Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Fotoelektrik Olay Soruları

S)
Porte
24
8t
m
4d
d
A) L noktasında
C) M noktasında
aaa 4m
M
+
10
4t
m kütleli bir cisim 4d, 4m kütle. başka bir cisim ise d uzunlu-
ğundaki iplerinçlarına bağlanarak şekildeki konumlarından aynı
anda serbest bırakılıyor
Buna göre cisimler ilk kez nerede karşılaşır?
(a < 5°, sürtünmeler önemsizdir.)
EN noktasında
3) 2 - M arasında
M-N arasında
Fizik
Fotoelektrik Olay
S) Porte 24 8t m 4d d A) L noktasında C) M noktasında aaa 4m M + 10 4t m kütleli bir cisim 4d, 4m kütle. başka bir cisim ise d uzunlu- ğundaki iplerinçlarına bağlanarak şekildeki konumlarından aynı anda serbest bırakılıyor Buna göre cisimler ilk kez nerede karşılaşır? (a < 5°, sürtünmeler önemsizdir.) EN noktasında 3) 2 - M arasında M-N arasında
dik B
11. Uzunlukları L ve 4L olan OX ve OY iletken çubukları birbirine
yapıştırılarak sayfa düzlemine dik B manyetik alanında O nok.
tası etrafında birlikte döndürütüyorlar.
A) 31
B X-
L
B) 45
4L
OX noktaları arasında oluşan potansiyel farkı 3 Volt oldu
ğuna göre, XY noktaları arasında oluşan potansiyel farkı
kac Volt tur?
C) 42
D) 30
E) 28
Boyları 6L,
B manyet
ettiriliyor.
1. E 2.A 3. E 4. C 5. E 6. A 7. A 8.D 9. D 10. C 11. B
3.
Çubu
göre
L
Fizik
Fotoelektrik Olay
dik B 11. Uzunlukları L ve 4L olan OX ve OY iletken çubukları birbirine yapıştırılarak sayfa düzlemine dik B manyetik alanında O nok. tası etrafında birlikte döndürütüyorlar. A) 31 B X- L B) 45 4L OX noktaları arasında oluşan potansiyel farkı 3 Volt oldu ğuna göre, XY noktaları arasında oluşan potansiyel farkı kac Volt tur? C) 42 D) 30 E) 28 Boyları 6L, B manyet ettiriliyor. 1. E 2.A 3. E 4. C 5. E 6. A 7. A 8.D 9. D 10. C 11. B 3. Çubu göre L
13. Edwin Hubble, gök adalardan yayımlanarak yeryüzüne
değişimleri ölçtüğünde
ulaşan ışığın frekanslarındaki
frekansların, elektromanyetik spektrumun kırmızı ucuna
doğru kaydığını tespit etmiştir.
Bu tespitten yola çıkarak,
I. Evren genişlemektedir.
II. Evren çok büyüktür.
III. Evrenin toplam enerjisi azalmaktadır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fotoelektrik Olay
13. Edwin Hubble, gök adalardan yayımlanarak yeryüzüne değişimleri ölçtüğünde ulaşan ışığın frekanslarındaki frekansların, elektromanyetik spektrumun kırmızı ucuna doğru kaydığını tespit etmiştir. Bu tespitten yola çıkarak, I. Evren genişlemektedir. II. Evren çok büyüktür. III. Evrenin toplam enerjisi azalmaktadır. sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
ZANIM
AVRAMA
STİ
ine Giriş ve Radyoaktivite - 2
modern
erg
ni aynı
en bi-
er
22
Genel Müdürlüğü
5. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre;
Bir elektronun momentumu ve konumu aynı anda
tam olarak belirlenemez.
12. Sınıf
Fizik
II. Maddeler sadece parçacık özelliği gösterir.
III. Belirsizlik maddenin kuantumlu yapısından kaynak-
Vlanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E(ev)
C) Yalnız III
EI ve III
6. Bir X atomuna ait bazı uyarılma enerji seviyeleri şekildeki
gibi verilmiştir.
iyonlaşma
Fizik
Fotoelektrik Olay
ZANIM AVRAMA STİ ine Giriş ve Radyoaktivite - 2 modern erg ni aynı en bi- er 22 Genel Müdürlüğü 5. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre; Bir elektronun momentumu ve konumu aynı anda tam olarak belirlenemez. 12. Sınıf Fizik II. Maddeler sadece parçacık özelliği gösterir. III. Belirsizlik maddenin kuantumlu yapısından kaynak- Vlanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E(ev) C) Yalnız III EI ve III 6. Bir X atomuna ait bazı uyarılma enerji seviyeleri şekildeki gibi verilmiştir. iyonlaşma
12. Atom altı parçacıkların kimi kendiliğinden elektrikçe yük-
lü, kimi yüksüzdür, kimi içindeki parçacıkların toplam
yükünden dolayı yüklü, kimi de nötrdür. Bu şekilde dört
farklı durum bulunur.
Buna göre, yukarıda tanımlanan dört parçacığa aşa-
ğıdakilerden hangisi örnek olabilir?
Kendiliğin-
den elekt-
rikçe yüklü
A) Proton
B) Pozitron
C) Elektron
D) Nötron
E) Proton
Yüksüz
Nötron
Nötrino
Foton
Nötrino
Nötrino
İçindeki
parçacıkla-
rın yükün-
den dolayı
yüklü
Pozitron
Elektron
Proton
Proton
Elektron
Nötr
Nötrino
Foton
Nötron
Elektron
Nötron
Fizik
Fotoelektrik Olay
12. Atom altı parçacıkların kimi kendiliğinden elektrikçe yük- lü, kimi yüksüzdür, kimi içindeki parçacıkların toplam yükünden dolayı yüklü, kimi de nötrdür. Bu şekilde dört farklı durum bulunur. Buna göre, yukarıda tanımlanan dört parçacığa aşa- ğıdakilerden hangisi örnek olabilir? Kendiliğin- den elekt- rikçe yüklü A) Proton B) Pozitron C) Elektron D) Nötron E) Proton Yüksüz Nötron Nötrino Foton Nötrino Nötrino İçindeki parçacıkla- rın yükün- den dolayı yüklü Pozitron Elektron Proton Proton Elektron Nötr Nötrino Foton Nötron Elektron Nötron
Test
2
Elektromanyetik Dalgalar
9. X-ışınlarının, gama ışınlarından,
1. dalga boyu,
II. frekans,
III. hız
niceliklerinden hangileri daha büyüktür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve
C) Yalnız III
12.
Fizik
Fotoelektrik Olay
Test 2 Elektromanyetik Dalgalar 9. X-ışınlarının, gama ışınlarından, 1. dalga boyu, II. frekans, III. hız niceliklerinden hangileri daha büyüktür? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve C) Yalnız III 12.
6.
-V₁
-V.
K
L
A) Yalnız I
Akım
Imax
O
K
Bir fotoselin katotuna iki kaynaktan düşürülen ışınların
oluşturduğu akımın gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre,
I. Kışınlarının boşluktaki hızı L ışınlarının boşluktaki
hızından küçüktür.
II. Düşen ışınlara göre katotun eşik dalga boyu farklı
değreler alır.
III. Kışınının frekansı L'nin frekansından küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) I ve III
Gerilim
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
32
Fizik
Fotoelektrik Olay
6. -V₁ -V. K L A) Yalnız I Akım Imax O K Bir fotoselin katotuna iki kaynaktan düşürülen ışınların oluşturduğu akımın gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I. Kışınlarının boşluktaki hızı L ışınlarının boşluktaki hızından küçüktür. II. Düşen ışınlara göre katotun eşik dalga boyu farklı değreler alır. III. Kışınının frekansı L'nin frekansından küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve III Gerilim B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II 32
Isi ve
Elektrostatik
Dalgaler
Gözeltiler
Kimyasal Tepkimeler
Viskosite
Sıcaklık
Kalıtım
Mayca
Virüsler
EL
A
A
14. Yaşam kaynağı olan Güneş yenilenebilir enerji kayna-
ğıdır. Güneş'ten Dünya'ya gelen bir dakikalık Güneş
enerjisi, Dünya'nın yaklaşık bir yıllık enerji tüketimini
karşılayacak güçtedir.
PIN yarı iletken
Güneş enerjisi ile çalışan şekildeki sokak lambasının
elektrik tesisatında fotovoltaik pil bulunmaktadır.
D) II ve III
A
Buna göre, fotovoltaik pil ile ilgili,
1. Yapısında N tipi yariletken bulunur.
II. Yapısında P tipi yarı iletken bulunur.
III. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve
devreye alternatif akım sağlar Doğrusal
yargılarından hangileri doğrudur?
akım
sağla
C) I ve N
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
16. Aş
ait
625
Fizik
Fotoelektrik Olay
Isi ve Elektrostatik Dalgaler Gözeltiler Kimyasal Tepkimeler Viskosite Sıcaklık Kalıtım Mayca Virüsler EL A A 14. Yaşam kaynağı olan Güneş yenilenebilir enerji kayna- ğıdır. Güneş'ten Dünya'ya gelen bir dakikalık Güneş enerjisi, Dünya'nın yaklaşık bir yıllık enerji tüketimini karşılayacak güçtedir. PIN yarı iletken Güneş enerjisi ile çalışan şekildeki sokak lambasının elektrik tesisatında fotovoltaik pil bulunmaktadır. D) II ve III A Buna göre, fotovoltaik pil ile ilgili, 1. Yapısında N tipi yariletken bulunur. II. Yapısında P tipi yarı iletken bulunur. III. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve devreye alternatif akım sağlar Doğrusal yargılarından hangileri doğrudur? akım sağla C) I ve N A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III 16. Aş ait 625
12. Manyetik rezonons (MR) cihazı vücudumuza radyo dal-
gaları göndererek vücudumuzla ilgili tanı konulmasında
en çok yararlanılan tıp araçlarındandır.
MR cihazı vücudumuzdaki hangi elementi ya da par-
çacığı titreştirir?
A) Elektron
D) Oksijen
B) Proton
E) Karbon
C) Nötron
Fizik
Fotoelektrik Olay
12. Manyetik rezonons (MR) cihazı vücudumuza radyo dal- gaları göndererek vücudumuzla ilgili tanı konulmasında en çok yararlanılan tıp araçlarındandır. MR cihazı vücudumuzdaki hangi elementi ya da par- çacığı titreştirir? A) Elektron D) Oksijen B) Proton E) Karbon C) Nötron
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak-
simum akım
oluşturulmaktadır.
Buna göre;
1. Mavi ışık kullanmak,
II. Üretecin potansiyel farkını artırmak,
Paralel ışın
demeti
III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak,
IV. Işık şiddetini artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı-
min değeri artırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) I veya IV
C) II ve IV
E) II veya III
Fizik
Fotoelektrik Olay
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak- simum akım oluşturulmaktadır. Buna göre; 1. Mavi ışık kullanmak, II. Üretecin potansiyel farkını artırmak, Paralel ışın demeti III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak, IV. Işık şiddetini artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı- min değeri artırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV D) I veya IV C) II ve IV E) II veya III
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak-
simum akım
oluşturulmaktadır.
+
Buna göre;
1.
Mavi ışık kullanmak,
II. Üretecin potansiyel farkını artırmak,
III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak,
IV. Işık şiddetini artırmak
Paralel işin
demeti
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı-
min değeri artırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) I veya IV
C) II ve IV
E) II veya III
Fizik
Fotoelektrik Olay
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak- simum akım oluşturulmaktadır. + Buna göre; 1. Mavi ışık kullanmak, II. Üretecin potansiyel farkını artırmak, III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak, IV. Işık şiddetini artırmak Paralel işin demeti işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı- min değeri artırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV D) I veya IV C) II ve IV E) II veya III
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak-
simum akım
oluşturulmaktadır.
Buna göre;
1.
Mavi ışık kullanmak,
II. Üretecin potansiyel farkını artırmak,
III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak,
IV. Işık şiddetini artırmak
Paralel ışın
demeti
işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı-
min değeri artırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) I veya IV
C) II ve IV
E) II veya III
Fizik
Fotoelektrik Olay
1. Şekildeki fotoelektrik devresinde yeşil ışık kullanılarak mak- simum akım oluşturulmaktadır. Buna göre; 1. Mavi ışık kullanmak, II. Üretecin potansiyel farkını artırmak, III. Işık kaynağını katota yaklaştırmak, IV. Işık şiddetini artırmak Paralel ışın demeti işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa oluşan akı- min değeri artırılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız IV D) I veya IV C) II ve IV E) II veya III
11. Fotoelektrik olayda, X maddesinden sökülen fotoelektron-
lanın maksimum kinetik enerjisinin, gelen ışığın frekansına
göre değişim grafiği şekildeki gibidir.
0
A) 0
-E
Kinetik
enerji
Buna göre, bağlanma enerjisi 2E olan bir maddeden,
frekansı 3f olan ışığın söktüğü fotoelektronların mak-
simum kinetik enerjisi kaç E'dir?
3) 1/1/12
Frekans
C) 1
9) 13/09
D)
E) 2
14
Fizik
Fotoelektrik Olay
11. Fotoelektrik olayda, X maddesinden sökülen fotoelektron- lanın maksimum kinetik enerjisinin, gelen ışığın frekansına göre değişim grafiği şekildeki gibidir. 0 A) 0 -E Kinetik enerji Buna göre, bağlanma enerjisi 2E olan bir maddeden, frekansı 3f olan ışığın söktüğü fotoelektronların mak- simum kinetik enerjisi kaç E'dir? 3) 1/1/12 Frekans C) 1 9) 13/09 D) E) 2 14
14. Süper iletkenlikle ilgili ilk çalışma 1908 yılında Hollandalı
fizikçi Heike Kamerling Onnes tarafından yapılmıştır. Gü-
nümüzde süper iletkenlik farklı alanlarda kendine kullanım
alanı bulmuştur.
Buna göre, aşağıda süper iletkenlikle ilgili verilen bil-
gilerden hangisi yanlıstır?
A) Direnci düşük olduğu için elektrik tasarrufu sağlar.
B) Sadece alaşımlardan elde edilir.
C) Birçok madde belirli sıcaklıktan sonra süper iletkenlik
etkisi göstermektedir.
D) Altın soğutulduğunda süper iletken etki göstermez.
E) Süper iletken maddeler manyetik alanı dışlayabilir.
Fizik
Fotoelektrik Olay
14. Süper iletkenlikle ilgili ilk çalışma 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes tarafından yapılmıştır. Gü- nümüzde süper iletkenlik farklı alanlarda kendine kullanım alanı bulmuştur. Buna göre, aşağıda süper iletkenlikle ilgili verilen bil- gilerden hangisi yanlıstır? A) Direnci düşük olduğu için elektrik tasarrufu sağlar. B) Sadece alaşımlardan elde edilir. C) Birçok madde belirli sıcaklıktan sonra süper iletkenlik etkisi göstermektedir. D) Altın soğutulduğunda süper iletken etki göstermez. E) Süper iletken maddeler manyetik alanı dışlayabilir.
isk siddeti ile alum şiddetid. 0 E = I
FEN BİLİMLERİ TESTİ
11. Ayrı ayrı gönderilen X, Y, Z paralel ışık demeti aynı foto-
sele düşürüldüğünde devrede oluşan fotoelektrik akım-
potansiyel fark grafiği şekildeki gibidir.
Akım Şiddeti
1x > iz old. için
X'ın aşık şiddeti
Zidar büyük.
Viesme
-Z
II ve III
E = h.f
Buna göre;
Xxx ve
X ve
Y ışınlarının frekansları eşittir.
IIY ve Z ışınlarının dalga boyları eşittir.
X'in ışık şiddeti Z'den fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
=h.c
A
Potansiyel Fark
Y ve 2'nın kesme pot. forklart
|
eşit old. Iain dy=1₂²
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
isk siddeti ile alum şiddetid. 0 E = I FEN BİLİMLERİ TESTİ 11. Ayrı ayrı gönderilen X, Y, Z paralel ışık demeti aynı foto- sele düşürüldüğünde devrede oluşan fotoelektrik akım- potansiyel fark grafiği şekildeki gibidir. Akım Şiddeti 1x > iz old. için X'ın aşık şiddeti Zidar büyük. Viesme -Z II ve III E = h.f Buna göre; Xxx ve X ve Y ışınlarının frekansları eşittir. IIY ve Z ışınlarının dalga boyları eşittir. X'in ışık şiddeti Z'den fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II =h.c A Potansiyel Fark Y ve 2'nın kesme pot. forklart | eşit old. Iain dy=1₂² C) Yalnız III E) I, II ve III
IKASI
7.
A) 5
A)
B) 6,5
kildeki gibidir.
Dünya etrafında dolanan iki uydunun hızları ve kütleleri şe-
√2
Dünya
C) 7,5
göre, Ty
X uydusunun dolanım periyodu T, Y ninki Ty
Tx
R
D) 2√2
oranı kaçtır?
B)
2R
√2
2
E) 4
S
A
R
M
olduğuna
C) √2
Fizik
Fotoelektrik Olay
IKASI 7. A) 5 A) B) 6,5 kildeki gibidir. Dünya etrafında dolanan iki uydunun hızları ve kütleleri şe- √2 Dünya C) 7,5 göre, Ty X uydusunun dolanım periyodu T, Y ninki Ty Tx R D) 2√2 oranı kaçtır? B) 2R √2 2 E) 4 S A R M olduğuna C) √2