Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hâl Değişimi Soruları

7. Sabit basınç altında saf bir sıvıya ait sıcaklık-ısı grafiği şe-
kildeki gibidir.
Sıcaklık
T
0
Isi
AQ
Buna göre, sivinin kütlesi artırılarak grafik tekrar çizildi-
ğinde
kaynama sıcaklığı (T)
II. egim açısı (0)
III. hâl değiştirmek için aldığı ısı (AQ)
C) Yalnız III
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız B) Yalnız II
D) I ve Il
E) I ve III
Fizik
Hâl Değişimi
7. Sabit basınç altında saf bir sıvıya ait sıcaklık-ısı grafiği şe- kildeki gibidir. Sıcaklık T 0 Isi AQ Buna göre, sivinin kütlesi artırılarak grafik tekrar çizildi- ğinde kaynama sıcaklığı (T) II. egim açısı (0) III. hâl değiştirmek için aldığı ısı (AQ) C) Yalnız III niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve Il E) I ve III
7
kütleli
jyüklő-
enerji 191 enerjisidir.
9-
1. Bir cismin iç enerjisindeki degigime neden den
II. Sıcaklık Narkından dolayı alinan veya verilen
enerjisi alan bir maddenin mutlaka sıcaki
büyük-
enerjiye 191 enerjisi denir.
ne-
MASI
da değişim olur.
Yukarıdaki yargılarda isi enerjisi ile ilgili belin
lenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D-tve-th
ven
Eyt, ttve the
Fizik
Hâl Değişimi
7 kütleli jyüklő- enerji 191 enerjisidir. 9- 1. Bir cismin iç enerjisindeki degigime neden den II. Sıcaklık Narkından dolayı alinan veya verilen enerjisi alan bir maddenin mutlaka sıcaki büyük- enerjiye 191 enerjisi denir. ne- MASI da değişim olur. Yukarıdaki yargılarda isi enerjisi ile ilgili belin lenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D-tve-th ven Eyt, ttve the
TYT/Fen Bilimleri
5.
Çet
kul
4 Kübra, oda sıcaklığında uzun süre beklemiş olan su dolu
beklediğinde suyun yüzeyinde buz kırıntılarının oluştuğunu
bir plastik şişeyi buzdolabına koyarak bir süre
gözlemliyor.
cin
Ortam isica yalıtılmış olduğuna göre, Kübra'nın
yaşadığı bu süreçle ilgili yaptığraşağıdaki
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun iç
enerjisi azalmıştır.
B) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun isi
sığası değişmemiştir.
C) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun
moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır.
D) Son durumda şişe içindeki suyun sıcaklığı 0°C'dir.
E) Son durumda şişe içinde buzun sıcaklığı 0 °C'dir.
Fizik
Hâl Değişimi
TYT/Fen Bilimleri 5. Çet kul 4 Kübra, oda sıcaklığında uzun süre beklemiş olan su dolu beklediğinde suyun yüzeyinde buz kırıntılarının oluştuğunu bir plastik şişeyi buzdolabına koyarak bir süre gözlemliyor. cin Ortam isica yalıtılmış olduğuna göre, Kübra'nın yaşadığı bu süreçle ilgili yaptığraşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun iç enerjisi azalmıştır. B) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun isi sığası değişmemiştir. C) Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. D) Son durumda şişe içindeki suyun sıcaklığı 0°C'dir. E) Son durumda şişe içinde buzun sıcaklığı 0 °C'dir.
FEN BİLİMLER
ÇAP / TYT - 4
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
1.
Deniz seviyesinde bir parça buz bir miktar su içine bi-
rakılınca su kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi
oluyor.
Su kütlesi
0
Zaman
t
2t
Buna göre,
vt = 0 anında su sıcaklığı 0°C den büyüktür.
Heto anında buzunstcaklığı 0°C den küçüktür.
Son durumda denge sıcaklığı 0°C dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalniz 11 C) Yalnız III
D) Le 1
E) # ve tit
A) Valart
Düşey kesiti verilen eşit bölmelere ayrılmış içi tama-
men dolu ağzı kapali kabin AB tabanı yerde iken K,
L, M noktalarına etki eden sivi basıncı P
dir.
K'
M
CAP
L
Fizik
Hâl Değişimi
FEN BİLİMLER ÇAP / TYT - 4 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan 1. Deniz seviyesinde bir parça buz bir miktar su içine bi- rakılınca su kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi oluyor. Su kütlesi 0 Zaman t 2t Buna göre, vt = 0 anında su sıcaklığı 0°C den büyüktür. Heto anında buzunstcaklığı 0°C den küçüktür. Son durumda denge sıcaklığı 0°C dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalniz 11 C) Yalnız III D) Le 1 E) # ve tit A) Valart Düşey kesiti verilen eşit bölmelere ayrılmış içi tama- men dolu ağzı kapali kabin AB tabanı yerde iken K, L, M noktalarına etki eden sivi basıncı P dir. K' M CAP L
ml. dy> dx ise ky
yüklüğü ilk du
ifadelerden han
2. içinde 0 °C de su bulunan özdeş K ve L kaplarına 0 °C
de bir miktar buz atılıyor. K ve L kapları özdeş ısıtıcılar
ile 4t süre isıtıldığında kap içindeki suyun sıcaklığının
zamana göre değişimi Şekil I ve Şekil II deki gibi oluyor.
A) I, II ve II
DIT
T (Sıcaklık)
T (Sıcaklık)
(K)
(L)
T1
Tah
> (Zaman)
0
→t (Zaman)
0
4t
3t 4t
2t
Şekil 1
Şekil 11
Buna göre,
1. Başlangıçta k kabina L kabından daha az buz atıl-
mıştır.
II. 4t anında Knin sıcaklığı L nin sıcaklığından daha
fazladır
KONDISYONSERİSİ
OM
III. K ve L kaplarındaki buzların iç enerji değişimleri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DI ve II
E) I, II ve III
188
Fizik
Hâl Değişimi
ml. dy> dx ise ky yüklüğü ilk du ifadelerden han 2. içinde 0 °C de su bulunan özdeş K ve L kaplarına 0 °C de bir miktar buz atılıyor. K ve L kapları özdeş ısıtıcılar ile 4t süre isıtıldığında kap içindeki suyun sıcaklığının zamana göre değişimi Şekil I ve Şekil II deki gibi oluyor. A) I, II ve II DIT T (Sıcaklık) T (Sıcaklık) (K) (L) T1 Tah > (Zaman) 0 →t (Zaman) 0 4t 3t 4t 2t Şekil 1 Şekil 11 Buna göre, 1. Başlangıçta k kabina L kabından daha az buz atıl- mıştır. II. 4t anında Knin sıcaklığı L nin sıcaklığından daha fazladır KONDISYONSERİSİ OM III. K ve L kaplarındaki buzların iç enerji değişimleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III DI ve II E) I, II ve III 188
3
.
Ağzı açık bir kapta isitilan bir miktar saf suyun
kaynama sıcaklığı;
ortamın açık hava basıncı,
I. Isi kaynağının birim zamanda yaydığı isi miktarı,
Isuyun kütlesi
niceliklerden hangilerine bağlıdır?
C) I ve II
A) Yalnız
B) Yalnız II
PI ve III
E) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
3 . Ağzı açık bir kapta isitilan bir miktar saf suyun kaynama sıcaklığı; ortamın açık hava basıncı, I. Isi kaynağının birim zamanda yaydığı isi miktarı, Isuyun kütlesi niceliklerden hangilerine bağlıdır? C) I ve II A) Yalnız B) Yalnız II PI ve III E) II ve III
Isıca yatılılmış bir kaba eşit kütleli + t°C sıcaklığın-
da su ve - t°C sıcaklığında buz konuyor.
Kaptaki karışım denge sicaklığına geldiğinde
karışım için ne söylenir?
(Csu =1 cal/g°C, Cpuz = 0,5 cal/g°C, Le = 80 cal/g)
-
A) 0°C sudur.
Q
B) 0°C buzdur.
C) 0°C su-buz karışımıdır. Q
an. 1. At
D) OC üzerinde sudur.
E) 0°C altında buzdur.
At
zm
m 2
At = 2 Atz
FİZİK
Fizik
Hâl Değişimi
Isıca yatılılmış bir kaba eşit kütleli + t°C sıcaklığın- da su ve - t°C sıcaklığında buz konuyor. Kaptaki karışım denge sicaklığına geldiğinde karışım için ne söylenir? (Csu =1 cal/g°C, Cpuz = 0,5 cal/g°C, Le = 80 cal/g) - A) 0°C sudur. Q B) 0°C buzdur. C) 0°C su-buz karışımıdır. Q an. 1. At D) OC üzerinde sudur. E) 0°C altında buzdur. At zm m 2 At = 2 Atz FİZİK
4.
nin
as-
Bir çocuk buzdolabının buzluğunda uzun süre kalan don-
durma ve çikolatayı dışarıya çıkarıyor. Yeterli süre bekledi-
ğinde dondurmanın eridiğini fakat çikolatanın erimediğini
fark ediyor
çocuğun bu gözlemine dayanılarak, dondurma ve
çikolatanın aşağıdaki niceliklerinden hangisinin
kesinlikle farklı olduğu kanısına varılır?
A) Erime sıcaklıkları
an-
B) İç enerji
D) ÖZ ISI
C) Aldıkları isi
E) Isı sığalari
27
Fizik
Hâl Değişimi
4. nin as- Bir çocuk buzdolabının buzluğunda uzun süre kalan don- durma ve çikolatayı dışarıya çıkarıyor. Yeterli süre bekledi- ğinde dondurmanın eridiğini fakat çikolatanın erimediğini fark ediyor çocuğun bu gözlemine dayanılarak, dondurma ve çikolatanın aşağıdaki niceliklerinden hangisinin kesinlikle farklı olduğu kanısına varılır? A) Erime sıcaklıkları an- B) İç enerji D) ÖZ ISI C) Aldıkları isi E) Isı sığalari 27
8.
7. Sabit basınç altında saf bir siviya ait sıcaklık-ısı grafiği şe-
kildeki gibidir.
Sıcaklık
7
T
T
0
Isi
0
AQ
Buna göre, sivinin kütlesi artırılarak grafik tekrar çizildi-
ğinde
1. kaynama sıcaklığı (T)
II. eğim açısı (0)
III. hâl değiştirmek için aldığı ısı (AQ)
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) Irell
C) Yalnız !!!
E) Il ve II
Fizik
Hâl Değişimi
8. 7. Sabit basınç altında saf bir siviya ait sıcaklık-ısı grafiği şe- kildeki gibidir. Sıcaklık 7 T T 0 Isi 0 AQ Buna göre, sivinin kütlesi artırılarak grafik tekrar çizildi- ğinde 1. kaynama sıcaklığı (T) II. eğim açısı (0) III. hâl değiştirmek için aldığı ısı (AQ) niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) Irell C) Yalnız !!! E) Il ve II
5.
Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirine dokundurulan K ve
L saf katı cisimlerinden K cisminin sıcaklığının azaldığı,
L cisminin sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor.
Buna göre,
1. K cisminin ilk sıcaklığı, L cisminin ilk sıcaklığından
büyüktür.
II. K ve L cisimleri aynı cins maddeden yapılmıştır.
III. K cisminin erime noktası, L cisminin erime
noktasından yüksektir
.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnız III
D) Ive !!!
E) II ve III
Fizik
Hâl Değişimi
5. Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirine dokundurulan K ve L saf katı cisimlerinden K cisminin sıcaklığının azaldığı, L cisminin sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor. Buna göre, 1. K cisminin ilk sıcaklığı, L cisminin ilk sıcaklığından büyüktür. II. K ve L cisimleri aynı cins maddeden yapılmıştır. III. K cisminin erime noktası, L cisminin erime noktasından yüksektir . yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnız III D) Ive !!! E) II ve III
3. içinde bir miktar su bulunan deniz seviyesindeki dadako
tencere isıtıldığında tencero içindeki eu pekildaki gibi kay
namaktadır.
Buhar ikişi
Hava
Buhar
Dödoka
tencere
Buna göre, sistem bu durumda iken;
1. Suyun sıcaklığı 100°C'nin üzerindedir,
II. Düdüklü tencereni içindeki buharın basıncı açık hava
basıncına eşittir,
2
76 II. Ocak kapatılıp bir süre sonra düdüklü tencerenin üze-
rine soğuk su dökülürse su tekrar kaynamaya başlar
yargılarından hangileri yanlistu?
A) Yalnizł
-B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve IN
E) II ve III
0 - 300
Fizik
Hâl Değişimi
3. içinde bir miktar su bulunan deniz seviyesindeki dadako tencere isıtıldığında tencero içindeki eu pekildaki gibi kay namaktadır. Buhar ikişi Hava Buhar Dödoka tencere Buna göre, sistem bu durumda iken; 1. Suyun sıcaklığı 100°C'nin üzerindedir, II. Düdüklü tencereni içindeki buharın basıncı açık hava basıncına eşittir, 2 76 II. Ocak kapatılıp bir süre sonra düdüklü tencerenin üze- rine soğuk su dökülürse su tekrar kaynamaya başlar yargılarından hangileri yanlistu? A) Yalnizł -B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve IN E) II ve III 0 - 300
GO
23
Q2
Q
Q toplom = Q4+Q2 +Q3= 800+ 1000 + 5400 = 20 l
örnek
45
-10°C'deki 209 buzu 80°C.de
C
su yapmak için
gerekli ise kaç kalocidir? (cbuz: 0,5 callg.c,
Csu: 1 call9.c, Lerime : 80 eal lg)
irnek
Sicaklık (oc)
46
80
X kafisinin sıcaklık - 154
stic. X katus
Fizik
Hâl Değişimi
GO 23 Q2 Q Q toplom = Q4+Q2 +Q3= 800+ 1000 + 5400 = 20 l örnek 45 -10°C'deki 209 buzu 80°C.de C su yapmak için gerekli ise kaç kalocidir? (cbuz: 0,5 callg.c, Csu: 1 call9.c, Lerime : 80 eal lg) irnek Sicaklık (oc) 46 80 X kafisinin sıcaklık - 154 stic. X katus
18.
Buz kütlesi
2m
3
Zaman
O
t
2t
Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan su-buz karışımındaki
buz kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre,
1. t = 0 anında buzun sıcaklığı 0°C'nin altındadır.
II. tanında kapta tamamen buz vardır.
III. t = 0 anında suyun sıcaklığı 0°C'dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Hâl Değişimi
18. Buz kütlesi 2m 3 Zaman O t 2t Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan su-buz karışımındaki buz kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, 1. t = 0 anında buzun sıcaklığı 0°C'nin altındadır. II. tanında kapta tamamen buz vardır. III. t = 0 anında suyun sıcaklığı 0°C'dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
da bazik old
7.
sit (
in b:
ioksi
ego
Bir ortamın titreşmesi ile oluşan
ses dalgalarının frekansı o orta-
min miktarı ile ters orantılıdır.
kai
esir
Jör
k
x
ur
Buna göre boş cam bir şişe çok
az su akıtan sabit debili musluk ile
şekildeki gibi doldurulduğunda,
I. Oluşan ses dalgalarının
frekansı zamanla artar.
II. Şişe içindeki hava mole-
külleri titreşerek ses dal-
gaları oluştururlar.
III. Şişe dolarken duyulan ses zamanla incelir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızı
B) Yalnız II C) Yalnız III
Di Ivell
I. ILve the
miktas
ndirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
✓
ey
HUR
8.
Periyodik sistemde yatay sıralara periynt disa
Fizik
Hâl Değişimi
da bazik old 7. sit ( in b: ioksi ego Bir ortamın titreşmesi ile oluşan ses dalgalarının frekansı o orta- min miktarı ile ters orantılıdır. kai esir Jör k x ur Buna göre boş cam bir şişe çok az su akıtan sabit debili musluk ile şekildeki gibi doldurulduğunda, I. Oluşan ses dalgalarının frekansı zamanla artar. II. Şişe içindeki hava mole- külleri titreşerek ses dal- gaları oluştururlar. III. Şişe dolarken duyulan ses zamanla incelir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızı B) Yalnız II C) Yalnız III Di Ivell I. ILve the miktas ndirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ✓ ey HUR 8. Periyodik sistemde yatay sıralara periynt disa
MEB 20
11. Aşağıdakilerden hangisi basıncın hal değişimine et-
kisine örnek olarak verilemez?
A) Kışın kara bastığımızda karı erimesi
B) Deniz kenarında 100 °C'ta kaynayan saf suyun yüksek
yerlerde daha düşük sıcaklıklarda kaynaması
C) Açık hava basıncının azalması ile buharlaşmanın art-
masi
D) Soğuk havalarda suyun donmaması için antifiriz katıl-
masi
Düdüklü tencerede suyun kaynama sıcaklığının yük-
selmesi
mak için karekodu okutunuz,
Fizik
Hâl Değişimi
MEB 20 11. Aşağıdakilerden hangisi basıncın hal değişimine et- kisine örnek olarak verilemez? A) Kışın kara bastığımızda karı erimesi B) Deniz kenarında 100 °C'ta kaynayan saf suyun yüksek yerlerde daha düşük sıcaklıklarda kaynaması C) Açık hava basıncının azalması ile buharlaşmanın art- masi D) Soğuk havalarda suyun donmaması için antifiriz katıl- masi Düdüklü tencerede suyun kaynama sıcaklığının yük- selmesi mak için karekodu okutunuz,
8. Soğuk havalarda göllerin üsten donması şekildeki gibi
modelleniyor.
Buz
K
Su
L
Bu modellemeye göre,
Sodo slede
Buzun özkütlesi suyun özkütlesinden küçüktür.
H. K noktasında sıcaklık 0°C dir.
Ik noktasından L noktasına doğru gidildikçe suyun
Özkütlesi artar.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız
D) I ve II
B) Yainiz II Yalnız III
E) I, II ve III
utvala
Fizik
Hâl Değişimi
8. Soğuk havalarda göllerin üsten donması şekildeki gibi modelleniyor. Buz K Su L Bu modellemeye göre, Sodo slede Buzun özkütlesi suyun özkütlesinden küçüktür. H. K noktasında sıcaklık 0°C dir. Ik noktasından L noktasına doğru gidildikçe suyun Özkütlesi artar. sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız D) I ve II B) Yainiz II Yalnız III E) I, II ve III utvala