Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kütle Çekim Kuvveti Soruları

a
6.
Re
LZ
(URL
g2h.m
m
X uydusu
R2
Ima him
9
X
IRL
well
daha
Gezegen
19
EP
2m
Y uydusu
Bir gezegen etrafında uynı yörüngede dolanan m ve 2m
kütleli X ve Y uyduları şekildeki gib ve hızlarına sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X uydusunun periyodu Y'ninkinden azdır.
B) Birbirlerine hiç bir zaman çarpmazlar.
X uydusu ile gezegenin birbirlerine uyguladıkları kuv-
Vetler eşit büyüklüktedir.
D) Y uydusu ile gezegenin birbirlerine uyguladıkları kuv-
vetler eşit büyüklüktedir.
E) Uyduların hızları aynı büyüklüktedir.
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
a 6. Re LZ (URL g2h.m m X uydusu R2 Ima him 9 X IRL well daha Gezegen 19 EP 2m Y uydusu Bir gezegen etrafında uynı yörüngede dolanan m ve 2m kütleli X ve Y uyduları şekildeki gib ve hızlarına sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X uydusunun periyodu Y'ninkinden azdır. B) Birbirlerine hiç bir zaman çarpmazlar. X uydusu ile gezegenin birbirlerine uyguladıkları kuv- Vetler eşit büyüklüktedir. D) Y uydusu ile gezegenin birbirlerine uyguladıkları kuv- vetler eşit büyüklüktedir. E) Uyduların hızları aynı büyüklüktedir.
Şekildeki K ve L silindirlerinin yükseklikleri h,
yarıçaplan ( dir. Kapta yarı yüksekilğinde su bulun-
maktadır.
Bu kap döndürülerek L konisinin üzerine getirilirse
suyun kaptaki yüksekliği kaç h olur?
A) }
B) }
C) 1
D) :
22-
su
SU
Sekil
Şekil II
Taban yarıçapı 30 cm ve yüksekliği 80 cm olan
Şekil I deki koninin içinde 63 litre su vardır.
Bu koni ters çevrilerek şekil II deki duruma getirilir-
se, suyun koni içindeki yüksekliği kaç cm olur?
(a = 3 alinacak.)
B) 30
A) 20
C) 35
D) 40
6) 45
23-
Ortasından kesilmiş yarım
küre ile bir koni şekildeki
gibi birleştinlmiştir.
un cismin harml
h = 21
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Şekildeki K ve L silindirlerinin yükseklikleri h, yarıçaplan ( dir. Kapta yarı yüksekilğinde su bulun- maktadır. Bu kap döndürülerek L konisinin üzerine getirilirse suyun kaptaki yüksekliği kaç h olur? A) } B) } C) 1 D) : 22- su SU Sekil Şekil II Taban yarıçapı 30 cm ve yüksekliği 80 cm olan Şekil I deki koninin içinde 63 litre su vardır. Bu koni ters çevrilerek şekil II deki duruma getirilir- se, suyun koni içindeki yüksekliği kaç cm olur? (a = 3 alinacak.) B) 30 A) 20 C) 35 D) 40 6) 45 23- Ortasından kesilmiş yarım küre ile bir koni şekildeki gibi birleştinlmiştir. un cismin harml h = 21
20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık-
ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği Şekilll
deki gibi oluyor.
1 Çekim ivmesi
92
91
OK
IL M.
0
Merkeze
uzaklık
R, R₂ R3
1
Şekil 1
Şekil 11
Buna göre Ry, R2 ve R3 ile belirtilen uzaklıklar hangi
noktada ya da noktalar arasında olabilir?
(OK = KL = LM)
R1
R2
R3
ey-
L
M
A) K
L
LM arası
B) K
M
K
C) KL arası
K
M
D) OK arası
K
M
E) L
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık- ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği Şekilll deki gibi oluyor. 1 Çekim ivmesi 92 91 OK IL M. 0 Merkeze uzaklık R, R₂ R3 1 Şekil 1 Şekil 11 Buna göre Ry, R2 ve R3 ile belirtilen uzaklıklar hangi noktada ya da noktalar arasında olabilir? (OK = KL = LM) R1 R2 R3 ey- L M A) K L LM arası B) K M K C) KL arası K M D) OK arası K M E) L
10. Bir cismin Dünya'daki ağırlığı 40 N'dur.
Kütlesi Dünya'nın kütlesinin iki katı, yarıçapı
Dünya'nın yarıçapının yarısı kadar olan geze-
gende cismin ağırlığı kaç N olur?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 80
E) 320
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Bir cismin Dünya'daki ağırlığı 40 N'dur. Kütlesi Dünya'nın kütlesinin iki katı, yarıçapı Dünya'nın yarıçapının yarısı kadar olan geze- gende cismin ağırlığı kaç N olur? A) 5 B) 10 C) 20 D) 80 E) 320
AYT Deneme Sınavı 03
B
Amesi büyüklüğünün uzaklığa bağlı değişim grafiği
Dünya küre şeklinde düşünüldüğünde, yer çekimi
Fen B
8
şekildeki gibi olur
10. Yatay düzlem üzerinde
K-L noktaları arasında
çekim ivmesi
K
Buna göre, cisimo
giderken aşağıdaki
hangisinin yönü a
A) Kuvvet - Hız
uzaklık
B) Uzanım - Kuw
C) Hız-ivme
D) Uzanim - ivm
E) Kuvvet - İvm
Buna göre, grafiğe bakılarak,
1. Dünya'nın merkezinde çekim ivmesi sıfırdır.
II. Dünya yüzeyindeki iki farklı noktada, yer çekimi
ivmesinin büyüklükleri farklıdır.
III. Dünya'nın içinde ve dışında aynı cismin ağırlığı eşit
büyüklükte olabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız! B) I ve 11
C) I ve III
11. K, L ve M dev
lambaları, öze
gibi bağlanıy
D) II ve III
E) I, II ve III
X
Kafa Deng
9. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, m kütleli cisim
düşey düzlemde O noktası etrafında şekildeki gibi
düzgün çembersel hareket yapıyor.
m
Devre
Xlàm
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
AYT Deneme Sınavı 03 B Amesi büyüklüğünün uzaklığa bağlı değişim grafiği Dünya küre şeklinde düşünüldüğünde, yer çekimi Fen B 8 şekildeki gibi olur 10. Yatay düzlem üzerinde K-L noktaları arasında çekim ivmesi K Buna göre, cisimo giderken aşağıdaki hangisinin yönü a A) Kuvvet - Hız uzaklık B) Uzanım - Kuw C) Hız-ivme D) Uzanim - ivm E) Kuvvet - İvm Buna göre, grafiğe bakılarak, 1. Dünya'nın merkezinde çekim ivmesi sıfırdır. II. Dünya yüzeyindeki iki farklı noktada, yer çekimi ivmesinin büyüklükleri farklıdır. III. Dünya'nın içinde ve dışında aynı cismin ağırlığı eşit büyüklükte olabilir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız! B) I ve 11 C) I ve III 11. K, L ve M dev lambaları, öze gibi bağlanıy D) II ve III E) I, II ve III X Kafa Deng 9. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, m kütleli cisim düşey düzlemde O noktası etrafında şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. m Devre Xlàm
ITU
TA VAKFI
TEST - 15
doga
KOLT
10. Kütleleri M ve 2M olan X, Y gezegenleri arasındaki
çekim kuvveti F tir.
Buna göre, gezegenler arasındaki uzaklık iki
katına çıkarılırsa, çekim kuvveti kaç F olur?
gezegen
gezege-
A) 4
B) 2
C) 1
D)
E)
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
ITU TA VAKFI TEST - 15 doga KOLT 10. Kütleleri M ve 2M olan X, Y gezegenleri arasındaki çekim kuvveti F tir. Buna göre, gezegenler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa, çekim kuvveti kaç F olur? gezegen gezege- A) 4 B) 2 C) 1 D) E)
3.
C
1. Eşit kütleli K ve L helikopterleri düz bir ovanın üzerinde,
yerden sabit yükseklikte birbirine çok yakın, aynı yönde
sabit hızlarla uçmaktadır.
L
K
K'nin mekanik enerjisi L'ninkinden büyüktür.
K ile L arasındaki uzaklık değişmediğine göre,
I. Kve L'nin kinetik enerjileri eşittir.
II. K'nin yerden yüksekliği L'ninkinden fazladır.
III. Dünya ile K arasındaki kütle çekim kuvveti, Dünya
ile L arasındaki kütle çekim kuvvetine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Ortamda yer çekimi ivmesi sabittir.)
A) Yalnız
B) Yalnız ||
C) I ve II
Ci
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
3. C 1. Eşit kütleli K ve L helikopterleri düz bir ovanın üzerinde, yerden sabit yükseklikte birbirine çok yakın, aynı yönde sabit hızlarla uçmaktadır. L K K'nin mekanik enerjisi L'ninkinden büyüktür. K ile L arasındaki uzaklık değişmediğine göre, I. Kve L'nin kinetik enerjileri eşittir. II. K'nin yerden yüksekliği L'ninkinden fazladır. III. Dünya ile K arasındaki kütle çekim kuvveti, Dünya ile L arasındaki kütle çekim kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda yer çekimi ivmesi sabittir.) A) Yalnız B) Yalnız || C) I ve II Ci D) II ve III E) I, II ve III
2. Güneş'e olan ortalama uzaklıkları 4R ve R olan X ve Y ge-
zegenlerinin kütleleri 2m ve m'dir.
409
X
2m
R
m
Güneş
X gezegeninin dolanım periyodu T, Güneş'e uyguladı-
ğı kütle çekim kuvveti F olduğuna göre, Y gezegeninin
dolanım periyodu ve Güneş'e uyguladığı kütle çekim
kuvveti nedir?
Kütle çekim kuvveti
Periyot
A) 27
B) 2T
2F
4F
C)
8F
Dr100
D) 8T
16F
E)
8F
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
2. Güneş'e olan ortalama uzaklıkları 4R ve R olan X ve Y ge- zegenlerinin kütleleri 2m ve m'dir. 409 X 2m R m Güneş X gezegeninin dolanım periyodu T, Güneş'e uyguladı- ğı kütle çekim kuvveti F olduğuna göre, Y gezegeninin dolanım periyodu ve Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti nedir? Kütle çekim kuvveti Periyot A) 27 B) 2T 2F 4F C) 8F Dr100 D) 8T 16F E) 8F
M
2r
2r
2m
m;
m ve 2m kütleli uydular M kütleli gezegen etrafında
dönmektedirler. m kütleli uydunun hızı V., 2m kütleli
uydunun ki ise V2'dir
.
Buna göre,
1
oranı kaçtır?
V2
A) FZ
-
A
B)
B)
C) 1
D) V2
E) 2
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
M 2r 2r 2m m; m ve 2m kütleli uydular M kütleli gezegen etrafında dönmektedirler. m kütleli uydunun hızı V., 2m kütleli uydunun ki ise V2'dir . Buna göre, 1 oranı kaçtır? V2 A) FZ - A B) B) C) 1 D) V2 E) 2
14. Dünya etrafında dolanan yapay bir uydunun yörün-
gesi şekilde veriliyor.
2
Iw?
corcyo
Buna göre;
Uydunun yörüngedeki kinetik ve potansiyel ener-
jilerinin toplaminin pozitif değeri uydunun bağ-
lanma enerjisine eşittir
. Evcs = Exay Ep
LH. Uyduyu yörüngeden çıkarmak için gereken mini-
EVA
mum enerji uydunun kurtulma enerjisine eşittir.
L. Uydunun yörüngede dönmesini sağlayan kuv-
vet kütle çekim kuvvetidir. F-6 ^ My
es
yargılarından hangileri doğrudur?
R2
C) I ve II
ing
A) Yalnız!
B) Yalnız !
D) II ve III
)
E) I) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
14. Dünya etrafında dolanan yapay bir uydunun yörün- gesi şekilde veriliyor. 2 Iw? corcyo Buna göre; Uydunun yörüngedeki kinetik ve potansiyel ener- jilerinin toplaminin pozitif değeri uydunun bağ- lanma enerjisine eşittir . Evcs = Exay Ep LH. Uyduyu yörüngeden çıkarmak için gereken mini- EVA mum enerji uydunun kurtulma enerjisine eşittir. L. Uydunun yörüngede dönmesini sağlayan kuv- vet kütle çekim kuvvetidir. F-6 ^ My es yargılarından hangileri doğrudur? R2 C) I ve II ing A) Yalnız! B) Yalnız ! D) II ve III ) E) I) II ve III
BEST DLULI
SO
9.
1 kg
1 kg 10 m/s
20 m/s
duvar
1 kg kütleli bir top 20 m/s hızla düşey duvara çarpıyor. Top
10 m/s hızla şekildeki gibi geri dönüyor.
Duvar top etkileşme süresi 2 s olduğuna göre, duvarın
topa uyguladığı kuvvet kaç N dur?
E) 45
OS A) 10
SD
D) 30
STB) 15 C) 20
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
BEST DLULI SO 9. 1 kg 1 kg 10 m/s 20 m/s duvar 1 kg kütleli bir top 20 m/s hızla düşey duvara çarpıyor. Top 10 m/s hızla şekildeki gibi geri dönüyor. Duvar top etkileşme süresi 2 s olduğuna göre, duvarın topa uyguladığı kuvvet kaç N dur? E) 45 OS A) 10 SD D) 30 STB) 15 C) 20
7.
M kütleli bir gezegenin merkezinden r kadar uzaktaki bir nok-
tada çekim ivmesi 9,, 4r kadar uzaktaki bir noktada ise çekim
ivmesi g, oluyor.
9
Buna göre,
oranı kaçtır?
92
B) 2
)
A) 1
D) 8
C) 4
E) 16
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
7. M kütleli bir gezegenin merkezinden r kadar uzaktaki bir nok- tada çekim ivmesi 9,, 4r kadar uzaktaki bir noktada ise çekim ivmesi g, oluyor. 9 Buna göre, oranı kaçtır? 92 B) 2 ) A) 1 D) 8 C) 4 E) 16
5. Dünya çevresinde r yarıçaplı yörüngede şekildeki gibi
dolanmakta olan uydunun bağlanma enerjisi E dir.
Dünya
uydu
0
Uydu Dünya'nın merkezinden 2r uzakta yeniden
yörüngeye oturtulursa bağlanma enerji kaç E olur?
1
1
A)
4
B)
C) 1
D) 2
E) 4
2
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
5. Dünya çevresinde r yarıçaplı yörüngede şekildeki gibi dolanmakta olan uydunun bağlanma enerjisi E dir. Dünya uydu 0 Uydu Dünya'nın merkezinden 2r uzakta yeniden yörüngeye oturtulursa bağlanma enerji kaç E olur? 1 1 A) 4 B) C) 1 D) 2 E) 4 2
Ek Ödev: CAP AYT FİZİK SB / 2. Bölüm / Hibrit 123
9. Dünya üzerinde bulunan
ağaçtan düşen elma
için,
1. Kütle çekim kuvveti ve
ağırlık kuvvetleri etki
etmektedir.
II. Elma Dünya'yı, Dün-
ya elmayı çekmekte-
dir.
III. Elma Dünya'ya temas
ettikten sonra Dünya
elmaya çekme kuvveti uygulamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Hava sürtünmeleri önemsenmiyor.)
C) Yalnız 11
B) I ve II
A) Yalnız!
D) II ve III
E) Yalnız III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Ek Ödev: CAP AYT FİZİK SB / 2. Bölüm / Hibrit 123 9. Dünya üzerinde bulunan ağaçtan düşen elma için, 1. Kütle çekim kuvveti ve ağırlık kuvvetleri etki etmektedir. II. Elma Dünya'yı, Dün- ya elmayı çekmekte- dir. III. Elma Dünya'ya temas ettikten sonra Dünya elmaya çekme kuvveti uygulamaz. yargılarından hangileri doğrudur? (Hava sürtünmeleri önemsenmiyor.) C) Yalnız 11 B) I ve II A) Yalnız! D) II ve III E) Yalnız III
20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık-
ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği Şekil II
deki gibi oluyor.
Çekim ivmesi
92
----
OK L M
91
0
R, R₂ R₃
Merkeze
uzaklık
Şekil I do
Şekil 11
Buna göre R7, R2 ve Rz ile belirtilen uzaklıklar hangi
noktada ya da noktalar arasında olabilir?
(OK = KL = LM)
R1
R2
R3
LL
M
A) KL
BY KL
LV
LM arası
G) KL arası
M
K
R
OK arası
K
M
E) L
K
M
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık- ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği Şekil II deki gibi oluyor. Çekim ivmesi 92 ---- OK L M 91 0 R, R₂ R₃ Merkeze uzaklık Şekil I do Şekil 11 Buna göre R7, R2 ve Rz ile belirtilen uzaklıklar hangi noktada ya da noktalar arasında olabilir? (OK = KL = LM) R1 R2 R3 LL M A) KL BY KL LV LM arası G) KL arası M K R OK arası K M E) L K M
5.
Bir cismin ağırlığı, yarıçapı r, kütlesi M olan bir geze-
gende G'dir.
Buna göre, aynı cismin ağırlığı, yarıçapı 3r, kütle-
si 4M olan bir gezegende kaç G'dir?
16
A)
B) C)
4
)
3
3
4
-
9
D)
16
E)
9
9
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
5. Bir cismin ağırlığı, yarıçapı r, kütlesi M olan bir geze- gende G'dir. Buna göre, aynı cismin ağırlığı, yarıçapı 3r, kütle- si 4M olan bir gezegende kaç G'dir? 16 A) B) C) 4 ) 3 3 4 - 9 D) 16 E) 9 9