Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Radyoaktivite Soruları

3
I
i
İki grup öğrenci, endüstrisi gelişmiş bir bölgenin tarım
yapılan topraklarında bulunan insan sağlığına ve çevre-
ye faydalı ve zararlı beş elementin miktarını araştırmıştır.
Her bir grubun otuzar toprak numunesi üzerinde yaptık-
ları analizler sonucunda, elementlerin miktarlarının grup
ortalamalarına göre değişimini gösteren grafik aşağıdaki
gibi oluşturulmuştur.
Miktar (mg/kg)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1. grup
2. grup
A) Yalnız I
Grafiğe göre,
✓
I. 1. grubun toprak numunelerindeki elementlerin,
2. grubun toprak numunelerindeki elementlere göre
bitkilerin büyümesinde daha etkili olduğu söylenebilir.
Pb
Na
Fe
Mg
Hg
II. 1. grubun toprak numuneleri, 2. grubun toprak nu-
munelerine göre endüstriyel bölgelere daha yakın
yerlerden alınmıştır.
III. 1. grubun toprak numunelerindeki elementlerin,
2. grubun toprak numunelerindeki elementlere göre
insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri daha azdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
BI ve II
DII ve III
Grup
ortalamaları
C) I ve III
E, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
3 I i İki grup öğrenci, endüstrisi gelişmiş bir bölgenin tarım yapılan topraklarında bulunan insan sağlığına ve çevre- ye faydalı ve zararlı beş elementin miktarını araştırmıştır. Her bir grubun otuzar toprak numunesi üzerinde yaptık- ları analizler sonucunda, elementlerin miktarlarının grup ortalamalarına göre değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Miktar (mg/kg) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1. grup 2. grup A) Yalnız I Grafiğe göre, ✓ I. 1. grubun toprak numunelerindeki elementlerin, 2. grubun toprak numunelerindeki elementlere göre bitkilerin büyümesinde daha etkili olduğu söylenebilir. Pb Na Fe Mg Hg II. 1. grubun toprak numuneleri, 2. grubun toprak nu- munelerine göre endüstriyel bölgelere daha yakın yerlerden alınmıştır. III. 1. grubun toprak numunelerindeki elementlerin, 2. grubun toprak numunelerindeki elementlere göre insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri daha azdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? BI ve II DII ve III Grup ortalamaları C) I ve III E, II ve III
Fizik Testi için ayrılan kısmına işare
1. Bilgisayarlı tomografi (BT), vücut içindeki bölgelerin ay-
rıntılı resimlerini oluşturmak için özel röntgen ışını (X-
ışınları) kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Farklı açı-
lardan çekilen röntgen görüntüleri birleştirilerek kemik,
damar ve yumuşak dokuların kesit görüntüleri oluşturu-
lur.
Buna göre Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının çalış-
ma prensibi fiziğin alt dallarından en çok hangisi ile
ilgilidir?
A) Nükleer fizik
B) Atom fiziği
Elektromanyetizma
D) Yüksek enerji ve plazma fiziği
E) Katı hal fiziği
3.
Fizik
Radyoaktivite
Fizik Testi için ayrılan kısmına işare 1. Bilgisayarlı tomografi (BT), vücut içindeki bölgelerin ay- rıntılı resimlerini oluşturmak için özel röntgen ışını (X- ışınları) kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Farklı açı- lardan çekilen röntgen görüntüleri birleştirilerek kemik, damar ve yumuşak dokuların kesit görüntüleri oluşturu- lur. Buna göre Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının çalış- ma prensibi fiziğin alt dallarından en çok hangisi ile ilgilidir? A) Nükleer fizik B) Atom fiziği Elektromanyetizma D) Yüksek enerji ve plazma fiziği E) Katı hal fiziği 3.
kaç ve yay
a küçük
Otırılırsa
ili aşa-
9.
Radyoaktif bir elementin bozunması sonucunda,
1. Kütle numarası artar.
II. Atom numarası artar.
III. Nötron sayısı artar.
değişimlerinden hangileri hiçbir zaman gerçekleş-
mez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
12
Fizik
Radyoaktivite
kaç ve yay a küçük Otırılırsa ili aşa- 9. Radyoaktif bir elementin bozunması sonucunda, 1. Kütle numarası artar. II. Atom numarası artar. III. Nötron sayısı artar. değişimlerinden hangileri hiçbir zaman gerçekleş- mez? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 12
e
6. Madde ve antimadde kavramlarıyla ilgili,
1. Elektriksel olarak zıt yüklüdürler.
II. Kütleleri eşit büyüklüktedir.
t
III. Her bir araya getirilişlerinde birbirlerini yok ederler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
8
Fizik
Radyoaktivite
e 6. Madde ve antimadde kavramlarıyla ilgili, 1. Elektriksel olarak zıt yüklüdürler. II. Kütleleri eşit büyüklüktedir. t III. Her bir araya getirilişlerinde birbirlerini yok ederler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 8
1.
Radyoaktif bir atom çekirdeği ışıma yaptığında çekirde-
ğindeki elektrik yük miktarı azalıyor.
Bu atom
1. a
11. B
III. B+
işımalarından hangilerini yapmış olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Radyoaktivite
1. Radyoaktif bir atom çekirdeği ışıma yaptığında çekirde- ğindeki elektrik yük miktarı azalıyor. Bu atom 1. a 11. B III. B+ işımalarından hangilerini yapmış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
çekirdek yapısı değişmez.
a bozunmasında elektron pozitrona dönüşür.
B+ bozunmasında proton nötrona dönüşür.
11. y bozunmasında
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Q I ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Fizik
Radyoaktivite
çekirdek yapısı değişmez. a bozunmasında elektron pozitrona dönüşür. B+ bozunmasında proton nötrona dönüşür. 11. y bozunmasında Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Q I ve III A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III
12. Fisyon ile ilgili olarak uranyum çekirdeğinin bir dış
etki ile uyarılması sonucunda ulaşılacak sonuçlarla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyük miktarda enerji açığa çıkar.
B) Günümüzde nükleer santraller bu ilkeye göre ça-
one lışır.
C) Çekirdekler birbirine yakın iki çekirdeğe bölünür.
D) Zincirleme olarak devam eden bir olaydır. A
E) Fisyon olayında hidrojen atomları açığa çıkar.
Fizik
Radyoaktivite
12. Fisyon ile ilgili olarak uranyum çekirdeğinin bir dış etki ile uyarılması sonucunda ulaşılacak sonuçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Büyük miktarda enerji açığa çıkar. B) Günümüzde nükleer santraller bu ilkeye göre ça- one lışır. C) Çekirdekler birbirine yakın iki çekirdeğe bölünür. D) Zincirleme olarak devam eden bir olaydır. A E) Fisyon olayında hidrojen atomları açığa çıkar.
2.
Atom çekirdeğinde protonlar arasındaki itme kuvveti F,
nükleonlar arasındaki çekme kuvveti Folmak üzere,
I. F₁>Fise atom kararsızdır.
II.
F₁ > F, ise atom radyoaktiftir.
III. F> F, ise atom kararlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Radyoaktivite
2. Atom çekirdeğinde protonlar arasındaki itme kuvveti F, nükleonlar arasındaki çekme kuvveti Folmak üzere, I. F₁>Fise atom kararsızdır. II. F₁ > F, ise atom radyoaktiftir. III. F> F, ise atom kararlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
6.
Bir çekirdeğin radyoaktifliği,
1. Sıcaklık
II.
Basınç
Nötron Sayısı
Proton Sayısı
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
III.
A) Yalnız I
oranı
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Radyoaktivite
6. Bir çekirdeğin radyoaktifliği, 1. Sıcaklık II. Basınç Nötron Sayısı Proton Sayısı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? III. A) Yalnız I oranı D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
4.
Doğal radyoaktif maddelerde,
1. Çekirdekteki proton sayısı artar.
II.
Çekirdekteki nötron sayısı artar.→→→→
III. Çekirdeğin kütle numarası azalır
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) Il ya da III
B) I ya da II
C) I ya da III
E) I ya da Il ya da III
11
Fizik
Radyoaktivite
4. Doğal radyoaktif maddelerde, 1. Çekirdekteki proton sayısı artar. II. Çekirdekteki nötron sayısı artar.→→→→ III. Çekirdeğin kütle numarası azalır yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) Il ya da III B) I ya da II C) I ya da III E) I ya da Il ya da III 11
4.
Doğal radyoaktif maddelerde,
1. Çekirdekteki proton sayısı artar.
II. Çekirdekteki nötron sayısı artar.
III. Çekirdeğin kütle numarası azalır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) Il ya da III
B) I ya da II
C) I ya da III
E) I ya da Il ya da III
Fizik
Radyoaktivite
4. Doğal radyoaktif maddelerde, 1. Çekirdekteki proton sayısı artar. II. Çekirdekteki nötron sayısı artar. III. Çekirdeğin kütle numarası azalır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) Il ya da III B) I ya da II C) I ya da III E) I ya da Il ya da III
Radyoaktif K, L, M elementleri aşağıdaki olayları
gerçekleştiriyor.
K: Çekirdeğindeki bir nötron protona dönüşüyor.
L: Çekirdeği enerji kaybederek, elektromanyetik ışıma
gerçekleştiriyor.
M: Proton ve nötron sayısı 2 azalıyor.
Buna göre, K, L, M elementlerinin çekirdeklerinden
fırlayan parçacıklar aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E) PU
K
B
B*
B*
L
(X
Y
Y
Y
els
GENE
M
Y
B*
Y
(X
0901
33 00
Fizik
Radyoaktivite
Radyoaktif K, L, M elementleri aşağıdaki olayları gerçekleştiriyor. K: Çekirdeğindeki bir nötron protona dönüşüyor. L: Çekirdeği enerji kaybederek, elektromanyetik ışıma gerçekleştiriyor. M: Proton ve nötron sayısı 2 azalıyor. Buna göre, K, L, M elementlerinin çekirdeklerinden fırlayan parçacıklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) PU K B B* B* L (X Y Y Y els GENE M Y B* Y (X 0901 33 00
Radyoaktif elementlerden yayılan a, B, y ışımalarıyla
ilgili,
1. Her üçü de elektrik yüküne sahiptir.
II. Her üçünün de momentumu vardır.
III. a ve ß maddesel parçacık, y ise ışık fotonudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Radyoaktivite
Radyoaktif elementlerden yayılan a, B, y ışımalarıyla ilgili, 1. Her üçü de elektrik yüküne sahiptir. II. Her üçünün de momentumu vardır. III. a ve ß maddesel parçacık, y ise ışık fotonudur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
nde,
ütle
Olmaz
2
B ışıması yapan radyoaktif bir atom çekirdeği için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nötron sayısı azalır.
B) Kütle numarası değişmez.
C) Toplam enerjisi azalır.
D) Elektrik yükü azalır.
E) Farklı bir elemente dönüşür.
Fizik
Radyoaktivite
nde, ütle Olmaz 2 B ışıması yapan radyoaktif bir atom çekirdeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Nötron sayısı azalır. B) Kütle numarası değişmez. C) Toplam enerjisi azalır. D) Elektrik yükü azalır. E) Farklı bir elemente dönüşür.
8.
Esinley (A
Çekirdek tepkimelerinde kararsız atomlar kararlı hâle gel-
meye çalışır, tıpkı kilolu insanların zayıflamaya çok zayıf
insanlarında kilo almaya çalışması gibi,
Buna göre;
1. Fisyon olayı ağır çekirdekli atomlarda gerçekleşir.
II. Füzyon olayı hafif çekirdeklerde gerçekleşir.
III. Fisyon ve füzyon olayı ile dışarıya çok yüksek enerji
verilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
Eti
HOCALAR
C) Yalnız III
Fizik
Radyoaktivite
8. Esinley (A Çekirdek tepkimelerinde kararsız atomlar kararlı hâle gel- meye çalışır, tıpkı kilolu insanların zayıflamaya çok zayıf insanlarında kilo almaya çalışması gibi, Buna göre; 1. Fisyon olayı ağır çekirdekli atomlarda gerçekleşir. II. Füzyon olayı hafif çekirdeklerde gerçekleşir. III. Fisyon ve füzyon olayı ile dışarıya çok yüksek enerji verilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III Eti HOCALAR C) Yalnız III
A
12. Bir X elementinin radyoaktif bozunması sonucu,
1. kütle numarası azalır.
II. proton sayısı azalır.
III. nötron sayısı artar.
IV. proton ve nötron sayısı değişmez.
durumlarından hangisi gerçekleşebilir?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, III ve IV
II, III ve IV
Fizik
Radyoaktivite
A 12. Bir X elementinin radyoaktif bozunması sonucu, 1. kütle numarası azalır. II. proton sayısı azalır. III. nötron sayısı artar. IV. proton ve nötron sayısı değişmez. durumlarından hangisi gerçekleşebilir? A) I, II ve III B) I, II ve IV D) II, III ve IV C) I, III ve IV II, III ve IV