Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması Soruları

6
III. Bu işiğin araca göre hizi e dir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnu
D) II ve II
A)
B)
C)
D)
E)
yer
hazine eden böyük
M gözlemcisi
3
4
5
5
E), 1 ve y
Şekildeki K ve L uzay araçları ışık hızına yakın hızlarla ha-
reket etmektedir. L aracının hızı, K aracının hızından büyük-
tür. M gözlemcisi yere göre durgundur. K aracındaki gözlem-
ci şekildeki basit sarkacın periyodunu 4 saniye ölçüyor.
basit
sarkaç
Buna göre, M gözlemcisi ve aracındaki gözlemci bu
basit sarkacın periyodunu kaç saniye ölçebilir?
L deki gözlemci
4
5
m
3
4
1E
2A3E
4D
Ye
8&
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
6 III. Bu işiğin araca göre hizi e dir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnu D) II ve II A) B) C) D) E) yer hazine eden böyük M gözlemcisi 3 4 5 5 E), 1 ve y Şekildeki K ve L uzay araçları ışık hızına yakın hızlarla ha- reket etmektedir. L aracının hızı, K aracının hızından büyük- tür. M gözlemcisi yere göre durgundur. K aracındaki gözlem- ci şekildeki basit sarkacın periyodunu 4 saniye ölçüyor. basit sarkaç Buna göre, M gözlemcisi ve aracındaki gözlemci bu basit sarkacın periyodunu kaç saniye ölçebilir? L deki gözlemci 4 5 m 3 4 1E 2A3E 4D Ye 8&
5. Özel görelilik teorisine göre,
1. uzunluk,
II. zaman,
III. kütle
IV. enerji
signels
niceliklerinden hangileri(görelidir?
A) I ve II
Mlevi (0
D) I, II ve III
1 evi1@
1210
B) I ve III
21AD Milslan
Nel
C) II ve III
nanaligay
sinia (A
E) I, II ve IV
llevil (0
7.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
5. Özel görelilik teorisine göre, 1. uzunluk, II. zaman, III. kütle IV. enerji signels niceliklerinden hangileri(görelidir? A) I ve II Mlevi (0 D) I, II ve III 1 evi1@ 1210 B) I ve III 21AD Milslan Nel C) II ve III nanaligay sinia (A E) I, II ve IV llevil (0 7.
6. 20. yüzyılın başlarında fizik bilimi klasik ve mo-
dern fizik olmak üzere iki kısıma ayrılmaya baş-
lamıştır. Bu iki fizik aynı kavramlara farklı ba-
kış açısı getirmişlerdir. Bu kavramlardan biri de
"mutlak" ifadesidir.
Buna göre,
1. Uzunluk
II. Hız
III. Işık hızı X
IV. Zaman
V. Momentum
X
ifadelerinden hangisi hem klasik hem de mo-
dern fiziğe göre mutlak büyüklüktür?
A) I
B) II C) III
DY IV
E) V
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
6. 20. yüzyılın başlarında fizik bilimi klasik ve mo- dern fizik olmak üzere iki kısıma ayrılmaya baş- lamıştır. Bu iki fizik aynı kavramlara farklı ba- kış açısı getirmişlerdir. Bu kavramlardan biri de "mutlak" ifadesidir. Buna göre, 1. Uzunluk II. Hız III. Işık hızı X IV. Zaman V. Momentum X ifadelerinden hangisi hem klasik hem de mo- dern fiziğe göre mutlak büyüklüktür? A) I B) II C) III DY IV E) V
OF DUING
TEST 4
6. Bir Hidrojen atomu elektronlarla uyarıldığında oluşan
Lyman a, Lyman ß ve Balmer H işımalarının çizgisel
momentumları sırasıyla P, P ve P'tür.
V↓
Buna göre, P₁, P₂ ve P3 nasıl sıralanır?
2
A) P₂ > P₁ > P3
C) P3 > P₂ > P₁
2
1
↓
E) P₂ > P3 > P₁
1
B) P₁ = P₂ = P3
D) P₁ > P3 > P₂
2
Atom Teorileri
E3>EL>E1
9.
10.
b
A
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
OF DUING TEST 4 6. Bir Hidrojen atomu elektronlarla uyarıldığında oluşan Lyman a, Lyman ß ve Balmer H işımalarının çizgisel momentumları sırasıyla P, P ve P'tür. V↓ Buna göre, P₁, P₂ ve P3 nasıl sıralanır? 2 A) P₂ > P₁ > P3 C) P3 > P₂ > P₁ 2 1 ↓ E) P₂ > P3 > P₁ 1 B) P₁ = P₂ = P3 D) P₁ > P3 > P₂ 2 Atom Teorileri E3>EL>E1 9. 10. b A
3. I. Radyasyon riski içermek
(koj ve iskelet
Sis. + Beyin
+ Darvifle)
II. Vücudun incelenen bölümünde sıcaklığı artırmak
III. İnsan kulağında işitme sorununa yol açmak
Yukarıdakilerden hangileri ultrason cihazlarının yan etki-
lerindendir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3. I. Radyasyon riski içermek (koj ve iskelet Sis. + Beyin + Darvifle) II. Vücudun incelenen bölümünde sıcaklığı artırmak III. İnsan kulağında işitme sorununa yol açmak Yukarıdakilerden hangileri ultrason cihazlarının yan etki- lerindendir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
*
1. Michelson-Morley deneyi modern fiziğin gelişmesi
için önemli bir deneydir.
Modern Fizik
Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/6. L
Buna göre bu deney ile ilgili;
1. şık hızının boşlukta yayılabilmesi için, ortamın
şart olmadığını kanıtlamıştır.
Işık hızı hareketli gözlem çerçevelerine göre de-
ğişkenlik gösterir.
III. Özel görelilik kuramının kanıtlarından biridir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız-l
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız II
E) I, II ve tit
3.
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
* 1. Michelson-Morley deneyi modern fiziğin gelişmesi için önemli bir deneydir. Modern Fizik Ek Ödev: VAF AYT Fizik SB/6. L Buna göre bu deney ile ilgili; 1. şık hızının boşlukta yayılabilmesi için, ortamın şart olmadığını kanıtlamıştır. Işık hızı hareketli gözlem çerçevelerine göre de- ğişkenlik gösterir. III. Özel görelilik kuramının kanıtlarından biridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız-l B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız II E) I, II ve tit 3.
3.
Yere göre sabit 2v hızıyla hareket eden arabanın şoförü ara-
banın ışıklarını yakıyor. Yerdeki bir gözlemci ise arabayla ay-
ni yönde yere göre v sabit hızıyla gitmektedir.
gözlemci
Buna göre ışığın hızı,
Şoföre göre c dir.
JI. Yere göre c dir.
III. Gözlemciye göre c+ v dir.
hangilerinde doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
2v
yatay yer
CI ve II
6. I
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3. Yere göre sabit 2v hızıyla hareket eden arabanın şoförü ara- banın ışıklarını yakıyor. Yerdeki bir gözlemci ise arabayla ay- ni yönde yere göre v sabit hızıyla gitmektedir. gözlemci Buna göre ışığın hızı, Şoföre göre c dir. JI. Yere göre c dir. III. Gözlemciye göre c+ v dir. hangilerinde doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III 2v yatay yer CI ve II 6. I
deri ey-
s siste-
koordinat eksenindeki K lev-
hası ile xz eksenindeki L levhası
+y yönünde ışık hızına yakın hız-
la hareket ediyor.
Dünya'dan bakan durgun göz-
lemciye göre, K ve L levhala-
rinin alanları levhalar gözlem-
ciye göre durgunkenki alanla-
rına göre nasıl değişmiştir?
K Levhası
Azalır
B Artar
C) Azalır
D) Değişmez
E) Değişmez
L Levhası
Değişmez
Azalır
Azalır
Azalır
Değişmez
+Z
ty
K
12. S
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
deri ey- s siste- koordinat eksenindeki K lev- hası ile xz eksenindeki L levhası +y yönünde ışık hızına yakın hız- la hareket ediyor. Dünya'dan bakan durgun göz- lemciye göre, K ve L levhala- rinin alanları levhalar gözlem- ciye göre durgunkenki alanla- rına göre nasıl değişmiştir? K Levhası Azalır B Artar C) Azalır D) Değişmez E) Değişmez L Levhası Değişmez Azalır Azalır Azalır Değişmez +Z ty K 12. S
adyo
8. 1. MR cihazı
T
Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarından
hangilerinde X ışınları kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
omograa
II. PET/BT cihazı
III. Röntgen cihazı
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
adyo 8. 1. MR cihazı T Yukarıda verilen görüntüleme cihazlarından hangilerinde X ışınları kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II omograa II. PET/BT cihazı III. Röntgen cihazı D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
9. Canlı dokulardaki hidrojen atomlarının protonları, güçlük
manyetik alanda rezonansa getirilip elde edilen sinyallerin
bilgisayar ekranında görüntü oluşturmasıdır.
Yukarıda açıklanan görüntüleme teknolojisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) PET
D) MR
B) Röntgen
C) Ultrason
E) Tomografi
JOJ 21
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
9. Canlı dokulardaki hidrojen atomlarının protonları, güçlük manyetik alanda rezonansa getirilip elde edilen sinyallerin bilgisayar ekranında görüntü oluşturmasıdır. Yukarıda açıklanan görüntüleme teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? A) PET D) MR B) Röntgen C) Ultrason E) Tomografi JOJ 21
4.
1929 yılında Edwin Hubble uzaktaki galaksilerin ışık tayfının
kırmızıya kaydığını keşfederek galaksilerin bizden uzaklaştı-
ışık tayfının maviye kayacağını ifade etmiştir. Bu olay Doppler
ğını fark etti. Aynı zamanda galaksinin yaklaşması durumunda
etkisinin bir sonucudur.
K
Buna göre,
L
20
Uzayda şekildeki L konumunda bulunan bir galaksiden yayılan
yeşil renkli ışığı K konumundaki gözlemci kırmızı M'deki ise
mavi renkte görünüyor.
X.K.
K, L'ye doğru hareket etmektedir.
II. L, M'ye doğru hareket etmektedir.
M, L'ye doğru hareket etmektedir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
M
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
4. 1929 yılında Edwin Hubble uzaktaki galaksilerin ışık tayfının kırmızıya kaydığını keşfederek galaksilerin bizden uzaklaştı- ışık tayfının maviye kayacağını ifade etmiştir. Bu olay Doppler ğını fark etti. Aynı zamanda galaksinin yaklaşması durumunda etkisinin bir sonucudur. K Buna göre, L 20 Uzayda şekildeki L konumunda bulunan bir galaksiden yayılan yeşil renkli ışığı K konumundaki gözlemci kırmızı M'deki ise mavi renkte görünüyor. X.K. K, L'ye doğru hareket etmektedir. II. L, M'ye doğru hareket etmektedir. M, L'ye doğru hareket etmektedir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III M E) I, II ve III C) I ve III
i
K
L
2r
A) 2>^>^M,
M
Yarıçapları r, 2r, 3r olan K, L, M siyah cisimlerinin sıcaklıkları bir-
birine eşittir.
B) ^>^>^
3r
Cisimlerden yayılan ışımaların tepe dalga boyları sırasıyla
AKALAM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
AN
D) λx=^₂=^M
TL=TLATM
C) ^M> ^>^₂
EM>>AK
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
i K L 2r A) 2>^>^M, M Yarıçapları r, 2r, 3r olan K, L, M siyah cisimlerinin sıcaklıkları bir- birine eşittir. B) ^>^>^ 3r Cisimlerden yayılan ışımaların tepe dalga boyları sırasıyla AKALAM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? AN D) λx=^₂=^M TL=TLATM C) ^M> ^>^₂ EM>>AK
Işıma Şiddeti
41
21
0
42
K
B)
Buna göre, TK oranı kaçtır?
T₁
A) = 2
52
KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ VE SİY
Sıcaklıkları Tk ve T olan K ve L cisimlerinden yayılan ışımanın
şiddet - dalga boyu grafikleri şekildeki gibidir.
C)1
47 k daha
fazla
Dalga
Boyu
* Isima şiddeti: A you ey
alarıyla
E) 2 T
9) 1/4
D)
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Işıma Şiddeti 41 21 0 42 K B) Buna göre, TK oranı kaçtır? T₁ A) = 2 52 KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ VE SİY Sıcaklıkları Tk ve T olan K ve L cisimlerinden yayılan ışımanın şiddet - dalga boyu grafikleri şekildeki gibidir. C)1 47 k daha fazla Dalga Boyu * Isima şiddeti: A you ey alarıyla E) 2 T 9) 1/4 D)
12. Kyşık kaynağı v büyüklüğündeki hızla ilerleyen otomobilin
ari, L işık kaynağı ise sokak lambasıdır.
Buna göre;
1. K kaynağından yayılan ışığın hızı ile L kaynağından
yayılan ışığın hızı eşit büyüklüktedir.
II. Otomobilin hızının büyüklüğü artarsa, K ışık
kaynağından yayılan ışık hızının büyüklüğü artar.
III. K ve L ışık kaynaklarından yayılan ışıkların hızlarının
büyüklüklükleri arasındaki fark otomobilin hızının
büyüklüğüne eşittir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
ED YAY
D) ve 11
B) Yalnız t
111 011 (3
Yalnız III
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
12. Kyşık kaynağı v büyüklüğündeki hızla ilerleyen otomobilin ari, L işık kaynağı ise sokak lambasıdır. Buna göre; 1. K kaynağından yayılan ışığın hızı ile L kaynağından yayılan ışığın hızı eşit büyüklüktedir. II. Otomobilin hızının büyüklüğü artarsa, K ışık kaynağından yayılan ışık hızının büyüklüğü artar. III. K ve L ışık kaynaklarından yayılan ışıkların hızlarının büyüklüklükleri arasındaki fark otomobilin hızının büyüklüğüne eşittir. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I ED YAY D) ve 11 B) Yalnız t 111 011 (3 Yalnız III
3.
"Bir araç, Ahmet'e göre hareketsiz olarak tanımlanır-
ken Furkan'a göre ise sabit hızla hareket yapıyor şek-
linde tanımlanıyor."
Bu durum hareketin hangi özelliği ile açıklanır?
A) Göreceli olması
B) Ölçülebilir olması
C) Modellenebilir olması
D) Gözlenebilir olması
E) Formüle edilebilir olması
9. Sınıf-FİZİK
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
3. "Bir araç, Ahmet'e göre hareketsiz olarak tanımlanır- ken Furkan'a göre ise sabit hızla hareket yapıyor şek- linde tanımlanıyor." Bu durum hareketin hangi özelliği ile açıklanır? A) Göreceli olması B) Ölçülebilir olması C) Modellenebilir olması D) Gözlenebilir olması E) Formüle edilebilir olması 9. Sınıf-FİZİK
Örnek • 11
le m
Aynı hız büyüklüğüne
sahip proton, nötron ve elektronun
çizgisel momentumları Pp, Pn, Pe arasındaki ilişki nedir?
A) Pn> Pp > Pe
C) Pp = Pn = Pe
B) Pp = Pn > Pe
D) Pe> Pp> Pn
E) Pp > Pe > Pn
Fizik
Özel Görelilik ve Siyah Cisim Işıması
Örnek • 11 le m Aynı hız büyüklüğüne sahip proton, nötron ve elektronun çizgisel momentumları Pp, Pn, Pe arasındaki ilişki nedir? A) Pn> Pp > Pe C) Pp = Pn = Pe B) Pp = Pn > Pe D) Pe> Pp> Pn E) Pp > Pe > Pn