Düzgün Dairesel Hareket Soruları

1. Yarıçapı 10 metre olan şekildeki silindirin iç yüzeyindeki m
kütleli cisim, şekildeki gibi düzgün çembersel hareket ya-
pıyor.
B)
Düşey
po
2
r = 10 m
Buna göre, cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsa-
yısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
A) 1
C)/33 D)
@ = 2 rad/s
15
I
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
1. Yarıçapı 10 metre olan şekildeki silindirin iç yüzeyindeki m kütleli cisim, şekildeki gibi düzgün çembersel hareket ya- pıyor. B) Düşey po 2 r = 10 m Buna göre, cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsa- yısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) A) 1 C)/33 D) @ = 2 rad/s 15 I
3.
14
A) 4
B)
Buna göre
A)
1
2
12
Sürtünmesiz tabla üzerinde mx, my kütleli cisimler
tabla w açısal hızıyla döndürüldüğünde şekildeki gibi
dengede kalıyor.
2r
mx
my
B)
C) 1
4
9
ip
oranı kaçtır?
C)
NW
2/3
E) 2
3
D)
2
my
E) 1
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
3. 14 A) 4 B) Buna göre A) 1 2 12 Sürtünmesiz tabla üzerinde mx, my kütleli cisimler tabla w açısal hızıyla döndürüldüğünde şekildeki gibi dengede kalıyor. 2r mx my B) C) 1 4 9 ip oranı kaçtır? C) NW 2/3 E) 2 3 D) 2 my E) 1
I
Şekildeki sporcu P ağırlıklı küreyi düşey düzlemde iple dön-
dürürken oluşan merkezcil kuvvet sabit büyüklükte ve küre-
nin ağırlığının 3 katı büyüklükte oluşmaktadır.
Buna göre, ipteki gerilme kuvveti aşağıdakilerden hangi-
si olamaz?
A) P
B) 2P
C) 3P
D) 3,5P
E) 4P
Yukarn
lerin s
cisim
sabit
rünge
A) 1-
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
I Şekildeki sporcu P ağırlıklı küreyi düşey düzlemde iple dön- dürürken oluşan merkezcil kuvvet sabit büyüklükte ve küre- nin ağırlığının 3 katı büyüklükte oluşmaktadır. Buna göre, ipteki gerilme kuvveti aşağıdakilerden hangi- si olamaz? A) P B) 2P C) 3P D) 3,5P E) 4P Yukarn lerin s cisim sabit rünge A) 1-
CAP
5.
0₁
K
2r
02
L
A) VK = VL = VM
C) VM > VK > VL
03
M
O₁, O₂ ve 03 merkezleri etrafında serbestçe dö-
nebilen kasnakların K, L, M noktalarının çizgisel
süratleri VK, VL, VM dir.
3r
Buna göre, çizgisel süratler arasındaki büyük-
lük ilişkisi nasıldır?
E) VM > VL > VK
B) VL > VK > VM
D) VL > VM > VK
TİRME
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
CAP 5. 0₁ K 2r 02 L A) VK = VL = VM C) VM > VK > VL 03 M O₁, O₂ ve 03 merkezleri etrafında serbestçe dö- nebilen kasnakların K, L, M noktalarının çizgisel süratleri VK, VL, VM dir. 3r Buna göre, çizgisel süratler arasındaki büyük- lük ilişkisi nasıldır? E) VM > VL > VK B) VL > VK > VM D) VL > VM > VK TİRME
D)
Çözümlü Örnek 19
Kütleleri 1 kg olan X ve Y cisimleri 1 m uzunluğundaki ipin
ortasına ve ucunu bağlamıştır.
E)
A) 2
B) 2
C)
~~446
O T₁
Bu cisimler yatay sürtünmesiz düzlemde O noktası çev-
resinde 2 rad/s açısal süratle dönerken T₁, T₂ ip gerilme
kuvvetleri kaç N olur?
2
T₁
T₂
50 cm
2
3
264
1 kg ₂
X 50 cm
1 kg
caus
t₂ = fmy
6.6,5-0
+=> 2 L
To
le
V
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
D) Çözümlü Örnek 19 Kütleleri 1 kg olan X ve Y cisimleri 1 m uzunluğundaki ipin ortasına ve ucunu bağlamıştır. E) A) 2 B) 2 C) ~~446 O T₁ Bu cisimler yatay sürtünmesiz düzlemde O noktası çev- resinde 2 rad/s açısal süratle dönerken T₁, T₂ ip gerilme kuvvetleri kaç N olur? 2 T₁ T₂ 50 cm 2 3 264 1 kg ₂ X 50 cm 1 kg caus t₂ = fmy 6.6,5-0 +=> 2 L To le V
r
111 m. 16
fs=fmer
D.N=mor
não
y mig
2
Fs =4M
3. Tekerleri ile yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olan
bir araç 25 m yarıçaplı yatay viraja şekildeki gibi 20 m/s
büyüklüğündeki hız ile giriyor.
25 m
B) 2
O
25 m
10
C) 3
13
D) 4
FM
3.400
-2
mila
25
Bu araç şekildeki konumdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ile
belirtilen yollardan hangisini izler?
(g = 10 m/s²)
= 16m kaz=
fimer <ifs
E 5
6. Bir araç şek
araca etki ed
Aracın te
sayısı 0,5
kuvveti a
(sin37° =
A) 0,2
Fs=Fmen
kn ² ma
1.
y = 8 m/s ise, araç dönme ekseninin merkezine
V
312m
7. Bir cisi
yinde
fs = m.5
4.10 = 62
4. Tekerleri ile yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 olan
bir araç 20 m yarıçaplı yatay bir viraja v hızı ile giriyor. 25
Buna göre,
62=100
m
6
00
rad
(si
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
r 111 m. 16 fs=fmer D.N=mor não y mig 2 Fs =4M 3. Tekerleri ile yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olan bir araç 25 m yarıçaplı yatay viraja şekildeki gibi 20 m/s büyüklüğündeki hız ile giriyor. 25 m B) 2 O 25 m 10 C) 3 13 D) 4 FM 3.400 -2 mila 25 Bu araç şekildeki konumdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ile belirtilen yollardan hangisini izler? (g = 10 m/s²) = 16m kaz= fimer <ifs E 5 6. Bir araç şek araca etki ed Aracın te sayısı 0,5 kuvveti a (sin37° = A) 0,2 Fs=Fmen kn ² ma 1. y = 8 m/s ise, araç dönme ekseninin merkezine V 312m 7. Bir cisi yinde fs = m.5 4.10 = 62 4. Tekerleri ile yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 olan bir araç 20 m yarıçaplı yatay bir viraja v hızı ile giriyor. 25 Buna göre, 62=100 m 6 00 rad (si
24.
m kütleli bir araç, sürtünme katsayısı kolan viraja 9
hızı ile girmektedir.
EĞİTİME
m
Aracın savrulmadan virajı geçebilmesi;
1.
Aracın kütlesi (m)
II. Zeminin sürtünme katsayısı (k)
III. Aracın hızı (9)
D) I ve III
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
B) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
24. m kütleli bir araç, sürtünme katsayısı kolan viraja 9 hızı ile girmektedir. EĞİTİME m Aracın savrulmadan virajı geçebilmesi; 1. Aracın kütlesi (m) II. Zeminin sürtünme katsayısı (k) III. Aracın hızı (9) D) I ve III niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve II B) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
nucu-
yotlu
3.
Sürtünmesiz ortamda düşey düzlemde düzgün çembersel
hareket yapan cisim yörüngenin en alt ve en üst kısmından
geçerken ipte oluşan gerilmeler şekildeki gibi TA = 150 N
TE = 50 N'dir.
sin60°
A
√3
2
TE = 50N
3
60°
TO
B) 1
E
de oluşan gerilmeler TB ve Tonin oranı
---
cos60° =
50
Buna göre cisim B ve C noktalarından geçerken ipler-
TB
To
60% TB
TA = 150N
A
B
Yatay
2
AS):
D) 2/1/2
kaç olur?
E)
3|5
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
nucu- yotlu 3. Sürtünmesiz ortamda düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim yörüngenin en alt ve en üst kısmından geçerken ipte oluşan gerilmeler şekildeki gibi TA = 150 N TE = 50 N'dir. sin60° A √3 2 TE = 50N 3 60° TO B) 1 E de oluşan gerilmeler TB ve Tonin oranı --- cos60° = 50 Buna göre cisim B ve C noktalarından geçerken ipler- TB To 60% TB TA = 150N A B Yatay 2 AS): D) 2/1/2 kaç olur? E) 3|5
9.
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bir ipin ortasına ve
ucuna bağlanmış K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla
m, 2m'dir. Cisimlere O noktası etrafında düzgün çem-
bersel hareket yaptırılırken iplerdeki gerilme kuvvetleri
T₁ ve T₂ oluyor.
2
Buna göre,
A) 4
T₁
T₂
B) 2
T₁
oranı kaçtır?
C) - 2/2
YE
K T₂
m
D) //
L
2m
E) -5
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
9. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bir ipin ortasına ve ucuna bağlanmış K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla m, 2m'dir. Cisimlere O noktası etrafında düzgün çem- bersel hareket yaptırılırken iplerdeki gerilme kuvvetleri T₁ ve T₂ oluyor. 2 Buna göre, A) 4 T₁ T₂ B) 2 T₁ oranı kaçtır? C) - 2/2 YE K T₂ m D) // L 2m E) -5
7. Sürtünmesiz yatay düzlemde O merkezi çevresinde düz-
gün çembersel hareket yapan cismin açısal hızı 2 rad/s, ya-
riçapı 2m'dir.
-008
T=3
ROUS,
1
C-0²
2
A) 4√3
Of
B) 4
B
Cisim şekildeki gibi A'dan B'ye geldiğine göre A, B ara-
si cismin ortalama ivmesi kaç m/s² olur? (π = 3 alınız.)
r = 2m
α = 120°
C) 2√3
D) 2
E) √3
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
7. Sürtünmesiz yatay düzlemde O merkezi çevresinde düz- gün çembersel hareket yapan cismin açısal hızı 2 rad/s, ya- riçapı 2m'dir. -008 T=3 ROUS, 1 C-0² 2 A) 4√3 Of B) 4 B Cisim şekildeki gibi A'dan B'ye geldiğine göre A, B ara- si cismin ortalama ivmesi kaç m/s² olur? (π = 3 alınız.) r = 2m α = 120° C) 2√3 D) 2 E) √3
2. O noktası etrafında 2 m/s'lik sabit büyüklükte bir hızla
düzgün dairesel hareket yapan cismin periyodu T, fre-
kansı f, açısal hızı w'dir.
A)
Buna göre T, f ve w değerleri aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
(π = 3 alınız.)
T(s)
B)
D)
6
12
12
6
f(s 1)
6
12
- -~-~~
-~~ ~~ ~~ ~
1
r = 4m
12
2
S.C
E) 12
12
Üniversite Hazırlık 100-$5.03MTB1
w (rad/s)
2
1
2
1
2
2
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
2. O noktası etrafında 2 m/s'lik sabit büyüklükte bir hızla düzgün dairesel hareket yapan cismin periyodu T, fre- kansı f, açısal hızı w'dir. A) Buna göre T, f ve w değerleri aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? (π = 3 alınız.) T(s) B) D) 6 12 12 6 f(s 1) 6 12 - -~-~~ -~~ ~~ ~~ ~ 1 r = 4m 12 2 S.C E) 12 12 Üniversite Hazırlık 100-$5.03MTB1 w (rad/s) 2 1 2 1 2 2
LİMLERİ YAYINLARI
SEL HAREKET
nyatay
5
Rİ YAYINLARI
3.
K
Buna göre,
A)=-=-=
Sürtünmelerin önemsenmediği tabla L noktasından geçen
eksen etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Tablanın K ve P noktalarında bulunan m, ve m₂ kütleli
cisimler kaymadan durabilmektedir.
L
m₁
m₂
eksen
M
B) -—-—-
2
N
YKS
KONU TESTİ
C) 1
Y23/07-1B
m₂
P
oranı kaçtır? (KL) = |LM| = |MN| = (NPI)
yatay
D) 2
E) 3
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
LİMLERİ YAYINLARI SEL HAREKET nyatay 5 Rİ YAYINLARI 3. K Buna göre, A)=-=-= Sürtünmelerin önemsenmediği tabla L noktasından geçen eksen etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Tablanın K ve P noktalarında bulunan m, ve m₂ kütleli cisimler kaymadan durabilmektedir. L m₁ m₂ eksen M B) -—-—- 2 N YKS KONU TESTİ C) 1 Y23/07-1B m₂ P oranı kaçtır? (KL) = |LM| = |MN| = (NPI) yatay D) 2 E) 3
Yarıçapı 0,5 m olan silindir, yan yüze-
yindeki m kütleli cisim ile 10 rad/s lik sa-
bit açısal hızla döndürülmektedir.
m kütleli cisim şekildeki gibi denge-
de kaldığına göre, cisimle yüzey ara-
sındaki sürtünme kat sayısının en
küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²)
bu
m
Şe
ba
Bu
(S
A
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
Yarıçapı 0,5 m olan silindir, yan yüze- yindeki m kütleli cisim ile 10 rad/s lik sa- bit açısal hızla döndürülmektedir. m kütleli cisim şekildeki gibi denge- de kaldığına göre, cisimle yüzey ara- sındaki sürtünme kat sayısının en küçük değeri nedir? (g = 10 m/s²) bu m Şe ba Bu (S A
6
3.
0.05m
Or
A) 3
X cismi, O merkezli 0,5 m yarıçaplı silindir biçimindeki duvarda
şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
@
Duv X cismi arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,2
olduğuna göre, cismin çizgisel hızının en küçük değerl kaç
m/s dir? (g = 10 m/s²)
B) 4
k₁ ve ² r = 5
012, 4²0₁5=10
1₁ ve ² = 1c
C) 5
wes 10
D) 6
(1-C
E) 7
2-D
Weric 2√5
5.
3-C
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
6 3. 0.05m Or A) 3 X cismi, O merkezli 0,5 m yarıçaplı silindir biçimindeki duvarda şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. @ Duv X cismi arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre, cismin çizgisel hızının en küçük değerl kaç m/s dir? (g = 10 m/s²) B) 4 k₁ ve ² r = 5 012, 4²0₁5=10 1₁ ve ² = 1c C) 5 wes 10 D) 6 (1-C E) 7 2-D Weric 2√5 5. 3-C
35
S
E
T
M
Y
yatay
okson
Kütlesi önemsenmeyen, eşit bölmelendirilmiş çubuğun uç-
lanna m ve 3m kütlell cisimler şekildeki gibi perçinleniyorlar.
A) F noktasından
B) FT noktalan arasından
C) T noktasından
D) TM noktaları arasından
E) MY noktalan arasından
Sistem yatay eksende döndürülürken cisimlere etki
eden merkezcll kuvvetler eşit olduğuna göre, sistem ne-
reden geçen bir eksen etrafında döndürülmektedir?
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
35 S E T M Y yatay okson Kütlesi önemsenmeyen, eşit bölmelendirilmiş çubuğun uç- lanna m ve 3m kütlell cisimler şekildeki gibi perçinleniyorlar. A) F noktasından B) FT noktalan arasından C) T noktasından D) TM noktaları arasından E) MY noktalan arasından Sistem yatay eksende döndürülürken cisimlere etki eden merkezcll kuvvetler eşit olduğuna göre, sistem ne- reden geçen bir eksen etrafında döndürülmektedir?
X ve Y
düzgün
-BATE
1281
8. Düzgün dairesel hareket yapan cisimlerin kinetik enerji-
9
= olup eşit kütleli cisimlerin açısal hızları
E₂
51
-= 3 olduğuna göre, dolanım yarıçapları oranı
leri oranı
oranı
kaçtır?
C)/1/2
2/3
B) -
9. Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin dolanım fre-
Ironsi sabit kalacak şekilde dolanım yarıçapı 3 katına
Fizik
Düzgün Dairesel Hareket
X ve Y düzgün -BATE 1281 8. Düzgün dairesel hareket yapan cisimlerin kinetik enerji- 9 = olup eşit kütleli cisimlerin açısal hızları E₂ 51 -= 3 olduğuna göre, dolanım yarıçapları oranı leri oranı oranı kaçtır? C)/1/2 2/3 B) - 9. Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin dolanım fre- Ironsi sabit kalacak şekilde dolanım yarıçapı 3 katına