Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrik Motorları ve Dinamolar Soruları

Soru 3:
Bir elektrik motoru 16 saniyede toplam 80000 joule
enerji harcamaktadır.
Buna göre, bu elektrik motorunun gücü kaç ki-
lowatt olur? (Motorun sürtünmesi ihmal edilmiştir.)
() 3 D) 2
A) 5
B) 4
E) 1
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Soru 3: Bir elektrik motoru 16 saniyede toplam 80000 joule enerji harcamaktadır. Buna göre, bu elektrik motorunun gücü kaç ki- lowatt olur? (Motorun sürtünmesi ihmal edilmiştir.) () 3 D) 2 A) 5 B) 4 E) 1
Hovor not to
Sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanı içindeki KOL
iletkeni şekildeki gibi sayfa düzleminde ve O noktası çevre-
sinde açısal hızıyla dönüyor.
K
@
C) 2
L
6= 4-we
KO noktaları arasında oluşan indüksiyon elektromotor
kuvveti &KO' KL noktaları arasındaki
&Kol&KL oranı kaçtır?
SKL olduğuna göre
A) 1/3
B) 3/2
D) 4
GLD = k/W
E = A.L
E) 9
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Hovor not to Sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanı içindeki KOL iletkeni şekildeki gibi sayfa düzleminde ve O noktası çevre- sinde açısal hızıyla dönüyor. K @ C) 2 L 6= 4-we KO noktaları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti &KO' KL noktaları arasındaki &Kol&KL oranı kaçtır? SKL olduğuna göre A) 1/3 B) 3/2 D) 4 GLD = k/W E = A.L E) 9
296
2.
2h
+ + + + + + + +
d
A) Yalnız I
X Y
d
Düzgün elektrik alana sahip levhaların arasındaki
X, Y yüklü parçacıkları şekildeki gibi eşit büyük-
lükteki hızlarla fırlatılıyorlar.
D) II ve III
+ +
Cisimler şekildeki yörüngeleri izlediğine göre,
I. X ve Y zıt cins elektrikle yüklüdür.
II. X ve Y nin yükleri eşit büyüklüktedir.
III. Levhalar arasında X ve Y ye etki eden elekt-
riksel kuvvetler eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) I ve II
yatay
h
C) I ve III
E) I, II ve III
to
d
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
296 2. 2h + + + + + + + + d A) Yalnız I X Y d Düzgün elektrik alana sahip levhaların arasındaki X, Y yüklü parçacıkları şekildeki gibi eşit büyük- lükteki hızlarla fırlatılıyorlar. D) II ve III + + Cisimler şekildeki yörüngeleri izlediğine göre, I. X ve Y zıt cins elektrikle yüklüdür. II. X ve Y nin yükleri eşit büyüklüktedir. III. Levhalar arasında X ve Y ye etki eden elekt- riksel kuvvetler eşit büyüklüktedir. yargılarından hangileri doğru olabilir? B) I ve II yatay h C) I ve III E) I, II ve III to d
11. Sığaçlar ile ilgili,
1. Sığaç, yük depolama görevi yapar.
II.
Sığacın sığası, bağlı olduğu üretecin elektromotor
kuvveti arttıkça artar.
III. Yüksüz bir sığaç doğru gerilime bağlandıktan bir
süre sonra yük hareketi durur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
BYYalnız II
E) I, ve III
Yal
Yalnız III
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
11. Sığaçlar ile ilgili, 1. Sığaç, yük depolama görevi yapar. II. Sığacın sığası, bağlı olduğu üretecin elektromotor kuvveti arttıkça artar. III. Yüksüz bir sığaç doğru gerilime bağlandıktan bir süre sonra yük hareketi durur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III BYYalnız II E) I, ve III Yal Yalnız III
v (m/s)
4
-K
and
L
t (s)
19.
20.
izah eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Doğrusal yolda t=0 anında
5m/s hıza sahip aracın
ivme zaman grafiği
verilmiştir.
Buna göre; 15 sn sonunda
aracın hızı kaç m/s olur?
4a (m/s²)
4
0
-24
Başlangıçta yan yana olan K ve L
:5
ortalama
10
15
t(s)
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
v (m/s) 4 -K and L t (s) 19. 20. izah eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? Doğrusal yolda t=0 anında 5m/s hıza sahip aracın ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre; 15 sn sonunda aracın hızı kaç m/s olur? 4a (m/s²) 4 0 -24 Başlangıçta yan yana olan K ve L :5 ortalama 10 15 t(s)
3-
r.
er
B
MIRAY YAYINLARI-
4. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir mıknatıs halka
şeklindeki iletkenin tam ortasından geçecek şekilde serbest
bırakılıyor. Mıknatıs halkaya girmeden hemen önceki ivme-
sinin büyüklüğü a,, mıknatıs halkayı tamamen geçtikten
hemen sonraki ivmesinin büyüklüğü a2 oluyor.
S
B
AYT Deneme Sınavı - 4
N
D) I ve II
Yer çekim ivmesinin büyüklüğü g olduğuna göre
1. a, = g dir.
II. a, = a dir.
III. g>a,
dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
İletken
halka
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
3- r. er B MIRAY YAYINLARI- 4. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir mıknatıs halka şeklindeki iletkenin tam ortasından geçecek şekilde serbest bırakılıyor. Mıknatıs halkaya girmeden hemen önceki ivme- sinin büyüklüğü a,, mıknatıs halkayı tamamen geçtikten hemen sonraki ivmesinin büyüklüğü a2 oluyor. S B AYT Deneme Sınavı - 4 N D) I ve II Yer çekim ivmesinin büyüklüğü g olduğuna göre 1. a, = g dir. II. a, = a dir. III. g>a, dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I İletken halka B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
K-
bl-
Cr-
in
13
1. Noktasal +q yükü K noktasından L noktasına taşınırken
elektriksel kuvvetler negatif iş yaparken, L noktasından
M noktasına taşınırken elektriksel kuvvetler pozitif iş
yapmıştır.
TEST
Buna göre, K, L ve M noktalarının elektrik potansi-
yelleri arasında;
1. VVM
nilovs V>V> V₁₂2
11.
III. VM>VK> VL
AC
A) Yalnız I
O
büyüklük ilişkilerinden hangileri olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız
D) ve Iob heE) e III
Rey V, (3
GW=
utud ebrniston Jov
TE TIDE
ELEKTRİKSEL POTANSI
HA
non nue
Vey 3 (0
soin.
+
3DÜ
yül
W=
914
+ 1Vm
(Vm
P
AV
le
Elv
ya
A)
kadar-
Bu
Se
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
K- bl- Cr- in 13 1. Noktasal +q yükü K noktasından L noktasına taşınırken elektriksel kuvvetler negatif iş yaparken, L noktasından M noktasına taşınırken elektriksel kuvvetler pozitif iş yapmıştır. TEST Buna göre, K, L ve M noktalarının elektrik potansi- yelleri arasında; 1. VVM nilovs V>V> V₁₂2 11. III. VM>VK> VL AC A) Yalnız I O büyüklük ilişkilerinden hangileri olabilir? B) Yalnız II C) Yalnız D) ve Iob heE) e III Rey V, (3 GW= utud ebrniston Jov TE TIDE ELEKTRİKSEL POTANSI HA non nue Vey 3 (0 soin. + 3DÜ yül W= 914 + 1Vm (Vm P AV le Elv ya A) kadar- Bu Se
+q₁ ve-q₂ yüklü cisimler şekildeki gibi yatay düzleme sabitlen-
miştir.
+91
L
D) K ve L
-92
M
Buna göre, yüklerin oluşturduğu elektrik alan K, L, M böl-
gelerinin hangilerinde sıfır olabilir? (+)
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
E) K ve M
5. +q yüklü noktasal cisim, sürtünmesiz yatay düzlemde O nok-
mie yükünün olusturduğu elektrik alan için-
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
+q₁ ve-q₂ yüklü cisimler şekildeki gibi yatay düzleme sabitlen- miştir. +91 L D) K ve L -92 M Buna göre, yüklerin oluşturduğu elektrik alan K, L, M böl- gelerinin hangilerinde sıfır olabilir? (+) A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M E) K ve M 5. +q yüklü noktasal cisim, sürtünmesiz yatay düzlemde O nok- mie yükünün olusturduğu elektrik alan için-
20
Şekil I, Şekil II ve Şekil III tekl transformatörlerde K, L
ve M lambalarından hangileri sürekli ışık verir?
A) Yalnız K
D) K ve M
5) Şekildeki transforma-
Şekil III
on
B) Yalnız L
0
törün KL uçlarına V
potansiyel farkı uygu-
landığında MS uçla-
rindan V₁, MS uçlarına
V potansiyel farkı
uygulandığında ise KL
uçlarında V₂ gerilimi elde ediliyor.
Sekildeki ideal trans-
616
E) L ve M
N, sarım sayısı N, den fazla olduğuna göre;
V, V₁, V₂ arasındaki ilişki nedir?
A) V > V₁ > V₂
C) V₁ > V₂ > V
19
N₁ > N₂
D
N₁ N₂
E) V₂>V> V₁
C) Yalnız M
M
B) V > V₂ > V₁
D) V₂ > V₁ > V
36
J)
NI
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
20 Şekil I, Şekil II ve Şekil III tekl transformatörlerde K, L ve M lambalarından hangileri sürekli ışık verir? A) Yalnız K D) K ve M 5) Şekildeki transforma- Şekil III on B) Yalnız L 0 törün KL uçlarına V potansiyel farkı uygu- landığında MS uçla- rindan V₁, MS uçlarına V potansiyel farkı uygulandığında ise KL uçlarında V₂ gerilimi elde ediliyor. Sekildeki ideal trans- 616 E) L ve M N, sarım sayısı N, den fazla olduğuna göre; V, V₁, V₂ arasındaki ilişki nedir? A) V > V₁ > V₂ C) V₁ > V₂ > V 19 N₁ > N₂ D N₁ N₂ E) V₂>V> V₁ C) Yalnız M M B) V > V₂ > V₁ D) V₂ > V₁ > V 36 J) NI
enquilla
5. Oğuz, yaptığı elektromıknatısın silindirinin orta ekseni
üzerine yakın K ve L bilyelerini ipek iple şekildeki gibi as-
mıştır. K bilyesi plastik ve (+) elektrik yüküyle yüklü, Lise (eis 7.
V
nötr ve demirden yapılmıştır.
1442
SOURCROSS
AYT-2
K
1
2
2
E Hareket etmez
===
Buna göre, Oğuz P anahtarını kapatırsa K ve L bilye-
lerinin ilk hareket yönleri ne olur?
(K ve L bilyeleri birbirini etkilememektedir.)
KIRMIZI SERİ
L
3
4
3
4
34
3
MTA
Beş
gös
rene
31
A)
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
enquilla 5. Oğuz, yaptığı elektromıknatısın silindirinin orta ekseni üzerine yakın K ve L bilyelerini ipek iple şekildeki gibi as- mıştır. K bilyesi plastik ve (+) elektrik yüküyle yüklü, Lise (eis 7. V nötr ve demirden yapılmıştır. 1442 SOURCROSS AYT-2 K 1 2 2 E Hareket etmez === Buna göre, Oğuz P anahtarını kapatırsa K ve L bilye- lerinin ilk hareket yönleri ne olur? (K ve L bilyeleri birbirini etkilememektedir.) KIRMIZI SERİ L 3 4 3 4 34 3 MTA Beş gös rene 31 A)
13. Şekildeki ideal bir transformatörün primer bobinine
alternatif akım uygulanmıştır. Sekonder bobininin
çıkışında bir lamba ve bir sığaç bulunmaktadır. Bu
durumda lambanın gücü P, sığacın kapasitif reaktansi ise
Xc dir.
Primer
A)
B)
C)
D)
E)
P
Değişmez
Artar
Değişmez
Sekonder
Artar
Azalır
Lamba
Buna göre, sığacın levhaları arasına boşluk
kalmayacak şekilde plastik ilave edildiğinde P ve Xc
değerleri nasıl değişir?
Xc
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Sığaç
Azalır
Plastik
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
13. Şekildeki ideal bir transformatörün primer bobinine alternatif akım uygulanmıştır. Sekonder bobininin çıkışında bir lamba ve bir sığaç bulunmaktadır. Bu durumda lambanın gücü P, sığacın kapasitif reaktansi ise Xc dir. Primer A) B) C) D) E) P Değişmez Artar Değişmez Sekonder Artar Azalır Lamba Buna göre, sığacın levhaları arasına boşluk kalmayacak şekilde plastik ilave edildiğinde P ve Xc değerleri nasıl değişir? Xc Azalır Azalır Artar Artar Sığaç Azalır Plastik
7. Elektromanyetik
dalga yüklü bir parçacığın ivmeli
hareketi sonucu oluşur. Birbirine dik elektrik ve
manyetik alan bileşeni bulunan ve bu iki alanın
oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılır.
Yayılmaları için ortam gerekmeyen, boşlukta ışık
hızı (c) ile yayılan enine dalgalardır.
Boşlukta yol alan bir elektromanyetik dalganın;
1. Manyetik alan bileşeni
II. Hızı
III. Elektrik alan bileşeni
hangilerinin yönleri sürekli olarak aynıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
7. Elektromanyetik dalga yüklü bir parçacığın ivmeli hareketi sonucu oluşur. Birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan ve bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılır. Yayılmaları için ortam gerekmeyen, boşlukta ışık hızı (c) ile yayılan enine dalgalardır. Boşlukta yol alan bir elektromanyetik dalganın; 1. Manyetik alan bileşeni II. Hızı III. Elektrik alan bileşeni hangilerinin yönleri sürekli olarak aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III C
B
8.
120 Wh kapasiteye sahip bir batarya ile en fazla 3 saat
çalışabilen bir dizüstü bilgisayarın bazı parçalarında iyi-
leştirmeler yapılmış ve parçaların toplam gücünde 10
watt'lik bir artış sağlanmıştır.
Bu performans artışının karşılanması ve dizüstü bil-
gisayarın çalışma süresinin en fazla 5 saatte çıkarıl-
ması için bilgisayar bataryasının kapasitesi kaç Wh
yapılmalıdır?
A) 300
B) 250 C) 200
D) 180
E) 150
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
B 8. 120 Wh kapasiteye sahip bir batarya ile en fazla 3 saat çalışabilen bir dizüstü bilgisayarın bazı parçalarında iyi- leştirmeler yapılmış ve parçaların toplam gücünde 10 watt'lik bir artış sağlanmıştır. Bu performans artışının karşılanması ve dizüstü bil- gisayarın çalışma süresinin en fazla 5 saatte çıkarıl- ması için bilgisayar bataryasının kapasitesi kaç Wh yapılmalıdır? A) 300 B) 250 C) 200 D) 180 E) 150
Yüksüz bir sığaç A ve B lambalan, üreteç ve anahtarla
şekildeki devre kurulmuştur..
Anahtann devre kurulduğu andaki konumu verilmiştir.
Üretecin potansiyel farkı lambanın ışık vermesi için uygun
büyüldüktedir ve sığaç V potansiyel farkı olan üreteçle
yüklenebilmektedir.
C
B
frem
Buna göre;
Sigaa doen
Anahtar K konumuna getirildiğinde sığaç dolana kadar
B lambası yanar, sığaç dolduğunda ise söner.
II. Anahtar K konumuna getirildikten sonra L konumuna
getirilirse sığaçta depolanan yük bitene kadar A ve B
lambaları yanar.
Anahtar
K
III. Üreteçle sığacın yeri değiştirilip anahtar L konumuna
getirilirse A ve B lambaları pil bitene kadar sürekli ya-
nar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Yüksüz bir sığaç A ve B lambalan, üreteç ve anahtarla şekildeki devre kurulmuştur.. Anahtann devre kurulduğu andaki konumu verilmiştir. Üretecin potansiyel farkı lambanın ışık vermesi için uygun büyüldüktedir ve sığaç V potansiyel farkı olan üreteçle yüklenebilmektedir. C B frem Buna göre; Sigaa doen Anahtar K konumuna getirildiğinde sığaç dolana kadar B lambası yanar, sığaç dolduğunda ise söner. II. Anahtar K konumuna getirildikten sonra L konumuna getirilirse sığaçta depolanan yük bitene kadar A ve B lambaları yanar. Anahtar K III. Üreteçle sığacın yeri değiştirilip anahtar L konumuna getirilirse A ve B lambaları pil bitene kadar sürekli ya- nar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III C
eri
3. Elektriğin kilowatt-saat'inin 0,5 TL olduğu bir yerde,
gücü 80 watt olan bir ampulü günde 5 saat süreyle
kullanan biri, 30 günlük kullanım sonunda kaç TL
elektrik faturası öder?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 12 E) 15
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
eri 3. Elektriğin kilowatt-saat'inin 0,5 TL olduğu bir yerde, gücü 80 watt olan bir ampulü günde 5 saat süreyle kullanan biri, 30 günlük kullanım sonunda kaç TL elektrik faturası öder? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15
- A olur.
e çalışır.
olması
2.
Alanı A olan bir tel çerçeve B manyetik alanı içine şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
L
K
y
-y
M
A) -y yönünde; B-i-A/2
B) -y yönünde; B-i-A
C) -y yönünde; 2B-i-A
D) +y yönünde; B.i.AL
E) +y yönünde; 2B-i-A
N
B
KL kenarı etrafında dönebilen tel çerçeveden i akımı
geçtiğine göre, çerçeveye etki eden manyetik torkun
yönü ve büyüklüğünün en büyük değeri ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
- A olur. e çalışır. olması 2. Alanı A olan bir tel çerçeve B manyetik alanı içine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. L K y -y M A) -y yönünde; B-i-A/2 B) -y yönünde; B-i-A C) -y yönünde; 2B-i-A D) +y yönünde; B.i.AL E) +y yönünde; 2B-i-A N B KL kenarı etrafında dönebilen tel çerçeveden i akımı geçtiğine göre, çerçeveye etki eden manyetik torkun yönü ve büyüklüğünün en büyük değeri ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi doğrudur?