Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

10.
Molekül Molekül
formülü polarlığı
CH
H₂O
C₂H
Apolar
Polar
Apolar
Moleküldeki
toplam
elektron
sayısı
10
10
18
Sadece tabloda verilen bilgilere göre,
1.
D) II ve III
Kaynama
noktası
(°C)
-161
100
-89
II. Apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça kayna-
ma noktası artar.
M
Polar moleküllerin kaynama noktası apolar molekül- | 12.
lerden daha fazladır.
B
III. Elektron sayısı aynı olan moleküllerin kaynama
noktaları da aynıdır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve IIIvalo
S
A)
19
D) Anlık sürat
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
10. Molekül Molekül formülü polarlığı CH H₂O C₂H Apolar Polar Apolar Moleküldeki toplam elektron sayısı 10 10 18 Sadece tabloda verilen bilgilere göre, 1. D) II ve III Kaynama noktası (°C) -161 100 -89 II. Apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça kayna- ma noktası artar. M Polar moleküllerin kaynama noktası apolar molekül- | 12. lerden daha fazladır. B III. Elektron sayısı aynı olan moleküllerin kaynama noktaları da aynıdır. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve IIIvalo S A) 19 D) Anlık sürat
4. Yalıtkan yatay düzlemde bulunan noktasal +q, ve-q2
yüklü cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
+91
d
-92
K
-92 yüklü cisim K noktasına taşındığında,
1.
Elektriksel kuvvetlere karşı dış kuvvetler pozitif iş
yapar.
11. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır.
4
III. -q₂ yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. Yalıtkan yatay düzlemde bulunan noktasal +q, ve-q2 yüklü cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. +91 d -92 K -92 yüklü cisim K noktasına taşındığında, 1. Elektriksel kuvvetlere karşı dış kuvvetler pozitif iş yapar. 11. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. 4 III. -q₂ yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur?
3.3
Yalıtkan ve eşit uzunluktaki ipek iplerle tavana asıl-
mış iletken ve yüklü X, Y ve Z cisimlerinin denge
durumları şekildeki gibidir.
X
Buna göre,
l. X ve Z aynı cins yüklüdür.<
ll. Y cismi X cisminden daha ağırdır.
lll. Y cismi Z cişminden daha ağırdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(X ile Z'nin etkileşimi önemsizdir.)
A) Yalnız
D) I ve ll
B) Yalnız ll
C) Yalnız ttt
E) Ive Ill
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
3.3 Yalıtkan ve eşit uzunluktaki ipek iplerle tavana asıl- mış iletken ve yüklü X, Y ve Z cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. X Buna göre, l. X ve Z aynı cins yüklüdür.< ll. Y cismi X cisminden daha ağırdır. lll. Y cismi Z cişminden daha ağırdır. yargılarından hangileri yanlıştır? (X ile Z'nin etkileşimi önemsizdir.) A) Yalnız D) I ve ll B) Yalnız ll C) Yalnız ttt E) Ive Ill
48. Bir elektron, E = 390j N/C luk bir elektrik alan böl-
gesine yatay üzerinde 30°lik bir açıyla 8,2 x 105 m/s
hızla fırlatılıyor. Kütleçekim etkilerini önemsemeye-
rek (a) elektronun ilk atıldığı yüksekliğe geri dön-
mesi için geçen süreyi, (b) elektronun ulaşabildiği
en büyük yüksekliği ve (c) en büyük yüksekliğe ulaş-
tığında yatay yerdeğiştirmesini bulunuz.
hi sibi protonlar düzgün bir E =
D03
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
48. Bir elektron, E = 390j N/C luk bir elektrik alan böl- gesine yatay üzerinde 30°lik bir açıyla 8,2 x 105 m/s hızla fırlatılıyor. Kütleçekim etkilerini önemsemeye- rek (a) elektronun ilk atıldığı yüksekliğe geri dön- mesi için geçen süreyi, (b) elektronun ulaşabildiği en büyük yüksekliği ve (c) en büyük yüksekliğe ulaş- tığında yatay yerdeğiştirmesini bulunuz. hi sibi protonlar düzgün bir E = D03
7. Kütlesi önemsiz, yalıtkan, ağırlıksız ve esnek ol-
mayan iplerle asılı K ve L cisimleri şekildeki gibi
dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyük-
lükleri TK ve T dir.
a
Tx
K
L
Yatay
Düşey
Düşey
a < 0 ve K cismi pozitif elektrikle yüklü oldu-
ğuna göre,
I. L cismi nötrdür.
II. K ve L'nin birbirine uyguladığı elektriksel kuv-
vetler eşittir.
D) II ve III
III. Tx > T₁'dir.
K
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. Kütlesi önemsiz, yalıtkan, ağırlıksız ve esnek ol- mayan iplerle asılı K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyük- lükleri TK ve T dir. a Tx K L Yatay Düşey Düşey a < 0 ve K cismi pozitif elektrikle yüklü oldu- ğuna göre, I. L cismi nötrdür. II. K ve L'nin birbirine uyguladığı elektriksel kuv- vetler eşittir. D) II ve III III. Tx > T₁'dir. K yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
ÖRNEK
Elektrik yüklü X, Y, Z küreleri sürtünmesiz ve yalıtkan yatay
düzlemde şekildeki gibi sabit tutulurken Y küresi serbest bi-
rakılınca hareket etmediği gözleniyor.
X
Buna göre,
I. X in yük miktarı Z ninkine eşittir.
II. Y nin yük miktarı X inkinden küçüktür.
III. Y ile Z nin yüklerinin işareti aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Z
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ÖRNEK Elektrik yüklü X, Y, Z küreleri sürtünmesiz ve yalıtkan yatay düzlemde şekildeki gibi sabit tutulurken Y küresi serbest bi- rakılınca hareket etmediği gözleniyor. X Buna göre, I. X in yük miktarı Z ninkine eşittir. II. Y nin yük miktarı X inkinden küçüktür. III. Y ile Z nin yüklerinin işareti aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Z
n-
en
in
5. K, L ve M pozitif yüklü iletken küreler yalıt-
kan iplerle asılmıştır. Küreler verilen konum-
larda dengededir. Kürelerin yükleri sırasıyla
qKq ve q ağırlıkları G, G₁ ve G dir.
'M
K
1. 9M > 9K
11. qL
> am
30
A) Yalnız
60
L
Düşey
M ye etkiyen bileşke elektriksel kuvvet K
ye etkiyenden büyük ve ß> a olduğuna
göre,
D) I ve III
M
yatay
III. GK > GM
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru-
dur?
al
B) Yalnız III C) ve
E) II ve III
7. Nokt
reler
lerle
num
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
n- en in 5. K, L ve M pozitif yüklü iletken küreler yalıt- kan iplerle asılmıştır. Küreler verilen konum- larda dengededir. Kürelerin yükleri sırasıyla qKq ve q ağırlıkları G, G₁ ve G dir. 'M K 1. 9M > 9K 11. qL > am 30 A) Yalnız 60 L Düşey M ye etkiyen bileşke elektriksel kuvvet K ye etkiyenden büyük ve ß> a olduğuna göre, D) I ve III M yatay III. GK > GM ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru- dur? al B) Yalnız III C) ve E) II ve III 7. Nokt reler lerle num
(2)
370
(1)
Ağırlığı 4.102 newton olan
kürenin
yükü q=-3.10-4
coulomb dur.
Bu küre düzgün elektrik alanı
içinde şekildeki gibi dengede
kalıyor.
Buna göre elektrik alanının yönü nedir ve şid-
(3)
4
deti kaç N/C dur? (tan37° =
B) (1) yönünde, 300
D) (2) yönünde, 400
E) (2) yönünde, 100
A) (1) şönünde, 100
C) (1) yönünde, 400
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
(2) 370 (1) Ağırlığı 4.102 newton olan kürenin yükü q=-3.10-4 coulomb dur. Bu küre düzgün elektrik alanı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre elektrik alanının yönü nedir ve şid- (3) 4 deti kaç N/C dur? (tan37° = B) (1) yönünde, 300 D) (2) yönünde, 400 E) (2) yönünde, 100 A) (1) şönünde, 100 C) (1) yönünde, 400
Test 71
Üniteyi Değerlendiren Sorular
1. Elektrostatik filtreler, enerji santrallerinde, yakıtın yanması sonucu oluşan baca gazının içerdiği uçucu küllerin at
fere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek için kullanılmaktadır. Elektrostatik filtreler, askida kati ma
içeren gazlanın, oluşturulan elektrik alanı içerisinden geçirilerek, yükleme elektrotlan ile elektriksel olarak negatit
yüklenmesi ve negatif yükle yüklenmiş maddelerin pozitif toplama elektrotiannda toplanarak gazdan ayrimas
Toplama elektrotlan üzerinde toplanan kül, elektrotlanın belirli aralıklarla silkelenmesi sonucu filtre altındaki k
nelerine dökülmektedir. Bu şekilde havaya salinan gaz temizlenmiş olur.
ile çalışmaktadır.
Toz içeren baca gazı
Toplayıcı plaka
Toz içeriği giderilmiş baca gazı
Toz silkeleme mekanizması
Kül haznesi
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Duman içindeki tozlar negatif yükle yüklenir.
B) Elektrotlar (toplayıcı plakalar) pozitif yükle yüklenir.
C) Filtreleme sistemi aynı cins yüklerin birbirini itmesi prensibi ile çalışır.
D) Elektrostatik filtre sayesinde havaya salınan gaz, partiküllerden temizlenmiş olur.
Fotokopi makinesinde
1. En alttaki metal
miştir.
II. Pozitif yü
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Test 71 Üniteyi Değerlendiren Sorular 1. Elektrostatik filtreler, enerji santrallerinde, yakıtın yanması sonucu oluşan baca gazının içerdiği uçucu küllerin at fere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek için kullanılmaktadır. Elektrostatik filtreler, askida kati ma içeren gazlanın, oluşturulan elektrik alanı içerisinden geçirilerek, yükleme elektrotlan ile elektriksel olarak negatit yüklenmesi ve negatif yükle yüklenmiş maddelerin pozitif toplama elektrotiannda toplanarak gazdan ayrimas Toplama elektrotlan üzerinde toplanan kül, elektrotlanın belirli aralıklarla silkelenmesi sonucu filtre altındaki k nelerine dökülmektedir. Bu şekilde havaya salinan gaz temizlenmiş olur. ile çalışmaktadır. Toz içeren baca gazı Toplayıcı plaka Toz içeriği giderilmiş baca gazı Toz silkeleme mekanizması Kül haznesi Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Duman içindeki tozlar negatif yükle yüklenir. B) Elektrotlar (toplayıcı plakalar) pozitif yükle yüklenir. C) Filtreleme sistemi aynı cins yüklerin birbirini itmesi prensibi ile çalışır. D) Elektrostatik filtre sayesinde havaya salınan gaz, partiküllerden temizlenmiş olur. Fotokopi makinesinde 1. En alttaki metal miştir. II. Pozitif yü
3. Eşit bölmeli bir düzleme +q, -q, +q yükleri şekildeki gibi
yerleştirilmiştir.
+q
3
Mavi E
B) 2
5
O
+q
2
Buna göre, yüklerin O noktasında oluşturdukları
elektrik alanların bileşkesi hangi yönde olur?
A) 1
I ev 4.10
D) 4
E) 5
C) 3
-q
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
3. Eşit bölmeli bir düzleme +q, -q, +q yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. +q 3 Mavi E B) 2 5 O +q 2 Buna göre, yüklerin O noktasında oluşturdukları elektrik alanların bileşkesi hangi yönde olur? A) 1 I ev 4.10 D) 4 E) 5 C) 3 -q
ÖRNEK
+
+
+
+q
+
+
+
+
d
TI
+
+
+
+q
+
+
+
+
d
-
Şekil I de yarıçapları r, kütleleri m ve yükleri +q ve -q
olan iki iletken küre, Şekil - II de ise aynı özelliklere sahip
iki yalıtkan küre yatay ve sürtünmesiz düzlemlerde serbest
bırakılmıştır.
Buna göre,
1. İletken küreler birbirine yaklaşırken yük dağılımları
değişeceğinden iletken kürelerin çarpışma hızı yalıt-
kanlardan daha büyüktür.
II. İletken küreler arasındaki elektriksel kuvvet yalıtkan
küreler arasındaki kuvvetten her zaman daha bü-
yüktür.
III. Negatif yüklü cisimlerin harekete geçtiklerindeki iv-
meleri pozitif yüklere göre daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ÖRNEK + + + +q + + + + d TI + + + +q + + + + d - Şekil I de yarıçapları r, kütleleri m ve yükleri +q ve -q olan iki iletken küre, Şekil - II de ise aynı özelliklere sahip iki yalıtkan küre yatay ve sürtünmesiz düzlemlerde serbest bırakılmıştır. Buna göre, 1. İletken küreler birbirine yaklaşırken yük dağılımları değişeceğinden iletken kürelerin çarpışma hızı yalıt- kanlardan daha büyüktür. II. İletken küreler arasındaki elektriksel kuvvet yalıtkan küreler arasındaki kuvvetten her zaman daha bü- yüktür. III. Negatif yüklü cisimlerin harekete geçtiklerindeki iv- meleri pozitif yüklere göre daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur?
ÖRNEK
TK
K
TL
Düşey düzlemde iplerin ucuna bağlı K
ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir.
İplerde oluşan gerilme kuvvetleri TK ve T₁ olduğuna
göre,
1. Küreler zıt işaretle yüklüdür.
II. TK > TL dir.
III. Küreler arasındaki elektriksel kuvvet L cisminin ağır-
lığından büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ÖRNEK TK K TL Düşey düzlemde iplerin ucuna bağlı K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri TK ve T₁ olduğuna göre, 1. Küreler zıt işaretle yüklüdür. II. TK > TL dir. III. Küreler arasındaki elektriksel kuvvet L cisminin ağır- lığından büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Kütlesi ihmal edilen L uzunluğundaki yalıtkan iple tavana
asılı m kütleli cisim, düzgün elektriksel alanın (E) içinde
şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
O
¦a
A) Yalnız II
L
D) II ve III
düşey
-- yatay
Cisim
Buna göre,
1. Cisim pozitif (+) yüklüdür.
II. Cismin kütlesi artırılırsa düşeyle yaptığı açı (α)
azalır.
III. Çekim ivmesinin daha küçük olduğu ortamda aynı
işlem tekrarlanırsa ipteki gerilme kuvveti azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
-E
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Kütlesi ihmal edilen L uzunluğundaki yalıtkan iple tavana asılı m kütleli cisim, düzgün elektriksel alanın (E) içinde şekildeki gibi dengede kalmaktadır. O ¦a A) Yalnız II L D) II ve III düşey -- yatay Cisim Buna göre, 1. Cisim pozitif (+) yüklüdür. II. Cismin kütlesi artırılırsa düşeyle yaptığı açı (α) azalır. III. Çekim ivmesinin daha küçük olduğu ortamda aynı işlem tekrarlanırsa ipteki gerilme kuvveti azalır. yargılarından hangileri doğrudur? -E B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
ARI
3.
Elektrik yükleri +q, +q ve -2q olan noktasal cisimler düz-
gün altıgenin köşelerine şekildeki gibi konulmuştur.
+q
epigoll
S3
-2q
E 2
+q
C) -x yönünde, E
O
+q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan
şiddeti olduğuna göre, bu noktadaki bileşke elektrik
alanın yönü ve şiddeti nedir?
A) -x yönünde,
E) +x yönünde, 2E
+X
d²
B) +x yönünde,
E2
D) +x yönünde, E
=26
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
ARI 3. Elektrik yükleri +q, +q ve -2q olan noktasal cisimler düz- gün altıgenin köşelerine şekildeki gibi konulmuştur. +q epigoll S3 -2q E 2 +q C) -x yönünde, E O +q yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti olduğuna göre, bu noktadaki bileşke elektrik alanın yönü ve şiddeti nedir? A) -x yönünde, E) +x yönünde, 2E +X d² B) +x yönünde, E2 D) +x yönünde, E =26
+3q ve -q yüklü özdeş iki küre şekildeki konumda iken X küre-
sinin küresine uyguladığı elektrik kuvveti F dir.
+3q
X
d
-q
Y
Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine konulur-
sa X küresinin Y küresine uyguladığı elektrik kuvveti kaç
Folur?
Örnek
Düzgü
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
+3q ve -q yüklü özdeş iki küre şekildeki konumda iken X küre- sinin küresine uyguladığı elektrik kuvveti F dir. +3q X d -q Y Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine konulur- sa X küresinin Y küresine uyguladığı elektrik kuvveti kaç Folur? Örnek Düzgü
İMLERİ TESTİ
7.
Elektrik yüklü K ve L noktasal küreciklerinin M noktasında
oluşturduğu elektriksel alanların bileşkesi E dir.
K
9,9
d
Buna göre,
AYT
M
KA
tw
D) ve Il
91
3
1. K küreciği (+) yüklüdür.
II. Küreciklerin M noktasında oluşturdukları toplam elektriksel
potansiyel sıfırdır.
III. K küreciğinin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet, L'nin K'ye
uyguladığı elektriksel kuvvetten büyüktür.
x
yargılarından hangileri doğrudur? (Kareler özdeştir.)
A) Yalnız i
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) Ive-t
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
İMLERİ TESTİ 7. Elektrik yüklü K ve L noktasal küreciklerinin M noktasında oluşturduğu elektriksel alanların bileşkesi E dir. K 9,9 d Buna göre, AYT M KA tw D) ve Il 91 3 1. K küreciği (+) yüklüdür. II. Küreciklerin M noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel sıfırdır. III. K küreciğinin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet, L'nin K'ye uyguladığı elektriksel kuvvetten büyüktür. x yargılarından hangileri doğrudur? (Kareler özdeştir.) A) Yalnız i B) Yalnız II C)Yalnız III E) Ive-t