Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti Soruları

3.
Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle-
leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir.
2m
K
'T
M N
m
M
Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir?
A) K noktasında
B) K - L arasında
C) L - M arasında
D) M noktasında
E) M - N arasında
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle- leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir. 2m K 'T M N m M Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir? A) K noktasında B) K - L arasında C) L - M arasında D) M noktasında E) M - N arasında
de düşey
e anların-
den yük-
75
sırasıyla
ğrultuda
or.
ÖRNEK-21
Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir hava balonu
30 m/s büyüklüğündeki sabit hızla yukarı doğru yükselmekte-
dir. Balon yerden 40 metre yükseklikteyken bir cisim balondan,
balona göre 20 m/s büyüklüğünde hızla şekildeki gibi aşağı
yönde düşey olarak atılıyor.
Yatay
DP
40 m
30 m/s
F=
8=26= 42
t² = 2€ +8 =O
-4
20 m/s
Yer
Buna göre, cisim yere çarptığında balonun yerden yüksek-
liği kaç metre olur? (g = 10 m/s² alınız.)
40-10.t-5th
2
30
f
Yatay
Sq
Y
ki
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
de düşey e anların- den yük- 75 sırasıyla ğrultuda or. ÖRNEK-21 Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir hava balonu 30 m/s büyüklüğündeki sabit hızla yukarı doğru yükselmekte- dir. Balon yerden 40 metre yükseklikteyken bir cisim balondan, balona göre 20 m/s büyüklüğünde hızla şekildeki gibi aşağı yönde düşey olarak atılıyor. Yatay DP 40 m 30 m/s F= 8=26= 42 t² = 2€ +8 =O -4 20 m/s Yer Buna göre, cisim yere çarptığında balonun yerden yüksek- liği kaç metre olur? (g = 10 m/s² alınız.) 40-10.t-5th 2 30 f Yatay Sq Y ki
y)
3
3.
Sürtünmesiz yatay düzlemde v hızı ile hareket eden K
cismi duran L cismine esnek olarak çarpıyor.
Çarpışmadan sonra K cisminin momentum vektörü
şekildeki gibi oluyor.
K
V = 0
B) 2
L
1
C) 3
2
www.
3
PK
Buna göre, L cisminin momentum vektörü, 1, 2, 3, 4
ve 5 vektörlerinden hangisi olabilir?
A) 1
....
D) 4
5
E) 5
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
y) 3 3. Sürtünmesiz yatay düzlemde v hızı ile hareket eden K cismi duran L cismine esnek olarak çarpıyor. Çarpışmadan sonra K cisminin momentum vektörü şekildeki gibi oluyor. K V = 0 B) 2 L 1 C) 3 2 www. 3 PK Buna göre, L cisminin momentum vektörü, 1, 2, 3, 4 ve 5 vektörlerinden hangisi olabilir? A) 1 .... D) 4 5 E) 5
lığı
Li gi
7. 2r yarıçaplı homojen dairesel levhadan r yarıçaplı
levha kesilerek şekildeki gibi sol tarafına yapıştırılıyor.
Buna göre ağırlık merkezi kaç r yer değişir?
A)
2|5
B)
r
2
C) 1 D)
32
E)
5/3
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
lığı Li gi 7. 2r yarıçaplı homojen dairesel levhadan r yarıçaplı levha kesilerek şekildeki gibi sol tarafına yapıştırılıyor. Buna göre ağırlık merkezi kaç r yer değişir? A) 2|5 B) r 2 C) 1 D) 32 E) 5/3
Co
6.
Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız K-L bölümü
sürtünmesizdir. K noktasından v hızıyla atılan cisim S
noktasında durmaktadır.
K
V
a
A) a, > a, a,
N
P
A
********
B) a, > a, > a₂
D) a, > a, > a,
yatay
L M
R
Buna göre cismin K-L, M-N ve P-R yolları boyunca sahip
olduğu ivmeler sırasıyla a,, a, a, olduğuna göre ivmeler-
in büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
yatay
S
C)
₂> a₁>a
E) a, > a = a,
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
Co 6. Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız K-L bölümü sürtünmesizdir. K noktasından v hızıyla atılan cisim S noktasında durmaktadır. K V a A) a, > a, a, N P A ******** B) a, > a, > a₂ D) a, > a, > a, yatay L M R Buna göre cismin K-L, M-N ve P-R yolları boyunca sahip olduğu ivmeler sırasıyla a,, a, a, olduğuna göre ivmeler- in büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? yatay S C) ₂> a₁>a E) a, > a = a,
nin
esi
rir.
a lvme
Yatay düzlemde bulunan K cismine F kuvveti uygula-
niyor.
F= 20 N
K 4 kg
Buna göre, yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti
kaç N olur? (g = 10 m/s²)
A) 20
B) 24
C) 30
D) 60
E) 70
6.
Yatay düzlemde duran K c
büyüklüğünde kuvvet şeki
da cisim hareket etmediğin
sürtünme kuvveti kaç N olm
A) 60
B) 50
C) 40
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
nin esi rir. a lvme Yatay düzlemde bulunan K cismine F kuvveti uygula- niyor. F= 20 N K 4 kg Buna göre, yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s²) A) 20 B) 24 C) 30 D) 60 E) 70 6. Yatay düzlemde duran K c büyüklüğünde kuvvet şeki da cisim hareket etmediğin sürtünme kuvveti kaç N olm A) 60 B) 50 C) 40
afiği verilmiştir.
grafiği aşağıda-
DOĞA KOLEJİ
6.
ve Il
AP= I
m
E) I, II ve III
me=
Duvar
Kütlesi m olan cisim duvara v hızı ile çarpıp aynı süratle
geri dönüyor.
Buna göre, cisme uygulanan itme kaç mv olur?
A) -1
B)-2
C) 1
D) 2
E) Sıfır
FİZİK
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
afiği verilmiştir. grafiği aşağıda- DOĞA KOLEJİ 6. ve Il AP= I m E) I, II ve III me= Duvar Kütlesi m olan cisim duvara v hızı ile çarpıp aynı süratle geri dönüyor. Buna göre, cisme uygulanan itme kaç mv olur? A) -1 B)-2 C) 1 D) 2 E) Sıfır FİZİK
6. Şekildeki cisim sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından
I yönünde V hızıyla fırlatılınca hızlanma ivmesi 2 m/s²,
Il yönünde V hızıyla fırlatılınca yavaşlama ivmesi 10 m/s²
O
olmaktadır.
Vo
m
K
Cismin kütlesi 2 kg ve kinetik sürtünme katsayısı sabit
olduğuna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuv-
veti kaç N'dur?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
S
L
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
6. Şekildeki cisim sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından I yönünde V hızıyla fırlatılınca hızlanma ivmesi 2 m/s², Il yönünde V hızıyla fırlatılınca yavaşlama ivmesi 10 m/s² O olmaktadır. Vo m K Cismin kütlesi 2 kg ve kinetik sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuv- veti kaç N'dur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 S L
3. Kütlesi 2 kg olan bir cisim sadece LM arası sürtünmeli olan bir düzenekte K noktasından serbest bırakılınca M
noktasından 4 m/s'lik hız ile geçiyor.
2 kg
20 m
Yatay düzlem
L
Buna göre L-M arası uzaklık x kaç metredir?
X
k = 0,4
(g = 10 m/s² alınız.)
M
M = 4 m/s
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. Kütlesi 2 kg olan bir cisim sadece LM arası sürtünmeli olan bir düzenekte K noktasından serbest bırakılınca M noktasından 4 m/s'lik hız ile geçiyor. 2 kg 20 m Yatay düzlem L Buna göre L-M arası uzaklık x kaç metredir? X k = 0,4 (g = 10 m/s² alınız.) M M = 4 m/s
EME-
sey düz
döng
AYT/FİZİK
8.
Sürtünmesiz dönebilen tabure üzerinde oturan kol-
ları açık olan sporcu tabure ile birlikte Şekil I'deki
gibi dönmektedir.
(0
Şekil I
Şekil II
Sporcu kollarını kapatarak Şekil Il'deki konuma
geldiğinde, dönme eksenine göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
I. Kafasının açısal momentumu artar.
Hl. Kollarının açısal momentumu artar.
III. Sistemin eylemsizlik momenti değişmez. X
azalması
gerekiyor
HD+
"Civell
C) ve II
(¹
E) I, II ve III
(= I. a
L = I₁ W
↓ ↑
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
EME- sey düz döng AYT/FİZİK 8. Sürtünmesiz dönebilen tabure üzerinde oturan kol- ları açık olan sporcu tabure ile birlikte Şekil I'deki gibi dönmektedir. (0 Şekil I Şekil II Sporcu kollarını kapatarak Şekil Il'deki konuma geldiğinde, dönme eksenine göre, yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III I. Kafasının açısal momentumu artar. Hl. Kollarının açısal momentumu artar. III. Sistemin eylemsizlik momenti değişmez. X azalması gerekiyor HD+ "Civell C) ve II (¹ E) I, II ve III (= I. a L = I₁ W ↓ ↑
2. Bir sihirbazlık gösterisinde, ouce bit masaya örtü
serilip üzerine şekildeki gibi cambarunkonulur. Örtü,
bir ucundan hızlıca çekilerek ma üzerinden alınır ve
bardağın devring den masa üzede kalo
özlenir.
B
Sol
kinetik
Bund höre örtü, yalnızca yata27ılı izhi olmaksızın
doğ
lica çekildiği esnada;
1. ba ağa örtü tarafidan u
II. örtüye bardak
III. örtüye masa
örtu.
Sola
D) Sola
lanan,
tarafından uygulanan,
an uygulanan
sürtünme kuvvetlerinin yönleri
SYM'ye aittir. Sorular
yrum veya
Sağa
Kangisinde doğru olarak
Sola
Sola
Sola
Sağa
Sağ
Sola
Sola
kuruluş taratutdan kullanılamaz
Sağa
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
2. Bir sihirbazlık gösterisinde, ouce bit masaya örtü serilip üzerine şekildeki gibi cambarunkonulur. Örtü, bir ucundan hızlıca çekilerek ma üzerinden alınır ve bardağın devring den masa üzede kalo özlenir. B Sol kinetik Bund höre örtü, yalnızca yata27ılı izhi olmaksızın doğ lica çekildiği esnada; 1. ba ağa örtü tarafidan u II. örtüye bardak III. örtüye masa örtu. Sola D) Sola lanan, tarafından uygulanan, an uygulanan sürtünme kuvvetlerinin yönleri SYM'ye aittir. Sorular yrum veya Sağa Kangisinde doğru olarak Sola Sola Sola Sağa Sağ Sola Sola kuruluş taratutdan kullanılamaz Sağa
mda yatay den-
C) I ve II et
kildeki gibi ya-
yor.
L P = T
m/s
3
7= 1
P
uvveti kaç
E) 5
6.
A) 4
B) 2
T₁
A) Azalır
B) Azalır
C) Artar
D) Değişmez
E) Değişmez
C) 1
T₁
Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X ve Y cisimleri
ile şekildeki gibi dengede iken tavana bağlı iplerdeki gerilme
kuvvetlerinin büyüklükleri T₁ ve T2 dir.
2
T₂
T₂
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
nab Değişmez
P
E) 4
--- Yatay
X
Y
Y cisminin bağlı olduğu ip kesilirse, T₁ ve T₂ için ne söyle-
nebilir? evul
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
mda yatay den- C) I ve II et kildeki gibi ya- yor. L P = T m/s 3 7= 1 P uvveti kaç E) 5 6. A) 4 B) 2 T₁ A) Azalır B) Azalır C) Artar D) Değişmez E) Değişmez C) 1 T₁ Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengede iken tavana bağlı iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T₁ ve T2 dir. 2 T₂ T₂ Azalır Artar Azalır Azalır nab Değişmez P E) 4 --- Yatay X Y Y cisminin bağlı olduğu ip kesilirse, T₁ ve T₂ için ne söyle- nebilir? evul
A
A
6. Yatay zeminde durmakta olan 2 kg kütleli cisme etki
eden yatay yola paralel kuvvetler şekilde gösterilmiştir.
Cisim ile zemin arasındaki statik ve kinetik sürtünme
kuvveti eşit ve büyüklüğü 8 N dır.
2111
F₂=16 N
2 kg
F₁ =10 N
-F3=4 N
yer(yatay)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(g = 10 m/s²)
A Cisme
A)
Cisme etki eden net kuvvet yönünde ve 2 N
büyüklüğündedir.
Cisme etki eden sürtünme kuvveti yönündedir.
Fn=m₁a
10=2.5
A
C) Cisim düzgün hızlanan hareket yapar.
D) Yerin cisme uyguladığı normal (dik) kuvvetin büyük-
lüğü 20 N dır.
E Cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s² dir.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
A A 6. Yatay zeminde durmakta olan 2 kg kütleli cisme etki eden yatay yola paralel kuvvetler şekilde gösterilmiştir. Cisim ile zemin arasındaki statik ve kinetik sürtünme kuvveti eşit ve büyüklüğü 8 N dır. 2111 F₂=16 N 2 kg F₁ =10 N -F3=4 N yer(yatay) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (g = 10 m/s²) A Cisme A) Cisme etki eden net kuvvet yönünde ve 2 N büyüklüğündedir. Cisme etki eden sürtünme kuvveti yönündedir. Fn=m₁a 10=2.5 A C) Cisim düzgün hızlanan hareket yapar. D) Yerin cisme uyguladığı normal (dik) kuvvetin büyük- lüğü 20 N dır. E Cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s² dir.
ÖRNEK 6
Gergin bir yayda dalga üreten bir kaynağın 1. tepeyi ürettikten
sonra 4. tepeyi üretene kadar geçirdiği süre 12s dir.
Dalganın yayılma hızı 3 cm/s olduğuna göre, ardışık iki tepe
arası yatay uzaklık kaç cm dir?
ÇÖZÜM
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
ÖRNEK 6 Gergin bir yayda dalga üreten bir kaynağın 1. tepeyi ürettikten sonra 4. tepeyi üretene kadar geçirdiği süre 12s dir. Dalganın yayılma hızı 3 cm/s olduğuna göre, ardışık iki tepe arası yatay uzaklık kaç cm dir? ÇÖZÜM
22:11 + +
B
AYT
yatay--
14. Şekildeki düzenekte m kütleli cisim F₁ ve F₂ kuvvet
lerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır.
F1= fs
F
D) Yalnız III
i düşey
|||
F2
HD+₁ %79
3
B
fs↑
kmg
fsof
Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvvetini
artması için,
yer
(yatay)
1. cismin kütlesini (m) artırma,
X. F, kuvvetini artırma,
III. F₂ kuvvetini artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve I
FS=KN
(G+F₂
E) I ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
22:11 + + B AYT yatay-- 14. Şekildeki düzenekte m kütleli cisim F₁ ve F₂ kuvvet lerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. F1= fs F D) Yalnız III i düşey ||| F2 HD+₁ %79 3 B fs↑ kmg fsof Buna göre, cisme etki eden sürtünme kuvvetini artması için, yer (yatay) 1. cismin kütlesini (m) artırma, X. F, kuvvetini artırma, III. F₂ kuvvetini artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve I FS=KN (G+F₂ E) I ve III
9.
D) II ve III
T K
A) R'den
C) P'den
ON
L
$0.
P
E) I, II ve III
1₁
Küresel aynaya gönderilen I, ışını aynadan yansı-
yıp asal eksene paralel gidiyor.
A 12
Buna göre 1₂ işını aynadan yansıdıktan sonra
aşağıdaki noktalardan hangilerinden geçer?
0100
Asal eksen
E) L'den
B) R-P arasından
D) P-L arasından
Soru ABC E Son ABCDE
001100 ood.
200 00¹200 DO
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
9. D) II ve III T K A) R'den C) P'den ON L $0. P E) I, II ve III 1₁ Küresel aynaya gönderilen I, ışını aynadan yansı- yıp asal eksene paralel gidiyor. A 12 Buna göre 1₂ işını aynadan yansıdıktan sonra aşağıdaki noktalardan hangilerinden geçer? 0100 Asal eksen E) L'den B) R-P arasından D) P-L arasından Soru ABC E Son ABCDE 001100 ood. 200 00¹200 DO