Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Madde ve Özkütle Soruları

3
3. Kütlesi 80 g olan kap, özkütlesi 1,2 g/cm³ olan sıvıyla doldurul-
duğunda 110 g gelmektedir.
3
Buna göre, aynı kap özkütlesi 0,4 g/cm³ olan sıvıyla doldu-
rulduğunda toplam kütle kaç g olur?
B) 100
C) 105
A) 90
D) 110
E) 120
Fizik
Madde ve Özkütle
3 3. Kütlesi 80 g olan kap, özkütlesi 1,2 g/cm³ olan sıvıyla doldurul- duğunda 110 g gelmektedir. 3 Buna göre, aynı kap özkütlesi 0,4 g/cm³ olan sıvıyla doldu- rulduğunda toplam kütle kaç g olur? B) 100 C) 105 A) 90 D) 110 E) 120
SU
bin
***
ÖZKÜTLE-1 ...(Yoğunluk)
SORU: Kütlesi 60 g olan X cisminin hacmi 10 cm³ ölçüldüğüne
göre bu maddenin özkütlesi kaç g/cm³ tür?
SORU: Özkütlesi 4 g/cm³ olan bir maddenin 20 cm³ lük hacminin
kütlesi kaç g dır?
Fizik
Madde ve Özkütle
SU bin *** ÖZKÜTLE-1 ...(Yoğunluk) SORU: Kütlesi 60 g olan X cisminin hacmi 10 cm³ ölçüldüğüne göre bu maddenin özkütlesi kaç g/cm³ tür? SORU: Özkütlesi 4 g/cm³ olan bir maddenin 20 cm³ lük hacminin kütlesi kaç g dır?
4. Küp biçimindeki bir tahta oyularak 20 cm³ talaş çıkarılıyor
ve yerine macun doldurulduğunda küpün kütlesi 20 g ar-
tiyor.
Macunun özkütlesi 1,5 g/cm³ olduğuna göre, tahtanın-
ki kaç g/cm³ tür?
A) 2
B)
4
3
C)
3
4
D) 1/32
T
E) 1/1/2
Fizik
Madde ve Özkütle
4. Küp biçimindeki bir tahta oyularak 20 cm³ talaş çıkarılıyor ve yerine macun doldurulduğunda küpün kütlesi 20 g ar- tiyor. Macunun özkütlesi 1,5 g/cm³ olduğuna göre, tahtanın- ki kaç g/cm³ tür? A) 2 B) 4 3 C) 3 4 D) 1/32 T E) 1/1/2
3.
Kütle-hacim grafiği şekildeki gibi olan bir
maddeden 70 cm³ hacminde alınıyor.
S
m=div Kütle (g)
15m= 100
m =
100
0
ok
D) 350
d.
B) 250
20
Buna göre, bu maddenin kütlesi kaç
gram olur?
A) 200
bloh
Hacim (cm³)
E) 400
C) 300
6.
Bir
özk
Ka
na
dır
A)
Fizik
Madde ve Özkütle
3. Kütle-hacim grafiği şekildeki gibi olan bir maddeden 70 cm³ hacminde alınıyor. S m=div Kütle (g) 15m= 100 m = 100 0 ok D) 350 d. B) 250 20 Buna göre, bu maddenin kütlesi kaç gram olur? A) 200 bloh Hacim (cm³) E) 400 C) 300 6. Bir özk Ka na dır A)
10. Islanmış bir kumaşta içindeki su görülmez, ama sıkılırsa olu-
n damlalar kumaştan akar. Islak kumaş sıkılmasına rağmen,
şan
tamamen kurumaz nemli kalır.
Buna göre,
Su moleküllerinin damlalar halinde olması kohezyon kuv-
veti ile ilgilidir.
Kumaşın nemli kalması adezyon kuvveti ile ilgilidir.
Su damlalarının büyükülğü suyun sıcaklığı ile ilgilidir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnızl
D) I ve II
B) Yalnız II
I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Madde ve Özkütle
10. Islanmış bir kumaşta içindeki su görülmez, ama sıkılırsa olu- n damlalar kumaştan akar. Islak kumaş sıkılmasına rağmen, şan tamamen kurumaz nemli kalır. Buna göre, Su moleküllerinin damlalar halinde olması kohezyon kuv- veti ile ilgilidir. Kumaşın nemli kalması adezyon kuvveti ile ilgilidir. Su damlalarının büyükülğü suyun sıcaklığı ile ilgilidir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnızl D) I ve II B) Yalnız II I, II ve III C) Yalnız III
12.
Su
||
1
Şekildeki özdeş bardaklar su ve süt ile tamamen
dolduruluyor.
Buna göre,
1. Kütle
II. Sıcaklık
III. Hacim
niceliklerinden hangileri iki sıvı için kesinlik
le aynıdır?
A) Yalnız I
D) II ve III
Süt
B) Yalnız III
C) I vell
E) I, II ve III
N
2.
Fizik
Madde ve Özkütle
12. Su || 1 Şekildeki özdeş bardaklar su ve süt ile tamamen dolduruluyor. Buna göre, 1. Kütle II. Sıcaklık III. Hacim niceliklerinden hangileri iki sıvı için kesinlik le aynıdır? A) Yalnız I D) II ve III Süt B) Yalnız III C) I vell E) I, II ve III N 2.
30. Taşma seviyesine kadar su
dolu şekildeki taşırma kabı-
na X cismi bırakılında kap-
tan 20 g su taşıyor.
bator
X cisminin özkütlesi
2 g/cm³ olduğuna göre, küt-
lesi kaç gramdır?
(dsu = 1g/cm³)
A) 5
B) 10
C) 20
SU
D) 30
E) 40
Fizik
Madde ve Özkütle
30. Taşma seviyesine kadar su dolu şekildeki taşırma kabı- na X cismi bırakılında kap- tan 20 g su taşıyor. bator X cisminin özkütlesi 2 g/cm³ olduğuna göre, küt- lesi kaç gramdır? (dsu = 1g/cm³) A) 5 B) 10 C) 20 SU D) 30 E) 40
Şekildeki X ve Y kaplarında aynı sıcaklıkta hacim ve özküt-
le değerleri verilen sıvılar bulunmaktadır. Z kabı ise boştur.
A)
1
TIN
3V
4d
2
X
X ve Y kaplarından belli miktarda sıvılar Z kabına alın-
dığında X, Y ve Z kaplarının kütleleri birbirine eşit oldu-
ğuna göre, Y kabından hacimce kaç V sıvı alınmıştır?
6V
2d
B) 1
Y'
Z
C) 2
D) 3
des till it
E) 4
Fizik
Madde ve Özkütle
Şekildeki X ve Y kaplarında aynı sıcaklıkta hacim ve özküt- le değerleri verilen sıvılar bulunmaktadır. Z kabı ise boştur. A) 1 TIN 3V 4d 2 X X ve Y kaplarından belli miktarda sıvılar Z kabına alın- dığında X, Y ve Z kaplarının kütleleri birbirine eşit oldu- ğuna göre, Y kabından hacimce kaç V sıvı alınmıştır? 6V 2d B) 1 Y' Z C) 2 D) 3 des till it E) 4
6. Özkütlesi 0,5 g/cm³ olan maddeden yapılmış tahta blok
üzerinde V hacminde bir oyuk açılıyor. Oyuk, özkütlesi
1,5 g/cm³ olan sıvıyla dolduruluyor.
3
Bloğun kütlesi 800 gram arttığına göre, oyuğun V hacmi
kaç cm³ tür?
A) 400 B) 500 C) 600 D) 700 E) 800
Fizik
Madde ve Özkütle
6. Özkütlesi 0,5 g/cm³ olan maddeden yapılmış tahta blok üzerinde V hacminde bir oyuk açılıyor. Oyuk, özkütlesi 1,5 g/cm³ olan sıvıyla dolduruluyor. 3 Bloğun kütlesi 800 gram arttığına göre, oyuğun V hacmi kaç cm³ tür? A) 400 B) 500 C) 600 D) 700 E) 800
2. Günlük hayatta bazı maddelerin tanınmasında özkütleden
yararlanılır. Örneğin kuyumculukta bilezik, yüzük, kolye gibi
eşyaların saf altın olup olmadığı özkütlelerinden yararlanı-
larak tespit edilebilir. Altının özkütlesi 19,3 g/cm³ tür. Buna
göre özkütlesinin 19,3 g/cm³ olduğu bilinen maddenin saf
altın olduğu söylenir. Kuyumculukta altının saflığı "ayar"
olarak ifade edilir. Saf olmayan altın başka metallerle ka-
rıştırılarak oluşturulur. Saf altının ayarı 24 ayar olarak kabul
edilmiştir.
Buna göre,
I. 14 ayar altında, 18 ayar altına göre daha fazla miktarda
farklı metal bulunur.
999.9
II. 22 ayar altındaki farklı metal miktarı %10'dan azdır.
III. 18 ayar altının kütlece
Diğer metaller
Altın
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
3
oranı -tür.
4
E) I, II ve III
C) I ve III
III. K
P¹
yorum
yanlı
A) Ya
4. Şek
çıka
G
k
Fizik
Madde ve Özkütle
2. Günlük hayatta bazı maddelerin tanınmasında özkütleden yararlanılır. Örneğin kuyumculukta bilezik, yüzük, kolye gibi eşyaların saf altın olup olmadığı özkütlelerinden yararlanı- larak tespit edilebilir. Altının özkütlesi 19,3 g/cm³ tür. Buna göre özkütlesinin 19,3 g/cm³ olduğu bilinen maddenin saf altın olduğu söylenir. Kuyumculukta altının saflığı "ayar" olarak ifade edilir. Saf olmayan altın başka metallerle ka- rıştırılarak oluşturulur. Saf altının ayarı 24 ayar olarak kabul edilmiştir. Buna göre, I. 14 ayar altında, 18 ayar altına göre daha fazla miktarda farklı metal bulunur. 999.9 II. 22 ayar altındaki farklı metal miktarı %10'dan azdır. III. 18 ayar altının kütlece Diğer metaller Altın yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 3 oranı -tür. 4 E) I, II ve III C) I ve III III. K P¹ yorum yanlı A) Ya 4. Şek çıka G k
KL
K
M
Kütle (g) Hacim (cm³)
12,8
49
212
3,2
14
53
Aynı sıcaklıkta K, L ve
M cisimlerinin küt-
le - hacim değerleri
tablodaki gibidir.
Buna göre, K, L ve M cisimleriyle ilgili yargılardan
hangisi doğrudur?
A) Üçü de kesinlikle farklı maddelerdir.
B) Üçü de aynı türden olabilir
C) K ve Maynı türdendir, L bunlardan farklıdır.
D) K ve Maynı türden olabilir, L bunlardan kesinlikle
farklıdır.
E) K ve Laynı türden olabilir, M bunlardan farklıdır.
Fizik
Madde ve Özkütle
KL K M Kütle (g) Hacim (cm³) 12,8 49 212 3,2 14 53 Aynı sıcaklıkta K, L ve M cisimlerinin küt- le - hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre, K, L ve M cisimleriyle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? A) Üçü de kesinlikle farklı maddelerdir. B) Üçü de aynı türden olabilir C) K ve Maynı türdendir, L bunlardan farklıdır. D) K ve Maynı türden olabilir, L bunlardan kesinlikle farklıdır. E) K ve Laynı türden olabilir, M bunlardan farklıdır.
6.
1-C
Havanın yükseldikçe yoğunluğunun azaldığını ifade eden
ünlü bilim insanı El-Hazini bilge terazisi adı verilen beş
kefeli hidrostatik teraziyi geliştirerek günümüz bilimine
katkıda bulunmuştur.
El-Hazini bu terazi ile,
I. Kıymetli eşyaların saflığının anlaşılması
II. Hassas tartımlar ve yoğunluk ölçümleri
III. Alaşımlardaki karışım oranlarının belirlenmesi X
yukarıdakilerden hangileri üzerinde çalışmalar yap-
mıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
2-C
B) Yalnız II
3-D
E) I, II ve III
C) I ve II
4-A
0,5
2
Fizik
Madde ve Özkütle
6. 1-C Havanın yükseldikçe yoğunluğunun azaldığını ifade eden ünlü bilim insanı El-Hazini bilge terazisi adı verilen beş kefeli hidrostatik teraziyi geliştirerek günümüz bilimine katkıda bulunmuştur. El-Hazini bu terazi ile, I. Kıymetli eşyaların saflığının anlaşılması II. Hassas tartımlar ve yoğunluk ölçümleri III. Alaşımlardaki karışım oranlarının belirlenmesi X yukarıdakilerden hangileri üzerinde çalışmalar yap- mıştır? A) Yalnız I D) II ve III 2-C B) Yalnız II 3-D E) I, II ve III C) I ve II 4-A 0,5 2
dy = 1
6. X ve Y Sivilarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir.
A Kütle (g)
120
80
40
A) 1,7
0
X
20 40 60 80
B) 2
Y
Birbiriyle karışabilen X ve Y sıvılarından bir karışım
yapılırsa, karışımın özkütlesi verilenlerden hangisi
olamaz?
C) 2,8
Hacimas
farle e
solo 18
der di
Hacim (cm³)
D) 3,4
BAHC
E) 4,3
18
Fizik
Madde ve Özkütle
dy = 1 6. X ve Y Sivilarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. A Kütle (g) 120 80 40 A) 1,7 0 X 20 40 60 80 B) 2 Y Birbiriyle karışabilen X ve Y sıvılarından bir karışım yapılırsa, karışımın özkütlesi verilenlerden hangisi olamaz? C) 2,8 Hacimas farle e solo 18 der di Hacim (cm³) D) 3,4 BAHC E) 4,3 18
4
3. 5 cm³ hacmindeki bir küp şeker, içinde 20 cm³ hacimli su bu-
lunan dereceli silindirde tamamen eritildiğinde toplam hacim
24,8 cm³ oluyor.
Buna göre, şekerin hacminin yüzde kaçı havadır?
A)
B) 2
5.3/3
1
C) 4
D) 8
E) 10
Fizik
Madde ve Özkütle
4 3. 5 cm³ hacmindeki bir küp şeker, içinde 20 cm³ hacimli su bu- lunan dereceli silindirde tamamen eritildiğinde toplam hacim 24,8 cm³ oluyor. Buna göre, şekerin hacminin yüzde kaçı havadır? A) B) 2 5.3/3 1 C) 4 D) 8 E) 10
piston
2S
2S
C) 26
su
12 cm
MA
Şekildeki silindirik kapta piston 20 cm aşağı
doğru itilirse ikinci koldaki su ilk konumuna gö-
re kaç em yükselir?
A) 20
B) 24
D) 28
E) 30
5. Dereceli b
na kadar
içi dolu bi
Şekil-Il c
Buna g
A) 0.15
Fizik
Madde ve Özkütle
piston 2S 2S C) 26 su 12 cm MA Şekildeki silindirik kapta piston 20 cm aşağı doğru itilirse ikinci koldaki su ilk konumuna gö- re kaç em yükselir? A) 20 B) 24 D) 28 E) 30 5. Dereceli b na kadar içi dolu bi Şekil-Il c Buna g A) 0.15
HI
on-
tmik TM YAYINLAR
4. Sıcaklıkları eşit K, L, M sıvılarına ait kütle - hacim grafiği
şekildeki gibidir.
Kütle (g)
16
12
8
0
2
4
6
D) 2 g/cm³
8
Aynı sıcaklıkta K, L, M sıvılarından oluşmuş (üçlü) karı-
şımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 4 g/cm³
B) 3 g/cm³
1800 =1,2
Hacim (cm³)
C) 2,5 g/cm³
E) 1,5 g/cm³
1800.10 = 1500
150 12
150
40,3
5. Özkütlesi 1,2 g/cm³ olan cismin kütlesi 1,8 kg dır.
Bu cisim özkütlesi 0,7 g/cm³ olan sıvı ile ağzına kadar
Fizik
Madde ve Özkütle
HI on- tmik TM YAYINLAR 4. Sıcaklıkları eşit K, L, M sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibidir. Kütle (g) 16 12 8 0 2 4 6 D) 2 g/cm³ 8 Aynı sıcaklıkta K, L, M sıvılarından oluşmuş (üçlü) karı- şımın yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 g/cm³ B) 3 g/cm³ 1800 =1,2 Hacim (cm³) C) 2,5 g/cm³ E) 1,5 g/cm³ 1800.10 = 1500 150 12 150 40,3 5. Özkütlesi 1,2 g/cm³ olan cismin kütlesi 1,8 kg dır. Bu cisim özkütlesi 0,7 g/cm³ olan sıvı ile ağzına kadar