Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kütle Çekim Kuvveti Soruları

Kütlesi m olan bir cismin X ve Y gezegenlerinde
ağırlığı farklı olmaktadır.
Buna göre;
I. Gezegenlerin kütleleri
II. Gezegenlerin yarıçapları
III. Gezegenlerdeki çekim ivmeleri
hangileri iki gezegen için kesinlikle farklıdır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Kütlesi m olan bir cismin X ve Y gezegenlerinde ağırlığı farklı olmaktadır. Buna göre; I. Gezegenlerin kütleleri II. Gezegenlerin yarıçapları III. Gezegenlerdeki çekim ivmeleri hangileri iki gezegen için kesinlikle farklıdır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
M
N
A2
A,
K
Güneş etrafında şekildeki gibi eliptik bir yörüngede
dolanan gezegen K'den L'ye 2t, M'den N'ye t süre-
de gelmektedir.
Buna göre, gezegenin taradığı alanların oranı,
A,
kaçtır?
A₂
A)4 B) 2 C) 1 D)
D)
1
E)
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
M N A2 A, K Güneş etrafında şekildeki gibi eliptik bir yörüngede dolanan gezegen K'den L'ye 2t, M'den N'ye t süre- de gelmektedir. Buna göre, gezegenin taradığı alanların oranı, A, kaçtır? A₂ A)4 B) 2 C) 1 D) D) 1 E)
Atom çekirdeği parçalanıp başka taneciklere dönü-
şürken ortaya çıkan kuvvete zayif nükleer kuvvet de-
nir.
Buna göre, zayıf nükleer kuvvet için;
1. Parçalanma bittikten sonra sürekliliği devam et-
mez.
II. Kisa menzilli bir kuvvettir.
III. Protonlar arasındaki itme kuvvetini dengeler.
yargılardan hangileri doğrudur?
C) I ve II
B) Yalnız II
A) Yalnız!
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Atom çekirdeği parçalanıp başka taneciklere dönü- şürken ortaya çıkan kuvvete zayif nükleer kuvvet de- nir. Buna göre, zayıf nükleer kuvvet için; 1. Parçalanma bittikten sonra sürekliliği devam et- mez. II. Kisa menzilli bir kuvvettir. III. Protonlar arasındaki itme kuvvetini dengeler. yargılardan hangileri doğrudur? C) I ve II B) Yalnız II A) Yalnız! D) I ve III E) II ve III
AI QUAD CAMERA
REDMI NOTE 9
Dünya yüzeyinden eşit mesafedeki çembersel
yörüngelerde dolanan X ve Y uyduları şekildeki gibi
veriliyor.
A
Y
6
MM
Voor
Buna göre bu iki uyduya ait,
Lomon
1. Çizgisel sürat
Ir
II. Açısal momentum
x
@
III. Kütle çekim potansiyel enerjisi
niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I vell
f
I ve III
E) II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
AI QUAD CAMERA REDMI NOTE 9 Dünya yüzeyinden eşit mesafedeki çembersel yörüngelerde dolanan X ve Y uyduları şekildeki gibi veriliyor. A Y 6 MM Voor Buna göre bu iki uyduya ait, Lomon 1. Çizgisel sürat Ir II. Açısal momentum x @ III. Kütle çekim potansiyel enerjisi niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I vell f I ve III E) II ve III
r.
10. Şekildeki dünya modelinde K, L, M noktalarında yer çekimi i
meleri sırasıyla gk, 9, Om dir.
Ekvator
po
Buna göre; 9k, gu, 9m arasındaki ilişki nedir?
A) K = L = GM
=
B) gk > GM > OL
>
C) 9M > g>$
D) K > 9L > OM
E) 9L > GK > GM
CO
med
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
r. 10. Şekildeki dünya modelinde K, L, M noktalarında yer çekimi i meleri sırasıyla gk, 9, Om dir. Ekvator po Buna göre; 9k, gu, 9m arasındaki ilişki nedir? A) K = L = GM = B) gk > GM > OL > C) 9M > g>$ D) K > 9L > OM E) 9L > GK > GM CO med
10. R ve 2R yarıçaplı X ve Y gezegenlerinin kütleleri eginico
zegenlerin merkezleri arasındaki uzaklık d'dir.
2R
R
Y
X
Buna göre, X gezegeninin merkezinden kaç d uzalca
yerçekimi alanı sıfır olur?
A) 1
B)
3
c)
C)
3
D)
2
E
o
DİKKAT
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. R ve 2R yarıçaplı X ve Y gezegenlerinin kütleleri eginico zegenlerin merkezleri arasındaki uzaklık d'dir. 2R R Y X Buna göre, X gezegeninin merkezinden kaç d uzalca yerçekimi alanı sıfır olur? A) 1 B) 3 c) C) 3 D) 2 E o DİKKAT
10. Bölüm
U-
m
1
e-
Ei-
ar.
9. Bir astronot Ay yüzeyinde ölçü aracı kullan-
madan kendi ağırlığını hesaplamak istiyor.
Buna göre;
1. Kendi kütlesi
II. Ay'ın kütlesi
III. Ay'ın yarıçapı
IV. Evrensel kütle çekim sabiti
değerlerinden hangilerini bilmek zorunda-
dır?
B) I, II ve III
C) II, III ve IN
E) I, II, III ve IV
Dünyad
nun yör
yöründ
mesi
Ilk du
7-
-i-
-= =
ya
A) I ve IV
k
D) I ve II
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
10. Bölüm U- m 1 e- Ei- ar. 9. Bir astronot Ay yüzeyinde ölçü aracı kullan- madan kendi ağırlığını hesaplamak istiyor. Buna göre; 1. Kendi kütlesi II. Ay'ın kütlesi III. Ay'ın yarıçapı IV. Evrensel kütle çekim sabiti değerlerinden hangilerini bilmek zorunda- dır? B) I, II ve III C) II, III ve IN E) I, II, III ve IV Dünyad nun yör yöründ mesi Ilk du 7- -i- -= = ya A) I ve IV k D) I ve II
Gunes
Dünya, Güneş çevresinde şekil-
deki gibi eliptik bir yörüngede do-
lanıyor.
Buna göre, hareket süresince,
Dünya'nın;
Donya
1. toplam enerji.
II. açısal momentum,
III. kütle çekim potansiyel enerjisi,
IV. açısal hiz
niceliklerinden hangileri değişmez?
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
Gunes Dünya, Güneş çevresinde şekil- deki gibi eliptik bir yörüngede do- lanıyor. Buna göre, hareket süresince, Dünya'nın; Donya 1. toplam enerji. II. açısal momentum, III. kütle çekim potansiyel enerjisi, IV. açısal hiz niceliklerinden hangileri değişmez?
TEST
3
13
5.
İnşaat mühendisi olmayı planlayan Efe, İzmir ile New York
arasında şekildeki gibi dünyanın içinden geçen doğrusal
bir yol yapmayı hayal ediyor.
Kuzey
Kutbu
M
New York
K
İzmir
Güney
Kutbu
Efe, böyle bir tünel yapabilseydi,
1. İzmir'den tünele giren bir araca KL yolu boyunca
etki eden çekim ivmesi sürekli azalırdı.
II. New York'tan tünele giren bir araç M noktasından L
noktasına giderken ağırlığı sürekli artardı.
III. İzmir'den tünele giren bir aracın L noktasından geçerken
ağırlığı en büyük değere ulaşırdı.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
By Talnız 11
Cyl ve Il
D) I ve IV
il ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
TEST 3 13 5. İnşaat mühendisi olmayı planlayan Efe, İzmir ile New York arasında şekildeki gibi dünyanın içinden geçen doğrusal bir yol yapmayı hayal ediyor. Kuzey Kutbu M New York K İzmir Güney Kutbu Efe, böyle bir tünel yapabilseydi, 1. İzmir'den tünele giren bir araca KL yolu boyunca etki eden çekim ivmesi sürekli azalırdı. II. New York'tan tünele giren bir araç M noktasından L noktasına giderken ağırlığı sürekli artardı. III. İzmir'den tünele giren bir aracın L noktasından geçerken ağırlığı en büyük değere ulaşırdı. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! By Talnız 11 Cyl ve Il D) I ve IV il ve III
DENEM
ELE
VEREST
K TESTİ
3.
Şekildeki Young deneyi düzeneğinde l ışık kaynağından
çıkan tek renkli ışıkların k, ve K, yarıklarından geçerek
perele üzerinde girişim saçakları oluşturmaları sonucun-
da P noktasında 2. aydınlık saçak gözlenmektedir.
A
op za
HA
Hava
K
LK
A.
L
Perde
Buna göre P noktasında 2. karanlık saçağın gözlen-
mesi için;
1. ışık kaynağını ok yönünde çekmek,
II. perdeyi yarık düzlemine yaklaştırmak,
III. kaynağın yaydığı ışığın frekansını arttırmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
C) I ve III
A) Yalnız!
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kütle Çekim Kuvveti
DENEM ELE VEREST K TESTİ 3. Şekildeki Young deneyi düzeneğinde l ışık kaynağından çıkan tek renkli ışıkların k, ve K, yarıklarından geçerek perele üzerinde girişim saçakları oluşturmaları sonucun- da P noktasında 2. aydınlık saçak gözlenmektedir. A op za HA Hava K LK A. L Perde Buna göre P noktasında 2. karanlık saçağın gözlen- mesi için; 1. ışık kaynağını ok yönünde çekmek, II. perdeyi yarık düzlemine yaklaştırmak, III. kaynağın yaydığı ışığın frekansını arttırmak işlemlerinden hangileri yapılabilir? C) I ve III A) Yalnız! B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III