Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fotoelektrik Olay Soruları

YAZIT
12. K ve L cisimlerine ait ışıma şiddeti-dalga boyu grafikleri
şekildeki gibidir.
0
A) Yalnız I
Işıma şiddeti
K
Wien yasasına göre;
I. K'nin sıcaklığı, L'ninkinden büyüktür.
II. Grafikleri verilen ışımaların tepe dalga boyları eşittir.
III. Işımaların tepe dalga boylarındaki şiddetleri eşittir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
D) I ve III
Dalga boyu
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Fotoelektrik Olay
YAZIT 12. K ve L cisimlerine ait ışıma şiddeti-dalga boyu grafikleri şekildeki gibidir. 0 A) Yalnız I Işıma şiddeti K Wien yasasına göre; I. K'nin sıcaklığı, L'ninkinden büyüktür. II. Grafikleri verilen ışımaların tepe dalga boyları eşittir. III. Işımaların tepe dalga boylarındaki şiddetleri eşittir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? D) I ve III Dalga boyu B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II Diğer sayfaya geçiniz.
27. Maddelerin atomik yapılarının araştırılmasında genel
olarak X-ışınlarının kullanılması tercih edilmektedir.
Bu tür araştırmalarda gama (y) ışınlarının tercih edil-
meme nedeni,
ikiai de
işık hie
yayılır)
X Gama ışınları madde atomlarının elektronları tara-
fından soğurulur. (her ikisi de soğrulur)
-XX-ışınları, gama ışınlarından daha az hızla yayılır.
11. Gama ışınlarının dalga boyları, X-ışınlarından daha
küçüktür.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
9
Fizik
Fotoelektrik Olay
27. Maddelerin atomik yapılarının araştırılmasında genel olarak X-ışınlarının kullanılması tercih edilmektedir. Bu tür araştırmalarda gama (y) ışınlarının tercih edil- meme nedeni, ikiai de işık hie yayılır) X Gama ışınları madde atomlarının elektronları tara- fından soğurulur. (her ikisi de soğrulur) -XX-ışınları, gama ışınlarından daha az hızla yayılır. 11. Gama ışınlarının dalga boyları, X-ışınlarından daha küçüktür. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III 9
25. Şekildeki fotoelektrik devresinde fotosel üzerine hv
enerjili fotonlar düşürüldüğünde ampermetreden akım
geçmediği gözlenmektedir.
Buna göre;
ışığın frekansını (v) artırma,
om
(h: Planck sabiti)
A) I ve III
A
X ışığın şiddetini artırma,
Xu. ışığı metalin yüzeyine dik olarak düşürme, (etile
D) III ve IV
w.iş fonksiyonu daha küçük olan bir metal kullanma
bağlanma enerjis!
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa amper-
metreden akım geçebilir?
sayısı artınca
siddet-gelen foton
sayısıdır.
I ve IV
E) II, III ve IV
yine agno enjoli fotoalar olacole
Ef = Eo + Elin yine kopcramoz
Ed = hifl
Ef = h. c
A
C) II ve IV
d=1
Benim Hocam
Fizik
Fotoelektrik Olay
25. Şekildeki fotoelektrik devresinde fotosel üzerine hv enerjili fotonlar düşürüldüğünde ampermetreden akım geçmediği gözlenmektedir. Buna göre; ışığın frekansını (v) artırma, om (h: Planck sabiti) A) I ve III A X ışığın şiddetini artırma, Xu. ışığı metalin yüzeyine dik olarak düşürme, (etile D) III ve IV w.iş fonksiyonu daha küçük olan bir metal kullanma bağlanma enerjis! işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa amper- metreden akım geçebilir? sayısı artınca siddet-gelen foton sayısıdır. I ve IV E) II, III ve IV yine agno enjoli fotoalar olacole Ef = Eo + Elin yine kopcramoz Ed = hifl Ef = h. c A C) II ve IV d=1 Benim Hocam
xn tur döndürüldüğün-
eliyor.
+
ükün 2h kadar
8.
Bir fotoelektrik olayda ışık şiddeti I, dalga boyu λ olan işk
ile bir metalden elektron sökülüyor.
1.
Buna göre, sökülen elektron sayısının artması için;
Işık şiddeti daha büyük olan kaynak kullanılmalı
II. Dalga boyu daha büyük olan ışık kullanılmalı.
III. Eşik enerjisi daha küçük olan metal kullanılmalı.
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
P
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
10. Bir kondansatör üreteçte y
Kondansatör Şekil-l'de Qk
Şekil -1
Kondansatör levha
konuluyor.
Buna göre;
I. Kondansato
II. Kondansa
III. Kondans
büyüklerir
Fizik
Fotoelektrik Olay
xn tur döndürüldüğün- eliyor. + ükün 2h kadar 8. Bir fotoelektrik olayda ışık şiddeti I, dalga boyu λ olan işk ile bir metalden elektron sökülüyor. 1. Buna göre, sökülen elektron sayısının artması için; Işık şiddeti daha büyük olan kaynak kullanılmalı II. Dalga boyu daha büyük olan ışık kullanılmalı. III. Eşik enerjisi daha küçük olan metal kullanılmalı. işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II P D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 10. Bir kondansatör üreteçte y Kondansatör Şekil-l'de Qk Şekil -1 Kondansatör levha konuluyor. Buna göre; I. Kondansato II. Kondansa III. Kondans büyüklerir
8. Ankara, Niğde, Afyon ve Ordu şehir merkezlerinin konumları
Türkiye haritasında şekildeki gibi modellenmiştir. Bir roket
Türkiye üzerinden kesikli çizgilerle gösterilen yatay doğrultuda
ışık hızına yakın hızla geçmektedir.
Roket
Ankara
Afyon
Ordu
Niğde
Roketteki bir gözlemciye göre,
1. Afyon-Ordu
II. Ankara-Niğde
III. Ordu-Ankara
D) I ve III
mesafelerinden hangileri yerdeki durgun gözlemciye
göre olan mesafelerden daha kısadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
egzersiz
Fizik
Fotoelektrik Olay
8. Ankara, Niğde, Afyon ve Ordu şehir merkezlerinin konumları Türkiye haritasında şekildeki gibi modellenmiştir. Bir roket Türkiye üzerinden kesikli çizgilerle gösterilen yatay doğrultuda ışık hızına yakın hızla geçmektedir. Roket Ankara Afyon Ordu Niğde Roketteki bir gözlemciye göre, 1. Afyon-Ordu II. Ankara-Niğde III. Ordu-Ankara D) I ve III mesafelerinden hangileri yerdeki durgun gözlemciye göre olan mesafelerden daha kısadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III egzersiz
7.
Lovha.
yor.
Buna göre,
RO
)
D
Topuzu sökülüp yerine A alanına sahip metal levha bağlanan
(-) yüklü bir elektroskobun levhasına ışık düşürüldüğünde,
elektroskobun yapraklarının bir miktar kapandığı gözlemleni-
Işık
demeti
D) II ve III
1. Işık metallerden e sökebilir.
C
I. Levhanın yüzey alanı daha büyük olsaydı yapraklar daha
çok kapanırdı.
III. Levhaya düşen işığın akısı artarsa yapraklar daha çok
afarsa
kapanırdı.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
7. Lovha. yor. Buna göre, RO ) D Topuzu sökülüp yerine A alanına sahip metal levha bağlanan (-) yüklü bir elektroskobun levhasına ışık düşürüldüğünde, elektroskobun yapraklarının bir miktar kapandığı gözlemleni- Işık demeti D) II ve III 1. Işık metallerden e sökebilir. C I. Levhanın yüzey alanı daha büyük olsaydı yapraklar daha çok kapanırdı. III. Levhaya düşen işığın akısı artarsa yapraklar daha çok afarsa kapanırdı. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
(
4
Aşağıda verilenlerden hangileri ışığın hem
tanecik hem de dalga modeli ile açıklanamaz?
A) Işığın doğrusal olarak yayılması
B) Işık demetinin birbiri içinden geçmesi
C) Işığın yansıması
D) Işığın renklerine ayrılması
E) Işığın kırılması
Fizik
Fotoelektrik Olay
( 4 Aşağıda verilenlerden hangileri ışığın hem tanecik hem de dalga modeli ile açıklanamaz? A) Işığın doğrusal olarak yayılması B) Işık demetinin birbiri içinden geçmesi C) Işığın yansıması D) Işığın renklerine ayrılması E) Işığın kırılması
2
yo vim p
Band
0. Hızı v, kütlesi m olan bir parçacığa eşlik eden de
Broglie dalga boyu λ oluyor.
3v
Buna göre, hızı 31
2
A)
a) 11/12
FİZİK
ī
B) 11/12
4m
ve kütlesi
3
cığa eşlik eden De Broglie dalga boyu kaç λ olma-
lıdır?
(C) 2/1/12
24
olan bir parça-
D) 1
E) 2
Fizik
Fotoelektrik Olay
2 yo vim p Band 0. Hızı v, kütlesi m olan bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu λ oluyor. 3v Buna göre, hızı 31 2 A) a) 11/12 FİZİK ī B) 11/12 4m ve kütlesi 3 cığa eşlik eden De Broglie dalga boyu kaç λ olma- lıdır? (C) 2/1/12 24 olan bir parça- D) 1 E) 2
JIMMTZI
di işik
A
6. Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi
VI. Moleküller arasında çekim kuvveti
A) Yalnız I
III. Hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi
Yukarıda verilen durumlardan hangileri atom
fiziğinin incelediği konular arasındadır?
B) Yalnız II
A
Fen Bilimleri
D) II ve III
CLIVETT
E) I, IL ve fil
Nuleer frie
Fizik
Fotoelektrik Olay
JIMMTZI di işik A 6. Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi VI. Moleküller arasında çekim kuvveti A) Yalnız I III. Hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi Yukarıda verilen durumlardan hangileri atom fiziğinin incelediği konular arasındadır? B) Yalnız II A Fen Bilimleri D) II ve III CLIVETT E) I, IL ve fil Nuleer frie
10. Aynı metal üzerine ayrı ayrı gönderilen X, Y ve Z
ışık demetlerinin akım-potansiyel fark grafiği şekil-
deki gibidir.
x
Akım
Şiddeti
MUBA
YAYINLARI
Z
Potansiyel
Fark
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangi-
si yanlıştır?
A) X'in ışık şiddeti, Z'den fazladır.^
B) Y ve Z'nin frekansları aynıdır.
X'in dalga boyu Y'ye eşittir.
D) X'in yüzeyden söktüğü elektronların kinetik ener-
jisi, Y'nin söktüğü elektronların kinetik enerjisin-
den büyüktür.3
E) X'in frekansı, Z'den büyüktür.
www.mubayayinlari.com
120
Fizik
Fotoelektrik Olay
10. Aynı metal üzerine ayrı ayrı gönderilen X, Y ve Z ışık demetlerinin akım-potansiyel fark grafiği şekil- deki gibidir. x Akım Şiddeti MUBA YAYINLARI Z Potansiyel Fark Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangi- si yanlıştır? A) X'in ışık şiddeti, Z'den fazladır.^ B) Y ve Z'nin frekansları aynıdır. X'in dalga boyu Y'ye eşittir. D) X'in yüzeyden söktüğü elektronların kinetik ener- jisi, Y'nin söktüğü elektronların kinetik enerjisin- den büyüktür.3 E) X'in frekansı, Z'den büyüktür. www.mubayayinlari.com 120
11. Şekildeki fotoelektrik devresine tek renkli ışık düşürül-
düğünde devrede fotoelektrik akımı oluşmaktadır.
Işık
35
K
L
Buna göre, akımın şiddetini artırmak için;
I. K anahtarını kapatmak,
II. Lanahtarını açmak,
III. gelen işığın şiddetini artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
1, II ve III
Yalnız III
Fizik
Fotoelektrik Olay
11. Şekildeki fotoelektrik devresine tek renkli ışık düşürül- düğünde devrede fotoelektrik akımı oluşmaktadır. Işık 35 K L Buna göre, akımın şiddetini artırmak için; I. K anahtarını kapatmak, II. Lanahtarını açmak, III. gelen işığın şiddetini artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 1, II ve III Yalnız III
19. Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için;
1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün-
den daha çok kararsız olması,
OT
e
II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan
üründen daha çok kararsız olması,
Gok. III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının
eşit olması
koşullarından hangilerinin olması gereklidir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
-D) ttve III
C) I ve It
Eve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
19. Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için; 1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün- den daha çok kararsız olması, OT e II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan üründen daha çok kararsız olması, Gok. III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının eşit olması koşullarından hangilerinin olması gereklidir? A) Yalnız B) Yalnız III -D) ttve III C) I ve It Eve III
parak
ışıma
de art
elir-
dir?
AYDIN YAYINLARI
13. Fotoelektrik olay deneyinde şekildeki gibi tasarlanan dü-
zeneğin K levhasına ışık düşürüldüğünde K levhasından
elektron kopuyor ancak kopan bu fotoelektronlar A levhası-
na ulaşamıyor.
K
A) Yalnız E.
C) E ve Ek
gelen
ışık
Üreteç
Yapılan bu deneyde K levhasındaki metalin eşik enerjisi E
fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi E, durdurma
K'
gerilimi de V dir.
Buna göre, deney, frekansı daha büyük olan ışık ile
tekrarlandığında E, E ve V niceliklerinden hangileri
büyür?
E) E, Ex ve V
B) Yalnız E,
E ve V
K
PFK
V
Fizik
Fotoelektrik Olay
parak ışıma de art elir- dir? AYDIN YAYINLARI 13. Fotoelektrik olay deneyinde şekildeki gibi tasarlanan dü- zeneğin K levhasına ışık düşürüldüğünde K levhasından elektron kopuyor ancak kopan bu fotoelektronlar A levhası- na ulaşamıyor. K A) Yalnız E. C) E ve Ek gelen ışık Üreteç Yapılan bu deneyde K levhasındaki metalin eşik enerjisi E fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi E, durdurma K' gerilimi de V dir. Buna göre, deney, frekansı daha büyük olan ışık ile tekrarlandığında E, E ve V niceliklerinden hangileri büyür? E) E, Ex ve V B) Yalnız E, E ve V K PFK V
D) I ve II
Karşıt parçacıklarla ilgili;
I. Proton, elektronun karşıt parçacığıdır,
27.
II. Karşıt protonun yükünün miktan protonunkine eşittir,
III. Nötronun karşıt parçacığı yoktur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
D) I ve II Karşıt parçacıklarla ilgili; I. Proton, elektronun karşıt parçacığıdır, 27. II. Karşıt protonun yükünün miktan protonunkine eşittir, III. Nötronun karşıt parçacığı yoktur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
9. Atom altı parçacıklarla ilgili
I. Hepsi kuarklardan oluşur.
II. Baryonlar üç kuarktan oluşur.
dor III. En küçüğü iki kuarktan oluşur.
ifadelerinden hangileri kesin doğrudur?
sun
Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
en
dor
D) II ve III
E) I ve III
so hidroien
Fizik
Fotoelektrik Olay
9. Atom altı parçacıklarla ilgili I. Hepsi kuarklardan oluşur. II. Baryonlar üç kuarktan oluşur. dor III. En küçüğü iki kuarktan oluşur. ifadelerinden hangileri kesin doğrudur? sun Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III en dor D) II ve III E) I ve III so hidroien
13. K fotonu temel hâldeki hidrojen atomunu uyarabil-
L fotonu temel hâldeki hidrojen atomunu iyonlaştıra-
bilmektedir.
●
M elektronu temel hâldeki hidrojen atomunu uyara-
bilmektedir.
Yukarıda verilenlere bakılarak, K, L, M taneciklerinin
hangilerinin enerjisi, hidrojen atomunun enerji düzey-
lerinden birine kesinlikle eşittir?
A) Yalnız K
D) L ve M
B) Yalnız M
E) K ve M
C) K ve L
Fizik
Fotoelektrik Olay
13. K fotonu temel hâldeki hidrojen atomunu uyarabil- L fotonu temel hâldeki hidrojen atomunu iyonlaştıra- bilmektedir. ● M elektronu temel hâldeki hidrojen atomunu uyara- bilmektedir. Yukarıda verilenlere bakılarak, K, L, M taneciklerinin hangilerinin enerjisi, hidrojen atomunun enerji düzey- lerinden birine kesinlikle eşittir? A) Yalnız K D) L ve M B) Yalnız M E) K ve M C) K ve L