Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti Soruları

ler-II
in di-
maç-
ÖRNEK SORU
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki çıkrık düzeneğinde
kova, çıkrık koluna uygulanan F kuvveti ile dengelenmiştir.
rf
A) Yalnız I
01
F kuvvetinin büyüklüğünü;
1. kova ipinin dolandığı silindirin yarıçapı (r),
II. kuvvet kolunun uzunluğu (R),
AVAL
III. kovanın ağırlığı
niceliklerinden hangileri etkiler?
D) II ve III
ÇÖZÜM
THO
B) Yalnız II
S
E) I, II ve Ill
C) I ve II
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
ler-II in di- maç- ÖRNEK SORU Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki çıkrık düzeneğinde kova, çıkrık koluna uygulanan F kuvveti ile dengelenmiştir. rf A) Yalnız I 01 F kuvvetinin büyüklüğünü; 1. kova ipinin dolandığı silindirin yarıçapı (r), II. kuvvet kolunun uzunluğu (R), AVAL III. kovanın ağırlığı niceliklerinden hangileri etkiler? D) II ve III ÇÖZÜM THO B) Yalnız II S E) I, II ve Ill C) I ve II
2 kg 2 kg
T
4 kg
Sürtünmesi önemsiz ortamda kütleleri 4 kg, 2 kg
ve 2 kg olan cisimlerle şekildeki düzenek kurula-
rak sistem serbest bırakılıyor.
4 kg kütleli cisim yere çarpıncaya kadar şe-
kilde belirtilen ipteki T gerilme kuvveti kaç
Newton'dur? (g = 10 m/s²)
A) 8
B) 10
C) 15
D) 20
E) 24
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
2 kg 2 kg T 4 kg Sürtünmesi önemsiz ortamda kütleleri 4 kg, 2 kg ve 2 kg olan cisimlerle şekildeki düzenek kurula- rak sistem serbest bırakılıyor. 4 kg kütleli cisim yere çarpıncaya kadar şe- kilde belirtilen ipteki T gerilme kuvveti kaç Newton'dur? (g = 10 m/s²) A) 8 B) 10 C) 15 D) 20 E) 24
Seviye Yayınları
hi
14. Şekilde birer uçları tavana bağlanmış ağırlığı önemsiz yayla-
rin yay sabitleri k₁, ka ve k'tür. Yayların diğer uçlarına özdeş
X, Y ve Z cisimleri bağlandığında cisimlerin yer seviyesinden
yükseklikleri sırasıyla 3h, 2h ve h olmaktadır.
h
X
////////
2.
k₁
8. Deneme
X
k₂
Y
una
D) II ve III
claims
k3
wwwwwwwwww.
Z
B
Yer
Yayların cisimler bağlanmadan önceki uzunlukları eşit
olduğuna göre,
Tavan
Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjiler,
cisimlerin asıldıktan sonra kaybettiği potansiyel enerjilere
esittir.
enue
Yay sabitleri arasındaki ilişki k, > k₂ > k'tür.
III. En fazla esneklik potansiyel enerjisi Z cisminin asıldığı
Yayda depolanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
tl ve III
C) I ve II
tot
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
Seviye Yayınları hi 14. Şekilde birer uçları tavana bağlanmış ağırlığı önemsiz yayla- rin yay sabitleri k₁, ka ve k'tür. Yayların diğer uçlarına özdeş X, Y ve Z cisimleri bağlandığında cisimlerin yer seviyesinden yükseklikleri sırasıyla 3h, 2h ve h olmaktadır. h X //////// 2. k₁ 8. Deneme X k₂ Y una D) II ve III claims k3 wwwwwwwwww. Z B Yer Yayların cisimler bağlanmadan önceki uzunlukları eşit olduğuna göre, Tavan Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjiler, cisimlerin asıldıktan sonra kaybettiği potansiyel enerjilere esittir. enue Yay sabitleri arasındaki ilişki k, > k₂ > k'tür. III. En fazla esneklik potansiyel enerjisi Z cisminin asıldığı Yayda depolanmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II tl ve III C) I ve II tot
4.
Düşey duvar üzerine yerleştirilen bir cisme F kuvveti
duvara dik olacak şekilde uygulandığında cisim yüzeyde
kaymadan kalıyor.
↑LL
Vo
Bu durumda cisme etki eden sürtünme kuvveti
Folduğuna göre,
¡
F kuvvetinin büyüklüğünü artırma
Il Cismin kütlesini arttırma
arttırma
Duvar
D) I ve II
M/Sürtünme katsayısını artırma
Sortönn
işlemlerinden hangileri yapılırsa, F, değeri artabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
4. Düşey duvar üzerine yerleştirilen bir cisme F kuvveti duvara dik olacak şekilde uygulandığında cisim yüzeyde kaymadan kalıyor. ↑LL Vo Bu durumda cisme etki eden sürtünme kuvveti Folduğuna göre, ¡ F kuvvetinin büyüklüğünü artırma Il Cismin kütlesini arttırma arttırma Duvar D) I ve II M/Sürtünme katsayısını artırma Sortönn işlemlerinden hangileri yapılırsa, F, değeri artabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) ve III
29. X, Y ve Z cisimleri şekildeki düzlemlerde F kuvvetlerinin
etkisiyle gösterilen ok yönlerinde sabit hızlarla hareket
ediyorlar.
hareket yönü
hareket yöpű
B) Yalnız Y
D) X ve Y
F
Belge Garre
für
Yatay
hareket
yönü
Buna göre, hangi cisimlerin bulunduğu yüzeyler ke-
sinlikle sürtünmelidir?
A) Yalnız X
düşey
E) Y ve Z
C) Yalnız Z
31
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
29. X, Y ve Z cisimleri şekildeki düzlemlerde F kuvvetlerinin etkisiyle gösterilen ok yönlerinde sabit hızlarla hareket ediyorlar. hareket yönü hareket yöpű B) Yalnız Y D) X ve Y F Belge Garre für Yatay hareket yönü Buna göre, hangi cisimlerin bulunduğu yüzeyler ke- sinlikle sürtünmelidir? A) Yalnız X düşey E) Y ve Z C) Yalnız Z 31
-i
ÖRNEK
SORU
Şekildeki sistemde sürtünme sa-
dece L ve M arasındadır.
Buna göre L ve M cisimlerinin
ivmelerini bulunuz.
(g = 10 m/s²)
ÇÖZÜM
joivallepre inimalo > Dove
See ohien
Lotion melain
4 kg
6 kg
L
(k= 0, 6)
M
NITE
(k= 0)
>F = 32 N
eis A
Ray abnoy
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
-i ÖRNEK SORU Şekildeki sistemde sürtünme sa- dece L ve M arasındadır. Buna göre L ve M cisimlerinin ivmelerini bulunuz. (g = 10 m/s²) ÇÖZÜM joivallepre inimalo > Dove See ohien Lotion melain 4 kg 6 kg L (k= 0, 6) M NITE (k= 0) >F = 32 N eis A Ray abnoy
12 N
H.
F
t
bilin
¡M
Kafadengi
4.
nime
S
a ivmesiyle yavaşlayan otobüslerin tavanlarına asılan
m, 2m, 3m kütleli cisimler düşey doğrultu ile a, 0 ve
açıları yaparak şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
O
A) α<0<ß
10011
www
3-E
B)
D) a = B = 0
5
1014
O
a neuloid leomyl
kup
Buna göre, a, 0 ve ß açılarının büyüklük sıralaması
nasıldır?
arvi nimetal2
3m
B<0<a
2m
C) a = B<0
E) 0 =B<a
4-D
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
12 N H. F t bilin ¡M Kafadengi 4. nime S a ivmesiyle yavaşlayan otobüslerin tavanlarına asılan m, 2m, 3m kütleli cisimler düşey doğrultu ile a, 0 ve açıları yaparak şekildeki gibi dengede kalmaktadır. O A) α<0<ß 10011 www 3-E B) D) a = B = 0 5 1014 O a neuloid leomyl kup Buna göre, a, 0 ve ß açılarının büyüklük sıralaması nasıldır? arvi nimetal2 3m B<0<a 2m C) a = B<0 E) 0 =B<a 4-D
5. Eşit kare bölmeli düzlem üzerinde K ve L araçlarının eşit
süredeki izlediği yörüngeler şekildeki gibidir.
K
Buna göre L aracına ait;
I. Alınan yol,
II. Yer değiştirmesi,
III. Ortalama sürat
niceliklerinden hangileri K aracından daha büyüktür?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
5. Eşit kare bölmeli düzlem üzerinde K ve L araçlarının eşit süredeki izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. K Buna göre L aracına ait; I. Alınan yol, II. Yer değiştirmesi, III. Ortalama sürat niceliklerinden hangileri K aracından daha büyüktür? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
1.
Trambolin, yaylarla masaya tutturulmuş, esneyebilen bir
sistemdir. Trambolinde zıplayarak yukarı doğru çıkan bir
sporcu için,
eyog en
9v11 (3
Tramboline yaptığı etkinin büyüklüğü, gelen tepki
kuvvetinin büyüklüğünden küçük olduğu için
zıplayabilmiştir. Tki tepki birbirine eş
SUNCEMERIN
yslexia.
II. Havada yükselirken üzerinde sadece yer çekimi
kuvveti iş yapmıştır. X
yargılarından hangileri doğrudur?
(Sistem sürtünmesizdir.)
A) Yalnız I
so mnoled
III. Trambolinden ayrıldıktan sonra yay potansiyel
enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve kinetik
enerjiye dönüşmektedir.
174
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
sext
2
C) ve Il
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
1. Trambolin, yaylarla masaya tutturulmuş, esneyebilen bir sistemdir. Trambolinde zıplayarak yukarı doğru çıkan bir sporcu için, eyog en 9v11 (3 Tramboline yaptığı etkinin büyüklüğü, gelen tepki kuvvetinin büyüklüğünden küçük olduğu için zıplayabilmiştir. Tki tepki birbirine eş SUNCEMERIN yslexia. II. Havada yükselirken üzerinde sadece yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. X yargılarından hangileri doğrudur? (Sistem sürtünmesizdir.) A) Yalnız I so mnoled III. Trambolinden ayrıldıktan sonra yay potansiyel enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve kinetik enerjiye dönüşmektedir. 174 D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III sext 2 C) ve Il
13. Zıt cins elektrik yükü ile yüklü X ve Y cisimlerinden X
cismi sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay yalıtkan
zemine sabitlenmiştir.
X
A) Yalnız I
Y cismi serbest bırakılırsa,
1. Elektriksel kuvvet iş yapar.
II. Sabit ivmeli hareket yapar.
III. Elektriksel potansiyel enerjisi azalır.
Jojo
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalniz II
By
Y
III
Yatay zemin
•* Farter
C) I ve II
E) I ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
13. Zıt cins elektrik yükü ile yüklü X ve Y cisimlerinden X cismi sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay yalıtkan zemine sabitlenmiştir. X A) Yalnız I Y cismi serbest bırakılırsa, 1. Elektriksel kuvvet iş yapar. II. Sabit ivmeli hareket yapar. III. Elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Jojo ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalniz II By Y III Yatay zemin •* Farter C) I ve II E) I ve III
vu-
I ne
4.
62
brög
mmsho M neb
Işığın K ortamındaki ortalama sürati L ortamındakinden
büyük, M ortamındakinden küçüktür.
A) KOLOM
C) 00k>0M
asun
uzry
neznat
7
Buna göre; K, L, M ortamlarından havaya geçişteki
OK, L, M sınır açıları arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisidir?
E) OMOLOK
B) OLOMOK
D) OM > OKOL
novisa y politiled oblinica
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
vu- I ne 4. 62 brög mmsho M neb Işığın K ortamındaki ortalama sürati L ortamındakinden büyük, M ortamındakinden küçüktür. A) KOLOM C) 00k>0M asun uzry neznat 7 Buna göre; K, L, M ortamlarından havaya geçişteki OK, L, M sınır açıları arasındaki ilişki aşağıdakiler- den hangisidir? E) OMOLOK B) OLOMOK D) OM > OKOL novisa y politiled oblinica
38.
6
1. Araçların fren balatalarının yapılması
II. Gemilerin ve uçaklanın uç kısmının sivri yapılması
III. Kışın araba lastiklerine zincir takılması
durumlarından hangileri sürtünme kuvvetini arttırmak
için yapılmıştır?
A) Yalnızl
B) Yalnız III
c) Ive ll
D) I ve Ill
E) I, II ve Ill
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
38. 6 1. Araçların fren balatalarının yapılması II. Gemilerin ve uçaklanın uç kısmının sivri yapılması III. Kışın araba lastiklerine zincir takılması durumlarından hangileri sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılmıştır? A) Yalnızl B) Yalnız III c) Ive ll D) I ve Ill E) I, II ve Ill
39.
Şekil I
12N
10N
A) Yalnız I
D) II ve III
Sürtünme
kuvveti
0
Şekil II
Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli X cis-
mine uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim
grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
L. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısının en
büyük değeri 0,3 tür.
II. 11N büyüklüğündeki yatay kuvvet durgun cismi harekete
geçirebilir.
III Cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.25 tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Uygulanan
kuvvet
B) Yalnız II
E) 1, II ve III
c) I ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
39. Şekil I 12N 10N A) Yalnız I D) II ve III Sürtünme kuvveti 0 Şekil II Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli X cis- mine uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, L. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısının en büyük değeri 0,3 tür. II. 11N büyüklüğündeki yatay kuvvet durgun cismi harekete geçirebilir. III Cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.25 tir. yargılarından hangileri doğrudur? Uygulanan kuvvet B) Yalnız II E) 1, II ve III c) I ve III
1.
Fizik öğretmeni sözlü sınavı yapmak istediği üç öğrenci için
tahtaya bir şekil ve grafik çizerek altına şu soruyu yazıyor.
Soru; Farklı özelliklerde yatay KL, LM ve MN bölümlerinden
oluşan Şekil 1'deki yatay yolun K noktasındaki cisme yola pa-
ralel olarak sabit F bir kuvveti uygulanıyor. Cisme uygulanan
net kuvvetin zamana bağlı grafiği Şekil 2'deki gibi oluyor. Ci-
sim KL yolunu (0-t), LM yolunu (t - 2t), MN yolunu (2t - 3t)
zaman aralıklarında alıyor. Yrtunmeli
.
K
●
20
D
.
+ Net kuvvet
0
ILL
L
t
LM
F
Şekil 1
A) Yalnız Demir
C) Yalnız Ceren
2t
M
3t
MN
Şekil 2
F
Zaman
Kuvvet tüm yol boyunca etki ettiğine göre, yolun hangi bölüm-
lerinin sürtünmeli olabileceğini açıklayarak söyleyiniz.
N
CH2C
Sbt hiz
Sözlü sınava giren üç öğrenciden;
Demir; "Hocam, yolun LM bölümünde net kuvvet sıfır ol-
duğundan sadece bu bölüm sürtünmelidir Diğer bölüm-
lerin sürtünmeli olup olmadığı bilinemez."
F
sürtünme ve
Ada; "Hocam, sürtünme kuvvetinin varlığı sürtünme kat-
sayısı ve yüzey tepki kuvvetine bağlıdır. Bu değerler veril-
mediğinden yolun hangi bölümlerinin sürtünmeli olduğu
bilinemez."
Ceren; "Hocam, LM arasındaki net kuvvetin sıfır olma-
si ve MN arasındaki net kuvvetin KL arasındakinden da-
ha büyük olması yolun KL ve LM arasındaki bölümlerinin
kesinlikle sürtünmeli olduğunu gösterir. MN arasında ise
sürtünme olup olmadığı bilinemez." şeklinde cevap veri-
yorlar.
E) Ada ve Ceren
Buna göre, öğrencilerden hangileri bu sözlü sınavından
geçerli not almıştır?
B) Yalnız Ada
D) Demir ve Ada
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
1. Fizik öğretmeni sözlü sınavı yapmak istediği üç öğrenci için tahtaya bir şekil ve grafik çizerek altına şu soruyu yazıyor. Soru; Farklı özelliklerde yatay KL, LM ve MN bölümlerinden oluşan Şekil 1'deki yatay yolun K noktasındaki cisme yola pa- ralel olarak sabit F bir kuvveti uygulanıyor. Cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı grafiği Şekil 2'deki gibi oluyor. Ci- sim KL yolunu (0-t), LM yolunu (t - 2t), MN yolunu (2t - 3t) zaman aralıklarında alıyor. Yrtunmeli . K ● 20 D . + Net kuvvet 0 ILL L t LM F Şekil 1 A) Yalnız Demir C) Yalnız Ceren 2t M 3t MN Şekil 2 F Zaman Kuvvet tüm yol boyunca etki ettiğine göre, yolun hangi bölüm- lerinin sürtünmeli olabileceğini açıklayarak söyleyiniz. N CH2C Sbt hiz Sözlü sınava giren üç öğrenciden; Demir; "Hocam, yolun LM bölümünde net kuvvet sıfır ol- duğundan sadece bu bölüm sürtünmelidir Diğer bölüm- lerin sürtünmeli olup olmadığı bilinemez." F sürtünme ve Ada; "Hocam, sürtünme kuvvetinin varlığı sürtünme kat- sayısı ve yüzey tepki kuvvetine bağlıdır. Bu değerler veril- mediğinden yolun hangi bölümlerinin sürtünmeli olduğu bilinemez." Ceren; "Hocam, LM arasındaki net kuvvetin sıfır olma- si ve MN arasındaki net kuvvetin KL arasındakinden da- ha büyük olması yolun KL ve LM arasındaki bölümlerinin kesinlikle sürtünmeli olduğunu gösterir. MN arasında ise sürtünme olup olmadığı bilinemez." şeklinde cevap veri- yorlar. E) Ada ve Ceren Buna göre, öğrencilerden hangileri bu sözlü sınavından geçerli not almıştır? B) Yalnız Ada D) Demir ve Ada
PARAF YAYINLARI
5.
Nilgün, şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulayıp
ağır bir koliyi itmeye çalışıyor ancak koli hareket etmiyor.
F
Fs-Fe
Koli
A) Yalnız I
G
Nilgün'ün, bu durumda koliye etki eden sürtünme kuvve-
tin büyüklüğünü hesaplayabilmesi için; Fs=k. G
D) I ve III
kolinin ağırlığını,
Huyguladığı F kuvvetinin büyüklüğünü, X
III. zemin ile koli arasındaki sürtünme katsayısını
niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir?
Yer
(Yatay)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
PARAF YAYINLARI 5. Nilgün, şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulayıp ağır bir koliyi itmeye çalışıyor ancak koli hareket etmiyor. F Fs-Fe Koli A) Yalnız I G Nilgün'ün, bu durumda koliye etki eden sürtünme kuvve- tin büyüklüğünü hesaplayabilmesi için; Fs=k. G D) I ve III kolinin ağırlığını, Huyguladığı F kuvvetinin büyüklüğünü, X III. zemin ile koli arasındaki sürtünme katsayısını niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir? Yer (Yatay) B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
6.
Bir araştırmacı kare şeklindeki özdeş dört küp ile farklı şekil-
lerde oluşturduğu durgun hâldeki cisimleri cam ve beton yü-
zeylerde hareket ettirmek istiyor. Şekli ve konumu I, II, III ve
IV'teki gibi olan cisimleri harekete geçirebilen yatay yola pa-
ralel en küçük kuvvetler sırasıyla F, 2F, F ve 2F büyüklüğün-
de oluyor.
F₁=5N
200
F
200
F
Fs=5N
Fs=k.ng-
1
Cam yüzey
A) Yalnız I
|||
Yatay
CON
2F
FS=ION_
D) I ve II
FS=10N
Yatay
204
2F
Beton yüzey
11
Beton yüzey
Cam yüzey
Buna göre, araştırmacı bu gözlemden yola çıkarak;
Cam yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti, beton yüzeyde-
kine göre daha küçüktür.
Cismin kütlesi artırıldığında sürtünme kuvveti de artar.
H. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin temas yüzeyine
bağlı değildir.
yorumlarından hangilerini yapamaz?
B) Yalnız II
IV
Yatay
E) I ve III
Yatay
C) Yalnız III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
6. Bir araştırmacı kare şeklindeki özdeş dört küp ile farklı şekil- lerde oluşturduğu durgun hâldeki cisimleri cam ve beton yü- zeylerde hareket ettirmek istiyor. Şekli ve konumu I, II, III ve IV'teki gibi olan cisimleri harekete geçirebilen yatay yola pa- ralel en küçük kuvvetler sırasıyla F, 2F, F ve 2F büyüklüğün- de oluyor. F₁=5N 200 F 200 F Fs=5N Fs=k.ng- 1 Cam yüzey A) Yalnız I ||| Yatay CON 2F FS=ION_ D) I ve II FS=10N Yatay 204 2F Beton yüzey 11 Beton yüzey Cam yüzey Buna göre, araştırmacı bu gözlemden yola çıkarak; Cam yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti, beton yüzeyde- kine göre daha küçüktür. Cismin kütlesi artırıldığında sürtünme kuvveti de artar. H. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin temas yüzeyine bağlı değildir. yorumlarından hangilerini yapamaz? B) Yalnız II IV Yatay E) I ve III Yatay C) Yalnız III