Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti Soruları

16773
K
L
Pmk
2m
ip T₂
D) I ve II
Yatay
Yatay
Yalıtkan ve esnemeyen iplere bağlı K ve L yük-
lü küreleri iplerde gerilme yaratacak biçimde den-
gededirler.
gerilmesi K'nin ağırlığının üç katına eşit oldu-
ğuna göre;
1. To gerilme kuvveti L'nin ağırlığından fazladır.
II. K ve L arasındaki elektrik kuvveti L'nin ağırlı-
ğından fazladır.
III. K'nin kütlesi L'den fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ESEN ÜÇ
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
16773 K L Pmk 2m ip T₂ D) I ve II Yatay Yatay Yalıtkan ve esnemeyen iplere bağlı K ve L yük- lü küreleri iplerde gerilme yaratacak biçimde den- gededirler. gerilmesi K'nin ağırlığının üç katına eşit oldu- ğuna göre; 1. To gerilme kuvveti L'nin ağırlığından fazladır. II. K ve L arasındaki elektrik kuvveti L'nin ağırlı- ğından fazladır. III. K'nin kütlesi L'den fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ESEN ÜÇ C) Yalnız III E) II ve III
2.
Şekildeki elektrik devresinde anahtarlar açıkken ışık veren
lamba sayısı n₁, anahtarlar kapatıldığında ışık veren lamba
sayısı ne oluyor.
Buna göre,
A) 3
www
n₁
n2
B) 2
oranı kaçtır?
C) 23/12
4
D) 3
E) 1
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
2. Şekildeki elektrik devresinde anahtarlar açıkken ışık veren lamba sayısı n₁, anahtarlar kapatıldığında ışık veren lamba sayısı ne oluyor. Buna göre, A) 3 www n₁ n2 B) 2 oranı kaçtır? C) 23/12 4 D) 3 E) 1
ÖZDEBİR
AYINLARI
LİMLERİ TESTİ
nlarına ait toplam 20 soru vardır.
mına işaretleyiniz.
3.
4.
F3+
F₂
D) F₁ ve F₂
Cismin hareket
yönü
Bir öğrenci kinetik, potan-
siyel ve mekanik enerji
F₁
Yatay ve sabit sürtünmeli düzlemde bulunan şekildeki
cisim F₁, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisinde ok yönünde
hareket etmektedir.
Buna göre, hangi kuvvetler kaldırılırsa cisme etki
eden sürtünme kuvveti kesinlikle değişir?
A) Yalnız F₁
B) Yalnız F₂
C) Yalnız F3
A
E) F₂ ve F3
in ödevi
Yatay
düzlem
plastik top
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
ÖZDEBİR AYINLARI LİMLERİ TESTİ nlarına ait toplam 20 soru vardır. mına işaretleyiniz. 3. 4. F3+ F₂ D) F₁ ve F₂ Cismin hareket yönü Bir öğrenci kinetik, potan- siyel ve mekanik enerji F₁ Yatay ve sabit sürtünmeli düzlemde bulunan şekildeki cisim F₁, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisinde ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre, hangi kuvvetler kaldırılırsa cisme etki eden sürtünme kuvveti kesinlikle değişir? A) Yalnız F₁ B) Yalnız F₂ C) Yalnız F3 A E) F₂ ve F3 in ödevi Yatay düzlem plastik top
FİZİK
20. Bir ucu sürtünmeli yatay düzlemdeki K noktasına, diğer ucu
sürtünmesiz düşey duvardaki L noktasına dayalı olan kalas
şekildeki gibi dengede iken yatay düzlemin çubuğa uyguladığı
dik tepki kuvvetinin büyüklüğü N, kalasa etki eden sürtünme
kuvvetinin büyüklüğü Fş'dir.
Yer
(yatay)
A)
B)
(D)
E)
K
S
Kutu
Kalas
Mekanik-1
Kalasın üst kısmından serbest bırakılan kutu, kalasın
üzerinde aşağı kaymakta iken, N ve Fs niceliklerinin
değişimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
N
Artar
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
Duvar
Fs
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Artar
4KYAYINLARI
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
FİZİK 20. Bir ucu sürtünmeli yatay düzlemdeki K noktasına, diğer ucu sürtünmesiz düşey duvardaki L noktasına dayalı olan kalas şekildeki gibi dengede iken yatay düzlemin çubuğa uyguladığı dik tepki kuvvetinin büyüklüğü N, kalasa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fş'dir. Yer (yatay) A) B) (D) E) K S Kutu Kalas Mekanik-1 Kalasın üst kısmından serbest bırakılan kutu, kalasın üzerinde aşağı kaymakta iken, N ve Fs niceliklerinin değişimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? N Artar Artar Değişmez Değişmez Azalır Duvar Fs Artar Azalır Artar Azalır Artar 4KYAYINLARI
t toplam 20 soru vardır.
retleyiniz.
Exp
2. Küp şeklindeki içi dolu bakır blok iki eşit parçaya ayrılı-
yor. Daha sonra her bir parça ayrı ayrı eritilip silindir ve
dikoortgen prizma şeklindeki kalıplara dökülerek şekil-
deki X ve Y cisimleri elde ediliyor.
M
5h
X
X ve Y cisimleri homojen olduğuna göre cisimler
için,
Ağırlığına karşı
dayanıklılık
Cisim
Özkütle
X
|||
D) II ve III
Kütle
X
B) Yalnız III
Cisim
11
Yatay
I, II ve III numaralı grafiklerden hangileri doğru çi-
zilmiştir?
(A) Yalnız II
Cisim
E) I, II ve III
C) I ve I
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
t toplam 20 soru vardır. retleyiniz. Exp 2. Küp şeklindeki içi dolu bakır blok iki eşit parçaya ayrılı- yor. Daha sonra her bir parça ayrı ayrı eritilip silindir ve dikoortgen prizma şeklindeki kalıplara dökülerek şekil- deki X ve Y cisimleri elde ediliyor. M 5h X X ve Y cisimleri homojen olduğuna göre cisimler için, Ağırlığına karşı dayanıklılık Cisim Özkütle X ||| D) II ve III Kütle X B) Yalnız III Cisim 11 Yatay I, II ve III numaralı grafiklerden hangileri doğru çi- zilmiştir? (A) Yalnız II Cisim E) I, II ve III C) I ve I
1. İçinde boşluk olmayan ve suda çözünmeyen bir cis-
min özkütlesi hesaplanmak isteniyor.
d=m
Buna göre;
1. Dinamometre,
H. Eşit kollu terazi,
m. İçinde su bulunan dereceli silindir,
IV. Barometre
yukarıdaki ölçüm aletlerinden hangisinin kulla-
nılması gerekli ve yeterlidir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
C) III ve IV
E) II ve IV
3.
Isı alış ve
rişi durd
olur.
Buna ge
1. Bir is
artma
II. Su iç
ledik
olma
III. Vücu
tirila
ni go
yukarı
olabili
A) Ya
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
1. İçinde boşluk olmayan ve suda çözünmeyen bir cis- min özkütlesi hesaplanmak isteniyor. d=m Buna göre; 1. Dinamometre, H. Eşit kollu terazi, m. İçinde su bulunan dereceli silindir, IV. Barometre yukarıdaki ölçüm aletlerinden hangisinin kulla- nılması gerekli ve yeterlidir? A) I ve II B) II ve III D) I ve III C) III ve IV E) II ve IV 3. Isı alış ve rişi durd olur. Buna ge 1. Bir is artma II. Su iç ledik olma III. Vücu tirila ni go yukarı olabili A) Ya
6.
Doğrusal bir yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir aracın
belli bir süre sonra ivmesinin arttığı hesaplanıyor.
Buna göre
1. Cisim sabit hızla hareket ederken dengelenmiş kuvvet-
lerin etkisindedir.
II. Cisme etki eden net kuvvet bir süre sonra artmıştır.
III. Cisim ilk başta sürtünmeli bir yolda ilerlerken daha son-
ra sürtünmesiz bu yola girmiştir.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
EJ, II ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
6. Doğrusal bir yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir aracın belli bir süre sonra ivmesinin arttığı hesaplanıyor. Buna göre 1. Cisim sabit hızla hareket ederken dengelenmiş kuvvet- lerin etkisindedir. II. Cisme etki eden net kuvvet bir süre sonra artmıştır. III. Cisim ilk başta sürtünmeli bir yolda ilerlerken daha son- ra sürtünmesiz bu yola girmiştir. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II EJ, II ve III
11.
D₂
O, ve O₂ merkezli homojen ve özdeş küresel cisim-
ler şekildeki konumda dengededir.
D₁ ve D₂ desteklerinin tepki kuvvetlerinin büyük-
F₁₂₁
lükleri F₁ ve F₂ olduğuna göre,
oranı kaçtır?
F₂
5
A) 2/20
4
******** Yatay
B)
5/3
C) 1/1/2
D) 1/15
E
+10
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
11. D₂ O, ve O₂ merkezli homojen ve özdeş küresel cisim- ler şekildeki konumda dengededir. D₁ ve D₂ desteklerinin tepki kuvvetlerinin büyük- F₁₂₁ lükleri F₁ ve F₂ olduğuna göre, oranı kaçtır? F₂ 5 A) 2/20 4 ******** Yatay B) 5/3 C) 1/1/2 D) 1/15 E +10
K
+
M
N P
ip
1230-240
ğırlığı 80 N olan düzgün, türdeş ve eşit bölmeli tahtanın ucuna bağlı ip
1 fazla 200 N luk gerilmeye dayanıklıdır.
ğırlığı 240 N olan şekildeki çocuk, ip kopmadan ok yönünde en faz-
inereye kadar yürüyebilir?
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
K + M N P ip 1230-240 ğırlığı 80 N olan düzgün, türdeş ve eşit bölmeli tahtanın ucuna bağlı ip 1 fazla 200 N luk gerilmeye dayanıklıdır. ğırlığı 240 N olan şekildeki çocuk, ip kopmadan ok yönünde en faz- inereye kadar yürüyebilir?
Aynı ortamdaki bilgisayar fanı, vantilatör ve rüzgâr gü-
lünün dönen parçalarının dönme frekansları sırasıyla f₁,
f₂ ve f, tür. Bu parçalar dönerken çıkan seslerin yayılma
süratleri ise sırasıyla v₁, v₂ ve v. tür.
AV₁ V₂ V3
C) v₁ > V₂ = V₁
f3
1¹
f,>f₂> f olduğuna göre; v₁, v₂ ve v arasındaki ilişki
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
1₂
E) v₁ > V3 > V₂
B) v₂ > V₂ > V₁
D) V₁ = V₂ = V3
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
Aynı ortamdaki bilgisayar fanı, vantilatör ve rüzgâr gü- lünün dönen parçalarının dönme frekansları sırasıyla f₁, f₂ ve f, tür. Bu parçalar dönerken çıkan seslerin yayılma süratleri ise sırasıyla v₁, v₂ ve v. tür. AV₁ V₂ V3 C) v₁ > V₂ = V₁ f3 1¹ f,>f₂> f olduğuna göre; v₁, v₂ ve v arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1₂ E) v₁ > V3 > V₂ B) v₂ > V₂ > V₁ D) V₁ = V₂ = V3
120
G=dur 20
6=3dv
oluşturduğu
G
re, Gorani
2dyv=m
300-201 = 04
201
Ju
3
m
Eşit kollu terazi şekildeki gibi dengede iken, taş-
ma seviyesine kadar sıvı dolu kaba, m kütleli
cisim sıvı yüzeyinden serbest bırakıldığında
dengenin bozulmadığı gözlenmektedir.
Sıvının yoğunluğu d olduğuna göre, cismin
yoğunluğu kaç d dir?
K
2d
2G
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
120 G=dur 20 6=3dv oluşturduğu G re, Gorani 2dyv=m 300-201 = 04 201 Ju 3 m Eşit kollu terazi şekildeki gibi dengede iken, taş- ma seviyesine kadar sıvı dolu kaba, m kütleli cisim sıvı yüzeyinden serbest bırakıldığında dengenin bozulmadığı gözlenmektedir. Sıvının yoğunluğu d olduğuna göre, cismin yoğunluğu kaç d dir? K 2d 2G
Gismet!.
13. Kütleleri sırası ile m ve 2m olan K, L cisimleri şekil-
deki sistemde serbest bırakıldığında sistemin ivme
büyüklüğü a, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T
oluyor.
KD-
A) İkisi de azalır.
C) İkisi de artar.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, cisimlerin
yerleri değiştirilirse a ve T büyüklüklerinin deği-
şimi için ne söylenebilir?
L
B) a azalır, T değişmez.
D) a değişmez, T azalır.
E) a azalır, T artar.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
Gismet!. 13. Kütleleri sırası ile m ve 2m olan K, L cisimleri şekil- deki sistemde serbest bırakıldığında sistemin ivme büyüklüğü a, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. KD- A) İkisi de azalır. C) İkisi de artar. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, cisimlerin yerleri değiştirilirse a ve T büyüklüklerinin deği- şimi için ne söylenebilir? L B) a azalır, T değişmez. D) a değişmez, T azalır. E) a azalır, T artar.
7. Özdeş X, Y ve Z cisimlerine yatay ve eğik düzleme paralel,
2018
düşey düzleme dik mg büyüklüğündeki F kuvvetleri
şekildeki gibi uygulanıyor.
X
m
F-m
A) fx = f₁ = f₁₂
C) fx > fy > 1₂
Eğik düzlem
Yatay düzlem
Düşey düzlem
Kuvvetler etkisinde cisimler hareketsiz ise cisimlere
etki eden sürtünme kuvvetleri f, f ve f, arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(g: yer çekim ivmesi)
N
F1m
B) fy > fx > f₂
D) fx > fy=f₂
E) f₂ > fy > fx
Cisim duryorsa fs
9.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
7. Özdeş X, Y ve Z cisimlerine yatay ve eğik düzleme paralel, 2018 düşey düzleme dik mg büyüklüğündeki F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. X m F-m A) fx = f₁ = f₁₂ C) fx > fy > 1₂ Eğik düzlem Yatay düzlem Düşey düzlem Kuvvetler etkisinde cisimler hareketsiz ise cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri f, f ve f, arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (g: yer çekim ivmesi) N F1m B) fy > fx > f₂ D) fx > fy=f₂ E) f₂ > fy > fx Cisim duryorsa fs 9.
7. Özdeş X, Y ve Z cisimlerine yatay ve eğik düzleme paralel,
düşey düzleme dik mg büyüklüğündeki F kuvvetleri
şekildeki gibi uygulanıyor.
F.
X
m
F-m
A) fx = fy = f₂
C) fx > fy >f₂
Eğik düzlem
Yatay düzlem
Düşey düzlem
Kuvvetler etkisinde cisimler hareketsiz ise cisimlere
etki eden sürtünme kuvvetleri f, f ve f arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(g: yer çekim ivmesi)
Z
F-m
E) f₂ > fy > fx
B) fy > fx > f₂
D) fx > f₁ = 1₂
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
7. Özdeş X, Y ve Z cisimlerine yatay ve eğik düzleme paralel, düşey düzleme dik mg büyüklüğündeki F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. F. X m F-m A) fx = fy = f₂ C) fx > fy >f₂ Eğik düzlem Yatay düzlem Düşey düzlem Kuvvetler etkisinde cisimler hareketsiz ise cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri f, f ve f arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (g: yer çekim ivmesi) Z F-m E) f₂ > fy > fx B) fy > fx > f₂ D) fx > f₁ = 1₂
MG
M
47. Kütleleri M, 2M olan gezegenlerden, sırasıyla d, 2d
uzaklıkta dairesel hareket yapan m, 2m küteli X, Y
uydularının potansiyel enerjileri Ex, Ev'dir.
'X'
d
Şekil 1
Buna göre,
6Mm
m
6.Mim
2d
Ex
Ey
A) B) C) D) 2
2M
oranı kaçtır?
6.2M,2m
4d
2d
Şekil II
E) 8
2m
2
Cisim K
göre, clam
Ifadelerde
(g: yerçek
2ng
A)
l
49. Aynı m
Il'deki
çevres
lerde c
KU
ol-
do
(1
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
MG M 47. Kütleleri M, 2M olan gezegenlerden, sırasıyla d, 2d uzaklıkta dairesel hareket yapan m, 2m küteli X, Y uydularının potansiyel enerjileri Ex, Ev'dir. 'X' d Şekil 1 Buna göre, 6Mm m 6.Mim 2d Ex Ey A) B) C) D) 2 2M oranı kaçtır? 6.2M,2m 4d 2d Şekil II E) 8 2m 2 Cisim K göre, clam Ifadelerde (g: yerçek 2ng A) l 49. Aynı m Il'deki çevres lerde c KU ol- do (1
D
Sürtünmelerin ihmal edildiği düzenekte birbirine iple
bağlı eşit kütleli K ve L cisimleri şekildeki konumların-
dan serbest bırakılıyor.
yatay
100
20
2
yatay-.
B) 8
37
AYDIN YAY
F=1.9
+F=m²a
17080
53°
Buna göre, cisimlerin harekete başlama ivmesi kaç
m/s² olur?
(sin53° = 0,8, cos53° = 0,6, g = 10 m/s²)
A) 10
C) 6
D) 5
E) 4
SØ
35
20
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
D Sürtünmelerin ihmal edildiği düzenekte birbirine iple bağlı eşit kütleli K ve L cisimleri şekildeki konumların- dan serbest bırakılıyor. yatay 100 20 2 yatay-. B) 8 37 AYDIN YAY F=1.9 +F=m²a 17080 53° Buna göre, cisimlerin harekete başlama ivmesi kaç m/s² olur? (sin53° = 0,8, cos53° = 0,6, g = 10 m/s²) A) 10 C) 6 D) 5 E) 4 SØ 35 20