Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hâl Değişimi Soruları

DEBİR
INLARI
A
12.
Yükseklik (m)
Dış basınç (mmHg)
510
740
cosyon 660
1530
700
tar
2550
nok
Farklı yüksekliklerdeki dış basınç değerlerinin verildiği
soyukarıdaki tabloya göre;
solt
1. Yüksekliğin 510 m olduğu bölgede suyun kaynama nok-
tası 100 °C den büyüktür.
II. Deniz seviyesinde, kaynadıktan 5 dakika sonra haşla-
nabilen yumurtanın, 2550 m yükseklikte kaynadıktan
sonra aynıkıvamda haşlanması için geçen süre 5 daki-
in
Sonnd no onemoso
kadan-uzundur
III. 1530 m yükselikte kaynamakta olan sivi, 510 metreye
indirildiğinde kaynaması durur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Isıtma işlemleri isitici
gücü özdeş ısıtıcılarla yapılmaktadır. 1 atm basınçta saf su
100°C de kaynar.)
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
13. Kimyasal formülü (17H35 COONa olan bileşik ile ilgili;
Fizik
Hâl Değişimi
DEBİR INLARI A 12. Yükseklik (m) Dış basınç (mmHg) 510 740 cosyon 660 1530 700 tar 2550 nok Farklı yüksekliklerdeki dış basınç değerlerinin verildiği soyukarıdaki tabloya göre; solt 1. Yüksekliğin 510 m olduğu bölgede suyun kaynama nok- tası 100 °C den büyüktür. II. Deniz seviyesinde, kaynadıktan 5 dakika sonra haşla- nabilen yumurtanın, 2550 m yükseklikte kaynadıktan sonra aynıkıvamda haşlanması için geçen süre 5 daki- in Sonnd no onemoso kadan-uzundur III. 1530 m yükselikte kaynamakta olan sivi, 510 metreye indirildiğinde kaynaması durur. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Isıtma işlemleri isitici gücü özdeş ısıtıcılarla yapılmaktadır. 1 atm basınçta saf su 100°C de kaynar.) A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 13. Kimyasal formülü (17H35 COONa olan bileşik ile ilgili;
☆
Sivilar donarken dışarıya enerji verir, buharlaşmak için dışarı-
dan enerji ahrlar.
Bu ilkeden faydalanarak;
1. Terleyen insan üşür.
II. Güneş altına kesilerek konulan karpuz soğur.
III. Göller ve denizler yüzeylerinden donmaya başlar.
yargılarından hangileri açıklanabilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
☆ Sivilar donarken dışarıya enerji verir, buharlaşmak için dışarı- dan enerji ahrlar. Bu ilkeden faydalanarak; 1. Terleyen insan üşür. II. Güneş altına kesilerek konulan karpuz soğur. III. Göller ve denizler yüzeylerinden donmaya başlar. yargılarından hangileri açıklanabilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Bir ortamdaki açık hava basıncı, hava koşulları nedeniyle
azalıyor.
Buna göre; bu ortamda
1. Suyun donma noktası yükselir.
II. Suyun kaynama noktası düşer. +
III. Su buharının yoğunlaşma noktası yükselir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
A) Yalnız !
D) I ve
E) I ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Bir ortamdaki açık hava basıncı, hava koşulları nedeniyle azalıyor. Buna göre; bu ortamda 1. Suyun donma noktası yükselir. II. Suyun kaynama noktası düşer. + III. Su buharının yoğunlaşma noktası yükselir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız 11 C) Yalnız III A) Yalnız ! D) I ve E) I ve III
2. Isıca yalıtılmış ortamda sıcaklıkları sırasıyla 2T ve 4T
olan K ve L siviları arasında ısıl denge sağlandığında
L Sivisinin sıcaklığı değişmemektedir.
Buna göre,
V
1. L, kaynama sıcaklığında olabilir.
II. K'nin son sıcaklığı 4T olur.
III. Isil denge sağlanana kadar, K nin aldığı 191, L
, ,
nin verdiği isiya eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
2. Isıca yalıtılmış ortamda sıcaklıkları sırasıyla 2T ve 4T olan K ve L siviları arasında ısıl denge sağlandığında L Sivisinin sıcaklığı değişmemektedir. Buna göre, V 1. L, kaynama sıcaklığında olabilir. II. K'nin son sıcaklığı 4T olur. III. Isil denge sağlanana kadar, K nin aldığı 191, L , , nin verdiği isiya eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
B
B
B
PENGINEERI TEST
7
Deniz seviyesinde ise yalitimli ortamda 10 "CS
caklıktaki suyun Igorisine - 20 "C sicaklıktaki buz
artiliyor
Buna göre sil denge saglanincaya kadar geçen
sürede,
Su donar
ID Buz erir
IT Su donarken buzun sıcakligi degimoz.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Ysiniz! B) Yalmz ill Silvo 11
D) Ido il!
Il ve in
Fizik
Hâl Değişimi
B B B PENGINEERI TEST 7 Deniz seviyesinde ise yalitimli ortamda 10 "CS caklıktaki suyun Igorisine - 20 "C sicaklıktaki buz artiliyor Buna göre sil denge saglanincaya kadar geçen sürede, Su donar ID Buz erir IT Su donarken buzun sıcakligi degimoz. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Ysiniz! B) Yalmz ill Silvo 11 D) Ido il! Il ve in
Bilgi: Tümsek aynanın önündeki bir cismin görüntüsü,
aynanın arkasında oluşur. Cisim aynaya ne kadar yakın
olursa, görüntüsü de aynaya o kadar yakın olur.
Odak noktası F olan tümsek ayna, küresel engel ve
noktasal ışık kaynağı kullanılarak hazırlanan düzenek
şekildeki gibidir.
Bu durumda perdede oluşan tam gölge alanı Sr yari
gölge alanı Sy kadardır.
Tümsek ayna
Perde
Ok
Işık kaynağı
Engel
Asal
eksen
TM GL
G
Buna göre, ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilerek
tümsek aynaya biraz yaklaştırılırsa, Sve Sy ilk
durumuna göre nasıl değişir?
ST
Sy
Artar
Artar
Artar
Azalır
Azalır
@ 014
DY
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
E) Değişmez
3.B 4.B
Fizik
Hâl Değişimi
Bilgi: Tümsek aynanın önündeki bir cismin görüntüsü, aynanın arkasında oluşur. Cisim aynaya ne kadar yakın olursa, görüntüsü de aynaya o kadar yakın olur. Odak noktası F olan tümsek ayna, küresel engel ve noktasal ışık kaynağı kullanılarak hazırlanan düzenek şekildeki gibidir. Bu durumda perdede oluşan tam gölge alanı Sr yari gölge alanı Sy kadardır. Tümsek ayna Perde Ok Işık kaynağı Engel Asal eksen TM GL G Buna göre, ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilerek tümsek aynaya biraz yaklaştırılırsa, Sve Sy ilk durumuna göre nasıl değişir? ST Sy Artar Artar Artar Azalır Azalır @ 014 DY Artar Azalır Değişmez Artar E) Değişmez 3.B 4.B
6.
Isıca yalıtılmış bir ortamda 40 °C sıcaklığında bulunan
kaba sıcaklığı -10°C olan buz parçası Şekil 1'deki gi-
bi bırakılıyor.
-10°C
Buz
40 °C
Su
Şekil 1
Buz ve su arasındaki isi alışverişi sonucunda, zamana
bağlı sıcaklık değişimleri Şekil 2'deki tabloda veriliyor.
Zaman(dk)
0
1
N
12
22
32
34
36 38
Su
40
39
38
28
18
8
6
5
5
Sıcaklık(°C)
Buz
-10
ch
0
0 0
o
0
Şekil 2
Buna göre gözlem sonuçları ile ilgili,
I. Buz 2. dakikadan itibaren erime başlamıştır.
II. Isil denge durumunda suyun sıcaklığı 5 °C'dir.
III. Buz hâl değiştirirken suya isi vermiştir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I vell
E) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
6. Isıca yalıtılmış bir ortamda 40 °C sıcaklığında bulunan kaba sıcaklığı -10°C olan buz parçası Şekil 1'deki gi- bi bırakılıyor. -10°C Buz 40 °C Su Şekil 1 Buz ve su arasındaki isi alışverişi sonucunda, zamana bağlı sıcaklık değişimleri Şekil 2'deki tabloda veriliyor. Zaman(dk) 0 1 N 12 22 32 34 36 38 Su 40 39 38 28 18 8 6 5 5 Sıcaklık(°C) Buz -10 ch 0 0 0 o 0 Şekil 2 Buna göre gözlem sonuçları ile ilgili, I. Buz 2. dakikadan itibaren erime başlamıştır. II. Isil denge durumunda suyun sıcaklığı 5 °C'dir. III. Buz hâl değiştirirken suya isi vermiştir. çıkarımlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I vell E) II ve III
6.
Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ısıl dengedeki K, L kap-
larındaki su-buz karışımları özdeş ısıtıcılarla isitildığında
sıcaklık-isi grafikleri şekildeki gibi oluyor.
Sıcaklık (°C)
TESLA YAYINLARI
8
.
Sıcaklık (°C)
T
Isi(Cal)
Q
2Q
3Q
Isi(Cal)
20
Buna göre,
I. Kaplardaki karışımların kütleleri eşittir.
II. Başlangıçta K kabındaki buz kütlesi L'deki buz küt-
lesinden fazladır.
III. Başlangıçta kaplardaki su kütleşi eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
Balnız II
Olive 11
D) I ve III
Ell ve III
McAt
TESLA YAYINLARI
Fizik
Hâl Değişimi
6. Deniz seviyesinde isica yalıtılmış ısıl dengedeki K, L kap- larındaki su-buz karışımları özdeş ısıtıcılarla isitildığında sıcaklık-isi grafikleri şekildeki gibi oluyor. Sıcaklık (°C) TESLA YAYINLARI 8 . Sıcaklık (°C) T Isi(Cal) Q 2Q 3Q Isi(Cal) 20 Buna göre, I. Kaplardaki karışımların kütleleri eşittir. II. Başlangıçta K kabındaki buz kütlesi L'deki buz küt- lesinden fazladır. III. Başlangıçta kaplardaki su kütleşi eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! Balnız II Olive 11 D) I ve III Ell ve III McAt TESLA YAYINLARI
C
A
R
A
5. Suyun 0°C sıcaklıkta donduğu bir ortamda, öğrenci bir deney
yapıyor ve suyun donma sıcaklığını +1 °C olarak ölçüyor.
Buna göre, bu deneyde öğrenci tarafından yapılan hata-
nin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ortamdaki basıncın dikkate alınmaması
B) Suyun, saf su olmaması
C) Su miktarının fazla
olması
ç
D) Deneyin laboratuvar ortamında yapılmaması
Ġ
A
E) Su yerine farklı bir sivinin kullanılması
inns tiro sus Jkip
Fizik
Hâl Değişimi
C A R A 5. Suyun 0°C sıcaklıkta donduğu bir ortamda, öğrenci bir deney yapıyor ve suyun donma sıcaklığını +1 °C olarak ölçüyor. Buna göre, bu deneyde öğrenci tarafından yapılan hata- nin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Ortamdaki basıncın dikkate alınmaması B) Suyun, saf su olmaması C) Su miktarının fazla olması ç D) Deneyin laboratuvar ortamında yapılmaması Ġ A E) Su yerine farklı bir sivinin kullanılması inns tiro sus Jkip
7
4.
Deniz seviyesinde ve isica yalıtılmış bir ortamda bulunan
K, L, M, N ve P saf maddelerinin erime ve kaynama
noktalarını gösteren tablo Şekil 1'deki gibidir.
Erime Kaynama
noktası (°C) noktası (°C)
-10
50
Şıcaklık (°C)
60
K
L
-30
40
45
M
20
140
30
N
-10
90
15
olz
P
15
110
20 40 60 80
Zaman
(s)
Şekil 1
Şekil 2
Buna göre, bu maddelerden eşit miktarlarda alınıp ayrı
ayrı birim zamanda eşit isi veren kaynakla isitilirsa
hangi maddenin sıcaklık - zaman grafiği Şekil 2'deki
gibi olabilir?
AK
BL C)M
D) N EP
Fizik
Hâl Değişimi
7 4. Deniz seviyesinde ve isica yalıtılmış bir ortamda bulunan K, L, M, N ve P saf maddelerinin erime ve kaynama noktalarını gösteren tablo Şekil 1'deki gibidir. Erime Kaynama noktası (°C) noktası (°C) -10 50 Şıcaklık (°C) 60 K L -30 40 45 M 20 140 30 N -10 90 15 olz P 15 110 20 40 60 80 Zaman (s) Şekil 1 Şekil 2 Buna göre, bu maddelerden eşit miktarlarda alınıp ayrı ayrı birim zamanda eşit isi veren kaynakla isitilirsa hangi maddenin sıcaklık - zaman grafiği Şekil 2'deki gibi olabilir? AK BL C)M D) N EP
Isı hızı sabit olan bir ocakla isıtılan kaptaki sıvıya ait kütle -
zaman grafiği 3t süresince şekildeki gibidir.
Sivi kütlesi
2m
m
Zaman
0
27
31
Buna göre sivinin;
I. (0 - t) zaman aralığında özkütlesi değişmemiştir.
II. (t - 2t) zaman aralığında sıcaklığı artmıştır.
III. t= 0 anında kaptaki sivi eşit kütleli iki sivinin karışımıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Isı hızı sabit olan bir ocakla isıtılan kaptaki sıvıya ait kütle - zaman grafiği 3t süresince şekildeki gibidir. Sivi kütlesi 2m m Zaman 0 27 31 Buna göre sivinin; I. (0 - t) zaman aralığında özkütlesi değişmemiştir. II. (t - 2t) zaman aralığında sıcaklığı artmıştır. III. t= 0 anında kaptaki sivi eşit kütleli iki sivinin karışımıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Yazın oturma alanlarının serinletilmesi amacıyla isla-
tilmasi
II. Kar yağarken havanın isinması
IL Sıcaktan bunalanların el ve yüzüne kolonya sürülmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri buharlaşma ile
ilgilidir?
C) I ve 110
B)Ivett
A) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
Yazın oturma alanlarının serinletilmesi amacıyla isla- tilmasi II. Kar yağarken havanın isinması IL Sıcaktan bunalanların el ve yüzüne kolonya sürülmesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri buharlaşma ile ilgilidir? C) I ve 110 B)Ivett A) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
12. Kati-sivi ve sivi-sivi fazlardan oluşturulan çözeltiler
için,
1. Her ikisi de homojen görünümlüdür.
II. Kati-Sivi çözeltiler süzme ile ayrılabilir.
III. SIVI-SIVI çözeltiler ayrımsal damıtma ile ayrılır-
lar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız 1. C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve II
20
9
Fizik
Hâl Değişimi
12. Kati-sivi ve sivi-sivi fazlardan oluşturulan çözeltiler için, 1. Her ikisi de homojen görünümlüdür. II. Kati-Sivi çözeltiler süzme ile ayrılabilir. III. SIVI-SIVI çözeltiler ayrımsal damıtma ile ayrılır- lar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 1. C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve II 20 9