Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deprem Dalgası Soruları

NI ve III
E) I, II ve III
VAPU
9.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın K, L, M noktala-
rındaki toplam basınçlar sırası ile PK, PL ve PM'dir.
h
K:
L
1
1
M
h
ni eritilirse,
h
SIVI
h
yer
değişmez
I
C) I ve II
ve IV
Buna göre; PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir?
A) PK = PM = PL
B) PK = PM>PL
C) Pk >PM>PL
D) PM>Pk>PL
DE) PM> Pk=PL
Fizik
Deprem Dalgası
NI ve III E) I, II ve III VAPU 9. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın K, L, M noktala- rındaki toplam basınçlar sırası ile PK, PL ve PM'dir. h K: L 1 1 M h ni eritilirse, h SIVI h yer değişmez I C) I ve II ve IV Buna göre; PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? A) PK = PM = PL B) PK = PM>PL C) Pk >PM>PL D) PM>Pk>PL DE) PM> Pk=PL
B.
B
Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili,
1. Depremin "şiddeti", deprem sırasında açığa çıkan
enerjinin bir ölçüsüdür.
1. Depremin büyükluğu; yapılar, doğa ve insanlar üze-
rindeki etkisinin bir ölçüsüdür.
VII. Depremnin büyükluğu, Richter ölçeği ile ölçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) 1, Il ve III
Fizik
Deprem Dalgası
B. B Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili, 1. Depremin "şiddeti", deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. 1. Depremin büyükluğu; yapılar, doğa ve insanlar üze- rindeki etkisinin bir ölçüsüdür. VII. Depremnin büyükluğu, Richter ölçeği ile ölçülür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) 1, Il ve III
12.
1. Depremin büyüklüğü richter ölçeği denilen aletle öl-
çülür.
II. Deprem konularını inceleyen bilim dalina sismoloji
denir.
III. Deprem sonucunda yeryüzeyinde oluşan kirik ve çat-
<,laklar depremin şiddetini gösterir.
Deprem ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğ-
rudur?
A) Yalnız II B) Yalniz III
b) II ve III
D) I ve II E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
12. 1. Depremin büyüklüğü richter ölçeği denilen aletle öl- çülür. II. Deprem konularını inceleyen bilim dalina sismoloji denir. III. Deprem sonucunda yeryüzeyinde oluşan kirik ve çat- <,laklar depremin şiddetini gösterir. Deprem ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğ- rudur? A) Yalnız II B) Yalniz III b) II ve III D) I ve II E) I, II ve III
5.1. Yer altında oluşan boşluklar sonucu tavan blokunun
çökmesi
Il. Volkanların püskürmesi sırasında fiziksel ve kimya-
sal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış ol-
dukları patlamalar
III. Yer kabuğunu oluşturan levhaların kırılması
Yukarıdakilerden hangileri deprem dalgası oluştura-
bilir?
A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
B) I, II ve III
ANTIKOR FIZIK SORU BANKASI 29
Fizik
Deprem Dalgası
5.1. Yer altında oluşan boşluklar sonucu tavan blokunun çökmesi Il. Volkanların püskürmesi sırasında fiziksel ve kimya- sal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış ol- dukları patlamalar III. Yer kabuğunu oluşturan levhaların kırılması Yukarıdakilerden hangileri deprem dalgası oluştura- bilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III B) I, II ve III ANTIKOR FIZIK SORU BANKASI 29
X
5. Bazı sığaçların günlük hayatta kullanıma ile ilgili;
1. Elektronik cihazlar da kesintisiz güç kaynağı işlevi
görür.
II. Devrede ani potansiyel artış veya düşüşlerinde yük
akışını dengeler.
III. Depoladıkları yükü çok hızlı boşaltabildikleri için
elektroşok cihazlarında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
X 5. Bazı sığaçların günlük hayatta kullanıma ile ilgili; 1. Elektronik cihazlar da kesintisiz güç kaynağı işlevi görür. II. Devrede ani potansiyel artış veya düşüşlerinde yük akışını dengeler. III. Depoladıkları yükü çok hızlı boşaltabildikleri için elektroşok cihazlarında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
6. Depremler ve korunma yolları ile ilgili ödev hazırlayan
bir öğrenci internette araştırma yaparken bir haber
bulur. Haberde “30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen
6,6'lık deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey
Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege
Denizi'nde yaşandı. Özellikle Bayraklı ilçesini vuran
depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.
İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem tüm
Türkiye'de üzüntüyle karşılandı." ifadeleriyle karşılaşır.
Buna göre öğrencinin haber ile ilgili yorumlarından
hangisi yanlıştır?
A) Depremin büyüklüğü 6,6 olarak ölçülmüştür.
B) Depremin merkez üssü ülkemiz için Bayraklı ilçesidir.
C) Depremin odağı Doğanbey açıklarında Ege Denizi'nde bir
noktadır.
D) Sismograf depremle ilgili ölçüm yapan alettir.
E Depremin şiddeti 6,6 olarak ölçülmüştür.
O
26
Fizik
Deprem Dalgası
6. Depremler ve korunma yolları ile ilgili ödev hazırlayan bir öğrenci internette araştırma yaparken bir haber bulur. Haberde “30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6'lık deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşandı. Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılandı." ifadeleriyle karşılaşır. Buna göre öğrencinin haber ile ilgili yorumlarından hangisi yanlıştır? A) Depremin büyüklüğü 6,6 olarak ölçülmüştür. B) Depremin merkez üssü ülkemiz için Bayraklı ilçesidir. C) Depremin odağı Doğanbey açıklarında Ege Denizi'nde bir noktadır. D) Sismograf depremle ilgili ölçüm yapan alettir. E Depremin şiddeti 6,6 olarak ölçülmüştür. O 26
TYI FEN BİLİMLERİ 08
168.
Sivinin
Cinsi
Sivinin
Kiricilik Indisi
1,33
Su
SIVI
Şekerli su
1,46
h
Alkol
1,30
Etanol
taş
1,38
Benzen
1,50
Bazı saydam sivilarin kırıcılık indisleri tabloda verilmiş-
tir. Silindirik kabın tabanına küçük bir taş parçası konulup
taşın üzerine h yüksekliğinde sivi dolduruluyor.
Taşın kabin sivi yüzeyine en uzak görünmesi için hava
ortamındaki kabın hangi sıvı ile doldurulması gerekir?
(nhava = 1)
A) Su
B) Şekerli su c) Alkol
D) Benzen
E) Etanol
Fizik
Deprem Dalgası
TYI FEN BİLİMLERİ 08 168. Sivinin Cinsi Sivinin Kiricilik Indisi 1,33 Su SIVI Şekerli su 1,46 h Alkol 1,30 Etanol taş 1,38 Benzen 1,50 Bazı saydam sivilarin kırıcılık indisleri tabloda verilmiş- tir. Silindirik kabın tabanına küçük bir taş parçası konulup taşın üzerine h yüksekliğinde sivi dolduruluyor. Taşın kabin sivi yüzeyine en uzak görünmesi için hava ortamındaki kabın hangi sıvı ile doldurulması gerekir? (nhava = 1) A) Su B) Şekerli su c) Alkol D) Benzen E) Etanol
J
u
JK
T
E,
9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve
Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip
uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir.
Düşey
o
Zeynep
m
22
21
Kivanç
m
Kerem
2m
Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle
yaptığı açılar sırasıyla a, b, o dir.
Buna göre a, B, 0 arasındaki ilişki nedir?
A) a > > 0
B) a = 0 > B
D) B = 0 >
C) B > a =
E) a = B = 0
Fizik
Deprem Dalgası
J u JK T E, 9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir. Düşey o Zeynep m 22 21 Kivanç m Kerem 2m Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle yaptığı açılar sırasıyla a, b, o dir. Buna göre a, B, 0 arasındaki ilişki nedir? A) a > > 0 B) a = 0 > B D) B = 0 > C) B > a = E) a = B = 0
8. Irem, Beyza ve Şeyma aşağıdaki etkinlikleri yaparak iki
cismin elektriklenmesini sağlıyor.
1.
bakır
küre yünlü
küre
tahta
sap
6
plastik
sap
İrem: Yarıçapır olan bakır küreyi tahta sapından tutup,
r yarıçaplı yünlü küreye belli bir süre sürtüyor.
II.
+ + + +
2
Beyza: Yarıçapları, 2r olan iki bakır küreyi birbirine
dokundurup, + yüklü bir çubuğu bu kürelere yaklaştırı-
yor ve sonra kürelen birbirinden ayırıyor.
III.
- + +
2r
X
Testokul
Şeyma: Yarıçapları r, 2r olan iki bakır küreyi birbirine
dokundurduktan sonra + yüklü iletken bir çubuğu bu
kürelere dokunduruyor ve küreleri birbirinden ayırıyor.
Bu etkinliklerin hangilerinde küreler eşit büyüklükte
fakat zit cins elektrikle yüklenir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) Yatni III
D) I ve II
Eltve III
Fizik
Deprem Dalgası
8. Irem, Beyza ve Şeyma aşağıdaki etkinlikleri yaparak iki cismin elektriklenmesini sağlıyor. 1. bakır küre yünlü küre tahta sap 6 plastik sap İrem: Yarıçapır olan bakır küreyi tahta sapından tutup, r yarıçaplı yünlü küreye belli bir süre sürtüyor. II. + + + + 2 Beyza: Yarıçapları, 2r olan iki bakır küreyi birbirine dokundurup, + yüklü bir çubuğu bu kürelere yaklaştırı- yor ve sonra kürelen birbirinden ayırıyor. III. - + + 2r X Testokul Şeyma: Yarıçapları r, 2r olan iki bakır küreyi birbirine dokundurduktan sonra + yüklü iletken bir çubuğu bu kürelere dokunduruyor ve küreleri birbirinden ayırıyor. Bu etkinliklerin hangilerinde küreler eşit büyüklükte fakat zit cins elektrikle yüklenir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yatni III D) I ve II Eltve III
7. Zeplin eskiden bir tür hava ulaşım aracıydı. Gazların
düşük yoğunluktaki gazı kaldırma ilkesine göre hava.
lanır ve motorun sağladığı itici kuvvet ile ilerler. Kütlesi
100 kg plan bir gösteri zeplin yerden 45 m yükseklikte
108 km/h yatay sabit hızla gitmektedir.
Buna göre;
I. Zeplinin potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisi birbiri-
ne eşittir.
II. Zeplinin mekanik enerjisi kinetik enerjisinin iki katı-
dır.
III. Zeplinin mekanik enerjisi hareketi süresince koru-
nur.
yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s2)
A)
Yalnız
B) Yaz 11
!
C) Yalnız III
Dve 11
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Zeplin eskiden bir tür hava ulaşım aracıydı. Gazların düşük yoğunluktaki gazı kaldırma ilkesine göre hava. lanır ve motorun sağladığı itici kuvvet ile ilerler. Kütlesi 100 kg plan bir gösteri zeplin yerden 45 m yükseklikte 108 km/h yatay sabit hızla gitmektedir. Buna göre; I. Zeplinin potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisi birbiri- ne eşittir. II. Zeplinin mekanik enerjisi kinetik enerjisinin iki katı- dır. III. Zeplinin mekanik enerjisi hareketi süresince koru- nur. yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 m/s2) A) Yalnız B) Yaz 11 ! C) Yalnız III Dve 11 E) I, II ve III
24.
M
w
K
L
w
Şekildeki özdeş dirençlerle kurulu devre parça-
sinda K-L arasındaki eşdeğer direnç R, K-M
arasındaki eşdeğer direnç R, L - M arasındaki
eşdeğer direnç R, ise Ry, Ry ve R, arasındaki
ilişki nedir?
2'
3
A) R<R, <R
B) R = RR
C) R, < R2 = R3
<
-
D) R2 <R, = R3
E) R = R = Rg
Fizik
Deprem Dalgası
24. M w K L w Şekildeki özdeş dirençlerle kurulu devre parça- sinda K-L arasındaki eşdeğer direnç R, K-M arasındaki eşdeğer direnç R, L - M arasındaki eşdeğer direnç R, ise Ry, Ry ve R, arasındaki ilişki nedir? 2' 3 A) R<R, <R B) R = RR C) R, < R2 = R3 < - D) R2 <R, = R3 E) R = R = Rg
- Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde A noktasından
suya göre v büyüklüğündeki hızla nehre giren bir yüzü-
cü karşı kıyıya D noktasından çıkıyor.
B
C D
Da
A
Nehrin genişliği d, akıntı hızının büyüklüğü VA oldu-
ğuna göre yüzücünün karşı kıyıya varma süresi
aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi ile bulunabilir?
A) CD uzunluğu ve V
A
B) BC uzunluğu ve v
C) d ve v
D) BD uzunluğu ve V
A
E) CD uzunluğu ve v
Fizik
Deprem Dalgası
- Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde A noktasından suya göre v büyüklüğündeki hızla nehre giren bir yüzü- cü karşı kıyıya D noktasından çıkıyor. B C D Da A Nehrin genişliği d, akıntı hızının büyüklüğü VA oldu- ğuna göre yüzücünün karşı kıyıya varma süresi aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi ile bulunabilir? A) CD uzunluğu ve V A B) BC uzunluğu ve v C) d ve v D) BD uzunluğu ve V A E) CD uzunluğu ve v
Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisme,
F., F, F2, F, kuvvetleri şekildeki gibi uygulanınca, cisim
' ' 4
ok yönünde hareket etmeye başlıyor.
F
Ok
7.
F₂
Yatay
Buna göre, bu kuvvetlerden hangileri iş yapmamıştır?
A) Yalnız F B) Ē, v F.
D)Ę, v F.
E) Ēz ve F4
"C) F, ve F
3.B 4.A
Fizik
Deprem Dalgası
Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisme, F., F, F2, F, kuvvetleri şekildeki gibi uygulanınca, cisim ' ' 4 ok yönünde hareket etmeye başlıyor. F Ok 7. F₂ Yatay Buna göre, bu kuvvetlerden hangileri iş yapmamıştır? A) Yalnız F B) Ē, v F. D)Ę, v F. E) Ēz ve F4 "C) F, ve F 3.B 4.A
6.
14. Birbirine paralel yollar üzerinde hareket eden X, Y ve z
araçlarından X aracındaki gözlemci Y aracını V ile batıya,
Z aracını 20 ile doğuya doğru gidiyormuş gibi görüyor.
X
Doğu
Bati
Buna göre Y aracı Z aracını hangi yönde ve hangi hızda
görür?
Doğuya
Dogusa 20 Doğuya 30
Batiya 20 E Batya 31
tvg-xx v
V₂ V x = 24
12
dye mi
11
Fizik
Deprem Dalgası
6. 14. Birbirine paralel yollar üzerinde hareket eden X, Y ve z araçlarından X aracındaki gözlemci Y aracını V ile batıya, Z aracını 20 ile doğuya doğru gidiyormuş gibi görüyor. X Doğu Bati Buna göre Y aracı Z aracını hangi yönde ve hangi hızda görür? Doğuya Dogusa 20 Doğuya 30 Batiya 20 E Batya 31 tvg-xx v V₂ V x = 24 12 dye mi 11
T
İstanbul ve Ankara'da meydana gelen depremler Şekil
7.
8.
Şekil-Il'deki gibi modellenmiştir.
İstanbul
Şekil - 1
wa
n
Ankara
A
Şekil - ||
Buna göre, İstanbul'da meydana gelen depreme ait;
I. büyüklük,
II. odak noktasının zemine uzaklığı,
III. yayılma sürati
uzakliği
niceliklerinden hangileri Ankara'da meydana gelen
depreme göre kesinlikle daha büyüktür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız
D) I vel
E) I ve III
Fizik
Deprem Dalgası
T İstanbul ve Ankara'da meydana gelen depremler Şekil 7. 8. Şekil-Il'deki gibi modellenmiştir. İstanbul Şekil - 1 wa n Ankara A Şekil - || Buna göre, İstanbul'da meydana gelen depreme ait; I. büyüklük, II. odak noktasının zemine uzaklığı, III. yayılma sürati uzakliği niceliklerinden hangileri Ankara'da meydana gelen depreme göre kesinlikle daha büyüktür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız D) I vel E) I ve III
9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve
Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip
uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir.
Düşey
I
a
Zeynep
m
218
21
Kıvanç
m
Kerem
2m
Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle
yaptığı açılar sırasıyla a, b, o dir.
Buna göre a, b, 6 arasındaki ilişki nedir?
A) a > B > 0
B) a = 0 > B
D) B = 0 > a
C) B > a = 0
E) a = B = 0
Fizik
Deprem Dalgası
9. Lunaparkta dönen salıncağa binen Kivanç, Kerem ve Zeynep'in kütleleri sırasıyla 2m, m, m salıncaklarının ip uzunlukları ise sırasıyla 21, 21, ( dir. Düşey I a Zeynep m 218 21 Kıvanç m Kerem 2m Zeynep, Kerem ve Kıvanç'ın salıncaklarının iplerinin düşeyle yaptığı açılar sırasıyla a, b, o dir. Buna göre a, b, 6 arasındaki ilişki nedir? A) a > B > 0 B) a = 0 > B D) B = 0 > a C) B > a = 0 E) a = B = 0