Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deprem Dalgası Soruları

7.
Hacmi V olan boş bir şişe özkütlesi 0,6 g/cm olan sıvıyla
tartıldığında kütlesi X gram, özkütlesi 0,8 g/cm2 olan sıvıyla
tartıldığında ise Y gram gelmektedir.
Y'nin değeri X'in değerinden 200 gram fazla olduğuna
göre, şişenin hacmi kaç cm tür?
A) 1000
B) 800
C) 600
D) 400
E) 200
Fizik
Deprem Dalgası
7. Hacmi V olan boş bir şişe özkütlesi 0,6 g/cm olan sıvıyla tartıldığında kütlesi X gram, özkütlesi 0,8 g/cm2 olan sıvıyla tartıldığında ise Y gram gelmektedir. Y'nin değeri X'in değerinden 200 gram fazla olduğuna göre, şişenin hacmi kaç cm tür? A) 1000 B) 800 C) 600 D) 400 E) 200
et - Hareket Kavramları-11
7. Şekildeki dairesel pistin K ve L noktalarından kesikli
çizgilerle gösterilen yörüngeyi takip edecek şekilde
harekete geçen Ali ve Mert aynı anda sırasıyla X ve Y
i
(noktalarına ulaşıyorlar.
5
e
Ali
Mert
Buna göre;
* Aline Mert'in yerdeğiştirmeleri eşittir.
1. Ali ve Mert birbirine göre hareketsizdir.
III Ali ve Mert'in aldıkları yollar eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
et - Hareket Kavramları-11 7. Şekildeki dairesel pistin K ve L noktalarından kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi takip edecek şekilde harekete geçen Ali ve Mert aynı anda sırasıyla X ve Y i (noktalarına ulaşıyorlar. 5 e Ali Mert Buna göre; * Aline Mert'in yerdeğiştirmeleri eşittir. 1. Ali ve Mert birbirine göre hareketsizdir. III Ali ve Mert'in aldıkları yollar eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
z
N
C) s
D) S
E) ON
N
N
$ 1-2211
S
S
S
düşey
INS
S
M
düşey
Şekildeki bobinin etralina bobinle aynı düzlemde, kendi eksen-
leri etrafında serbestçe dönebilen pusula iğneleri yerleştirilmiştir.
Buna göre, P anahtan kapatitip pusula iğnelerinin dengesi
sağlandığında alacağı şekli nasıl olur?
K
M
A)
C)
D)
Fizik
Deprem Dalgası
z N C) s D) S E) ON N N $ 1-2211 S S S düşey INS S M düşey Şekildeki bobinin etralina bobinle aynı düzlemde, kendi eksen- leri etrafında serbestçe dönebilen pusula iğneleri yerleştirilmiştir. Buna göre, P anahtan kapatitip pusula iğnelerinin dengesi sağlandığında alacağı şekli nasıl olur? K M A) C) D)
Örnek - 14
Örnek - 12
FEN LISESI
Kinetik sürtünme katsayısının 0,25 olduğu yatay düz-
lemde duran 6 kg'lik cisme yatay doğrultuda F kuvve-
ti şekildeki gibi uygulanıyor.
Statik ve kinetik
lerde duran Özde
gulanan F, ve F
X
6 kg
LA
yatay düzlem
Uygulanan kuvvetinin büyüklüğü 63 N olduğu-
F
na göre cismin kazandığı ivme kaç m/s2 dir?
(g = 10 m/s2)
ks = 0,5
k= 0,4
X cismine etki
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12
mine etki eder
nedir? (g = 10
E IN
A)
B)
fions.N
6,0,25-15
sf: 0,15.6
f-1,5
Örnek - 13-
FEN LISESI
örnek - 15
Yatay bir zemin üzerinde duran m kütleli cisme uygu-
lanan kuvvetin (F), cismin kazandığı ivmeye (a) bağlı
değişim grafiği şekildeki gibidir.
Sürtünme ka
kg'lik X cism
uygulanıyor.
a (m/s)
Fizik
Deprem Dalgası
Örnek - 14 Örnek - 12 FEN LISESI Kinetik sürtünme katsayısının 0,25 olduğu yatay düz- lemde duran 6 kg'lik cisme yatay doğrultuda F kuvve- ti şekildeki gibi uygulanıyor. Statik ve kinetik lerde duran Özde gulanan F, ve F X 6 kg LA yatay düzlem Uygulanan kuvvetinin büyüklüğü 63 N olduğu- F na göre cismin kazandığı ivme kaç m/s2 dir? (g = 10 m/s2) ks = 0,5 k= 0,4 X cismine etki A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 mine etki eder nedir? (g = 10 E IN A) B) fions.N 6,0,25-15 sf: 0,15.6 f-1,5 Örnek - 13- FEN LISESI örnek - 15 Yatay bir zemin üzerinde duran m kütleli cisme uygu- lanan kuvvetin (F), cismin kazandığı ivmeye (a) bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Sürtünme ka kg'lik X cism uygulanıyor. a (m/s)
7.
Konum (m)
50
20
0
→ Zaman (s)
5
10
Doğrusal bir yolda hareket eden k aracına ait ko-
num-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Aracın (0 - 5) s zaman aralığındaki hız büyüklüğü
v ve (0 - 10) s zaman aralığındaki yer değiştirme
büyüklüğü Ax olduğuna göre, v ve Ax kaçtır?
v (m/s)
Ax (m)
20
A)
B)
30
ū o ooo
10
C)
D)
50
10
20
E)
15
30
Fizik
Deprem Dalgası
7. Konum (m) 50 20 0 → Zaman (s) 5 10 Doğrusal bir yolda hareket eden k aracına ait ko- num-zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın (0 - 5) s zaman aralığındaki hız büyüklüğü v ve (0 - 10) s zaman aralığındaki yer değiştirme büyüklüğü Ax olduğuna göre, v ve Ax kaçtır? v (m/s) Ax (m) 20 A) B) 30 ū o ooo 10 C) D) 50 10 20 E) 15 30
y)
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzgün kaplarda bulunan
Kve L sivilarının kütleleri eşittir.
5. Düşey kesiti şekila
basıncı P'dir.
ktasındaki
K
2h
PK
h
L
PL
hidh
2A
yer (yatay)
A
Kap tabanlarındaki sivi basınçları Pk ve PL olduğuna
L.
Pk
göre,
PL
oranı kaçtır?
Buna gör
su basın
6
A) à B
A)
C) 1
4
2
D) 2
E) 4
2
Fizik
Deprem Dalgası
y) 2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzgün kaplarda bulunan Kve L sivilarının kütleleri eşittir. 5. Düşey kesiti şekila basıncı P'dir. ktasındaki K 2h PK h L PL hidh 2A yer (yatay) A Kap tabanlarındaki sivi basınçları Pk ve PL olduğuna L. Pk göre, PL oranı kaçtır? Buna gör su basın 6 A) à B A) C) 1 4 2 D) 2 E) 4 2
1.
Konya
Muğla
Adana
Adana'dan Konya yönünde şekildeki gibi harekete geçen
bir kamyon 40 km/h hızla 2 saat, 80 km/h hızla
15 dk ve
120 km/h hızla 45 dk yol alarak Konya'ya ulaşıyor. Konya'da
1 saat mola verdikten sonra Muğla yönünde 110 km/h hızla
1 saat daha yol alıyor.
Kamyonun bu hareketinin ortalama sürati kaç km/h'tır?
A) 90
B) 80
C) 75
D) 70
E) 60
Fizik
Deprem Dalgası
1. Konya Muğla Adana Adana'dan Konya yönünde şekildeki gibi harekete geçen bir kamyon 40 km/h hızla 2 saat, 80 km/h hızla 15 dk ve 120 km/h hızla 45 dk yol alarak Konya'ya ulaşıyor. Konya'da 1 saat mola verdikten sonra Muğla yönünde 110 km/h hızla 1 saat daha yol alıyor. Kamyonun bu hareketinin ortalama sürati kaç km/h'tır? A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60
3.
Pusula ile ilgili;
I. Dünya üzerinde pusula dengede iken N kutbu
coğrafi kuzeyi, Skutbu coğrafi güneyi gösterir.
II. Pusulalar dünya üzerindeki manyetik alan şid-
detini ölçer.
III. Pusulalar manyetik ekvatorda dünya yüzeyine
paraleldir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
1.D
2.C
3. D
Fizik
Deprem Dalgası
3. Pusula ile ilgili; I. Dünya üzerinde pusula dengede iken N kutbu coğrafi kuzeyi, Skutbu coğrafi güneyi gösterir. II. Pusulalar dünya üzerindeki manyetik alan şid- detini ölçer. III. Pusulalar manyetik ekvatorda dünya yüzeyine paraleldir. ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) Yalnız III C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III 1.D 2.C 3. D
Kazanım Kontrol 190
Doğrusal bir yörüngede istasyona yaklaşmakta olan tren, hızı 288 km/h
iken frene basarak 8 m/s2 lik ivme ile düzgün yavaşlıyor.
(5)
Hızlı trenin fren yaptıktan kaç saniye sonra ve kaç metre gittikten son-
ra duracağını bulunuz.
Çözüm o
Fizik
Deprem Dalgası
Kazanım Kontrol 190 Doğrusal bir yörüngede istasyona yaklaşmakta olan tren, hızı 288 km/h iken frene basarak 8 m/s2 lik ivme ile düzgün yavaşlıyor. (5) Hızlı trenin fren yaptıktan kaç saniye sonra ve kaç metre gittikten son- ra duracağını bulunuz. Çözüm o
8. Young deneyinde (çift yarıkla girişim deneyi) ekran üzerinde
oluşan girişim deseni şekildeki gibidir.
penye baranlik renk
Buna göre;
Deneyde tek renkli ışık yayan bir kaynak kullanılmıştır.
II. Deneyde beyaz ışık kullanılmıştır.
II. Deneyde sadece işık kaynağının şiddeti artırılırsa,
ekranda karanlik çizgilerin bulunduğu yerler değişir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
8. Young deneyinde (çift yarıkla girişim deneyi) ekran üzerinde oluşan girişim deseni şekildeki gibidir. penye baranlik renk Buna göre; Deneyde tek renkli ışık yayan bir kaynak kullanılmıştır. II. Deneyde beyaz ışık kullanılmıştır. II. Deneyde sadece işık kaynağının şiddeti artırılırsa, ekranda karanlik çizgilerin bulunduğu yerler değişir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
6.
Ceren, okulunda öğretmeninin verdiği "Basit düzeyde sis-
mograf tasarlayınız." proje ödevi için aşağıdaki düzeneği
tasarlıyor. Şekil - I'de döner rulo kağıt sabit açısal hızla dö-
nerken düzenek +x, -x doğrultusunda sallanınca kalemin
rulo kağıt üzerindeki çizimi Şekil - Il'deki gibi oluyor.
-x . + x
ip
Ağırlık
5 ESEN YAYINLARI
Kalem
Döner
kağıt rulo
8
Şekil - 1
X
a
b
Şekil - 11
Buna göre,
I. a ve b uzunlukları eşittir.
II. a uzunluğu oluşurken kalemin asılı olduğu serbest 1
periyotluk hareket yapmıştır.
III. X ve Y dalgalarinin periyotlari eşittir.
IV. Y dalgasının genliği X dalgasının genliğinden büyüktür.
yargılarından hangileri
doğrudur?
C) I, III ve IV
B) I, II ve III
A) I ve III
E) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
B
K
Fizik
Deprem Dalgası
6. Ceren, okulunda öğretmeninin verdiği "Basit düzeyde sis- mograf tasarlayınız." proje ödevi için aşağıdaki düzeneği tasarlıyor. Şekil - I'de döner rulo kağıt sabit açısal hızla dö- nerken düzenek +x, -x doğrultusunda sallanınca kalemin rulo kağıt üzerindeki çizimi Şekil - Il'deki gibi oluyor. -x . + x ip Ağırlık 5 ESEN YAYINLARI Kalem Döner kağıt rulo 8 Şekil - 1 X a b Şekil - 11 Buna göre, I. a ve b uzunlukları eşittir. II. a uzunluğu oluşurken kalemin asılı olduğu serbest 1 periyotluk hareket yapmıştır. III. X ve Y dalgalarinin periyotlari eşittir. IV. Y dalgasının genliği X dalgasının genliğinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? C) I, III ve IV B) I, II ve III A) I ve III E) I, II, III ve IV D) II, III ve IV B K
2. Kütlesi 200 kg olan K dikdörtgen prizmasının kenar uzun-
lukları şekildeki gibi verilmiştir.
K
2m
4m
5m
Buna göre k cisminin zemine yaptığı basınç kaç kPa'dır?
(g = 10 N/kg)
A) 0,1
B) 0,5
C) 1
D) 2
E) 10
Fizik
Deprem Dalgası
2. Kütlesi 200 kg olan K dikdörtgen prizmasının kenar uzun- lukları şekildeki gibi verilmiştir. K 2m 4m 5m Buna göre k cisminin zemine yaptığı basınç kaç kPa'dır? (g = 10 N/kg) A) 0,1 B) 0,5 C) 1 D) 2 E) 10
eket
8. K ve L yaylarının kuvvet-uzanım grafikleri şekildeki gibi
verilmiştir.
F(N)
K
100
du-
in?
80
L
1
1
x(m)
2
Buna göre k ve L yaylarının uçlarına 4m ve 10m küt-
T.
leli cisimler asıldığında titreşim periyotları
kaçtır?
K
oranı
L
1
A) 1
B)
C)
D)
E) 3
2
1.57
Fizik
Deprem Dalgası
eket 8. K ve L yaylarının kuvvet-uzanım grafikleri şekildeki gibi verilmiştir. F(N) K 100 du- in? 80 L 1 1 x(m) 2 Buna göre k ve L yaylarının uçlarına 4m ve 10m küt- T. leli cisimler asıldığında titreşim periyotları kaçtır? K oranı L 1 A) 1 B) C) D) E) 3 2 1.57
8. Young deneyinde (çift yarıkla girişim deneyi) ekran üzerinde
bluşan girişim deseni şekildeki gibidir.
Buna göre;
1. Deneyde tek renkli ışık yayan bir kaynak kullanılmıştır.
II. Deneyde beyaz ışık kullanılmıştır.
III. Deneyde sadece işık kaynağının şiddeti artırılırsa,
ekranda karanlık
çizgilerin bulunduğu yerler değişir.
yargılarından hangileri doğru olabills?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) Il ve III
C) Yalnız III
Fizik
Deprem Dalgası
8. Young deneyinde (çift yarıkla girişim deneyi) ekran üzerinde bluşan girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre; 1. Deneyde tek renkli ışık yayan bir kaynak kullanılmıştır. II. Deneyde beyaz ışık kullanılmıştır. III. Deneyde sadece işık kaynağının şiddeti artırılırsa, ekranda karanlık çizgilerin bulunduğu yerler değişir. yargılarından hangileri doğru olabills? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) I ve III E) Il ve III C) Yalnız III