Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı Soruları

ktri
do
Sin
asi
ar
6. Şekildeki düzgün elektrik alan içindeki+q yüklü ci-
sim, ABCD yolunu izliyor.
+q A
B
D
C
E) AB, BC ve CD
w
Buna göre AB, BC ve CD aralıklarının hangile-
rinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır?
A) Yalnız AB
B) Yalnız CD
C) AB ve BC
D) BC ve CD
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
ktri do Sin asi ar 6. Şekildeki düzgün elektrik alan içindeki+q yüklü ci- sim, ABCD yolunu izliyor. +q A B D C E) AB, BC ve CD w Buna göre AB, BC ve CD aralıklarının hangile- rinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır? A) Yalnız AB B) Yalnız CD C) AB ve BC D) BC ve CD
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde bardak sabit
tutuluyor. Bir ucu bardağın içinde olan borunun diğer ucundan
ise hava üfleniyor.
Hava
üfleniyor
Boru
A) Artar
Hava Bardak
Artar
Js
Su
Buna göre; bardağın içinde bulunan havanın basıncı
Phava ve kabin K noktasındaki toplam basınç Pk nin
değişimi için ne söylenebilir?
Phava
PK
K
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde bardak sabit tutuluyor. Bir ucu bardağın içinde olan borunun diğer ucundan ise hava üfleniyor. Hava üfleniyor Boru A) Artar Hava Bardak Artar Js Su Buna göre; bardağın içinde bulunan havanın basıncı Phava ve kabin K noktasındaki toplam basınç Pk nin değişimi için ne söylenebilir? Phava PK K
ÇAP/TYT
3. Soğuk bir kış günü Seyfi Bey arabasının koltuğuna
oturup kauçuktan yapılmış direksiyona dokunduğunda
o kadar soğuk hissetmezken metalden yapılmış vites
koluna dokunduğunda daha soğuk hissetmektedir.
Buna göre bu olayın sebebi,
Vites kolunun sıcaklığının direksiyonun sıcak-
lığından küçük olması
11. Metalin Isı iletkenliğinin kauçuğun ısı iletkenli-
ğinden büyük olması
III. Vites kolunun iç enerjisinin direksiyonun iç
enerjisinden farklı olması
yukarıdakilerden hangileri ile açıklanabilir?
AYalnız II
B) II ve III
C) Love II
nemopet
D) I ve T
10 Menointalben deak
EXI, II ve III
4.
CAP
a
a
r
E
C
2
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
ÇAP/TYT 3. Soğuk bir kış günü Seyfi Bey arabasının koltuğuna oturup kauçuktan yapılmış direksiyona dokunduğunda o kadar soğuk hissetmezken metalden yapılmış vites koluna dokunduğunda daha soğuk hissetmektedir. Buna göre bu olayın sebebi, Vites kolunun sıcaklığının direksiyonun sıcak- lığından küçük olması 11. Metalin Isı iletkenliğinin kauçuğun ısı iletkenli- ğinden büyük olması III. Vites kolunun iç enerjisinin direksiyonun iç enerjisinden farklı olması yukarıdakilerden hangileri ile açıklanabilir? AYalnız II B) II ve III C) Love II nemopet D) I ve T 10 Menointalben deak EXI, II ve III 4. CAP a a r E C 2
23
NASIL SORULUR?
1. Soğuk bölgelerdeki evlerin pencerelerinin
küçük yapılması ✔
II. Kalorifer peteklerinin girintili çıkıntılı yapı-
da üretilmesi
III. Kışın kuşların tüylerini kabartarak arasına
hava girmesini sağlaması X
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin
yapılma amacı Isı iletim hızını arttırmaktır?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
ve 111
E) I, II ve II
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
23 NASIL SORULUR? 1. Soğuk bölgelerdeki evlerin pencerelerinin küçük yapılması ✔ II. Kalorifer peteklerinin girintili çıkıntılı yapı- da üretilmesi III. Kışın kuşların tüylerini kabartarak arasına hava girmesini sağlaması X Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin yapılma amacı Isı iletim hızını arttırmaktır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III ve 111 E) I, II ve II
/benimhocam
ÖRNEK
Tuğlalar neden delikli yapılır?
UYARI
Isı iletiminin matematiksel bağıntısı;
Tx
Ty
L
X A Isı İleten Madde A Y
AQ
At
************
Birim zamanda aktarılan ısı miktarı (ısı iletim gücü):
Tx> Ty
AQ
=P
At RAYU
3.
Sical
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
/benimhocam ÖRNEK Tuğlalar neden delikli yapılır? UYARI Isı iletiminin matematiksel bağıntısı; Tx Ty L X A Isı İleten Madde A Y AQ At ************ Birim zamanda aktarılan ısı miktarı (ısı iletim gücü): Tx> Ty AQ =P At RAYU 3. Sical
TYT
Sıcaklığı sabit olan, güneş almayan, rüzgârsız ortamda
Isıl denge durumunda özdeş K ve L termometrelerinden
L'nin haznesine t= 0 anında Şekil l'deki gibi alkollü pamuk
sarılıyor.
K
11
Şekil I
(0-16 dk) zaman aralığında K ve L termometrelerinin
gösterdikleri değerler Şekil Il'deki tabloda verilmiştir.
L
termometresi
°C
Buna göre;
0
2
dk
4
dk
6¥
dk
D) Il ve Ill
K
termometresi 20 20 20 20 20 20 20 20
°C
800
Alkollü
Pamuk
Şekil II
10
12
14
16
dk dk dk dk dk
20 19,65 19,35 19,10 18,90 18,75 18,65 18,57 18,50
Ortamın sıcaklığı 20°C'dir.
L termometresinin sıcaklığının zamanla azalması
ile denizden çıkan bir insanın üşümesi, aynı fiziksel
ilkeye bağlı olarak gerçekleşir.
20
III. Ortamda, sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit hava akımı
olsaydı L termometresinin birim zamandaki sıcaklık
değişimi daha fazla olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
Cve III
E) I, II ve III
1.
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
TYT Sıcaklığı sabit olan, güneş almayan, rüzgârsız ortamda Isıl denge durumunda özdeş K ve L termometrelerinden L'nin haznesine t= 0 anında Şekil l'deki gibi alkollü pamuk sarılıyor. K 11 Şekil I (0-16 dk) zaman aralığında K ve L termometrelerinin gösterdikleri değerler Şekil Il'deki tabloda verilmiştir. L termometresi °C Buna göre; 0 2 dk 4 dk 6¥ dk D) Il ve Ill K termometresi 20 20 20 20 20 20 20 20 °C 800 Alkollü Pamuk Şekil II 10 12 14 16 dk dk dk dk dk 20 19,65 19,35 19,10 18,90 18,75 18,65 18,57 18,50 Ortamın sıcaklığı 20°C'dir. L termometresinin sıcaklığının zamanla azalması ile denizden çıkan bir insanın üşümesi, aynı fiziksel ilkeye bağlı olarak gerçekleşir. 20 III. Ortamda, sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit hava akımı olsaydı L termometresinin birim zamandaki sıcaklık değişimi daha fazla olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Cve III E) I, II ve III 1.
18-
su
K
Dy
SU
Yukarıda verilen başlangıç sıcaklıkları aynı K ve L
kaplarındaki kaplardan K kabi 5 dakika ısıtılıyor ve
daha sonra her iki sıvı farklı bir kaba dökülüyor.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde
verilen ifadelerden hangisi doğru olur?
AL kabındaki su K kabındaki suya ısı verir.
BK kabındaki su L kabındaki suya sıcaklık verir.
JSK K ve L kaplarındaki sular arasında ısı alışverişi
bly.
DK ve L kaplarındaki sular arasında sıcaklık
alışverişi olur.
A)
ta
A
yo
Y
1
20-
On
lar
tic
SO
içi
Bu
ve
SIG
fa
B
C
S
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
18- su K Dy SU Yukarıda verilen başlangıç sıcaklıkları aynı K ve L kaplarındaki kaplardan K kabi 5 dakika ısıtılıyor ve daha sonra her iki sıvı farklı bir kaba dökülüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi doğru olur? AL kabındaki su K kabındaki suya ısı verir. BK kabındaki su L kabındaki suya sıcaklık verir. JSK K ve L kaplarındaki sular arasında ısı alışverişi bly. DK ve L kaplarındaki sular arasında sıcaklık alışverişi olur. A) ta A yo Y 1 20- On lar tic SO içi Bu ve SIG fa B C S
T
6
2.
1.
TYT
A
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) ala
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için a
ayrılan kı
Kemal öğretmen, bir odanın kalorifer ile ısınmasını şekildeki gibi
tahtaya çiziyor. Kemal öğretmen (1) ile numaralandırdığı bölge-
de isi enerjisinin kalorifer içerisindeki kıvrık borulardan boruların
içindeki suya nasıl aktarıldığını modelliyor. (2) ile numaralandırdığı
bölgede isinan peteklerin çevresine isi enerjisini nasıl aktardığı-
ni modelliyor. (3) ile numaralandırdığı bölgede ise isi enerjisinin
odaya nasıl aktarıldığını modelliyor.
M
W
1
w
w
FEN BİLİMLERİ TEST
Kemal öğretmen, öğrencilerinden bu olayla ilgili yorum yap-
malarını istediğine göre,
Fatih: (1) ile modellenen olayda isi enerjisi kıvrık borulardan suya
iletim yolu ile yayılır.
Kaan: (2) ile modellenen olayda ısı enerjisi kalorifer peteğinin
yüzeyinden odaya ışıma yolu ile yayılır.
Rana: (3) ile modellenen olayda ısı enerjisi odanın tamamına kon-
veksiyon yolu ile yayılır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız Fatih
C) Fatih ve Kaan
B) Yalnız Rana
D) Fatih ve Rana
E Fatih, Kaan ve Rana
3. Ke
Bu
Türkiye'de Elektronik Denetleme sistemi (EDS) olarak isimlendiri-
len sistem sürat ihlalini tespit etmek amacıyla trafikte kullanılır. Bu
sistemde "sürat koridoru" olarak bilinen uygulamada ana yollar-
da belirlenen iki noktadan ilkinde giriş yapan aracın zaman bilgi-
onda
an
ile
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
T 6 2. 1. TYT A 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) ala 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için a ayrılan kı Kemal öğretmen, bir odanın kalorifer ile ısınmasını şekildeki gibi tahtaya çiziyor. Kemal öğretmen (1) ile numaralandırdığı bölge- de isi enerjisinin kalorifer içerisindeki kıvrık borulardan boruların içindeki suya nasıl aktarıldığını modelliyor. (2) ile numaralandırdığı bölgede isinan peteklerin çevresine isi enerjisini nasıl aktardığı- ni modelliyor. (3) ile numaralandırdığı bölgede ise isi enerjisinin odaya nasıl aktarıldığını modelliyor. M W 1 w w FEN BİLİMLERİ TEST Kemal öğretmen, öğrencilerinden bu olayla ilgili yorum yap- malarını istediğine göre, Fatih: (1) ile modellenen olayda isi enerjisi kıvrık borulardan suya iletim yolu ile yayılır. Kaan: (2) ile modellenen olayda ısı enerjisi kalorifer peteğinin yüzeyinden odaya ışıma yolu ile yayılır. Rana: (3) ile modellenen olayda ısı enerjisi odanın tamamına kon- veksiyon yolu ile yayılır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Fatih C) Fatih ve Kaan B) Yalnız Rana D) Fatih ve Rana E Fatih, Kaan ve Rana 3. Ke Bu Türkiye'de Elektronik Denetleme sistemi (EDS) olarak isimlendiri- len sistem sürat ihlalini tespit etmek amacıyla trafikte kullanılır. Bu sistemde "sürat koridoru" olarak bilinen uygulamada ana yollar- da belirlenen iki noktadan ilkinde giriş yapan aracın zaman bilgi- onda an ile
IZI
3.
gzersiz
YAYINLARI
Test 10
Anadolu'da yaz ve kış aylarının başında genelde öğleden
sonra görülen ani yağışlara kırkikindi yağışları denir. Bu ya-
ğış türü, Güneş ışınlarının yeryüzüne dik gelerek karaların
aniden ısınması ve yere yakın hava kütlesinin de isinarak
yoğunluğunun azalması sonucunda yükselerek yağış bırak-
ması ile açıklanabilir.
psnyel tal
Buna göre,
1. Kırkikindi yağışlarının oluşumunda konveksiyon yolu ile
ISI iletimi önemli bir rol oynar.
II. Güneş ışınlarının yeryüzünü ısıtması ışıma yoluyla ger-
çekleşir.
III. Isinan hava molekülleri genleşir
danga
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
IZI 3. gzersiz YAYINLARI Test 10 Anadolu'da yaz ve kış aylarının başında genelde öğleden sonra görülen ani yağışlara kırkikindi yağışları denir. Bu ya- ğış türü, Güneş ışınlarının yeryüzüne dik gelerek karaların aniden ısınması ve yere yakın hava kütlesinin de isinarak yoğunluğunun azalması sonucunda yükselerek yağış bırak- ması ile açıklanabilir. psnyel tal Buna göre, 1. Kırkikindi yağışlarının oluşumunda konveksiyon yolu ile ISI iletimi önemli bir rol oynar. II. Güneş ışınlarının yeryüzünü ısıtması ışıma yoluyla ger- çekleşir. III. Isinan hava molekülleri genleşir danga yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
E
8.
K
F₁
M
L
Şekildeki sürtünmeli yatay KLM yolunun KL bölümünün
uzunluğu LM'ninkine eşittir. KLM yolu boyunca, yola paralel
sabit F₁ kuvvetinin etkisinde, K noktasından harekete başla-
yan cisim M noktasında duruyor.
Yolun cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü
KL bölümünde FKL ve LM bölümünde de FLM olduğuna
göre, bu kuvvetler arasında hangi ilişki doğrudur?
A) F₁ = FKL = FLM
B) F₁ > FKL = FLM
C) F₁ < FKL < FLM
D) F₁ > FKL FLM
E) FKL <F₁<FLM
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
E 8. K F₁ M L Şekildeki sürtünmeli yatay KLM yolunun KL bölümünün uzunluğu LM'ninkine eşittir. KLM yolu boyunca, yola paralel sabit F₁ kuvvetinin etkisinde, K noktasından harekete başla- yan cisim M noktasında duruyor. Yolun cisme uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü KL bölümünde FKL ve LM bölümünde de FLM olduğuna göre, bu kuvvetler arasında hangi ilişki doğrudur? A) F₁ = FKL = FLM B) F₁ > FKL = FLM C) F₁ < FKL < FLM D) F₁ > FKL FLM E) FKL <F₁<FLM
Moleküllerin birbirlerine çarparak zincir-
leme olarak enerjiyi aktarmalarına iletim
yoluyla ısı transferi denir. Isı transferi si-
caklık farkı bulunan iki madde arasında
gerçekleşiyorsa sıcak maddeden soğuk
maddeye doğru gerçekleşir. İletimde
transfer edilen ısının hızı önemli bir
değişkendir. Eğer isi geçişi maddeler
arasında hızlı oluyorsa bu maddeler isil
dengeye daha kısa sürede ulaşır.
Buna göre, aşağıda verilen örnekler-
den hangisinde ısı transferi iletim yolu
ile yapılmamıştır?
A) Çay konulan bardağın çatlamaması
için içine metal kaşık konulması
B) Pişen yemeği karıştırmak için tahta
kaşık tercih edilmesi
C) Kışın bir kazak yerine iki ince kazak
giyilmesi
D) Güneşe bırakılan suyun ısınması
E) Kızfın yağa bırakılan pateteslerin
kızartıması
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Moleküllerin birbirlerine çarparak zincir- leme olarak enerjiyi aktarmalarına iletim yoluyla ısı transferi denir. Isı transferi si- caklık farkı bulunan iki madde arasında gerçekleşiyorsa sıcak maddeden soğuk maddeye doğru gerçekleşir. İletimde transfer edilen ısının hızı önemli bir değişkendir. Eğer isi geçişi maddeler arasında hızlı oluyorsa bu maddeler isil dengeye daha kısa sürede ulaşır. Buna göre, aşağıda verilen örnekler- den hangisinde ısı transferi iletim yolu ile yapılmamıştır? A) Çay konulan bardağın çatlamaması için içine metal kaşık konulması B) Pişen yemeği karıştırmak için tahta kaşık tercih edilmesi C) Kışın bir kazak yerine iki ince kazak giyilmesi D) Güneşe bırakılan suyun ısınması E) Kızfın yağa bırakılan pateteslerin kızartıması
Bir buz parçası ip yardımı ile cam tüpteki su içerisin-
de tam orta noktada şekildeki gibi tutulmaktadır.
Cam boru K
A) Yalnız II
Su
Buz parçası
Yanmakta olan bir mum K ve L noktalarına eşit
uzaklıkta yaklaştırıldığında, buzun erimesi için ge-
çen süreler farklı olmaktadır.
Buna göre, bu süre farklılığında,
1. Suyun iyi bir isi iletkeni olması,
II. Suda ısının konveksiyonla yayılması,
III. Suyun öz ısısının çok küçük olması
verilenlerden hangileri etkilidir?
D) II ve III
L
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Bir buz parçası ip yardımı ile cam tüpteki su içerisin- de tam orta noktada şekildeki gibi tutulmaktadır. Cam boru K A) Yalnız II Su Buz parçası Yanmakta olan bir mum K ve L noktalarına eşit uzaklıkta yaklaştırıldığında, buzun erimesi için ge- çen süreler farklı olmaktadır. Buna göre, bu süre farklılığında, 1. Suyun iyi bir isi iletkeni olması, II. Suda ısının konveksiyonla yayılması, III. Suyun öz ısısının çok küçük olması verilenlerden hangileri etkilidir? D) II ve III L B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
A) 50
A
A
3. Şekildeki X termometresi 1 atmosfer basınçta suyun
donma ve kaynama noktalarını sırasıyla -10 °X ve
40 °X olarak ölçüyor.
Suyun K.N.
Suyun D. N. --
10 ✓
B) 40
100
Buna göre, X termometresinin 10 °X olarak ölçtüğü
ortam sıcaklığı kaç °C'dir?
C) 30
4500
- 10
ho
40
-10
t = sus
D) 25
-TY
A
J
E) 20
R
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
A) 50 A A 3. Şekildeki X termometresi 1 atmosfer basınçta suyun donma ve kaynama noktalarını sırasıyla -10 °X ve 40 °X olarak ölçüyor. Suyun K.N. Suyun D. N. -- 10 ✓ B) 40 100 Buna göre, X termometresinin 10 °X olarak ölçtüğü ortam sıcaklığı kaç °C'dir? C) 30 4500 - 10 ho 40 -10 t = sus D) 25 -TY A J E) 20 R
Farklı sıcaklıklardaki bölgeler arasındaki ısı geçişinin azal-
tılması için çeşitli tedbirler alınır. Bu uygulamalara ısı yalıtı-
mi denir.
Buna göre,
1.
11.
binalarda çift cam kullanılması, ses
bina inşaatlarında tuğlaların arasına strafor köpük
yerleştirilmesi
III. evlerin soba yerine kalorifer ile ısıtılması
işlemlerinden hangilerinde ısı yalıtımı vardır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve I
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Farklı sıcaklıklardaki bölgeler arasındaki ısı geçişinin azal- tılması için çeşitli tedbirler alınır. Bu uygulamalara ısı yalıtı- mi denir. Buna göre, 1. 11. binalarda çift cam kullanılması, ses bina inşaatlarında tuğlaların arasına strafor köpük yerleştirilmesi III. evlerin soba yerine kalorifer ile ısıtılması işlemlerinden hangilerinde ısı yalıtımı vardır? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve I C) I ve III E) I, II ve III
5. d özkütleli türdeş X cismi şe-
kildeki gibi bir kap içerisinde denge-
dedir. Kap sabit debili musluktan
akan 2d özkütleli SIVI ile doldurulu-
yor.
Buna göre, X cismine etki eden
kaldırma kuvvetinin zamanla değişimi aşağıdakilerden
hangisi gibidir?
A)
(X cisminin yüzeyi pürüzlüdür, kap ile arasına sıvı girebil-
mektedir.)
2d
B)
ELE
E)
LK
D)
X
AFK
1
E
1
I
1
1
1
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
5. d özkütleli türdeş X cismi şe- kildeki gibi bir kap içerisinde denge- dedir. Kap sabit debili musluktan akan 2d özkütleli SIVI ile doldurulu- yor. Buna göre, X cismine etki eden kaldırma kuvvetinin zamanla değişimi aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) (X cisminin yüzeyi pürüzlüdür, kap ile arasına sıvı girebil- mektedir.) 2d B) ELE E) LK D) X AFK 1 E 1 I 1 1 1
Isının sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye geçişine
enerji iletimi, geçiş yollarına da enerjinin transfer yolları
denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ısının, kinetik
enerjisi artan atom ya da moleküllerin öteleme hareke-
ti yaparak yer değiştirmesi ile yayılmasına verilen
isimdir?
A)
Adezyon
C) Kohezyon
E) Kondüksiyon
B) Konveksiyon
D) Radyasyon
Fizik
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Isının sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye geçişine enerji iletimi, geçiş yollarına da enerjinin transfer yolları denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ısının, kinetik enerjisi artan atom ya da moleküllerin öteleme hareke- ti yaparak yer değiştirmesi ile yayılmasına verilen isimdir? A) Adezyon C) Kohezyon E) Kondüksiyon B) Konveksiyon D) Radyasyon