Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Soruları

4. Aynı maddeden yapılmış ilk sıcaklıkları farklı özdeş K, L ve M topları 200"C'deki fırında uzun süre bek
D
SI VE SICAKLIK
50 °C
60 °C
30 °C
M
Buna göre;
1. Topların son sıcaklıkları 200°C olur.
Fırın Tepsisi
II. M topu en fazla ısıyı alır.
III. Fırın ile toplar arasında ısı alışverişi olur.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
CII ve III
200 °C sıcaklıktaki fırın
D) I, II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
4. Aynı maddeden yapılmış ilk sıcaklıkları farklı özdeş K, L ve M topları 200"C'deki fırında uzun süre bek D SI VE SICAKLIK 50 °C 60 °C 30 °C M Buna göre; 1. Topların son sıcaklıkları 200°C olur. Fırın Tepsisi II. M topu en fazla ısıyı alır. III. Fırın ile toplar arasında ısı alışverişi olur. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve III CII ve III 200 °C sıcaklıktaki fırın D) I, II ve III
OĞRENME ALANI
Birimkarelere ayrılmış düzlemde verilen K, L ve M dalgaları 10 saniyede üretil
miştir.
Dalgaların dalga boyları AK AL ve Ami genlikleri YK, YL ve YM; frekansları f
f ve f olduğuna göre bu nicelikleri karşılaştırınız.
Daiga boyları: k => M
X
A
Dalga Genlikleri:
[=k>m
M
Frekans: M
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
OĞRENME ALANI Birimkarelere ayrılmış düzlemde verilen K, L ve M dalgaları 10 saniyede üretil miştir. Dalgaların dalga boyları AK AL ve Ami genlikleri YK, YL ve YM; frekansları f f ve f olduğuna göre bu nicelikleri karşılaştırınız. Daiga boyları: k => M X A Dalga Genlikleri: [=k>m M Frekans: M
5. Dayanıklılık ile ilgili,
I. Gökdelenlerin yükseklikleri malzemelerin dayanıklılığının ge-
liştirilmesi ile artırılabilir.
II. Cisimler büyüdükçe dayanıklılıkları azal
III. Canlıların dayanıklılığını karşılaştırmak için kesit alanı ile ha-
cim oranını bilmek yeterlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
Dayanıklık
EII ve III
Kesit Alanı
C) Yalnız III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
5. Dayanıklılık ile ilgili, I. Gökdelenlerin yükseklikleri malzemelerin dayanıklılığının ge- liştirilmesi ile artırılabilir. II. Cisimler büyüdükçe dayanıklılıkları azal III. Canlıların dayanıklılığını karşılaştırmak için kesit alanı ile ha- cim oranını bilmek yeterlidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II Dayanıklık EII ve III Kesit Alanı C) Yalnız III
20
itleli cisim
d
Cisim
kalye
2.
wwwwwww
K
A) Yalnız I
TO
K ile L noktalar arasında basit harmonik hareket
yapan m kütleli cismin T noktasından geçtikten
sonraki hareketi ile ilgili,
1.
T noktasına ilk kez geri gelmesi için geçen süre
cismin periyoduna eşittir.
N L
II. T noktasından aynı yönlü iki geçiş arasındaki za-
man cismin periyoduna eşittir.
III. KO arası uzaklık cismin genliğine eşittir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
(D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve Ill
ens Yayınları
5. Na
"a
ma
SC
de
Bi
pe
n
te
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
20 itleli cisim d Cisim kalye 2. wwwwwww K A) Yalnız I TO K ile L noktalar arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli cismin T noktasından geçtikten sonraki hareketi ile ilgili, 1. T noktasına ilk kez geri gelmesi için geçen süre cismin periyoduna eşittir. N L II. T noktasından aynı yönlü iki geçiş arasındaki za- man cismin periyoduna eşittir. III. KO arası uzaklık cismin genliğine eşittir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) (D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve Ill ens Yayınları 5. Na "a ma SC de Bi pe n te
7.
Salladım
Soğuk bir odanın ortasında bulunan elektrikli Isıtıcı,
bir süre çalıştırıldıktan sonra odanın ısındığı bulungob
gözlemleniyor.
mbelemmub sietexsist
Buna göre, odadaki havanın ısınmasında;
I. iletim,
II.
III. ışıma
ısının yayılma yollarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
Cve II
konveksiyon,
D) I ve III
E) II ve III
mood
IPO
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
7. Salladım Soğuk bir odanın ortasında bulunan elektrikli Isıtıcı, bir süre çalıştırıldıktan sonra odanın ısındığı bulungob gözlemleniyor. mbelemmub sietexsist Buna göre, odadaki havanın ısınmasında; I. iletim, II. III. ışıma ısının yayılma yollarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız II B) Yalnız III Cve II konveksiyon, D) I ve III E) II ve III mood IPO
0°C'de ısıl dengedeki deney tüpü tam ortasından ısıtılıyor.
t süre sonra üstteki buz erirken alttaki buzda erime göz-
lenmiyor.
Buz
Buz
I
Bu play ile ilgili hangi sonuca ulaşılır?
A) Altta sivi basıncı fazla olduğu için buzun erime noktası
değişmiştir.
B) Su iyi bir isi ileticisidir.
C) Isi konveksiyon yolu ile yayılmıştır.
DIsı iletim yoluyla yayılmıştır.
EL Isinan hava yükselir.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
0°C'de ısıl dengedeki deney tüpü tam ortasından ısıtılıyor. t süre sonra üstteki buz erirken alttaki buzda erime göz- lenmiyor. Buz Buz I Bu play ile ilgili hangi sonuca ulaşılır? A) Altta sivi basıncı fazla olduğu için buzun erime noktası değişmiştir. B) Su iyi bir isi ileticisidir. C) Isi konveksiyon yolu ile yayılmıştır. DIsı iletim yoluyla yayılmıştır. EL Isinan hava yükselir.
Dikdörtgen bir pist üzerinde sabit süratlerle hareket eden K,
L, M koşucularının süratleri sırasıyla 20, 29 ve 0 dir.
K
20
d
20
D) I ve Ill
M
Buna göre,
1. K koşucusu L koşucusunun sürekli sabit hız büyüklü-
ğü ile görür.
II. L koşucusu M koşucusunun sürekli kendinden uzakla-
şıyor görür.
L
III. K koşucusu L koşucusunu 40 hızıyla gidiyor görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız III
C) I ve II
E) Il ve Ill
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Dikdörtgen bir pist üzerinde sabit süratlerle hareket eden K, L, M koşucularının süratleri sırasıyla 20, 29 ve 0 dir. K 20 d 20 D) I ve Ill M Buna göre, 1. K koşucusu L koşucusunun sürekli sabit hız büyüklü- ğü ile görür. II. L koşucusu M koşucusunun sürekli kendinden uzakla- şıyor görür. L III. K koşucusu L koşucusunu 40 hızıyla gidiyor görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız III C) I ve II E) Il ve Ill
4.
A) XL > TM > TK
TM > TYST
K
M
Ezgi; üç özdeş cam şişeden K'yi buruşturulmuş kuru
gazete kâğıdıyla, L'yi alüminyum folyo ile kaplıyor, M'ye
ise bir şey yapmıyor. Ezgi 80 °C sıcaklığında olan sudan
üç şişeye de eşit miktarda koyup ağzını kapatıyor. Bir
süre sonra sulara daldırdığı termometrelerden K'deki TK,
L'deki T₁, M'deki TM değerini gösteriyor.
Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
C) T
TK
A
1
L
E) TK > TM > TL
B) TL > TK > TM
D) TM > TK > TL
H
Alper ö
devreyi
6.
parlaklı
arasına
basının
Pil
ar
A
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
4. A) XL > TM > TK TM > TYST K M Ezgi; üç özdeş cam şişeden K'yi buruşturulmuş kuru gazete kâğıdıyla, L'yi alüminyum folyo ile kaplıyor, M'ye ise bir şey yapmıyor. Ezgi 80 °C sıcaklığında olan sudan üç şişeye de eşit miktarda koyup ağzını kapatıyor. Bir süre sonra sulara daldırdığı termometrelerden K'deki TK, L'deki T₁, M'deki TM değerini gösteriyor. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? C) T TK A 1 L E) TK > TM > TL B) TL > TK > TM D) TM > TK > TL H Alper ö devreyi 6. parlaklı arasına basının Pil ar A
1
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
X
2
Y
N
3
Eşit uzunluktaki kesit alanları eşit X, Y ve Z metal çubukları şekildeki gibi birbirine lehimlenmiştir. Çubukların 1, 2
ve 3 noktalarına iğneler parafin ile tutturulmuştur. Y çubuğu orta noktasından ısıtılmaya başlandığında önce 2,
sonra 3, en son da 1 noktasındaki iğne düşmüştür.
X, Y ve Z metallerinin isi iletim katsayıları sırasıyla kx, ky ve kz ise
I. ky > kx
II. kz > ky
III. kz> kx
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
1 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III. X 2 Y N 3 Eşit uzunluktaki kesit alanları eşit X, Y ve Z metal çubukları şekildeki gibi birbirine lehimlenmiştir. Çubukların 1, 2 ve 3 noktalarına iğneler parafin ile tutturulmuştur. Y çubuğu orta noktasından ısıtılmaya başlandığında önce 2, sonra 3, en son da 1 noktasındaki iğne düşmüştür. X, Y ve Z metallerinin isi iletim katsayıları sırasıyla kx, ky ve kz ise I. ky > kx II. kz > ky III. kz> kx ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
4. Şekildeki masanın O noktasındaki karınca önce doğu yö-
nünde 2 m, sonra kuzey-doğu yönünde 6√2 m yürüyor.
A)
Karınca
C)
O 2 m
O
O
45°
Buna göre, karıncanın ulaştığı noktanın O noktasına gö-
re konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir?
53°
10 m
6√2 m
45°
E)
8m
Doğu
- Doğu
O
60°
Bati
D)
B) 7 m
18m
Güney
Kuzey
O
Doğu
37°
Doğu
10 m
Doğu
Doğu
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
4. Şekildeki masanın O noktasındaki karınca önce doğu yö- nünde 2 m, sonra kuzey-doğu yönünde 6√2 m yürüyor. A) Karınca C) O 2 m O O 45° Buna göre, karıncanın ulaştığı noktanın O noktasına gö- re konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 53° 10 m 6√2 m 45° E) 8m Doğu - Doğu O 60° Bati D) B) 7 m 18m Güney Kuzey O Doğu 37° Doğu 10 m Doğu Doğu
YNS
A
Siyah karton Beyaz karton
|||
Isı kaynağı
D) I ve III
B
Selim içi dolu, türdeş metal bir borunun yarısını siyah karton, diğer
yarısını beyaz karton ile sarıp, çubuğun alt tarafına şekildeki gibi düz-
gün ısı veren bir ısı kaynağı koyarak çubuğu ısıtıyor.
Bir süre sonra Selim metal borunun A ucunun B ucundan daha
sıcak olduğunu gözlemlediğine göre bu olaydan,
I. Beyaz karton, siyah kartondan daha fazla termal ışıma yapmıştır.
II. Metal boruya siyah kartonun yaptığı ısı aktarımı beyaz kartonun-
kinden büyüktür.
III. Kartonun ısı sığası metal borununkinden fazladır.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
SYNS
5.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
YNS A Siyah karton Beyaz karton ||| Isı kaynağı D) I ve III B Selim içi dolu, türdeş metal bir borunun yarısını siyah karton, diğer yarısını beyaz karton ile sarıp, çubuğun alt tarafına şekildeki gibi düz- gün ısı veren bir ısı kaynağı koyarak çubuğu ısıtıyor. Bir süre sonra Selim metal borunun A ucunun B ucundan daha sıcak olduğunu gözlemlediğine göre bu olaydan, I. Beyaz karton, siyah kartondan daha fazla termal ışıma yapmıştır. II. Metal boruya siyah kartonun yaptığı ısı aktarımı beyaz kartonun- kinden büyüktür. III. Kartonun ısı sığası metal borununkinden fazladır. sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II SYNS 5.
15. Sabit iki düşey duvar yüzeyindeki K ve L noktaları arasına
gerilmiş bakır tel üzerinde balmumu ile tutturulmuş çiviler
bulunmaktadır.
K
a
Bakır Tel
Metal tel, K noktasından a kadar uzaktaki bir noktadan ısıtılmaya
başlandığında t süre sonra çivilerin bir kısmı düşmektedir.
Buna göre, aynı süre sonunda daha az çivinin düşmesi için,
1.
Isı iletim katsayısı bakırınkinden daha büyük olan bir tel
kullanmak
II. Bakırdan yapılmış daha kalın bir tel kullanmak
III. Isıtıcının gücünü artırmak
değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III.
E) II ve III
17.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
15. Sabit iki düşey duvar yüzeyindeki K ve L noktaları arasına gerilmiş bakır tel üzerinde balmumu ile tutturulmuş çiviler bulunmaktadır. K a Bakır Tel Metal tel, K noktasından a kadar uzaktaki bir noktadan ısıtılmaya başlandığında t süre sonra çivilerin bir kısmı düşmektedir. Buna göre, aynı süre sonunda daha az çivinin düşmesi için, 1. Isı iletim katsayısı bakırınkinden daha büyük olan bir tel kullanmak II. Bakırdan yapılmış daha kalın bir tel kullanmak III. Isıtıcının gücünü artırmak değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III. E) II ve III 17.
15.
Yakınsak ve iraksak merceklere gönderilen aynı renk
K ve L işinları şekildeki yolları izliyor.
Asal
eksen
X
Buna göre,
1. Yakınsak merceğin odak uzaklığı x x tir.
II. Iraksak merceğin odak uzaklığı x tir.
III. Yakınsak merceğin odak uzaklığının ıraksak mer
1
ceğin odak uzaklığına oranı tür.
3
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
Asal
eksen
E) I ve III
T
A
C) Yalnız II
Paralel yüzlü cam levha ve düzlem ayna ile kurulm
düzeneğe I ışını gönderiliyor.
||||
IV
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
15. Yakınsak ve iraksak merceklere gönderilen aynı renk K ve L işinları şekildeki yolları izliyor. Asal eksen X Buna göre, 1. Yakınsak merceğin odak uzaklığı x x tir. II. Iraksak merceğin odak uzaklığı x tir. III. Yakınsak merceğin odak uzaklığının ıraksak mer 1 ceğin odak uzaklığına oranı tür. 3 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II Asal eksen E) I ve III T A C) Yalnız II Paralel yüzlü cam levha ve düzlem ayna ile kurulm düzeneğe I ışını gönderiliyor. |||| IV
7. Derste öğretmen ısının yayılma yollarını iletim, kon-
veksiyon ve ışıma ile yayıldığını söyledi.
1. Mikro dalga ile yemeğin ısıtılması
II. Çaydanlık içindeki suyun kaynaması
III. Dünyamızın güneş tarafından ısıtılması
IV. Elektrikli soba ile evin tamamen ısıtılması
yukarıda verilenlerin hangilerinde ısının konveksiyon
yolla yayılması gözlenmektedir?
B) II ve IV
A) Yalnız II
D) III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
7. Derste öğretmen ısının yayılma yollarını iletim, kon- veksiyon ve ışıma ile yayıldığını söyledi. 1. Mikro dalga ile yemeğin ısıtılması II. Çaydanlık içindeki suyun kaynaması III. Dünyamızın güneş tarafından ısıtılması IV. Elektrikli soba ile evin tamamen ısıtılması yukarıda verilenlerin hangilerinde ısının konveksiyon yolla yayılması gözlenmektedir? B) II ve IV A) Yalnız II D) III ve IV C) I, II ve III E) II, III ve IV
MLERİ TESTİ
Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Ege Bey çalıştığı iş yerinden izin alarak tatilini geçir-
mek için Ankara'dan, Bodrum'daki yazlığına gitmek
için yola çıkacaktır. Ege Bey'in aracındaki gösterge
paneli Ankara'da Şekil - I'deki gibi iken, Bodrum'a
geldiğinde Şekil - Il'deki gibi olmaktadır.
ANKARA
0122570
07:15 H
Şekil - 1
B) Yalnız II
BODRUM
D) I ve ll
0123270
17:15 H
Buna göre;
Ege Bey'in yer değiştirmesi 700 km'dir.
II. Ege Bey'in yol boyunca ortalama sürati 70 km/h
dir.
III. Ege Bey'in hızı 70 km/h'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Şekil - II
alan yo?
For
C) Yalnız III
E) I ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
MLERİ TESTİ Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. esti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Ege Bey çalıştığı iş yerinden izin alarak tatilini geçir- mek için Ankara'dan, Bodrum'daki yazlığına gitmek için yola çıkacaktır. Ege Bey'in aracındaki gösterge paneli Ankara'da Şekil - I'deki gibi iken, Bodrum'a geldiğinde Şekil - Il'deki gibi olmaktadır. ANKARA 0122570 07:15 H Şekil - 1 B) Yalnız II BODRUM D) I ve ll 0123270 17:15 H Buna göre; Ege Bey'in yer değiştirmesi 700 km'dir. II. Ege Bey'in yol boyunca ortalama sürati 70 km/h dir. III. Ege Bey'in hızı 70 km/h'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I Şekil - II alan yo? For C) Yalnız III E) I ve III
4.
Isı iletim katsayısı maddeler için ayırt edici bir
özelliktir. (1) Isı yalıtımı istenen yerlerde (binalar, tencere
saplanı gibi) ısı iletim katsayısı yüksek olan metaller
kullanılmalıdır. (II) Çeliğin ısı iletim katsayısı, sert
plastikten yüksek olduğundan tencerenin yemek
pişirilen kısmı çelik, sap kısmı sert plastikten yapılır. (III)
Isı ve sıcaklık ile ilgili arkadaşlarına bilgi veren
öğrencinin tahtaya yazdığı metindeki numaralanmış
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
4. Isı iletim katsayısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. (1) Isı yalıtımı istenen yerlerde (binalar, tencere saplanı gibi) ısı iletim katsayısı yüksek olan metaller kullanılmalıdır. (II) Çeliğin ısı iletim katsayısı, sert plastikten yüksek olduğundan tencerenin yemek pişirilen kısmı çelik, sap kısmı sert plastikten yapılır. (III) Isı ve sıcaklık ile ilgili arkadaşlarına bilgi veren öğrencinin tahtaya yazdığı metindeki numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III