Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

*********** Yatay
iP7 BIK
K Pm k
LOTRME
ip T₂
ANITA Yatay
Yalıtkan ve esnemeyen iplere bağlı K ve L yük-
lü küreleri iplerde gerilme yaratacak biçimde den-
gededirler.
T, gerilmesi K'nin ağırlığının üç katına eşit oldu-
ğuna göre;
1. T2 gerilme kuvveti L'nin ağırlığından fazladır.
II. K ve L arasındaki elektrik kuvveti L'nin ağırlı-
ğından fazladır.
III. K'nin kütlesi L'den fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
ESEN ÜÇF
E) II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
*********** Yatay iP7 BIK K Pm k LOTRME ip T₂ ANITA Yatay Yalıtkan ve esnemeyen iplere bağlı K ve L yük- lü küreleri iplerde gerilme yaratacak biçimde den- gededirler. T, gerilmesi K'nin ağırlığının üç katına eşit oldu- ğuna göre; 1. T2 gerilme kuvveti L'nin ağırlığından fazladır. II. K ve L arasındaki elektrik kuvveti L'nin ağırlı- ğından fazladır. III. K'nin kütlesi L'den fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II ESEN ÜÇF E) II ve III
Lo
+9
+2q
A) FK=FL = FM
C) FK > FL > FM
M
+3q
Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen
yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki
yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri
arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır?
B) F> FK >FL
D) FL = FM > FK
E) FM > FL > FK
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Lo +9 +2q A) FK=FL = FM C) FK > FL > FM M +3q Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır? B) F> FK >FL D) FL = FM > FK E) FM > FL > FK
10.
9₁
X
K
D) I, II ve III
X
9₁ ve q, yükleri aynı düzlemde olup O noktasın
daki bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre,
1. 9₁ (+) ve 9₂ (-) yüklüdür.
II. q ve q,'nin yük miktarları eşittir.
III. K'deki bileşke elektrik alan q'ye doğrudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
E
C) II ve III
E) Yalnız III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
10. 9₁ X K D) I, II ve III X 9₁ ve q, yükleri aynı düzlemde olup O noktasın daki bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre, 1. 9₁ (+) ve 9₂ (-) yüklüdür. II. q ve q,'nin yük miktarları eşittir. III. K'deki bileşke elektrik alan q'ye doğrudur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III E C) II ve III E) Yalnız III
Basınç
ildi-
yor.
na
7. Taban alanları eşit silindirik K kabı ile kesik koni bi-
çimli L, M kaplarına, kütle - hacim grafiği şekildeki
gibi olan X, Y, Z Sıvılarından eşit hacimde konu-
luyor. X Sivisi K'ye, Y SIVISI L'ye, Z SIVISI M kabina
konulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçlar
sırasıyla PK, PL, PM oluyor.
K'
L'
D
K
L
UWA
2d
S
S
M
A) Yalnız I
D) I ve III
S
Kütle
Buna göre,
1. P<P <P
dir.
K
II. P = P₁ = PM dir.
III. PM<P <PK dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Yalnız II
30x
20
E) I, II ve III
Hacim
C) I ve II
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Basınç ildi- yor. na 7. Taban alanları eşit silindirik K kabı ile kesik koni bi- çimli L, M kaplarına, kütle - hacim grafiği şekildeki gibi olan X, Y, Z Sıvılarından eşit hacimde konu- luyor. X Sivisi K'ye, Y SIVISI L'ye, Z SIVISI M kabina konulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçlar sırasıyla PK, PL, PM oluyor. K' L' D K L UWA 2d S S M A) Yalnız I D) I ve III S Kütle Buna göre, 1. P<P <P dir. K II. P = P₁ = PM dir. III. PM<P <PK dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? Yalnız II 30x 20 E) I, II ve III Hacim C) I ve II
A) = 1/2
3) - /
3
X
Elektrik yüklü kürelerinin şekildeki P noktasında oluşturduk-
ları bileşke elektrik alanı E oluyor.
Buna göre, kürelerin yüklerinin
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B)
P
C)
ax
qy
E
D)
oranı kaçtır?
- 100
E)
-100
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
A) = 1/2 3) - / 3 X Elektrik yüklü kürelerinin şekildeki P noktasında oluşturduk- ları bileşke elektrik alanı E oluyor. Buna göre, kürelerin yüklerinin (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) P C) ax qy E D) oranı kaçtır? - 100 E) -100
kan
Ide-
bler-
üğü
ksel
loğ-
Soru 4
-2q
+q
10
+9OK
D) +2q
10
9x
Şekildeki ikizkenar dik üçgenin köşele-
rindeki +q, -2q ve qx elektrik yükleri ha-
reketsiz tutulmaktadır. Bu yüklerin K nok-
tasındaki +q yüküne uyguladıkları bileşke
elektriksel kuvvetin büyüklüğü şekildeki
gibi F dir.
Buna göre, qx yükünün değeri nedir?
C) -2q
A) -q
B) +q
E) +3q
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
kan Ide- bler- üğü ksel loğ- Soru 4 -2q +q 10 +9OK D) +2q 10 9x Şekildeki ikizkenar dik üçgenin köşele- rindeki +q, -2q ve qx elektrik yükleri ha- reketsiz tutulmaktadır. Bu yüklerin K nok- tasındaki +q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü şekildeki gibi F dir. Buna göre, qx yükünün değeri nedir? C) -2q A) -q B) +q E) +3q
2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldu-
runuz.
. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme veya
çekme kuvvetine............
........ denir.
. Zıt cins yükler birbirini..........
yükler birbirini..........
..... aynı cins
Pozitif birim yüke etkiyen elektrostatik kuvvete
.........
denir.
. Elektrik alan birimi ........ ......... tur.
- Elektriksel kuvvet yüklü cisimler arasındaki uzak-
lığın karesi ile............
.. orantılıdır.
Coulomb sabitinin birimi .….... ....... dir.
- Coulomb kuvveti.......... ...... bir büyüklüktür.
Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye co
yükün....... ......... denir.
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldu- runuz. . Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme veya çekme kuvvetine............ ........ denir. . Zıt cins yükler birbirini.......... yükler birbirini.......... ..... aynı cins Pozitif birim yüke etkiyen elektrostatik kuvvete ......... denir. . Elektrik alan birimi ........ ......... tur. - Elektriksel kuvvet yüklü cisimler arasındaki uzak- lığın karesi ile............ .. orantılıdır. Coulomb sabitinin birimi .….... ....... dir. - Coulomb kuvveti.......... ...... bir büyüklüktür. Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye co yükün....... ......... denir.
Yo
d
Z
tw
60°
Bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş,
elektrik yüklü X ve Y kürelerinin Z noktasında
oluşturduğu elektriksel alan E dir.
Buna göre,
I. X'in yükü (-) işaretlidir.
II. Y'nin yükü (+) işaretlidir.
III. X ve Y'nin yükleri eşit büyüklüğüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Yo d Z tw 60° Bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş, elektrik yüklü X ve Y kürelerinin Z noktasında oluşturduğu elektriksel alan E dir. Buna göre, I. X'in yükü (-) işaretlidir. II. Y'nin yükü (+) işaretlidir. III. X ve Y'nin yükleri eşit büyüklüğüdür. yargılarından hangileri doğrudur?
1. Aralarında d kadar uzaklık bulunan -q yüklü K ve L
küreciklerine etki eden elektriksel kuvvetlerin bü-
yüklükleri F kadardır. Yüklü noktasal parçacıklardan
M yalnız N ile, P yalnız R ile ve S yalnız T ile etkileş-
mektedir.
P
-q
+q
- F
K
M
-q
-q
d
d
2d
2d
-q
-29
N
ALL
+q
R
-8q
T
Buna göre noktasal parçacıklara etki eden elekt-
riksel kuvvetleri F cinsinden bulunuz.
ÇÖZÜM
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Aralarında d kadar uzaklık bulunan -q yüklü K ve L küreciklerine etki eden elektriksel kuvvetlerin bü- yüklükleri F kadardır. Yüklü noktasal parçacıklardan M yalnız N ile, P yalnız R ile ve S yalnız T ile etkileş- mektedir. P -q +q - F K M -q -q d d 2d 2d -q -29 N ALL +q R -8q T Buna göre noktasal parçacıklara etki eden elekt- riksel kuvvetleri F cinsinden bulunuz. ÇÖZÜM
5
E
Boşlukta ışık hızı ile ilerleyen bir elektromanyetik dal-
ganın herhangi bir andaki hızı ve elektrik alan bileşeni
şekildeki gibi veriliyor.
re=
✓E=0
33=0
+Z
+X
Buna göre bu anda elektromanyetik dalganın man-
yetik alan bileşeni hangi yönde olur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
5 E Boşlukta ışık hızı ile ilerleyen bir elektromanyetik dal- ganın herhangi bir andaki hızı ve elektrik alan bileşeni şekildeki gibi veriliyor. re= ✓E=0 33=0 +Z +X Buna göre bu anda elektromanyetik dalganın man- yetik alan bileşeni hangi yönde olur?
1.
16
MANYETİK ALAN VE MANYETİK KUVVET
14
3
5
B) 2
2
Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerini dik, sonsuz uzun-
luktaki tellerden eşit şiddette elektrik akımları geçiyor.
A
Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik alan
hangi yönde olur?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
3.
Yayınları
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. 16 MANYETİK ALAN VE MANYETİK KUVVET 14 3 5 B) 2 2 Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerini dik, sonsuz uzun- luktaki tellerden eşit şiddette elektrik akımları geçiyor. A Buna göre, K noktasında oluşan bileşke manyetik alan hangi yönde olur? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 3. Yayınları
6.
Yalıtkan, eşit boylu ve O noktasından tavana bağlanmış
iplerle, elektrik yüklü K ve Lözdeş cisimleri şekildeki gibi
dengededir.
F KO
30°
ip 15 15
ghf
m
M düşey
K'nin yük miktarı L'ninkinden büyük olduğuna göre,
1. K ve L cisimlerinin O noktasında oluşturduğu elekt-
riksel alan vektörlerinin arasındaki aç 30° den daha
küçüktür.
II.) K cismine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır.
111. noktasındaki bileşke elektriksel alan sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yainiz it
-B) Yalnız III
YKS - AYT 03
D) II vell
E) I, II ve III
III.
vell
EFO
Y
9.
3
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. Yalıtkan, eşit boylu ve O noktasından tavana bağlanmış iplerle, elektrik yüklü K ve Lözdeş cisimleri şekildeki gibi dengededir. F KO 30° ip 15 15 ghf m M düşey K'nin yük miktarı L'ninkinden büyük olduğuna göre, 1. K ve L cisimlerinin O noktasında oluşturduğu elekt- riksel alan vektörlerinin arasındaki aç 30° den daha küçüktür. II.) K cismine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. 111. noktasındaki bileşke elektriksel alan sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yainiz it -B) Yalnız III YKS - AYT 03 D) II vell E) I, II ve III III. vell EFO Y 9. 3
ÖRNEK
Eşit bölmelere ayrılmış yalıtkan düzlemdeki noktasal X, Y, Z yüklerinin O noktasındaki elektrik yüküne uyguladıkları kuvvetlerin
bileşkesi şekildeki F 'dir.
Y ile Z aynı cins elektrik yüklü olduklarına göre:
1. X ile Y nin yüklerinin işareti aynıdır.
II. Y nin yükü Z ninkinden fazladır.
III. Z nin yükü X inkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ÖRNEK Eşit bölmelere ayrılmış yalıtkan düzlemdeki noktasal X, Y, Z yüklerinin O noktasındaki elektrik yüküne uyguladıkları kuvvetlerin bileşkesi şekildeki F 'dir. Y ile Z aynı cins elektrik yüklü olduklarına göre: 1. X ile Y nin yüklerinin işareti aynıdır. II. Y nin yükü Z ninkinden fazladır. III. Z nin yükü X inkinden fazladır. yargılarından hangileri doğru olabilir?
6.
XE
Y
lç içe konulan X ve Y küreleri üze-
rinde şekildeki gibi elektrik alan
çizgileri oluşuyor.
D) I ve II
Buna göre,
1. 19x1 = 1ayl
II.
qx + yüklüdür.
III. qy + yüklüdür.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. XE Y lç içe konulan X ve Y küreleri üze- rinde şekildeki gibi elektrik alan çizgileri oluşuyor. D) I ve II Buna göre, 1. 19x1 = 1ayl II. qx + yüklüdür. III. qy + yüklüdür. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
1.
Yalıtkan sürtünmesiz yatay zeminde tutulan qk, q₁ ve M
yüklü K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki konumda tu-
tulurken L cismi serbest bırakılıyor.
ak
K
d₁
qL
L
d₂
A) K ve M aynı cins yüklüdür.
B) d₁ > d₂ ise lakl>laml'dir.
C) lakl = lam ise d₁ = d₂dir.
D) laml>lakl ise d₁ > dodir.
K ve L zıt cins yüklüdür.
am
M
L cismi hareketsiz kaldığına göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi kesinlikle yanlıstır?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Yalıtkan sürtünmesiz yatay zeminde tutulan qk, q₁ ve M yüklü K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki konumda tu- tulurken L cismi serbest bırakılıyor. ak K d₁ qL L d₂ A) K ve M aynı cins yüklüdür. B) d₁ > d₂ ise lakl>laml'dir. C) lakl = lam ise d₁ = d₂dir. D) laml>lakl ise d₁ > dodir. K ve L zıt cins yüklüdür. am M L cismi hareketsiz kaldığına göre aşağıdaki ifadeler- den hangisi kesinlikle yanlıstır?
1. Elektrik yükleri +q, -q, +2q ve +2q olan noktasal cisimler
yalıtılmış zemin üzerine sabitlenmiştir.
+q
+2q
O₁
+2q
-q
+q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel ala-
nın büyüklüğü E olduğuna göre, O noktasındaki bi-
leşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E'dir?
A) 2
B) √3
C) √5
D) 3
E) √10
3.
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
1. Elektrik yükleri +q, -q, +2q ve +2q olan noktasal cisimler yalıtılmış zemin üzerine sabitlenmiştir. +q +2q O₁ +2q -q +q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel ala- nın büyüklüğü E olduğuna göre, O noktasındaki bi- leşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E'dir? A) 2 B) √3 C) √5 D) 3 E) √10 3.