Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mıknatıslar Soruları

Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay bir yoldaki
oyuncak arabaya şekildeki gibi mıknatıs ve demir
eklenerek sistem, verilen konumda sabit tutuluyor.
L
K
Demir
Mıknatıs
Mıknatısı arabaya bağlayan kol sabit ve es-
nemez olduğuna göre, oyuncak araba serbest
bırakılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi ger-
çekleşir?
A) Demir mıknatısı çekeceğinden araç L oku yö-
nünde harekete geçer.
12
B) Mıknatıs demiri çekeceğinden araç K oku yö-
nünde harekete geçer.
Araç hareket etmez.
D) Mıknatıs ve demir birbirine kuvvet uygulamaya-
cağından araç hareket etmez.
E) Mıknatis demiri iteceğinden araç L oku yö-
nünde harekete geçer.
Fizik
Mıknatıslar
Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay bir yoldaki oyuncak arabaya şekildeki gibi mıknatıs ve demir eklenerek sistem, verilen konumda sabit tutuluyor. L K Demir Mıknatıs Mıknatısı arabaya bağlayan kol sabit ve es- nemez olduğuna göre, oyuncak araba serbest bırakılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi ger- çekleşir? A) Demir mıknatısı çekeceğinden araç L oku yö- nünde harekete geçer. 12 B) Mıknatıs demiri çekeceğinden araç K oku yö- nünde harekete geçer. Araç hareket etmez. D) Mıknatıs ve demir birbirine kuvvet uygulamaya- cağından araç hareket etmez. E) Mıknatis demiri iteceğinden araç L oku yö- nünde harekete geçer.
YETİZMA
3.
Pusula iğnesi ile ilgili,
1.
Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzey-güney
doğrultusu ile yaptığı açıya eğile açısı denir.
II. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey
kutbunu gösterir.
III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü
gösterecek şekilde dengelenir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
YETİZMA 3. Pusula iğnesi ile ilgili, 1. Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzey-güney doğrultusu ile yaptığı açıya eğile açısı denir. II. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey kutbunu gösterir. III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü gösterecek şekilde dengelenir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
inde
ubuk
anın
Bilgi: Bir maddenin manyetik geçirgenliğinin boşluğun
manyetik geçirgenliğine oranına "bağıl manyetik
geçirgenlik" denir. Demirin bağıl manyetik geçirgenliği
1'den çok büyük, bakırın ise yaklaşık olarak 1 kabul
edilebilir.
Bakır ve demirden yapılmış kaplar, suyun üzerinde
şekildeki gibi yüzmektedir.
h₁
A)
B)
C)
D)
E)
Bakır
kap
Mıknatıs
Su
h₁
Artar
Değişmez
Azalır
Id
Değişmez
Azalır
n₂
İki özdeş mıknatıs, kapların altlarına şekillerdeki gibi
yaklaştırılırsa, kaplardaki h₁ ve h₂ su yükseklikleri ilk
durumuna göre nasıl değişir?
(Kaplar suda batmamaktadır.)
Demir
kap
1₂
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Su
Mıknatıs
Be
Fizik
Mıknatıslar
inde ubuk anın Bilgi: Bir maddenin manyetik geçirgenliğinin boşluğun manyetik geçirgenliğine oranına "bağıl manyetik geçirgenlik" denir. Demirin bağıl manyetik geçirgenliği 1'den çok büyük, bakırın ise yaklaşık olarak 1 kabul edilebilir. Bakır ve demirden yapılmış kaplar, suyun üzerinde şekildeki gibi yüzmektedir. h₁ A) B) C) D) E) Bakır kap Mıknatıs Su h₁ Artar Değişmez Azalır Id Değişmez Azalır n₂ İki özdeş mıknatıs, kapların altlarına şekillerdeki gibi yaklaştırılırsa, kaplardaki h₁ ve h₂ su yükseklikleri ilk durumuna göre nasıl değişir? (Kaplar suda batmamaktadır.) Demir kap 1₂ Artar Artar Azalır Değişmez Artar Su Mıknatıs Be
3. Pusulalarda; N kuzey, S güney, E doğu ve W batı yönünü
gösterir. Şekil l'deki pusulanın üzerinde bulunan harfler,
yönlerin İngilizce karşılıklarının baş harfleridir. Pusula ib-
resinin kırmızı ucu daima kuzeyi (N), mavi ucu ise güneyi
(S) gösterir.
4.
S
Şekil 1
Şekil II
Kerem, kuzeydoğu yönündeki lunaparka gitmek için pusu-
lasına baktığında pusulasının yatay konumda Şekil Il'deki
görünüme sahip olduğunu görüyor.
Buna göre, Kerem'in pusulasının yardımıyla kuzeydo-
ğu yönünde gitmesi için,
41
Test-04
1. Pusula ibresinin kırmızı ucu N harfini gösterecek şekil-
de pusulayı yatay döndürdükten sonra pusulaya göre
kuzeydoğu yönünü belirlemelidir.
II. Pusula ibresinin kırmızı ucu N ve E harflerinin arasın-
daki bölgenin ortasını gösterecek şekilde pusulayı ya-
tayda döndürmeli ve kırmızı ibre yönünde gitmelidir.
N
Pusula ibresinin Şekil Il'deki konumunda mavi ibre yö-
nünde gitmelidir.
işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir?
B) Yalniz IL
C) Yalnız III
A) Yalnız I
ainy² D))
1.
D) Le 11
E) ve III
Pusula ile yön tayini yapabilmek için,
Pusula yere göre yatay tutulmalıdır.
ibrosinin kırmızı Ucu
Fizik
Mıknatıslar
3. Pusulalarda; N kuzey, S güney, E doğu ve W batı yönünü gösterir. Şekil l'deki pusulanın üzerinde bulunan harfler, yönlerin İngilizce karşılıklarının baş harfleridir. Pusula ib- resinin kırmızı ucu daima kuzeyi (N), mavi ucu ise güneyi (S) gösterir. 4. S Şekil 1 Şekil II Kerem, kuzeydoğu yönündeki lunaparka gitmek için pusu- lasına baktığında pusulasının yatay konumda Şekil Il'deki görünüme sahip olduğunu görüyor. Buna göre, Kerem'in pusulasının yardımıyla kuzeydo- ğu yönünde gitmesi için, 41 Test-04 1. Pusula ibresinin kırmızı ucu N harfini gösterecek şekil- de pusulayı yatay döndürdükten sonra pusulaya göre kuzeydoğu yönünü belirlemelidir. II. Pusula ibresinin kırmızı ucu N ve E harflerinin arasın- daki bölgenin ortasını gösterecek şekilde pusulayı ya- tayda döndürmeli ve kırmızı ibre yönünde gitmelidir. N Pusula ibresinin Şekil Il'deki konumunda mavi ibre yö- nünde gitmelidir. işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir? B) Yalniz IL C) Yalnız III A) Yalnız I ainy² D)) 1. D) Le 11 E) ve III Pusula ile yön tayini yapabilmek için, Pusula yere göre yatay tutulmalıdır. ibrosinin kırmızı Ucu
DUF 08
6.
5.
Mıknatısların kutupları arasında manyetik kuvvet oluşur.
Aynı cins kutuplar birbirlerine itme, zıt cins kutuplar birbir-
lerine çekme kuvveti uygular.
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bulunan K ve L mik-
natısları şekildeki gibi aralarında d mesafesi varken ser-
best bırakılıyor.
K
N S
+ zaman eşittir.
Buna göre,
+1. K mıknatısı, ok yönünde hareket eder.
II. Mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvetler her
N S
III. L mıknatısı, sabit ivmeli hareket yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C ve Il
E) I, II ve III
Yön bulmada kullanılan pusula, çubuk mıknatısın manye-
tik alanı içerisine konulduğunda pusula ibresi, çubuk mik-
natısın manyetik alanından etkilenerek sapar.
Bir çubuk mıknatısın etrafina K, L, M ve N pusulaları yer-
1
Fizik
Mıknatıslar
DUF 08 6. 5. Mıknatısların kutupları arasında manyetik kuvvet oluşur. Aynı cins kutuplar birbirlerine itme, zıt cins kutuplar birbir- lerine çekme kuvveti uygular. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bulunan K ve L mik- natısları şekildeki gibi aralarında d mesafesi varken ser- best bırakılıyor. K N S + zaman eşittir. Buna göre, +1. K mıknatısı, ok yönünde hareket eder. II. Mıknatısların birbirlerine uyguladıkları kuvvetler her N S III. L mıknatısı, sabit ivmeli hareket yapar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C ve Il E) I, II ve III Yön bulmada kullanılan pusula, çubuk mıknatısın manye- tik alanı içerisine konulduğunda pusula ibresi, çubuk mik- natısın manyetik alanından etkilenerek sapar. Bir çubuk mıknatısın etrafina K, L, M ve N pusulaları yer- 1
2
1. İki mıknatısın birbirlerine uyguladığı manyetik
kuvvetle ilgili olarak;
1. Mıknatısların kutup şiddeti ile doğru orantılıdır
II. Mıknatısların arasındaki uzaklık ile doğru orantılıdır
III. Mıknatıslar arasındaki ortamının manyetik özel-
liklerine bağlıdır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
zumny
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Mıknatıslar
2 1. İki mıknatısın birbirlerine uyguladığı manyetik kuvvetle ilgili olarak; 1. Mıknatısların kutup şiddeti ile doğru orantılıdır II. Mıknatısların arasındaki uzaklık ile doğru orantılıdır III. Mıknatıslar arasındaki ortamının manyetik özel- liklerine bağlıdır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III zumny B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
4.
SN
N S
N S
N S
Demir
SN
|||
Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetler şekil-
lerdeki gibi gösterilmiştir.
K
Buna göre, hangilerinde cisimlerin birbirlerine uyguladı-
ğı kuvvetler eşit büyüklüktedir?
A
R
A) Yalnız I
B) Yalnız TT
C) I ve II
A
Ⓡ
A
D) II ve II
E), II ve III
Ğ
A
Ç
5. Bir öğrenci elindeki topu yere doğru fırlatıyor, top yerden se-
kerek yön değiotiriver
I
||
Fizik
Mıknatıslar
4. SN N S N S N S Demir SN ||| Cisimlerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetler şekil- lerdeki gibi gösterilmiştir. K Buna göre, hangilerinde cisimlerin birbirlerine uyguladı- ğı kuvvetler eşit büyüklüktedir? A R A) Yalnız I B) Yalnız TT C) I ve II A Ⓡ A D) II ve II E), II ve III Ğ A Ç 5. Bir öğrenci elindeki topu yere doğru fırlatıyor, top yerden se- kerek yön değiotiriver I ||
yıncılık
as
7. Yan yana konulan üç çift çubuk mıknatısın manyetik
alan çizgileri şekildeki gibi çiziliyor.
N
S
S
N
N
11
N
III
Buna göre I, II ve III sistemlerinin hangilerinde
manyetik alan çizgileri yanlış verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II
Fizik
Mıknatıslar
yıncılık as 7. Yan yana konulan üç çift çubuk mıknatısın manyetik alan çizgileri şekildeki gibi çiziliyor. N S S N N 11 N III Buna göre I, II ve III sistemlerinin hangilerinde manyetik alan çizgileri yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II
12. Sürtünmesiz sistemde X, Y, Z mıknatısları şekildeki gibi ya-
tay, sürtünmesiz düzlemde dengededir.
2d
Z
T₁
X
N S
N S
N S
P
T₁
oranı
Buna göre, iplerde oluşan gerilme kuvvetleri
T₂
kaçtır? (X ve Z mıknatısları arasında oluşan etkileşmeler
önemsenmiyor.)
A) 4
B) 2
C) 1
D)
E)
2
'N'
Fizik
Mıknatıslar
12. Sürtünmesiz sistemde X, Y, Z mıknatısları şekildeki gibi ya- tay, sürtünmesiz düzlemde dengededir. 2d Z T₁ X N S N S N S P T₁ oranı Buna göre, iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T₂ kaçtır? (X ve Z mıknatısları arasında oluşan etkileşmeler önemsenmiyor.) A) 4 B) 2 C) 1 D) E) 2 'N'
K
Mıknatıs olup olma-
dığı bilinmeyen K, L,
M ve N çubuklarının
tam orta noktasına
şekildeki gibi demir
bir bilye konuldu-
ğunda demir bilye ok
yönünde hareket et-
mektedir.
N
M
Buna göre, hangi çubuklar kesinlikle mıknatıstır?
A) K ve L
B) M ve N
C) K ve M
D) L ve M
E) K ve N
Fizik
Mıknatıslar
K Mıknatıs olup olma- dığı bilinmeyen K, L, M ve N çubuklarının tam orta noktasına şekildeki gibi demir bir bilye konuldu- ğunda demir bilye ok yönünde hareket et- mektedir. N M Buna göre, hangi çubuklar kesinlikle mıknatıstır? A) K ve L B) M ve N C) K ve M D) L ve M E) K ve N
2. İçi boş silindirik bir kabloya i akımı verilirse, bu kablo
silindir merkezinden geçen i akımı taşıyan ince bir telden
oluşan kablo gibi davranır. Anten kablolarında ise mer-
kezde bulunan ince telden gönderilen i akımı, dış tarafın-
da bulunan silindirik hasır örgülü iletken tel tarafından
devreden geri alınır.
İçi boş
silindirik
kablo
Merkezdeki
akım taşıyan
kablo
Bu kablonun çapı 2 cm ve akımların şiddeti 5A oldu-
ğuna göre, kabloya 10 cm uzaklıktaki bir noktada
manyetik alan şiddeti kaç T dır? (K = 10-7 N/A²)
A) 1.10-5
B) 2.10-5
C) 3-10-5
D) 4-10-5
O
EJO 0
Fizik
Mıknatıslar
2. İçi boş silindirik bir kabloya i akımı verilirse, bu kablo silindir merkezinden geçen i akımı taşıyan ince bir telden oluşan kablo gibi davranır. Anten kablolarında ise mer- kezde bulunan ince telden gönderilen i akımı, dış tarafın- da bulunan silindirik hasır örgülü iletken tel tarafından devreden geri alınır. İçi boş silindirik kablo Merkezdeki akım taşıyan kablo Bu kablonun çapı 2 cm ve akımların şiddeti 5A oldu- ğuna göre, kabloya 10 cm uzaklıktaki bir noktada manyetik alan şiddeti kaç T dır? (K = 10-7 N/A²) A) 1.10-5 B) 2.10-5 C) 3-10-5 D) 4-10-5 O EJO 0
3. Pusula iğnesi ile ilgili,
Sapma açısı
I. Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzey - güney doğrultusu ile
yaptığı açıya eğilme açısı denir.
II. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey kutbur
gösterir.
III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü göstere-
cek şekilde dengelenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
efilme aası:
pusulanın yer the
yaptığı aa
E) III ve III
Fizik
Mıknatıslar
3. Pusula iğnesi ile ilgili, Sapma açısı I. Bir pusula iğnesinin coğrafi kuzey - güney doğrultusu ile yaptığı açıya eğilme açısı denir. II. Pusula iğnesinin S kutbu, yerin manyetik kuzey kutbur gösterir. III. Bir pusula iğnesi, yerin manyetik alanının yönünü göstere- cek şekilde dengelenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III efilme aası: pusulanın yer the yaptığı aa E) III ve III
Z
N E S
N
S IS
N
2d
Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay
düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor.
Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa
hangileri ok yönünde harekete başlar?
(Yerin manyetik alanı önemsizdir.)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
C)Yalnız Z
X
D)X ve Y
E) Y ve Z
Fizik
Mıknatıslar
Z N E S N S IS N 2d Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (Yerin manyetik alanı önemsizdir.) A) Yalnız X B) Yalnız Y C)Yalnız Z X D)X ve Y E) Y ve Z
ok
Y
N
S
S
E
S
*2d_f
Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay
düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor.
Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa
hangileri ok yönünde harekete başlar?
(Yerin manyetik alanı önemsizdir.)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
C) Yalnız Z
X
D) X ve Y
N
N
E) Y ve Z
N
Fizik
Mıknatıslar
ok Y N S S E S *2d_f Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (Yerin manyetik alanı önemsizdir.) A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z X D) X ve Y N N E) Y ve Z N
56.
-d₁
11
d
K
L
Demir Bilye
Aykut, K ve L çubuk mıknatıslarının tam orta doğrultusu
üzerinde bir demir bilyeyi V hızıyla fırlattığında demir bil-
yenin şekildeki d, yolunu izlediğini görüyor.
Buna göre,
1. I ve II nolu kutuplar zıt kutuplardır.
II.
L mıknatısın kutup şiddeti daha fazladır.
III. K mıknatısın kutup şiddeti daha fazladır..
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I) II ve III
C) I ve II
****
Fizik
Mıknatıslar
56. -d₁ 11 d K L Demir Bilye Aykut, K ve L çubuk mıknatıslarının tam orta doğrultusu üzerinde bir demir bilyeyi V hızıyla fırlattığında demir bil- yenin şekildeki d, yolunu izlediğini görüyor. Buna göre, 1. I ve II nolu kutuplar zıt kutuplardır. II. L mıknatısın kutup şiddeti daha fazladır. III. K mıknatısın kutup şiddeti daha fazladır.. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I) II ve III C) I ve II ****
6.
Birbirine ip ile bağlı X ve Y mıknatısları düşey düz-
lemde şekildeki gibi dengededir.
X
T#0
Y
N
İpteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna
göre yatay düzlemdeki tepki kuvvetinin buluna-
bilmesi için;
T: ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü,
P: Mıknatısların ağırlıkları,
F: Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvetin büyük-
lüğü
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve
yeterlidir?
A) Yalnız P
B) F, P
C) T, P
D) T, F
E) T, F ve P
Fizik
Mıknatıslar
6. Birbirine ip ile bağlı X ve Y mıknatısları düşey düz- lemde şekildeki gibi dengededir. X T#0 Y N İpteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre yatay düzlemdeki tepki kuvvetinin buluna- bilmesi için; T: ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü, P: Mıknatısların ağırlıkları, F: Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvetin büyük- lüğü niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? A) Yalnız P B) F, P C) T, P D) T, F E) T, F ve P