Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fotoelektrik Olay Soruları

1019799764601010
28. Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri
kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y
metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum
kinetik enerjileri (Kmax) yüzeye düşen işığın frekansına
(f) bağlı olarak şekildeki gibi değişmektedir.
Kmax
+x
Buna göre
I. Y metalinin eşik enerjisi, X metalinin eşik
enerjisinden daha küçüktür.
II. X metalinin eşik enerjisi Y metalinin eşik
enerjisinden daha küçüktür.
III. X ve Y metallerinden sökülen elektronlar için
durdurma gerilimleri birbirine eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
1019799764601010 28. Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri (Kmax) yüzeye düşen işığın frekansına (f) bağlı olarak şekildeki gibi değişmektedir. Kmax +x Buna göre I. Y metalinin eşik enerjisi, X metalinin eşik enerjisinden daha küçüktür. II. X metalinin eşik enerjisi Y metalinin eşik enerjisinden daha küçüktür. III. X ve Y metallerinden sökülen elektronlar için durdurma gerilimleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
13. Fotoelektrik olay deneyinde tek renkli ışık ile aydın-
latılan bir metal yüzeyden çıkan fotoelektronların
maksimum kinetik enerjisi;
ışığın frekansı,
II. ışığın şiddeti,
III. metalin cinsi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Fotoelektrik Olay
13. Fotoelektrik olay deneyinde tek renkli ışık ile aydın- latılan bir metal yüzeyden çıkan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi; ışığın frekansı, II. ışığın şiddeti, III. metalin cinsi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
Young deneyinde perdedeki bir K noktasında λ, dal-
ga boylu ışık kullanıldığında 2. aydınlık, ₂ dalga boy-
lu ışık kullanıldığında 3. karanlık saçak oluşuyor.
Buna göre, oranı kaçtır?
3
6
A) 2/20 B)
5
2₂
2₂
4
5
C)
D)
5
4
E)
1/2
Fizik
Fotoelektrik Olay
Young deneyinde perdedeki bir K noktasında λ, dal- ga boylu ışık kullanıldığında 2. aydınlık, ₂ dalga boy- lu ışık kullanıldığında 3. karanlık saçak oluşuyor. Buna göre, oranı kaçtır? 3 6 A) 2/20 B) 5 2₂ 2₂ 4 5 C) D) 5 4 E) 1/2
1 Bohr atom modeline göre, aynı cins atomun bir
elektronunun dolandığı yörüngeler Şekil I ve Şekil
Il deki gibidir.
n=2
Şekil 1
n=
n=2
Şekil II
Buna göre, elektronun yörünge yarıçapları ora-
ni kaçtır?
5
Fizik
Fotoelektrik Olay
1 Bohr atom modeline göre, aynı cins atomun bir elektronunun dolandığı yörüngeler Şekil I ve Şekil Il deki gibidir. n=2 Şekil 1 n= n=2 Şekil II Buna göre, elektronun yörünge yarıçapları ora- ni kaçtır? 5
3. Işıkla ilgili verilen;
1. fotoelektrik,
II. Compton saçılması, V
III. girişim
olaylarının hangileri sadece ışığın tanecik modeliyle
açıklanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) ve Il
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
3. Işıkla ilgili verilen; 1. fotoelektrik, II. Compton saçılması, V III. girişim olaylarının hangileri sadece ışığın tanecik modeliyle açıklanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) ve Il E) I, II ve III
X
18:07
1.
ELEKTROSTATIK
Faraday Kafesi
Farday kafesi iletken metalle kaplanmış ya da ilet-
ken ağ ile örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik
in alanlardan koruyan bir muhafazadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde Fara-
day kafesi kullanılmamıştır?
A) Yanıcı, patlayıcı maddelerin depolandığı bina-
larda
B Radyo frekansı yayan aletlerde
C) Telsiz haberleşmesinin yapıldığı binalarda
DMR cihazının yerleştirildiği ortamlarda
E) Fotokopi makinelerinde
Çözümü nasıl buldun?
SE
3.
aktif öğrenme yayınları
i
Fizik
Fotoelektrik Olay
X 18:07 1. ELEKTROSTATIK Faraday Kafesi Farday kafesi iletken metalle kaplanmış ya da ilet- ken ağ ile örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik in alanlardan koruyan bir muhafazadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde Fara- day kafesi kullanılmamıştır? A) Yanıcı, patlayıcı maddelerin depolandığı bina- larda B Radyo frekansı yayan aletlerde C) Telsiz haberleşmesinin yapıldığı binalarda DMR cihazının yerleştirildiği ortamlarda E) Fotokopi makinelerinde Çözümü nasıl buldun? SE 3. aktif öğrenme yayınları i
15. Fotoelektrik olayda kopan elektronun maksimum ki-
netik enerji-frekans grafiği şekildeki gibidir:
Maksimum kinetik enerji
3E
0
-2E
Buna göre,
a
1.
II. Metalin eşik frekansı 3f dir.
III. Metalin bağlanma enerjisi 2E dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Grafiğin eğimi Planck sabitini verir.
A) Yalnız I
D) II ve III
Frekans
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
15. Fotoelektrik olayda kopan elektronun maksimum ki- netik enerji-frekans grafiği şekildeki gibidir: Maksimum kinetik enerji 3E 0 -2E Buna göre, a 1. II. Metalin eşik frekansı 3f dir. III. Metalin bağlanma enerjisi 2E dir. yargılarından hangileri doğrudur? Grafiğin eğimi Planck sabitini verir. A) Yalnız I D) II ve III Frekans B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
isk,
çen
iv.
orku
lırsa kırınım deseni genişler.
D) Yarık düzlemi ile ekran arasındaki ortam su ile
doldurulursa saçak genişliği büyür.
E) Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa ay-
dintik saçakların parlaklığı artar.
to
Klar-
10. Zit elektrikle yüklü bir a parçacığı ve bir elektron
elektriksel olarak birbirini çeker. Bu parçacıklar şe-
kilde gösterildiği gibi sürtünmesiz ortamda ilk hızsız
serbest bırakıldığında birbirine yaklaşmaktadır.
elektron
a parçacığı
Buna göre hareket süresi boyunca;
1. İki parçacık arasındaki elektriksel kuvvetlerin
büyüklüğü
II. İki parçacığın ivmelerinin büyüklüğü
III. İki parçacığın süratleri
niceliklerinden hangileri eşit olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve Ill
Nihat Bilgin Yayıncılık
C) Yalnız III
Buna
exw
12. Kütlele
yükü
p/s
Küre
doku
II.
1.
nice
D
Fizik
Fotoelektrik Olay
isk, çen iv. orku lırsa kırınım deseni genişler. D) Yarık düzlemi ile ekran arasındaki ortam su ile doldurulursa saçak genişliği büyür. E) Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa ay- dintik saçakların parlaklığı artar. to Klar- 10. Zit elektrikle yüklü bir a parçacığı ve bir elektron elektriksel olarak birbirini çeker. Bu parçacıklar şe- kilde gösterildiği gibi sürtünmesiz ortamda ilk hızsız serbest bırakıldığında birbirine yaklaşmaktadır. elektron a parçacığı Buna göre hareket süresi boyunca; 1. İki parçacık arasındaki elektriksel kuvvetlerin büyüklüğü II. İki parçacığın ivmelerinin büyüklüğü III. İki parçacığın süratleri niceliklerinden hangileri eşit olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve Ill Nihat Bilgin Yayıncılık C) Yalnız III Buna exw 12. Kütlele yükü p/s Küre doku II. 1. nice D
14. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum fiziğinde atom altı
parçacıklarla ilgili çalışmalar, maddesel bir yapıya
dalganın da eşlik edebileceğini ortaya koydu. De Broglie
isimli bilim insanı, her maddeye bir dalganın eşlik ettiğini,
ancak bu durumun elektron gibi çok küçük ve hızlı
taneciklerde daha belirgin olduğunu ifade etti.
Buna göre,
1. Parçacıklara eşlik eden dalgalara madde dalgaları
denir.
f
II. Parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu
momentumu ile ters, enerjisiyle doğru orantılıdır.
III. Foton gibi kütlesi olmayan taneciklerin
momentumları da yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
DENEME-1 BİTTİ.
Fizik
Fotoelektrik Olay
14. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum fiziğinde atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar, maddesel bir yapıya dalganın da eşlik edebileceğini ortaya koydu. De Broglie isimli bilim insanı, her maddeye bir dalganın eşlik ettiğini, ancak bu durumun elektron gibi çok küçük ve hızlı taneciklerde daha belirgin olduğunu ifade etti. Buna göre, 1. Parçacıklara eşlik eden dalgalara madde dalgaları denir. f II. Parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu momentumu ile ters, enerjisiyle doğru orantılıdır. III. Foton gibi kütlesi olmayan taneciklerin momentumları da yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III DENEME-1 BİTTİ.
14-
Kararsız bir çekirdek işıması yaparak kararti hale geçiyor.
1. Ortama elektromanyetik dalga yayınlanır,
1. Çekirdeğin kütte numarası değmez,
m. Çekirdeğin neon başına düşen bağlanma enerjisi
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Ive #l
D) # ve il
C)ive II
E) 1, II ve II
Fizik
Fotoelektrik Olay
14- Kararsız bir çekirdek işıması yaparak kararti hale geçiyor. 1. Ortama elektromanyetik dalga yayınlanır, 1. Çekirdeğin kütte numarası değmez, m. Çekirdeğin neon başına düşen bağlanma enerjisi yargılarından hangileri doğrudur? B) Ive #l D) # ve il C)ive II E) 1, II ve II
12-
Hidrojen atomunun bazı
enerji seviyeleri şekideki
gibidir. Uyardmg bir hid-
rojen atomundan salman
fotonlardan birinin enerjisi
1,9 evtur.
Buna göre bu foton hangi spektrum çizgisine karşılık
gelir?
*Enerji (V)
A) Lyman a
B) Lyman p
D) Balmer p E) Baimary
C) Balmer a
Fizik
Fotoelektrik Olay
12- Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekideki gibidir. Uyardmg bir hid- rojen atomundan salman fotonlardan birinin enerjisi 1,9 evtur. Buna göre bu foton hangi spektrum çizgisine karşılık gelir? *Enerji (V) A) Lyman a B) Lyman p D) Balmer p E) Baimary C) Balmer a
amile Nisa
16-
Rölativistik hiztaria hareket eden ve kendi gözlem çerçeve-
ferindeki uzunluktan eşit olan K, L, M çubuklannin durgun
bir gözlemciye göre hiztar arsenal ik v>₂>diz
Özel görelilik kuramına göre çubuldarın bu durgun
gözlemcinin ölçtüğü uzunduldars
ilişki nedir?
arasındaki
413438
17-
Bir siyah clemin ışıma şid-
iş
B)4>4>4
D) >>
fşımas şiddeti
Fizik
Fotoelektrik Olay
amile Nisa 16- Rölativistik hiztaria hareket eden ve kendi gözlem çerçeve- ferindeki uzunluktan eşit olan K, L, M çubuklannin durgun bir gözlemciye göre hiztar arsenal ik v>₂>diz Özel görelilik kuramına göre çubuldarın bu durgun gözlemcinin ölçtüğü uzunduldars ilişki nedir? arasındaki 413438 17- Bir siyah clemin ışıma şid- iş B)4>4>4 D) >> fşımas şiddeti
7.
Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez sırasında üzerlerine düşen
ışığı soğurur, topraktan aldığı su ve karbondioksiti kullanarak
oksijen üretir. Bitkinin üzerine düşen işığın rengi fotosentez hi-
zını etkilemektedir. Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez hızı daha
yüksek iken; yeşil ışık altında fotosentez hızı daha azdır.
Fanus
X
Y
Z
(116)
Bu bilgilere sahip bir grup öğrenci beyaz ışık yayan bir kayna-
ğın önüne X, Y ve Z ile kodlanmış; kırmızı, yeşil ve mor renkli
filtreleri ayrı ayrı koyuyor ve yeşil yapraklı bitkiyi eşit süre ay-
dinlatarak fanus içerisinde biriken oksijen miktarını ölçüyor.
Filtre
Buna göre,
1. X filtresi yeşil renklidir.
II. Y filtresi mor renklidir.
III. Z filtresi kırmızı renklidir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
Oksijen miktarı (cm³)
50
150
125
Beyaz ışık kaynağ
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
7. Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez sırasında üzerlerine düşen ışığı soğurur, topraktan aldığı su ve karbondioksiti kullanarak oksijen üretir. Bitkinin üzerine düşen işığın rengi fotosentez hi- zını etkilemektedir. Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez hızı daha yüksek iken; yeşil ışık altında fotosentez hızı daha azdır. Fanus X Y Z (116) Bu bilgilere sahip bir grup öğrenci beyaz ışık yayan bir kayna- ğın önüne X, Y ve Z ile kodlanmış; kırmızı, yeşil ve mor renkli filtreleri ayrı ayrı koyuyor ve yeşil yapraklı bitkiyi eşit süre ay- dinlatarak fanus içerisinde biriken oksijen miktarını ölçüyor. Filtre Buna göre, 1. X filtresi yeşil renklidir. II. Y filtresi mor renklidir. III. Z filtresi kırmızı renklidir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III Oksijen miktarı (cm³) 50 150 125 Beyaz ışık kaynağ E) I, II ve III C) I ve III
9
Millikan yağ-damlası deneyi ile,
1. Elektronların elektrik yükü bulunmuştur.
II. Elektronların elektrik yükünün kütlesine oranı bulun-
muştur.
III. Yüklü cisimlerin elektrik yükünün kuantumlu olması ge-
rektiği bulunmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) Yalnız III
D) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Fotoelektrik Olay
9 Millikan yağ-damlası deneyi ile, 1. Elektronların elektrik yükü bulunmuştur. II. Elektronların elektrik yükünün kütlesine oranı bulun- muştur. III. Yüklü cisimlerin elektrik yükünün kuantumlu olması ge- rektiği bulunmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız III D) Yalnız I C) I ve III E) I, II ve III
16. Bozuk dentin hastab, X kromozomunun homolog s
segmentinde tapinan baskmn alet ile kalitili
Asagidaki sayağacında bozuk dentin hastası bireyler tara
olarak gösterilmiştir
0
Op
Soyağacında "?" ile ifade edilen ve fenotipi bilinmeyen
bireyin bozuk dentin hastası olmama olasılığı kaçtır?
(Mutasyonlar ve ayrilmama olayları düşünülmeyecektir.)
A) 0
E) 1
B) C) + D)
//
Fizik
Fotoelektrik Olay
16. Bozuk dentin hastab, X kromozomunun homolog s segmentinde tapinan baskmn alet ile kalitili Asagidaki sayağacında bozuk dentin hastası bireyler tara olarak gösterilmiştir 0 Op Soyağacında "?" ile ifade edilen ve fenotipi bilinmeyen bireyin bozuk dentin hastası olmama olasılığı kaçtır? (Mutasyonlar ve ayrilmama olayları düşünülmeyecektir.) A) 0 E) 1 B) C) + D) //
13.06
12.75
12,10
10,20
Enerji (ov)
COM
-n-5 JURO2 LISAY
-n=4
n=3
n=2
n=1
Taban enerji düzeyi
Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibi-
dir. Taban enerji düzeyindeki bir hidrojen atomu belirli bir
E düzeyine uyarıldığında en fazla 6 farklı frekansta ışıma
yapmaktadır.
Taban enerji düzeyindeki hidrojen atomunu E
I. 12,09 ev lik fotonlar
11. 13,06 eV lik fotonlar
III. 13 eV lik elektronlar
IV. 12,75 eV lik fotonlar
dan hangileri tek başına uyarabilir?
düzeyine,
131
Fizik
Fotoelektrik Olay
13.06 12.75 12,10 10,20 Enerji (ov) COM -n-5 JURO2 LISAY -n=4 n=3 n=2 n=1 Taban enerji düzeyi Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibi- dir. Taban enerji düzeyindeki bir hidrojen atomu belirli bir E düzeyine uyarıldığında en fazla 6 farklı frekansta ışıma yapmaktadır. Taban enerji düzeyindeki hidrojen atomunu E I. 12,09 ev lik fotonlar 11. 13,06 eV lik fotonlar III. 13 eV lik elektronlar IV. 12,75 eV lik fotonlar dan hangileri tek başına uyarabilir? düzeyine, 131