Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması Soruları

yargılarından hangileri doğrudur?+
A) Yalnız I
K
D) I ve III
X vagonu
2. K ve L cisimleri iple X ve Y vagonlarının tavanlarına
asılmıştır. Vagonlar hareket ederken iplerin düşeyle
yaptığı açılar şekillerdeki gibi 30° ve 60° olmaktadır.
2kip /30 3
Düşey
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I, II ve III
D) I vet
Taddem
POR £6:5X YOUR
Y vagonu
ip
Buna göre,
. Vagonların ikisi de hızlanmaktadır.
Vagonlar ivmeli hareket yapmaktadır.
Y vagonunun ivmesinin büyüklüğü, X vagonunun
ivmesinin büyüklüğünün iki katına eşittir.
B) Yalnız II
60°
F
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? +
(sin30° = 0,5; cos30º = √3/2)
Düşey
ve ll
E) II ve III
Ć
C) Yalnız III
4.
E
A
n
2
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
yargılarından hangileri doğrudur?+ A) Yalnız I K D) I ve III X vagonu 2. K ve L cisimleri iple X ve Y vagonlarının tavanlarına asılmıştır. Vagonlar hareket ederken iplerin düşeyle yaptığı açılar şekillerdeki gibi 30° ve 60° olmaktadır. 2kip /30 3 Düşey A) Yalnız B) Yalnız II E) I, II ve III D) I vet Taddem POR £6:5X YOUR Y vagonu ip Buna göre, . Vagonların ikisi de hızlanmaktadır. Vagonlar ivmeli hareket yapmaktadır. Y vagonunun ivmesinin büyüklüğü, X vagonunun ivmesinin büyüklüğünün iki katına eşittir. B) Yalnız II 60° F yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? + (sin30° = 0,5; cos30º = √3/2) Düşey ve ll E) II ve III Ć C) Yalnız III 4. E A n 2
15. Tanrı en mükemmel varlıktır ve böyle olduğu için de en
yüksek iyidir. Tanrı insanları yaratmış ve vahiy yoluyla
gönderdiği kutsal kitaplarında, ahlaki davranış kurallarını
belirlemiştir. Bu kurallara uymak iyi, yani ahlaklı davranış;
uymamak ise kötü yani ahlaka aykırı davranıştır.
Parçadaki görüşler İslam felsefesindeki hangi proble-
me yöneliktir?
A Buhun ölümsüzlüğüne
Birade özgürlüğüne
C) Tanrı'nın varlığına
D) Bilginin kaynağına
E) Toplumsal yaşamın kaynağına
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
15. Tanrı en mükemmel varlıktır ve böyle olduğu için de en yüksek iyidir. Tanrı insanları yaratmış ve vahiy yoluyla gönderdiği kutsal kitaplarında, ahlaki davranış kurallarını belirlemiştir. Bu kurallara uymak iyi, yani ahlaklı davranış; uymamak ise kötü yani ahlaka aykırı davranıştır. Parçadaki görüşler İslam felsefesindeki hangi proble- me yöneliktir? A Buhun ölümsüzlüğüne Birade özgürlüğüne C) Tanrı'nın varlığına D) Bilginin kaynağına E) Toplumsal yaşamın kaynağına
5.
Alp, Ada, Baki, Elif ve Murat ismindeki bir grup
öğrenci, aynı stadyum etrafında bir tam tur atıldığında
sonlanacak bir yarışma düzenlerler. Yarışmaya katılan
öğrencilerden, Baki birinci olurken Alp sonuncu
olmuştur. Elif ve Ada yarışmayı aynı anda
tamamlamışlardır.
pod ulos in ipf
Öğrencilerin yarışmayı tamamlama sürelerini gösteren
sütun grafiği şekildeki gibidir. Bu
6
OUTR
4
2
0
Yarışmayı tamamlama
süresi (dakika)
ENE
A) Baki
BMurat
Alp
DY
Alp
EX Baki
I
II III IV
JAYE
Öğrenci
Buna göre, grafikte I, II, III, IV ve V ile verilen
sütunlar hangi öğrencilere ait olabilir?
Bu
bax:
Elif
Ada
Elif
Elif le
Murat
V
201
die vee ua v
IV
Murat
Alp
Murat
Ada
Elif
CRA
Alp vüc
Elif
Baki
Baki
Alp
V
Ada
Baki
Ada
Murat
Ada
setiyle
aşağıdaki g
●
●
mav
sön
●
yes
SÖ
sa
ya
Buna
aşağı
A)
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
5. Alp, Ada, Baki, Elif ve Murat ismindeki bir grup öğrenci, aynı stadyum etrafında bir tam tur atıldığında sonlanacak bir yarışma düzenlerler. Yarışmaya katılan öğrencilerden, Baki birinci olurken Alp sonuncu olmuştur. Elif ve Ada yarışmayı aynı anda tamamlamışlardır. pod ulos in ipf Öğrencilerin yarışmayı tamamlama sürelerini gösteren sütun grafiği şekildeki gibidir. Bu 6 OUTR 4 2 0 Yarışmayı tamamlama süresi (dakika) ENE A) Baki BMurat Alp DY Alp EX Baki I II III IV JAYE Öğrenci Buna göre, grafikte I, II, III, IV ve V ile verilen sütunlar hangi öğrencilere ait olabilir? Bu bax: Elif Ada Elif Elif le Murat V 201 die vee ua v IV Murat Alp Murat Ada Elif CRA Alp vüc Elif Baki Baki Alp V Ada Baki Ada Murat Ada setiyle aşağıdaki g ● ● mav sön ● yes SÖ sa ya Buna aşağı A)
acın titre-
arafından
rafından
E) 1,8
6.
D) L
A) Yalnız 1
Bir cismin hızı ışık hızına yakın hızlara çıkarıldığında,
Cismin kütlesi
II.
Cismin göreli boyu
III. Cismin kinetik enerjisi
niceliklerinden hangileri değişmez?
D) I ve II
MILK
3300
Yalnız II
4 < t <tm
E ve III
Eve
C) Yalniz III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
acın titre- arafından rafından E) 1,8 6. D) L A) Yalnız 1 Bir cismin hızı ışık hızına yakın hızlara çıkarıldığında, Cismin kütlesi II. Cismin göreli boyu III. Cismin kinetik enerjisi niceliklerinden hangileri değişmez? D) I ve II MILK 3300 Yalnız II 4 < t <tm E ve III Eve C) Yalniz III
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun 3.
kararlı yörüngesinde dolanan elektron temel hale
döndüğünde açısal momentumundaki değişim
kaç dir? (h: planck sabiti)
B) 1/12
C) 1
A)
1
4
TU
D) 2
pical
E) 3
momentum.
'2π
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun 3. kararlı yörüngesinde dolanan elektron temel hale döndüğünde açısal momentumundaki değişim kaç dir? (h: planck sabiti) B) 1/12 C) 1 A) 1 4 TU D) 2 pical E) 3 momentum. '2π
5. Zamanın genişlemesi ile ilgili olarak;
1. Sistemin hareket etmesi nedeniyle, zamanın yavaş
ilerlemesidir.
II. Sistemin hareket etmesi nedeniyle, zamanın hızlı
ilerlemesidir.
III. Sistemin hareket etmesi nedeni ile, bir olayın oluş
anim farklı gözlemciler tarafından eş zamanlı olarak
algılanmasıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
263013
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
5. Zamanın genişlemesi ile ilgili olarak; 1. Sistemin hareket etmesi nedeniyle, zamanın yavaş ilerlemesidir. II. Sistemin hareket etmesi nedeniyle, zamanın hızlı ilerlemesidir. III. Sistemin hareket etmesi nedeni ile, bir olayın oluş anim farklı gözlemciler tarafından eş zamanlı olarak algılanmasıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 263013 D) I ve III C) Yalnız III E) II ve III
3. Siyah cisim ışımasında klasik yaklaşımlar ile deneysel ve-
riler arasındaki uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi ile
çözülmüştür?
A) De Broglie Hipotezi
B) Wien Yer Değiştirme Yasası
C) İş -Enerji Teoremi
D) Planck Hipotezi
E) Compton Saçılması
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3. Siyah cisim ışımasında klasik yaklaşımlar ile deneysel ve- riler arasındaki uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi ile çözülmüştür? A) De Broglie Hipotezi B) Wien Yer Değiştirme Yasası C) İş -Enerji Teoremi D) Planck Hipotezi E) Compton Saçılması
şekilde
11. Dünya'daki bir gözlemci verilen hızlarla hareket
eden X, Y, Z uzay araçlarının uzunluğunu eşit olarak
ölçüyor.
0,7c-
X
CAR
A) ly > lx > ly
C) lx = ly = 1₂
N
0,8c
Dünya
Bu araçların durgun hâldeki uzunlukları lx, ly, lz
arasındaki ilişki nasıldır?
E) ly > >lx
you
0,4c
BF₂ > ly > x
D) by > lx > lz
Nihat Bilgin Y
E)
13. Dün
ikiz
kard
8.B
Uza
ğı as
A) S
B)
C)
D)
E)
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
şekilde 11. Dünya'daki bir gözlemci verilen hızlarla hareket eden X, Y, Z uzay araçlarının uzunluğunu eşit olarak ölçüyor. 0,7c- X CAR A) ly > lx > ly C) lx = ly = 1₂ N 0,8c Dünya Bu araçların durgun hâldeki uzunlukları lx, ly, lz arasındaki ilişki nasıldır? E) ly > >lx you 0,4c BF₂ > ly > x D) by > lx > lz Nihat Bilgin Y E) 13. Dün ikiz kard 8.B Uza ğı as A) S B) C) D) E)
10. Atmosferin üst tabaklarında kozmik ışınlar tarafından oluş
turulan müonlar deniz düzeyine bol miktarda ulaşırlar. Kendi
sistemlerine göre hesaplanan ömürleri süresince bu parçacık-
ların deniz düzeyine ulaşamaması gerekir.
Bu durum özel görelilik kuramı ile açıklandığına göre,
1. Zaman genişlemesi
II. Boy kısalması
III. Eş zamanlılık
kavramlarından hangileri bu açıklamada kullanılır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I ve II
C) Yalnız
2.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
10. Atmosferin üst tabaklarında kozmik ışınlar tarafından oluş turulan müonlar deniz düzeyine bol miktarda ulaşırlar. Kendi sistemlerine göre hesaplanan ömürleri süresince bu parçacık- ların deniz düzeyine ulaşamaması gerekir. Bu durum özel görelilik kuramı ile açıklandığına göre, 1. Zaman genişlemesi II. Boy kısalması III. Eş zamanlılık kavramlarından hangileri bu açıklamada kullanılır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I ve II C) Yalnız 2.
OZEL GORE
Michelson-Morley deneyinde kullanılan alet interferometre
olarak adlandırılır.
Buna göre, interferometrede aşağıdakilerden hangisi kul-
lanılmıştır?
A) Hızlandırılmış elektron
B) Hızlandırılmış proton
C) Radyo dalgası
X-ışınları
E) Görünür ışık
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
OZEL GORE Michelson-Morley deneyinde kullanılan alet interferometre olarak adlandırılır. Buna göre, interferometrede aşağıdakilerden hangisi kul- lanılmıştır? A) Hızlandırılmış elektron B) Hızlandırılmış proton C) Radyo dalgası X-ışınları E) Görünür ışık
1. Modern fiziğin doğuşuna,
cisim ışıması,
berg, Schrödinger gibi bilim insanlarının...
ilgili yaptığı çalışmalar sebep olmuştır.
Paragraftaki boşluklar anlamlarına uygun olarak doldu-
rulursa aşağıdakilerden hangisi boşta kalır?
ik/
A) fotoelektrik
D) atom
B) X/
ÖZEL GÖRELİ
ışınlarının keşfi,
olay, Bohr, Heisen-
ile
E) görelik
C) kara
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
1. Modern fiziğin doğuşuna, cisim ışıması, berg, Schrödinger gibi bilim insanlarının... ilgili yaptığı çalışmalar sebep olmuştır. Paragraftaki boşluklar anlamlarına uygun olarak doldu- rulursa aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? ik/ A) fotoelektrik D) atom B) X/ ÖZEL GÖRELİ ışınlarının keşfi, olay, Bohr, Heisen- ile E) görelik C) kara
K-L miline birbi-
X ve Y teker-
i etrafında
ki konuma
ekerlerin
Y tekeri-
değer-
rlidir?
Ty
B
İKS-2
13. Modern fiziğe göre bir cismin kütlesi ve enerjisi ile
ilgili;
1.
Işık hızına yakın hızlarla hareket eden bir cismin küt-
lesi artar.
II. Kütle enerjiye dönüşebilir.
III. Enerji kütleye dönüşebilir.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
B
Il ve III
E) I, vetll
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
K-L miline birbi- X ve Y teker- i etrafında ki konuma ekerlerin Y tekeri- değer- rlidir? Ty B İKS-2 13. Modern fiziğe göre bir cismin kütlesi ve enerjisi ile ilgili; 1. Işık hızına yakın hızlarla hareket eden bir cismin küt- lesi artar. II. Kütle enerjiye dönüşebilir. III. Enerji kütleye dönüşebilir. verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III B Il ve III E) I, vetll
14 Şekildeki teleskopla K ve L yıldızlarını inceleyen bilim
insanı K yıldızının L yıldızına göre daha kırmızı olduğunu
gözlüyor.
Buna göre,
I. K yıldızı L yıldızına göre Dünya'ya daha uzaktır.
II. K yıldızının Dünya'dan uzaklaşma hızı L yıldızının
Dünya'dan uzaklaşma hızından büyüktür.
III. K yıldızı L yıldızına göre Dünya'ya daha yakındır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
14 Şekildeki teleskopla K ve L yıldızlarını inceleyen bilim insanı K yıldızının L yıldızına göre daha kırmızı olduğunu gözlüyor. Buna göre, I. K yıldızı L yıldızına göre Dünya'ya daha uzaktır. II. K yıldızının Dünya'dan uzaklaşma hızı L yıldızının Dünya'dan uzaklaşma hızından büyüktür. III. K yıldızı L yıldızına göre Dünya'ya daha yakındır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II C) Yalnız III E) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
Atom Fiziğine Giriş
Örnek - 8
Bohr atom modeline göre, atom numarası Z olan, tek elektron-
lu bir atomda, n. kararlı yörüngede dolanan elektronun top-
lam enerjisi;
E = -13,6-
A) -—-
Çözüm
Z²
B)
(ev) şeklinde bulunur.
Bohr atom modeline göre, H atomunun 1. yörüngesinde-
ki elektronun toplam enerjisi E,'in He+1 iyonun 2. yörün-
gesindeki elektronun toplam enerjisi E₂'ye oranı
E₁
kaçtır?
(ZH = 1, ZHe = 2)
*
C) 1
D) 2
E₂
N
→ Hız iki ko
→ Dörtgen
E) 4
Örnek 10
Bir hidrojen a
n=3. yörün
Örnek.9
Bir hidrojen atomunun elektriksel potansiyel enerjisi arttı-
Bu yö
sıyla
A) 3
ç
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Atom Fiziğine Giriş Örnek - 8 Bohr atom modeline göre, atom numarası Z olan, tek elektron- lu bir atomda, n. kararlı yörüngede dolanan elektronun top- lam enerjisi; E = -13,6- A) -—- Çözüm Z² B) (ev) şeklinde bulunur. Bohr atom modeline göre, H atomunun 1. yörüngesinde- ki elektronun toplam enerjisi E,'in He+1 iyonun 2. yörün- gesindeki elektronun toplam enerjisi E₂'ye oranı E₁ kaçtır? (ZH = 1, ZHe = 2) * C) 1 D) 2 E₂ N → Hız iki ko → Dörtgen E) 4 Örnek 10 Bir hidrojen a n=3. yörün Örnek.9 Bir hidrojen atomunun elektriksel potansiyel enerjisi arttı- Bu yö sıyla A) 3 ç
7.
Kararlılık kuşağının üstündeki I. bölgede bulunan çekirdekler
kararlı hale geçmek için bozunuma uğrarlar.
Buna göre,
1. Bozunum ß işıması olarak gerçekleşir.
II. Çekirdekte nötron protona dönüşür.
değişmez.
değişmez.
III. Bozunumda kütle numarası
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
BI ve II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
7. Kararlılık kuşağının üstündeki I. bölgede bulunan çekirdekler kararlı hale geçmek için bozunuma uğrarlar. Buna göre, 1. Bozunum ß işıması olarak gerçekleşir. II. Çekirdekte nötron protona dönüşür. değişmez. değişmez. III. Bozunumda kütle numarası yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III BI ve II E) I, II ve III C) I ve Il
8
Büyük atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardıman
edilerek daha küçük atom çekirdeklerine dönüştürülme-
sine fisyon denir.
II. Fisyon kontrol edilebilir bir çekirdek tepkimesidir.
III. Nükleer santrallerde enerji üretimi fisyon reaksiyonları ile
gerçekleştirilir.
tayon
x
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve Ill
B) Yalnız II
11
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
8 Büyük atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardıman edilerek daha küçük atom çekirdeklerine dönüştürülme- sine fisyon denir. II. Fisyon kontrol edilebilir bir çekirdek tepkimesidir. III. Nükleer santrallerde enerji üretimi fisyon reaksiyonları ile gerçekleştirilir. tayon x Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve Ill B) Yalnız II 11 E) I, II ve III C) Yalnız III