Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Madde ve Özkütle Soruları

A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
2. Termometre seçimi, sıcaklığı ölçülmek istenen madde ya da
ortamın ortalama sıcaklığına bağlı olarak seçilir. Bu nedenle
termometreler kullanım amaçlarına göre sivili, metal (katı)
ve gazlı olmak üzere üç çeşittir.
C) I ve II
E) I, I ve III
Buna göre,
1. Orta seviye yükseklikteki sıcaklıkları ölçmek için sıvılı
termometreler kullanılır.
II. Genleşme katsayısı düşük olduğu için yüksek sıcaklık-
ların ölçülmesinde metal termometreler kullanılır.
A) Yalnız I
III. Genleşmeye tepkisi hızlı olduğu için hassas sıcaklıkla-
rın ölçülmesinde gaz termometreler kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Sivili radyatörlerde son dönemlerde su yerine yağ kullanıl-
maktadır.
Bu
bi
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru
açıklanmıştır?
A Yağın özkütlesi suyunkinden fazladır.
BYağın donma noktası suya göre düşüktür.
C) Yağın isi iletkenliği daha azdır.
intrayısı daha fazladır.
kücüktür.
5
Fizik
Madde ve Özkütle
A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III 2. Termometre seçimi, sıcaklığı ölçülmek istenen madde ya da ortamın ortalama sıcaklığına bağlı olarak seçilir. Bu nedenle termometreler kullanım amaçlarına göre sivili, metal (katı) ve gazlı olmak üzere üç çeşittir. C) I ve II E) I, I ve III Buna göre, 1. Orta seviye yükseklikteki sıcaklıkları ölçmek için sıvılı termometreler kullanılır. II. Genleşme katsayısı düşük olduğu için yüksek sıcaklık- ların ölçülmesinde metal termometreler kullanılır. A) Yalnız I III. Genleşmeye tepkisi hızlı olduğu için hassas sıcaklıkla- rın ölçülmesinde gaz termometreler kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 3. Sivili radyatörlerde son dönemlerde su yerine yağ kullanıl- maktadır. Bu bi Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A Yağın özkütlesi suyunkinden fazladır. BYağın donma noktası suya göre düşüktür. C) Yağın isi iletkenliği daha azdır. intrayısı daha fazladır. kücüktür. 5
Aynı maddeden yapılmış, yarıçapları r, 2r
ve 3r olan iplerin ve eşit bölmeli çubukların
ağırlıkları ihmal edilmektedir.
r
3r
X
Şekil I
2r
3r
kid
2r
Z
Şekil III
2r
r
E) Gx = Gy=G₂
Y
Şekil II
Buna göre, iplerin hiçbiri
taşıyabileceği cisimlerin
ağırlıkları Gx, Gy ve G₂ arasındaki ilişki
nasıldır?
A) Gy> Gx = G₂
C) Gx > G₂ > Gy
3r
kopmadan
maksimum
B) Gx = G₂ > Gy
D) Gy> G₂ > Gx
Fizik
Madde ve Özkütle
Aynı maddeden yapılmış, yarıçapları r, 2r ve 3r olan iplerin ve eşit bölmeli çubukların ağırlıkları ihmal edilmektedir. r 3r X Şekil I 2r 3r kid 2r Z Şekil III 2r r E) Gx = Gy=G₂ Y Şekil II Buna göre, iplerin hiçbiri taşıyabileceği cisimlerin ağırlıkları Gx, Gy ve G₂ arasındaki ilişki nasıldır? A) Gy> Gx = G₂ C) Gx > G₂ > Gy 3r kopmadan maksimum B) Gx = G₂ > Gy D) Gy> G₂ > Gx
e
4.
Kütlesi 20 g olan bir kap su ile dolduruldu-
ğunda 100 g geliyor.
2
Aynı kap özkütlesi 3 g/cm³ olan sıvı ile
doldurulduğunda kaç gram gelir?
(du = 1 g/cm³)
A) 180
(D) 260
msu
n
J
B) 220
= 8√
= 3.
E) 300
3
C) 240
3 do
Fizik
Madde ve Özkütle
e 4. Kütlesi 20 g olan bir kap su ile dolduruldu- ğunda 100 g geliyor. 2 Aynı kap özkütlesi 3 g/cm³ olan sıvı ile doldurulduğunda kaç gram gelir? (du = 1 g/cm³) A) 180 (D) 260 msu n J B) 220 = 8√ = 3. E) 300 3 C) 240 3 do
9. Bir sıvının kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.
4 Kütle
A) Yalnız I
D) II ve III
Buna göre; grafiğin I, II, III bölümlerinin hangi-
lerinde ok yönünde sıvının özkütlesi azalmıştır?
Hacim
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
11. Sel
dar
K
ce
1929
So
m₂
ne
Fizik
Madde ve Özkütle
9. Bir sıvının kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir. 4 Kütle A) Yalnız I D) II ve III Buna göre; grafiğin I, II, III bölümlerinin hangi- lerinde ok yönünde sıvının özkütlesi azalmıştır? Hacim B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III 11. Sel dar K ce 1929 So m₂ ne
X'
Efe, ağırlıkları sırasıyla Px, Py, Pz olan X, Y, Z cisimlerini
eşit kollu terazilerde Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi tartı-
ğında teraziler dengede kalıyor.
Y
Y Y
Y Y
Z
Buna göre; Px, Py, Pz arasındaki ilişki nedir?
A) Px > Py> Pz
C) P₂ > Px > Py
E) Py = P₂ > Px
B) Py> P₂ > Px
D) Px = Py> Pz
9
Fizik
Madde ve Özkütle
X' Efe, ağırlıkları sırasıyla Px, Py, Pz olan X, Y, Z cisimlerini eşit kollu terazilerde Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi tartı- ğında teraziler dengede kalıyor. Y Y Y Y Y Z Buna göre; Px, Py, Pz arasındaki ilişki nedir? A) Px > Py> Pz C) P₂ > Px > Py E) Py = P₂ > Px B) Py> P₂ > Px D) Px = Py> Pz 9
e Ozkütle
7. İçinde 40 cm³ su olan kaba 128 g kütleli K cismi
bırakıldığında taşan su, taban alanı 2 cm², yük-
sekliği 6 cm olan silindirik kabı tamamen doldu-
ruyor.
60 cm³
40 cm³
A) 2
K
B) 3
su
Buna göre, K cisminin özkütlesi kaç g/cm³ tür?
2 cm²
C) 4
6 cm
D) 5
E) 6
Fizik
Madde ve Özkütle
e Ozkütle 7. İçinde 40 cm³ su olan kaba 128 g kütleli K cismi bırakıldığında taşan su, taban alanı 2 cm², yük- sekliği 6 cm olan silindirik kabı tamamen doldu- ruyor. 60 cm³ 40 cm³ A) 2 K B) 3 su Buna göre, K cisminin özkütlesi kaç g/cm³ tür? 2 cm² C) 4 6 cm D) 5 E) 6
1.
TESTI
I. Kesin doğru bilgilere ulaşılır.
II. Tarih boyunca bilgiler sürekli gelişmiştir.
III. Teknolojinin gelişiminde önemli bir rolü vardır.
Fizik bilimi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4.
Y
Fizik
Madde ve Özkütle
1. TESTI I. Kesin doğru bilgilere ulaşılır. II. Tarih boyunca bilgiler sürekli gelişmiştir. III. Teknolojinin gelişiminde önemli bir rolü vardır. Fizik bilimi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 4. Y
14
9.
Bir şişe, özkütlesi 1 g/cm³ olan sivi ile doluyken 900 g, özkütle
si 1,4 g/cm³ olan sivi ile doluyken de 1200 g geliyor.
Buna göre, aynı şişe, özkütlesi 2 g/cm³ sivi ile doldurulur
sa kütlesi kaç g gelir?
2=100²
A) 1300
B) 1450
D) 1650 obr
E) 1800
C) 1600
Sylt
Fizik
Madde ve Özkütle
14 9. Bir şişe, özkütlesi 1 g/cm³ olan sivi ile doluyken 900 g, özkütle si 1,4 g/cm³ olan sivi ile doluyken de 1200 g geliyor. Buna göre, aynı şişe, özkütlesi 2 g/cm³ sivi ile doldurulur sa kütlesi kaç g gelir? 2=100² A) 1300 B) 1450 D) 1650 obr E) 1800 C) 1600 Sylt
1. Temel Büyüklükler
Tek başına anlam ifade edilen büyüklüklerdir. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde mik
tarı, uzunluk, zaman (KISAMUZ) temel büyüklüklerdir.
SEMBOLÜ
SI BİRİM
SEMBOLÜ
TEMEL
BÜYÜKLÜKLER
Uzunluk
Kütle
Zaman
Sıcaklık
Akım Şiddeti
Işık Şiddeti
Madde Miktarı
L
m
t
T
n
kg
S
Kelvin
(1
mol
SI BİRİMİ
metre
kilogram
Saniye
K
candela
mol
ÖLÇME
ARACI
esit kollu
terazi
Fizik
Madde ve Özkütle
1. Temel Büyüklükler Tek başına anlam ifade edilen büyüklüklerdir. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde mik tarı, uzunluk, zaman (KISAMUZ) temel büyüklüklerdir. SEMBOLÜ SI BİRİM SEMBOLÜ TEMEL BÜYÜKLÜKLER Uzunluk Kütle Zaman Sıcaklık Akım Şiddeti Işık Şiddeti Madde Miktarı L m t T n kg S Kelvin (1 mol SI BİRİMİ metre kilogram Saniye K candela mol ÖLÇME ARACI esit kollu terazi
Sınıfı:
ve Özkütle
0
Eşit hacimli X, Y, Z cisimleri eşit kollu bir terazide
şekildeki gibi dengededir.
Kütle
1
Z
Bu cisimlerin kütle - hacim ve özkütle - küt-
le grafikleri,
Hacim
TYT / Test - 4
A
A) Yalnız I
Kütle
D) I ve Ill
X
Numarası:
||
Z
0
Y
Y Z
Hacim
0
Özkütle
X
I, II ve III'te verilen grafiklerden hangileri ola-
bilir?
B) Yalnız II
Y
Z
Kütle
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Madde ve Özkütle
Sınıfı: ve Özkütle 0 Eşit hacimli X, Y, Z cisimleri eşit kollu bir terazide şekildeki gibi dengededir. Kütle 1 Z Bu cisimlerin kütle - hacim ve özkütle - küt- le grafikleri, Hacim TYT / Test - 4 A A) Yalnız I Kütle D) I ve Ill X Numarası: || Z 0 Y Y Z Hacim 0 Özkütle X I, II ve III'te verilen grafiklerden hangileri ola- bilir? B) Yalnız II Y Z Kütle E) I, II ve III C) I ve II
8. Özkütlesi 5d olan K cismi, d özkütleli sıvı olan X kabi-
na atıldığında kabın kütlesi 100 gram artıyor.
G-FL= (001
V
K
A) 25
d
X
Aynı cisim taşma seviyesine kadar d özkütleli sıvı
bulunan Y kabına atılırsa kapta kaç gram kütle ar-
tışı olur?
B) 50
K
C) 60
d
Y
D) 75
E) 80
56
Fizik
Madde ve Özkütle
8. Özkütlesi 5d olan K cismi, d özkütleli sıvı olan X kabi- na atıldığında kabın kütlesi 100 gram artıyor. G-FL= (001 V K A) 25 d X Aynı cisim taşma seviyesine kadar d özkütleli sıvı bulunan Y kabına atılırsa kapta kaç gram kütle ar- tışı olur? B) 50 K C) 60 d Y D) 75 E) 80 56
25
Oda sıcaklığında X çubuğunun boyu daha kısadır. X
ve Y metal çubuklarına aynı miktarda ısı verildiğin-
de, sıcaklık değişimleri de aynı oluyor.
X
Son durumda iki çubuğun boyları eşit olduğuna
göre;
Y
I. X ve Y çubuklarının öz ısıları eşittir.
II. X ve Y çubuklarının ısı sığaları eşittir.
III. X çubuğunun boyca uzama katsayısı, Y ninkin-
den büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Madde ve Özkütle
25 Oda sıcaklığında X çubuğunun boyu daha kısadır. X ve Y metal çubuklarına aynı miktarda ısı verildiğin- de, sıcaklık değişimleri de aynı oluyor. X Son durumda iki çubuğun boyları eşit olduğuna göre; Y I. X ve Y çubuklarının öz ısıları eşittir. II. X ve Y çubuklarının ısı sığaları eşittir. III. X çubuğunun boyca uzama katsayısı, Y ninkin- den büyüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Ostokul
10. Bir öğrenci elindeki cetvelle kaleminin uzunluğunu
şekildeki gibi ölçüyor.
0
cetvel
9,6
1 cm 2 cm 3 cm
(8)
Kazandıran Yeni Nesil
kursun kalem
Buna göre, kaleminin uzunluğu kaç mm'dir?
A) 7,3
B) 7,6
C) 73
D) 76
E) 86
8
S
7 cm 8 cm 9 cm 10 cm
9+3
48
S
6875
us 9,6
11. Birden fazla bilim dalının ortak çalıştığı bilim dallarına
disiplinler arası bilim dalı denir.
Buna göre;
1. jeofizik,
II. fizikokimya,
III. astrofizik,
IV. biyofizik
Fizik
Madde ve Özkütle
Ostokul 10. Bir öğrenci elindeki cetvelle kaleminin uzunluğunu şekildeki gibi ölçüyor. 0 cetvel 9,6 1 cm 2 cm 3 cm (8) Kazandıran Yeni Nesil kursun kalem Buna göre, kaleminin uzunluğu kaç mm'dir? A) 7,3 B) 7,6 C) 73 D) 76 E) 86 8 S 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 9+3 48 S 6875 us 9,6 11. Birden fazla bilim dalının ortak çalıştığı bilim dallarına disiplinler arası bilim dalı denir. Buna göre; 1. jeofizik, II. fizikokimya, III. astrofizik, IV. biyofizik
2. Hacmi 100 cm³ ve özkütlesi sudan büyük bir taş, boş
dereceli bir silindirin içine konuluyor ve kaba 0,9 dm³
su ilave ediliyor.
1 L
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Kaptan su taşmadığına göre, silindirdeki su sevi-
yesi kaç litre çizgisine kadar çıkar?
B) 0,7
C) 0,8
A) 0,6
D) 0,9 E) 1
zkütlesi, suyun özkütlesinden büyük olan A cismi
şma düzeyi 60 cm³ olan kabın içerisine bırakıldığında
şarıya 10 cm³ su tasmaktadır.
5.
Fizik
Madde ve Özkütle
2. Hacmi 100 cm³ ve özkütlesi sudan büyük bir taş, boş dereceli bir silindirin içine konuluyor ve kaba 0,9 dm³ su ilave ediliyor. 1 L 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kaptan su taşmadığına göre, silindirdeki su sevi- yesi kaç litre çizgisine kadar çıkar? B) 0,7 C) 0,8 A) 0,6 D) 0,9 E) 1 zkütlesi, suyun özkütlesinden büyük olan A cismi şma düzeyi 60 cm³ olan kabın içerisine bırakıldığında şarıya 10 cm³ su tasmaktadır. 5.
Konu Testi
7.
Am (g)
K
A) 20
15
10
5
→ V (cm³)
5 10
Kütle-hacim grafikleri şekildeki gibi olan K ve L
maddelerinden K'den 5 cm³, L'den 10 cm³ alındı-
ğında, toplam kütle kaç gram olur?
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
Fizik
Madde ve Özkütle
Konu Testi 7. Am (g) K A) 20 15 10 5 → V (cm³) 5 10 Kütle-hacim grafikleri şekildeki gibi olan K ve L maddelerinden K'den 5 cm³, L'den 10 cm³ alındı- ğında, toplam kütle kaç gram olur? B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
Suyun yüzey gerilimi ile ilgili;
1. Sıcaklığın artması yüzey gerilimini azaltır.
II. Tuz katılması yüzey gerilimini azaltır.
III. Diğer sıvılara göre yüzey gerilimi en düşük
olan sıvıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) Il ve Ill
Fizik
Madde ve Özkütle
Suyun yüzey gerilimi ile ilgili; 1. Sıcaklığın artması yüzey gerilimini azaltır. II. Tuz katılması yüzey gerilimini azaltır. III. Diğer sıvılara göre yüzey gerilimi en düşük olan sıvıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) Il ve Ill