Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Soruları

2. Hareket halindeki kütleli bir cismin hızının büyüklüğü,
hareket süresi t dir.
Buna göre; m, v, t niceliklerinden hangilen temel bir
büyüklüktür?
A) Yalnız m
b) m ve t
B) Yalnız v
E) m, t ve v
C)Yalnız t
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
2. Hareket halindeki kütleli bir cismin hızının büyüklüğü, hareket süresi t dir. Buna göre; m, v, t niceliklerinden hangilen temel bir büyüklüktür? A) Yalnız m b) m ve t B) Yalnız v E) m, t ve v C)Yalnız t
5.
Isı iletim hızı, bir maddede birim zamanda aktarılan isi
miktarını gösterir ve Isı iletim hızı, ısının iletildiği yüzey
alanı ile doğru orantılıdır.
Buna göre;
1. Üşüdüğümüzde kollarımızı vücudumuza sarmak,
II. Soğuk bölgelerdeki evlere küçük pencereler yap-
mak,
III. Kış mevsiminde kalın giysiler giymek
durumlarından hangileri yukarıda verilen bilgi ile
açıklanabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
5. Isı iletim hızı, bir maddede birim zamanda aktarılan isi miktarını gösterir ve Isı iletim hızı, ısının iletildiği yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Buna göre; 1. Üşüdüğümüzde kollarımızı vücudumuza sarmak, II. Soğuk bölgelerdeki evlere küçük pencereler yap- mak, III. Kış mevsiminde kalın giysiler giymek durumlarından hangileri yukarıda verilen bilgi ile açıklanabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
2.
Aşağıda ısı iletimi ile ilgili üç tane örnek verilmiştir.
I. Alttan isitilan suyun bir süre sonra kaynaması,
II. Mikrodalga fırına koyulan bir bardak sütün
Isınması,
III. Sıcak kumda yürüyen bir çocuğun ayağının
yanması
Buna göre I, II ve III'teki olaylar ısı iletim yolla-
rından hangilerine örnek olur?
A
B)
1
Konveksiyon İletim
İletim
Işıma
Işıma
D İletim
E) Konveksiyon
Işıma
Konveksiyon
Konveksiyon İletim
Konveksiyon Işıma
Işıma
İletim
4.
Nük
şöy
ISI
bas
ba
35
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
2. Aşağıda ısı iletimi ile ilgili üç tane örnek verilmiştir. I. Alttan isitilan suyun bir süre sonra kaynaması, II. Mikrodalga fırına koyulan bir bardak sütün Isınması, III. Sıcak kumda yürüyen bir çocuğun ayağının yanması Buna göre I, II ve III'teki olaylar ısı iletim yolla- rından hangilerine örnek olur? A B) 1 Konveksiyon İletim İletim Işıma Işıma D İletim E) Konveksiyon Işıma Konveksiyon Konveksiyon İletim Konveksiyon Işıma Işıma İletim 4. Nük şöy ISI bas ba 35
3. Özdeş iki fincana kaynamakta olan çaydanlıktaki su-
dan eşit miktar konuluyor. Daha sonra aynı anda fin-
canlara ısı sığaları ve sıcaklıkları eşit olan tahta kaşık
ve metal kaşık konuluyor.
Isı alışverişinin sadece fincandaki su ile kaşıklar
arasında olduğu kabul edilirse
W snay 10
Denge sıcaklıkları eşit olur.
II. Denge sıcaklığına ulaşma süreleri eşit olur.
III. Her iki fincanda denge sıcaklığına ulaşmadan ön-
ce metal kaşığın bulunduğu fincandaki suyun si-
caklığı daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
howpop syen
C) Yalnız III
3 nalo pl 06 ta
E) I ve III
abrinch
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
3. Özdeş iki fincana kaynamakta olan çaydanlıktaki su- dan eşit miktar konuluyor. Daha sonra aynı anda fin- canlara ısı sığaları ve sıcaklıkları eşit olan tahta kaşık ve metal kaşık konuluyor. Isı alışverişinin sadece fincandaki su ile kaşıklar arasında olduğu kabul edilirse W snay 10 Denge sıcaklıkları eşit olur. II. Denge sıcaklığına ulaşma süreleri eşit olur. III. Her iki fincanda denge sıcaklığına ulaşmadan ön- ce metal kaşığın bulunduğu fincandaki suyun si- caklığı daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II howpop syen C) Yalnız III 3 nalo pl 06 ta E) I ve III abrinch
dom
arçaları,
bir araya
caklığı Tp
MITO
2. Aşağıda verilen;
1. bir mikrodalga fırınının, içine konulan böreği ısıtması,
II. bir bardaktaki sıcak çayın, bardağın yüzeyini ısıtması,
III. bir kalorifer radyatörünün, içinde olduğu odayı ısıtması
olaylar ile bu olaylarda en etkili olan enerji iletim yolu
eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
(A)
B
C)
D)
E)
Konveksiyon
Konveksiyon
Işıma
Işıma
İletim
11/
iletim
Işıma
ilètin
Konveksiyon
Konveksiyon
Işıma
İletim
Konveksiyon
İletim
Işıma
ertansinansahin_
4.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
dom arçaları, bir araya caklığı Tp MITO 2. Aşağıda verilen; 1. bir mikrodalga fırınının, içine konulan böreği ısıtması, II. bir bardaktaki sıcak çayın, bardağın yüzeyini ısıtması, III. bir kalorifer radyatörünün, içinde olduğu odayı ısıtması olaylar ile bu olaylarda en etkili olan enerji iletim yolu eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir? (A) B C) D) E) Konveksiyon Konveksiyon Işıma Işıma İletim 11/ iletim Işıma ilètin Konveksiyon Konveksiyon Işıma İletim Konveksiyon İletim Işıma ertansinansahin_ 4.
4+=91
KAM
3. Kütleleri farklı olan K ve L maddeleri özdeş ısıtıcılarla eş
sürede ısıtıldıklarında K'nin sıcaklığı daha fazla artmakta
dır. Aynı sıcaklıktaki bu maddelerden eşit kütlede iki parça
alınıp aynı ortama bırakılıp bir süre sonra sıcaklıkları ölçül
düğünde ise L'nin sıcaklığının daha az olduğu görülüyor
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış
tır? (Hâl değişimi olmamaktadır.)
A) L'nin Özısısı daha küçüktür.
B) Ik durumda K'nin ısı sığası daha küçüktür. X
C) İlk durumda maddelerin aldığı ısılar eşittir.
D) İkinci durumda L daha çok ısı kaybetmiştir.
E) Maddeler aynı cins olabilir.
4. Doğrusal hareket yapan bir araca ait hız-zaman grafiğ
verilmiştir.
9
Hız
2t
Zaman
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
4+=91 KAM 3. Kütleleri farklı olan K ve L maddeleri özdeş ısıtıcılarla eş sürede ısıtıldıklarında K'nin sıcaklığı daha fazla artmakta dır. Aynı sıcaklıktaki bu maddelerden eşit kütlede iki parça alınıp aynı ortama bırakılıp bir süre sonra sıcaklıkları ölçül düğünde ise L'nin sıcaklığının daha az olduğu görülüyor Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış tır? (Hâl değişimi olmamaktadır.) A) L'nin Özısısı daha küçüktür. B) Ik durumda K'nin ısı sığası daha küçüktür. X C) İlk durumda maddelerin aldığı ısılar eşittir. D) İkinci durumda L daha çok ısı kaybetmiştir. E) Maddeler aynı cins olabilir. 4. Doğrusal hareket yapan bir araca ait hız-zaman grafiğ verilmiştir. 9 Hız 2t Zaman
2. K ortamından gönderilen I ışını M ortamına geçtiğinde K
ortamındaki ışığın doğrultusuna paralel olduğu gözleniyor.
K
I ışığının K, L ve M ortamlarındaki ortalama süratleri
sırasıyla V, V₁ ve VM olduğuna göre, ortalama hızları
arasındaki ilişki nasıldır?
A) V₁ > V=VM
C) Vk = VM > VL
M
E) VM > VL > VK
B) VK = V₁ = VM
D) VK > V₁ > VM
norme
Uzak
Cole
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
2. K ortamından gönderilen I ışını M ortamına geçtiğinde K ortamındaki ışığın doğrultusuna paralel olduğu gözleniyor. K I ışığının K, L ve M ortamlarındaki ortalama süratleri sırasıyla V, V₁ ve VM olduğuna göre, ortalama hızları arasındaki ilişki nasıldır? A) V₁ > V=VM C) Vk = VM > VL M E) VM > VL > VK B) VK = V₁ = VM D) VK > V₁ > VM norme Uzak Cole
14. 1 atm dış basınçta bulunan X maddesine ait sıcaklık-
zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
Sıcaklık (°C)
t₁
Buna göre X maddesiyle ilgili,
1. Soğutulmaktadır.
II. Katıdır.
III. t₁ °C'de kinetik enerjisi sabittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
→ Zaman
D) II ve III
O
E) I, II ve Ill
ve III
16.
17.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
14. 1 atm dış basınçta bulunan X maddesine ait sıcaklık- zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Sıcaklık (°C) t₁ Buna göre X maddesiyle ilgili, 1. Soğutulmaktadır. II. Katıdır. III. t₁ °C'de kinetik enerjisi sabittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I → Zaman D) II ve III O E) I, II ve Ill ve III 16. 17.
7.
Flether
Özellik Fiberglas havaya göre daha kötü bir isi
yalıtkanlığına sahiptir.
Kullanım = Binalarda ısı yalıtımı yapılırken içinde
küçük boşluklar bulunan fiberglas tercih edilir.
Yukarıda fiberglasın ısı yalıtım özelliği ile kullanım
durumu verilmiştir.
Buna göre, özellik ve kullanımın ortak noktasını,
1. Fiberglasın içindeki boşluklar hava molekülleri-
nin kinetik enerjisini arttırır.
have
II. Fiberglasın boşluklarında hapsedilen hava mo-
leküllerinin isi enerjisini konveksiyon yoluyla ak-
tarması engellenir.
III. Isı iletkenliğini arttırır.
yargılarından hangileri açıklar?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız H
EXII ve III
C) I ve II
3. Bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit mad-
delere ayrıştırılmayan her saf madde elementtir.
Yukarıda verilen element tanımını yapan bilim
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
7. Flether Özellik Fiberglas havaya göre daha kötü bir isi yalıtkanlığına sahiptir. Kullanım = Binalarda ısı yalıtımı yapılırken içinde küçük boşluklar bulunan fiberglas tercih edilir. Yukarıda fiberglasın ısı yalıtım özelliği ile kullanım durumu verilmiştir. Buna göre, özellik ve kullanımın ortak noktasını, 1. Fiberglasın içindeki boşluklar hava molekülleri- nin kinetik enerjisini arttırır. have II. Fiberglasın boşluklarında hapsedilen hava mo- leküllerinin isi enerjisini konveksiyon yoluyla ak- tarması engellenir. III. Isı iletkenliğini arttırır. yargılarından hangileri açıklar? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız H EXII ve III C) I ve II 3. Bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit mad- delere ayrıştırılmayan her saf madde elementtir. Yukarıda verilen element tanımını yapan bilim
I
5
8. Şekildeki m kütleli cisim silindirin içerisinde düşmeden
düzgün dairesel hareket yapıyor.
Buna göre;
g
1. k=
0²
II. k>
=
1
k
gr
0²
<
g.r
yargılarından hangileri doğru olabilir?
(0: cismin çizgisel hızı, g: yer çekimi ivmesi)
A) I, II ve III
B) I ve II
m
D) II ve III
C) I ve III
E) Yalnız II
1.B 2.C 3.D 4.D 5.A 6.D 7.E 8.D
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
I 5 8. Şekildeki m kütleli cisim silindirin içerisinde düşmeden düzgün dairesel hareket yapıyor. Buna göre; g 1. k= 0² II. k> = 1 k gr 0² < g.r yargılarından hangileri doğru olabilir? (0: cismin çizgisel hızı, g: yer çekimi ivmesi) A) I, II ve III B) I ve II m D) II ve III C) I ve III E) Yalnız II 1.B 2.C 3.D 4.D 5.A 6.D 7.E 8.D
Bir tencereye aynı anda koyduğumuz metal kaşıkla
karıştırdığımızda elimizin yanması, silikon kaşıkla
karıştırdığımızda elimizin yanmaması,
1. Metalin öz ısısının, silikondan fazla olması,
II. Metalin ısı iletkenliğinin, silikondan fazla olması,
III. Metal kaşığın sıcaklığının, silikon kaşığın sıcaklı-
ğından fazla olması
verilenlerden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnızl
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve ll
E) II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Bir tencereye aynı anda koyduğumuz metal kaşıkla karıştırdığımızda elimizin yanması, silikon kaşıkla karıştırdığımızda elimizin yanmaması, 1. Metalin öz ısısının, silikondan fazla olması, II. Metalin ısı iletkenliğinin, silikondan fazla olması, III. Metal kaşığın sıcaklığının, silikon kaşığın sıcaklı- ğından fazla olması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnızl D) I ve III B) Yalnız II C) I ve ll E) II ve III
7.
1-D
Demir, bakır ve
ve Q
Alüminyum
ğıdakilerden hangisidir?
A) QDemir > QBakır
> QAlüminyum
B) QBakır > QDemir > QAlüminyum
C) Alüminyum QDemir
> QBakır
D) QDemir = QBakır Alüminyum
E) QAlüminyum > QBakır > QDemir
Sıcaklıkları 20 °C olan demirden yapılmış K ve L cisimleri si-
caklığı 80 °C olan saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp
son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor.
80
ABONE
Daha sonra bu demir parçaları şekildeki gibi aynı miktarda
ve 20 °C sıcaklığında saf su bulunan özdeş kaplara ayrı ay-
ri bırakılıyor.
A)
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşa-
[/S)
B)
C)
D)
II. Kap
J. Kap
L cisminin kütlesi K'ninkinden büyük olduğuna göre kap-
lardaki suların son denge sıcaklıkları aşağıdakilerden han-
gisi olabilir? (Isı alışverişi sadece cisimler ile su arasındadır.)
E)
20 °C
su
20
32
34
80
78
K
I. kaptaki suyun
sıcaklığı (°C)
80 °C
su
2-A
K
20 °C
su
II. kaptaki suyun
sıcaklığı (°C)
22
34
32
78
80
3-C
4-D
ge sıcaklığ
1. Demir k
II. Demirin
kaptaki
III. Bakır v
yargıların
(Isı alışver
A) Yalnız
9. Isıca
özde
grafik
5-B
28
B
11
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
7. 1-D Demir, bakır ve ve Q Alüminyum ğıdakilerden hangisidir? A) QDemir > QBakır > QAlüminyum B) QBakır > QDemir > QAlüminyum C) Alüminyum QDemir > QBakır D) QDemir = QBakır Alüminyum E) QAlüminyum > QBakır > QDemir Sıcaklıkları 20 °C olan demirden yapılmış K ve L cisimleri si- caklığı 80 °C olan saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor. 80 ABONE Daha sonra bu demir parçaları şekildeki gibi aynı miktarda ve 20 °C sıcaklığında saf su bulunan özdeş kaplara ayrı ay- ri bırakılıyor. A) olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki aşa- [/S) B) C) D) II. Kap J. Kap L cisminin kütlesi K'ninkinden büyük olduğuna göre kap- lardaki suların son denge sıcaklıkları aşağıdakilerden han- gisi olabilir? (Isı alışverişi sadece cisimler ile su arasındadır.) E) 20 °C su 20 32 34 80 78 K I. kaptaki suyun sıcaklığı (°C) 80 °C su 2-A K 20 °C su II. kaptaki suyun sıcaklığı (°C) 22 34 32 78 80 3-C 4-D ge sıcaklığ 1. Demir k II. Demirin kaptaki III. Bakır v yargıların (Isı alışver A) Yalnız 9. Isıca özde grafik 5-B 28 B 11
1. Antalya şehir merkezinde yaşayan Gökçe,
ailesiyle birlikte bayram ziyareti için 2200 rakımlı
Eğrigöl Yaylası'nda yaşayan dedesi ile ninesini
ziyarete gider. Gökçe yaylada yemeğin pişme
süresinin, şehir merkezinde bulunan evlerindeki
pişme süresinden daha uzun olduğunu fark
ediyor.
Bu olayın sebebi;
I. açık hava basıncının düşmesinden dolayı
buharlaşma hızının artması,
il. suyun kaynama noktasının düşmesinden
dolayı düşük sıcaklıkta yemeğe ısı
aktarımının uzun sürmesi,
III. hava sıcaklığının yaylada daha düşük
olması
durumlarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
1. Antalya şehir merkezinde yaşayan Gökçe, ailesiyle birlikte bayram ziyareti için 2200 rakımlı Eğrigöl Yaylası'nda yaşayan dedesi ile ninesini ziyarete gider. Gökçe yaylada yemeğin pişme süresinin, şehir merkezinde bulunan evlerindeki pişme süresinden daha uzun olduğunu fark ediyor. Bu olayın sebebi; I. açık hava basıncının düşmesinden dolayı buharlaşma hızının artması, il. suyun kaynama noktasının düşmesinden dolayı düşük sıcaklıkta yemeğe ısı aktarımının uzun sürmesi, III. hava sıcaklığının yaylada daha düşük olması durumlarından hangileri olabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
A) P noktasından
C) LM arasından
3.
Co-
E) noktasından
L
A) X noktası
C) XY arası
B) L noktasından
D) M noktasından
M
ARC
IX Y
IZ T
K
N
Şekildeki eşit bölmeli kare levha K nokta-
sından asıldığında ipin uzantısı L den, M
den asıldığında ise ipin uzantısı N den ge-
çiyor.
Buna göre, levhanın ağırlık merkezi ne-
residir?
E) ZT arası
A) Kn
C) AL
B) Y noktası
D) YZ arası
6.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
A) P noktasından C) LM arasından 3. Co- E) noktasından L A) X noktası C) XY arası B) L noktasından D) M noktasından M ARC IX Y IZ T K N Şekildeki eşit bölmeli kare levha K nokta- sından asıldığında ipin uzantısı L den, M den asıldığında ise ipin uzantısı N den ge- çiyor. Buna göre, levhanın ağırlık merkezi ne- residir? E) ZT arası A) Kn C) AL B) Y noktası D) YZ arası 6.
Yan yana konulan şekildeki K ve Lile L ve M
maddeleri arasında ısı alışverişi olmaktadır.
€ #
L
M
KL
Isı akış yönleri şekildeki gibi olduğuna
göre maddelerin sıcaklıkları Tk, TL ve TM
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) TK > TL > TM
C) TM > TK > TL
B) TL > TK = TM
D) TK > TL = TM
E) TK = K = TM
Puan Yayınlar G
ler yüksek sıcaklık değerlerinde ölçüm
illerin genleşme olayın-
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Yan yana konulan şekildeki K ve Lile L ve M maddeleri arasında ısı alışverişi olmaktadır. € # L M KL Isı akış yönleri şekildeki gibi olduğuna göre maddelerin sıcaklıkları Tk, TL ve TM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi- dir? A) TK > TL > TM C) TM > TK > TL B) TL > TK = TM D) TK > TL = TM E) TK = K = TM Puan Yayınlar G ler yüksek sıcaklık değerlerinde ölçüm illerin genleşme olayın-
Isbo
Test
yang dudu
2XYZ
yapmay kaktaki gubukların bir
mum yaparak diğer ulardan dades se PRAK
wo
x+J2
DAY 2X
1
2x+2y
B) X 25Y
Y
1
BL***
Aynı anda isitilmaya başlanan çubukların uçlarındaki mumlar-
dan önce I. mum erimeye başlıyor. Daha sonra II. ve III. mum
aynı anda erimeye başlıyor.
1. mum
x+2y=32
7 mumy
Buna göre, X, Y ve Z metallerinin isi iletkenlikleri arasında-
ki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(meler eşit oralikdir)
X>Y>Z
II. mum
EX>Y=Z
e) Z>X>Y
40
4. Içind
bin E
Daha
suyu
Buna
1. bal
bale
Hipte
nicelikl
A) Yalnı
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Isbo Test yang dudu 2XYZ yapmay kaktaki gubukların bir mum yaparak diğer ulardan dades se PRAK wo x+J2 DAY 2X 1 2x+2y B) X 25Y Y 1 BL*** Aynı anda isitilmaya başlanan çubukların uçlarındaki mumlar- dan önce I. mum erimeye başlıyor. Daha sonra II. ve III. mum aynı anda erimeye başlıyor. 1. mum x+2y=32 7 mumy Buna göre, X, Y ve Z metallerinin isi iletkenlikleri arasında- ki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (meler eşit oralikdir) X>Y>Z II. mum EX>Y=Z e) Z>X>Y 40 4. Içind bin E Daha suyu Buna 1. bal bale Hipte nicelikl A) Yalnı