Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kütle Çekim Kuvveti Soruları

B
B
Fen Bilimleri
ve
11. Dünya'nın, Güneş etrafındaki dolanımı sırasında izlediği
yörünge şekildeki gibi modellenmiştir.
Güneş
3
2
e Il
Dünya yörüngesi üzerindeki K noktasından L
noktasına gelirken;
I. Dünya ile Güneş arasındaki kutle cekim kuvveti,
II. açısal momentum
wu
III. dolanım hizi
niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
mon
nun
T
T
T
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
B B Fen Bilimleri ve 11. Dünya'nın, Güneş etrafındaki dolanımı sırasında izlediği yörünge şekildeki gibi modellenmiştir. Güneş 3 2 e Il Dünya yörüngesi üzerindeki K noktasından L noktasına gelirken; I. Dünya ile Güneş arasındaki kutle cekim kuvveti, II. açısal momentum wu III. dolanım hizi niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III mon nun T T T
Kütle çekim potansiyel enerjisi ile ilgili,
1. Uzaklık arttıkça artar.
II. Aynı yörüngede bulunan uyduların potansiyel enerjileri eşittir.
III. Uzaklığı fazla olan uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Kütle çekim potansiyel enerjisi ile ilgili, 1. Uzaklık arttıkça artar. II. Aynı yörüngede bulunan uyduların potansiyel enerjileri eşittir. III. Uzaklığı fazla olan uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
ÖSYM TARZI SORULAR
3.
1. Gezegenlerin periyotları ve Güneş'e olan uzaklıkları aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir. Güneş ve Dünya merkezleri ara-
sındaki uzaklık 1 Astronomi birimi (AB) olarak kabul edilir.
Dünya Mars
Venüs
0,616
1
1,88
Dolanım Süresi
(Yil)
Uzaklık (AB)
0,724
1
1
1,524
Yalnız tablodaki değerler göz önünde alınarak
1. Güneş'e olan uzaklık arttıkça gezegenlerin ortalama
çizgisel sürati azalır.
TI
b
II. Güneş'e olan uzaklık arttıkça gezegenlerin açısal mo-
mentumu artar.
III. Gezegene olan uzaklık arttıkça aynı oranda gezegenin
dolanım süresi de artar.
mor
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
ÖSYM TARZI SORULAR 3. 1. Gezegenlerin periyotları ve Güneş'e olan uzaklıkları aşa- ğıdaki tabloda verilmiştir. Güneş ve Dünya merkezleri ara- sındaki uzaklık 1 Astronomi birimi (AB) olarak kabul edilir. Dünya Mars Venüs 0,616 1 1,88 Dolanım Süresi (Yil) Uzaklık (AB) 0,724 1 1 1,524 Yalnız tablodaki değerler göz önünde alınarak 1. Güneş'e olan uzaklık arttıkça gezegenlerin ortalama çizgisel sürati azalır. TI b II. Güneş'e olan uzaklık arttıkça gezegenlerin açısal mo- mentumu artar. III. Gezegene olan uzaklık arttıkça aynı oranda gezegenin dolanım süresi de artar. mor yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) I ve II
17.
15. Yer çekimi ivmesi, Dünya tarafından birim kütleye
etki eden kütle çekim kuwetidir. Yer çekimi ivmesi -
Dünya'nın merkezinden yeryüzüne kadar uzaklıkta
doğru orantılı olarak artarken, yeryüzünden atmosfere
doğru gidildikçe Dünya'nın merkezine olan uzakliğin
karesi ile ters orantılı olarak değişir.
2r
$
N
R
W
Dünya
Şekildeki gibi modellenen Dünya'nın yeryüzündeki N
noktasında yerçekimi ivmesi g olduğuna göre;
g
S noktasında çekim ivmesi
I.
dir.
g
II. S-N arasında çekim ivmesi
den küçüktür. -
III. N noktasında çekim ivmesi, S noktasındaki çekim
ivmesinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
17. 15. Yer çekimi ivmesi, Dünya tarafından birim kütleye etki eden kütle çekim kuwetidir. Yer çekimi ivmesi - Dünya'nın merkezinden yeryüzüne kadar uzaklıkta doğru orantılı olarak artarken, yeryüzünden atmosfere doğru gidildikçe Dünya'nın merkezine olan uzakliğin karesi ile ters orantılı olarak değişir. 2r $ N R W Dünya Şekildeki gibi modellenen Dünya'nın yeryüzündeki N noktasında yerçekimi ivmesi g olduğuna göre; g S noktasında çekim ivmesi I. dir. g II. S-N arasında çekim ivmesi den küçüktür. - III. N noktasında çekim ivmesi, S noktasındaki çekim ivmesinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
E KEPLER YASALARI
Yarıçapı R kütlesi M olan şekildeki gezegenin
yüzeyindeki m kütleli cismin ağırlığı 360 N'dur. K
Gezegen yüzeyinden R ve 2R uzaklıkta ise aynı
cismin ağırlığı GR VE G2r olmaktadır. .
B
G
le
R
*2
G
M
ve
al
Buna göre, G, ve Ge ağırlıkları kaç Newton-
dur?
GR
GOR
A)
90
160
L
B)
160
80
90
40
dom
D)
160
90
A
E)
360
90
ist
A
A
Günes etrafında olindil
ni
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
E KEPLER YASALARI Yarıçapı R kütlesi M olan şekildeki gezegenin yüzeyindeki m kütleli cismin ağırlığı 360 N'dur. K Gezegen yüzeyinden R ve 2R uzaklıkta ise aynı cismin ağırlığı GR VE G2r olmaktadır. . B G le R *2 G M ve al Buna göre, G, ve Ge ağırlıkları kaç Newton- dur? GR GOR A) 90 160 L B) 160 80 90 40 dom D) 160 90 A E) 360 90 ist A A Günes etrafında olindil ni
4.
Özellikler
Doğru Yanlış
1. Yapay uyduların bazıları
gözlem, bazıları haber-
leşme amaçlı kullanılır.
2. Dünya'nın yörüngesine
yerleştirilir ve yörüngede
dolanır.
3. Göktürk-2, Türkiye'den
uzaya gönderilen yapay
uydulardandır.
Yapay uydularla ilgili tabloda verilen özellikler
doğru veya yanlış olarak işaretleniyor.
Buna göre tablonun görünümü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?
A)
B)
✓
✓
✓
✓
✓
C)
D)
✓
✓
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
4. Özellikler Doğru Yanlış 1. Yapay uyduların bazıları gözlem, bazıları haber- leşme amaçlı kullanılır. 2. Dünya'nın yörüngesine yerleştirilir ve yörüngede dolanır. 3. Göktürk-2, Türkiye'den uzaya gönderilen yapay uydulardandır. Yapay uydularla ilgili tabloda verilen özellikler doğru veya yanlış olarak işaretleniyor. Buna göre tablonun görünümü aşağıdakiler- den hangisi gibi olur? A) B) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C) D) ✓ ✓
Fizik
TEZ TESTİ
8.
Mkütleli bir gezegen, Güneş ile arasındaki ortalama uzak
olan yörüngede T periyodu ile dolanıyor.
Güneşin kütlesi M, olduğuna göre, gezegenin Güneş
rafındaki dolanım periyodu MM, R niceliklerinden har
gilerine bağlıdır?
C) Yalnız
A) Yalnız M
B) Yalnız
R
DMG ve R E) M, M ve R
On
2
---
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Fizik TEZ TESTİ 8. Mkütleli bir gezegen, Güneş ile arasındaki ortalama uzak olan yörüngede T periyodu ile dolanıyor. Güneşin kütlesi M, olduğuna göre, gezegenin Güneş rafındaki dolanım periyodu MM, R niceliklerinden har gilerine bağlıdır? C) Yalnız A) Yalnız M B) Yalnız R DMG ve R E) M, M ve R On 2 ---
C) 9
D) 12
E) 18
13. Ayın Dünya çevresindeki dolanma periyodu 27 gün-
dür.
Eğer Ayın Dünyaya uzaklığı şimdikinin iki katı ol-
saydı Dünya çevresindeki dolanma periyodu kaç
gün olurdu?
A) 9
B) 21
C) 27
D) 5412
E) 144.12
twen
14. Dünya etrafında dolanan Türk-
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
C) 9 D) 12 E) 18 13. Ayın Dünya çevresindeki dolanma periyodu 27 gün- dür. Eğer Ayın Dünyaya uzaklığı şimdikinin iki katı ol- saydı Dünya çevresindeki dolanma periyodu kaç gün olurdu? A) 9 B) 21 C) 27 D) 5412 E) 144.12 twen 14. Dünya etrafında dolanan Türk-
os
11. Dünya'da h yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılan
bir cisim 2 saniyede yere düşüyor. Kütlesi Dünya'nın küt-
lesine eşit, yarıçapı Dünya'nın yarıçapının 2 katı olan bir
gezegende aynı cisim aynı yükseklikten serbest bırakli-
yor.
Buna göre, bu cisim kas saniyede düşer? (Dünya'da
hava direnci önemsizdir.)
A) 1 B) 2
C) 4 D) 6
E) 8
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
os 11. Dünya'da h yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılan bir cisim 2 saniyede yere düşüyor. Kütlesi Dünya'nın küt- lesine eşit, yarıçapı Dünya'nın yarıçapının 2 katı olan bir gezegende aynı cisim aynı yükseklikten serbest bırakli- yor. Buna göre, bu cisim kas saniyede düşer? (Dünya'da hava direnci önemsizdir.) A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8
eketi - Açısal Momentum - Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
-
85
a-
11. Dünya'nın etrafında R, 2R, 3R yarıçaplı yörünge-
lerde ve, V2, Va çizgisel hızlarıyla dolanan uyduların
açısal momentumları eşittir.
-?
V1
Malla = 6
m1
Mr = 2
R
V2
Mrz 23 -
m2
2R
3R:
m3
Buna göre uyduların my, m2, mz kütleleri bü-
yüklük bakımından nasıl sıralanır?
=
A) m = m2 = mz
B) m2 > m = mg
C) mz > m2 >m
D) m, > m2 > mg
E) m2 > m, > m3
mi
G
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
eketi - Açısal Momentum - Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları - 85 a- 11. Dünya'nın etrafında R, 2R, 3R yarıçaplı yörünge- lerde ve, V2, Va çizgisel hızlarıyla dolanan uyduların açısal momentumları eşittir. -? V1 Malla = 6 m1 Mr = 2 R V2 Mrz 23 - m2 2R 3R: m3 Buna göre uyduların my, m2, mz kütleleri bü- yüklük bakımından nasıl sıralanır? = A) m = m2 = mz B) m2 > m = mg C) mz > m2 >m D) m, > m2 > mg E) m2 > m, > m3 mi G
A) Yalnız!
B) Yalnız III
Clive 1
TI
DEE
BİLİ
D) II ve III
E) I, II ve III
KEM
mua
r
9. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede
Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir
televizyon uydusu, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit
bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir.
Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan
kesintisiz olarak sinyal álmaları için'uydunun, Türkiye'de
herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre
gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması
gerekmektedir.
Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı
çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
1
B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı
çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
CUydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel
yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
| Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çemberset
yörüngede dolanması
sağlanmalıdır.
E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin
dolanması sağlanmalıdır.
kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yöndan Mye aitt
Bu soruların telif hakları OSM'ye ajtti
hiçbir kişi, kurum veya
L
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
A) Yalnız! B) Yalnız III Clive 1 TI DEE BİLİ D) II ve III E) I, II ve III KEM mua r 9. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal álmaları için'uydunun, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. 1 B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. CUydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. | Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çemberset yörüngede dolanması sağlanmalıdır. E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin dolanması sağlanmalıdır. kendi ekseni etrafındaki dönme yönüne ters yöndan Mye aitt Bu soruların telif hakları OSM'ye ajtti hiçbir kişi, kurum veya L
Ryançaplı, M kütlel X gezegeninde m koteli bir cismin
ağırlığı G kadar ölçülüyor.
M Yatay
2M kütleli Y gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı
kadar ölçüldüğüne göre, Y gezegeninin yançap
8
kaç R'dir?
Soru 1
Soru 11
Bir araç hızının büyüklüğünü değiştirmeden K, L ve M
noktalarından geçerek yoluna devam ediyor.
Araç bu noktalardan geçerken yolun arabaya uyguladığı tepki B) KÖK2
kuvvetleri Ny, Ni ve Ny arasındaki büyüklük ilişkisi hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
D) 2KÖK2
A Ne>N>NL
FB) N NM > NK
C) N.> Nx > NM
D) Ny > NL > NK
E) NM > Nx>N
A)1
C) 2
Ne Nu
E) 4
cines
Soru 2
Bir bisikletçi Antalya, Ankara ve Erzurum'da katıldığı bisiklet
yarışları öncesinde bisikletini el kantarında tarttığında her
seferinde bisikletinin ağırlığını farklı ölçüyor.
Kütle değişmeyen madde miktarı olduğuna göre bisikletçinin
bu farklı sonuçlara ulaşmasına;
I.Yerçekimi ivmesinin değişmesi
U.Sıcaklık farkı
III.Yükseklik farkı
yargılarından hangileri neden olabilir?
A) Yalnız
1
B) I ve 11
Dve Ili
D) II ve III
E) I, II ve III
Soru 12
Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi şekildeki gibidir.
Buna göre A-ve-B noktalarında;
1.Çizgisel hiz
II.Açısal momentum
III.Guneş'e olan uzaklığı 2
verilen niceliklerden hangileri değişmez?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
Civele
D) Il ve III
E) I ve III
Soru 3
Eğim açısı 53. olan sürtünmesi önemsiz 30 m yarıçaplı eğimli
viraja giren aracın güvenli bir şekilde
dönebilmesi için aracın
çizgisel hızı en fazla kaç m/s olmalıdır? (g=10 m/s”; sin53*=0,8
; cos530=0,6)
A) 5
B)
tonding
9
6
30
Hofuoo
2/19
who
uzunluğu Lolan bir ipin ucuna bağlanmış m kütleli bir cisme
sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde düzgün
çembersel hareket yaptırılıyor.
Ipin boyu ve cismin kütlesi değiştirilmeden sadece hareketin
periyodu azaltılırsa aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur?
A) Cisme etki eden merkezcil kuvvet artar.
B) Cismin çizgisel hızının büyüklüğü artar.
C) Ipte meydana gelen gerilme kuvveti artar.
D) Cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü artar.
E) Çismin açısal hızının büyüklüğü azalır
Soru 13
O merkezlir yarıçaplı dairesel pistte m kütleli noktasal cisim V
çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Cismin açısal momentumu;
I.m, kütle
II.r, yarıçap
UITV, çizgisel hiz
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Lye III
E), Ilve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Ryançaplı, M kütlel X gezegeninde m koteli bir cismin ağırlığı G kadar ölçülüyor. M Yatay 2M kütleli Y gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı kadar ölçüldüğüne göre, Y gezegeninin yançap 8 kaç R'dir? Soru 1 Soru 11 Bir araç hızının büyüklüğünü değiştirmeden K, L ve M noktalarından geçerek yoluna devam ediyor. Araç bu noktalardan geçerken yolun arabaya uyguladığı tepki B) KÖK2 kuvvetleri Ny, Ni ve Ny arasındaki büyüklük ilişkisi hangi seçenekte doğru verilmiştir? D) 2KÖK2 A Ne>N>NL FB) N NM > NK C) N.> Nx > NM D) Ny > NL > NK E) NM > Nx>N A)1 C) 2 Ne Nu E) 4 cines Soru 2 Bir bisikletçi Antalya, Ankara ve Erzurum'da katıldığı bisiklet yarışları öncesinde bisikletini el kantarında tarttığında her seferinde bisikletinin ağırlığını farklı ölçüyor. Kütle değişmeyen madde miktarı olduğuna göre bisikletçinin bu farklı sonuçlara ulaşmasına; I.Yerçekimi ivmesinin değişmesi U.Sıcaklık farkı III.Yükseklik farkı yargılarından hangileri neden olabilir? A) Yalnız 1 B) I ve 11 Dve Ili D) II ve III E) I, II ve III Soru 12 Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi şekildeki gibidir. Buna göre A-ve-B noktalarında; 1.Çizgisel hiz II.Açısal momentum III.Guneş'e olan uzaklığı 2 verilen niceliklerden hangileri değişmez? A) Yalnız 11 B) Yalnız III Civele D) Il ve III E) I ve III Soru 3 Eğim açısı 53. olan sürtünmesi önemsiz 30 m yarıçaplı eğimli viraja giren aracın güvenli bir şekilde dönebilmesi için aracın çizgisel hızı en fazla kaç m/s olmalıdır? (g=10 m/s”; sin53*=0,8 ; cos530=0,6) A) 5 B) tonding 9 6 30 Hofuoo 2/19 who uzunluğu Lolan bir ipin ucuna bağlanmış m kütleli bir cisme sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Ipin boyu ve cismin kütlesi değiştirilmeden sadece hareketin periyodu azaltılırsa aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur? A) Cisme etki eden merkezcil kuvvet artar. B) Cismin çizgisel hızının büyüklüğü artar. C) Ipte meydana gelen gerilme kuvveti artar. D) Cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü artar. E) Çismin açısal hızının büyüklüğü azalır Soru 13 O merkezlir yarıçaplı dairesel pistte m kütleli noktasal cisim V çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cismin açısal momentumu; I.m, kütle II.r, yarıçap UITV, çizgisel hiz niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) Lye III E), Ilve III
9.
6. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede
Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir
televizyon uydusu, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit
bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir.
Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan
kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun,
Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine
göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması
gerekmektedir.
Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağı-
dakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı
çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı
çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır.
C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yö-
rüngede dolanması sağlanmalıdır.
D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çembersel yö-
rüngede dolanması sağlanmalıdır.
E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat
Yerküre'nin kendi ekseni etrafındaki dönme yönü-
ne ters yönde dolanması sağlanmalıdır.
2021 TAYT
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
9. 6. Ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede Yerküre'nin dönme hareketi ile aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun, Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağı- dakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. B) Uydunun kütlesi artırılarak tekrar aynı yarıçaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalıdır. C) Uydunun daha büyük yarıçaplı bir çembersel yö- rüngede dolanması sağlanmalıdır. D) Uydunun daha küçük yarıçaplı bir çembersel yö- rüngede dolanması sağlanmalıdır. E) Uydunun aynı yarıçaplı yörüngede fakat Yerküre'nin kendi ekseni etrafındaki dönme yönü- ne ters yönde dolanması sağlanmalıdır. 2021 TAYT
8. Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde dolanırken
şekildeki X noktasından Y noktasına geliyor.
Dünya
Güneş
X
Y noktası Güneş'e daha yakın olduğuna göre, X'ten
Y'ye gelirken, Dünya'nın Güneş'e göre eylemsizlik
momenti ve Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çe-
kim kuvvetinin büyüklüğü için ne söylenebilir?
Eylemsizlik
momenti
Kütle çekim
kuvvetinin büyüklüğü
Artar
A)
B)
Değişmez
Artar V
Azalır
Azalır
rli-
Azalır
Azalır
Artar
/
ma
Artar
Artar
niz III
32
AYT ALTIN
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
8. Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde dolanırken şekildeki X noktasından Y noktasına geliyor. Dünya Güneş X Y noktası Güneş'e daha yakın olduğuna göre, X'ten Y'ye gelirken, Dünya'nın Güneş'e göre eylemsizlik momenti ve Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çe- kim kuvvetinin büyüklüğü için ne söylenebilir? Eylemsizlik momenti Kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü Artar A) B) Değişmez Artar V Azalır Azalır rli- Azalır Azalır Artar / ma Artar Artar niz III 32 AYT ALTIN
n!
C) Açısal ivme
Cizgisel hız
E Merkezcil ivme
-
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
7 - Grynn
de
20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık-
ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlıdeğişim grafiği Şekil II
deki gibi oluyor.
Çekim ivmesi
g. = Gm
(
92
r2
KO
OK
M
91
0
Merkeze
uzaklık
Con
Şekil 1
ber
R, R₂ R3
Şekil 11
are
Buna göre R1, R2 ve Rz ile belirtilen uzaklıklar hangi
noktada ya da noktalar arasında olabilir?
(OK = KL = LM)
RA
R₂
R3
A) /K
L
M
B) K
L
LM arası
@ KL arası
M
K
bi OK arası
K
M
E) L
K
M
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
n! C) Açısal ivme Cizgisel hız E Merkezcil ivme - FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 7 - Grynn de 20. O merkezli Şekil I deki gezegenin merkezinden uzaklaştık- ça çekim ivmesinin uzaklığa bağlıdeğişim grafiği Şekil II deki gibi oluyor. Çekim ivmesi g. = Gm ( 92 r2 KO OK M 91 0 Merkeze uzaklık Con Şekil 1 ber R, R₂ R3 Şekil 11 are Buna göre R1, R2 ve Rz ile belirtilen uzaklıklar hangi noktada ya da noktalar arasında olabilir? (OK = KL = LM) RA R₂ R3 A) /K L M B) K L LM arası @ KL arası M K bi OK arası K M E) L K M
Yadir
Dünya etrafında dolanan uydunun dolanım hızı
1. Dünyanın kütlesi
II. Uydunun dolanım yörünge yarıçapı
III. Uydunun kütlesi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız!
(II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III Sous
Ponive
Fang
_isbris
direnci Öner
il sinis
f
o le=
m.ru
r2
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Ina göre, sa
Sigacins
Sigaçtad
Sagasta
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Yadir Dünya etrafında dolanan uydunun dolanım hızı 1. Dünyanın kütlesi II. Uydunun dolanım yörünge yarıçapı III. Uydunun kütlesi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız! (II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Sous Ponive Fang _isbris direnci Öner il sinis f o le= m.ru r2 Diğer Sayfaya Geçiniz. Ina göre, sa Sigacins Sigaçtad Sagasta