Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması Soruları

2.
Einstein'ın özel görelilik kuramına göre,
1. Birbirinden farklı eylemsiz referans sistemlerinde birbirin-
den farklı fizik yasaları geçerlidir.
TO
II. Uzay ve zaman kavramları mutlaktır ve tüm eylemsiz refe-
rans sistemlerinde aynı ölçülür.
III. Maddeler için ulaşılabilecek hızın bir üst sınırı yoktur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
1-
-
E) I, II ve II
C) Yalnız II
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
2. Einstein'ın özel görelilik kuramına göre, 1. Birbirinden farklı eylemsiz referans sistemlerinde birbirin- den farklı fizik yasaları geçerlidir. TO II. Uzay ve zaman kavramları mutlaktır ve tüm eylemsiz refe- rans sistemlerinde aynı ölçülür. III. Maddeler için ulaşılabilecek hızın bir üst sınırı yoktur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II 1- - E) I, II ve II C) Yalnız II
6. Işık hızına yakın hızda hareket eden bir uzay aracındaki
gözlemci, uzay aracına göre hareketsizdir.
Buna göre;
1. Gözlemci uzay aracında gerçekleşen bir olayın oluş sü-
resini genişlemiş olarak görür.
II. Gözlemci Dünya'ya olan uzaklığını daha kısa olarak gö-
rür.
III. Gözlemci Dünya'da gerçekleşen bir olayın oluş süresini
daha büyük olarak görür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
6. Işık hızına yakın hızda hareket eden bir uzay aracındaki gözlemci, uzay aracına göre hareketsizdir. Buna göre; 1. Gözlemci uzay aracında gerçekleşen bir olayın oluş sü- resini genişlemiş olarak görür. II. Gözlemci Dünya'ya olan uzaklığını daha kısa olarak gö- rür. III. Gözlemci Dünya'da gerçekleşen bir olayın oluş süresini daha büyük olarak görür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III
K
123
8. Alper ve Aslı'nın özdeş saatleri aynı zamanı gösterdikleri bir
anda Aslı 0,6c hızıyla hareket eden uzay aracının içinde,
Alper yere göre hareketsizdir.
Buna göre;
.L.
Alper'e göre, elindeki saat Aslı'nın saatine göre daha
hızlı çalışır.
II. Aslı'ya göre, elindeki saat Alper'in saatine göre daha ya.
vaş çalışır.
III. Alper'e göre elindeki saat Aslı'nın saatine göre daha ya-
vaş çalışır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
www.
E) II ve III
C) Yalnız III
5.E 6.A 7.D 8.A
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
K 123 8. Alper ve Aslı'nın özdeş saatleri aynı zamanı gösterdikleri bir anda Aslı 0,6c hızıyla hareket eden uzay aracının içinde, Alper yere göre hareketsizdir. Buna göre; .L. Alper'e göre, elindeki saat Aslı'nın saatine göre daha hızlı çalışır. II. Aslı'ya göre, elindeki saat Alper'in saatine göre daha ya. vaş çalışır. III. Alper'e göre elindeki saat Aslı'nın saatine göre daha ya- vaş çalışır. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II www. E) II ve III C) Yalnız III 5.E 6.A 7.D 8.A
3.
Einstein ortaya koyduğu postülalardan biri ile fizik ya-
salarının farklı referans sistemlerine göre geçerliliğini
ifade etmiştir.
Bazı referans sistemindeki gözlemciler aşağıda ve-
-rilmiştir.
I.
Kalkış yapan roketteki
astronot
III.
A) Yalnız I
II.
D) II ve III
Uçuş kulesinde oturan yetkili
Einstein'e göre bu gözlemcilerden hangilerine gö-
re Dünya'ya yaklaşan bir asteroidin Dünya'ya çarp-
ma zamanı aynı ölçülebilir?
TAMAME
B) Yalnız II
Sabit hızlı uçağın
pilotu
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3. Einstein ortaya koyduğu postülalardan biri ile fizik ya- salarının farklı referans sistemlerine göre geçerliliğini ifade etmiştir. Bazı referans sistemindeki gözlemciler aşağıda ve- -rilmiştir. I. Kalkış yapan roketteki astronot III. A) Yalnız I II. D) II ve III Uçuş kulesinde oturan yetkili Einstein'e göre bu gözlemcilerden hangilerine gö- re Dünya'ya yaklaşan bir asteroidin Dünya'ya çarp- ma zamanı aynı ölçülebilir? TAMAME B) Yalnız II Sabit hızlı uçağın pilotu C) Yalnız III E) I, II ve III
1. Masut
Yer
Ok-*
Durgun håldeki boyu L olan bir tren şekildeki yöne göreli hızda
hareket etmektedir. Bu durumda yerde durmakta olan Mesut tre-
nin kendisinden uzaklaştığını ve boyunu L, uzunluğunda görür-
ken, yerde durmakta olan Altay ise trenin kendisine yaklaştığı
ve boyunu L., uzurluğunda görmektedir.
A) L = L₁ L₂
Buna göre L, L, ve L, arasındaki ilişki, aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
B)L>L=₂
D) L₁ > LL₂E) L₂>L>L₁
XX
Deneme - 1
<1
Altay
11
C) L₁ = L₂ > L
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
1. Masut Yer Ok-* Durgun håldeki boyu L olan bir tren şekildeki yöne göreli hızda hareket etmektedir. Bu durumda yerde durmakta olan Mesut tre- nin kendisinden uzaklaştığını ve boyunu L, uzunluğunda görür- ken, yerde durmakta olan Altay ise trenin kendisine yaklaştığı ve boyunu L., uzurluğunda görmektedir. A) L = L₁ L₂ Buna göre L, L, ve L, arasındaki ilişki, aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? B)L>L=₂ D) L₁ > LL₂E) L₂>L>L₁ XX Deneme - 1 <1 Altay 11 C) L₁ = L₂ > L
4.
Fotonlar ile ilgili olarak,
1. Elektrik alandan etkilenirler.
II. Momentumları vardır.
III. Kütleleri ve durgun enerjileri yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Yalnız III
B) Yalnız II
C) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
4. Fotonlar ile ilgili olarak, 1. Elektrik alandan etkilenirler. II. Momentumları vardır. III. Kütleleri ve durgun enerjileri yoktur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Yalnız III B) Yalnız II C) II ve III E) I, II ve III
fizik anlayışına göre, bu hızlar arasında-
ki ilişki nedir?
A) V< V₂ ₁
C) V₁ V2
V₁ = ( + V₂
E) V=V₁ = V₂
A) Yalnız I
=C-V₂
2=0
B) V₂<V <V₁
D) √<V₁ < V₂
D) I ve III
112
+X
B) Yalnız II
E) Yalnız III
Klasik fi
sel ve r
5. Zamanın genişlemesi ile ilgili olarak,
I. Dünyada zamanın hızla akmasıdır.
II. Uzayda zamanın hızla akmasıdır.
III. Sistemin hareket etmesi nedeniyle zaman yavaş
ilerler.
verilenlerinden hangileri yanlıştır?
Einstei
fi) dir.
Eş Zama
Herh
siste
aynı
zam
C) I ve II
Eş
Zam
(Gör
rec
Is
Bir astronot, Dünya'dan d kadar uzaklıkta bulunan bir
galaksiye, ışık hızına yakın hızla hareket eden uzay
gemisiyle yolculuk yapıyor.
Buna göre, by yolculukla ilgili,
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
fizik anlayışına göre, bu hızlar arasında- ki ilişki nedir? A) V< V₂ ₁ C) V₁ V2 V₁ = ( + V₂ E) V=V₁ = V₂ A) Yalnız I =C-V₂ 2=0 B) V₂<V <V₁ D) √<V₁ < V₂ D) I ve III 112 +X B) Yalnız II E) Yalnız III Klasik fi sel ve r 5. Zamanın genişlemesi ile ilgili olarak, I. Dünyada zamanın hızla akmasıdır. II. Uzayda zamanın hızla akmasıdır. III. Sistemin hareket etmesi nedeniyle zaman yavaş ilerler. verilenlerinden hangileri yanlıştır? Einstei fi) dir. Eş Zama Herh siste aynı zam C) I ve II Eş Zam (Gör rec Is Bir astronot, Dünya'dan d kadar uzaklıkta bulunan bir galaksiye, ışık hızına yakın hızla hareket eden uzay gemisiyle yolculuk yapıyor. Buna göre, by yolculukla ilgili,
7. Güneş lekelerinin ışınımlarının enerji yoğunluğunun en büyük
değerine karşılık gelen dalga boyu 5800 Å dir.
Buna göre, bu ışımayı yapan Güneş lekesinin yüzey sı-
caklığı kaç K dir? (max T = 2,9.10-3 mk alınız.)
A) 4000
C) 5000
B) 4500
D) 5500
$2600
E) 6000
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
7. Güneş lekelerinin ışınımlarının enerji yoğunluğunun en büyük değerine karşılık gelen dalga boyu 5800 Å dir. Buna göre, bu ışımayı yapan Güneş lekesinin yüzey sı- caklığı kaç K dir? (max T = 2,9.10-3 mk alınız.) A) 4000 C) 5000 B) 4500 D) 5500 $2600 E) 6000
tlesi yoktur?
Foton
O
k bir hac-
16. Hidrojen atomunda n = 2 enerji seviyesinde bulunan
elektron n 1 seviyesine geçtiğinde E enerjili foton ya-
yınlamaktadır.
n=3
n = 2
n=1
foton
E
Buna göre, hidrojen atomunda n = 3 seviyesinden
n = 1 seviyesine geçen elektronun yayınlayacağı fo-
tonun enerjisi kaç E'dir?
A) B) C) L037E) 32
32
/
18.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
tlesi yoktur? Foton O k bir hac- 16. Hidrojen atomunda n = 2 enerji seviyesinde bulunan elektron n 1 seviyesine geçtiğinde E enerjili foton ya- yınlamaktadır. n=3 n = 2 n=1 foton E Buna göre, hidrojen atomunda n = 3 seviyesinden n = 1 seviyesine geçen elektronun yayınlayacağı fo- tonun enerjisi kaç E'dir? A) B) C) L037E) 32 32 / 18.
at
u
AYT/Fen Bilimleri
13. Aşağıda bazı fiziksel olayların görselleri verilmiştir.
Sabit süratle
dönen dönme
dolap kabini
Şekil 1
A) Yalnız I
6
Sabit süratle doğrusal yolda
hareket eden
MAGLEV treni
Şekil 2
g
Buna göre, verilenlerden hangileri eylemsiz referans siste-
mi olarak kabul edilebilir?
D) II ve III
Yavaşlayarak
piste inişe geçen
uçak kabini
Şekil 3
B) Yalnız II
E, II ve III
C) I ve III
16. Aşağıdaki sistemde
larak yeterince bekle
CH₂(g)
3 atm
4V L
TK
Buna göre, siste
4.
Toplam g
FII. CH4 gaz
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
at u AYT/Fen Bilimleri 13. Aşağıda bazı fiziksel olayların görselleri verilmiştir. Sabit süratle dönen dönme dolap kabini Şekil 1 A) Yalnız I 6 Sabit süratle doğrusal yolda hareket eden MAGLEV treni Şekil 2 g Buna göre, verilenlerden hangileri eylemsiz referans siste- mi olarak kabul edilebilir? D) II ve III Yavaşlayarak piste inişe geçen uçak kabini Şekil 3 B) Yalnız II E, II ve III C) I ve III 16. Aşağıdaki sistemde larak yeterince bekle CH₂(g) 3 atm 4V L TK Buna göre, siste 4. Toplam g FII. CH4 gaz
10. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki
gibi veriliyor.
12,75
12,10
10,20
Enerji (eV)
K
A) λK > L >^M
C) ^₁ >^M> ^K
L
M
Temel hâl
n = 4
n = 3
E) AK> ^M> AL
n = 2
Buna göre temel hâlden 3 uyarılma düzeyine uyarı-
lan bir elektronun temel hâle dönerken yayımladığı
K, L ve M işımalarının dalga boyları AK, AL ve M
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
n = 1
B) A₁
AL
> AK > AM
D) AM > AL > AK
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
10. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibi veriliyor. 12,75 12,10 10,20 Enerji (eV) K A) λK > L >^M C) ^₁ >^M> ^K L M Temel hâl n = 4 n = 3 E) AK> ^M> AL n = 2 Buna göre temel hâlden 3 uyarılma düzeyine uyarı- lan bir elektronun temel hâle dönerken yayımladığı K, L ve M işımalarının dalga boyları AK, AL ve M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? n = 1 B) A₁ AL > AK > AM D) AM > AL > AK
5. İkiz kardeşler Bahar ve Esra'dan Bahar, ışık hızına
yakın bir hızla Esra'yı Dünya'da bırakıyor ve bir ga-
laksiye gidip geri geliyor.
Buna göre,
ikizler
ema
1. İki kardeş karşılaştıklarında Bahar Esra'dan
daha yaşlıdır.
II. İki kardeş karşılaştıklarında Esra Bahar'dan
daha yaşlıdır.
III. İki kardeş karşılaştıklarında aynı yaşta olurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BXI ya da II
D) I ya da III
porodbl
C) Yalnız II
E) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
5. İkiz kardeşler Bahar ve Esra'dan Bahar, ışık hızına yakın bir hızla Esra'yı Dünya'da bırakıyor ve bir ga- laksiye gidip geri geliyor. Buna göre, ikizler ema 1. İki kardeş karşılaştıklarında Bahar Esra'dan daha yaşlıdır. II. İki kardeş karşılaştıklarında Esra Bahar'dan daha yaşlıdır. III. İki kardeş karşılaştıklarında aynı yaşta olurlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BXI ya da II D) I ya da III porodbl C) Yalnız II E) Yalnız III
32
14. Proton ve nötronlar kuarklardan oluşur. Kuarklar, kesikli
yüklere sahip temel taneciklerdir ve her kuarkın, yük işa-
reti kendisininkine zıt olan bir antikuarkı vardır. Protonun
yükü +e olup iki u, bir d kuarktan, nötronun yükü sıfır
olup bir u, iki d kuarktan oluşur.
Bu bilgiye göre, ud temel taneciklerinden oluşan bir
parçacığın yükü kaç e olur?
(ū, u kuarkın anti parçacığıdır.)
A)-1
B)-
-
3
2
E) 1
E
S
A
C
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
32 14. Proton ve nötronlar kuarklardan oluşur. Kuarklar, kesikli yüklere sahip temel taneciklerdir ve her kuarkın, yük işa- reti kendisininkine zıt olan bir antikuarkı vardır. Protonun yükü +e olup iki u, bir d kuarktan, nötronun yükü sıfır olup bir u, iki d kuarktan oluşur. Bu bilgiye göre, ud temel taneciklerinden oluşan bir parçacığın yükü kaç e olur? (ū, u kuarkın anti parçacığıdır.) A)-1 B)- - 3 2 E) 1 E S A C
6
III. Bu işiğin araca göre hizi e dir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnu
D) II ve II
A)
B)
C)
D)
E)
yer
hazine eden böyük
M gözlemcisi
3
4
5
5
E), 1 ve y
Şekildeki K ve L uzay araçları ışık hızına yakın hızlarla ha-
reket etmektedir. L aracının hızı, K aracının hızından büyük-
tür. M gözlemcisi yere göre durgundur. K aracındaki gözlem-
ci şekildeki basit sarkacın periyodunu 4 saniye ölçüyor.
basit
sarkaç
Buna göre, M gözlemcisi ve aracındaki gözlemci bu
basit sarkacın periyodunu kaç saniye ölçebilir?
L deki gözlemci
4
5
m
3
4
1E
2A3E
4D
Ye
8&
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
6 III. Bu işiğin araca göre hizi e dir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnu D) II ve II A) B) C) D) E) yer hazine eden böyük M gözlemcisi 3 4 5 5 E), 1 ve y Şekildeki K ve L uzay araçları ışık hızına yakın hızlarla ha- reket etmektedir. L aracının hızı, K aracının hızından büyük- tür. M gözlemcisi yere göre durgundur. K aracındaki gözlem- ci şekildeki basit sarkacın periyodunu 4 saniye ölçüyor. basit sarkaç Buna göre, M gözlemcisi ve aracındaki gözlemci bu basit sarkacın periyodunu kaç saniye ölçebilir? L deki gözlemci 4 5 m 3 4 1E 2A3E 4D Ye 8&
5. Özel görelilik teorisine göre,
1. uzunluk,
II. zaman,
III. kütle
IV. enerji
signels
niceliklerinden hangileri(görelidir?
A) I ve II
Mlevi (0
D) I, II ve III
1 evi1@
1210
B) I ve III
21AD Milslan
Nel
C) II ve III
nanaligay
sinia (A
E) I, II ve IV
llevil (0
7.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
5. Özel görelilik teorisine göre, 1. uzunluk, II. zaman, III. kütle IV. enerji signels niceliklerinden hangileri(görelidir? A) I ve II Mlevi (0 D) I, II ve III 1 evi1@ 1210 B) I ve III 21AD Milslan Nel C) II ve III nanaligay sinia (A E) I, II ve IV llevil (0 7.
6. 20. yüzyılın başlarında fizik bilimi klasik ve mo-
dern fizik olmak üzere iki kısıma ayrılmaya baş-
lamıştır. Bu iki fizik aynı kavramlara farklı ba-
kış açısı getirmişlerdir. Bu kavramlardan biri de
"mutlak" ifadesidir.
Buna göre,
1. Uzunluk
II. Hız
III. Işık hızı X
IV. Zaman
V. Momentum
X
ifadelerinden hangisi hem klasik hem de mo-
dern fiziğe göre mutlak büyüklüktür?
A) I
B) II C) III
DY IV
E) V
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
6. 20. yüzyılın başlarında fizik bilimi klasik ve mo- dern fizik olmak üzere iki kısıma ayrılmaya baş- lamıştır. Bu iki fizik aynı kavramlara farklı ba- kış açısı getirmişlerdir. Bu kavramlardan biri de "mutlak" ifadesidir. Buna göre, 1. Uzunluk II. Hız III. Işık hızı X IV. Zaman V. Momentum X ifadelerinden hangisi hem klasik hem de mo- dern fiziğe göre mutlak büyüklüktür? A) I B) II C) III DY IV E) V