Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Dairesel Hareket Soruları

6. Boyu olan, şekildeki ipin
ucuna bağlım kütleli cisim a
açısıyla;
1. Dünyada ₁
II. Ayda ¹2,
III. Dünyada, sabit ivme ile
m
yukarı doğru hızlanan asansörde 3,
A) V₁ V2 V z
C) v₂v₁ > V3
TOO
400
çizgisel hızları ile r yarıçaplı yörüngede düzgün
çembersel hareket yaptığına göre, bu hızlar ara-
sındaki ilişki nedir? (Aydaki çekim ivmesi yerçekimi
ivmesinden küçüktür.)
E) v3 > V₁ > V₂2
L2=20
B) ₁ >3> V²₂
D) V2 V3 > 21
BİLFEN 23
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
6. Boyu olan, şekildeki ipin ucuna bağlım kütleli cisim a açısıyla; 1. Dünyada ₁ II. Ayda ¹2, III. Dünyada, sabit ivme ile m yukarı doğru hızlanan asansörde 3, A) V₁ V2 V z C) v₂v₁ > V3 TOO 400 çizgisel hızları ile r yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yaptığına göre, bu hızlar ara- sındaki ilişki nedir? (Aydaki çekim ivmesi yerçekimi ivmesinden küçüktür.) E) v3 > V₁ > V₂2 L2=20 B) ₁ >3> V²₂ D) V2 V3 > 21 BİLFEN 23
Test 1
1. 3m, 2m ve m kütleli üç cisim bir ipe bağlanarak ya-
tay düzlemde O noktası etrafında düzgünce döndü-
rülüyor.
yatay
r
3m 2m
r
Buna göre, her üç cisim için;
1. Açısal hızlarının büyüklüğü
II. Merkezcil kuvvetlerin büyüklüğü
III. Periyotlar
niceliklerinden hangileri eşit değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
m
C) Yalnız III
Yayıncılık
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Test 1 1. 3m, 2m ve m kütleli üç cisim bir ipe bağlanarak ya- tay düzlemde O noktası etrafında düzgünce döndü- rülüyor. yatay r 3m 2m r Buna göre, her üç cisim için; 1. Açısal hızlarının büyüklüğü II. Merkezcil kuvvetlerin büyüklüğü III. Periyotlar niceliklerinden hangileri eşit değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III m C) Yalnız III Yayıncılık
3. Şekildeki gibi merkezinden geçen eksen çevresinde
dönebilen tablada, eksenden 2 m uzaklıkta bir cisim
bulunmaktadır.
düşey. eksen
B
2m
m
yatay
tabla
Cisimle tabla arasındaki sürtünme katsayısı 0,8
olduğuna göre, cisim dışa doğru kaymaya başla-
diği anda tablanın açısal hızı kaç rad/s dir?
(g = 10 m/s²)
A) 4 B) 2 C) √2 D) 1 E) 1/2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
3. Şekildeki gibi merkezinden geçen eksen çevresinde dönebilen tablada, eksenden 2 m uzaklıkta bir cisim bulunmaktadır. düşey. eksen B 2m m yatay tabla Cisimle tabla arasındaki sürtünme katsayısı 0,8 olduğuna göre, cisim dışa doğru kaymaya başla- diği anda tablanın açısal hızı kaç rad/s dir? (g = 10 m/s²) A) 4 B) 2 C) √2 D) 1 E) 1/2
A 8
B) 6
C) 4
D) 2
E) 1
Vx = 2x₁2r₁ 2f = 84
26 Vy = 2+₁ rit = 2 v
Çizgisel momentumu 10 kg m/s olan bir cisim yarıçapı r
olan çembersel yörüngede dönmektedir.
wir
Cismin kinetik enerjisi 20 joule, açısal hızı 2 rad/s ol-
duğuna göre r kaç metredir?
A) 1
B)√2 C) 2
2
D) 4
11800.1² = 27
50
20
V = √5
512
eje
E) 5 √5-2,
563
Byetkin
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
A 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1 Vx = 2x₁2r₁ 2f = 84 26 Vy = 2+₁ rit = 2 v Çizgisel momentumu 10 kg m/s olan bir cisim yarıçapı r olan çembersel yörüngede dönmektedir. wir Cismin kinetik enerjisi 20 joule, açısal hızı 2 rad/s ol- duğuna göre r kaç metredir? A) 1 B)√2 C) 2 2 D) 4 11800.1² = 27 50 20 V = √5 512 eje E) 5 √5-2, 563 Byetkin
8. Çalışan ibreli (yelkovan ve akrepli) bir saatte, yel-
kovan ve akrebin;
1 apsal hızın büyüklüğü,
apsal hizin yönü,
merkezcil ivmenin büyüklüğü
niceliklerinden hangileri aynıdır?
Divel
C) Yainz III
Eve Ill
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
8. Çalışan ibreli (yelkovan ve akrepli) bir saatte, yel- kovan ve akrebin; 1 apsal hızın büyüklüğü, apsal hizin yönü, merkezcil ivmenin büyüklüğü niceliklerinden hangileri aynıdır? Divel C) Yainz III Eve Ill
BÖLÜM
5.
Bir ipin ortasına ve ucuna bağlanan X ve Y cisimleri sürtün-
mesiz yatay düzlemde O noktası etrafında düzgün çember-
sel hareket yapmaktadır.
A) 1/1
4
X ve Y cisimlerinin kinetik enerjileri eşit olduğuna gö-
re, X cisminin çizgisel momentumu, Y cisminin çizgisel
momentumunun kaç katıdır?
2
I mis e
my?
X
my. Wy
C) 1
2
X
>
D) 2
E) 4
Q=y=r
U x = 4 v
·my. My²
Çembersel Harel
2 vy 220
mx. 10²= my. 416²
my m
my=4m
üsey düzlemde. O noktasına bağlanan ipin ucunda cem-
AYDIN YAYINLARI
7.
ta
r
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
BÖLÜM 5. Bir ipin ortasına ve ucuna bağlanan X ve Y cisimleri sürtün- mesiz yatay düzlemde O noktası etrafında düzgün çember- sel hareket yapmaktadır. A) 1/1 4 X ve Y cisimlerinin kinetik enerjileri eşit olduğuna gö- re, X cisminin çizgisel momentumu, Y cisminin çizgisel momentumunun kaç katıdır? 2 I mis e my? X my. Wy C) 1 2 X > D) 2 E) 4 Q=y=r U x = 4 v ·my. My² Çembersel Harel 2 vy 220 mx. 10²= my. 416² my m my=4m üsey düzlemde. O noktasına bağlanan ipin ucunda cem- AYDIN YAYINLARI 7. ta r
7.
60°
L
Av = 10 m/s
Çembersel bir yörüngede, 10
m/s sabit hızla hareket eden bir
cismin frekansı 3s-¹ dir.
Cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirken ortalama
ivmesi kaç m/s² büyüklüktedir?
A) 10
B) 18
C) 36
D) 120
E) 180
10.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
7. 60° L Av = 10 m/s Çembersel bir yörüngede, 10 m/s sabit hızla hareket eden bir cismin frekansı 3s-¹ dir. Cisim şekildeki K noktasından L noktasına gelirken ortalama ivmesi kaç m/s² büyüklüktedir? A) 10 B) 18 C) 36 D) 120 E) 180 10.
Çember şeklindeki bir koşu pistinde aynı noktadan aynı
yönde sabit süratle koşan iki koşucudan Efe 20 dakika-
da 5 tur, Mert ise 20 dakikada 15 tur atıyor.
Buna göre,
I. Başlangıçtan 1 dakika sonra Efe ve Mert'in yer de-
ğiştirmeleri eşit büyüklüktedir.
II. 4 dakika sonra Efe ve Mert'in yer değiştirmeleri sıfırdır.
III. Efe'nin 12 dakikada aldığı yol, Mert'in 4 dakikada al-
dığı yola eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Çember şeklindeki bir koşu pistinde aynı noktadan aynı yönde sabit süratle koşan iki koşucudan Efe 20 dakika- da 5 tur, Mert ise 20 dakikada 15 tur atıyor. Buna göre, I. Başlangıçtan 1 dakika sonra Efe ve Mert'in yer de- ğiştirmeleri eşit büyüklüktedir. II. 4 dakika sonra Efe ve Mert'in yer değiştirmeleri sıfırdır. III. Efe'nin 12 dakikada aldığı yol, Mert'in 4 dakikada al- dığı yola eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve Il
2
Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket ya-
pan bir cismin hareketi sırasında,
1. Açısal hız
Açısal momentum
III. Çizgisel hız
IV. Merkezcil ivme
V. Merkezcil kuvvet
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) I ve II
B) IV ve V
D) III, IV ve V
-G)Ive !!!
E) I, II ve III
ÖZDEBİR YAYINLARI
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
2 Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket ya- pan bir cismin hareketi sırasında, 1. Açısal hız Açısal momentum III. Çizgisel hız IV. Merkezcil ivme V. Merkezcil kuvvet niceliklerinden hangileri değişmez? A) I ve II B) IV ve V D) III, IV ve V -G)Ive !!! E) I, II ve III ÖZDEBİR YAYINLARI
den
sel
DM DINA
5. Şekilde yarıçapı 180 m olan yatay viraj ile araç arasında-
ki sürtünme katsayısı k0,5'dir.
formil
5-5m
05.10=20
0.76
R= 180 m
B) 50
E) I, II ve III
Buna göre, aracın güvenle dönebileceği maksimum
hız kaç m/s'dir?
(g = 10 m/s²)
A) 60
C) 40
D) 30
E) 20
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
den sel DM DINA 5. Şekilde yarıçapı 180 m olan yatay viraj ile araç arasında- ki sürtünme katsayısı k0,5'dir. formil 5-5m 05.10=20 0.76 R= 180 m B) 50 E) I, II ve III Buna göre, aracın güvenle dönebileceği maksimum hız kaç m/s'dir? (g = 10 m/s²) A) 60 C) 40 D) 30 E) 20
8.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K nokta-
sından serbest bırakılan cisim, yolun L noktasından geçer-
ken yolun cisme uyguladığı tepki kuvveti cismin ağırlığına
eşit oluyor.
ng
mghe!
A)
K m
5/2
h
Buna göre, h yüksekliği kaç r'dir?
B) 3
C)
7
01
-|2
D) 4
E)
2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K nokta- sından serbest bırakılan cisim, yolun L noktasından geçer- ken yolun cisme uyguladığı tepki kuvveti cismin ağırlığına eşit oluyor. ng mghe! A) K m 5/2 h Buna göre, h yüksekliği kaç r'dir? B) 3 C) 7 01 -|2 D) 4 E) 2
4.
Tavana bağlı bir ipin ucundaki m kütleli cisim r yarıçaplı
yörüngede şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptı-
ğında ipin düşeyle yaptığı açı a oluyor.
= V
F↑
Ww=2 TT
J₁
m
α i
D) ve T
düşey
digwy
Buna göre, cismin kütlesi m, açısal hızı
T_niceliklerinden hangileri artırıldığında, a açısı artar?
ve periyodu
A) Yalnız m
Zor
Yalnız w
istili
-7
B) Yalnız T
E) m ve w
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
4. Tavana bağlı bir ipin ucundaki m kütleli cisim r yarıçaplı yörüngede şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptı- ğında ipin düşeyle yaptığı açı a oluyor. = V F↑ Ww=2 TT J₁ m α i D) ve T düşey digwy Buna göre, cismin kütlesi m, açısal hızı T_niceliklerinden hangileri artırıldığında, a açısı artar? ve periyodu A) Yalnız m Zor Yalnız w istili -7 B) Yalnız T E) m ve w
8. Arabaların otoyollardaki virajları
güvenli bir şekilde dönebilmesi tra-
fik kazalarının önlenmesi açısından
oldukça önemlidir.
Şekildeki üç şeritli yolun 2 numa-
ralı şeridinden süratiyle viraja
giren bir aracın sürücüsü yolu
daha güvenli şekilde dönebilmesi
için,
✓
I. 1 numaralı şeride geçmek
II. 3 numaralı şeride geçmek X
III. Aracın süratini azaltmak
işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
1
2
9
E) Yalnız
3
• V = krg
Fs = FM
Lig=m²³²
C))I ve III
kig=
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
8. Arabaların otoyollardaki virajları güvenli bir şekilde dönebilmesi tra- fik kazalarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Şekildeki üç şeritli yolun 2 numa- ralı şeridinden süratiyle viraja giren bir aracın sürücüsü yolu daha güvenli şekilde dönebilmesi için, ✓ I. 1 numaralı şeride geçmek II. 3 numaralı şeride geçmek X III. Aracın süratini azaltmak işlemlerinden hangilerini yapmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 1 2 9 E) Yalnız 3 • V = krg Fs = FM Lig=m²³² C))I ve III kig=
n-
çiz
12
4. Yatay düzlemder yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel
hareket yapan bir cismin dolanma periyodu T kütlesi m, orta-
min yer çekimi ivmesinin büyüklüğü de g'dir.
D) T ver
Cismin çizgisel hızının büyüklüğünün bulunması için r,
T, m ve g niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ye
yeterlidir? = 3)
A) Yalnız r
B) Yalnız T
ÖSYM TARZI SC
C) T ve m
E) T, r ve g
+= fmerkatal
LT=MU²
5. Şekilde direğe bağlı halata tutunan Can, Mehmet ile el ele
tutuşuyor ve kesikli çizgilerle gösterilen yörüngelerde aynı
hirada kalacak şekilde çembersel hareket yapıyorlar.
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
n- çiz 12 4. Yatay düzlemder yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan bir cismin dolanma periyodu T kütlesi m, orta- min yer çekimi ivmesinin büyüklüğü de g'dir. D) T ver Cismin çizgisel hızının büyüklüğünün bulunması için r, T, m ve g niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ye yeterlidir? = 3) A) Yalnız r B) Yalnız T ÖSYM TARZI SC C) T ve m E) T, r ve g += fmerkatal LT=MU² 5. Şekilde direğe bağlı halata tutunan Can, Mehmet ile el ele tutuşuyor ve kesikli çizgilerle gösterilen yörüngelerde aynı hirada kalacak şekilde çembersel hareket yapıyorlar.
2.
B
A
S
Gaz iyonları ile nötr toz parçacıkları şekildeki sistemle birbi-
rinden ayrılmaktadır. A ucundan karışık olarak sisteme giren
toz ve lyonlar sistemin çembersel bölümünde birbirinden
ayrılmaktadır.
kap
Bu bölümde iyonlar elektriksel alan yardımıyla çembersel
harekete zorlanırken toz parçaları toplama kabına ulaşmak-
tadır.
Buna göre tozların lyonlarla hareket etmemesi aşağıda-
ki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Moment
B) Eylemsizlik C) Tork
E) Periyot
D) Merkezkaç
5.
Şekild
finda
hissec
Buna
A) 0,
Şeki
nokt
sel
1.
itad
A)
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
2. B A S Gaz iyonları ile nötr toz parçacıkları şekildeki sistemle birbi- rinden ayrılmaktadır. A ucundan karışık olarak sisteme giren toz ve lyonlar sistemin çembersel bölümünde birbirinden ayrılmaktadır. kap Bu bölümde iyonlar elektriksel alan yardımıyla çembersel harekete zorlanırken toz parçaları toplama kabına ulaşmak- tadır. Buna göre tozların lyonlarla hareket etmemesi aşağıda- ki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A) Moment B) Eylemsizlik C) Tork E) Periyot D) Merkezkaç 5. Şekild finda hissec Buna A) 0, Şeki nokt sel 1. itad A)
AP
s
3
S
5. Yatay düzlemde yarıçapı 2 m olan bir çember
üzerinde sabit süratle dönen 3 kg kütleli cisme etki
eden merkezcil kuvvet 24 Newton olduğuna göre
cismin,
a) merkezcil ivmesi kaç m/s² dir?
b)
çizgisel hızı kaç m/s dir?
açısal hızı kaç rad/s dir?
c)
d) periyodu kaç s'dir?
ora
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
AP s 3 S 5. Yatay düzlemde yarıçapı 2 m olan bir çember üzerinde sabit süratle dönen 3 kg kütleli cisme etki eden merkezcil kuvvet 24 Newton olduğuna göre cismin, a) merkezcil ivmesi kaç m/s² dir? b) çizgisel hızı kaç m/s dir? açısal hızı kaç rad/s dir? c) d) periyodu kaç s'dir? ora