Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mıknatıslar Soruları

1. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA
31. Özdeş mıknatıs ve dinamometreler kullanıla-
rak oluşturulan sistem şekildeki gibi denge-
dedir.
D3
D₁
D₂
d
↑ld
Buna göre dinamometrelerin gösterdiği
D₁, D₂ ve D3 değerleri arasındaki büyük-
lük ilişkisi hangi seçenekte doğru veril-
miştir?
A) D₁ D₂ D3
B) DD₂ > D₁
C) D₁ > D₂ > D3
D) D3 > D₁ = D₂
E) D₂ > D₁ = D3
32. Elektrik devreleri şekildeki gibi aynı si
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
33. Ya
ye
d
34
Fizik
Mıknatıslar
1. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 31. Özdeş mıknatıs ve dinamometreler kullanıla- rak oluşturulan sistem şekildeki gibi denge- dedir. D3 D₁ D₂ d ↑ld Buna göre dinamometrelerin gösterdiği D₁, D₂ ve D3 değerleri arasındaki büyük- lük ilişkisi hangi seçenekte doğru veril- miştir? A) D₁ D₂ D3 B) DD₂ > D₁ C) D₁ > D₂ > D3 D) D3 > D₁ = D₂ E) D₂ > D₁ = D3 32. Elektrik devreleri şekildeki gibi aynı si ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 33. Ya ye d 34
10
(2014-YGS)
Örnek:
Ortasından bir iple tavana asılan Kve L mıknatıs-
ları şekildeki gibi dengededir ve herhangi bir etki-
de kolayca hareket edebilmektedir. Mıknatısların
ağırlık merkezi, hareketsiz bobinin merkez ekseni
üzerindedir.
tavan
tavan
yatay
yatay
bobin
S N
Arvay
www
SN
K
yatay
Buna göre, şekildeki düzenekte açık olan P
anahtarı kapatıldığında K ve L mıknatıslarının
ilk hareket yönü aşağıdakilerden hangisidir?
L
B)
D)
E) Hareketsiz
Hareketsiz
www
Fizik
Mıknatıslar
10 (2014-YGS) Örnek: Ortasından bir iple tavana asılan Kve L mıknatıs- ları şekildeki gibi dengededir ve herhangi bir etki- de kolayca hareket edebilmektedir. Mıknatısların ağırlık merkezi, hareketsiz bobinin merkez ekseni üzerindedir. tavan tavan yatay yatay bobin S N Arvay www SN K yatay Buna göre, şekildeki düzenekte açık olan P anahtarı kapatıldığında K ve L mıknatıslarının ilk hareket yönü aşağıdakilerden hangisidir? L B) D) E) Hareketsiz Hareketsiz www
TYT/ Fen Bilimleri
5. Yatay düzlemde duran üç özdeş çubuk mıknatısın
manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir.
Z
Y
X
Buna göre mıknatısların X, Y ve Z uçlarının kutup
türü aşağıdakilerden hangisidir?
X
Y
A)
B)
NNSSS
SNN
65
D)
E)
-N
S
is
N
NNS SN
N
7.
Fizik
Mıknatıslar
TYT/ Fen Bilimleri 5. Yatay düzlemde duran üç özdeş çubuk mıknatısın manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Z Y X Buna göre mıknatısların X, Y ve Z uçlarının kutup türü aşağıdakilerden hangisidir? X Y A) B) NNSSS SNN 65 D) E) -N S is N NNS SN N 7.
GO
_P
1. Bir mıknatıs, nikel KL çubuğuna şekildeki gibi aynı
yönde sürtülüyor.
N
K
Nikel çubuk
Buna göre;
1. Nikel çubuğun K ucu N kutbu olarak şekilde
mıknatıslanır.
II. Nikel çubuğun Lucu S kutbu olacak şekilde
mıknatıslanır.
III. Mıknatıs uzaklaştırılırsa nikel çubuğun manyetik
özelliği zamanla azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3.
Fizik
Mıknatıslar
GO _P 1. Bir mıknatıs, nikel KL çubuğuna şekildeki gibi aynı yönde sürtülüyor. N K Nikel çubuk Buna göre; 1. Nikel çubuğun K ucu N kutbu olarak şekilde mıknatıslanır. II. Nikel çubuğun Lucu S kutbu olacak şekilde mıknatıslanır. III. Mıknatıs uzaklaştırılırsa nikel çubuğun manyetik özelliği zamanla azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3.
TYT
FEN BİLİMLERİ TE
GIO A
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanl
insiqesen
wwwww
N
heblib ke
N
N
K
Innehichid S
leidd
N
enimoan nüquixoei moyohibnilise Bus
N
1610
Şekil I
Şekil II
Şekil III
(A.
Düşey kesitleri şekilde verilen taban alanları eşit, G ağırlıklı X
ve Y mıknatısları ile altın çubuk, tavana asılı bulunan K mıkna-
tıslarına şekildeki gibi d mesafede yaklaştırılmaktadır.
Şekil I, II ve III'te yere yapılan basınçlar sırasıyla P₁, P2 ve
P3 olduğuna göre; P₁, P₂ ve P₂ arasındaki ilişki aşağıdaki-
lerden hangisidir?
P₁ > P₂ > P3
B) P₁>P3 > P₂
C) P3>P₂>P₁
268
SAIS
Ld
D) P₁ = P₂ > P3
S
K
S
E) P₁ = P₂ = P3
Fizik
Mıknatıslar
TYT FEN BİLİMLERİ TE GIO A Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanl insiqesen wwwww N heblib ke N N K Innehichid S leidd N enimoan nüquixoei moyohibnilise Bus N 1610 Şekil I Şekil II Şekil III (A. Düşey kesitleri şekilde verilen taban alanları eşit, G ağırlıklı X ve Y mıknatısları ile altın çubuk, tavana asılı bulunan K mıkna- tıslarına şekildeki gibi d mesafede yaklaştırılmaktadır. Şekil I, II ve III'te yere yapılan basınçlar sırasıyla P₁, P2 ve P3 olduğuna göre; P₁, P₂ ve P₂ arasındaki ilişki aşağıdaki- lerden hangisidir? P₁ > P₂ > P3 B) P₁>P3 > P₂ C) P3>P₂>P₁ 268 SAIS Ld D) P₁ = P₂ > P3 S K S E) P₁ = P₂ = P3
2015 YGS
6.
-
diklari; miknatıs olmaları durumunda ise şiddetleri bilimmer
Eşit uzunluktaki K, L, M, N çubuklarının mıknatıs olup olm
mektedir. Sürtünmesiz yatay düzlemde, çubuklardan
uzaklıktaki O noktasına ilk hızsız olarak konulan bir çelik bile
ye, üstten bakan bir gözlemciye göre şekildeki ok yönünde
1
he
le
hareket etmektedir.
L
K
N
Buna göre K, L, M, N çubuklarından hangileri kesinlikle
miknatıstır? (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.)
A) K, L, M, N
B) K, LT
K
(D) ve N
E) MON
Ivon
Fizik
Mıknatıslar
2015 YGS 6. - diklari; miknatıs olmaları durumunda ise şiddetleri bilimmer Eşit uzunluktaki K, L, M, N çubuklarının mıknatıs olup olm mektedir. Sürtünmesiz yatay düzlemde, çubuklardan uzaklıktaki O noktasına ilk hızsız olarak konulan bir çelik bile ye, üstten bakan bir gözlemciye göre şekildeki ok yönünde 1 he le hareket etmektedir. L K N Buna göre K, L, M, N çubuklarından hangileri kesinlikle miknatıstır? (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.) A) K, L, M, N B) K, LT K (D) ve N E) MON Ivon
5.
Elektriksel olarak yüksüz olan K, L ve M cisimlerin-
den K ve L, şekil 1 deki gibi birbirlerini iterken, K ve
M, şekil 2 deki gibi birbirlerini çekmektedir.
Tavan
Tavan
K.
K
M
Şekil 1
Şekil 2
Buna göre;
1. K cismi miknatıstır.
II. L cismi miknatıstır.
III. M cismi miknatis değildir.
yargılarından hangileri doğru olabilir
A) Yalnız
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Fizik
Mıknatıslar
5. Elektriksel olarak yüksüz olan K, L ve M cisimlerin- den K ve L, şekil 1 deki gibi birbirlerini iterken, K ve M, şekil 2 deki gibi birbirlerini çekmektedir. Tavan Tavan K. K M Şekil 1 Şekil 2 Buna göre; 1. K cismi miknatıstır. II. L cismi miknatıstır. III. M cismi miknatis değildir. yargılarından hangileri doğru olabilir A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
1.
Bir mıknatısın manyetik özellikleri ile ilgili,
Miknatıslik etkisinin en şiddetli olduğu bölge miknatısın
orta noktasıdır.
chup lua)
Bir çubuk mıknatıs ortasından iple asılırsa, tam kuzey-
güney doğrultusuna yönelerek durur. +
III. Bir çubuk mıknatıs üzerine demir tozları serpilirse, demir
tozları daha çok miknatısın kutup bölgelerinde toplanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız 11
C) Yalnız 111
A) Yalnız!
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
1. Bir mıknatısın manyetik özellikleri ile ilgili, Miknatıslik etkisinin en şiddetli olduğu bölge miknatısın orta noktasıdır. chup lua) Bir çubuk mıknatıs ortasından iple asılırsa, tam kuzey- güney doğrultusuna yönelerek durur. + III. Bir çubuk mıknatıs üzerine demir tozları serpilirse, demir tozları daha çok miknatısın kutup bölgelerinde toplanır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız 11 C) Yalnız 111 A) Yalnız! D) II ve III E) I, II ve III
FİZİK
2015
6.
2017 YGS
5.
Bir masa Ozerindeki pusulanin ibresi ile pusulanın etkilen-
meyecegl uzaklıktakl sörtönmesiz başka bir masa üzerinde
serbest bırakılan çubuk mıknatis, Şekil I'deki gibi birbirine
paralel ve Kuzey-Güney doğrultusunu gösterecek biçimde
duruyor.
Kuzey
Kuzey
Doğu
Bati
pusula
masa
masa
Güney
Güney
Şekili
Kuzey
Bati
Dogu
çubuk
miknatis
Tpusula
misa
Güney
Şekil 1
7.
Çubuk mıknatıs, Şekil Il'deá gibi Doğu-Batı doğrultusunda ve
Batı yönünde masadaki pusulaya doğru yaklaştırılıyor.
Çubuk mıknatıs, pusulayı etkileyecek kadar yaklaştığın-
da pusula ibresinig
masa düzlemindeki hareketi için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saat ibresin donme yönünde bir miktar sapar.
B) Hiç hareket etmez, bir değişiklik olmaz.
C) Sürek çembereet hereket yapar.
D) Saal ibresinin dönme yönünde 180° sapar.
saat ibresinin dönme yönünün tersi yönde bir miktar sapar.
Fizik
Mıknatıslar
FİZİK 2015 6. 2017 YGS 5. Bir masa Ozerindeki pusulanin ibresi ile pusulanın etkilen- meyecegl uzaklıktakl sörtönmesiz başka bir masa üzerinde serbest bırakılan çubuk mıknatis, Şekil I'deki gibi birbirine paralel ve Kuzey-Güney doğrultusunu gösterecek biçimde duruyor. Kuzey Kuzey Doğu Bati pusula masa masa Güney Güney Şekili Kuzey Bati Dogu çubuk miknatis Tpusula misa Güney Şekil 1 7. Çubuk mıknatıs, Şekil Il'deá gibi Doğu-Batı doğrultusunda ve Batı yönünde masadaki pusulaya doğru yaklaştırılıyor. Çubuk mıknatıs, pusulayı etkileyecek kadar yaklaştığın- da pusula ibresinig masa düzlemindeki hareketi için aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Saat ibresin donme yönünde bir miktar sapar. B) Hiç hareket etmez, bir değişiklik olmaz. C) Sürek çembereet hereket yapar. D) Saal ibresinin dönme yönünde 180° sapar. saat ibresinin dönme yönünün tersi yönde bir miktar sapar.
BİLGİ SARMAL
SIVISI-
Yatay düzleme yerleştirilen özdeş pusulalar şekildeki gibi
olup pusula iğneleri dünyanın manyetik alanı etkisiyle yö-
nelmiş durumdadır.
Z
N
orta-
X
avi
IZI
Y
Buna göre, kesikli çizgilerle belirtilen alana kutupları
gösterildiği biçimde çubuk miknatıs yerleştirilirse X, Y, Z
pusula iğnelerinden hangileri saat ibresinin tersi yö-
nünde döner?
At Yalnız X B) Yalnız y C) Yalnız Z
D) X ve Y
E) Y ve Z
Fizik
Mıknatıslar
BİLGİ SARMAL SIVISI- Yatay düzleme yerleştirilen özdeş pusulalar şekildeki gibi olup pusula iğneleri dünyanın manyetik alanı etkisiyle yö- nelmiş durumdadır. Z N orta- X avi IZI Y Buna göre, kesikli çizgilerle belirtilen alana kutupları gösterildiği biçimde çubuk miknatıs yerleştirilirse X, Y, Z pusula iğnelerinden hangileri saat ibresinin tersi yö- nünde döner? At Yalnız X B) Yalnız y C) Yalnız Z D) X ve Y E) Y ve Z
6. Bir mıknatis demir tozlarına yaklaştırıldığında demir toz-
ları mıknatıslık özelliği kazanır ve görselde olduğu gibi
manyetik alan doğrultusuna paralel konuma gelir.
8.
Yukarıdaki görsele göre,
1. Demir tozları mıknatısın kutuplarında birikmiştir.
II. Demir tozlarının tamamı aynı düzlemdedir.
III. Miknatısın N kutuplu ucunda biriken demir tozları-
nin miknatısın diğer ucuna yakın kısımlarının kutup
işareti S'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E), II ve III
TYT Deneme Sınav
3
Fizik
Mıknatıslar
6. Bir mıknatis demir tozlarına yaklaştırıldığında demir toz- ları mıknatıslık özelliği kazanır ve görselde olduğu gibi manyetik alan doğrultusuna paralel konuma gelir. 8. Yukarıdaki görsele göre, 1. Demir tozları mıknatısın kutuplarında birikmiştir. II. Demir tozlarının tamamı aynı düzlemdedir. III. Miknatısın N kutuplu ucunda biriken demir tozları- nin miknatısın diğer ucuna yakın kısımlarının kutup işareti S'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E), II ve III TYT Deneme Sınav 3
TEST
MIKNATISLAR
1. Bir miknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri içi-
ne pusulalar konulduğunda, pusula iğneleri şekildeki
gibi dengede kalıyor.
X miknatısının K ve
yetik alan Şekil -
tupları arasında ol
bidir.
K
N
S
X
Şekil
Buna göre,
Buna göre,
1. Kile M zit
II. X'in N kute
1. Pusula iğneleri mıknatıs çevresindeki manyetik ala-
na paralel olarak dengede kalır.
II. Miknatısın uç kısımlarında manyetik alan şiddeti
daha büyüktür.
III. Miknatısın N kutbu, pusula iğnesinin Skutbunu çe-
ker.
III. Y'nin Sku
yargılarında
A) Yalnız 1
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız!
C) Yalnız III
D) I ve II
E). Il ve III
X miknati
yetik alar
2. Sürtünmesiz yatay düzlemde ve aynı doğru üzerinde
bulunan özdeş X, Y, Z miknatıslarının manyetik alan
çizgileri şekildeki gibidir.
Fizik
Mıknatıslar
TEST MIKNATISLAR 1. Bir miknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri içi- ne pusulalar konulduğunda, pusula iğneleri şekildeki gibi dengede kalıyor. X miknatısının K ve yetik alan Şekil - tupları arasında ol bidir. K N S X Şekil Buna göre, Buna göre, 1. Kile M zit II. X'in N kute 1. Pusula iğneleri mıknatıs çevresindeki manyetik ala- na paralel olarak dengede kalır. II. Miknatısın uç kısımlarında manyetik alan şiddeti daha büyüktür. III. Miknatısın N kutbu, pusula iğnesinin Skutbunu çe- ker. III. Y'nin Sku yargılarında A) Yalnız 1 yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız! C) Yalnız III D) I ve II E). Il ve III X miknati yetik alar 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde ve aynı doğru üzerinde bulunan özdeş X, Y, Z miknatıslarının manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir.
DENEME-1
Sürtünmesi önemsiz ortamda tavana asılı duran K ve L cisim-
lerinin arasına M miknatısını şekildeki gibi sabitleyen Duru,
manyetik kuvvetlerin etkisiyle cisimlerin ok yönünde harekete
geçtiğini gözlemliyor.
OK
M
NS
1
K
2
L
Duru, bu gözlemi sonucunda,
1. K cismi, 1 numaralı ucu N olan bir miknatıstır.
II. L cismi, 2 numaralı ucu S olan bir mıknatıstır.
III. L cismi demirdir.
önermelerini yapıyor.
Buna göre, Duru'nun önermelerinden hangileri kesinlikle
doğrudur? (K ve L cisimleri arasındaki etkileşim önemsizdir.)
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Fizik
Mıknatıslar
DENEME-1 Sürtünmesi önemsiz ortamda tavana asılı duran K ve L cisim- lerinin arasına M miknatısını şekildeki gibi sabitleyen Duru, manyetik kuvvetlerin etkisiyle cisimlerin ok yönünde harekete geçtiğini gözlemliyor. OK M NS 1 K 2 L Duru, bu gözlemi sonucunda, 1. K cismi, 1 numaralı ucu N olan bir miknatıstır. II. L cismi, 2 numaralı ucu S olan bir mıknatıstır. III. L cismi demirdir. önermelerini yapıyor. Buna göre, Duru'nun önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (K ve L cisimleri arasındaki etkileşim önemsizdir.) A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
M 9. Sürtünmesiz yatay düzlemde gergin olmayan yaylar,
esnemeyen ip ile kurulmuş sistemde özdeş miknatıslar
şekillerdeki gibi sabit tutulmaktadır. Mıknatıslar serbest
bırakılıp sistemler dengeye geldiğinde K yayında oluşan
gerilme kuvveti FK, L yayında oluşan gerilme kuvveti FL,
Mipinde oluşan gerilme kuvveti FM dir.
d...
K
N
S
N
S
lllll
Yatay
Şekil
d.........
N
wie
S
S N
Yatay
Şekil 11
S
d
M
N
N S
Yatay
Şekil III
Buna göre, FK, FL ve FM nin büyüklükleri arasındaki ilişki
nedir?
A) FK > FL>FM
C) FL > FK > FM
B) FK > FM > FL
D) FK = FL = FM
E) FM > FK = FL
Fizik
Mıknatıslar
M 9. Sürtünmesiz yatay düzlemde gergin olmayan yaylar, esnemeyen ip ile kurulmuş sistemde özdeş miknatıslar şekillerdeki gibi sabit tutulmaktadır. Mıknatıslar serbest bırakılıp sistemler dengeye geldiğinde K yayında oluşan gerilme kuvveti FK, L yayında oluşan gerilme kuvveti FL, Mipinde oluşan gerilme kuvveti FM dir. d... K N S N S lllll Yatay Şekil d......... N wie S S N Yatay Şekil 11 S d M N N S Yatay Şekil III Buna göre, FK, FL ve FM nin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A) FK > FL>FM C) FL > FK > FM B) FK > FM > FL D) FK = FL = FM E) FM > FK = FL
44. Özdeş X. Y miknatıslan sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki gl-
bi dengededir. Y mıknatısını L yüzeyine bağlayan ipteki gerilme
kuweti 3F, X miknatısına uygulanan manyetik kuwet 2F'dir.
L
3F
-NS
K
X
SIN
D
yatay
Buna göre, K yüzeyinin X miknatısına gösterdiği tepki kuv-
veti D kaç F'dir?
3. FASİKÜL
A) 5
B) 6
C) 7
D) 9
E) 11
29
Fizik
Mıknatıslar
44. Özdeş X. Y miknatıslan sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki gl- bi dengededir. Y mıknatısını L yüzeyine bağlayan ipteki gerilme kuweti 3F, X miknatısına uygulanan manyetik kuwet 2F'dir. L 3F -NS K X SIN D yatay Buna göre, K yüzeyinin X miknatısına gösterdiği tepki kuv- veti D kaç F'dir? 3. FASİKÜL A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 11 29
26. İki özdeş çubuk mıknatıs ağırlığı önemsiz iplerle şe-
kildeki gibi düşey dengededir.
N
IS
T2
S
N
İplerde oluşan To ve Tz gerilme kuvvetlerinin bü-
yüklüğü ile ilgili,
I. Ti = T2
II. Ti > T2
III. T2 >
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Mıknatıslar
26. İki özdeş çubuk mıknatıs ağırlığı önemsiz iplerle şe- kildeki gibi düşey dengededir. N IS T2 S N İplerde oluşan To ve Tz gerilme kuvvetlerinin bü- yüklüğü ile ilgili, I. Ti = T2 II. Ti > T2 III. T2 > yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve II E) I, II ve III