Elektrik Motorları ve Dinamolar Soruları

13.
1.
N
S
düşey
Melike düşey düzlemde bulunan bir mıknatısır ya-
riçaplı çembersel telin üzerinden serbest bırakarak
gözlediği sonuçları arkadaşları ile paylaşıyor.
A) Yalnız I
Buna göre,
I. Mıknatıs çerçeveye yaklaşırken çerçevedeki man-
yetik akı artar.
2
II. Mıknatıs çerçeveye yaklaşırken çerçevedeki man-
yetik akının değişim hızı artar.
D) II ve III
III. Mıknatıs çerçeveden uzaklaşırken teldeki indük-
siyon akımı 2 yönündedir.
Melike'nin bulduğu sonuçlardan hangileri doğ-
rudur?
B) I ve II
E), II ve III
C) I ve III
m ve doğru akım arasındaki fark.
L
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
13. 1. N S düşey Melike düşey düzlemde bulunan bir mıknatısır ya- riçaplı çembersel telin üzerinden serbest bırakarak gözlediği sonuçları arkadaşları ile paylaşıyor. A) Yalnız I Buna göre, I. Mıknatıs çerçeveye yaklaşırken çerçevedeki man- yetik akı artar. 2 II. Mıknatıs çerçeveye yaklaşırken çerçevedeki man- yetik akının değişim hızı artar. D) II ve III III. Mıknatıs çerçeveden uzaklaşırken teldeki indük- siyon akımı 2 yönündedir. Melike'nin bulduğu sonuçlardan hangileri doğ- rudur? B) I ve II E), II ve III C) I ve III m ve doğru akım arasındaki fark. L
Im
10. Bir bobin önce Şekill'deki gibi potansiyel farkı V
olan doğru akım kaynağına sonra da Şekil - Il'deki
gibi etkin gerilimi (V₂), V olan alternatif akım kayna-
ğına bağlanarak ampermetrelerin gösterdiği değer-
ler gözlemlenmiştir.
Bobin
Ti
V
Şekil - 1
A) Yalnız I
A
Yapılan bu deneyle ilgili;
1. Ampermetre Şekil - I'de sabit, Şekil - Il'de değiş-
kes değer göstermiştir.
Bobin
II. Bobinin alternatif akıma karşı, doğru akıma gös-
terdiğinden daha büyük direnç gösterir.
D) II ve III
V =V
Şekil - II
III. Her iki devrede de bobinin isi güçleri eşittir.
2
yargılarından hangileri söylenebilir?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve It
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Im 10. Bir bobin önce Şekill'deki gibi potansiyel farkı V olan doğru akım kaynağına sonra da Şekil - Il'deki gibi etkin gerilimi (V₂), V olan alternatif akım kayna- ğına bağlanarak ampermetrelerin gösterdiği değer- ler gözlemlenmiştir. Bobin Ti V Şekil - 1 A) Yalnız I A Yapılan bu deneyle ilgili; 1. Ampermetre Şekil - I'de sabit, Şekil - Il'de değiş- kes değer göstermiştir. Bobin II. Bobinin alternatif akıma karşı, doğru akıma gös- terdiğinden daha büyük direnç gösterir. D) II ve III V =V Şekil - II III. Her iki devrede de bobinin isi güçleri eşittir. 2 yargılarından hangileri söylenebilir? B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve It
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI FINAL SORULARI
NO: 22 730 3860GR 2GR
ADI: Tolga
SOYADI: Guok
S-1-) Endüktör nedir kaç şekilde yapılır?(10p)
S-2-) Sönt motor nedin Bağlantı uçlarının isimleri nelerdir VÖzelliklerini yazınız.(20p)
S-3-) Endüvi akımı 20A, endüvi direnci 0.502 ve seri uyarma sargi direnci 202 olan bir seri
generatörün dış devresine 1502' luk bir yük direnci bağlıdır. Bu generatörüin verimini
bulunuz?(15p)
S-4-) İç direnci 0,52 olan bir şönt motorun azami yol verme akımı 90A ve basamak değiştirme
akımı 45A 'dir. Motorun kutup gerilimi 360V olduğuna göre, yol verme direncinin
basamak sayısını ve her basamağın direncini hesaplayınız?(20p)
S-5-)
S-6-)
S-7-)
Seri motorlarda hız kontrolü için kullanılan yöntemleri yazınız?(10p)
Transformatörler manyetik nüvenin şekline göre kaça ayrılır, isimlerini yazıp şekillerini
çiziniz? (10p)
Bir transformatörün primer sipir sayısı 320, primer gerilimi 240V, sekonder gerilimi 120V
olduğuna göre.
a) Dönüştürme oranını bulunuz?(5p) 2
b) Sekonder sipir sayısını bulunuz?(5p)
c) Sipir başına indüklenen gerilimi hesaplayınız?(5p)
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI FINAL SORULARI NO: 22 730 3860GR 2GR ADI: Tolga SOYADI: Guok S-1-) Endüktör nedir kaç şekilde yapılır?(10p) S-2-) Sönt motor nedin Bağlantı uçlarının isimleri nelerdir VÖzelliklerini yazınız.(20p) S-3-) Endüvi akımı 20A, endüvi direnci 0.502 ve seri uyarma sargi direnci 202 olan bir seri generatörün dış devresine 1502' luk bir yük direnci bağlıdır. Bu generatörüin verimini bulunuz?(15p) S-4-) İç direnci 0,52 olan bir şönt motorun azami yol verme akımı 90A ve basamak değiştirme akımı 45A 'dir. Motorun kutup gerilimi 360V olduğuna göre, yol verme direncinin basamak sayısını ve her basamağın direncini hesaplayınız?(20p) S-5-) S-6-) S-7-) Seri motorlarda hız kontrolü için kullanılan yöntemleri yazınız?(10p) Transformatörler manyetik nüvenin şekline göre kaça ayrılır, isimlerini yazıp şekillerini çiziniz? (10p) Bir transformatörün primer sipir sayısı 320, primer gerilimi 240V, sekonder gerilimi 120V olduğuna göre. a) Dönüştürme oranını bulunuz?(5p) 2 b) Sekonder sipir sayısını bulunuz?(5p) c) Sipir başına indüklenen gerilimi hesaplayınız?(5p)
Görsel 6.54: Kritik sıçaklığın altına
kadar soğutulmuş bir süper iletken
maddeye üstten küçük, hafif fakat
oldukça kuvvetli bir mıknatıs yaklaş-
tırıldığında mıknatısın süper iletken
madde üzerinde kaldığı gözlenir.
Neden ?
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Görsel 6.54: Kritik sıçaklığın altına kadar soğutulmuş bir süper iletken maddeye üstten küçük, hafif fakat oldukça kuvvetli bir mıknatıs yaklaş- tırıldığında mıknatısın süper iletken madde üzerinde kaldığı gözlenir. Neden ?
6. Ohmic dirençlerde kurulmuş olan devre parçası şekildeki gibi-
dir.
www.
N/W
3
1₁
2
5A
wwwwww
B) 2
Devrede verilen akım şiddeti değerlerine göre
kaçtır?
www
C) 4
1₂
4A
D)
7A
9
2
E) 5
1₁
1₂
drani
Diğer sayfaya geç
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
6. Ohmic dirençlerde kurulmuş olan devre parçası şekildeki gibi- dir. www. N/W 3 1₁ 2 5A wwwwww B) 2 Devrede verilen akım şiddeti değerlerine göre kaçtır? www C) 4 1₂ 4A D) 7A 9 2 E) 5 1₁ 1₂ drani Diğer sayfaya geç
TEST
ik-
bi-
a
ÖSYM SINAVDA NE SORAR?
018
20
230 ON
Ra
Tarım ve gıda malzemeleri ile hava, su, toprakta bulunan radyo-
aktif madde analizi, tıpta tanılama ve tedavide kullanılan cihazla-
rin kontrolü gibi görevlere sahiptir.
DEsa
Buna göre, yukarıda bilgileri verilen bilim merkezi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A Taek
BY Tübitak
BY Cem
C) Aselsan
amatre
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
TEST ik- bi- a ÖSYM SINAVDA NE SORAR? 018 20 230 ON Ra Tarım ve gıda malzemeleri ile hava, su, toprakta bulunan radyo- aktif madde analizi, tıpta tanılama ve tedavide kullanılan cihazla- rin kontrolü gibi görevlere sahiptir. DEsa Buna göre, yukarıda bilgileri verilen bilim merkezi aşağıda- kilerden hangisidir? A Taek BY Tübitak BY Cem C) Aselsan amatre
8. Ahmet, küp şeklindeki bir tahta parçasını şekildeki gibi zımpa-
ralayarak mümkün olan en büyük küreyi elde etmiştir.
2010
A) 0,2
3
Kürenin hacmi Volduğuna göre, zımparalanarak çıkartılan
kısmın hacmi kaç V'dir? (= 3 alınız.)
B) 0,4
C) 0,75
Tirk
D) 1
E) 1,5
25
gibi dengelenmiştir.
Buna göre cisimlere ait
1.
kütle,
II. hacim,
III. Özkütle X
niceliklerinden hangil
A) Yalnız I
D) I ya da
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
8. Ahmet, küp şeklindeki bir tahta parçasını şekildeki gibi zımpa- ralayarak mümkün olan en büyük küreyi elde etmiştir. 2010 A) 0,2 3 Kürenin hacmi Volduğuna göre, zımparalanarak çıkartılan kısmın hacmi kaç V'dir? (= 3 alınız.) B) 0,4 C) 0,75 Tirk D) 1 E) 1,5 25 gibi dengelenmiştir. Buna göre cisimlere ait 1. kütle, II. hacim, III. Özkütle X niceliklerinden hangil A) Yalnız I D) I ya da
8.
00000
000000
A) V₁ > V₂ > V₂
C) V₂ > V₁ > V₂
BN
3N
2N
1000
00000
Şekildeki ideal transformatörde sarım sayıları N, 3N, 2N
olan bobinlerin gerilimi V₁, V₂, V₂ tür.
Buna göre, V₁, V₂, V₁ gerilimlerinin büyüklükleri
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
BV₂ > V₂ > V₁
D) V₂ > V₂ > V₁.
E) V₁ = V₂ = V₂
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
8. 00000 000000 A) V₁ > V₂ > V₂ C) V₂ > V₁ > V₂ BN 3N 2N 1000 00000 Şekildeki ideal transformatörde sarım sayıları N, 3N, 2N olan bobinlerin gerilimi V₁, V₂, V₂ tür. Buna göre, V₁, V₂, V₁ gerilimlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? BV₂ > V₂ > V₁ D) V₂ > V₂ > V₁. E) V₁ = V₂ = V₂
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
5.
6.
E
K
Ot
a
B
L
R = 50
wwww
0₂= 2 m/s
M
N
Sayfa düzlemine dik içeri doğru olan düzgün B
manyetik alanının büyüklüğü 2T dir. 50 cm uzunlu-
ğundaki iletken KL ve MN çubukları verilen yönler-
de ve büyüklüklerdeki hızlarla iletken raylar üzerinde
çekiliyor.
D H
Ø
Buna göre, bu sırada R direncinden geçen akım bü-
yüklüğü kaç amper olur? (Sürtünmeler önemsizdir.)
A) 1,2
B) 1
D) 0,6
E) 0,3
0,= 5 m/s
BØ
C) 0,8
F=BIL
D
= BVL
2.015
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 5. 6. E K Ot a B L R = 50 wwww 0₂= 2 m/s M N Sayfa düzlemine dik içeri doğru olan düzgün B manyetik alanının büyüklüğü 2T dir. 50 cm uzunlu- ğundaki iletken KL ve MN çubukları verilen yönler- de ve büyüklüklerdeki hızlarla iletken raylar üzerinde çekiliyor. D H Ø Buna göre, bu sırada R direncinden geçen akım bü- yüklüğü kaç amper olur? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) 1,2 B) 1 D) 0,6 E) 0,3 0,= 5 m/s BØ C) 0,8 F=BIL D = BVL 2.015
25. Bir evdeki çamaşır makinesi, ütü ve televizyonun güçleri
ve bir haftalık çalıştırılma süreleri tabloda verilmiştir.
Araç
Çamaşır
makinesi
Ütü
Televizyon
Güç
(Watt)
A) ET > Eu > Ec
C) EU > Eç > ET
400
2000
120
Haftalık Çalıştırma Süresi
(saat)
Bilge Garen
27.
4
1
30
E) E₁ = E₁ = Ec
100
Buna göre çamaşır makinesi, ütü ve televizyonun bir
haftada harcadıkları enerji miktarları sırasıyla Eç, Eu,
ve E, arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
2000
L
B) E > ET > Ec
D) Eç > EU > ET
P=W
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
25. Bir evdeki çamaşır makinesi, ütü ve televizyonun güçleri ve bir haftalık çalıştırılma süreleri tabloda verilmiştir. Araç Çamaşır makinesi Ütü Televizyon Güç (Watt) A) ET > Eu > Ec C) EU > Eç > ET 400 2000 120 Haftalık Çalıştırma Süresi (saat) Bilge Garen 27. 4 1 30 E) E₁ = E₁ = Ec 100 Buna göre çamaşır makinesi, ütü ve televizyonun bir haftada harcadıkları enerji miktarları sırasıyla Eç, Eu, ve E, arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? 2000 L B) E > ET > Ec D) Eç > EU > ET P=W
4.) 6 dakikada 7200 Joule iş yapan bir motorun gücü kaç Watt olur?
5.) Sürtünmesiz yatay yolda 1kg kütleli cisim 20 m/s hızla durmakta olan 3 kg kütleli cisimle esnek olmayan
çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı kaç m/s dir?
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
4.) 6 dakikada 7200 Joule iş yapan bir motorun gücü kaç Watt olur? 5.) Sürtünmesiz yatay yolda 1kg kütleli cisim 20 m/s hızla durmakta olan 3 kg kütleli cisimle esnek olmayan çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı kaç m/s dir?
10. SINIF
10. Elektrik motoru çalışırken,
1. Elektrik akımın ısı etkisi
II. Elektrik akımın kinetik enerjiye dönüştürülmesi
III. Elektrik akımın manyetik etkisi
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
20
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
10. SINIF 10. Elektrik motoru çalışırken, 1. Elektrik akımın ısı etkisi II. Elektrik akımın kinetik enerjiye dönüştürülmesi III. Elektrik akımın manyetik etkisi olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III 20
5. Şekilde dalga enerjisi ile elektrik üreten bir sistem
görülmektedir. Sistemin üst kısmında dalga geçtikçe
yukarı hareket edip aşağı inen bir şamandıra
bulunmaktadır. Şamandıranın orta kısmından hareketi
alt kısımdaki jenaratöre ileten mil bulunur. Şamandıranın
çıktığı yükseklik ve hareket sıklığı arttıkça elektrik üretimi
artmaktadır.
deniz
Şamandıra
mil
jeneratör
D) I ve II
kontrol
paneli
Buna göre bu sistemle ilgili,
1. Dalgaların genliği sabitken periyodu artarsa üretilen
elektrik enerjisi miktarı artar.
II. Dalgaların frekansı sabitken genlikleri artarsa üreti-
len elektrik miktarı değişmez.
III. Dalgaların genliği sabit iken frekans artarsa üretilen
elektrik enerjisi miktarı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
1
1
C) Yalnız III
1
Test
7
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
5. Şekilde dalga enerjisi ile elektrik üreten bir sistem görülmektedir. Sistemin üst kısmında dalga geçtikçe yukarı hareket edip aşağı inen bir şamandıra bulunmaktadır. Şamandıranın orta kısmından hareketi alt kısımdaki jenaratöre ileten mil bulunur. Şamandıranın çıktığı yükseklik ve hareket sıklığı arttıkça elektrik üretimi artmaktadır. deniz Şamandıra mil jeneratör D) I ve II kontrol paneli Buna göre bu sistemle ilgili, 1. Dalgaların genliği sabitken periyodu artarsa üretilen elektrik enerjisi miktarı artar. II. Dalgaların frekansı sabitken genlikleri artarsa üreti- len elektrik miktarı değişmez. III. Dalgaların genliği sabit iken frekans artarsa üretilen elektrik enerjisi miktarı artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III 1 1 C) Yalnız III 1 Test 7
8(A
1. Aşağıdaki araç gereçlerden kaç tanesi elektrik ener-
jisini ışık enerjisine çevirir?
.
A) 7
Neon lamba
Araba fari
Led lamba
B) 6
.
●
.
Ampul
Mum
Gaz fitilli lamba
C) 5
Floresan lamba
Flaş
D) 4 E) 3
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
8(A 1. Aşağıdaki araç gereçlerden kaç tanesi elektrik ener- jisini ışık enerjisine çevirir? . A) 7 Neon lamba Araba fari Led lamba B) 6 . ● . Ampul Mum Gaz fitilli lamba C) 5 Floresan lamba Flaş D) 4 E) 3
e M çubuk
ken L'nin
yine ha-
'nin K'ye
kutup-
ki gibi
MİRAY YAYINLARI
2. Erkan, Şekli l'de yatayda sırt üstü, Şekil Il'de yan ve
Şekil Ill'te yüzükoyun yatıyor.
A
Şekil - 1
RA
D) I ve III
Şekil - II
Buna göre
1. Erkan'ın yatağa yaptığı basınç en az Şekil l'dedir.
II. Erkan'ın yastığa yaptığı basınç en fazla Şekil III'tedir.
III. Tüm yatış pozisyonlarında basınç kuvvetleri farklıdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
Şekil - III
E) I ve II
C) Yalnız it
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
e M çubuk ken L'nin yine ha- 'nin K'ye kutup- ki gibi MİRAY YAYINLARI 2. Erkan, Şekli l'de yatayda sırt üstü, Şekil Il'de yan ve Şekil Ill'te yüzükoyun yatıyor. A Şekil - 1 RA D) I ve III Şekil - II Buna göre 1. Erkan'ın yatağa yaptığı basınç en az Şekil l'dedir. II. Erkan'ın yastığa yaptığı basınç en fazla Şekil III'tedir. III. Tüm yatış pozisyonlarında basınç kuvvetleri farklıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) II ve III Şekil - III E) I ve II C) Yalnız it
5.Soru: Gücü 2500 watt olan elektrikli fırın günde 1 saat çalıştırılıyor. Elektriğin kwh (kilowatt-saat)
değeri 3 tl ise 30 gün kullanılan fırının elektrik faturasına etkisi kaç lira olur? (10 PUAN)
Cevap:
Fizik
Elektrik Motorları ve Dinamolar
5.Soru: Gücü 2500 watt olan elektrikli fırın günde 1 saat çalıştırılıyor. Elektriğin kwh (kilowatt-saat) değeri 3 tl ise 30 gün kullanılan fırının elektrik faturasına etkisi kaç lira olur? (10 PUAN) Cevap: