Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması Soruları

13. I. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin şekli, odakların-
dan birinde Güneş olan bir elipstir.
II. Gezegenler Güneş etrafında dolandıkça eşit zaman ara-
lıklarında eşit alanlar tarar.
III. Gezegenlerde ortalama yarıçapın periyoduna oranı
sabittir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Kepler Yasaları'ndan-
dir?
A) Yalnız I
D) Yalnız III
B) I ve II
E) I, II ve III
R
C) II ve III
TON
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
13. I. Güneş etrafında dolanan gezegenlerin şekli, odakların- dan birinde Güneş olan bir elipstir. II. Gezegenler Güneş etrafında dolandıkça eşit zaman ara- lıklarında eşit alanlar tarar. III. Gezegenlerde ortalama yarıçapın periyoduna oranı sabittir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Kepler Yasaları'ndan- dir? A) Yalnız I D) Yalnız III B) I ve II E) I, II ve III R C) II ve III TON
AYT Deneme Sınavı
Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji
eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında
maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi-
lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste-
rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir
parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse
m. c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da
enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok
olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir.
Buna göre,
I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında
ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda
kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir
1. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara ula-
şırsa parçacığın kütlesi m den büyük olur.
I. Işığın kütlesi vardır.
81
yargılarından hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) Yalnız II
DY II ve III
E) I ve II
C) Yalnız I
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
AYT Deneme Sınavı Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi- lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste- rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse m. c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir. Buna göre, I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir 1. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara ula- şırsa parçacığın kütlesi m den büyük olur. I. Işığın kütlesi vardır. 81 yargılarından hangileri doğrudur? A) II ve III B) Yalnız II DY II ve III E) I ve II C) Yalnız I
4. Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji
eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında
maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi-
lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste-
rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir
parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse
AYT Deneme Sınavı
m.
c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da
enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok
olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir.
Buna göre,
I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında
ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda
kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir
II. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara úla-
şırsa parçacığın kütlesi myden büyük olur.
III. Işığın kütlesi vardır.
• 2= h +0, tamsin
yargılarından hangileri doğrudur
A) II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve II
C) Yalnız I
Elantick
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
4. Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'ne göre kütle ile enerji eşdeğerdir. Teoriye göre, uygun şartlar sağlandığında maddenin kütlesi enerjiye, enerji de kütleye dönüşebi- lir. Durgunluk enerjisi de E = m . c² bağıntısı ile göste- rilen kütle - enerji eşdeğerliği; m kütleli durgun olan bir parçacık yok olarak enerjiye dönüşürse AYT Deneme Sınavı m. c² kadar enerji oluşacağını ifade eder. Ya da enerjisi m. c²'ye eşdeğer fotonlar uygun şartlarda yok olursa ortaya m kütleli parçacık çıkacak demektir. Buna göre, I. Bir Uranyum izotopunun bölünmesi esnasında ortaya çıkan y ışınlarının enerjisi reaksiyonda kaybolan kütlenin durgunluk enerjisine eşittir II. m kütleli bir parçıcık ışık hızına yakın hızlara úla- şırsa parçacığın kütlesi myden büyük olur. III. Işığın kütlesi vardır. • 2= h +0, tamsin yargılarından hangileri doğrudur A) II ve III B) Yalnız II D) II ve III E) I ve II C) Yalnız I Elantick
n
tif
SI
33
D) Le II
12. Başlangıçta dünya üzerinde bulunan şekildeki kalınlığı
önemsiz dikdörtgen levhalardan P levhasının alanı
R'ninkinden küçüktür. Levhalardan sadece birisi, ışık
hızına yakın hızla hareket ettirildiğinde dünyada bulunan
gözlemciye göre levhaların alanları eşitleniyor.
P
E) ve
DI ve fil
R
-X
+X
Buna göre hareket ettirilen levha, Eger cisini & dof
VR levhasıdır.
hareket ederse yhanlik kise
olur
P levhasıdır.
X doğrultusunda hareket ettirilmiştir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
n tif SI 33 D) Le II 12. Başlangıçta dünya üzerinde bulunan şekildeki kalınlığı önemsiz dikdörtgen levhalardan P levhasının alanı R'ninkinden küçüktür. Levhalardan sadece birisi, ışık hızına yakın hızla hareket ettirildiğinde dünyada bulunan gözlemciye göre levhaların alanları eşitleniyor. P E) ve DI ve fil R -X +X Buna göre hareket ettirilen levha, Eger cisini & dof VR levhasıdır. hareket ederse yhanlik kise olur P levhasıdır. X doğrultusunda hareket ettirilmiştir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Diğer sayfaya geçiniz.
A) 400
4₁_1
==
2 4
B) 900
A) 2
C) 1000
F
12 Kütlelerim₁ = mm₂ = 2molan gezegenlerin yarıçapla-
ri sırasıyla r₁ ve 2 çekim ivmeleri g₁ ve 92'dir.
olduğuna göre, oranı kaçtır?
G
D1
600 150
B) 4 C) 8
D) 1200 E) 1350
91
92
9
gres
as
138
D) 16
E) 24
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
A) 400 4₁_1 == 2 4 B) 900 A) 2 C) 1000 F 12 Kütlelerim₁ = mm₂ = 2molan gezegenlerin yarıçapla- ri sırasıyla r₁ ve 2 çekim ivmeleri g₁ ve 92'dir. olduğuna göre, oranı kaçtır? G D1 600 150 B) 4 C) 8 D) 1200 E) 1350 91 92 9 gres as 138 D) 16 E) 24
FEN BİLİMLERİ TESTİ
k(1-14). Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) ile ilgili 40 soru vardır.
dir.
idinin Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
emde düzgün çember-
bir cisim ile ilgili;
göre açısal ivmesi,
göre eylemsizlik mo-
?
e III
C) Yalnız III
örüngede yer-
dolanan bir te-
ir yerde sabit
et etmektedir.
uydudan ke-
n, Türkiyede
göre gökyü-
ekmektedir.
çin aşağı-
KARİYER
3. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) eskiyen Hubb-
le Uzay Teleskobu'nun yerine planlanan bir kızılötesi
uzay teleskobudur. 25 Aralık 2021 yılında Dünya'dan
fırlatılmıştır. JWST 6.5 metre genişliğinde altın kapla-
ma bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu
ayna 13,5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldız-
larının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.
Hubble Teleskobu Dünya'dan 550 km uzakta çem-
bersel bir yörüngede dönerken onun yerine gönderi-
len JWST Dünya'dan 1,5 milyon km uzakta çember-
sel bir yörüngede dolanacaktır.
Hubble ve JWST ile ilgili olarak
İkiside sadece Dünya'nın çekim kuvvetinin etki-
sinde dönmüşlerdir.
1.
II. JWST'nin Dünya etrafındaki 1 turu Hubble Teles-
kobu'na göre çok uzun sürecektir.
III. Hubble Teleskobu Dünya'ya yakın olduğu için ve-
rileri Dünya'ya daha hızlı gönderir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
C
F
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
FEN BİLİMLERİ TESTİ k(1-14). Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) ile ilgili 40 soru vardır. dir. idinin Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. emde düzgün çember- bir cisim ile ilgili; göre açısal ivmesi, göre eylemsizlik mo- ? e III C) Yalnız III örüngede yer- dolanan bir te- ir yerde sabit et etmektedir. uydudan ke- n, Türkiyede göre gökyü- ekmektedir. çin aşağı- KARİYER 3. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) eskiyen Hubb- le Uzay Teleskobu'nun yerine planlanan bir kızılötesi uzay teleskobudur. 25 Aralık 2021 yılında Dünya'dan fırlatılmıştır. JWST 6.5 metre genişliğinde altın kapla- ma bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna 13,5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldız- larının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır. Hubble Teleskobu Dünya'dan 550 km uzakta çem- bersel bir yörüngede dönerken onun yerine gönderi- len JWST Dünya'dan 1,5 milyon km uzakta çember- sel bir yörüngede dolanacaktır. Hubble ve JWST ile ilgili olarak İkiside sadece Dünya'nın çekim kuvvetinin etki- sinde dönmüşlerdir. 1. II. JWST'nin Dünya etrafındaki 1 turu Hubble Teles- kobu'na göre çok uzun sürecektir. III. Hubble Teleskobu Dünya'ya yakın olduğu için ve- rileri Dünya'ya daha hızlı gönderir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III C F
3
4. Sayfa düzleminde bulunan düz tellerden şekildeki gibi i ve 2i
akımları geçmektedir. Üzerinden i akımı geçen telin A nokta-
sında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olmaktadır.
kaç B dir? (sin60 =
A)-3
B)-2
i
60°
X30
21
2'
d
A
3=82-K²
2.
Bu akımların O noktasında oluşan bileşke manyetik alan
√√√3
cos60 = 1/2) 4/2
C) -1
2.k. 21
D) 2
foo
E) 3
B
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3 4. Sayfa düzleminde bulunan düz tellerden şekildeki gibi i ve 2i akımları geçmektedir. Üzerinden i akımı geçen telin A nokta- sında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olmaktadır. kaç B dir? (sin60 = A)-3 B)-2 i 60° X30 21 2' d A 3=82-K² 2. Bu akımların O noktasında oluşan bileşke manyetik alan √√√3 cos60 = 1/2) 4/2 C) -1 2.k. 21 D) 2 foo E) 3 B
AEK
10.
Y levhasından serbest bırakılan m
kütlell -q yüklü parçacık a ivmesi
ile hızlanarak t süre sonra hızıyla
X levhasına çarpıyor.
Levhalar arası uzaklık artındırsa
a, t, niceliklerinin değişlp de-
ğişmediği konusunda ne söyle-
nebilir?
a
A) Azalır
B) Azalır
C) Azalır
D) Artar
E)
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
Artar
X
D
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
Artar
Sayfa 9
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
AEK 10. Y levhasından serbest bırakılan m kütlell -q yüklü parçacık a ivmesi ile hızlanarak t süre sonra hızıyla X levhasına çarpıyor. Levhalar arası uzaklık artındırsa a, t, niceliklerinin değişlp de- ğişmediği konusunda ne söyle- nebilir? a A) Azalır B) Azalır C) Azalır D) Artar E) Artar Artar Azalır Değişmez Azalır Artar X D Değişmez Değişmez Artar Değişmez Artar Sayfa 9
10. Kepler, uzun süren araştırmalar sonucunda geze-
genlerin Güneş'in çevresindeki hareketini kendi adını
taşıyan Kepler Kanunlarıyla açıklamıştır.
Buna göre Kepler Kanunları olarak ifade edilen,
Gezegenler, odaklarından birinde Güneş bulunan
eliptik yörüngede dolanırlar.
Güneş'i gezegene birleştiren yarıçap vektörü eşit
zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
UH. Güneş'in etrafında dolanan gezegenlerin orta-
lama yörünge yarıçapının küpünün, dolanım pe-
riyodunun karesine oranı sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
PUAN
DI ve Ill
C) Yalnız III
E) I, II ve III
34
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
10. Kepler, uzun süren araştırmalar sonucunda geze- genlerin Güneş'in çevresindeki hareketini kendi adını taşıyan Kepler Kanunlarıyla açıklamıştır. Buna göre Kepler Kanunları olarak ifade edilen, Gezegenler, odaklarından birinde Güneş bulunan eliptik yörüngede dolanırlar. Güneş'i gezegene birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. UH. Güneş'in etrafında dolanan gezegenlerin orta- lama yörünge yarıçapının küpünün, dolanım pe- riyodunun karesine oranı sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II PUAN DI ve Ill C) Yalnız III E) I, II ve III 34
8. Eşit kütleli k ve L gezegenleri bir yıldızın etrafında dolanmakta:
din K gezegeninin yıldıza uzaklığı, L gezegeninin yıldıza uzakir
K gezegent ile yıldız arasındaki kütle çekim kuvveti F oldu-
duna göre, L gezegeni ile yıldız arasındaki kötle çekim kuva
veti kaç F'dir?
T
C) 2
B
D) 4
D) 4 E) 16
23. FASİKÜL
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
8. Eşit kütleli k ve L gezegenleri bir yıldızın etrafında dolanmakta: din K gezegeninin yıldıza uzaklığı, L gezegeninin yıldıza uzakir K gezegent ile yıldız arasındaki kütle çekim kuvveti F oldu- duna göre, L gezegeni ile yıldız arasındaki kötle çekim kuva veti kaç F'dir? T C) 2 B D) 4 D) 4 E) 16 23. FASİKÜL
10. X, Y ve Z cisimlerine ait ışıma şiddeti-dalga boyu grafiği
ve
şekildeki gibidir.
A)
B)
C)
Işıma
şiddeti
E)
N
Etsyn
X
Mavi V
Yeşil V
Yeşil
Kırmızı
Mor
(5=h<
2
Dalga
boyu
Y
Turuncu
Kırmızı
Turuncu
Mor
Kırmızı
1
L
6
A
M
Z cisminin yaptığı en yoğun işımanın rengi sarı olduğu- A
na göre X ve Y cisimlerinin yaptıkları en yoğun ışımala- |
rın renkleri verilenlerden hangisi olamaz?
E
S
Q
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
10. X, Y ve Z cisimlerine ait ışıma şiddeti-dalga boyu grafiği ve şekildeki gibidir. A) B) C) Işıma şiddeti E) N Etsyn X Mavi V Yeşil V Yeşil Kırmızı Mor (5=h< 2 Dalga boyu Y Turuncu Kırmızı Turuncu Mor Kırmızı 1 L 6 A M Z cisminin yaptığı en yoğun işımanın rengi sarı olduğu- A na göre X ve Y cisimlerinin yaptıkları en yoğun ışımala- | rın renkleri verilenlerden hangisi olamaz? E S Q
AYT / FİZİK
11. Şekilde verilen ABC üçgen çerçevesi d doğrultusunda ışık
hızına yakın bir hızda hareket ettiriliyor. Çerçeve hareket
ederken Dünya üzerindeki durgun bir gözlemci çerçeveyi
izliyor.
B
b
B)
a
Azalır
Artar
C)
Azalır
D) Değişmez
E Değişmez
C
Hereket digt sna
lasch
Buna göre, gözlemcinin ölçtüğü a, b, c açılarının değer-
leri için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?
- d
b
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
Değişmez
C
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
una ait enerji seviyeleri şekildeki gibidir.
Enerji (eV)
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
AYT / FİZİK 11. Şekilde verilen ABC üçgen çerçevesi d doğrultusunda ışık hızına yakın bir hızda hareket ettiriliyor. Çerçeve hareket ederken Dünya üzerindeki durgun bir gözlemci çerçeveyi izliyor. B b B) a Azalır Artar C) Azalır D) Değişmez E Değişmez C Hereket digt sna lasch Buna göre, gözlemcinin ölçtüğü a, b, c açılarının değer- leri için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? - d b Azalır Artar Azalır Değişmez Değişmez C Artar Azalır Değişmez Artar Azalır una ait enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Enerji (eV)
Fizik bilimi üzerine çalışma yapan bir bilim
insanı, atom çekirdekleri arasındaki etkileşimleri
incelemektedir.
Buna göre, bu bilim insanı fiziğin hangi alt dalı
üzerine çalışma yapmaktadır?
A) Atom fiziği
B) Yüksek enerji ve plazma fiziği
C) Nükleer fizik
D) Katihâl fiziği
E) Mekanik
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Fizik bilimi üzerine çalışma yapan bir bilim insanı, atom çekirdekleri arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Buna göre, bu bilim insanı fiziğin hangi alt dalı üzerine çalışma yapmaktadır? A) Atom fiziği B) Yüksek enerji ve plazma fiziği C) Nükleer fizik D) Katihâl fiziği E) Mekanik
21.
K
K
V=0
A
V
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Ive ll
E) Il ve lil
L
Şekil 1
Şekil 2
A
Şekil 1'deki hareketsiz trenin O noktasında bir ışık
kaynağı ve karşısındaki A noktasında bir gözlemci
bulunmaktadır. Gözlemci, tren hareketsizken, ışık
kaynağından çıkan ışınların K ve L noktalarına aynı
anda ulaştığını gözlerken; tren V sabit hızıyla hareket
ettiğinde ışınların K'ye L'den daha önce geldiğini
gözlemliyor.
Buna göre;
I. K noktasına gelen işığın hızı, L noktasına gelen
ışığın hızından büyüktür.
II. K ve L noktalarında eş zamanlı olaylar yaşanmaz.
III. Her iki noktada da farklı fizik yasaları vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
21. K K V=0 A V A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive ll E) Il ve lil L Şekil 1 Şekil 2 A Şekil 1'deki hareketsiz trenin O noktasında bir ışık kaynağı ve karşısındaki A noktasında bir gözlemci bulunmaktadır. Gözlemci, tren hareketsizken, ışık kaynağından çıkan ışınların K ve L noktalarına aynı anda ulaştığını gözlerken; tren V sabit hızıyla hareket ettiğinde ışınların K'ye L'den daha önce geldiğini gözlemliyor. Buna göre; I. K noktasına gelen işığın hızı, L noktasına gelen ışığın hızından büyüktür. II. K ve L noktalarında eş zamanlı olaylar yaşanmaz. III. Her iki noktada da farklı fizik yasaları vardır. yargılarından hangileri doğrudur?
daya-
afında
ve III
32
8. Gökay ve Gökdeniz 20 yaşında ikiz kardeştir. Gökay, bir uzay
mekiği ile uzaya gönderilirken Gökdeniz, Dünya'da kalır.
Buna göre,
1. Gökay, Dünya'ya döndüğünde Gökdeniz 20 yaşından
daha büyük bir yaşta olur.
II. Gökay, Dünya'ya döndüğünde 20 yaşından daha küçük
bir yaşta olur.
VI.
ll. Gökay, Dünya'ya döndüğünde, Gökdeniz, Gökay'a gö-
re daha yaşlı olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
AY Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
C) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
daya- afında ve III 32 8. Gökay ve Gökdeniz 20 yaşında ikiz kardeştir. Gökay, bir uzay mekiği ile uzaya gönderilirken Gökdeniz, Dünya'da kalır. Buna göre, 1. Gökay, Dünya'ya döndüğünde Gökdeniz 20 yaşından daha büyük bir yaşta olur. II. Gökay, Dünya'ya döndüğünde 20 yaşından daha küçük bir yaşta olur. VI. ll. Gökay, Dünya'ya döndüğünde, Gökdeniz, Gökay'a gö- re daha yaşlı olur. yargılarından hangileri doğrudur? AY Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I ve III C) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
1. Seri bağlı LC devresinin titreşimi sönümsüz meka-
niksel titreşime benzer. Bu mekaniksel titreşimin,
aynı frekanslı bir dış kuvvetle desteklenirse genlik
sürekli büyüyen titreşime dönüşür.
Bu olaya ne ad verilir?
A) Salınım
C) Empedans
E) Absorbsiyon
B) Rezonans
D) Rezistans
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
1. Seri bağlı LC devresinin titreşimi sönümsüz meka- niksel titreşime benzer. Bu mekaniksel titreşimin, aynı frekanslı bir dış kuvvetle desteklenirse genlik sürekli büyüyen titreşime dönüşür. Bu olaya ne ad verilir? A) Salınım C) Empedans E) Absorbsiyon B) Rezonans D) Rezistans