Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deprem Dalgası Soruları

kmih
20
ÇIKMIŞ SORUL
2. Bir ha
1. Bir koşu parkurunda Kve L koşucuları, şekilde
gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar
boyunca, ok yönünde aynı anda koşmaya başla-
mışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu, ilk olarak
K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır.
tabla
Bu
as
K
Başlama ve
Bitiş Çizgisi
raca ait
K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu
tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaş-
tıklarında K koşucusuna ait;
1. yer değiştirme,
II. ortalama sürat,
III. ortalama hiz
niceliklerinden hangileri L koşucusununkin-
den daha büyüktür?
ne.
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
2019-TYT
Fizik
Deprem Dalgası
kmih 20 ÇIKMIŞ SORUL 2. Bir ha 1. Bir koşu parkurunda Kve L koşucuları, şekilde gösterildiği gibi farklı yarıçaplı çembersel yollar boyunca, ok yönünde aynı anda koşmaya başla- mışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu, ilk olarak K koşucusu daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. tabla Bu as K Başlama ve Bitiş Çizgisi raca ait K ve L koşucuları parkurlarındaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaş- tıklarında K koşucusuna ait; 1. yer değiştirme, II. ortalama sürat, III. ortalama hiz niceliklerinden hangileri L koşucusununkin- den daha büyüktür? ne. A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2019-TYT
7.
Istanbul ve Ankara da heydana
Şekil-Ildeki gibi modellenmiştir.
8.
Istanbul
Şekil - 1
Ankara
n
Şekil - 11
Buna göre, İstanbul'da meydana gelen depreme ait
büyüklük,
#. odak noktasının zemine uzaklığı,
W yayılma sürati
niceliklerinden hangileri Ankara'da meydana gelen
depreme göre kesinlikle daha büyüktür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız!
B) Yalnız
C) Yalniz
D) Lve
Et ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Istanbul ve Ankara da heydana Şekil-Ildeki gibi modellenmiştir. 8. Istanbul Şekil - 1 Ankara n Şekil - 11 Buna göre, İstanbul'da meydana gelen depreme ait büyüklük, #. odak noktasının zemine uzaklığı, W yayılma sürati niceliklerinden hangileri Ankara'da meydana gelen depreme göre kesinlikle daha büyüktür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız! B) Yalnız C) Yalniz D) Lve Et ve III
5.
özkütleli
Bir K cisminin dve d, özkütleli sıvılar içindeki denge konu-
mu şekilde gösterilmiştir. K cisminin sivi içindeki ağırlıkları
şekildeki gibi ölçüldüğünde D, dinamometresi herhangi bir
değer göstermezken D, dinamometresi sıfırdan farklı bir
değer göstermektedir.
K
d,
d2
K
D
D₂
K
K
d,
d2
Bu deney düzeneğindeki ölçümler kullanılarak,
1. Sivinin özkütlesi dinamometrede okunan değeri etkiler.
II. Cismin hacmi dinamometrede okunan değeri etkiler.
III. Dinamometrenin sivi içinde sıfırdan farklı bir değer
gösterebilmesi için cismin özkütlesinin sivinin özkütle-
sinden büyük olması gerekir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve III
E) I, II ve III
D) Il ve III
Fizik
Deprem Dalgası
5. özkütleli Bir K cisminin dve d, özkütleli sıvılar içindeki denge konu- mu şekilde gösterilmiştir. K cisminin sivi içindeki ağırlıkları şekildeki gibi ölçüldüğünde D, dinamometresi herhangi bir değer göstermezken D, dinamometresi sıfırdan farklı bir değer göstermektedir. K d, d2 K D D₂ K K d, d2 Bu deney düzeneğindeki ölçümler kullanılarak, 1. Sivinin özkütlesi dinamometrede okunan değeri etkiler. II. Cismin hacmi dinamometrede okunan değeri etkiler. III. Dinamometrenin sivi içinde sıfırdan farklı bir değer gösterebilmesi için cismin özkütlesinin sivinin özkütle- sinden büyük olması gerekir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III D) Il ve III
KONTROL TESTİ-2
3.
Evren 1 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bağladığı 1 kg_kütleli
cisme düşey düzlemde şekildeki gibi düzgün çembersel hare-
ket yaptırıyor.
Evren
finer
yer
Buna göre, cismin potansiyel enerjisinin minimum olduğu
noktada ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü en az
kaç N olur? (g = 10 m/s? olup sürtünmeler önemsizdir.)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 60
E) 100
fineramur
n
TO
Fizik
Deprem Dalgası
KONTROL TESTİ-2 3. Evren 1 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bağladığı 1 kg_kütleli cisme düşey düzlemde şekildeki gibi düzgün çembersel hare- ket yaptırıyor. Evren finer yer Buna göre, cismin potansiyel enerjisinin minimum olduğu noktada ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü en az kaç N olur? (g = 10 m/s? olup sürtünmeler önemsizdir.) A) 10 B) 20 C) 30 D) 60 E) 100 fineramur n TO
3.
VK
Yere göre VK VE VL
hızları ile hare-
ket eden Kve Laraçlarının hız vek-
törleri verilmiştir.
Buna göre;
eri-
Buna gö
a
VL
I. a açısını artırmak,
I. (0-t)
bittir.
rir.
II. VK
hızını artırmak,
II. K'nir
III.
VL
hızını azaltmak
III. Araç
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa araçların
birbirlerine göre bağıl hızları artabilir?
yargılar
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalniz
D) I vel
E) I, II ve III
NAVAN
AVANTAJ
AJ YAYINLAR
Fizik
Deprem Dalgası
3. VK Yere göre VK VE VL hızları ile hare- ket eden Kve Laraçlarının hız vek- törleri verilmiştir. Buna göre; eri- Buna gö a VL I. a açısını artırmak, I. (0-t) bittir. rir. II. VK hızını artırmak, II. K'nir III. VL hızını azaltmak III. Araç işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa araçların birbirlerine göre bağıl hızları artabilir? yargılar A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalniz D) I vel E) I, II ve III NAVAN AVANTAJ AJ YAYINLAR
8. Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçasına
vektör denir.
Buna göre,
I. Ağırlık
II. ivme
JII. Zaman
niceliklerinden hangileri vektörel büyüklüktür?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve III
D) I ve II E) II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
8. Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçasına vektör denir. Buna göre, I. Ağırlık II. ivme JII. Zaman niceliklerinden hangileri vektörel büyüklüktür? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) I ve III D) I ve II E) II ve III
3.
Eşkenar üçgen şeklindeki yörüngede sabit sürat ile hare-
ket eden Ozan A köşesinden ok yönünde harekete başlı-
yor. Ozan önce A dan D ye ve hiç durmadan hareket ede-
rek üçgen yörüngeyi tamamlayacak biçimde D den A ya
geliyor.
Ozan
A
Buna göre, AD ve DA arasında yapılan bu hareketle
ilgili,
1. Yer değiştirme miktarları eşittir.
II. Ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir.
II. Ortalama süratleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(BD = DE = EC)
B) I ve II
C) I ve III
A) Yalnız!
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
3. Eşkenar üçgen şeklindeki yörüngede sabit sürat ile hare- ket eden Ozan A köşesinden ok yönünde harekete başlı- yor. Ozan önce A dan D ye ve hiç durmadan hareket ede- rek üçgen yörüngeyi tamamlayacak biçimde D den A ya geliyor. Ozan A Buna göre, AD ve DA arasında yapılan bu hareketle ilgili, 1. Yer değiştirme miktarları eşittir. II. Ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir. II. Ortalama süratleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (BD = DE = EC) B) I ve II C) I ve III A) Yalnız! D) II ve III E) I, II ve III
ORNEK 88
A noktasından 10 m/s hızla geçen 2 kg kütleli cisim düzgün yavaşlayıp 20 m uzaktaki B noktasında durmaktadır
Sürtünmeli IABI yolundaki cismin;
lul= 10 m/s
a) Durana kadar hareketi kaç s sürmüştür?
b) lvmesinin büyüklüğü kaç m/s? 'dir?
c) Durmasını sağlayan sürtünme kuvveti kaç N'dur?
A
10
a
Fizik
Deprem Dalgası
ORNEK 88 A noktasından 10 m/s hızla geçen 2 kg kütleli cisim düzgün yavaşlayıp 20 m uzaktaki B noktasında durmaktadır Sürtünmeli IABI yolundaki cismin; lul= 10 m/s a) Durana kadar hareketi kaç s sürmüştür? b) lvmesinin büyüklüğü kaç m/s? 'dir? c) Durmasını sağlayan sürtünme kuvveti kaç N'dur? A 10 a
10.
EBA Akade
Kopru
22
42
Şekil 1
Şekil 11
Şekil I ve Şekil li'deki akıntının yönü doğuya doğru olup hızı
sabittir. Şekil I'de gemi ve köprüye 9 hızıyla gelen arabanın
konumu verilmiştir, t süre sonra gemi ve arabanın konumları
Şekil II'deki gibi oluyor.
Buna göre, arabadaki gözlemciye göre geminin hızının
büyüklüğü nedir?
A) 39
B) 9
C) 59
D) 59
E) 29
4
Fizik
Deprem Dalgası
10. EBA Akade Kopru 22 42 Şekil 1 Şekil 11 Şekil I ve Şekil li'deki akıntının yönü doğuya doğru olup hızı sabittir. Şekil I'de gemi ve köprüye 9 hızıyla gelen arabanın konumu verilmiştir, t süre sonra gemi ve arabanın konumları Şekil II'deki gibi oluyor. Buna göre, arabadaki gözlemciye göre geminin hızının büyüklüğü nedir? A) 39 B) 9 C) 59 D) 59 E) 29 4
9. Ağırlığı 40 N olan küre düşey kesiti şekildeki gibi
verilen iki yüzey arasında dengededir.
N
N
37°
Buna göre yüzeylerdeki tepki kuvveti Nkaç N'dir?
C) 40
A) 20
B) 30
D) 50
E) 60
Fizik
Deprem Dalgası
9. Ağırlığı 40 N olan küre düşey kesiti şekildeki gibi verilen iki yüzey arasında dengededir. N N 37° Buna göre yüzeylerdeki tepki kuvveti Nkaç N'dir? C) 40 A) 20 B) 30 D) 50 E) 60
1
2
10. Şekildeki dirençlerin uçları arasına bağlanan volt-
metrelerde okunan değerler V1, V2 ve V 'tür.
3
V
322
www
www
202
V2
692
(V.
1
ww
422
3
3
$
V
19
3
Buna göre, V, V, ve V, arasındaki ilişki nasil-
dır?
3
3
1
1
7
7
A) V3 > V1 = V2 B) V = V2 > V2 C) V3 > V, > V2
D) V, > V2>V E) V = V = V.
Fizik
Deprem Dalgası
1 2 10. Şekildeki dirençlerin uçları arasına bağlanan volt- metrelerde okunan değerler V1, V2 ve V 'tür. 3 V 322 www www 202 V2 692 (V. 1 ww 422 3 3 $ V 19 3 Buna göre, V, V, ve V, arasındaki ilişki nasil- dır? 3 3 1 1 7 7 A) V3 > V1 = V2 B) V = V2 > V2 C) V3 > V, > V2 D) V, > V2>V E) V = V = V.
5. Düz bir yolun üç şeridinde hareket eden K, L ve M
araçlarının belli zaman aralıklarında sahip oldukları sürat
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yolun yeşil
dalgaya uyan en büyük sürat değeri 50 km/sa olup trafik
te lambalarında t süre aralıklarla yeşil ışık yanmaktadır.
te
0-t
t-2t
2t-3t
Araç
arası
arası
arası
90
Leme
20
40
Knin sürati (km/sa)
40
70
60
L nin sürati (km/sa)
80
50
60
M nin sürati (km/sa)
Trafik ışıkları arası mesafeler eşit ve araçlar
başlangıçta birinci ışık hizasında olduğuna göre, hangi
araçlar yeşil dalga sisteminde hiçbir kırmızı işığa
takılmadan yoluna devam edebilir?
(Yeşil ışığın yanık kalma süresi yeterince uzundur,
B) Yalnız L
C) Yalnız M
A) Yalnız K
E) K ve M
D) Kve L
BÖR
Fizik
Deprem Dalgası
5. Düz bir yolun üç şeridinde hareket eden K, L ve M araçlarının belli zaman aralıklarında sahip oldukları sürat değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yolun yeşil dalgaya uyan en büyük sürat değeri 50 km/sa olup trafik te lambalarında t süre aralıklarla yeşil ışık yanmaktadır. te 0-t t-2t 2t-3t Araç arası arası arası 90 Leme 20 40 Knin sürati (km/sa) 40 70 60 L nin sürati (km/sa) 80 50 60 M nin sürati (km/sa) Trafik ışıkları arası mesafeler eşit ve araçlar başlangıçta birinci ışık hizasında olduğuna göre, hangi araçlar yeşil dalga sisteminde hiçbir kırmızı işığa takılmadan yoluna devam edebilir? (Yeşil ışığın yanık kalma süresi yeterince uzundur, B) Yalnız L C) Yalnız M A) Yalnız K E) K ve M D) Kve L BÖR
7. Sürtünmeli yatay bir düzlemde cisme etki eden F1 ve F2
kuvvetleri şekildeki gibidir.
v=0
F2
Fi
Cisim hareket etmediğine göre F, ve F2 kuvvetlerinin
büyüklükleri arasındaki ilişki;
1. F1 > F2
II. F2 > F1
III. F1 = F2
verilenlerden hangileri olabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Deprem Dalgası
7. Sürtünmeli yatay bir düzlemde cisme etki eden F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibidir. v=0 F2 Fi Cisim hareket etmediğine göre F, ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki; 1. F1 > F2 II. F2 > F1 III. F1 = F2 verilenlerden hangileri olabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III
Aşağıdaki iletkenin üzerinde, ok yönünde düzgün bir
şekilde elektron akışı olmaktadır. İletkenin S, ve Sz
kesitlerindeki elektrik akım şiddetleri sırasıyla in ve
iz'dir.
OK
B
2R
Sz
S1
Buna göre,
11
i
oranı kaçtır?
A)
B)
11
C) 1 D) 2
D) 2 E) 4
4
Fizik
Deprem Dalgası
Aşağıdaki iletkenin üzerinde, ok yönünde düzgün bir şekilde elektron akışı olmaktadır. İletkenin S, ve Sz kesitlerindeki elektrik akım şiddetleri sırasıyla in ve iz'dir. OK B 2R Sz S1 Buna göre, 11 i oranı kaçtır? A) B) 11 C) 1 D) 2 D) 2 E) 4 4
TYT / FİZİK
FİZİK TES
4
1. Bu testte 7 soru vardır.
1. İnsanoğlu farklı birimler kullanmış lakin zamanla birbiri ile
iletişime geçtiklerinde bu farklı birim sistemleri sorun yarat-
mıştır. Bu sebeple SI geliştirilmiştir.
SI birim sistemine geçilmesinin faydaları için,
Standartizasyon sağlanmıştır.
II. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamıştır.
III. Bilim dünyasındaki kargaşayı engellemiştir.
IV. Coğrafi keşifleri artırmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
D) MI ve IV
C) I, II, III ve IV
E) I ve III
Fizik
Deprem Dalgası
TYT / FİZİK FİZİK TES 4 1. Bu testte 7 soru vardır. 1. İnsanoğlu farklı birimler kullanmış lakin zamanla birbiri ile iletişime geçtiklerinde bu farklı birim sistemleri sorun yarat- mıştır. Bu sebeple SI geliştirilmiştir. SI birim sistemine geçilmesinin faydaları için, Standartizasyon sağlanmıştır. II. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamıştır. III. Bilim dünyasındaki kargaşayı engellemiştir. IV. Coğrafi keşifleri artırmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III D) MI ve IV C) I, II, III ve IV E) I ve III
6.
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kg
kütleli k cismine 10 N büyüklüğündeki F kuvveti şe-
kildeki gibi uygulandığında K'den 450 m uzaklıkta-
ki L cismi sabit v hızıyla hareket etmektedir.
F=10 N
K
450 m
Kve L cisimleri 10 saniye sonra karşılaştıkları-
na göre v hızı kaç m/s'dir?
A) 20
B) 18
C) 15
D) 12
E) 10
Fizik
Deprem Dalgası
6. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli k cismine 10 N büyüklüğündeki F kuvveti şe- kildeki gibi uygulandığında K'den 450 m uzaklıkta- ki L cismi sabit v hızıyla hareket etmektedir. F=10 N K 450 m Kve L cisimleri 10 saniye sonra karşılaştıkları- na göre v hızı kaç m/s'dir? A) 20 B) 18 C) 15 D) 12 E) 10