Düzgün Dairesel Hareket Soruları

i
121
5.
m₁
w.ri
A) Yalnız I
m₁ ve m₂ kütleli cisimler, O noktasından geçen bir eksen etrafında
sabit açısal hızla dönen yatay düzlemde bulunmaktadır.
Cisimler kaymadan döndüğüne göre;
w.r
1. m₂ > m₁'dir.
II. m₂'ye etki eden sürtünme kuvveti, m₁'e etki eden sürtünme
kuvvetinden büyüktür.
III. m₂ kütleli cismin çizgisel hız büyüklüğü daha fazladır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (r₂ > ₁)
D) II ve III
B) Yalnız III
m₂
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
i 121 5. m₁ w.ri A) Yalnız I m₁ ve m₂ kütleli cisimler, O noktasından geçen bir eksen etrafında sabit açısal hızla dönen yatay düzlemde bulunmaktadır. Cisimler kaymadan döndüğüne göre; w.r 1. m₂ > m₁'dir. II. m₂'ye etki eden sürtünme kuvveti, m₁'e etki eden sürtünme kuvvetinden büyüktür. III. m₂ kütleli cismin çizgisel hız büyüklüğü daha fazladır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (r₂ > ₁) D) II ve III B) Yalnız III m₂ E) I, II ve III C) I ve III
A) 0,3
..E
11.
B) 0,4
YO-
V
(A) Fz > Fy > Fx
N
X
Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisme, X ko-
numundan geçerken etki eden net kuvvet Fx, Y konumundan ge-
çerken Fy, Z konumundan geçerken Fz oluyor.
Buna göre, Fx, Fy ve Fz arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
E) 0,8
B) Fx = Fy= Fz
D) Fx = Fz > Ey
C) Fy>Fy>Fz
E) Fy > Fx = Fz
2.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
A) 0,3 ..E 11. B) 0,4 YO- V (A) Fz > Fy > Fx N X Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisme, X ko- numundan geçerken etki eden net kuvvet Fx, Y konumundan ge- çerken Fy, Z konumundan geçerken Fz oluyor. Buna göre, Fx, Fy ve Fz arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? (Sürtünmeler önemsizdir.) E) 0,8 B) Fx = Fy= Fz D) Fx = Fz > Ey C) Fy>Fy>Fz E) Fy > Fx = Fz 2.
Cisimlerin periyotlari Tx
saniye, Ty = 3 saniye olduğu-
na göre 7 saniye sonra yarıçap vektörlerinin arasındaki
açı kaç derece olur?
A) 90°
B)(120°
164
2tr
6. Şekilde yatay düzlemde m
kütleli cisim r yarıçaplı yö-
rüngede v, 2m kütleli cisim
3r yarıçaplı yörüngede V₂
çizgisel süratleri ile düzgün
çembersel hareket yapmak-
tadır.
C) 150°
B) 1/2
D) 180°
3-y=1
4
C) 1
x=4
D) 2
Ji-Wir
m
Cisimlerin açısal hızları eşit olduğuna göre
abnoy
kaçtır?
A) 3
E) 240°
r
2r
E) 3
20.5
V₂
2m
oranı
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Cisimlerin periyotlari Tx saniye, Ty = 3 saniye olduğu- na göre 7 saniye sonra yarıçap vektörlerinin arasındaki açı kaç derece olur? A) 90° B)(120° 164 2tr 6. Şekilde yatay düzlemde m kütleli cisim r yarıçaplı yö- rüngede v, 2m kütleli cisim 3r yarıçaplı yörüngede V₂ çizgisel süratleri ile düzgün çembersel hareket yapmak- tadır. C) 150° B) 1/2 D) 180° 3-y=1 4 C) 1 x=4 D) 2 Ji-Wir m Cisimlerin açısal hızları eşit olduğuna göre abnoy kaçtır? A) 3 E) 240° r 2r E) 3 20.5 V₂ 2m oranı
Dairesel bir pistte sabit hız
ile K noktasından koşmaya
başlayan sporcunun L nok-
tasında ikinci kez geçişi 300
saniyede olmaktadır.
60°
B) 2
L
O
K
Buna göre, koşucunun periyodu kaç dakikadır?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Dairesel bir pistte sabit hız ile K noktasından koşmaya başlayan sporcunun L nok- tasında ikinci kez geçişi 300 saniyede olmaktadır. 60° B) 2 L O K Buna göre, koşucunun periyodu kaç dakikadır? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5
L HAREKET
3.
Yarıçapı r = 40 cm olan silindir merkezinden geçen yatay
eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla dönmektedir.
yatay ----
(0)
silindir
Silindirin üzerindeki delikten serbest bırakılan m kütleli
cismin, aynı delikten çıkması için silindirin açısal hızı en
az kaç rad/s olmalıdır? (g = 10 m/s², π = 3 aliniz)
A) 4,5
(B) 5
C) 9
w²rim = my
w².0, u = 10.0₁8
m
014.
D) 6
10.10
E) 7,5
Bir ipe bağlanarak düşey doğrultudaki y ekseni etrafında
sabit açısal hızıyla dönmekte olan cismin izlediği yörün-
e şekildeki gibidir.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
L HAREKET 3. Yarıçapı r = 40 cm olan silindir merkezinden geçen yatay eksen etrafında sabit @ açısal hızıyla dönmektedir. yatay ---- (0) silindir Silindirin üzerindeki delikten serbest bırakılan m kütleli cismin, aynı delikten çıkması için silindirin açısal hızı en az kaç rad/s olmalıdır? (g = 10 m/s², π = 3 aliniz) A) 4,5 (B) 5 C) 9 w²rim = my w².0, u = 10.0₁8 m 014. D) 6 10.10 E) 7,5 Bir ipe bağlanarak düşey doğrultudaki y ekseni etrafında sabit açısal hızıyla dönmekte olan cismin izlediği yörün- e şekildeki gibidir.
BERSEL HAREKET
3.
Buna göre,
wy
Wy
1.
O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan ci
simler şekildeki konumdan geçtikten sonra ilk defa K doğ-
rultusunda aynı hizaya geliyorlar.
11.
fy
= 1
= 3
8
8,
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) I ve II
A) Yalnız I
A
2
3
D) Yalnız III
JF
2 M.
b
X=T1/1/2
y=3T 1
32
W = 2 M.
T
x = 2.M₁2~
T
Il ve III
3
2.1.
C) II ve III
U=2M₁R₂F
u
* = 2.4.2.5.1
Tavana bağlı bir ipin ucundaki m kütleli cisim r yarıçaplı
yörängede şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptı-
ginda ipin düşeyle yaptığı açı o oluyor.
5.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
BERSEL HAREKET 3. Buna göre, wy Wy 1. O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan ci simler şekildeki konumdan geçtikten sonra ilk defa K doğ- rultusunda aynı hizaya geliyorlar. 11. fy = 1 = 3 8 8, yargılarından hangileri doğru olabilir? B) I ve II A) Yalnız I A 2 3 D) Yalnız III JF 2 M. b X=T1/1/2 y=3T 1 32 W = 2 M. T x = 2.M₁2~ T Il ve III 3 2.1. C) II ve III U=2M₁R₂F u * = 2.4.2.5.1 Tavana bağlı bir ipin ucundaki m kütleli cisim r yarıçaplı yörängede şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptı- ginda ipin düşeyle yaptığı açı o oluyor. 5.
6. Düşey düzlemde m kütleli cisim düzgün çembersel hare-
ket yapmaktadır.
A) 2
B) 3
C)
lp
Cismin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvvetinin en büyük
değeri, en küçük değerinin 4 katı olduğuna göre, cisme
etkiyen merkezcil kuvvet, cismin ağırlığının kaç katıdır?
5
4
düşey
40
D)
m
53
E)
65
co
Sonuç Yayınları
A
yar
A)
Dü
no
Bu
bili
A)
1. E 2. D 3. E 4. C 5. C 6. D
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
6. Düşey düzlemde m kütleli cisim düzgün çembersel hare- ket yapmaktadır. A) 2 B) 3 C) lp Cismin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvvetinin en büyük değeri, en küçük değerinin 4 katı olduğuna göre, cisme etkiyen merkezcil kuvvet, cismin ağırlığının kaç katıdır? 5 4 düşey 40 D) m 53 E) 65 co Sonuç Yayınları A yar A) Dü no Bu bili A) 1. E 2. D 3. E 4. C 5. C 6. D
kuvvetlerinin
ivmesi)
mg.
D) 1
E2-
Fm Sibt
kütleli bir cisim, a
nucunda düşey düze
gün çembersel ha
enin en alt noktas
veti T = 3mg oluyo
kezcil ivmesinin
cekimi ivmesi)
D) 4
E) 5
m kütleli cisim, sürtünmesiz rayın K nok-
Şekildeki
tasından serbest bırakılıyor.
Fm=N
mgh
m
KON
r
A) Yalnız II
mgh →
Cisim L noktasından geçerken, rayın cisme uy-
guladığı tepki kuvvetinin bulunabilmesi için;
g yer çekimi ivmesi
1. Cismin kütlesi
II.
III. Rayın r yarıçapı
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir?
B) Yalnız III
D) II ve III
Fm= N-my
in
NİTELİK Y
C) I ve II
E) I, II ve III
2 mgh
Cisim L
si kaç g
A) 1
5. K nokta
sürtünr
N-my
K
Cisin
-
uygu
h yü
A) 2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
kuvvetlerinin ivmesi) mg. D) 1 E2- Fm Sibt kütleli bir cisim, a nucunda düşey düze gün çembersel ha enin en alt noktas veti T = 3mg oluyo kezcil ivmesinin cekimi ivmesi) D) 4 E) 5 m kütleli cisim, sürtünmesiz rayın K nok- Şekildeki tasından serbest bırakılıyor. Fm=N mgh m KON r A) Yalnız II mgh → Cisim L noktasından geçerken, rayın cisme uy- guladığı tepki kuvvetinin bulunabilmesi için; g yer çekimi ivmesi 1. Cismin kütlesi II. III. Rayın r yarıçapı niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir? B) Yalnız III D) II ve III Fm= N-my in NİTELİK Y C) I ve II E) I, II ve III 2 mgh Cisim L si kaç g A) 1 5. K nokta sürtünr N-my K Cisin - uygu h yü A) 2
5. Kütlesi 4 kg olan bir cisim sürtünme katsayısı 0,2 olan
yatay tablanın dönme eksenine şekildeki gibi bir iple
bağlanmıştır. Tabla 2 rad/s sabit açısal hız ile döndü-
rüldüğünde, cisim tabla üzerinde kaymadan tabla ile
birlikte hareket ediyor.
stef
Cha
Yatay
@
A) O
40 cm
F
ir leigu nin'Y 9100 snut nix
hiban is
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newton-
dur? (= 3 alınız; g = 10 m/s²)
Sto
B) 0,8
C) 1,4
4 kg
D) 1,6
E) 6,4
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
5. Kütlesi 4 kg olan bir cisim sürtünme katsayısı 0,2 olan yatay tablanın dönme eksenine şekildeki gibi bir iple bağlanmıştır. Tabla 2 rad/s sabit açısal hız ile döndü- rüldüğünde, cisim tabla üzerinde kaymadan tabla ile birlikte hareket ediyor. stef Cha Yatay @ A) O 40 cm F ir leigu nin'Y 9100 snut nix hiban is Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newton- dur? (= 3 alınız; g = 10 m/s²) Sto B) 0,8 C) 1,4 4 kg D) 1,6 E) 6,4
mrz
S
2. 2m ve m kütleli X ve Y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlem A
üzerinde r, ve r, uzunluğundaki iplerle birbirlerine şekilde- A
ki gibi bağlanarak O noktası çevresinde düzgün çembersel
hareket yaptırılıyor.
Fmx
Pmx + F
O
A) 11/12
3
T₁
r₁
İplerdeki gerilme kuvvetleri oranı
göre,
₁
2
6₁,₁ +26₂=
oranı kaçtır?
X
2m
B) 1/22 C)
²/3
T2
2
Zm rq +
4₁ +26₁ +26₂ = 31
Y Gri+th=34
64=4
m
T₁ 3
T₂ 2
1
D) - 320
mr₁ + m² ₂
olduğuna
E) 3
135
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
mrz S 2. 2m ve m kütleli X ve Y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlem A üzerinde r, ve r, uzunluğundaki iplerle birbirlerine şekilde- A ki gibi bağlanarak O noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Fmx Pmx + F O A) 11/12 3 T₁ r₁ İplerdeki gerilme kuvvetleri oranı göre, ₁ 2 6₁,₁ +26₂= oranı kaçtır? X 2m B) 1/22 C) ²/3 T2 2 Zm rq + 4₁ +26₁ +26₂ = 31 Y Gri+th=34 64=4 m T₁ 3 T₂ 2 1 D) - 320 mr₁ + m² ₂ olduğuna E) 3 135
Q
Fm
Using
by
Sürtünmesiz eğimli bir virajda, aracın emniyetli
bir şekilde dönebilmesi için yola verilmesi ge-
reken eğim;
Hen
cost
I. Aracın hızına
II. Aracın kütlesine
III.
Virajın yarıçapına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
TK
TM₁
A) 4
11. Şeh
öne
de
ya
ge
FE
21
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Q Fm Using by Sürtünmesiz eğimli bir virajda, aracın emniyetli bir şekilde dönebilmesi için yola verilmesi ge- reken eğim; Hen cost I. Aracın hızına II. Aracın kütlesine III. Virajın yarıçapına niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III TK TM₁ A) 4 11. Şeh öne de ya ge FE 21
50 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir cisim O nok-
tası çevresinde 3 saniyede 2 tur dönüyor. Cismin açısal
sürati o, çizgisel sürati de v'dir.
Buna göre, @, v değerleri aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
(π = 3 aliniz.)
A)
B)
C)
D)
E)
@ (rad/s)
2
2
4
4
JUD
4
50 cm
v (m/s)
242+
8
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
50 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlı bir cisim O nok- tası çevresinde 3 saniyede 2 tur dönüyor. Cismin açısal sürati o, çizgisel sürati de v'dir. Buna göre, @, v değerleri aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? (π = 3 aliniz.) A) B) C) D) E) @ (rad/s) 2 2 4 4 JUD 4 50 cm v (m/s) 242+ 8
e dolabı
vede ta-
-it,
10.
ET-1
A) 0,3
0,4 m yarıçaplı içi boş bir kürenin açık ağzından bir cisim serbest
bırakılıyor.
B) 0,4
Açıklık
r=0,4 m
Kürenin dönme yönü ok yönünde olduğuna göre, cismin kü-
reye çarpmadan çıkabilmesi için kürenin periyodu en az kaç
saniye olmalıdır?
(Kürenin yüzeyinde tek bir açıklık vardır. g = 10 m/s²)
C) 0,5
D) 0,6
E) 0,8
GESEHIR YAYINLAR
Sürtünmesiz yata
hareket yapmak
Buna göre, cis
kuvvet (F) vekt
A) F
A
tu
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
e dolabı vede ta- -it, 10. ET-1 A) 0,3 0,4 m yarıçaplı içi boş bir kürenin açık ağzından bir cisim serbest bırakılıyor. B) 0,4 Açıklık r=0,4 m Kürenin dönme yönü ok yönünde olduğuna göre, cismin kü- reye çarpmadan çıkabilmesi için kürenin periyodu en az kaç saniye olmalıdır? (Kürenin yüzeyinde tek bir açıklık vardır. g = 10 m/s²) C) 0,5 D) 0,6 E) 0,8 GESEHIR YAYINLAR Sürtünmesiz yata hareket yapmak Buna göre, cis kuvvet (F) vekt A) F A tu
ğı ok
se
PAR
6. Ipe bağlanmış m ve 2m kütleli cisimler sürtünmesi ihmal
edilen yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapıyor.
Fmer =
2m
m
T, gerilme kuvveti azalır.
T₂
Buna göre açısal hız artırılırsa;
LX.₁₁
II. Cisimlerin merkezcil ivmeleri artar.
III. Cisimlerin frekansları artar.
D) II ve III
T₁
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
3
Q=
27
C) I ve II
E) I ve III
M. C
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
ğı ok se PAR 6. Ipe bağlanmış m ve 2m kütleli cisimler sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlemde düzgün dairesel hareket yapıyor. Fmer = 2m m T, gerilme kuvveti azalır. T₂ Buna göre açısal hız artırılırsa; LX.₁₁ II. Cisimlerin merkezcil ivmeleri artar. III. Cisimlerin frekansları artar. D) II ve III T₁ yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III 3 Q= 27 C) I ve II E) I ve III M. C
Dairesel Hareket
C
1. K noktasından geçen düşey bir mil etrafında dönen tabla-
nin açısal hizi w'dır.
K
L
3
IDüşey
T
B) Yalnız II
D) I ve III
m
-1
Fier
1
m kütleli cisim şekildeki konumda_kaymadan ancak
dengede kalabildiğinde göre;
artırılırsa cisim 2 yönüne kayar. be
wazalırsa cisim 2 yönünde kayar.
7
w artırılırsa cisim 1 yönüne kayar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Yatay
C) Yalnız III
3. 1₁
Fmer = m/w².
E) II ve III
va
dä
hi
m
C
BL
III.
ya
A)
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Dairesel Hareket C 1. K noktasından geçen düşey bir mil etrafında dönen tabla- nin açısal hizi w'dır. K L 3 IDüşey T B) Yalnız II D) I ve III m -1 Fier 1 m kütleli cisim şekildeki konumda_kaymadan ancak dengede kalabildiğinde göre; artırılırsa cisim 2 yönüne kayar. be wazalırsa cisim 2 yönünde kayar. 7 w artırılırsa cisim 1 yönüne kayar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Yatay C) Yalnız III 3. 1₁ Fmer = m/w². E) II ve III va dä hi m C BL III. ya A)
7. Boyu 5 m olan bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlanıp
çembersel hareket yaptığında şekildeki yörüngeyi izliyor.
A)
Buna göre, cismin çizgisel sürati kaç m/s' dir?
(sin37° = 0,6 cos37% = 0,8
g = 10 m/s²)
3
2
B)
37°37°
3√10
2
C)
L = 5 m
√√5
2
3√2
2√5
D) 3/2 6215
E)
2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
7. Boyu 5 m olan bir ipin ucuna m kütleli bir cisim bağlanıp çembersel hareket yaptığında şekildeki yörüngeyi izliyor. A) Buna göre, cismin çizgisel sürati kaç m/s' dir? (sin37° = 0,6 cos37% = 0,8 g = 10 m/s²) 3 2 B) 37°37° 3√10 2 C) L = 5 m √√5 2 3√2 2√5 D) 3/2 6215 E) 2