev- hanın dengesi bozulmaz? A) Yalnız I D) II ve III L parçaşını çift katlı yapmak K parçasını çıkarmak B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
6.
Ağırlık merkezleri O₁, O₂ ve O₂ olan K, L ve M dairesel
levhaları şekildeki gibi asıldıklarında dengede kalmakta-
dırlar.
H
K
A)
B)
C)
D)
E)
02
K
Doğal
Kararsız
Kararlı
Doğal
Kararlı
L
10
L
Kararlı
Doğal
Doğal
Kararsız
Kararsız
03
Buna göre K, L ve M cisimlerinin denge durumları
aşağıdakilerden hangisidir?
M
8.
M
Kararsız
Kararlı
Kararsız
Kararlı
Doğal
DC
sa
Fizik
Denge ve Denge Şartları
6. Ağırlık merkezleri O₁, O₂ ve O₂ olan K, L ve M dairesel levhaları şekildeki gibi asıldıklarında dengede kalmakta- dırlar. H K A) B) C) D) E) 02 K Doğal Kararsız Kararlı Doğal Kararlı L 10 L Kararlı Doğal Doğal Kararsız Kararsız 03 Buna göre K, L ve M cisimlerinin denge durumları aşağıdakilerden hangisidir? M 8. M Kararsız Kararlı Kararsız Kararlı Doğal DC sa
1
3.
maktadır.
K
3
1 metre uzunluğundaki türdeş KL çubuğunun 30 cm
uzunluğundaki kısmı L tarafından kendi üzerine katlan-
1 m
n
0/00
FRA
L
Buna göre, çubuğun kütle merkezinin yerdeğiştir-
memesi için çubuk hangi taraftan kaç cm kesilme-
lidir?
A) K tarafından 9 cm
B) K tarafından 18 cm
C) K tarafından 15 cm
D) L tarafından 9 cm
E) L tarafından 18 cm
5.
F
31
Fizik
Denge ve Denge Şartları
1 3. maktadır. K 3 1 metre uzunluğundaki türdeş KL çubuğunun 30 cm uzunluğundaki kısmı L tarafından kendi üzerine katlan- 1 m n 0/00 FRA L Buna göre, çubuğun kütle merkezinin yerdeğiştir- memesi için çubuk hangi taraftan kaç cm kesilme- lidir? A) K tarafından 9 cm B) K tarafından 18 cm C) K tarafından 15 cm D) L tarafından 9 cm E) L tarafından 18 cm 5. F 31
6. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş levhanın kütle
merkezi O noktasıdır.
O
X
D) II ve III
U
N
P
R
Y T S
Levhanın taralı kısımları çift katlı yapıldığında kütle
merkezinin değişmemesi için;
I.
P ve Y, çift katlı yapılmalı
II.
X ve R, çift katlı yapılmalı
III. U ve T, çift katlı yapılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
8.
Es
no
Fizik
Denge ve Denge Şartları
6. Eşit karelere bölünmüş düzgün türdeş levhanın kütle merkezi O noktasıdır. O X D) II ve III U N P R Y T S Levhanın taralı kısımları çift katlı yapıldığında kütle merkezinin değişmemesi için; I. P ve Y, çift katlı yapılmalı II. X ve R, çift katlı yapılmalı III. U ve T, çift katlı yapılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 8. Es no
5.
W (0
P
ip
P
Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli türdeş çubuk P ağırlıklı
cisimler, ip ve destekle şekildeki gibi dengelenmiştir.
Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç P'dir?
A)
B) C) 3
1
D) 1/1
2
E)
3
4
Fizik
Denge ve Denge Şartları
5. W (0 P ip P Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli türdeş çubuk P ağırlıklı cisimler, ip ve destekle şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç P'dir? A) B) C) 3 1 D) 1/1 2 E) 3 4
5. Kenar uzunluğu a olan türdeş kare levhanın Şekil I deki
taralı kısmı çıkarılıp, Şekil II deki gibi yerleştirilmektedir.
a
Şekil 1
Şekil II
Buna göre, levhanın kütle merkezi kaç a yer değiş-
tirir?
A) 1/1/2
B) 1/14
te
T
8
1
D) -
16
E)
1
32
8. Eşi
olu
P
C
Fizik
Denge ve Denge Şartları
5. Kenar uzunluğu a olan türdeş kare levhanın Şekil I deki taralı kısmı çıkarılıp, Şekil II deki gibi yerleştirilmektedir. a Şekil 1 Şekil II Buna göre, levhanın kütle merkezi kaç a yer değiş- tirir? A) 1/1/2 B) 1/14 te T 8 1 D) - 16 E) 1 32 8. Eşi olu P C
Düzgün ve türdeş K, L, M, N levhalarının kütleleri sırasıyla
MK, ML. MM. M'dir. Bu levhalardan oluşan cisim O nok-
tasından bir iple tavana asıldığında şekildeki gibi dengede
kalıyor.
Buna göre,
A) Yalnız I
K
D) II ve III
L
ip
O
M
N
1. mx <mN
II. M₁ <MN
III. MM <MN
bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
düşey
E) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Düzgün ve türdeş K, L, M, N levhalarının kütleleri sırasıyla MK, ML. MM. M'dir. Bu levhalardan oluşan cisim O nok- tasından bir iple tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre, A) Yalnız I K D) II ve III L ip O M N 1. mx <mN II. M₁ <MN III. MM <MN bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) I ve II C) I ve III düşey E) I, II ve III
3. /2P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuğun bir ucu
O noktasına tutturulmuş diğer ucuna da destek yer-
leştirilmiştir. Ağırlığı P olan cisim çubuğun bir ucun-
dan serbest bırakılıyor.
X
TORK VE DENGE
37°
B)
yatay
Cisim Z noktasına gelince desteğin tepkisi T₁, X)
T₁
noktasına gelince T₂ olduğuna göre,
T2
kaçtır? (
Z
Sürtünmeler önemsizdir; sin37° = 0,6; sin53° = 0,8)
2
6
3
7
A) 1/31
D) E) 9/
5
5
C)
oranı
Fizik
Denge ve Denge Şartları
3. /2P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuğun bir ucu O noktasına tutturulmuş diğer ucuna da destek yer- leştirilmiştir. Ağırlığı P olan cisim çubuğun bir ucun- dan serbest bırakılıyor. X TORK VE DENGE 37° B) yatay Cisim Z noktasına gelince desteğin tepkisi T₁, X) T₁ noktasına gelince T₂ olduğuna göre, T2 kaçtır? ( Z Sürtünmeler önemsizdir; sin37° = 0,6; sin53° = 0,8) 2 6 3 7 A) 1/31 D) E) 9/ 5 5 C) oranı
2.
T₂
Oza
X
X cismi O, ve O₂ noktalarına bağlı ipler yardımıyla şekil-
deki gibi dengededir.
O₁, O₂ noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuv-
vetleri sırasıyla T₁ ve T₂ büyüklüğünde olduğuna
T₁
göre, oranı kaçtır?
T₂
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 4√2
B) 4
C) 2√2
…….
eis
Yayınlan
D) 2
E)√2
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. T₂ Oza X X cismi O, ve O₂ noktalarına bağlı ipler yardımıyla şekil- deki gibi dengededir. O₁, O₂ noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuv- vetleri sırasıyla T₁ ve T₂ büyüklüğünde olduğuna T₁ göre, oranı kaçtır? T₂ (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 4√2 B) 4 C) 2√2 ……. eis Yayınlan D) 2 E)√2
T₁
18
Şekildeki F₁, F2 kuvvetleri aynı düzlem içinde olup
F₁ kuvvetinin A noktasına göre torkudur.
F₂
tu
A) 17
D) - F
137⁰
(sin37° = ³, cos37° =
at
F₁, F2 kuvvetlerinin A noktasına göre bileşke
torku aşağıdakilerden hangisidir?
To
C) -3 - -
4
A
5
:)
- B)
B) 1/2+
5
E) --
4
.......
te
Fizik
Denge ve Denge Şartları
T₁ 18 Şekildeki F₁, F2 kuvvetleri aynı düzlem içinde olup F₁ kuvvetinin A noktasına göre torkudur. F₂ tu A) 17 D) - F 137⁰ (sin37° = ³, cos37° = at F₁, F2 kuvvetlerinin A noktasına göre bileşke torku aşağıdakilerden hangisidir? To C) -3 - - 4 A 5 :) - B) B) 1/2+ 5 E) -- 4 ....... te
9. xy düzlemindeki bir çubuk O noktası çevresinde
her dönebilmektedir.
Z
C)
Ay
.X
Çubuğa etki eden F kuvveti şekildeki gibi olduğuna
göre, çubuğa etki eden tork vektörünün yönü nedir?
A) +x
B)-x C)-y
D) +z
E)-Z
Fizik
Denge ve Denge Şartları
9. xy düzlemindeki bir çubuk O noktası çevresinde her dönebilmektedir. Z C) Ay .X Çubuğa etki eden F kuvveti şekildeki gibi olduğuna göre, çubuğa etki eden tork vektörünün yönü nedir? A) +x B)-x C)-y D) +z E)-Z
55. Eşit bölmeli, düzgün, türdeş bir levha bir ip yardımıyla
şekildeki gibi dengeleniyor.
K
A) K ve P
N
D) M ve N
P
Buna göre, taralı parçalarla birlikte hangi iki parça çıka-
rılırsa sistemin dengesi bozulmaz?
Ľ
B) K ve M
M
E) P ve N
C) L V M
Fizik
Denge ve Denge Şartları
55. Eşit bölmeli, düzgün, türdeş bir levha bir ip yardımıyla şekildeki gibi dengeleniyor. K A) K ve P N D) M ve N P Buna göre, taralı parçalarla birlikte hangi iki parça çıka- rılırsa sistemin dengesi bozulmaz? Ľ B) K ve M M E) P ve N C) L V M
✔FEN BİLİMLERİ YAYIN
59. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş levha bir iple asılarak
şekildeki gibi dengelenmiştir.
A) Yalnız I
1
D) II ve III
2
3
4
5
Buna göre,
I. 1, 2 ve 3 numaralı parçaları kesip almak,
II. 4 numaralı parçayı kesmek,
III. 5 numaralı parçayı kesmek
nimelala
Misb
işlemlerinden hangileri yapılırsa cismin denge konumu
değişmez?
B) Yalnız II
C) I ve Ill
Cit
E) I, II ve III
Fizik
Denge ve Denge Şartları
✔FEN BİLİMLERİ YAYIN 59. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş levha bir iple asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. A) Yalnız I 1 D) II ve III 2 3 4 5 Buna göre, I. 1, 2 ve 3 numaralı parçaları kesip almak, II. 4 numaralı parçayı kesmek, III. 5 numaralı parçayı kesmek nimelala Misb işlemlerinden hangileri yapılırsa cismin denge konumu değişmez? B) Yalnız II C) I ve Ill Cit E) I, II ve III
43. Eşit uzunluklu, kendi içinde türdeş, ağırlıkları sırasıyla P
PL ve PM olan K, L, M çubukları birbirine eklenerek bir
iple şekildeki gibi tavana bağlanıp dengeleniyor.
K
L
A) PL<PM <PK
C) PK <PM <PL
a
a C
... yatay
düşey
M
Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki ne olabilir?
K'
yatay
E) PK = PM <PL
B) PM <PL<PK
D) PM <P <PL
K
Fizik
Denge ve Denge Şartları
43. Eşit uzunluklu, kendi içinde türdeş, ağırlıkları sırasıyla P PL ve PM olan K, L, M çubukları birbirine eklenerek bir iple şekildeki gibi tavana bağlanıp dengeleniyor. K L A) PL<PM <PK C) PK <PM <PL a a C ... yatay düşey M Buna göre PK, PL ve PM arasındaki ilişki ne olabilir? K' yatay E) PK = PM <PL B) PM <PL<PK D) PM <P <PL K