Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Radyoaktivite Soruları

59.
Deve
Çöl tilkisi
Kutup ayısı
• Uzun bacaklar
• Uzun kirpikler
• Kıllı kulak
• Yağ ihtiva eden hörgüç
• Uzun kuyruklar.
• Vücut yüzeyleri geniştir.
• Kulak ve kuyrukları uzundur.
Beyaz renklendirme
• Kalın yağ tabakası
in Vücudun tüm yüzeyine kaplayan kalın ve sıcak kürk
●
Verilen adaptasyon özelliklerinden hangileri doğru verilmiştir?
A) 1 ve 2
(B)1 ve 3
2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
Fizik
Radyoaktivite
59. Deve Çöl tilkisi Kutup ayısı • Uzun bacaklar • Uzun kirpikler • Kıllı kulak • Yağ ihtiva eden hörgüç • Uzun kuyruklar. • Vücut yüzeyleri geniştir. • Kulak ve kuyrukları uzundur. Beyaz renklendirme • Kalın yağ tabakası in Vücudun tüm yüzeyine kaplayan kalın ve sıcak kürk ● Verilen adaptasyon özelliklerinden hangileri doğru verilmiştir? A) 1 ve 2 (B)1 ve 3 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
A)
B)
C)
Radyoaktif bir A çekirdeği sırasıyla B ve C
çekirdeklerine dönüşürken gerçekleşen K ve L
bozunumu sonucunda proton ve nötron saylan
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
D)
E)
K
Bozunumu
Çekirdek
A
Proton Sayısı
84
Nötron Sayısı 130
Alfa
Alfa
Beta
Beta
Gama
B
131
Buna göre K ve L bozunumu türleri, aşağıdakilerin
hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?
K bozunumu
L bozunumu
Bozunumu
Beta
Gama
Alfa
Gama
Alfa
129
12. D
Fizik
Radyoaktivite
A) B) C) Radyoaktif bir A çekirdeği sırasıyla B ve C çekirdeklerine dönüşürken gerçekleşen K ve L bozunumu sonucunda proton ve nötron saylan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. D) E) K Bozunumu Çekirdek A Proton Sayısı 84 Nötron Sayısı 130 Alfa Alfa Beta Beta Gama B 131 Buna göre K ve L bozunumu türleri, aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? K bozunumu L bozunumu Bozunumu Beta Gama Alfa Gama Alfa 129 12. D
7.
il vodafone TR
1.
12:49
Atomların çekirdeklerinde yer alan proton ve nötron
sayılarına göre değişim grafiği şekilde verilmiştir.
Nötron sayısı (N)
Kararlılık Kuşağı
II. III.
83
D) Il ve Ill
Z|N
2/2 = 1
B) Yalnız II
Ⓒ
×
%89
Buna göre,
1. Kararlılık kuşağının üstünde olan 1. bölgede yer
alan atomlar negatif beta ışıması yapar. V
II. Kararlılık kuşağının altında kalan II. bölgede
yer alan atomlar pozitif beta ışıması yapar
III. Kararlılık kuşağının altında kalan III. bölgede
yer alan atomlar kararlıdır.
V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
SOR//
Proton sayısı (Z)
C) I ve II
B, II ve III
C
Fizik
Radyoaktivite
7. il vodafone TR 1. 12:49 Atomların çekirdeklerinde yer alan proton ve nötron sayılarına göre değişim grafiği şekilde verilmiştir. Nötron sayısı (N) Kararlılık Kuşağı II. III. 83 D) Il ve Ill Z|N 2/2 = 1 B) Yalnız II Ⓒ × %89 Buna göre, 1. Kararlılık kuşağının üstünde olan 1. bölgede yer alan atomlar negatif beta ışıması yapar. V II. Kararlılık kuşağının altında kalan II. bölgede yer alan atomlar pozitif beta ışıması yapar III. Kararlılık kuşağının altında kalan III. bölgede yer alan atomlar kararlıdır. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I SOR// Proton sayısı (Z) C) I ve II B, II ve III C
verir.
tıklar,
i rad-
mesi,
Örsel
dan
rüst
ağ-
dir.
00-
BU KU
dimize ve başkalarına olan Saygimizin gereğidir.
Diçimi ken-
Kendimizi Değerlendirelim 4.3
1. Kararlı ve kararsız atom ne demektir? Kararsız atomlara örnek veriniz.
2 a, ß ve y bozunumunun radyoaktif atomda meydana getirdiği değişimleri birbiri ile karşılaştırınız.
3. Fisyon ve füzyon kavramlarını tanımlayarak bu tepkimelerin özelliklerini karşılaştırınız.
4. Radyasyonun olumlu ve olumsuz etkilerine örnekler vererek karşılaştırınız.
slore
yn
Fizik
Radyoaktivite
verir. tıklar, i rad- mesi, Örsel dan rüst ağ- dir. 00- BU KU dimize ve başkalarına olan Saygimizin gereğidir. Diçimi ken- Kendimizi Değerlendirelim 4.3 1. Kararlı ve kararsız atom ne demektir? Kararsız atomlara örnek veriniz. 2 a, ß ve y bozunumunun radyoaktif atomda meydana getirdiği değişimleri birbiri ile karşılaştırınız. 3. Fisyon ve füzyon kavramlarını tanımlayarak bu tepkimelerin özelliklerini karşılaştırınız. 4. Radyasyonun olumlu ve olumsuz etkilerine örnekler vererek karşılaştırınız. slore yn
14. Bir firma ürettiği güneş panelinin performansını görmek
amacıyla Güneş ışığı altında panelin ürettiği akımı gözlem.
lemek için panele Şekil 1'deki gibi bir ampermetre bağlar.
Güneş paneli
Şekil 1
Güneş
ışınları
O
DN ve Il
Katot
İç yapısı
Şekil 2
Güneş panelinin iç yapısı Şekil 2'deki gibi olduğuna
göre,
I.) Katot levhasının büyüklüğünü artırma
Anot
Anot levhasının büyüklüğünü artırma
III. Anot ile katot levhaları arasındaki mesafeyi artırma
verilenlerinden hangileri tek başına yapılırsa amper-
metrenin gösterdiği değer artabilir?
A) Yalnız
BYalnız II
C Yalnız III
E) I, II ve III
4
Fizik
Radyoaktivite
14. Bir firma ürettiği güneş panelinin performansını görmek amacıyla Güneş ışığı altında panelin ürettiği akımı gözlem. lemek için panele Şekil 1'deki gibi bir ampermetre bağlar. Güneş paneli Şekil 1 Güneş ışınları O DN ve Il Katot İç yapısı Şekil 2 Güneş panelinin iç yapısı Şekil 2'deki gibi olduğuna göre, I.) Katot levhasının büyüklüğünü artırma Anot Anot levhasının büyüklüğünü artırma III. Anot ile katot levhaları arasındaki mesafeyi artırma verilenlerinden hangileri tek başına yapılırsa amper- metrenin gösterdiği değer artabilir? A) Yalnız BYalnız II C Yalnız III E) I, II ve III 4
2.
Young deneyinde , dalgaboylu ışık kullanıldığında 3.
karanlık saçağın oluştuğu noktada λ2 dalgaboylu ışık
kullanıldığında 5. aydınlık saçak oluşmaktadır.
2₁
Buna göre, oranı kaçtır?
A) //
ww/w
B)
2
2
ZAN
C)
33/5
GLA
3
D) 5/1
53
@. EX
E) 2
52-52
1.0
5
Fizik
Radyoaktivite
2. Young deneyinde , dalgaboylu ışık kullanıldığında 3. karanlık saçağın oluştuğu noktada λ2 dalgaboylu ışık kullanıldığında 5. aydınlık saçak oluşmaktadır. 2₁ Buna göre, oranı kaçtır? A) // ww/w B) 2 2 ZAN C) 33/5 GLA 3 D) 5/1 53 @. EX E) 2 52-52 1.0 5
AYT/FEN BİLİMLERİ
3.
İplerle asılan eşit kare bölmeli türdeş KLMN levhası düşey
düzlemde şekildeki gibi dengededir.
Yer
K
N
D) 1 ve 3
ip
2
lp
M
Buna göre taralı parçalardan hangileri tek başına çıka-
rılırsa levhanın dengesi bozulur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
E) 2 ve 3
4.
1
Fizik
Radyoaktivite
AYT/FEN BİLİMLERİ 3. İplerle asılan eşit kare bölmeli türdeş KLMN levhası düşey düzlemde şekildeki gibi dengededir. Yer K N D) 1 ve 3 ip 2 lp M Buna göre taralı parçalardan hangileri tek başına çıka- rılırsa levhanın dengesi bozulur? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 E) 2 ve 3 4. 1
38.
Yalnız
D) I ve III
E) II ve
Uyarılmış hidrojen atomundan salinan fotonların bazıları
şekildeki gibi modellenmiştir.
Enerji (eV)
13,6
13,06
12,75
12,1
10,2
iyonlaşma
L
D
n=5
C) L
?
n=3
H₂ H₂
2.55
Temel Hai
Buna göre, hangi fotonun dalga boyu en küçüktür?
D) H
B) L
n=2
E4
E) H
Fizik
Radyoaktivite
38. Yalnız D) I ve III E) II ve Uyarılmış hidrojen atomundan salinan fotonların bazıları şekildeki gibi modellenmiştir. Enerji (eV) 13,6 13,06 12,75 12,1 10,2 iyonlaşma L D n=5 C) L ? n=3 H₂ H₂ 2.55 Temel Hai Buna göre, hangi fotonun dalga boyu en küçüktür? D) H B) L n=2 E4 E) H
19. Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için;
1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün-
den daha çok kararsız olması,
II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan
üründen daha çok kararsız olması,
III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının
eşit olması
koşullarından hangilerinin olması gereklidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
19. Fisyon ve füzyon tepkimelerinin gerçekleşmesi için; 1. Fisyon reaksiyonunda bozunan elementin çıkan ürün- den daha çok kararsız olması, II. Füzyon reaksiyonunda birleşen elementlerin çıkan üründen daha çok kararsız olması, III. Füzyon olayında birleşen elementlerin kararlılıklarının eşit olması koşullarından hangilerinin olması gereklidir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
4.
Katot ışınlarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Anottan katota doğru hareket ederler.
B) Özellikleri kullanılan elektrotların türüne bağlı
değildir.
C) Negatif yüklüdürler.
D) Doğrusal yolla yayılırlar.
E) Elektriksel ve manyetik alanda saparlar.
PN
MEREN
SURITY
JE
2
ALIMEN
Sality
557
WE
Fizik
Radyoaktivite
4. Katot ışınlarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Anottan katota doğru hareket ederler. B) Özellikleri kullanılan elektrotların türüne bağlı değildir. C) Negatif yüklüdürler. D) Doğrusal yolla yayılırlar. E) Elektriksel ve manyetik alanda saparlar. PN MEREN SURITY JE 2 ALIMEN Sality 557 WE
3.
Akıntı hızının v olduğu bir ırmakta iki yüzücü suya göre vy
ve vy hızlarıyla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor.
Buna göre;
1. karşıya kıyıya ulaşma süresi,
II. yere göre hızlarının büyüklüğü,
III. karşıya geçinceye kadar yere göre aldıkları yol
niceliklerinden hangileri iki yüzücü için eşittir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
bir ol arabasını yatay düzlemde şekildeki gibi den
Fizik
Radyoaktivite
3. Akıntı hızının v olduğu bir ırmakta iki yüzücü suya göre vy ve vy hızlarıyla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Buna göre; 1. karşıya kıyıya ulaşma süresi, II. yere göre hızlarının büyüklüğü, III. karşıya geçinceye kadar yere göre aldıkları yol niceliklerinden hangileri iki yüzücü için eşittir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I (B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III bir ol arabasını yatay düzlemde şekildeki gibi den
İvme (m/s²)
Kuvvet (N)
0
8 12
Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin ka-
zandığı ivmenin cisme etki eden kuvvete bağlı
değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dir?
A) 2
H
B) 4
C) 6
3-C
D) 8
ON
4-C
E) 10
5-D
Alina
bligivolu
Wa
bilglycly
15.
6-D
Sürtünm
üzerinde
ğında X
kuvvet ş
Cisim 8
hızı kaç
A) 64
e de
a
7-0
Fizik
Radyoaktivite
İvme (m/s²) Kuvvet (N) 0 8 12 Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin ka- zandığı ivmenin cisme etki eden kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg dir? A) 2 H B) 4 C) 6 3-C D) 8 ON 4-C E) 10 5-D Alina bligivolu Wa bilglycly 15. 6-D Sürtünm üzerinde ğında X kuvvet ş Cisim 8 hızı kaç A) 64 e de a 7-0
DRE
Radyoaktif bozunma türlerinden ẞ bozunumu B veya ß+
bozunumu olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir.
Buna göre,
I. Atomun kütle numarası değişmez.
II. Atomun yapısındaki bir nötron protona dönüşür.
III. Radyoaktif bozunma sonucunda enerji açığa çıkar.
verilenlerden hangileri B-veß+ bozunumlarının ortak
(s
özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
C) I ve II
EI ve III
Fizik
Radyoaktivite
DRE Radyoaktif bozunma türlerinden ẞ bozunumu B veya ß+ bozunumu olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Buna göre, I. Atomun kütle numarası değişmez. II. Atomun yapısındaki bir nötron protona dönüşür. III. Radyoaktif bozunma sonucunda enerji açığa çıkar. verilenlerden hangileri B-veß+ bozunumlarının ortak (s özellikleri arasında yer alır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I, II ve III C) I ve II EI ve III
14. Radyoaktif bir element, radyoaktif bozunma yaparak çevresi-
ne ışıma yapabilir.
Buna göre,
I. a bozunması
II. ß bozunması
III. y bozunması
yukarıdakilerden hangilerinde, bozunan çekirdek ile olu-
şan ürün çekirdeğin kütle numaraları birbirinden farklı-
dır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Fizik
Radyoaktivite
14. Radyoaktif bir element, radyoaktif bozunma yaparak çevresi- ne ışıma yapabilir. Buna göre, I. a bozunması II. ß bozunması III. y bozunması yukarıdakilerden hangilerinde, bozunan çekirdek ile olu- şan ürün çekirdeğin kütle numaraları birbirinden farklı- dır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
HIZ VE RENK YAYINLARI
X
II. Siyah cisim ışımasında dalga boyu arttıkça ışıma şiddeti
belli bir yerden sonra azalmaktadır.
I. Siyah cisimler ideal soğuruculardır.
BARCHE DE
III. Siyah cisim ışımasında cismin sıcaklığı arttıkça yaptığı
ışımanın rengi mordan kırmızıya doğru kayar.
L
D) II ve III
Yukarıda siyah cisim ışıması ile ilgili verilen yargılardan
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
prod
I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
HIZ VE RENK YAYINLARI X II. Siyah cisim ışımasında dalga boyu arttıkça ışıma şiddeti belli bir yerden sonra azalmaktadır. I. Siyah cisimler ideal soğuruculardır. BARCHE DE III. Siyah cisim ışımasında cismin sıcaklığı arttıkça yaptığı ışımanın rengi mordan kırmızıya doğru kayar. L D) II ve III Yukarıda siyah cisim ışıması ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II prod I ve II E) I, II ve III
13.
ww
18142
H
H
H
Pod A) Kimyasal bir tepkimedir.
H
I
Z
HR
RENK
4
Yukarıda CH gazının yanma tepkimesine ilişkin üç boyutlu
görsel verilmiştir.
Buna göre, seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlış-
tır?
arugh
opinigi
sivie
B) Yanma sonucu CO₂ ve H₂O oluşur.
C) Atom sayısı ve türü korunmuştur.
D) Tepkimenin gerçekleşebilmesi için ortamdan ısı alması
gerekir.
E) Molekül türü korunmamıştır.
Bu d
1.
II.
III.
you
A)
16.
64
Fizik
Radyoaktivite
13. ww 18142 H H H Pod A) Kimyasal bir tepkimedir. H I Z HR RENK 4 Yukarıda CH gazının yanma tepkimesine ilişkin üç boyutlu görsel verilmiştir. Buna göre, seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlış- tır? arugh opinigi sivie B) Yanma sonucu CO₂ ve H₂O oluşur. C) Atom sayısı ve türü korunmuştur. D) Tepkimenin gerçekleşebilmesi için ortamdan ısı alması gerekir. E) Molekül türü korunmamıştır. Bu d 1. II. III. you A) 16. 64