Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hâl Değişimi Soruları

3.6 °C'taki 10 g buzu, 110 °C su buharı hâline dönüştürmek için gereken enerji kaç caloridir?
0,5 calg'c. calignc, cu 0,5 callac, = 80 cal/g: Lower = 540 cal/g)
Qui 167 16 = 20
Q2-1066 - 800
QB-10l 200 loco Os 6 2 103
ou suoo
100G +SGD tot 66
9260
Fizik
Hâl Değişimi
3.6 °C'taki 10 g buzu, 110 °C su buharı hâline dönüştürmek için gereken enerji kaç caloridir? 0,5 calg'c. calignc, cu 0,5 callac, = 80 cal/g: Lower = 540 cal/g) Qui 167 16 = 20 Q2-1066 - 800 QB-10l 200 loco Os 6 2 103 ou suoo 100G +SGD tot 66 9260
1. Aşağıda özdeş kaplar içinde eşit kütlede saf K ve L sivilari
bulunmaktadır. Bu kaplar, özdeş ısıtıcılarla aynı anda isitil-
maya başlanmış ve 5 dakika boyunca sıvılara ait zamana
bağlı sıcaklık değişim grafiği çizilmiştir.
K
Sıcaklık (°C)
70
L
L
L
60
K
L
K
50
40
30
K
K
KL
20
10
0
1
2.
3
5
Zaman
(dk)
Buna göre, K ve L siviları ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
K SIVISI L sivisindan önce kaynamıştır.
B) L sivisinin kaynama sıcaklığı 60 °C, K Sivisinin kayna-
ma sıcaklığı 30 °C dir.
C) Ksivisinin öz isisi L sivisinin öz isisindan büyüktür.
D) t = 0 anında K sivisinin sıcaklığı L sivisinin sıcaklığın-
dan büyüktür.
E) K ve L aynı cins sivilardır.
Fizik
Hâl Değişimi
1. Aşağıda özdeş kaplar içinde eşit kütlede saf K ve L sivilari bulunmaktadır. Bu kaplar, özdeş ısıtıcılarla aynı anda isitil- maya başlanmış ve 5 dakika boyunca sıvılara ait zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği çizilmiştir. K Sıcaklık (°C) 70 L L L 60 K L K 50 40 30 K K KL 20 10 0 1 2. 3 5 Zaman (dk) Buna göre, K ve L siviları ile ilgili aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? K SIVISI L sivisindan önce kaynamıştır. B) L sivisinin kaynama sıcaklığı 60 °C, K Sivisinin kayna- ma sıcaklığı 30 °C dir. C) Ksivisinin öz isisi L sivisinin öz isisindan büyüktür. D) t = 0 anında K sivisinin sıcaklığı L sivisinin sıcaklığın- dan büyüktür. E) K ve L aynı cins sivilardır.
Kesitleri şekildeki gibi olan 0 °C deki X, Y, Z buz ka-
liplarının üstlerine güneş ışınları dik olacak biçimde
geliyor
Güneş ışığı
11
25
35
S
3h
3h
2h
X
Y
N
Buna göre, buz kalıplarının erime süreleri testy
tı arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) tx=ty=tz
B) tx > ty > tz
C) tx=t, > ty
D) ty >tz >
E) t, > ty > ty
Fizik
Hâl Değişimi
Kesitleri şekildeki gibi olan 0 °C deki X, Y, Z buz ka- liplarının üstlerine güneş ışınları dik olacak biçimde geliyor Güneş ışığı 11 25 35 S 3h 3h 2h X Y N Buna göre, buz kalıplarının erime süreleri testy tı arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A) tx=ty=tz B) tx > ty > tz C) tx=t, > ty D) ty >tz > E) t, > ty > ty
5. Şehirler arası yollarda şehir girişinde bulunan nüfus ve
rakımı gösteren tabelalar şekildeki gibidir.
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
Nüfus: 872.000
Rakım: 788
Nüfus: 15.007.242
Rakım: 30
MUĞLA
Nüfus: 108.000
Rakim: 656
Rakım, şehirlerin deniz seviyesinden olan yüksekliklerini
metre cinsinden ifade eder.
Saf suyun ve tuzlu suyun şehirlerdeki kaynama nok-
tasını ölçen bir öğrenci
1. Saf suyun kaynama noktası Eskişehir'de en düşük-
tür.
II. Muğla'da tuzlu suyun kaynama noktası, İstanbul'daki
saf suyun kaynama noktasına eşit olabilir.
III. İstanbul'da saf suyun kaynama noktası, Eskişe-
hir'deki saf suyun kaynama noktasına eşittir.
ifadelerini kullandığına göre, bu ifadelerden hangile-
ri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
5. Şehirler arası yollarda şehir girişinde bulunan nüfus ve rakımı gösteren tabelalar şekildeki gibidir. İSTANBUL ESKİŞEHİR Nüfus: 872.000 Rakım: 788 Nüfus: 15.007.242 Rakım: 30 MUĞLA Nüfus: 108.000 Rakim: 656 Rakım, şehirlerin deniz seviyesinden olan yüksekliklerini metre cinsinden ifade eder. Saf suyun ve tuzlu suyun şehirlerdeki kaynama nok- tasını ölçen bir öğrenci 1. Saf suyun kaynama noktası Eskişehir'de en düşük- tür. II. Muğla'da tuzlu suyun kaynama noktası, İstanbul'daki saf suyun kaynama noktasına eşit olabilir. III. İstanbul'da saf suyun kaynama noktası, Eskişe- hir'deki saf suyun kaynama noktasına eşittir. ifadelerini kullandığına göre, bu ifadelerden hangile- ri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) II ve III
6. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap-
taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor.
Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö-
rülüyor.
Buna göre,
1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'in üzerindedir.
II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır. V
III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Kaptan su taşmıyor.)
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
35
Fizik
Hâl Değişimi
6. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda bulunan kap- taki suyun içerisine 40 gram buz parçası yavaşça bırakılıyor. Yeterince beklendikten sonra kapta 10 gram buz kaldığı gö- rülüyor. Buna göre, 1. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0°C'in üzerindedir. II. Son durumda kapta bulunan su kütlesi 30 gramdır. V III. Son durumda buzun sıcaklığı 0°C tır. yargılarından hangileri doğrudur? (Kaptan su taşmıyor.) A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 35
4.
Can, deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış bir kaptaki
meyve suyuna bir miktar buz parçası attığında meyve
suyunun kütlesinin hemen artmaya başladığını, sistem isil
dengeye ulaştığında ise meyve suyunun yüzeyinde küçük
bir buz kütlesinin yüzdüğünü gözlemliyor.
Can'ın bu gözlemine göre,
1. Buz atılmadan önce meyve suyunun sıcaklığı
0°C'nin üstündedir.
II. Başlangıçta buzun sıcaklığı 0°C'nin altındadır.
III. Son durumda meyve suyunun sıcaklığı 0°C'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız III
Fizik
Hâl Değişimi
4. Can, deniz seviyesinde bulunan ısıca yalıtılmış bir kaptaki meyve suyuna bir miktar buz parçası attığında meyve suyunun kütlesinin hemen artmaya başladığını, sistem isil dengeye ulaştığında ise meyve suyunun yüzeyinde küçük bir buz kütlesinin yüzdüğünü gözlemliyor. Can'ın bu gözlemine göre, 1. Buz atılmadan önce meyve suyunun sıcaklığı 0°C'nin üstündedir. II. Başlangıçta buzun sıcaklığı 0°C'nin altındadır. III. Son durumda meyve suyunun sıcaklığı 0°C'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) Yalnız III
İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
ısıtılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
4
B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
Fizik
Hâl Değişimi
İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta ısıtılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmıyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. 4 B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar.
A) Yalniz
E1, II ve III
D) ve II
Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ortamda içinde su bulu-
nan kaba t=0 anında buz atıldığında buz kütlesinin zamana
bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor.
Buz kütlesi
ering
sota
K
L
M
Zaman
0
Buna göre,
1. Kve L aralığında suyun iç enerjisi azalır.
II. buzun ilk sıcaklığı 0°C'nin altındadır. V
III. M aralığında su ve buz 0°C'de ısıl dengededir.
qılarından hangileri doğrudur?
A) Yahu
B) Well
LI ve III
E) II ve III
Clavell
Fizik
Hâl Değişimi
A) Yalniz E1, II ve III D) ve II Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ortamda içinde su bulu- nan kaba t=0 anında buz atıldığında buz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buz kütlesi ering sota K L M Zaman 0 Buna göre, 1. Kve L aralığında suyun iç enerjisi azalır. II. buzun ilk sıcaklığı 0°C'nin altındadır. V III. M aralığında su ve buz 0°C'de ısıl dengededir. qılarından hangileri doğrudur? A) Yahu B) Well LI ve III E) II ve III Clavell
7. Bir fizik laboratuvarında, içinde oda sıcaklığında su
7.
olan bardak, iç yüzeyi yalıtılmış bir vakum haznesine
yerleştiriliyor.
vakum
pompası
=;
Vakum haznesindeki hava boşaltılırsa.
1. Su kaynamaya başlar.
II. Bardaktaki suyun sıcaklığı azalır.
III. Bardaktaki suyun sıcaklığı artar.
yargılarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) /ve II
E) I ve
Fizik
Hâl Değişimi
7. Bir fizik laboratuvarında, içinde oda sıcaklığında su 7. olan bardak, iç yüzeyi yalıtılmış bir vakum haznesine yerleştiriliyor. vakum pompası =; Vakum haznesindeki hava boşaltılırsa. 1. Su kaynamaya başlar. II. Bardaktaki suyun sıcaklığı azalır. III. Bardaktaki suyun sıcaklığı artar. yargılarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) /ve II E) I ve
2. İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar
su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta
isitılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmiyor.
Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp
kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de kaynamaz.
B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar.
C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz.
D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar.
E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su
da kaynamaya başlar.
ONOO-SS.22TYT01
33
Fizik
Hâl Değişimi
2. İçinde bir miktar su bulunan metal bir tas yarısına kadar su ile dolu tencerenin üzerine konulup tencere ocakta isitılıyor. Tas suyun yüzeyinde kalıyor ve batmiyor. Tenceredeki ve tastaki suyun kaynayıp kaynamayacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de kaynamaz. B) Her ikisi de aynı anda kaynamaya başlar. C) Tenceredeki su kaynar, tastaki su kaynamaz. D) Tenceredeki su kaynamaz, tastaki su kaynar. E) Önce tenceredeki su kaynar, bir süre sonra tastaki su da kaynamaya başlar. ONOO-SS.22TYT01 33
2. Ağzı açık bir kapta isitilan bir miktar saf suyun
kaynama sıcaklığı;
I. ortamın açık hava basıncı,
II. isi kaynağının birim zamanda yaydığı isi miktarı,
III. suyun kütlesi
niceliklerden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) Il ve III
21221206
Fizik
Hâl Değişimi
2. Ağzı açık bir kapta isitilan bir miktar saf suyun kaynama sıcaklığı; I. ortamın açık hava basıncı, II. isi kaynağının birim zamanda yaydığı isi miktarı, III. suyun kütlesi niceliklerden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) Il ve III 21221206
3.
T, sıcaklığındaki bir buz parçasının Tz sıcaklığındaki su-
yun içine bırakıldıktan bir süre sonra tamamının eridiği ve
suyun sıcaklığının Tz olduğu gözlemleniyor.
buz
T.
T3
T
su
su
Bu durumda sıcaklık değerleri arasındaki ilişki aşağı-
da verilenlerden hangisi gibi olabilir?
A) Ty >T, >T, DT, >T, = Iz cyt, atzats
ATO OTT
PT
2
3
3
T C)T>T2>T
E) T, >T3 > T2
D)T, = T2 = Tz
3
Fizik
Hâl Değişimi
3. T, sıcaklığındaki bir buz parçasının Tz sıcaklığındaki su- yun içine bırakıldıktan bir süre sonra tamamının eridiği ve suyun sıcaklığının Tz olduğu gözlemleniyor. buz T. T3 T su su Bu durumda sıcaklık değerleri arasındaki ilişki aşağı- da verilenlerden hangisi gibi olabilir? A) Ty >T, >T, DT, >T, = Iz cyt, atzats ATO OTT PT 2 3 3 T C)T>T2>T E) T, >T3 > T2 D)T, = T2 = Tz 3
DENEME 2
bir bardaga, buzdolabından çıkardığı limonatayı
Uthu, sicak bir yaz günü terastaki masada duran
doldurduğunda, bardagin dış yüzeyinin görseldeki gibi
buğulandığını görüyor,
IGR
1.
Buna göre, bu durumla ilgili Utku'nun yaptığı,
Limonatanın iç enerjisi azalmıştır.
II. Ortamda su buharı vardır.
III. Gazların yoğunlaşması için isi kaybetmesi gerekir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
DENEME 2 bir bardaga, buzdolabından çıkardığı limonatayı Uthu, sicak bir yaz günü terastaki masada duran doldurduğunda, bardagin dış yüzeyinin görseldeki gibi buğulandığını görüyor, IGR 1. Buna göre, bu durumla ilgili Utku'nun yaptığı, Limonatanın iç enerjisi azalmıştır. II. Ortamda su buharı vardır. III. Gazların yoğunlaşması için isi kaybetmesi gerekir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
2.
35
a
30
25
20
15
10
5
0
Isi (cal)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Isıca yalıtılmış ortamda katı haldeki 2 gramlık saf
maddenin verilen isiya bağlı sıcaklık değişimi şekil-
deki gibidir.
Buna göre;
1. Erime sicaklığı 25°C dir.
II. Erime isisi 20 cal/g dır.
III. Katı hâldeki 1 gram cismin sıcaklığını 5°C artır-
mak için gerekli isi 5 cal dir.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
2. 35 a 30 25 20 15 10 5 0 Isi (cal) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Isıca yalıtılmış ortamda katı haldeki 2 gramlık saf maddenin verilen isiya bağlı sıcaklık değişimi şekil- deki gibidir. Buna göre; 1. Erime sicaklığı 25°C dir. II. Erime isisi 20 cal/g dır. III. Katı hâldeki 1 gram cismin sıcaklığını 5°C artır- mak için gerekli isi 5 cal dir. verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
3.
Isıca yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko-
nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil-
deki gibidir.
A Kütle
II
III
0
→ Zaman
Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı
değişmemiştir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Hâl Değişimi
3. Isıca yalıtılmış kapta bulunan su içine bir miktar buz ko- nuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekil- deki gibidir. A Kütle II III 0 → Zaman Buna göre, hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı değişmemiştir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 5 Diğer sayfaya geçiniz.
Bir çocuk buzdolabının buzluğunda uzun süre kalan don-
durma ve çikolatayı dışarıya çıkarıyor. Yeterli süre bekledi-
ğinde dondurmanın eridiğini fakat çikolatanın erimediğini
fark ediyor.
Çocuğun bu gözlemine dayanılarak, dondurma ve
çikolatanın aşağıdaki niceliklerinden hangisinin
kesinlikle farklı olduğu kanısına varılır?
B) İç enerji
A) Erime sıcaklıkları
Dy Öz isi
C) Aldıkları ist
Q = mc.at
E) Isı sığaları
27
Fizik
Hâl Değişimi
Bir çocuk buzdolabının buzluğunda uzun süre kalan don- durma ve çikolatayı dışarıya çıkarıyor. Yeterli süre bekledi- ğinde dondurmanın eridiğini fakat çikolatanın erimediğini fark ediyor. Çocuğun bu gözlemine dayanılarak, dondurma ve çikolatanın aşağıdaki niceliklerinden hangisinin kesinlikle farklı olduğu kanısına varılır? B) İç enerji A) Erime sıcaklıkları Dy Öz isi C) Aldıkları ist Q = mc.at E) Isı sığaları 27